România intenționează să participe la Inițiativa pentru IMM-uri

08 Iulie

Guvernul a aprobat un Memorandum prin care se propune participarea României la instrumentul financiar de tip garanție neplafonată în cadrul Inițiativei pentru IMM-uri. Această Inițiativă combină alocările naționale ale statelor membre în cadrul fondurilor europene structurale și de investiții (FESI) cu resursele bugetare ale Uniunii Europene gestionate la nivel central în cadrul programelor Orizont 2020 și COSME și cu resursele proprii ale Fondului European de Investiții și Băncii Europene de Investiții.

Conform Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, un stat membru poate contribui, pe baze voluntare, cu un procent de până la 7% din alocația Fondului European de Dezvoltare Rurală și Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, la finanțarea Inițiativei pentru IMM-uri. Contribuția financiară trebuie să respecte următoarele condiții:

 • Să se bazeze pe o evaluare ex-ante efectuată la nivelul UE de către BEI și CE;
 • Să fie furnizată de Statul membru prin intermediul unui singur program dedicat la nivel național;
 • Să se supună condițiilor stabilite într-un acord de finanțare încheiat între fiecare stat membru participant și BEI.

Pentru România, participarea la Inițiativa pentru IMM-uri prezintă o serie de avantaje:

 • Nu este necesară cofinanțarea din partea statului;
 • Comisia Europeană asigură plata în avans a sumelor reprezentând angajamente de plată către BEI;
 • Inițiativa generează transfer de competențe și cunoștințe din celelalte State membre;
 • Se asigură un efect de multiplicare a activității economice;
 • Deciziile de investiții sunt luate de profesioniști și sunt orientate către piață;
 • Selecția intermediarilor financiari se realizează de către BEI și costurile de funcționare sunt suportate de către aceasta;
 • Auditarea sistemului se realizează la nivelul Comisiei Europene și nu la nivelul statului membru.

Evaluarea ex-ante realizată de Ministerul Fondurilor Europene cu sprijinul FEI a identificat posibilitatea de alocare a minim 100 milioane euro pentru instrumentul financiar tip garanție finanțat din Programul Operațional Regional, sumă care poate fi constituită ca o contribuție FEDR din partea României la instrumentul financiar de tip garanție neplafonată din cadrul Inițiativei pentru IMM-uri. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei