Acreditare presă

Fișiere atașate

Acreditarea reprezentanților mass-media la sediul Guvernului României poate fi permanentă sau temporară***.

Acreditarea permanentă

Jurnaliştii care au acreditare permanentă sunt informaţi, prin sms şi e-mail, asupra programului prim-ministrului şi a activităţilor care au loc la sediul Guvernului şi au acces la acţiunile organizate la Palatul Victoria, pe baza ecusonului de acreditare.

Pentru a obține acreditare permanentă la Guvernul României pentru anul în curs, jurnaliștii completează și transmit Direcției Comunicare și Relații cu Presa formularul de acreditare, precum și Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care pot fi descărcate de pe site-ul Guvernului.

Solicitarea va fi însoţită, pentru conformitate, de o fotografie tip legitimaţie (format electronic) şi de câte o copie a legitimaţiei de serviciu şi a cărții de identitate.

Acreditările permanente sunt eliberate astfel:

  • Pentru presa scrisă centrală/presă online - 3 redactori şi 2 fotoreporteri

  • Pentru presa scrisă locală - 1 redactor şi 1 fotoreporter

  • Pentru posturi de radio şi televiziune – 3 redactori şi 8 operatori şi tehnicieni

  • Pentru agenţiile de presă - 3 redactori şi 3 fotoreporteri

Ecusonul de acreditare se înmânează jurnalistului la sosirea la sediul Guvernului și poate fi utilizat de către jurnalist doar în incinta Guvernului.

Instituțiile mass-media trebuie să înștiințeze în scris Direcția Comunicare și Relații cu Presa dacă doresc retragerea acreditării unui jurnalist sau dacă sunt cazuri în care încetează raporturile de muncă dintre jurnalistul acreditat și redacția în numele căreia acesta a obținut acreditare la Palatul Victoria.
Acreditarea permanentă este valabilă până la sfârșitul anului în curs.

Acreditarea permanentă presupune participarea frecventă a jurnaliștilor la activitățile la sediul Guvernului. Reprezentanții media care participă ocazional la evenimentele de la Palatul Victoria au opțiunea acreditării temporare și pot solicita includerea în baza de date pentru a primi informări/comunicate de la Biroul de presă al Guvernului.

Acreditarea temporară

Acreditarea temporară (valabilă o zi), poate fi obţinută de jurnaliștii care nu au acreditare permanentă și care vor să participe la o acțiune destinată mass media, care are loc la Palatul Victoria. Acreditarea temporară se acordă pe baza unei solicitări din partea redacţiei, transmisă pe presa@gov.ro sau fax 021.318.11.39, precum şi a actelor de identitate. Acreditarea temporară permite accesul în Palatul Victoria la acțiunea/acțiunile pentru care a fost emisă. Pentru conformitate, jurnalistul trebuie să prezinte actul de identitate și legitimația de presă.


Relaţii suplimentare privind modul de acreditare pot fi obţinute la nr. de telefon 0741.25.25.55; 314.34.00/int.1144 sau int.1201 sau email presa@gov.ro.

Accesul jurnaliștilor la acțiunile organizate la Palatul Victoria se face pe la intrarea D (dinspre B-dul Iancu de Hunedoara).

***Precizăm că această procedură de acreditare este valabilă pentru acțiunile curente care au loc la sediul Guvernului în cursul anului 2019. Pentru evenimentele organizate în contextul exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene acreditările se fac pe site-ul https://www.romania2019.eu.

 

Direcția de Comunicare și Relații cu Presa  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei