Miercuri, 09 Ianuarie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act în ședința Guvernului României din 9 ianuarie 2019

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

II. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi a conţinutului acestora

2. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2006 privind stabilirea datei de la care se eliberează paşapoarte simple temporare, precum şi a formei şi conţinutului acestora

3. HOTĂRÂRE privind comasarea, actualizarea datelor de identificare           şi a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-Centrul Judeţean Satu Mare

4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a X-a a Împuterniciţilor, semnat la Ismail, Ucraina, la 4 octombrie 2018 pentru aplicarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi, la 30 septembrie 1997

5. HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun din domeniul public al statului aflat în administrarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi reevaluării

6. HOTĂRÂRE privind înființarea şi funcționarea Teatrului Muzical "Ambasadorii" şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identității Naționale

7. HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Institutului Regional de Oncologie Iași, unitate sanitară în subordinea Ministerului Sănătății, în administrarea Universității de Medicină și Farmacie G.T. Popa Iași, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației Naționale, în scopul implementării proiectului ”Platforma multidisciplinară de cercetare dezvoltare medicală în regiunea N-E”

8. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al municipiului București de către domnul Stana Sever-Romulus

III.    MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: "Negocierea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Malaysiei privind cooperarea în prevenirea şi combaterea terorismului, a criminalităţii organizate şi a altor infracţiuni grave"

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Raportului Final al Comitetului interministerial, constituit conform Deciziei Primului-ministru nr. 268/01.10.2018

3. MEMORANDUM cu tema: Evaluarea complexă a acţiunilor întreprinse de Guvern în anul 2018 pentru îndeplinirea Programului de guvernare şi publicarea unui volum privind activitatea guvernamentală

IV.     INFORMĂRI

1. INFORMARE referitoare la elaborarea ordonanţelor în temeiul Legii nr.4/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei