Strategii, politici, programe

Muncă

Muncă

Asigurarea unui cadru legislativ flexibil pentru creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă, promovarea principiului flexicurităţii, dar şi creşterea calificării şi prin aceasta, a productivităţii muncii
Mediu

Mediu

Politica în domeniul protecției mediului are scopul de a garanta generației actuale și celor viitoare un mediu curat și sănătos, care să asigure protejarea naturii, calitatea vieții, în corelare cu o dezvoltare economică verde și competitivă, cu emisii reduse de dioxid de carbon și eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor.
Justiție

Justiție

Având ca atribuții principale buna funcționare a sistemului judiciar, asigurarea condițiilor înfăptuirii justiției ca serviciu public și apărarea ordinii de drept și a drepturilor și libertăților cetățenești, Ministerul Justiției are obligația de a promova o justiție modernă, care să fie aproape de cetățean și care să asigure egalitatea în fața legii.
Interne

Interne

Domeniul afacerilor interne este unul dintre cele mai importante componente ale statului de drept și presupune prestarea unui serviciu public de bază pentru populație cu finalitate în asigurarea securității și siguranței cetățeanului.
Industrie, Comerț și Competitivitate

Industrie, Comerț și Competitivitate

România are nevoie de o politică industrială coerentă. Lansarea de către Uniunea Europeană a Strategiei Europa 2020, a consacrat domeniul politicii industriale ca una dintre cele șapte inițiative emblematice ale acesteia prin documentul: „O politică industrială pentru era globalizării”.


 Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei