Educaţie, cercetare şi cultură

Luni, 23 Septembrie

Tineret și Sport

Când vorbim despre tineri vorbim despre viitorul acestei țări. Când vorbim despre șanse pe care statul le acordă tinerilor aflați la început de drum, vorbim despre șanse pe care statul le dă viitoarei societăți, și când vorbim despre speranța de viață crescută și calitate a vieții nu putem să omitem importanța sportului. Eu cred într-o construcție puternică, într-un viitor mai bun pentru tineri și pentru România. Programul de guvernare pentru tineret și sport trebuie să urmărească integrarea tinerilor pe piaţa muncii, printr-un program de asistenţă specială a acestora, de către instituţiile guvernamentale de profil, de la absolvire şi până la încadrarea în muncă; asigurarea condiţiilor pentru formarea continuă, pentru menţinerea nivelului de cunoştinţe şi competenţe la un nivel competitiv pe piaţa muncii; asigurarea condiţiilor pentru o viaţă intelectuală, culturală şi sportivă corespunzătoare, prin dezvoltarea şi modernizarea reţelei instituţiilor culturale, artistice şi sportive din mediul urban şi rural; asigurarea condiţiilor de trai decente, prin acces la o locuinţă în sistem ANL, în cazul în care tânărul nu deţine în familie alte proprietăţi; introducerea de facilităţi fiscale pentru tineri care îşi întemeiază o familie.

PRINCIPII

Politicile în domeniul tineretului au la bază următoarele principii generale:

• elaborarea și promovarea unor strategii globale și integrate și fundamentarea acestora în baza rezultatelor cercetărilor sociale actuale;
• asigurarea participării tinerilor la deciziile care îi vizează, inclusiv la elaborarea, promovarea și realizarea politicilor în domeniul tineretului, în special prin intermediul structurilor neguvernamentale de tineret și pentru tineret;
• sporirea gradului de participare a tinerilor la viața publică și încurajarea acestora în vederea asumării responsabilităților individuale sau de grup;
• sprijinirea și îndrumarea tinerilor în vederea participării active a acestora la viața economică, educațională și culturală a țării;
• stimularea cooperării autorităților și instituțiilor publice centrale și locale cu structurile neguvernamentale de tineret și pentru tineret, prin înființarea de consilii consultative constituite din organizațiile neguvernamentale de și pentru tineret de pe lângă fiecare autoritate sau instituție publică centrală ori locală care gestionează fonduri destinate tineretului;
• garantarea dreptului la educație, instruire și specializare profesională;
• stimularea accesului tinerilor la informație și tehnologii informaționale;
• stimularea mobilității în rândul tinerilor;
• stimularea voluntariatului în rândul tinerilor;
• promovarea dialogului intercultural și combaterea rasismului, xenofobiei și intoleranței în rândul tinerilor.

DIRECȚII DE ACȚIUNE

Tineret

Educație

• Program național de tabere tematice pentru elevi
• Stimularea tinerilor din mediul rural să meargă la școală
• Bursele sociale “trebuie” să acopere cheltuielile de masă, rechizite și cazare necesare tânărului pentru o lună de studiu.
• Burse de merit pentru elevi realizate în parteneriat cu autoritățile locale.
• Burse de merit pentru studenți
• Crearea unui sistem real de internship în administrația publică centrală și locală pentru studenții cu rezultate deosebite și oferirea unui număr de locuri anual în sistemul public absolvenților cu rezultatele cele mai bune.
• Construirea de programe educaţionale de tipul a doua şansă pentru cei care au abandonat şcoala înainte de finalizarea studiilor;

Integrarea pe piața de muncă

• Crearea de locuri de muncă, acordarea de facilități fiscale angajatorilor
• Programe de integrare în societate a copiilor care au crescut în căminele de copii, şcoli de corecţie sau sunt expuşi unor riscuri de tipul substanţelor care asigură dependenţă gravă (alcool, droguri etc.);
• Programe de sprijinire a tinerilor care provin din anumite zone defavorizate;
• Acordarea de facilităţi fiscale pentru tinerii români din străinătate care activează în anumite domenii de interes (ex.: informatică, cercetare, inovare, transfer tehnologic etc.) şi care decid să profeseze în ţară;

Locuințe pentru tineri

• Conform statisticilor, familiile tinere nu au posibilitatea de a-și procura propria casă. Acesta este și unul dintre principalele motive pentru care tinerii ne pleacă din țară.
• Prețul de achiziție al locuințelor pentru tineri va fi mult diminuat. Prin implicarea autorităților locale (primare, consiliul județean) și a guvernului se va ajunge la diminuarea substanțială a prețului locuințelor.

DIRECȚII DE ACȚIUNE

SPORT

În ceea ce privește sportul, politicile guvernamentale vor încuraja dezvoltarea sportului de înaltă performanță, un excelent mijloc de a promova România, de a intensifica sentimentul de mândrie națională, dar și a sportului de performanță și a celui de masă.
• Întărirea statutului orelor de educaţie fizică în şcoli prin îmbunătăţirea conţinutului şi a modalităţilor de predare, a controlului acestora şi a modernizării activităţii cluburilor sportive şcolare şi a liceelor cu program de educaţie fizică;
• Implicarea României în organizarea unor competiţii sportive naţionale şi internaţionale de anvergură, aşa cum este cazul Festivalului Olimpic al Tineretului European, care urmează să se desfăşoare în România în 2013 cu circa 170 de ţări participante, circa 9.000 de persoane etc., fiind cel mai mare proiect competiţional sportiv din ţara noastră din ultimele decenii;
• Intensificarea măsurilor de supraveghere şi control a activităţii sportive a tuturor structurilor sportive;
• Modernizarea bazelor sportive naţionale aparţinând ANS şi COSR pentru îmbunătăţirea condiţiilor de pregătire a loturilor naţionale şi olimpice;
• Reorganizarea, împreună cu Ministerul Sănătății, a Institutului de Medicină Sportivă, a Institutului Naţional de Cercetare pentru Sport şi a şcolii de antrenori după modele occidentale şi înfiinţarea unui Centru Naţional de Refacere şi Recuperare Sportivă.
• Organizarea de campionate şcolare şi universitare în cel puţin 10 ramuri de sport.

 

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei