Guvernul RomânieiVineri, 13 Septembrie

Fonduri Structurale

INFORMARE privind stadiul la 31 iulie 2013 al implementării Programelor Operaţionale finanţate din Instrumente Structurale