Guvernul RomânieiVineri, 08 Iunie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 08 iunie 2018I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 decembrie 2017 şi la Paris la 26 februarie 2018 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/06/HGNF.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/06/HG-16.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr.337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/06/HG-1.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea "IOR" S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/06/NFHG-1.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Institutul de Proiectări Chimice "IPROCHIM" S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/06/NFHG.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/06/HG-2.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei Naţionale Anti-Doping pentru perioada 2018-2022 şi a Planului de acţiune pentru implementarea acesteia
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/06/HG-3.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/06/HG-4.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 445/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Variantă de ocolire Suceava"
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/06/HG-5.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an"
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/06/HG-6.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare şi valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii-Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa, precum şi trecerea acestuia în domeniul public al judeţului Constanţa
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/06/HG-7.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru imobilul aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean "Decebal" Hunedoara (U.M. 0451 Deva)
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/06/NFHGANEXA.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, administrate de Ministerul Afacerilor Interne - unităţi subordonate
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/06/HG-8.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 1362/2001, privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/06/HG-9.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/06/HG-10.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale ale imobilului 3051, aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea unor părţi din acesta, pe o perioadă de 10 ani, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Bistriţa" al judeţului Bistriţa-Năsăud şi Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa- Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/06/HG-11.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/06/HG-12.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor cuprinse în Anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Tineretului şi Sportului prin instituţiile subordonate
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/06/HG-15.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.


II. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Mandatul delegaţiei române la cea de-a IX-a sesiune a Comisiei Mixte Guvernamentale de colaborare economică între România şi landul Baden-Wurttemberg/Germania (Bucureşti, 18-19 iunie 2018)
2. MEMORANDUM cu tema: Finalizarea negocierilor şi semnarea Acordului de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării de concursuri sau examene pentru ocuparea a 16 posturi de conducere vacante şi 98 de posturi de execuţie vacante la Institutul Naţional de Statistică, aparat central şi direcţii teritoriale de statistică, în condiţiile O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea ocupării prin concurs a 17 posturi din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale


III. PUNCTE DE VEDERE
1. Proiecte de puncte de vedere cu privire la 13 iniţiative legislative parlamentare