Guvernul RomânieiMiercuri, 31 Ianuarie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 31 ianuarie 2018


I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiții de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestora pentru personalul din familia ocupațională ''ÎNVĂŢĂMÂNT''

III. NOTĂ
1. NOTĂ privind privind stadiul acţiunilor în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor declanşate de Comisia Europeană împotriva României