Guvernul RomânieiJoi, 29 Nov

Ședința solemnă de Guvern de la Alba Iulia


Rezoluțiunea de la Alba Iulia - 2018

 

Galerie foto

Filmul de prezentare a României la sărbătorirea Centenarului

***

Galerie foto

Vizita premierului Viorica Dăncilă la Monumentul Unirii din Alba Iulia

Galerie foto

Întrevederea premierului Viorica Dăncilă cu Înaltpreasfințitul Părinte Irineu Pop, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Alba-Iulia

 

Galerie foto

Participarea premierului Viorica Dăncilă la ceremonia de depunere a unei coroane de flori la Statuia ecvestra a lui Mihai Viteazul

***

 

 

Declarația  premierului Viorica Dăncilă susţinută la începutul ședinţei solemne de Guvern de la Alba Iulia

 

Dragi români,

Este o onoare să fim astăzi, aici la ședința solemnă organizată pentru a celebra Ziua Națională a României și Centenarul Marii Uniri. Sala Unirii în care ne aflăm, un simbol şi templu al României Mari, unde s-a hotărât şi s-a semnat actul Marii Uniri, este locul în care oamenii simt cu adevărat mândria de a fi român.

Actul Unirii de acum 100 de ani a fost posibil datorită unor împrejurări istorice pe care conducătorii țării de la acea vreme au știut să le valorifice pentru binele României. Acei conducători nu au avut doar înțelepciune politică și talent diplomatic, ci au venit și cu o viziune pentru România Mare.

Avem privilegiul istoric de a fi miniștri ai Guvernului României în momentul aniversării a 100 de ani de la Marea Unire, proclamată aici, la Alba Iulia. În plan simbolic, este probabil cel mai emoționant moment al mandatului nostru. Vom continua să punem în aplicare politici publice în serviciul țării și în beneficiul cetățeanului. Să arătăm copiilor și urmașilor noștri că avem capacitatea să le lăsăm moștenire o Românie demnă, prosperă, mai unită și mai puternică!

Ședința simbolică a Guvernului este un moment de mare însemnătate, pe care îl trăim cu toții aici, la Alba Iulia, nu doar pentru a celebra, ci și pentru a ne gândi la viitor.

Eforturile pe care le depunem, toate inițiativele și măsurile pe care le luăm, au scopul de a construi și de a consacra în plan european și internațional o Românie modernă, activă, dinamică, cu o economie solidă și o societate unită, o țară care se adaptează la evoluțiile economice și sociale interne și internaționale și care are grijă de cetățenii săi.

În ședința de astăzi vom adopta măsuri prin care ne onorăm eroii, veterani de război, contribuim la bunăstarea cetățenilor și generației tinere.

Avem pe ordinea de zi un act normativ cu valoare reparatorie pentru o categorie de persoane cărora societatea le datorează recunoștință, iar statul are obligația să le asigure condiții decente de viață. Aprobăm o creștere semnificativă a indemnizațiilor pentru invalizii, veteranii şi văduvele de război. Este vorba despre o majorare în medie de aproape cinci ori a acestor indemnizații: de la 259 la 1.500 lei lunar pentru cei încadrați în gradul I de invaliditate, de la 231 la 1.000 lei lunar pentru invalizii de război încadrați în gradul II de invaliditate, și de la 196 lei la 900 lei lunar pentru cei încadrați în gradul III de invaliditate; Toate aceste măriri intră în vigoare de la 1 ianuarie anul viitor.

Instituim astăzi un mecanism de economisire pentru copii – Contul de economii Junior Centenar - care să faciliteze accesul la educație și să acopere lipsa de venituri.

Toți copiii din România vor fi incluși, până la vârsta de 18 ani, într-un mecanism activ de economisire. Concret, statul va deschide la Trezorerie, pentru fiecare copil în vârstă de până la 18 ani, un cont special de economisire. În acest cont, părinții sau reprezentanții legali ai copilului pot depune bani, iar statul contribuie cu o primă anuală. Astfel, începând cu 2019, pentru o sumă minimă de 1.200 de lei depusă anual de părinte sau, în cazul copiilor din sistemul de protecție socială, de stat, în contul special de economisire, statul contribuie cu o primă de 600 de lei anual.

Banii economisiți prin acest instrument pot fi retrași după împlinirea vârstei de 18 ani pentru finanțarea studiilor universitare sau pentru a acoperi la momentul respectiv lipsa de venituri.  Banii astfel economisiți nu se impozitează și primesc de la buget o dobândă anuală de 3%, dobândă stimulativă și constantă.

Continuăm adoptarea măsurilor care vizează stimularea mediului economic autohton și dezvoltarea unor instrumente de piață care să integreze ofertele de afaceri în agricultură. Avem în vedere creșterea valorii adăugate și a capitalizării acestui sector economic important, concomitent cu promovarea și valorificarea produselor autohtone către marile piețe externe. Politicile agricole și de dezvoltare rurală, implementate de Guvernul României, au asigurat stimulente pentru ca sectorul agricol să continue să fie un motor de creștere economică. De asemenea, ne propunem crearea unei surse de locuri de muncă pentru populația din mediul rural, odată cu garantarea veniturilor agricultorilor pentru a evita migrația către mediul urban. Prin programul de guvernare ne-am asumat ca obiectiv înființarea Casei   de Comerț Agroalimentar UNIREA, denumire ce marchează sărbătorirea celor 100 de ani de agricultură și produse românești de înaltă calitate.

Adoptăm astăzi un act normativ prin care instituim acest mecanism comercial funcțional, capabil să ducă la valorificarea superioară a resurselor și producției agricole naționale și să susțină fermierii și fermele românești pe piața internă și pe piețele externe.

Tot în ședința de astăzi vom aproba prin memorandumuri două acorduri în domenii prioritare pentru România: construcții și educație, pe care le vom semna cu sindicatele și patronatele imediat după această ședință solemnă

Acordul în domeniul construcțiilor: Vom declara acest sector prioritar și de importanță națională pentru economia românească, pentru următorii 10 ani.

Pentru sectorul construcțiilor, vom stabili un salariu minim brut lunar de 3000 lei, vom elimina taxele pe muncă pentru angajator, iar pentru angajat le vom stabili astfel încât, salariul minim net lunar să depășească echivalentul în lei a 500 euro. Vom introduce și alte măsuri suplimentare pentru combaterea muncii la negru în acest sector.

O altă măsura va consta în introducerea obligativității de acordare a avansului pentru contracte de lucrări în procent de 30%, indiferent de sursa de finanțare, și restituirea acestuia prin reduceri procentuale la fiecare factură, până la finalizarea proiectului. În sprijinul finanțării sectorului de construcții se va înființa un Fond de garantare pentru construcții, cu participarea Statului în procent de  80% şi a firmelor de construcții cu 20%.

Prin Acordul între Guvernul României și Federațiile Sindicale Reprezentative din Învățământ, ne angajăm să luăm măsuri de sprijinire a educației, în concordanță cu rolul prioritar al acestui domeniu prevăzut în Programul de Guvernare.

 Avem în vedere:

 • Creșterea  sumelor destinate finanțării educației cu cel puțin 15% anual față de bugetul anului precedent, astfel încât să se ajungă la cel puțin 6% din PIB.
 • Devansarea creșterii salariale prevăzute în anul 2022, până la data de 1 septembrie 2020;
 • Acordarea a două salarii brute pe an pentru dezvoltarea personală și materiale didactice;
 • Acordarea unei sume de până la 5000 euro pentru achiziția și modernizarea unei locuințe, precum și cumpărarea terenului necesar construcției, pentru personalul didactic din mediul rural.
 • Acordarea unei garanții de stat de 80% pentru creditele luate în vederea achiziționării unei locuințe
 • Acordarea unei prime de instalare în cuantum de 3 salarii medii brute pe economie pentru personalul didactic care se titularizează în mediu rural.
 • Cadrelor didactice cu o vechime efectivă în învățământ de minimum 30 de ani, li se acordă la pensionare 6 salarii medii brute pe economie.
 • Crearea unui cont unic de dezvoltare prin intermediul căruia toate universitățile să  poată demara sau finaliza proiecte de investiții,
 • Construirea a cel puțin 1000 de grădinițe cu program sportiv

Executivul pe care îl conduc și-a asumat ca misiune principală, și rezultatele se văd deja, reducerea decalajelor la nivelul societății. La 100 de ani de la Marea Unire trebuie să ducem mai departe o Românie și mai unită, în care toți cetățenii să se simtă în siguranță și să beneficieze de drepturi egale pentru a-și construi un viitor mai bun.

 

Ceremonia de semnare a unor documente

***

Acord pentru dezvoltarea domeniului construcțiilor

Acordul între Guvernul României şi Federaţia Patronatelor  Societăţiilor din Construcţii, care are scopul să susțină dezvoltarea sectorului construcţiilor în România, a fost aprobat astăzi, prin memorandum, în ședința solemnă a Guvernului, desfășurată la Alba Iulia.

Acordul a fost semnat la sfârșitul ședinței de premierul Viorica Dăncilă și președintele Federației Patronatelor  Societăţiilor din Construcţii, Valentin Petrescu.

Guvernul are în vedere măsuri pentru sprijinirea acestui domeniu, ținând seama de faptul că sectorul construcţiilor este prioritar pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Programul de Guvernare şi că această activitate este decisivă pentru realizarea proiectelor de investiţii publice şi private.

Sectorul construcţiilor va fi declarat sector prioritar, de importanţă naţională pentru economia românească pe următorii 10 ani.

Pentru sectorul construcţii se va stabili un salariu minim brut lunar de 3000 lei. Taxele datorate de angajator pentru forța de muncă vor fi eliminate, iar cele ce revin angajatului se vor stabili astfel încât salariul minim net lunar să depășească echivalentul în lei a 500 euro.

Va fi introdusă certificarea profesională făcută de un organism de certificare neutru, alcătuit din membri ai organizaţiilor patronale reprezentative, organizaţiilor profesionale, instituţiilor de învăţământ şi specialiştii din domeniu.

De asemenea, se vor introduce măsuri suplimentare pentru combaterea muncii la negru.

În domeniul legislaţiei, se va adopta legea Casei Sociale a Constructorilor în forma actualizată şi se va perfecționa legislația privind achizițiile publice.

O altă măsură va consta în introducerea obligativității de acordare a avansului pentru contracte de lucrări în procent de 30%, în special pentru cele din fonduri europene și pentru contractele de interes național, și restituirea acestuia prin reduceri procentuale la fiecare factură, până la finalizarea proiectului.

În sprijinul finanţării sectorului de construcţii se va înfiinţa un Fond de garantare pentru construcţii, cu participarea statului în procent de  80% şi a firmelor de construcţii, cu 20%.

 

***

Acord pentru susținerea educației

Acordul între Guvernul României și Federațiile Sindicale Reprezentative din Învățământ, prin care Executivul se angajează să ia măsuri de sprijinire a educației, în concordanță cu rolul prioritar al acestui domeniu, prevăzut în Programul de Guvernare, a fost adoptat astăzi, prin memorandum, în ședința solemnă de la Alba Iulia.

La finalul ședinței, Acordul a fost semnat de premierul Viorica Dăncilă și de liderii Federațiilor Sindicale Reprezentative din Învățământ: Anton Hadăr, preşedintele Federaţiei Naţionale Sindicale "Alma Mater", Simion Hancescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, și Marius Nistor, preşedintele Federației Sindicatelor din Educație "Spiru Haret".

Acordul are în vedere următoarele măsuri în domeniul educației:

 • Creșterea  sumelor destinate finanțării educației cu cel puțin 15% anual, comparative cu bugetul anului precedent, astfel încât să se ajungă la cel puțin 6% din PIB;
 • Devansarea creșterii salariale prevăzute până în anul 2022, până la data de 1 septembrie 2020;
 • Acordarea a doua salarii brute pe an pentru dezvoltarea personală și materiale didactice;
 • Acordarea unei sume de până la 5000 euro pentru achiziția și modernizarea unei locuințe, precum și cumpărarea terenului necesar construcției, pentru personalul didactic din mediul rural;
 • Acordarea unei garanții de stat de 80% pentru creditele luate în vederea achiziționării unei locuințe;
 • Acordarea unei prime de instalare în cuantum de trei salarii medii brute pe economie pentru personalul didactic care se titularizează în mediu rural;
 • Cadrelor didactice cu o vechime efectivă în învățământ de minimum 30 de ani, li se acordă la pensionare șase salarii medii brute pe economie;
 • Crearea unui cont unic de dezvoltare prin intermediul căruia toate universitățile să  poată demara/ finaliza proiecte de investiții;
 • Construirea a cel puțin 1000 de grădinițe cu program sportiv.

 

***

Guvernul instituie un mecanism de economisire pentru copii care să le faciliteze accesul la educație

Executivul a adoptat astăzi Ordonanța de urgență privind implementarea Programului guvernamental "gROwth– Contul individual de economii Junior Centenar", care are ca principal obiectiv asigurarea de către stat pentru toţi copiii din România a unui sprijin financiar, astfel încât, atunci când aceştia vor împlini vârsta de 18 ani, să aibă într-un cont o sumă de bani suficientă pentru educaţie, pregătire profesională sau pentru orice alte necesităţi.
Programul îşi propune să stimuleze pe toţi părinţii, ca împreună cu statul, să contribuie la acest cont de economie al copiilor.
În acest sens, prin ordonanţă s-a instituit un mecanism simplu de deschidere a conturilor pentru fiecare copil din România, respectiv deschiderea automată la unităţile Trezoreriei Statului.
Programul guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior" are ca obiect înfiinţarea unui cont special de economisire sub forma de depozit şi se adresează oricărui copil, cetăţean român care nu a împlinit vârsta de 18 ani.
Începând cu anul 2019, titularii de cont vor beneficia de o primă de stat în valoare de 600 lei anual până la vârsta de 18 ani, cu condiţia ca suma depusă în anul respectiv în cont să fie de minim 1.200 lei.
Sumele depuse în contul individual de economii Junior, cu excepţia sumelor reprezentând prima de stat, sunt purtătoare de dobândă.
Prin ordonanţă se prevede că statul va depune în contul fiecărui copil o primă de stat de 600 lei, dacă părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora depun o sumă minimă de 1200 lei.
O a doua modalitate de sprijin constă în acordarea de la buget a unei dobânzi de 3% pe an, dobândă stimulativă şi constantă până la vârsta de 18 ani.
De acest program vor beneficia şi copii ocrotiţi prin serviciile publice specializate, caz în care şi depunerea minimă de 1200 lei va fi de la buget. Practic, pentru copiii din sistemul de protecție socială, statul va depune în contul deschis pe numele lor 1800 lei anual, până la împlinirea vârstei de 18 ani.
La împlinirea vârstei de 18 ani titularul contului, reprezentantul legal al acestuia sau succesorul legal al minorului, în anumite condiţii, poate efectua retragerea totală a sumelor din cont. Sumele existente în contul individual de economii Junior pot fi retrase până la împlinirea de către titular a vârstei de 18 ani, în cazul unor situaţii descrise expres în actul normativ (cazurile unor boli grave).
Programul guvernamental ”gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar” a fost elaborat după modelul instrumentelor de economisire pentru copii existente în alte țări și contribuie la crearea unor condiții de dezvoltare și formare pentru toți copiii, de la naștere până la majorat, astfel încât să le fie garantată egalitatea de șanse.