Guvernul RomânieiMiercuri, 20 Martie

Vizita de lucru a prim-ministrului Viorica Dăncilă la Bruxelles


Galerie foto

Participarea premierului Viorica Dăncilă la Summit-ul Social Tripartit

***

Alocuțiunea susținută de premierul Viorica Dăncilă la Summit-ul social tripartit

Stimate domnule președinte al Consiliului European, 

Stimate domnule președinte al Comisiei Europene,

Stimați reprezentanți ai partenerilor sociali europeni,

Sunt onorată să particip la această reuniune a Summit-ului Social Tripartit.

Este o ocazie cu atât mai specială, dat fiind că reuniunea de astăzi are loc în momentul în care România deține pentru prima dată mandatul de Președinție a Consiliului Uniunii Europene.

Din această calitate, și nu numai, acordăm o importanță deosebită atât cooperării cu instituțiile Uniunii Europene, cât și cu organismele consultative ale acesteia, precum Comitetul Economic și Social European (CESE).

Astfel, aș dori să punctez că sunt primul prim-ministru al unui stat membru al Uniunii Europene, deținător al Președinției rotative, care a prezentat prioritățile Președinției în cadrul Comitetului Economic și Social European. 

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene a debutat într-un ritm alert și susținut, conștienți fiind de faptul că avem de gestionat un număr important de dosare, într-o perioadă mai scurtă de timp în comparație cu alte Președinții, dată fiind proximitatea alegerilor europene.

Ne-am concentrat, astfel, eforturile, în prima parte a mandatului nostru, pe dialogul inter-instituțional cu Parlamentul European pentru a finaliza negocierile cu privire la cât mai multe dosare.

Am obținut finalizarea negocierilor pe 75 de dosare cu impact major la nivelul Uniunii Europene.

După cum cunoașteți, motto-ul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene este "Coeziunea, o valoare europeană comună". Acesta reflectă necesitatea de a ne concentra eforturile pe reducerea decalajelor de dezvoltare între statele membre și pe asigurarea unei convergențe economice reale care, la rândul său, să genereze coeziune socială în toate statele membre.

Am reușit, prin eforturi substanțiale ale Președinției, susținute de cele ale statelor membre, Comisiei și Parlamentului European, să finalizăm negocierile pe o serie de propuneri legislative relevante pentru atingerea acestui obiectiv, care vor contribui la protejarea și simplificarea vieții cetățenilor europeni, sprijinirea companiilor și a mediului de afaceri, precum și susținerea implicării partenerilor sociali în elaborarea politicilor sociale și economice de la nivel național și european.

Aș vrea să amintesc, în acest sens, acordul politic cu Parlamentul European în ceea ce privește Directiva privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată, care reprezintă un progres consistent în eforturile Uniunii de a asigura și promova egalitatea de șanse și de gen pe piața muncii, prin asigurarea unor condiții care să faciliteze concilierea vieții profesionale cu cea de familie pentru toți cetățenii europeni, în special în cazul femeilor.

De asemenea, prin ajungerea la un acord inter-instituțional pe marginea Directivei privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă se va asigura o mai mare previzibilitate și claritate în ceea ce privește condițiile de muncă ale lucrătorilor europeni. 

Un progres important pentru siguranța cetățenilor noștri și ai Uniunii în ansamblu îl constituie și finalizarea negocierilor pe marginea Directivei privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, care va contribui la protejarea sănătății a milioane de lucrători din spațiul european.

Totodată, un pas important la nivel european în domeniul social a fost marcat de ajungerea la un acord politic cu privire la Regulamentul pentru instituirea unei Autorități Europene a Muncii. Odată implementată, propunerea de Regulament va contribui la facilitarea liberei circulații în cadrul pieței unice, prin facilitarea accesului la informații relevante privind drepturile și obligațiile lucrătorilor, angajatorilor și administrațiilor naționale în cazuri de mobilitate transfrontalieră.

Instituirea Autorității Europene a Muncii dobândește, totodată, și o valență și semnificație aparte, în contextul aniversării a 50 de ani de liberă circulație în interiorul Uniunii, subiect care constituie și unul dintre punctele aflate pe agenda reuniunii de astăzi a Summit-ului Social Tripartit.

Dedicarea unei părți consistente a dezbaterilor de astăzi aspectelor privind libertatea circulație constituie o recunoaștere, dacă mai era necesar, a rolului esențial pe care aceasta o reprezintă pentru Uniunea Europeană – instituții și parteneri sociali, deopotrivă. Mobilitatea forței de muncă, ca principiu comunitar fundamental, trebuie sprijinită prin mecanisme bine articulate, care să permită susținerea modelului social european.

În același timp, menținerea legăturii și a implicării active a diasporei în evoluțiile din țara de origine constituie un palier important al acțiunilor noastre, ca decidenți, atât din perspectivă economică, socială, dar și culturală. Menționez, în acest sens, faptul că Președinția României la Consiliul Uniunii Europene a organizat, în perioada 17-18 martie, la București, prima reuniune la nivel ministerial în domeniul politicilor pe diaspora, care a facilitat schimbul de bune practici între liderii europeni din țările cu diasporă numeroasă și experți din domeniu.

Suntem încrezători că aceste măsuri întreprinse la nivel european vor avea un impact favorabil asupra tuturor cetățenilor noștri.

Totodată, pentru asigurarea unor rezultate concrete în demersul de reducere a decalajelor de dezvoltare, alături de măsurile întreprinse la nivel european, sunt necesare eforturi conjugate la nivel național, mai ales în contextul în care domeniul social este predominant o competență a statelor membre.

România a susținut, în mod constant, nevoia și importanța asigurării unui standard de viață cât mai ridicat al cetățenilor. În acest sens, pe lângă demersurile întreprinse la nivel european, pe care România le-a susținut în mod activ și constant, în plan intern au fost luate măsuri concrete menite să contribuie atingerea obiectivului de convergență.

Din această perspectivă, o prioritate a Guvernului României a reprezentat-o reflectarea evoluției pozitive a economiei – după cum știți, România se numără printre statele membre cu cele mai ridicate niveluri ale creșterii economice – în nivelul de trai al cetățenilor.

Una dintre măsurile implementate deja a vizat asigurarea unui nivel salarial adecvat în domenii cheie, precum cel al sănătății sau învățământului. Conform datelor Institutului Național de Statistică din România, aceste sectoare au înregistrat cel mai puternic ritm de creștere a venitului net în perioada ianuarie 2018 - ianuarie 2019, în învățământ creșterile salariale fiind de 36% iar în sănătate de 30%.

Măsurile implementate la nivel național au condus la ajustări substanțiale în nivelul de trai al cetățenilor. Puterea de cumpărare a crescut datorită majorărilor de pensii și salarii peste nivelul inflației. Cu titlu de exemplu, în doi ani puterea de cumpărare la nivel național a crescut cu 20,6%, raportat la salariul mediu.

Doamnelor și domnilor,

În contextul european actual, tematica de astăzi - ”O Europă mai puternică, unită și orientată spre viitor”, este cu atât mai relevantă și mai actuală cu cât acțiunea noastră din această perioadă va contribui decisiv la conturarea viitorului Uniunii Europene. Un viitor care trebuie dedicat inclusiv binelui social al tuturor cetățenilor noștri, fără discriminare, fără restricții și fără bariere.

Valoarea acțiunii noastre și necesitatea de a continua să acționăm împreună pentru apărarea intereselor comune și valorilor fundamentale ale Uniunii constituie paliere ale demersurilor noastre, menite a contura o Europă mai unită, mai coezivă, mai eficientă și mai aproape de cetățeni.

Suntem cu toții conștienți de provocările actuale care au impact nu numai asupra economiilor noastre, ci și asupra cetățenilor noștri. Pentru a asigura un răspuns adecvat și durabil la aceste provocări, trebuie să admitem că bunăstarea socială a tuturor cetățenilor noștri se întemeiază, înainte de toate, pe convergența economică și coeziune socială.

În același timp, coeziunea socială poate fi construită numai în cadrul unei piețe interne pe deplin funcțională, în care regulile sunt respectate și nu se diluează prin măsuri protecționiste nejustificate.

Am parcurs, la nivel european, pași importanți în acest sens. Unul dintre cele mai relevante progrese recente este reprezentat de andosarea Pilonului European al Drepturilor Sociale, un reper al acțiunii noastre comune pentru asigurarea unui standard ridicat al vieții cetățenilor europeni.

Cu toate acestea, evoluțiile în european relevă existența, în continuare, a unor provocări cărora trebuie să le găsim răspuns împreună. Uniunea Europeană și noi, decidenții politici, trebuie să identificăm soluții pentru provocările de pe piața forței de muncă, în actualul context socio-economic complex, pentru asigurarea unui nivel de competitivitate și productivitate ridicat pe plan mondial.

Natura provocărilor este similară pentru toți, fie că vorbim despre deficitul de forță de muncă, de îmbătrânirea populației sau de persistența șomajului în rândul tinerilor. Avem nevoie de decizii politice coerente, de aplicarea reglementărilor comunitare adaptate situațiilor naționale și de o mai bună cunoaștere a așteptărilor cetățenilor.

În plus, consolidarea dialogului social și implicarea partenerilor sociali în reformele ce vizează piețele muncii și sistemele de protecție socială sunt esențiale, având în vedere implicațiile pe care noile forme de muncă le generează în economie și societate.

Sunt convinsă că discuțiile din cadrul Summit-ului de astăzi vor contribui la avansarea dialogului și a schimbului de idei constructive în procesul de conturare a viitorului Europei.

Vă mulțumesc!

 

Fotografie de familie