Guvernul RomânieiMarți, 12 Iulie

Vizita oficială în Vietnam a prim-ministrului Dacian Cioloș

Vizita oficială la Hanoi reprezintă prima întâlnire la nivel de prim-ministru între cele doua țări după 21 de ani. Acest fapt reprezintă o confirmare a politicii guvernului român de relansare a cooperării cu R.S. Vietnam - un partener tradițional al României în Asia.


 

Galerie foto

Informație de presă
Ref. la vizita oficială a premierului Dacian Cioloș în R. S. Vietnam

Programul vizitei oficiale a premierului Dacian Cioloș la Hanoi a cuprins azi și o întâlnire a prim-ministrului României cu membrii Asociației de Prietenie România-Vietnam, organizaţie care grupează o mare parte din cei peste 3.500 de studenți vietnamezi care au studiat în România.
În acest cadru, prim-ministrul Dacian Cioloş a anunțat că Guvernul de la Bucureşti va dubla numărul de burse acordate studenților vietnamezi care doresc să studieze în România și a subliniat că încurajează încheierea de acorduri inter-universitare menite să susţină o conlucrare eficientă între instituțiile de învățământ superior din România şi Vietnam.
Reamintim că după întâlnirea de ieri dintre prim-ministrul României, Dacian Cioloș, și omologul său vietnamez, Nguyen Xuan Phuc, a fost semnat Programul de cooperare în domeniul educației și formării, pentru perioada 2016-2020, între Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice al României și Ministerul Educației și Formării din Vietnam prin care Guvernul de la București va acorda 20 de burse de studiu pentru studenți vietnamezi.
Tot în cursul zilei de azi premierul Dacian Cioloș a avut întrevederi cu autoritățile locale din provincia Quang Ninh care au exprimat interesul pentru realizarea unei înfrățiri cu un județ din România.

Notă: Imagini de la evenimentul organizat de Asociația de Prietenie România-Vietnam găsiți la acest link:  https://goo.gl/Xzhw4L (Ziua 3, Asociația de prietenie Vietnam-Romania)
Imagini video pe youtube.com: https://www.youtube.com/user/guvernulromaniei

 

***

Declarația comună a
    prim-ministrului Dacian Cioloș,     
și a prim-ministrului Republicii Socialiste Vietnam, Nguyen Xuan Phuc

1. La invitația primului ministru al Republicii Socialiste Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, primul ministru al României Dacian Cioloș a efectuat o vizită oficială în Vietnam, în perioada 11 -14 iulie 2016. În timpul vizitei, primul ministru Dacian Cioloș s-a întâlnit cu primul ministru Nguyen Xuan Phuc și a fost primit de către secretarul general Nguyen Phu Trongm și președintele Tran Dai Quang. De asemenea, primul ministru Dacian Cioloș a participat la Forumul de afaceri Vietnam-România, s-a întâlnit cu reprezentanți ai Asociației de prietenie Vietnam-România și a vizitat provincia Quang Ninh.
2. Într-o atmosferă prietenească de înțelegere reciprocă, cei doi prim-miniștri au trecut în revistă evoluțiile politice, sociale și economice din țările lor, precum și prioritățile de politică externă și economice ale acestora. Părțile au discutat, de asemenea, măsuri concrete de promovare a relațiilor bilaterale, precum și teme internaționale și regionale de interes comun.
3. Primul ministru Nguyen Xuan Phuc a reafirmat că R. S. Vietnam acordă întotdeauna o mare importanță prieteniei și cooperării în domenii diverse cu parteneri tradiționali din Europa Centrală și de Est, inclusiv România; a felicitat România pentru dezvoltarea națională robustă și pentru realizările obținute în urma integrării europene. Primul ministru Dacian Cioloș a apreciat rezultatele impresionante pe care poporul vietnamez le-a obținut în dezvoltarea economică și socială. Cei doi prim miniștri au apreciat valoarea prieteniei tradiționale dintre România și R. S. Vietnam și au salutat progresul substanțial dobândit în toate domeniile cooperării bilaterale din ultimii 66 de ani, recunoscând  potențialul semnificativ pentru o cooperare extinsă. Cei doi prim-miniștri au evidențiat interesul special pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor bilaterale.
4. Cele două părți au subliniat importanța deosebită a dialogului politic pentru aprofundarea înțelegerii reciproce și a încrederii între cele două țări, precum și pentru consolidarea relației bilaterale. În acest scop, cei doi prim-miniștri au convenit să intensifice dialogul bilateral la nivel înalt și să folosească oportunitățile oferite de conferințele și alte evenimente internaționale pentru a face un schimb de vederi pe teme de interes comun.
5. Cei doi prim-miniștri au convenit să extindă și să diversifice cooperarea economică, acordând atenție specială unor sectoare–cheie precum: comerț, energie, sectorul bancar, agricultură, industrie, infrastructură, tehnologia informației, știință și tehnologie, protecția mediului, schimbări climatice, turism și alte domenii de interes comun. De asemenea, au convenit să analizeze posibilitățile de cooperare între parcurile industriale, clusterele de afaceri și polii de competitivitate din România și R. S. Vietnam, și au încurajat participarea reciprocă la târgurile internațioanle organizate de fiecare parte. Forumul de afaceri organizat în marja vizitei oficiale în R. S. Vietnam și cea de a XV-a sesiune a Comisiei economice mixte desfășurate la Hanoi, la jumătatea lunii iunie 2016, au oferit condiții favorabile pentru ca oamenii de afaceri și investitorii din cele două țări să examineze oportunitățile de cooperare pragmatică.
Cei doi prim-miniștri au salutat rolul principal asumat de Camera de Comerț și Industrie a României și de Camera de Comerț și Industrie din R. S. Vietnam pentru  a dezvolta pe mai departe agenda economică și a susține viitoare demersuri și contacte de afaceri.
Cele două părți au salutat încheierea negocierilor privind Acordul de Liber Schimb UE-Vietnam și au considerat că semnarea și implementarea rapidă a documentului vor contribui semnificativ la impulsionarea fluxurilor comerciale și investiționale dintre România și R. S. Vietnam și vor deschide calea recunoașterii în viitor a statutului de economie de piață pentru R. S. Vietnam.
6. Cele două părți au subliniat importanța consolidării cooperării bilaterale în domeniul științei și inovației și au convenit să accelereze încheierea noului Program de cooperare între Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare din România și ministerul Științei și Tehnologiei din R. S. Vietnam pentru anii 2017-2018.
7. Cei doi prim-miniștri au salutat semnarea, cu prilejul vizitei, a unor documente importante care să contribuie la extinderea cooperării bilaterale, după cum urmează:
•    Programul de cooperare în domeniul culturii între Ministerul Culturii din România și Ministerul Culturii, Sportului și Turismului din R. S. Vietnam, în vederea promovării valorilor culturale perene și a tradițiilor celor două țări și popoare.
•    Programul de cooperare în domeniul educației și formării între Ministerul Educației și Cercetării Științifice din România și Ministerul Educației și Formării din R. S. Vietnam pentru anii 2016-2020.
•    Memorandumul de Înțelegere între CNTEE Transelectrica S.A. și VietNam Electricity, în vederea întăririi cooperării în domeniul energetic.
•    Memorandumul de Înțelegere între Camera de Comerț și Industrie a României și Camera de Comerț și Industrie din R. S. Vietnam.
8. Primul ministru român a anunțat decizia de a dubla numărul burselor guvernamentale acordate tinerilor vietnamezi care doresc să studieze în România. În ultimii 66 de ani, România a oferit burse pentru mai mult de 3500 de studenți vietnamezi, prin programe guvernamentale și bilaterale de cooperare între universități românești și vietnameze. Cele două părți au remarcat cu satisfacție cooperarea academică evidențiată de semnarea recentă a memorandumurilor de înțelegere între Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești, România și Universitatea de Petrol Ba Ria–Vung Tau din Vietnam, între Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea de Științe Sociale din Hanoi, respectiv, Universitatea Phuong Dong din Vietnam.
9.  Cei doi prim-miniștri au recunoscut necesitatea de a consolida cooperarea între autoritățile competente în domeniul aplicării legii și au salutat perspectiva semnării Acordului de cooperare în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, a crimei organizate și a altor infracțiuni între cele două țări. Părțile au condamnat cu fermitate terorismul internațional și extremismul violent în toate formele și manifestările și au exprimat hotărârea de a adânci cooperarea în aceste domenii.
10. Cei doi șefi de guvern au convenit să susțină intensificarea contactelor interumane, ca modalitate importantă de creștere a înțelegerii reciproce și de dezvoltare durabilă a relațiilor bilaterale.
Cei doi prim-miniștri au recunoscut rolul proeminent al Asociației de prietenie Vietnam-România în promovarea legăturilor prietenești, a schimburilor economice și culturale între cele două țări, în cei 25 de ani de la înființare, prin construirea unei punți solide între popoarele român și vietnamez.
11. Cei doi șefi de guvern au luat notă cu satisfacție de cooperarea susținută dintre autoritățile locale din cele două țări, după modelul schimburilor dinamice dintre orașele Iași și Hue, Timișoara și Da Nang, Hunedoara și provincia Ninh Binh, Prahova și Hoa Binh, care conferă valoare adăugată substanțială relațiilor româno-vietnameze. Părțile au hotărât să impulsioneze și să diversifice acest cadru de cooperare. În acest scop, primul ministru Cioloș a vizitat provincia Quang Ninh  și a avut întrevederi cu autorități locale de nivel înalt, care au oferit idei noi despre modalitățile de extindere a cooperării între autoritățile locale și organizațiile non-guvernamentale din România și R.S. Vietnam.
12. Cei doi prim-miniștri au dezbătut teme regionale și internaționale de interes comun și au subliniat cooperarea excelentă între România și R.S. Vietnam în cadrul formatului de cooperare Asia – Europa (ASEM). În apropierea celui de-al 11-lea Summit ASEM în Ulaanbaatar (15-16 iulie 2016), care aniversează 20 de ani de cooperare între Europa și Asia, cele două părți au reiterat rolul ASEM drept cadru important de dialog, ce contribuie la menținerea păcii, securității și a creșterii economice. Cei doi prim-miniștri au exprimat susținerea fermă pentru dezvoltarea procesului ASEM și au recunoscut tema conectivității drept factor- cheie pentru creșterea încrederii și stabilitate. Acest parteneriat este esențial atât pentru Europa, cât și pentru Asia, întrucât sprijină soluționarea în comun a provocărilor globale și regionale. În acest scop, cei doi șefi de guvern au evidențiat susținerea pentru soluționarea pe cale pașnică a disputelor în baza dreptului internațional, inclusiv UNCLOS.
13. Cele două părți au hotărât să coopereze în vederea implementării proiectelor sub-regionale Dunăre–Mekong, convenite în cadrul ASEM/Dialogul pentru dezvoltare sustenabilă, cu participarea autorităților centrale și locale. În acest sens, au salutat implementarea cuprinzătoare a Memorandumului de Înțelegere între Tulcea, situată în Delta Dunării, și provincia vietnameză Ben Tre, din Delta Mekongului, semnat în marja Summit-ului ASEM de la Milano (Italia), din 2014. Inițiativa Dunăre-Mekong reprezintă un instrument valoros pentru lansarea unor proiecte noi, ca parte a agendei de cooperare Europa-Asia.
14. Cele două părți au decis să consolideze în continuare cooperarea bilaterală în cadrul Organizației Națiunilor Unite, al ASEM, și sub auspiciile mecanismelor de cooperare UE-Vietnam și UE-ASEAN.
15. Primul ministru Nguyen Xuan Phuc a mulțumit Guvernului român pentru crearea unui mediu favorabil de viață, muncă și afaceri pentru comunitatea vietnameză din România. Primul ministru Dacian Cioloș a apreciat în mod deosebit contribuția comunității vietnameze din România în vederea întăririi și promovării prieteniei dintre cele două țări. Premierul a declarat că România va continua să susțină comunitatea vietnameză pentru a prospera și a se integra în comunitatea locală.
16. Părțile au exprimat satisfacția pentru rezultatele vizitei oficiale a primului ministru Dacian Cioloș și au apreciat că aceasta reprezintă un eveniment politic foarte semnificativ în consolidarea și promovarea legăturilor tradiționale de prietenie și cooperare în diverse domenii între România și R. S. Vietnam.
17. Primul ministru Dacian Cioloș a mulțumit autorităților vietnameze pentru primirea călduroasă a delegației române. Cu acest prilej, a adresat premierului Nguyen Xuan Phuc invitația oficială de a vizita România. Primul ministru Nguyen Xuan Phuc a exprimat sincere mulțumiri și a acceptat invitația. Perioada vizitei va fi stabilită pe canale diplomatice./.

 

***

În cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează la Hanoi astăzi, prim-ministrul României, Dacian Cioloș, a avut întrevederi cu omologul vietnamez Nguyễn Xuân Phúc, cu preşedintele R. S. Vietnam Trần Đại Quang și cu secretarul general  Nguyễn Phú Trọng.

Vizita la Hanoi a prilejuit reluarea contactelor la nivel de prim-ministru între cele două țări, după 21 de ani și relansarea cooperării economice și sectoriale cu R.S. Vietnam - un partener tradițional al României în Asia.

În cadrul întâlnirii oficiale, premierii român și vietnamez au identificat noi oportunități de conlucrare economică în domenii precum cel energetic, industrial, agricol, bancar, al lucrărilor de infrastructură, IT, știință și tehnologie, dezvoltare durabilă şi turism.

O atenție specială a fost acordată domeniului energetic, context în care companiile românești Transgaz și Transelectrica au semnat Memorandumuri de înțelegere cu companiile de profil din Vietnam.

În cadrul vizitei au fost, de asemenea, semnate Programul de cooperare în domeniul educației și formării, pentru perioada 2016-2020, între Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice al României și Ministerul Educației și Formării din Vietnam, precum și Programul de cooperare în domeniul culturii, între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii, Sportului și Turismului din Vietnam.

De asemenea, cele două părţi au exprimat satisfacţia faţă de încheierea negocierilor asupra Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Vietnam şi au arătat că intrarea acestuia în vigoare va oferi un cadru economic lărgit de colaborare, cu efecte benefice pentru impulsionarea comerţului şi a investiţiilor.

Nu în ultimul rând, au fost discutate probleme de interes internațional și regional, referitoare în special la cooperarea dintre Asia și Europa în perspectiva Summit-ului ASEM care va avea loc în Mongolia în perioada 15-16 iulie și la care vor participa și cei doi șefi de guvern, Dacian Cioloş şi Nguyễn Xuân Phúc.

În marja vizitei a avut loc Forumul de afaceri româno-vietnamez, organizat de Camerele de comerț și industrie din cele două țări, și, în intervenția susţinută cu acest prilej, șeful executivului român a evidențiat posibilitățile substanţiale de cooperare și de investiții reciproce existente. Totodată, președinții celor două Camere de comerț, română și vietnameză, au semnat un protocol de cooperare. 

***

COMUNICAT DE PRESĂ

Transelectrica și Transgaz au semnat, în Vietnam, memorandumuri de înțelegere pentru colaborări viitoare în domenii de interes bilateral

 

Reprezentații companiilor SNTGN Transgaz SA și CNTEE Transelectrica SA, prezenți în delegația oficială condusă de prim-ministrul Dacian Cioloș, în perioada 11-14 iulie a.c., în Vietnam, au semnat cu omologii lor două Memorandumuri de Înțelegere, după cum urmează:

•    CNTEE Transelectrica SA si VietNam Electricity au semnat Memorandumul de Înțelegere privind cooperarea și dezvoltarea relațiilor dintre România și Vietnam în domeniul electroenergetic.

În baza  Memorandumului, valabil pentru perioada 2016-1019, cu posibilitatea de prelungire, cele două părți au convenit, printre altele:
o    furnizarea de servicii reciproce de consultanță în probleme de interes specific;
o   explorarea și elaborarea unor proiecte comune în sectorul energetic în baza unor cadre legale agreate reciproc;
o    efectuarea unor schimburi de know-how și instruire în anumite arii de interes;
o    derularea unor inițiative comune în domenii de cooperare de interes reciproc;
o   participare comună la proiecte internaționale din domeniul energetic, cum ar fi: master plan-uri de dezvoltare a infrastructurii, servicii de consultanță, proiectare, construcții-montaj etc.

•    SNTGN Transgaz  SA și PVGASCITY JSC. au semnat Memorandumul de coperare prin care și-au exprimat intenția și angajamentul de a susține în comun proiecte reciproc avantajoase și de a dezvolta noi direcții de colaborare în domeniul transportului gazelor naturale. 

Memorandumul conturează principiile de bază, responsabilitățile și cadrul pentru coordonarea activităților ce se vor realiza între cei doi parteneri și pune bazele dezvoltării unei colaborări ulterioare între aceștia. 

Părțile semnatare au convenit să coopereze pentru o perioadă de un an, în baza unui studiu de piață, însă, după identificarea unui set de măsuri privind aspectele prioritare și definirea viziunii proprii strategice.

 

Discursul primului-ministru Dacian Cioloş în cadrul întrevederii cu membrii Asociaţiei de prietenie Vietnam-România

 

Dacian Cioloş: Vreau să vă spun că, de când sunt prim-ministru, am fost în vizită în mai multe ţări, mai ales în Europa şi în America, şi m-am întâlnit cu comunităţile româneşti de acolo. Ştiţi că avem destul de mulţi români acum care lucrează şi locuiesc în mai multe ţări din Europa, dar şi în America şi în Canada. Însă trebuie să recunosc, chiar dacă îmi face întotdeauna o mare plăcere să mă întâlnesc cu românii care locuiesc în afara ţării, pentru că şi eu, în ultimii 15 ani 7 ani i-am petrecut în afara României, la studii, la muncă, trebuie să recunosc că nu m-am aşteptat să găsesc atâta inimă românească şi atâta căldură la atâţia mii de kilometri de România. Şi vreau să vă spun că mă simt, chiar dacă sunt doar de câteva minute aici, mă simt aici ca şi cum aş fi în mijlocul unei comunităţi de români pe care soarta i-a făcut să trăiască în afara României. Şi vă admir în primul rând pentru faptul că, după atâtea decenii de când aţi fost în vreun fel sau altul în contact cu România, în ciuda transformărilor care au avut loc în România şi în Vietnam, aş îndrăzni să spun transformări în bine şi de o parte, şi de alta, dar, oricum, în ciuda acestor transformări, a acestor evoluţii, îmi creşte inima să văd atâta ataşament în continuare pentru o ţară pe care aţi cunoscut-o în urmă cu câteva decenii, o ţară în care aţi petrecut câţiva ani, din câte am văzut în diferitele descrieri. Asta mă face să cred că acei câţiva ani pe care i-aţi petrecut în România v-au marcat pozitiv atât de mult încât, odată întorşi acasă la dvs., aţi decis să menţineţi legătura şi să creaţi această asociaţie pe care cred că multe ţări din lume, care doresc o intensificare a cooperării cu Vietnam, şi-ar dori să o aibă şi nu o au, aşa cum avem noi, România. Şi sper să ştim măcar de acum înainte să valorificăm aceste legături pe care dvs. le-aţi păstrat între România şi Vietnam, în aşa fel încât, în anii care vin, să reînnodăm într-un mod foarte pragmatic şi foarte practic, relaţiile dintre Vietnam şi România. Şi acesta este şi motivul vizitei mele aici.

Iată, chiar dacă au trecut 21 de ani de când a fost un prim-ministru din România ultima dată în Vietnam, le-am spus şi ieri, domnului prim-ministru şi domnului preşedinte, domnului secretar general că sper să nu mai treacă încă 21 de ani ca să vină din nou un prim-ministru;  şi cu siguranţă asta se va întâmpla, adică n-o să mai treacă 21 de ani ca să vină un prim-ministru, se va întâmpla în măsura în care vom reuşi împreună să reînnodăm relaţiile dintre Vietnam şi România în interesul ambelor ţări şi ambelor popoare. Şi cred că există toate premisele ca să facem acest lucru pentru că România este astăzi membră a UE, Vietnam este o ţară foarte dinamică, aş spune un lider al dezvoltării economice în această regiune, a Asiei de Sud-Est, este o ţară cu o dinamică foarte impresionantă, aş spune; avem un acord comercial între UE şi Vietnam care ne creează condiţiile pentru a dezvolta relaţiile economice şi comerciale şi de investiţii între ţările noastre.

Ieri şi astăzi, cu ocazia acestei vizite la Hanoi, am venit însoţit nu doar de domnul ministru de externe, domnul Lazăr Comănescu, de alţi membri ai delegaţiei guvernamentale, dar am venit însoţit şi de o delegaţie de oameni de afaceri din România, peste 20 de oameni de afaceri care îşi doresc să facă afaceri, comerţ sau investiţii în comun cu firme din Vietnam, o delegaţie de oameni de afaceri care a fost organizată de Camera de Comerţ şi Industrie din România, care doreşte să se implice în revigorarea relaţiilor comerciale şi economice dintre România şi Vietnam. Și aşa cum le-am transmis şi dânşilor alaltăieri seară, după ce am venit aici, înainte de începerea vizitei - şi cred că astăzi au ocazia să se convingă şi dânşii, pentru că sunt aici în mijlocul dvs -, sper ca oamenii de afaceri din România să ştie să valorifice această bogăţie pe care o avem în Vietnam, care sunteţi dvs. Cred că nu una, nu zece, nu o sută de vizite ale unor prim-miniştri din România în Vietnam nu pot să valoreze atât cât valoraţi dvs, existenţa dvs şi prezenţa dvs, prin faptul că sunteţi, aşa cum spunea şi domnul preşedinte, o punte vie de legătură între România şi Vietnam. Cred că, în măsura în care sunteţi şi dvs interesaţi, în măsura în care sunteţi disponibili, aţi putea contribui şi direct la găsirea celor mai bune domenii în care români să investească în Vietnam, firme din Vietnam să investească în România;  şi sper ca împreună să putem, în lunile şi anii următori, să creăm condiţiile pentru ca aceste lucruri să se întâmple.

Oricum, un lucru este clar: intenţia noastră, după ce ne întoarcem acasă, la Bucureşti, - şi am discutat chiar astăzi cu domnul ministru de externe Comănescu - intenţia noastră este să întărim reprezentanţa diplomatică a României în Vietnam. Domnul ambasador, singur, a făcut minuni în aceşti ultimi ani prin faptul că a reuşit să menţină această atmosferă pozitivă în relaţia cu România. Dorim să întărim această echipă de la ambasadă, să trimitem şi oameni tineri care să înveţe şi ei să coopereze cu Vietnamul, să înveţe cultura, limba, tradiţiile din Vietnam, în aşa fel încât să menţinem această punte şi peste ani. Şi sper ca şi dumneavoastră şi copiii dumneavoastră să facă acest lucru, cu atât mai mult cu cât intenţia noastră este nu doar să ne axăm pe domeniul economic şi comercial, care este important pentru ambele ţări, dar vrem să intensificăm cooperarea şi pe domeniul cultural şi pe domeniul educaţiei;  în domeniul cultural cu atât mai mult cu cât vreau să vă spun că ne puneţi aproape într-un complex de inferioritate când auzim o horă moroşenească cântată la instrumente vietnameze; nu ştiu câţi români sau câte orchestre din România ar mai fi astăzi în măsură să cânte cântece tradiţionale din Vietnam, dar sper eu ca în câţiva ani de zile să reuşim acest lucru, dacă vom relua schimburile culturale dintre cele două ţări. Şi am creat premisele pentru acest lucru, prin faptul că ieri s-a semnat un protocol de colaborare între cele două ministere ale Culturii, din România şi din Vietnam. Şi am văzut cât potenţial este în Vietnam pentru a organiza astfel de schimburi culturale cu România.

Dar, dincolo de economie şi de cultură, vrem să investim mai mult şi în educaţie. Și vrem  - nu să reluăm, pentru că au fost şi până acum acordate burse de studii unor cetăţeni vietnamezi în România - dar vrem să creştem numărul acestor burse; chiar dacă, probabil, unii dintre dumneavoastră o să spuneţi că deocamdată e puţin, avem în momentul de faţă zece burse pe an pentru studii superioare ale unor cetăţeni vietnamezi în România. Vrem ca din anul şcolar 2017-2018 să trecem de la 10 la 20 de burse pe an şi apoi, în măsura în care vor exista solicitări, să găsim şi alte posibilităţi, inclusiv alte surse de finanţare. Avem şi cadrul francofoniei care permite schimburi de studenţi între ţările membre şi putem profita de toate aceste oportunităţi.

Vreau să vă spun că, întâlnindu-ne astăzi, nu vreau să ne amintim doar de trecut. Avem cu toţii amintiri foarte plăcute legate de modul în care s-au desfăşurat lucrurile în trecut în relaţia dintre Vietnam şi România, dar am venit astăzi, aici, în vizită, nu doar pentru a valorifica acest trecut - şi iata cât de bine îl putem valorifica -, dar şi pentru a construi viitorul, pentru că eu cred cu tărie că avem perspective foarte bune de colaborare într-o lume care este din ce în ce mai deschisă, într-o lume în care se circulă din ce în ce mai uşor. Sperăm ca în lunile, în anii următori, să vedem cât mai mulţi turişti din Vietnam care să călătorească în România, să vedeţi modul în care România s-a transformat şi modul în care a ştiut şi să îşi prezerve anumite valori şi tradiţii pe care le are. Dar eu voi încuraja şi românii să viziteze Vietnamul pentru că aveţi aici foarte multe lucruri care sunt unicat în lume şi care, cu siguranţă, ar atrage şi foarte mulţi turişti români. Intenţia mea la întoarcere este să încurajez câteva agenţii de turism din România să vină şi să ia legătura cu omologi din Vietnam;  sperăm ca, în măsura în care va exista acest flux, să putem deschide şi linii aeriene directe între Bucureşti şi Hanoi şi, în felul acesta, să construim nu doar punţi spirituale, aşa cum aţi construit dumneavoastră şi aţi ştiut să le păstraţi, dar să construim şi punţi fizice, să spun, între noi.

Închei aici intervenţia mea rugandu-vă, încă o dată, în măsura în care sunteţi interesaţi, să profităm de prezenţa grupului de oameni de afaceri din România;  şi pe dumneavoastră vă încurajez, în măsura în care sunteţi interesaţi, să aveţi schimb de adrese cu Asociaţia de prietenie dintre România şi Vietnam pentru că eu cred că, în măsura în care veţi dori să investiţi în Vietnam sau să demaraţi relaţii de schimburi comerciale, puteţi să găsi multă susţinere şi multe sfaturi din partea acestor minunaţi prieteni pe care îi avem în faţă.

Încă o dată, mulţumesc şi mă înclin în faţa dumneavoastră.

 

 Întrevederea prim-ministrului Dacian Cioloș cu Nguyễn Phú Trọng, Secretarul General al Partidului Comunist

 

Primirea prim-ministrului Dacian Cioloș de către preşedintele R. S. Vietnam, Trần Đại Quang

 

Participarea la seminarul oamenilor de afaceri români şi vietnamezi

[Check against delivery]

Dacian Cioloș: Dle viceprim-ministru, în primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți prezent aici și reprezentați Guvernul Republicii Socialiste Vietnam. În această dimineață, am avut o discuție pozitivă, foarte productivă cu domnul prim-ministru și sunt acum pe deplin încrezător că vom putea construi o cooperare economică foarte puternică, bazată pe tradiția noastră în colaborarea politică, economică și socială între cele două țări. Sărbătorim în acest an, 66 de ani de relații diplomatice, și eu sunt sigur că, pe baza acestei tradiții, a cunoasterii și a înțelegerii reciproce cu privire la popoarele noastre, vom putea acum, cu mult pragmatism și realism, să folosim potențial nostru economic, în scopul de a construi relații economice și comerciale puternice.
Știu că Vietnamul se numără printre cele mai dinamice economii din lume, cu o devoltare rapidă impresionantă în ultimul an, cu o importantă creștere economică în această parte a Asiei, sunt sigur că va deveni în anii următori unul dintre liderii dezvoltării economice în Asia de Sud -Est. Pe de altă parte,  România are una dintre cele mai mari rate de creștere economică din Uniunea Europeană, cu o medie în ultimii ani de 3, 5 %, cu un vârf de creștere economică anul acesta de 4 %. Ambele țări au un potențial puternic pe care îl putem folosi pentru a spori schimburile noastre comerciale, în acest moment, acest potențial nu este folosit pe deplin așa cum ați menționat. Cu un așa un mare potențial de creștere, schimburile noastre comerciale sunt în jur de 180 milioane de euro, luând în considerare faptul că avem două economii complementare cu un potențial puternic și perspectiva de a intensifica schimburile comerciale.
Permiteți-mi să prezint mai întâi motivele pentru care România ar putea fi o bună destinație comercială și de investiții pentru economia și oamenii de afaceri vietnamezi: în primul rând pentru că România este a șaptea piață ca mărime în Uniunea Europeană și cea mai mare din sud-estul Europei. 
În al doilea rând, avem în România o economie de piață pe deplin funcțională. După mai multe reforme și după o perioadă dificilă de tranziție la economia de piață, după transpunerea întregii legislații UE, știți că în UE sunt unele dintre cele mai ridicate standarde în ceea ce privește producția economică, stabilitatea economică, după o serie de reforme, avem acum, o economie de piață stabilă și complet funcțională în România. 
În al treilea rând, economia românească beneficiază de o forță de muncă de înaltă calificare. Suntem competitivi nu numai în ceea ce privește costul forței de muncă dar suntem acum din ce în ce mai competitivi din punct de vedere calitativ, în această privință. Avem o politică fiscală competitivă, în ultimii ani, am adoptat o serie de măsuri pentru a asigura competitivitatea politicii noastre economice și fiscale,  cota unică de impozitare de 16 % este printre cele mai reduse din Uniunea Europeană, din cele 28 de state membre și avem de asemenea un TVA redus în mai multe sectoare. Oamenii de afaceri vietnamezi care vor investi în România, vor găsi aici unul dintre cele mai atractive și competitive medii fiscale din UE, coroborate cu o forță de muncă competitivă. 
Suntem poziționați strategic, la întâlnirea dintre est și vest, nord și sud, pe coasta Mării Negre, Marea Neagră este o poartă de acces la piața UE. Din Vietnam, trebuie să traversați Canalul Suez pentru a ajunge în spațiul UE, distanța dintre Canalul Suez și portul Constanța care este cel mai mare port din România,  o parcurgeți în numai trei zile, comparativ cu cele 11 zile pentru a ajunge de la Canalul Suez la Rotterdam. Așadar, venind în România, nu veți găsi numai un mediu prietenos pentru afaceri, dar și facilități foarte practice și pragmatice pentru accesul la piața UE și nu numai, suntem aproape geografic de alte trei mari piețe din regiunea Mării Negre: piața Rusiei, cea a Turciei și piața Ucrainei. Acesta ar fi un motiv în plus pentru a vă spori și aprofunda cooperarea cu România. 
Dacă priviți la indicatorii noștri macroeconomici, veți observa că nivelul inflației este de 0,4 %pe an, nivelul șomajului este doar 6, 7 % pe an, deficitul bugetar este printre cele mai scăzute din regiune, de 1, 1 % și oricum, în anii următori, în ciuda faptului că vom mări puțin deficitul pentru a investi mai mult, îl vom menține sub trei procente. Toți acesti indicatori vă arată un mediu economic stabil și predictibil în România. Vorbind de acest potențial de creștere economică în România, aș dori să menționez că în acest moment, lucrăm la o viziune economică pe termen mediu și lung, Guvernul României intenționează să sprijine câteva sectoare strategice precum: industria de automobile, energia, sectorul IT, sectorul tehnologic, agricultura, sectorul agroalimentar cu un puternic potențial în România, de producție dar și de import, dar și turismul. 
Am menționat și potențialul nostru încă nefolosit, de schimburi comerciale cu Vietnam, dar la o privire globală asupra schimburilor comerciale din România, vedem o evoluție pozitivă constantă a schimburilor comerciale externe în ultimii ani. În jur de 80 % din schimburile noastre comerciale sunt cu Uniunea Europeană, de aceea, obiectivul nostru pentru anii următori este să intensificăm nivelul schimburilor comerciale cu țările non-europene, și privim cu multă atenție la posibilitatea de a intensifica aceste schimburi comerciale cu țările din Asia, mai ales din Asia de Sud-Est. Și acest lucru nu numai pentru că există aici un mare potențial de dezvoltare pentru următoarea perioadă dar și deoarece Uniunea Europeană –ai cărei membri suntem, dorește să realizeze schimburi comerciale libere cu mai multe țări din această regiune. De altfel, Vietnamul și Uniunea Europeană tocmai au finalizat negocierile pentru un acord de liber schimb. I-am promis premierului în această dimineață că România își va folosi toată influența pentru a accelera procesul de ratificare a acordului de liber schimb cu Vietnam, acest acord reprezintă o ocazie de a spori volumul schimburilor comerciale și al investițiilor dintre țările noastre. 
În ceea ce privește relațiile economice bilaterale dintre România și Vietnam, așa cum am menționat , suntem parteneri tradiționali, cu un foarte bun istoric al colaborării în mai multe sectoare, domnul Vicepremier a menționat tradiția colaborării în ceea ce privește căile ferate, materialele de construcții, minieritul, agricultura.
Avem de asemenea un potențial semnificativ, încă nefolosit până în prezent, în sectorul de petrol și gaze, în cel al producției de energie și în tehnologiile privind energia. Intenționăm să încurajăm schimburile comerciale bilaterale și cooperarea economică în diverse domenii de interes economic. Puteți întâlni reprezentanții tuturor acestor sectoare în jurul acestei mese, în delegația română prezentă aici, și aș dori să menționez aceste sectoare care reprezintă un potențial de cooperarea puternică între țările noastre. În primul rând, sectorul de petrol și gaze, precum știți, România are o experiență de peste 150 de ani în acest sector, putem furniza echipamente, asigura asistență tehnică, de asemenea, expertiză, cursuri de pregătire, putem crea societăți mixte pentru colaborare atât în România cât și în aici, în Vietnam. Companiile noastre mari – unele dintre ele sunt jucători regionali în sectorul de petrol și gaze, în producție și transportul de energie, toate aceste companii sunt dispuse să investească aici, nu doar să coopereze cu dvs, în transferul de tehnologie, veți găsi în România tehnologie la cele mai înalte standarde din Europa de vest, dar la costuri mai competitive decât in Vest. Suntem dispuși să cooperăm cu dvs în tehnologii transferabile dar și să investim în anumite privatizări ale companiilor dvs în acest domeniu, dacă va fi cazul, în anii următori. În sectorul energetic, România are de asemenea un puternic potențial în ceea ce privește piața diversificată a energiei și resurselor energetice. Avem un foarte bun mix de producție de energie în România, energia regenerabilă -în jur de 20 la sută din producția noastră de energie provine din energie eoliană și solară. Așadar, veți găsi tehnologii avansate în acest domeniu, în România, dar și în protecția mediului, un important potențial în extracția de petrol și gaze și în tehnologia de transport. Sunt bucuros că am semnat azi un protocol de cooperare, Memorandum de Înțelegere între Transelectrica și compania de profil din Vietnam, sunt sigur că în scurt timp, se va semna un Memorandum de Înțelegere între Transgaz – o companie foarte importantă în România și compania de profil din Vietnam. Acest Memorandum de Înțelegere constituie punctul de plecare pentru cooperarea aprofundată în domeniul investițiilor pe care l- am menționat deja. De asemenea, în România, există un mare potențial de cooperare în industria aeronautică și de transport maritim, în care știu că sunteți interesați. Am discutat astăzi cu premierul despre potențialul de cooperare în sectorul agricol și agroalimentar, pregătim un protocol de cooperare între cele două ministere de resort. Acordul de liber schimb între UE și Vietnam oferă un mare potențial de comerț cu produse agroalimentare, putem importa în România produse specifice și exporta cereale, carne, produse lactate. Avem de asemenea un important potențial de învestiții în acest sector agroalimentar, suntem dispuși în a investi în tehnologii de producție, avem de asemenea tradiție în cercetare, dezvoltare în sectorul agricol, în realizarea unor soiuri productive și tehnologii de producție în agricultură.
Turismul se bucură de asemenea de un mare potențial, avem experiența proiectelor de colaborare cu privire la Delta Dunării și Delta Mekongului, pe aceste baze, putem aprofunda cooperarea noastră nu numai în ceea ce privește managementul resurselor naturale dar și turismul în această zonă.
Voi concluziona prin a spune că sunt foarte bucuros că astăzi, după acest forum economic, vom putea avea un protocol de cooperare, memorandum de cooperare între Camerele de Comerț din cele două țări. Vă asigur că Guvernul român va acorda tot sprijinul său Camerei de Comerț române pentru a fi mai pro-activă în contactele cu oamenii de afaceri vietnamezi. Nu pot concluziona fără a-mi exprima bucuria pentru faptul că în Vietnam, avem mai mult decât cei 3500 de vietnamezi care au studiat în România, care ne vorbesc limba și ne cunosc cultura și care pot crea o punte de legătură între cele două țări, cred că avem toate ingredientele pentru a accelera cooperarea economică bilaterală și pentru a construi pe tradiția schimburilor noastre bilaterale, această nouă cooperare economică în viitor. Vă mulțumesc.

 

Întrevedere cu conducerea Camerei de Comerț și Industrie a R. S. Vietnam

 

Declarații comune de presă

Dacian Cioloș: Mă bucur că am putut avea această ocazie, astăzi, la 21 de ani de când un prim-ministru al României a vizitat Vietnamul, să reluăm acest dialog între guvernele noastre și să putem să-l intensificăm, după ce țările noastre au relații de colaborare strânse de circa 66 de ani. Vietnamul are cu România relații de cooperare tradiționale, este un partener tradițional al României și, în același timp, observăm în acești ultimi ani evoluții impresionante ale Vietnamului în dezvoltarea economică, o țară modernă, din ce în ce mai deschisă spre lume, cu o creștere economică impresionantă. Nu doar în urma celor 66 de ani de relații diplomatice dintre România și Vietnam, dar și datorită celor peste 3.200 de vietnamezi care au studiat în România și care cunosc limba română și mulți dintre ei ocupă funcții importante în stat și în economia din Vietnam. Toate acestea creează premizele pentru ca, pe viitor, să putem relua relațiile de cooperare între țările noastre, pe un nou plan. /.../

 

Ceremonia de semnare a documentelor oficiale în prezenţa celor doi premieri

 

Convorbiri în plenul celor două delegații

 

 

Ceremonia primirii oficiale a prim-ministrului Dacian Cioloș de către  Nguyễn Xuân Phúc, prim-ministru al R. S. Vietnam

 

***

    Prim-ministrul Dacian Cioloș va efectua o vizită oficială în R. S. Vietnam, în perioada 11-14 iulie 2016, la invitația prim-ministrului vietnamez, Nguyễn Xuân Phúc. Această deplasare se subsumează strategiei guvernului român de consolidare a cooperării pe baze pragmatice cu statele de pe alte continente, în particular din Asia.
     Vizita oficială la Hanoi reprezintă prima întâlnire la nivel de prim-ministru între cele doua țări după 21 de ani. Acest fapt reprezintă o confirmare a politicii guvernului român de relansare a cooperării cu R.S. Vietnam - un partener tradițional al României în Asia.
     Obiectivele principale ale vizitei sunt, pe de o parte, reluarea contactelor la nivel politic cu statele asiatice, R.S. Vietnam fiind un partener important al României în Asia de Sud-Est și, pe de altă parte, recuperarea piețelor tradiționale pentru exportatorii români, alături de încurajarea investițiilor în țara noastră. 
     Programul vizitei de la Hanoi include convorbiri cu omologul vietnamez și întrevederi cu preşedintele vietnamez Trần Đại Quang, secretarul general Nguyễn Phú Trọng și cu preşedintele Adunării Naţionale, doamna Nguyễn Thị Kim Ngân.
     Șeful guvernului român va deschide un Forum de afaceri româno-vietnamez, organizat în colaborare cu Camerele de comerț și industrie din cele două țări. Contactele directe între oamenii de afaceri vor permite identificarea unor proiecte de interes comun și eventuale colaborări pe alte piețe, fie europene, fie asiatice. 
     În timpul vizitei, este prevăzută semnarea a două programe de cooperare în domeniul educației și, respectiv, al culturii, în vederea facilitării și dezvoltării relațiilor la nivel social, precum și a mai bunei cunoașteri reciproce. 
    În cadrul convorbirilor, vor fi trecute în revistă stadiul actual și de perspectivă al relațiilor româno-vietnameze, cu accent pe modalitățile de dinamizare și diversificare a cooperării dintre cele două țări. De asemenea, întrevederile vor oferi prilejul unui schimb aprofundat de opinii pe subiecte de actualitate din plan internațional și regional.

 

PROGRAMUL VIZITEI OFICIALE A PREMIERULUI DACIAN CIOLOȘ LA HANOI (11-13 iulie 2016)

 
Luni 11 iulie

Sosirea Prim-ministrului Dacian Cioloș pe Aeroportul Internațional Nội Bài din Hanoi

Marți 12 iulie

Ora 08.37              Depunerea unei coroane de flori la Monumentul Eroilor 
(Oportunități foto/video)

Ora 08.45              Deplasarea delegației spre Mausoleul Preşedintelui Hồ Chi Minh și vizitarea Mausoleului

Ora 09.00              Ceremonia primirii oficiale, a Prim-ministrului Dacian Cioloș, de către domnul Nguyễn Xuân Phúc, Prim-ministru al R. S. Vietnam 
(Oportunități foto/video și Declarații comune de presă)

Ora 14.00              Intrevedere cu conducerea Camerei de Comerț și Industrie a R.S. Vietnam      

Ora 14.15-15.15   Participarea la seminarul oamenilor de afaceri români şi vietnamezi

Ora 15.30              Întrevederea Prim-ministrului Dacian Cioloș, cu doamna Nguyễn Thị Kim Ngân, Preşedintele Adunării Naţionale a R. S. Vietnam

Ora 16.15              Primirea Prim-ministrului Dacian Cioloș de E. S. domnul Trần Đại Quang, Preşedintele R. S. Vietnam

Ora 17.00              Întrevederea Prim-ministrului Dacian Cioloș, cu Nguyễn Phú Trọng, Secretarul General al Partidului Comunist

Ora 19.00              Dineu oferit de domnul Nguyễn Xuân Phúc, Primul Ministru al R. S. Vietnam în onoarea Prim-ministrului Dacian Cioloş

Miercuri 13 iulie

Ora 11.10              Întrevedere cu autoritățile locale din provincia Quảng Ninh, președintele Consiliului Popular al provinciei Quang Ninh și Președintele Comitetului Popular al provinciei Quảng Ninh (TBC) și vizitarea Golfului Hạ Long 

Ora 19.30              Întrevedere cu membrii Asociaţiei de prietenie Vietnam-România

Joi 14 iulie

Ceremonia oficială de plecare de pe Aeroportul din Hanoi

Notă: Ora de desfășurare a evenimentelor este ora locală