Guvernul RomânieiJoi, 23 Mai

Nota de Fundamentare - HG nr.296/23.05.2019


Hotărâre 296/ 2019-05-23

Guvernul României privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

Monitorul Oficial al României nr 409 din 2019-05-24


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 296/2019 privind acordarea unor ajutoare de urgență

 

 

 

Secţiunea 1. Titlul actului normativ

 

HOTĂRÂRE    privind acordarea unor ajutoare de urgență

                                                                  

 

Secţiunea a 2-a.     Motivul emiterii actului normativ

                                                                  

Descrierea situaţiei actuale

În temeiul art.28 alin.(1) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 37-40 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011, cu modificările și completările ulterioare, la propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Guvernul poate dispune acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi pentru alte situaţii deosebite datorate stării de sănătate ori altor cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială, precum şi în alte situaţii stabilite prin hotărâre a Guvernului, care va cuprinde şi procedura şi/sau condiţiile de acordare. Aceste ajutoare de urgenţă se suportă din fondurile prevăzute cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

 

1.[1] Prezentul act normativ nu transpune legislație comunitară și nu creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia.

 

2. Schimbări preconizate

          Prin prezentul act normativ se propune acordarea de ajutoare de urgență în sumă totală de 422.700 lei pentru sprijinirea unui număr total de 107 familii și persoane singure care se află în situaţii de necesitate ori deosebite cauzate de incendii, probleme grave de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială, în vederea ameliorării situației socio-materiale, de locuit și de sănătate ale acestora, cu domiciliul/reședința în județele:

Nr. crt.

Judeţul

Nr. beneficiari

Suma

-lei-

1

Alba

2

9.500

2

Bacău

13

39.500

3

Botoşani

4

22.000

4

Buzău

3

8.000

5

Dâmboviţa

5

7.300

6

Dolj

2

5.00

7

Galaţi

1

7.000

8

Giurgiu

9

55.000

9

Gorj

1

2.000

10

Hunedoara

6

29.000

11

Ialomiţa

5

23.000

12

Iaşi

3

8.600

13

Neamţ

15

72.000

14

Olt

1

7.000

15

Prahova

1

7.000

16

Sibiu

1

2.500

17

Suceava

6

16.000

18

Teleorman

5

11.000

19

Vâlcea

7

29.000

20

Vaslui

8

42.000

21

Bucureşti

9

20.300

 

Total

107

422.700

Propunerile de ajutoare de urgență au la bază anchetele sociale efectuate de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială județene, centralizate la nivelul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, care a transmis situația centralizatoare cu respectivele propuneri Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Din analiza anchetelor sociale rezultă următoarele:

un număr de 20 familii și persoane singure se află în situații de necesitate cauzate de incendii care au afectat atât locuințele, anexele gospodărești, cât și bunurile de folosință îndelungată, familiile respective confruntându-se cu probleme socio-materiale și de locuit, unele dintre acestea și cu stare gravă de sănătate, motiv pentru care se află în imposibilitate ca din veniturile proprii să-și poată repara locuințele.

Pentru depășirea situației de necesitate de către familiile/persoanele singure afectate de incendii, se propune acordarea de ajutoare de urgență.

Nr. crt.

Judeţul

Nr. beneficiari

Suma                        - lei -

1

Alba

2

9.500

2

Bacău

3

16.000

 

Botoşani

2

14.000

4

Giurgiu

1

5.000

5

Hunedoara

1

5.000

6

Ialomiţa

1

7.000

7

Neamţ

3

11.000

8

Olt

1

7.000

9

Prahova

1

7.000

10

Teleorman

 

5.000

11

Vaslui

1

7.000

12

Vâlcea

2

8.500

13

Bucureşti

1

3.000

 

Total

20

105.000

 

un număr de 87 familii și persoane singure din județele Bacău, Botoșani, Buzău, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Neamț, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vâlcea și municipiul București se confruntă cu situații deosebite cauzate de probleme grave de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială și necesită ajutoare de urgență în sumă totală de 317.700 lei.

Din majoritatea anchetelor sociale rezultă că familiile pentru care se propune acordarea de ajutoare de urgență au membri cu grave afecţiuni de sănătate, care necesită tratamente medicale de durată şi intervenţii chirurgicale costisitoare, care nu sunt suportate în totalitate de către casele judeţene de asigurări de sănătate, precum şi respectarea regimurilor alimentare recomandate de medici. Majoritatea persoanelor din familiile pentru care se propune acordarea de ajutoare de urgență nu au posibilitatea să obţină venituri din alte activităţi, având capacitatea de muncă redusă.

Bolile grave (cancer, leucemie, boli cardiace, boli degenerative, boli respiratorii, boli genetice, transplant de organe etc.) de care suferă membrii familiilor respective, afectează întreaga familie din punct de vedere emoțional, social, financiar. Bugetele familiilor se diminuează considerabil din cauza costurilor suplimentare pe care trebuie să le suporte pentru asigurarea tratamentelor medicale și a intervențiilor chirurgicale, a deplasărilor la clinicile din țară ori din străinătate, aflându-se de multe ori și în situația de a nu putea asigura cele necesare traiului zilnic. În cazul unor familii situația este agravată de faptul că sunt bolnavi foarte grav mai mulți membri ai familiei, copii și adulți deopotrivă. Unele familii necesită sprijin pentru achiziționarea de proteze medicale, necesare membrilor bolnavi din familie.

Dintre acestea se disting câteva familii din județele Giurgiu, Hunedoara, Neamț, Vaslui și municipiul, ai căror membri suferă de boli foarte grave sau se confruntă cu o sărăcie extremă și necesită un suport financiar considerabil pentru a depăși situațiile critice cu care se confruntă. Unele familii se confruntă cu probleme grave de sănătate ale copiilor sau adulților care se află în tratament cu citostatice de mai mult timp și necesită tratament, analize medicale în țară sau în străinătate, iar familiile respective sunt depășite de situație, nefăcând față cheltuielilor foarte mari de transport, cazare și hrană.

Totodată, unele familii și persoane singure se confruntă cu situații socio-materiale și de locuit precare, cu case degradate în timp ca urmare a sărăciei extreme, au copii minori și necesită sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor de trai, pentru igienizarea și repararea locuințelor. Unii membri ai familiilor respective nu au locuri de muncă, alții au capacitatea de muncă redusă, iar veniturile nete lunare provin din ajutoare sociale, pensii, alocații de stat pentru copii, indemnizații pentru persoane cu handicap, alocații pentru susținerea familiei ori salariile acestora nu pot susține cheltuielile pentru asigurarea nevoilor familiale.

Din cauza veniturilor insuficiente, unele familii se confruntă cu probleme privind achitarea datoriilor pentru utilități (situație care poate conduce la evacuarea din locuință), precum și cu achitarea datoriilor acumulate din cauza problemelor de sănătate, situații care accentuează vulnerabilitatea socială și economică a acestora.

3. Alte informaţii

Potrivit prevederilor art.37-40 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011, cu modificările și completările ulterioare, au fost efectuate anchete sociale. Anchetele sociale prin care s-a evaluat situaţia socio-materială a acestor familii au fost realizate de către agenţiile pentru plăți și inspecție socială ale județelor, respectiv a municipiului București, în a căror rază teritorială locuiesc familiile și persoanele singure care se află în situaţii de necesitate ori deosebite cauzate de incendii, probleme grave de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială, iar propunerile de ajutoare de urgenţă sunt susţinute de primarii localităților de domiciliu și de prefecții județelor, respectiv a municipiului București.

 

Secţiunea a 3-a

Impactul socio-economic al prezentului act normativ

1. Impact macro-economic

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

11 Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Impact asupra mediului de afaceri

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

21 Impactul sarcinilor administrative

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

22 Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

 

3. Impact social

Ameliorarea problemelor socio-materiale, de locuit și de sănătate ale familiilor și persoanelor singure propuse pentru a beneficia de ajutor de urgență.

4. Impact asupra mediului

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

5. Alte informaţii Nu este cazul.