RSS - Guvernul Românieihttp://www.gov.roRSS Guvernul Românieiro-RODeclarații de presă susținute de ministrul finanţelor publice, Eugen TeodoroviciȘtiri din 23.05.2018http://gov.ro/ro/stiri/declaratii-de-presa-sustinute-de-ministrul-finantelor-publice-eugen-teodoroviciPrezentare ref simplificarea legislației achizițiilor publice Prezentare ref analiza raportului Comisiei Europene - semestrul european 2018 Prezentare ref situația la zi a fondurilor europene Galerie foto *** [Check against delivery] Eugen Teodorovici: Bună seara tuturor! Sunt mai multe documente de discutat, de prezentat. O să incepem in primul rand cu modificările, pe care avem de gand să le adoptăm la nivelul şedinţei Guvernului vizavi de achiziţiile publice. In primul rand, ştiţi foarte bine de ani de zile se discută despre foarte multe motive de blocaje in ceea ce inseamnă achiziţiile publice in Romania. Avem intarzieri in evaluarea şi desemnarea caştigătorilor in procedurile de licitaţii publice. Există un număr foarte mare de contestaţii, de foarte multe ori nejustificate. Există, din păcate, şi o inconsistenţă a ceea ce inseamnă decizii la nivelul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Am reglementat in mod nejustificat, sub pragurile pe care directivele le impuneau, luand practica nejustificată şi din alte sectoare. Există, desigur şi din păcate, opinii diferite din partea tuturor partilor implicate in acest proces de achiziţii publice. Alocarea financiară s-a făcut in mod neunitar, sistemul electronic de achiziţii publice a prezentat de foarte multe ori sincope şi blocaje. Ne-am asumat de multe ori ca ţară termene nerealiste pentru diferitele dintre măsurile pe care aveam de gand să le implementăm şi, nu in ultimul rand, sunt foarte multe diferenţe şi mari diferenţe pe produse, pe activităţi, ceea ce practic arată o concluzie a ceea ce s-a intamplat pană in prezent. Sunt acte normative pe care le ştim cu toţii şi anume Legea 98 pe 2016, 99 pe 2016, 100 şi 101 din acelaşi an şi, desigur, o parte din normele europene, pe care anul trecut, forul european le-a adoptat. Ţinand cont de ceea ce inseamnă practică, pană in prezent, in Romania, de ceea ce s-a modificat la nivel european şi din dorinţa justificată de a simplifica acest proces, in şedinţa de maine a Guvernului Romaniei şi, desigur, de săptămana viitoare, se vor adopta cateva acte normative, două ordonanţe de urgenţă şi normele aferente la acestea, prin care se vor aduce cateva modificări. In primul rand, o discuţie de foarte mult timp vizavi de ce face fiecare structură a statului. Ştim foarte bine, Curtea de Conturi, ANAP-ul, adică Agenţia Naţională de Achiziţii Publice, de multe ori se suprapuneau faţă de anumite atribuţii referitoare la controlul procedurilor de achiziţii publice. Şi am decis sau vom decide maine, in şedinţa de guvern, prin ordonanţă de urgenţă, că doar Curtea de Conturi va fi cea care verifică, desigur, după atribuirea unui contract, modul in care acesta a fost atribuit. Pentru că, oricum, Curtea de Conturi verifică modul in care cheltuielile publice sunt efectuate şi, desigur, este normal şi logic ca, la acel moment, să facă şi verificarea modului in care un contract a fost atribuit. Sunt convins că noua echipă de conducere a Curţii de Conturi va accentua un aspect foarte important, şi anume, partea de profesionalizare a personalului Curţii de Conturi, pentru că vom avea o lege, prevederi legale, maine - ştiţi foarte bine că şi Legea Curţii de Conturi este in curs de modificare, dar un aspect foarte important este şi modul in care personalul /.../ vor aplica noile prevederi legale. Este foarte importantă această modificare şi, repet, am convingerea că noua conducere a Curţii de Conturi va şi realiza acest lucru important. De foarte multe ori se intampla ca, in cazul unui contract, să spunem, pentru o parte necesară a fi adăgată unui contract de lucrări, să spunem, se relua procedura de achiziţie publică pentru acea parte foarte mică de lucrări necesare finalizării unui contract. Şi prin modificarea de maine, practic, acest lucru se elimină, nu trebuie reluată procedura şi /.../ foarte clar modul in care acel contract se extinde, pentru a inlcude şi noua activitate. Poate, nu ştiu, extinderea unei străzi cu incă, nu ştiu, cateva sute de metri, apar noi, să spunem, noi case, este nevoie de asigurarea unor reţele de apă şi de canal, pentru ceea ce iniţial nu a avut cum să fie, să spunem, prevăzut in acea documentaţie. Deci, practic, se simplifică şi această situaţie. Avem situaţii in care din cauze, sau din motive, să spunem, neimputabile, sunt, să spunem, situaţii de urgenţă, forţă majoră putem să spunem chiar, nu ştiu, indundaţii şi nu numai, avem nevoie să intervenim imediat şi, atunci, putem, practic, să dăm un ordin de incepere a acelor lucrări pentru a opri poate o calamitate, poate repararea unui drum de care depind vieţile oamenilor in acea zonă, iar in paralel se desfăşoară procedura de atribuire a acelui contract. Este o abordare posibilă şi permisă de prevederile europene, aşa că decizia de maine, din ordonanţa de guvern, va menţiona şi acest lucru in mod foarte-foarte clar. De asemenea, era, la fel, o practică foarte... să spunem nocivă, de a comunica la fiecare etapă din procedeul de achiziţie publică rezultatul acelei etape. Asta făcea ca de fiecare dată firmele care se calificau sau, in fine, interesate doar de a contesta această intarziere a unor proceduri de achiziţie publică făceau acele contestaţii. Pentru a elimina această situaţie care ducea la foarte multe luni sau chiar ani de intarziere, se comunică rezultatul atribuirii contractului, deci efectiv intregul proces se notifică la final pentru ca cei interesaţi să ia notă şi, dacă doresc să meargă să conteste, este dreptul acestora, dar nu se face acest lucru la fiecare etapă. De asemenea, o altă propunere de modificare este aceea de a reglementa mult mai clar modul in care se face studiul de fezabilitate pentru parteneriatul public privat şi pentru concesiuni. Ştiţi foarte bine, Guvernul a aprobat săptămana trecută, acum două săptămani de zile, ordonanţa privind acest subiect extrem de important, acest cadru pentru parteneriatul public privat. S-a vorbit de foarte mulţi ani de acest lucru, se recunoaşte faptul că este una dintre soluţiile pentru a demara efectiv marile investiţii in Romania iar această corelare intre aceste două acte normative trebuia făcută pentru a scurta in special timpul necesar realizării acestor investiţii printr-un nou cadru, şi anume acela al parteneriatului public-privat. O altă propunere de simplificare este aceea de a elimina notificarea prealabilă. Este o solicitare venită din partea multor, foarte multor autorităţi contractante, pentru că cadrul legislativ actual a dus la foarte, foarte multe contestaţii, cum spuneam puţin mai devreme, după fiecare etapă a acestui proces de achiziţii publice. De asemenea, deciziile Consiliului Naţional de achiziţii publice vor fi doar legate de ceea ce inseamnă companie care depune o contestaţie şi strict la ceea ce inseamnă oferta acesteia. Deci nu mai poate orice companie să conteste sau pe tot felul de alte subiecte decat cele legate strict de procesul de achiziţie publică. E o simplificare şi o scurtare, să spunem aşa, a timpului alocat unor astfel de etape. De asemenea, avem, știți foarte bine, o practică care și aceasta a dus la, efectiv, blocarea unor investiții insemnate și importante in Romania și anume aceea de a contesta pentru orice motiv, din diferite motive, pentru anumite argumente, fie de a negocia ulterior, cu acele companii care au caștigat pentru a renunța la contestații, fie din dorința efectivă de a bloca progresul acestei țări și in acest sens am introdus cateva prevederi care vor face trimitere la o cauțiune pe care cei care vor să conteste trebuie să o depună atunci cand contestă la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, care este de 2% din valoarea estimată /.../ a contractului, dar cuprinsă in intervalul maxim de 35.000 de lei, pană la 880.000 de lei. De asemenea, la instanță, atunci cand se depune o contestație in instanță, este un procent de 2%, pană la valoarea estimată sau valoarea contractului, intre 100 de milioane și 1% pentru cele de peste un miliard de lei. Este un aspect pe care l-am discutat indelung și cu, să spunem /.../ de la Comisia Europeană și care au agreat intr-un final acest lucru. O altă propunere este aceea de a simplifica procedurile și aici avem aceste prevederi- se vor regăsi in normele metodologice, deci in hotărarea de guvern care va fi de către Guvern adoptată săptămana viitoare, dar prezentăm in pachet noile modificări aduse cadrului pe achiziții publice. Aici avem o propunere de a se reduce numărul de etape de evaluare. Aveam in medie cam 15 etape de evaluare, la care, de fiecare dată, reprezentanții Agenției Naționale de Achiziții Publice erau prezenți sau ar fi trebuit să fie prezenți. Numai că, de foarte multe ori, știm foarte bine numărul redus și numărul mare de proceduri făcea de multe ori imposibilă prezența acestor /.../ din Ministerul de Finanțe, la fiecare etapă. Și atunci, automat, interveneau și intarzieri. Deci, de la 15 etape ca medie am redus la patru astfel de etape, iar reprezentanții Agenției Naționale de Achiziții Publice nu vor mai participa la aceste proceduri. Trebuie să vă spun, ca și paranteză, Agenția Națională de Achiziții Publice va fi cea care va superviza, practic, in special fondurile sau modul de utilizare a banilor publici prin achiziții publice, altele decat cele venind de la Uniunea Europeană, unde acolo structurile pe fondurile europene vor fi cele care vor verifica modul in care se vor face achizițiile publice. Este şi asta o simplificare de fond. De asemenea, s-a eliminat Strategia anuală de achiziţii publice pentru autoritătile care au un buget de investiţii sub 125 de milioane de lei. Este, iar, o eliminare clară a unei etape birocratice, care şi aceasta cauza in special pierdere... aducea pierdere de timp. Ştiţi foarte bine, Comisia Europeană are un sistem propriu, să spunem, de achiziţie directă, pe care il adoptăm şi noi săptămana viitoare, in sedinţa de guvern, prin hotărarea de guvern care aprobă... va aproba normele de aplicare la ordonanta de urgenţă de maine, practic, buna practică europeană va fi regăsită şi in Romania, in cazul acestor achiziţii dircete. La fel, se va evita dubla informaţie intre fişa de date şi anunţul de participare, pentru că astăzi fişa de date şi anunţul de participare au in proporţie de 80% aceleaşi informaţii şi atunci este evidentă ... este evident faptul că acestea două trebuie comasate, pentru ca lucrurile să fie mult mai... mult mai simple. La fel se aduc clarificări in ceea ce inseamnă situaţiile acelea specifice, in care diferite structuri de control veneau şi spuneau că achiziţiile publice au fost, practic, divizate in mod artificial şi veţi vedea in actele normative de maine şi de săptămana viitoare modul in care aceste lucruri se clarifică, pentru a evita in special corecţiile pentru proiectele cu fonduri europene. De asemenea, s-au clarificat şi se vor clarifica, de fapt, ce inseamnă utilizarea acelui criteriu tehnico-economic. Sunt situaţii unde spunem foarte clar că 40% trebuie să reprezinte partea de preţ in anumite proceduri, iar diferenţa este dată ... va fi dată de către partea tehnico-economică. Clarificările, şi aici ştiţi foarte bine, de foarte multe ori veneau clarificări din partea operatorilor economici către Agtenţia de Achiziţii Publice, multe, foarte multe, şi se răspundea pentru fiecare şi nu exista o coerenţă, s-a decis să fie doar două termene, la care se cumulează şi se centralizează aceste clarificări, iar Agenţia de Achiziţii Publice va răspund ela două termene, cu toate răspunsurile la toate intrebările, pentru ca lucrurile să fie clare pentru toţi posibilii ofertanţi la aceste proceduri de achiziţie publică. Cum spuneam, Agenţia de Achiziţii Publice are obligaţia să verifice prin eşantion aproximativ 15% 15% din ceea ce inseamnă proceduri la nivel naţional, in care nu se... la nivel naţional. parte din acestea sunt verificate şi de structurile pe fondurile europene. Ce este important este că noi vom reduce an de an acest procent, 5% pentru fiecare an, desigur cu speranţa că lucrurile vor fi duse la bun sfarşit, aşa cum spune legea, o lege mult mai simplă, aşa cum incercăm să facem maine şi săptămana viitoare, in ședința de guvern. Avizele conforme vor fi date in maximum trei zile lucrătoare, iar controlul ex-ante, de care vă spunean, se va desfăşura atunci cand se dă un aviz pentru anunţul de participare, se vor verifica şi documentele anexe, pentru că practica de astăzi arăta sau spune că verificările se fac o dată pe anunţul de participare şi, după aceea, după alt mult timp, pentru documente. Atunci vom face intr-o singură etapă o verificare unică. E nevoie, ca de obicei, să şi suplimentăm personalul Agenţiei de Achiziţii Publice cu un număr rezonabil, cu siguranţă. Şi o ultimă parte, să spunem, a acestui pachet de achiziţii publice, dar foarte importantă şi aceasta, este cea legată de centralizarea achiziţiilor publice, şi aici, săptămana viitoare, a doua ordonanţă de care vă spuneam va face trimitere, va reglementa de fapt, acel cadru legislativ pentru infiinţarea acestei structuri la nivel central, la Ministerul de Finanţe, care practic va centraliza cererea şi va derula procedurile de achiziţie publică pentru tot ce inseamnă parte centrală a administraţiei din Romania. Vor fi incheiate acorduri-cadru, iar cei interesaţi de anumite produse, să spunem, vor putea să ia direct la preţul pe care această nouă structură il va obţine la nivel central. Se vor obţine, desigur, costuri mult mai mici, sunt exemple clare in alte state membre de o astfel de reducere importantă, pot da două exemple cel puţin - Austria a redus cu 28%, făcand un astfel de mecanism, iar Croaţia cu 31%, dacă cifrele sunt corecte. Am avut ca şi partener, in modul in care am stabilit acest nou cadru legislativ, Banca Europeană de Investiţii, care şi-a şi exprimat punctul de vedere pozitiv faţă de modul in care se propune modificarea actualului cadru legislativ pe achiziţii publice şi care a şi propus, să spunem aşa, un număr de produse, cum sunt cele pe care le puteţi vedea pe slide: medicamente, carburanţi, tehnică de calcul, automobile, becuri, produse de curăţenie şi birotică. Sunt produse care sunt foarte costisitoare şi care au diferenţe foarte mari de preţuri acolo unde ele sunt achiziţionate şi pentru acest lucru, pentru a se face o importantă economie din banii publici, se centralizează cererea şi se face achiziţia intr-un mod centralizat. Pot să vă spun că această nouă structură imi doresc foarte mult să preia chiar şi un contract de achiziţii publice pe lucrări, pe un proiect de infrastructură importantă pentru a arăta foarte clar că in baza unei legi clare, unei simplificări a acestei legislaţii, cu o echipă de oameni care să fie foarte bine pregătiţi, lucrurile se pot desfăşura, intr-o achiziţie de o valoare foarte importantă sau pentru un proiect foarte important, intr-un timp foarte scurt, fără complicaţii, astfel incat să ne putem apuca să şi construim un astfel de proiect. Softul la care se face trimitere in această prezentare va fi achiziţionat, există deja, pentru ca modul in care cei interesaţi să poată efectiv să-şi obţină acele produse la costurile, cum spuneam, mult mai reduse, făcandu-se acest lucru la nivel naţional. Important este că se vor comasa cele două sau, in fine, la această noua entitate se va duce practic structura care este astăzi la nivelul Ministerului Sănătăţii, pentru că, spuneam, această nouă entitate va derula şi achiziţiile publice in zona de sănătate. Aceasta a fost prezentarea foarte succintă, oricum, sunt mult mai multe elemente tehnice care se pot regăsi in actele pe care Guvernul le va adopta in şedinţa de maine şi cea de săptămana viitoare. Voi face o scurtă prezentare şi pe ceea ce inseamnă punctul nostru de vedere ca ţară faţă de ceea ce Comisia Europeană a prezentat astăzi, un document aprobat in colegiul comisarilor europeni. Trebuie spus foarte clar că tot auzim foarte multe declaraţii in ultima perioadă, şi pot să vă spun aici, şi ca ministru de finanţe şi totuşi şi ca om de administraţie de foarte mult timp, că sunt declaraţii care in primul rand nu au la bază argumente şi in al doilea rand, este clar că sunt declaraţii care probabil au un alt scop, nu acela de a ajuta, de a construi, de a incerca să propună soluţii, ci au scopul de a destabiliza şi de a crea, din păcate, chiar şi dezavantaje pe termen scurt - şi pot să vă dau aici un singur exemplu, acela legat de modul in care Romania se finanţează astăzi, sau costul de finanţare al Romaniei. Şi poate in următoarele zile o să vă prezentăm mult mai clar ceea ce inseamnă această practică in spaţiul public, nejustificată, care sunt diferenţe de cost pentru noi ca ţară, de fapt pentru noi ca romani, pentru declaraţiile iresponsabile ale multor oameni politici care...; bun. Deci, in primul rand, Romania nu se confruntă cu riscul de sustenabilitate, o spune foarte clar, in documentul de astăzi, Comisia Europeană, astfel că sunt şi contrazise, cum spuneam puţin mai devreme, aceste ştiri false. Este foarte interesant de văzut faptul că, dintre toate recomandările pe care Romania le-a avut in ultimii ani de zile, 68% sunt indeplinite. Şi poate ar trebui să vadă cei care critică astăzi şi cei care s-au ocupat de guvernarea acestei ţări in 2016, să vadă exact in acea perioadă de timp cate dintre recomandările de ţară au fost fie intarziate, fie neduse la indeplinire, fapt ce a dus la efecte poate greu de cuantificat astăzi in anii care au urmat. Deci, cum spuneam, astăzi mai avem trei recomandări, ca ţară. Este clar in raport scris faptul că s-a eliminat recomandarea privind combaterea muncii la negru, pentru că se spune foarte clar, Comisia Europeană apreciază că s-au făcut progrese semnificative in acest domeniu, in zona de achiziţii publice, v-am spus puţin mai devreme, faptul că schimbările pentru seminificare sunt evidente. Mai mult, săptămana trecută, cand doamna comisar Bieńkowska, comisarul pentru piaţă internă, a spus foarte clar modul in care /.../ documente trimise de Romania au fost pentru schimbarea pe achiziţii publice, au fost acceptate de Comisia Europeană - a menţionat şi Banca Europeană de Investiţi, in aceeaşi zonă, in sensul de acord-accept şi ca recomandare, deci acest lucru este şi el precizat in acest document. Faptul că Romania şi-a respectat promisiunile, că a fost eliminată acea prevedere vizavi de achiziţiile publice şi mai ales cu trimitere şi la fondurile europene. Prima recomandare se referă, desigur, cu deficitul structural. Şi ar fi foarte interesant pentru toţi care, la fel, pentru a le reaminti recomandarea, se ştie - aici aveţi date foarte clare şi vedeţi ce spunea domnul comisar Moscovici in 2016, in 2017 - scuze, printr-o scrisoare adresată Guvernului Romaniei. Spuneam 2017, pentru 2016. Se estimează că Romania s-a abătut semnificativ de la obiectivele bugetare pe termen mediu. In 2016. De asemenea, Comisia Europeană spunea, atunci cand a evaluat /.../ convergenţa Romaniei, faptul că in 2016, balanţa deficitului structural s-a depreciat de la minus 0,6% din PIB, in 2015, la minus 2,6%, indicand o deviaţie semnificativă de la ajustarea structurală recomandată, de 1,6 din PIB. Cu alte cuvinte, pe următorul slide veți putea să vedeți exact - dumneavoastră și cei care ne urmăresc - faptul, că 2016, a fost anul in care acest subiect, din păcate netaxat de cei care astăzi spun multe in mod nejustificat, deficitul este foarte clar, in anul 2016 este anul in care efectiv s-a făcut acest deficit, fără ca economic să aibă niciun fel de argument. O diferență foarte mare de la un an la altul, cum spuneam, de la 0,6 la 2,6. Asta pentru cine, repet, dorește mai multe cifre, sunt date oficiale pe care in următorul slide, de fapt in acesta vedeți că Eurostatul le și confirmă, Romania a respectat in trei ani de zile, consecutivi, regula fiscală privind deficitul structural, 2013-2014 și 2015 și, din păcate, a venit 2016 care, pe langă anul zero in fonduri europene, a fost anul zero și chiar cu minus in multe alte domenii, chiar și in acesta al politicii fiscal-bugetare pentru Romania. In raportul de astăzi se cere, desigur, ajustarea de către Romania a deficitului, dar acest lucru, așa cum am și promis și in programul de guvernare și nu numai, in politica noastră ca și guvern pe zona fiscal-bugetară, incepand cu 2019 această ajustare va incepe cu 0,5 puncte procentuale pe an. Aveți și cateva exemple de state care nu se incadrează in regula deficitului structural. Pot să vă spun și faptul că dacă ne uităm bine intr-un document european se precizează chiar că pot fi, să spunem, sub această procedură de depășire a deficitului, chiar și statele care au datorie mai mare decat cea de 60%. De ce acest lucru nu se intamplă, vom discuta și noi la nivelul structurilor europene, pentru că nu doar deficitul este motivul principal, vă dădeam exemplu chiar și datoria guvernamentală, datoria publică este un motiv. Următorul slide arată locul Romaniei in Uniunea Europeană in 2018, vizavi de /.../ potențial. Este de remarcat, cum de fapt și in raport se menționează către Comisia Europeană faptul că datoria guvernamentală scade in 2018 la 37,6 la 35,2 anul acesta. Este un aspect foarte important, asta şi apropo de aceleaşi declaraţii nejustificate vizavi de faptul că ne imprumutăm mai scump, că va creşte datoria noastră ca ţară. Pentru deficitul bugetar, ştim deja, este asumat nivelul de 3%, pe care il vom respecta in 2018. Să nu uităm faptul că, totuşi, Romania a avut ca prim angajament respectat vizavi de 2% din PIB pentru Apărare in 2017, ceea ce este foarte important, şi acest angajament va continua să fie respectat. Deci aceasta este o listă de cateva dintre măsurile pe care, ca şi Guvern, le avem in vedere pentru a ne respecta angajamentele asumate: accize, carburanţi, ţigarete şi alte astfel de măsuri in zonele din care se pot aduce surse importante la bugetul de stat. Desigur, se vor reduce cheltuielile, s-a decis reducerea acestora prin actele normative deja aprobate, deci nu aprobăm nimic altceva. Ele sunt deja luate ca şi măsuri şi acest lucru se şi monitorizează. Partea de combatere a evaziunii fiscale - aici, la fel, avem cateva măsuri propuse, aş reaminti cateva dintre acestea: foarte important e că in acest an ne dorim şi imi doresc foarte mult ca punctele de frontieră, cel puţin cele de pe graniţa de est a Romaniei, a UE şi graniţa cu Serbia să beneficieze de reabilitare a punctelor vamale şi, desigur, foarte important, echiparea acestor puncte vamale cu echipamente de ultimă generaţie, care să asigure verificarea 100% a tot ceea ce intră in Romania, nu pe bază de eşantion, ci o scanare a tot ceea ce in Romania intră ca produse, TIR-uri, in porturi, in aeroporturi şi in punctele, să spunem, vamale terestre. Este foarte important. Ştiţi foarte bine care sunt cifrele. Vă reamintesc doar poate una dintre ele: in zona de tutun, o astfel de măsură ar putea să aducă la aproximativ un miliard de euro pe an la bugetul de stat, deci o astfel de măsură de a securiza, practic, total graniţele Romaniei, cel puţin pe zona de est şi in relaţia cu Serbia poate să ducă la un astfel de plus. Din păcate, există şi elemente care au fost trimise Comisiei Europene şi de care nu s-a ţinut cont. Ştim foarte bine. /.../ 2018-05-23 20:00:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_11_resize.jpgParticiparea premierului Viorica Dăncilă la Conferința Națională a Agricultorilor, cu tema „Agricultura - Prioritate Națională”Știri din 23.05.2018http://gov.ro/ro/stiri/participarea-premierului-viorica-dancila-la-conferinta-nationala-a-agricultorilor-cu-tema-agricultura-prioritate-nationalaGalerie foto Intervenţia prim-ministrului Viorica Dăncilă in cadrul Conferinței Naționale a Agricultorilor, cu tema - Agricultura - Prioritate Națională [Check against delivery] Viorica Dăncilă: Doamnelor și domnilor, domnule Baciu, ați ridicat foarte multe probleme, cred că vom găsi un răspuns adecvat in programul de guvernare ale cărui obiective vreau să le implementez de la primul la pană la ultimul. Agricultura și dezvoltarea satului romanesc reprezintă priorități absolute in programul de guvernare. Urmărim ca, prin noile politici agricole, sectorul agricol să devină un motor de creștere economică și o sursă de locuri de muncă pentru populația din mediul rural, odată cu garantarea veniturilor agricultorilor, pentru a evita migrația populației din mediul rural. Accelerarea modernizării agriculturii, pentru a se asigura o hrană sănătoasă, necesară intregii populații, recaștigarea pieței interne, un trai decent al fermierilor, reducerea importurilor și creșterea exporturilor de produse agroalimentare sunt deziderate pe care urmărim să le indeplinim. Incepand cu anul 2017, in guvernarea PSD au fost realizate 35 de hotărari de guvern - tot ați făcut referiri la ele - din care 12 incepand cu ianuarie 2018. Asta evidențiază interesul pe care guvernul nostru il acordă acestui sector extrem de important. Alte direcții strategice cu impact ridicat sunt cele care să conducă la comasarea terenurilor și finalizarea reformei funciare, precum și identificarea de măsuri menite să conducă la dezvoltarea, la salvarea zonei montane. Creșterea potențialului agricol nu se poate face fără dezvoltarea sistemului de imbunătățiri funciare. Măsuri importante pe care guvernul pe care il conduc le urmărește in vederea implementării obiectivelor asumate sunt cele care să pună accentul pe siguranţa şi securitatea alimentară. Programul de guvernare este respectat intocmai, astfel: acordarea in timp util a subvenţiilor pentru agricultură este astăzi o realitate. Romania este primul stat european care incheie procesul de depunere a cererilor la data de 15 mai 2018. Ministerul Agriculturii, cu sprijinul Guvernului, prin politicile şi actele normative adoptate, reuşeşte să introducă in economia romanească, doar in anul 2018, circa 2,67 miliarde euro pană la data prezentă, o performanţă unică. Refacerea şi extinderea sistemului de irigaţii. Apa gratuită pană la staţia de punere sub presiune, reabilitarea infrastructurii principale de la priza de apă pană la staţiile de punere sub presiune pentru circa două milioane de hectare. Creşterea suprafeţelor irigate care in acest an vor depăşi un milion de hectare o vom realiza atat prin măsuri de stimulare a investiţiilor, a utilizării eficiente a apei, cat şi prin facilitarea accesului agricultorilor la un cost redus al apei utilizate. Dezvoltarea sistemului naţional antigrindină şi de stimulare a precipitaţiilor este un obiectiv important care are ca scop extinderea sistemului naţional, odată cu evitarea pierderilor de producţie prin calamitare, stimulare de precipitaţii in zonele aride şi in perioadele critice privind consumul de apă pentru plante, prin operaţionalizarea celor trei centre de comandă - Muntenia, Moldova şi Transilvania - şi punerea in stare de funcţionare a celor şapte unităţi de combatere. Avem in execuţie peste 26 de puncte noi de lansare in Oltenia, Muntenia şi Banat. In anul 2018, deci in acest an, vor fi in total 60 de puncte de lansare operaţionale. Program de stimulare a producţiei vegetale, zootehnice şi acvaculturii. Aşa cum ne-am asumat, am creat cadrul normativ pentru ca producătorii agricoli să beneficieze de credite garantate de stat cu 80% pentru realizarea de investiţii pentru asigurarea ciclului de producţie sau pentru cofinanţarea proiectelor din fonduri nerambursabile. Au fost acordate garanţii pentru credite in valoare de 1,69 miliarde lei de către Fondul de garantare al creditului rural. Program de susţinere pentru produsele deficitare. Acordarea de sume fixe pe o perioadă de opt ani la produsele deficitare din balanţa comercială. Programul a inceput in anul 2017, prin selectarea pe baza datelor statistice a produselor tomate, creşterea efectivelor de suine, in cazul raselor romaneşti Bazna şi Mangaliţa, valorificarea superioară a lanii. Creşterea absorbţiei fondurilor europene cu efecte directe asupra menţinerii activităţii in mediul rural, stimularea investiţiilor, dezvoltarea rurală durabilă, cu un impact de circa 9,7 miliarde euro care se realizează pe două fronturi: absorbţie şi contractare de fonduri. Astfel, au fost atrase fonduri nerambursabile de 1,2 miliarde euro in anul 2017, iar in anul 2018 vor fi plătite peste 1,4 miliarde de euro pentru investiţiile din PNDR pe perioada 2014-2020. Sprijin pentru angajarea tinerilor in agricultură, acvacultură şi industria alimentară. Avem in Parlamentul Romaniei acest program prin care angajatorul este scutit de la plata tuturor obligaţiilor către stat ce decurg din acordarea drepturilor salariale in condiţiile angajării a minim doi tineri cu varsta sub 40 de ani pentru o perioadă de cel puţin un an. Programul de pregătire de scurtă durată pentru lucrătorii din agricultură in parteneriat public privat. Realizarea unui parteneriat public privat intre şcolile liceale şi fermierii agricoli, constand in stabilirea de comun acord a unui program de pregătire de scurtă durată a lucrătorilor din agricultură in vederea insuşirii cunoştinţelor specifice muncii lor. Obiectivul este acela de a pregăti un număr suplimentar de 24.000 de specialişti in sectorul agricol, incepand din acest an. Program de infiinţare a Centrelor de colectare şi procesare pentru legume-fructe şi pentru unele produse de origine animală. Infiinţarea Centrelor de colectare şi procesare a legumelor-fructelor din bazinele legumicole, respectiv pomicole, in vederea valorificării integrale a producţiei, evitarea pierderilor şi creşterea veniturilor producătorilor agricoli, o bună aprovizionare a consumatorilor. Infiinţarea de centre de colectare şi unităţi de prelucrare a lanei şi pieilor de ovine şi caprine in vederea reducerii pierderilor crescătorilor de animale, reducerea poluării mediului inconjurător - in mare parte acestea se aruncă sau li se dau foc. Program de incurajare a activităţilor din zona montană. Am aprobat un miliard de euro pentru o perioadă de zece ani, pentru protecţia resurselor naturale, densitate echilibrată a populaţiei in zona montană, crearea şi conservarea locurilor de muncă, crearea şi protejarea infrastructurii de acces, elaborarea de politici şi reglementări pentru incurajarea activităţilor specifice zonei montane cu incidenţă asupra celor 28 de judeţe din acest areal care vizează atingerea obiectivelor de mai sus. Program naţional de cercetare-dezvoltare. Finanţarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice cu 100 de milioane de euro, in vederea realizării de clustere de cercetare, in care Romania are avantaj competitiv. Lucrăm la un program naţional de cercetare dezvoltare agricolă post-2020, in vederea realizării unei strategii integrate, care să asigure adaptarea noii tehnologii la condiţiile de producţie din Romania, vizand in special măsuri privind cercetarea aplicativă, inovarea şi reducerea costurilor de producţie, pe fondul sporirii randamentului şi calităţii produselor. Program de incurajare a agriculturii ecologice şi a produselor tradiţionale, infiinţarea Laboratorului Naţional pentru Certificarea Produselor Ecologice şi Tradiţionale, incurajarea activităţilor agricole şi non-agricole, in scopul garantării veniturilor, menţinerii tradiţiilor, evitarea migraţiei şi asigurarea unor produse de calitate destinate cu preponderenţă pieţei naţionale. In prezent sunt deja patru produse protejate, magiunul de Topoloveni, salamul de Sibiu, novac afumat din Ţara Barsei şi telemeaua de Ibăneşti. Sperăm să avem cat mai multe produse. Program de măsuri legislative pentru sectorul agricol, cadastrarea de către stat a terenurilor agricole, revizuirea legislaţiei din agricultură cu privire la achiziţionarea terenurilor, realizarea indrumarului legislativ, așa cum am promis, imbunătățirea legislației cu privire la trasabilitatea produselor agroalimentare, revizuirea cu celeritate a legislației referitoare la managementul ambalajelor, ecarisaje și dejecții. Nu in ultimul rand, aș vrea să vă anunț că avem in plan, in perioada următoare, inființarea Casei de Comerț a Romaniei care va intermedia comercializarea produselor agroalimentare și a animalelor, va inchiria sau construi centre de colectare prelucrare și va negocia contracte in numele producătorilor agricoli pentru export și intern. Toate aceste măsuri vor duce la deschiderea de noi piețe pentru produsele romanești, cu o capacitate de desfacere și de producție in regim propriu și se vor semna contracte de achiziție cu fermierii pentru o perioadă de 3 ani. Doamnelor și domnilor, așa cum știți, Romania va deține de la 1 ianuarie 2019, președinția rotativă de 6 luni a Consiliului Uniunii Europene. Motto-ul care ne va călăuzi este coeziunea - o valoare comună europeană, iar prin alegerea acestui concept am urmărit transmiterea unui mesaj convergent cu dezbaterile actuale in plan european. In același timp, am dori să subliniem faptul că cetățenii europeni trebuie să resimtă, la nivelul vieții de zi cu zi, beneficiile apartenenței la Uniunea Europeană. In acest context, este important ca noul buget al Uniunii Europene să susțină in continuare obiectivele investiționale pentru stimularea convergenței, la nivelul intregii Uniunii. Am apreciat faptul că Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună răman principalele priorități investiționale in viitorul buget, insă nu putem spune că ne simțim confortabil cu reducerea alocărilor pentru cele două politici mai ales, in termen reali, acestea par a fi mult mai mari decat procentele anunțate. Credem că aceste reduceri ar putea intări procesul de consolidare a convergenței și de reducere a decalajelor de dezvoltare. Așa cum știți, mulți ani la rand, am fost, in calitate de europarlamentar, vicepreședinte al comisiei de agricultură și dezvoltare in Parlamentul European și am susținut agricultura romanească și fermierii romani. In calitate de prim-ministru, voi susține ca Politica Agricolă Comună să continue să fie o politică puternică, bazată pe cei doi piloni, cu o alocare bugetară la fel de consistentă ca pană in prezent, care să poată să răspundă provocărilor economice, de mediu și sociale. Romania nu poate accepta o Politică Agricolă Comună fără Pilonul 2 - Dezvoltare Rurală sau cu diminuarea obiectivelor și a ariei de aplicabilitate a programelor naționale de dezvoltare rurală. Un alt lucru important il reprezintă convergența plăților directe la nivelul UE, reducerea decalajelor intre nivelul plăților directe la hectar. Vă asigur că Romania, in mod ferm, nu susține plafonarea plăților directe pentru fermele mari și chiar avem in vedere creșterea ratei plății redistributive cu cateva procente, pentru a incuraja fermele mici și marginalizate. Actuala arhitectură a Politicii Agricole Comune, care ține seama de aspectele ecologice - și mă refer la eco-condiționalitate, plăți directe pentru inverzire și cele de agro-mediu - trebuie să fie abordată de o manieră mai flexibilă și mai coerentă care să permită ca statele membre să definească ținte care să asigure atingerea obiectivelor definite la nivelul Uniunii Europene. Nu in ultimul rand, Politica de Dezvoltare Rurală va trebui să răspundă nevoilor de dezvoltare și de modernizare ale sectorului agricol, ale celui agroalimentar, ale zonelor rurale, prin crearea de locuri de muncă și infrastructura necesară. Doamnelor și domnilor, in incheiere vreau să vă asigur că prezența mea astăzi, aici nu este intamplătoare. Este un angajament pe care mi-l iau in fața dumneavoastră - că voi susține agricultura romanească in calitate de prim-ministru, așa cum am făcut-o ani la rand, in calitate de europarlamentar. Vă doresc mult succes in activitatea dumneavoastră și vă mulțumesc. 2018-05-23 14:33:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_participare_la_conferința_națională_a_agricultorilor,_cu_tema_„agricultura-_prioritate_națională”_06.jpgParticiparea prim-ministrului Viorica Dăncilă la reuniunea Șefilor de Misiuni diplomatice din statele membre ale Uniunii Europene (HOMS) acreditați la BucureștiȘtiri din 22.05.2018http://gov.ro/ro/stiri/participarea-doamnei-prim-ministru-viorica-dancila-la-reuniunea-sefilor-de-misiuni-diplomatice-din-statele-membre-ale-uniunii-europene-homs-acreditati-la-bucure-tiIn data de 22 mai 2018, Prim-ministrul Viorica Dăncilă a participat la un dejun de lucru cu Șefii de Misiuni diplomatice din statele membre ale Uniunii Europene (HOMS) acreditați la București. Alături de Premierul Romaniei, la intrevedere au fost prezenți domnul Teodor Meleșcanu, ministrul afacerilor externe, domnul Tudorel Toader, ministrul justiției, și domnul Victor Negrescu, ministrul delegat pentru afaceri europene. In cadrul dejunului de lucru, discuțiile s-au axat pe măsurile interne intreprinse la nivel guvernamental, precum și pe acțiunile de politică externă realizate de la ultima intalnire in acest format, din luna martie, cu accent pe subiectele de interes de pe agenda europeană. Șeful executivului a prezentat măsurile avute in vedere de către Guvern in scopul stimulării și atragerii investitorilor străini, precum crearea unui Fond special de finanțare a contractelor de parteneriat public-privat care se incadrează in categoria proiectelor strategice. De asemenea, a anunțat pregătirea unui pachet de scheme de ajutor de stat, bine structurat pe domenii prioritare. Nu in ultimul rand, prim-ministrul a reafirmat interesul Guvernului pentru stimularea cercetării și inovării ca elemente definitorii pentru maximizarea potențialului de dezvoltare și asigurarea unei creșteri economice eficiente, sustenabile și de durată. Prim-ministrul Viorica Dăncilă a prezentat șefilor de misiuni ai Statelor membre ale Uniunii Europene stadiul la zi al pregătirilor Președinției Romaniei la Consiliul UE. In context a arătat că a fost adoptată o primă versiune a tematicilor de interes care vor sta la baza Programului de lucru al Președinției Romaniei la Consiliul UE. Alte subiecte de pe agenda europeană abordate in cadrul dejunului de lucru au fost cadrul financiar multianual 2021-2027, dosarul Schengen și Mecanismul de Cooperare și Verificare. De asemenea, un alt subiect abordat de participanții la dejun a făcut referire la principalele modificări ale Codului penal și de procedură penală. Ministrul justiției a răspuns intrebărilor privind Raportul GRECO și amendamentele aflate in dezbatere la Comisia specială pentru modificarea legilor justiției din cadrul Parlamentului. Ministrul justiției a prezentat, totodată, aspecte legate de deciziile Curții Constituționale. S-a realizat un schimb de opinii cu privire la mutarea Ambasadei Romaniei la Ierusalim, ministrul afacerilor externe prezentand stadiul procesului intern de evaluare. 2018-05-22 21:33:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_8153f937-ab93-4432-b5d4-8595ed46b2da.jpgMesaj de condoleanțe al premierului Viorica DăncilăȘtiri din 22.05.2018http://gov.ro/ro/stiri/mesaj-de-condoleante-al-premierului-viorica-dancila1527006835Diplomația și mediul academic din Romania sunt astăzi in doliu. Am primit cu profund regret vestea pierderii academicianului Mircea Malița, a cărui vocație de diplomat, scriitor și om de știință a adus Romaniei un plus de imagine și de prețuire pe scena internațională. Inainte de toate acestea, a fost omul Mircea Malița, care a iubit adevărul și, slujindu-și țara cu cel mai inalt profesionalism, a dat dovadă de curaj diplomatic in momente ale istoriei cand acest lucru părea de neconceput. Condoleanțe familiei!. Viorica Dăncilă, Prim-ministru al Romaniei 2018-05-22 19:30:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-05-22-07-33-55big_sigla_guvern.pngPrezentarea de către vicepremierul Viorel Ștefan a proiectelor de investiții strategice realizate în parteneriat public-privatȘtiri din 22.05.2018http://gov.ro/ro/stiri/declaratii-de-presa-sustinute-de-vicepremierul-viorel-stefanGalerie foto Prezentare proiecte de investitii strategice prin PPP Declarații de presă ale vicepremierului Viorel Ștefan [Check against delivery] Viorel Ștefan: Din nou mă bucur că ne vedem! Sper să fie un sentiment reciproc.In pofida scandalurilor politice, pe care le vedem in fiecare zi la tv, in seara asta vreau să vă spun că Guvernul iși vede de treabă și continuă să lucreze in spiritul implementării angajamentelor din programul de guvernare. Așa cum am anunțat in ianuarie 2018, in acest an, accentul major al guvernării va fi pe domeniul investițiilor. Venim cu un model nou de dezvoltare economică adaptat contextului economic. Ne propunem să susținem investițiile prin angrenarea de resurse şi stimularea mediului de afaceri, fără a pune presiune asupra bugetului de stat. De aceea, am adoptat recent ordonanța de urgență a guvernului care modifică Legea parteneriatului public privat și iată că, astăzi, suntem in măsură să anunțăm prima listă cu proiectele strategice care vor fi demarate in scurt timp pe noua legislație a parteneriatului public privat. Guvernul are această ambiție de a recupera intarzierile de decenii privind investițiile in infrastructură și a pregătit un plan operativ care să comprime toate termenele de execuție. Luptăm nu numai cu birocrația și cu legislația stufoasă, dar și cu timpul. Este esențial pentru intreaga economie și pentru intreaga societate ca lucrările să inceapă imediat, iar prin imediat ințelegem un interval de timp dacă s-ar putea de zece ori mai scurt decat s-a intamplat pană acum. Vorbim despre realizarea unor lucrări de infrastructură la standarde europene și asigurarea unor servicii publice la standarde moderne, realizate cu investiții private, cu investitori privați. Aceste proiecte vor avea un impact extrem de important social, dar mai ales economic, atat prin atragerea de noi investiții și dezvoltarea celor existente, cat și prin efectul de angrenare și de multiplicare a activităților economice pe orizontală. Aș vrea să privim impreună o hartă. Autostrăzile pe care le vedeți figurate pe hartă reprezintă, toate, segmente noi care se adaugă rețelei existente și se adaugă, de asemenea, la alte proiecte care urmează să fie implementate. Deci, ce vedem pe hartă se referă doar la autostrăzile pe care Guvernul dorește să le implementeze in sistem de parteneriat public privat. Dacă observați, ne-am concentrat in special pe zonele care suferă din lipsa de autostrăzi, iar din acest motiv, atragerea investițiilor și dezvoltarea economică sunt mult, mult mai dificile, in special sudul țării, observați, unde lipsa autostrăzilor impiedică industria auto să investească mai mult. Unul dintre proiectele de autostrăzi vizează autostrada Targu Neamț - Iași - Ungheni, in lungime de 100 km, și va include și un pod peste Prut, astfel incat autostrada să se descarce in rețeaua rutieră a Republicii Moldova. Despre Moldova, atat de neglijată de infrastructura rutieră in deceniile trecute, am ajuns la concluzia că trebuie reintrodusă in circuitul de investiții. Practic, acest proiect va lega Moldova la rețeaua de transport a Europei, iar acest lucru va reprezenta un argument foarte important pentru atragerea investițiilor private in această zonă a ţării. Implicit, această autostradă va contribui la reducerea decalajelor de dezvoltare care există mai ales in partea de nord a Moldovei față de restul ţării. Un alt segment il reprezintă Autostrada Ploiești - Brașov. Pe slide vedeți Rașnov deoarece un segment scurt de la Brașov la Rașnov este in curs de implementare, și atunci ce proiectăm noi aici vine să completeze şi să asigure legătura intre Ploiești - de fapt intre București Ploiești și Braşov. Această autostradă va fi poate cel mai ravnit proiect care va fi lansat in parteneriat public-privat. Nu avem nicio indoială că potențialii parteneri privați vor fi foarte interesați să investească alături de stat in această autostradă, care va fi probabil una dintre cele mai circulate din Romania, avand in vedere potențialul turistic al zonei pe care o străbate și proximitatea față de Capitală. De asemenea, va lega trei mari centre economice, respectiv București, Ploiești şi Brașov, ceea ce va reprezenta și un interes deosebit pentru transportul de mărfuri. Este in mod cert o investiție sigură, cu un termen foarte rezonabil de recuperare a banilor de investiții, iar din aceste motive suntem convinși că va fi un interes ridicat pentru potențialii parteneri privați. Cel de-al treilea segment de autostradă, denumit Autostrada Sudului, in lungime de 550 km, are de asemenea un potențial economic uriaș. Este un proiect important pentru foarte mulți investitori care deja au investiții mari in zonă - și mă refer in primul rand la Craiova, dar și la celelalte zone limitrofe. Să nu uităm că această autostradă va contribui la creșterea potențialului turistic in Defileul Dunării, pe de-o parte; pe de altă parte, va pune in valoare, va asigura accesul facil in stațiunile balneare din sud-vestul țării. In plus, va asigura legătura cu Serbia, Bulgaria, dar şi cu Coridorul IV paneuropean, la Lugoj. Este deci, din nou, un proiect major care va fi de mare interes pentru potențialii investitori privați. Pe langă aceste proiecte de infrastructură rutieră vă voi prezenta alte două proiecte, care au un alt specific. Vedeți pe slide proiectul pe care l-am denumit Operarea rețelei de spitale CFR in parteneriat public-privat. Deci, sunt 15 spitale in rețeaua gestionată de Ministerul Transporturilor, care astăzi nu arată in cea mai bună stare și a căror potențial poate fi valorificat prin această metodă. Elementul de noutate de aici constă in abordarea parteneriatului public-privat din noua legislație, care tocmai a fost adoptată, in sensul că legea prevede că parteneriatul public-privat nu se aplică doar in domeniul de investiții in construcții şi infrastructură, ci și in domeniul operării serviciilor publice. Este ceva asemănător cu incredințarea managementului unor unități de stat, dar e mai mult decat atat, pentru că partenerul privat, in afară de asigurarea managementului, a operării serviciului public, va participa cu fonduri proprii pentru dezvoltarea, modernizarea sau eficientizarea unităților pe care le va administra. Primul proiect de acest gen este operarea acestei reţele de spitale a Căilor Ferate Romane, pe care le vedeţi reprezentate pe această hartă. Deci, repet: 15 spitale, starea lor nu este in condiţii foarte bune, deşi acolo este o resursă foarte importantă, avem medici şi asistente cu pregătire foarte bună. Un avantaj important pe care il aduce parteneriatul public-privat in acest caz este că vom eficientiza managementul acestor unităţi medicale. Nu vom mai vorbi de 15 manageri cu abordări diferite, de 15 contabili cu evidenţe contabile diferite sau de 15 modele de management. Va fi un singur centru decizional la investitorul privat. Acesta va fi condiţionat prin contractul de parteneriat public-privat să ridice nivelul de dotări şi să modernizeze cele 15 spitale după anumiţi parametri care vor fi stabiliţi in cursul negocierilor. Nu vor fi insă, spitale private! Veniturile vor veni, ca şi in prezent, in principial de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, iar ele vor fi incasate pe o perioadă determinată de timp de către partenerul privat in schimbul serviciilor medicale furnizate. Ultimul, dar nu cel din urmă proiect, se referă la construcţia Complexului Medical Carol Davila. Este vorba, in principal, de Spitalul Republican, care a fost prezentat şi asumat in campania electorală, dar e mult mai mult decat atat! Va fi locat pe o suprafaţă de 300 de hectare, in incinta căreia se va afla spitalul propriu-zis, cu o capacitate de 3.000 de paturi, 37 săli de operaţie. Se vor mai construi o facultate de medicină şi căminele studenţeşti aferente, locuinţe şi spaţii rezidenţiale sau comerciale pentru personalul medical, parcări, hotel pentru insoţitorii pacienţilor şi multe alte construcţii adiacente bunei funcţionări a unui astfel de campus universitar-medical. Este o lucrare de mare ambiţie, o investiţie care va ridica standardele medicale la nivel european şi care va integra activitatea medicală cu cea universitară şi socială. Toate aceste cinci proiecte vor mobiliza resurse financiare pe care noi le estimăm undeva intre 15 şi 20 de miliarde de euro, dar pe langă sumele importante pe care le putem atrage sub formă de investiţii in economie, un alt avantaj major, poate la fel de important ca miliardele de euro, va fi scurtarea semnificativă a termenelor de implementare a proiectelor. Va exista un singur studiu de fundamentare realizat de Consiliul de Programare Economică, iar apoi licitaţia pentru realizarea parteneriatului, după care proiectul se va derula mult mai rapid decat in cazul derulării proiectelor pe procedurile obişnuite atat de cunoscute şi atat de greoaie. In evaluarea noastră, toate proiectele despre care am vorbit vor putea incepe efectiv in anul viitor. Finalizarea va fi de cel mult cinci ani in cazul autostrăzilor, de circa trei ani in cazul Spitalului Republican şi de cel mult şapte ani pană la finalizarea integrală a Complexului Medical cu toate facilităţile despre care am făcut vorbire. Vă mulţumesc şi vă doresc o seară plăcută! 2018-05-22 19:26:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_07_resize.jpgÎntrevederea premierului Viorica Dăncilă cu președintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag, Gunther KrichbaumȘtiri din 22.05.2018http://gov.ro/ro/stiri/intrevederea-premierului-viorica-dancila-cu-pre-edintele-comisiei-pentru-afaceri-europene-din-bundestag-gunther-krichbaumGalerie foto Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dăncilă, l-a primit astăzi, 22 mai 2018, pe președintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag-ul Republicii Federale Germania, Gunther Krichbaum. Intrevederea a reliefat nivelul foarte bun al relației bilaterale și colaborarea fructuoasă și promițătoare dintre Romania și Germania. Ambele părți au subliniat importanța incurajării și valorificării acestui potențial in scopul diversificării și aprofundării domeniilor de cooperare. Au fost abordate teme de interes de pe agenda europeană, in special in contextul preluării Președinției Consiliului UE de către Romania, precum viitorul Europei, Brexit, Cadrul Financiar Multianual post-2020, politica de migrație, dar și aderarea Romaniei la spațiul Schengen și procesul de extindere/Balcanii de Vest. Demnitarul roman a subliniat că Președinția romană a Consiliului UE va fi un partener activ și constructiv, avand ca premisă o abordare unitară, pro-europeană, abordare care se bucură de susținere atat la nivelul autorităților romane in ansamblu, cat şi al cetățenilor. Totodată, a reieșit din cadrul intrevederii dorința celor două părți de a intensifica cooperarea parlamentară. 2018-05-22 18:22:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_brf_4050.jpgVizita premierului Viorica Dăncilă și a comisarului european pentru Politică Regională, Corina Crețu, la obiective de investiţii din Județul BacăuȘtiri din 21.05.2018http://gov.ro/ro/stiri/vizita-premierului-viorica-dancila-i-a-comisarului-european-pentru-politica-regionala-corina-cretu-la-obiective-de-investitii-din-judetul-bacauGalerie foto Vizita premierului Viorica Dăncilă la obiectivul de investiţii - Restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural: Observatorul Astronomic - Victor Anestin Bacău Conferință de presă comună susținută de premierul Viorica Dăncilă și comisarul european pentru Politică Regională, Corina Crețu [Check against delivery] Viorica Dăncilă: Salut, din nou, prezenţa in Romania, de data aceasta la Bacău, a doamnei comisar Corina Creţu. Evenimentul de astăzi ne-a dat ocazia să avem dezbateri pe un subiect atat de actual, legat de Politica de Coeziune, şi anume investiţiile urbane in Europa. Dezbateri precum cea de astăzi sunt binevenite in spaţiul public, reprezentand o oportunitate de a aduce mai aproape de cetăţenii romani din diferite oraşe ale Romaniei, discuţiile de la nivelul UE, in special cele privitoare la viitorul nostru comun, in interiorul Uniunii, şi modalităţile concrete in care aşteptările lor sunt reflectate in deciziile formulate la nivel european. După cum cunoaşteţi, avansăm rapid către momentul in care Romania işi va asuma preşedinţia semestrială la Consiliul Uniunii Europene, incepand cu 1 ianuarie 2019, şi vreau să menţionez faptul că, incepand cu 1 iulie anul acesta, Romania va asigura preşedinţia din umbră, in timpul preşedinţiei austriece. In linie cu responsabilitatea pe care o vom exercita la nivel european, vreau să dovedim, pe perioada preşedinţiei Romaniei la Consiliul UE, capacitatea noastră de a ne concentra atenţia pe cetăţeanul european şi pe aspectele care ii influenţează calitatea vieţii de zi cu zi, precum şi de a avea o abordare comună in care să prevaleze aspectele consensuale care definesc esenţa proiectului european. De altfel, preşedinţia noastră rotativă se va desfăşura sub motto-ul Coeziunea, o valoare comună europeană. Credem că schimbul de opinii avand ca teme instrumentele prin care este stimulată dezvoltarea statelor membre, a regiunilor şi a oraşelor contribuie la o conştientizare a beneficiilor pe care coeziunea, ca principal instrument de investiţii la nivelul UE, le generează pentru cetăţeni, argumentand astfel necesitatea continuării acestei politici. După cum am precizat in intervenţia mea in cadrul dezbaterii, trei pătrimi din populaţia globală trăieşte in oraşe şi in zonele urbane funcţionale adiacente. Acestea sunt motoarele de creştere economică şi de inovare, și, in acelaşi timp, oraşele se confruntă cu provocări serioase, de natură socială şi de mediu. De aceea, trebuie să ne concentrăm atenţia atat pe măsuri care să conducă la depăşirea acestor provocări, cat şi la alte măsuri, care constau in promovarea dezvoltării economice, dar şi adaptarea la noi tehnologii. Bugetul european oferă numeroase oportunităţi de susţinere a răspunsului la aceste noi realităţi. Incurajez autorităţile din Romania să acorde atenţia cuvenită tuturor instrumentelor şi fondurilor puse la dispoziţie de Comisia Europeană pentru a transforma zonele urbane intr-un mediu competitiv, atractiv pentru investitori şi care, in acelaşi timp, să ofere o viaţă de calitate pentru locuitori. Am avut, totodată, astăzi, in afara participării la dezbaterea publică, şi o discuţie mai aplicată cu doamna comisar Corina Creţu, cu privire la o serie de subiecte de interes prioritar pentru Romania, precum absorbţia fondurilor europene, viitorul cadru financiar multianual, care, după cum ştiţi, va reprezenta unul dintre dosarele prioritare pentru preşedinţia Romaniei la Consiliul UE. Guvernul pe care il conduc face eforturi deosebite pentru a stimula o mai bună absorbţie a fondurilor europene, ca bază pentru generarea creşterii şi dezvoltării economice a Romaniei. Avem un dialog permanent cu Comisia Europeană şi in special cu doamna comisar Corina Creţu, in vederea identificării celor mai bune modalităţi de creştere a ritmului de implementare şi de asigurare a unor proiecte de calitate care să beneficieze de finanţare europeană. Am discutat şi despre perspectiva negocierilor la nivelul UE cu privire la viitorul buget multianual al Uniunii post 2020. Am reiterate, in acest context, importanţa pe care o prezintă pentru Romania un cadru bugetar european centrat pe interesele cetăţenilor UE şi care să reflecte, in acelaşi timp, o abordare echilibrată, prin oferirea unui răspuns adecvat noilor priorităţi ale UE - şi mă refer aici la tineret, cercetare, digitalizare, politică externă, politică de apărare, cu menţinerea in acelaşi timp a finanţărilor adecvate pentru politicile tradiţionale, precum Politica de Coeziune sau Politica Agricolă Comună, care şi-au demonstrat capacitatea de a produce beneficii pentru toate statele membre. Sperăm că soluţiile care vor fi agreate in final cu privire la viitorul buget european vor permite continuarea susţinerii obiectivelor investiţionale şi de stimulare a convergenţei la nivelul intregii UE, aspecte de care Romania este interesată in mod deosebit. Am agreat că vom continua dialogul pe această temă şi pe alte aspecte ale agendei europene, inclusiv in pregătirea preşedinţiei Romaniei la Consiliul UE, o responsabilitate deosebită, pe care dorim să o indeplinim cu succes. Intrebări. Reporter: Au fost identificate acele proiecte de infrastructură de transport care să fie realizate cu fonduri Europene și dacă printre acestea sunt și autostrăzile care să lege Moldova cu centrul țării? Viorica Dăncilă: Da, avem identificate autostrăzi construite cu fonduri europene. Suntem in diferite stadii referitor la acest lucru, dar, in plus de acest aspect, pe care il tratăm cu foarte multă seriozitate şi asupra căruia am avut o discuţie cu ministrul transporturilor, pentru a-mi inmana mie şi a trimite Comisiei Europene şi noi proiecte, avem şi un alt aspect, şi anume, pe parteneriat public-privat, vom avea o ordonanţă in cadrul şedinţei de guvern de joi prin care vom demara studii de fundamentare pentru trei autostrăzi din Romania, una dintre ele este Targu Neamţ-Iaşi-Ungheni, Autostrada Sudului şi Autostrada Ploieşti-Comarnic-Braşov, o autostradă atat de aşteptată in Romania. De asemenea, tot pe parteneriat public-privat vom iniţia studiile de fundamentare pentru spitalele CFR, care ştim că se află intr-o stare nu tocmai bună, dar şi pentru Spitalul Republican. Reporter: Ne puteţi explica cum s-a strecurat intr-un document oficial al guvernului acea eroare referitoare la Pilonul II de pensii, pentru că interesează pe toată lumea, fie că suntem la Bacău sau la Bucureşti. Viorica Dăncilă: A fost o propunere a Comisiei Naţionale de Prognoză, o propunere pe care noi nu o agreăm şi nu am ageat-o, şi acest lucru este demonstrat şi prin faptul că nu a fost o hotărare de guvern care să facă referire la acest aspect. Cu siguranţă, acea hotărare nu va fi agreată de Guvernul Romaniei. Reporter: Deci, excludeţi orice modificări privind Pilonul II de pensii in acest an şi in 2019? Viorica Dăncilă: Nu exclud, exclud faptul că am putea desfiinţa Pilonul II de pensii, dar faptul că vom face analize, că vom vedea dacă este bine să avem o opţiune pentru Pilonul I sau Pilonul II de pensii din partea cetăţenilor, acest lucru il vom prezenta populaţiei, dar nu vom desfiinţa Pilonul II de pensii. Reporter: /...;/ Viorica Dăncilă: Va fi o analiză care se va face la Ministerul Muncii. Nu am date pană acum, deci nu vă pot furniza. Ceea ce vă pot spune este că nu se desfiinţează Pilonul II de pensii. Reporter: /.../ Viorica Dăncilă: V-am spus că nu am date, se va face o analiză la Ministerul Muncii legată de Pilonul II de pensii, dar, incă o dată repet, nu se va desfiinţa Pilonul II de pensii. Reporter: Inițial spuneți că va fi la Ministerul de Finanțe. De ce s-a schimbat acest lucru? Viorica Dăncilă: Nu am avut o discuţie in cadrul Guvernului legată de acest aspect, deci nu vă pot da lămuriri suplimentare. Reporter: Legat de un subiect important de pe agenda zilei de astăzi a fost acea plangere penală. Aş vrea să vă intreb dacă /.../ o suspendare, dacă vă e teamă de acea moțiune de cenzură anunțată, dacă pune problema de o demisie sau credeți că e o prostie, Viorica Dăncilă: Consider că este un act deplasat să faci plangere penală pentru inaltă trădare premierului Romaniei. Sunt convinsă că justiţia va găsi ridicolă această plangere, care este complet ruptă de realitate. Sunt, insă, ingrijorată de faptul că un politician roman, liderul celui mai mare partid de opoziţie din Romania, a găsit nimerit să alăture inalta trădare de un act diplomatic prietenos cu Statul Israel. Acest lucru mă ingrijorează. Legat de demisie, e exclus. Sunt susţinută de coaliţia majoritară, este exclus să imi dau demisia. Dimpotrivă, ştiţi cum se spune, ceea ce nu te ucide te face mai puternic. Consider că pot să duc guvernarea pană in anul 2020. Legat de aceste plangeri penale, am văzut că şi astăzi au apărut in presă alte plangeri penale. Văd că s-a instituit instituţia denunţătorilor, văd că este bătaie pentru a se inscrie la această instituţie. Eu cred că, la un moment dat, acest lucru nu ne face cinste şi nu face cinste celor care au un astfel de comportament. Pe mine nu mă interesează acest lucru, mă interesează să vin şi să pun in aplicare programul de guvernare, am promis acest program de guvernare şi il voi indeplini pană la capăt. Asta cred că aşteaptă romanii de la noi, nu ceartă, nu scandal, nu denigrare, nu cuvinte urate. Reporter: Dacă imi puteţi răspunde la intrebarea asta. Se vehiculează că i-aţi fi cerut domnului Dragnea să renunţaţi la această funcţie şi că domnul Dragnea ar fi pus presiune pe dumneavoastră să rămaneţi in funcţie. Este adevărat sau nu? Viorica Dăncilă: Categoric, nu. Văd că zvonistica funcţionează. Nu. Dacă aş fi vrut acest lucru, aş fi spus acest lucru. Dar am reiterat că sunt un om puternic şi imi voi duce la capăt mandatul pană in 2020. Reporter: Şi incă o intrebare scurtă: dacă sunteţi un om puternic, cum suportaţi să fiţi ciuca bătăilor in ţara asta? Viorica Dăncilă: Cum suport acest lucru? Nu este uşor, nu este uşor. Şi faceţi un exerciţiu de imaginație și vă puneţi-vă un pic in locul meu, să vezi atatea jigniri, atata ură şi atatea lucruri urate. Dar ce să fac? Să fac un pas inapoi? Am o responsabilitate faţă de Romania şi față de romani. Reporter: Deci nu e niciun sambure de adevăr? Viorica Dăncilă: Ce sambure de adevăr să existe cand prim-ministrul Romaniei este acuzat de inaltă trădare? Am fost nouă ani europarlamentar, mi-am slujit ţara in această calitate şi imi voi sluji ţara şi in calitatea de premier. Reporter: /.../ evident război intre guvern și președinție. Viorica Dăncilă: Sunt multe lucruri care merg in acelaşi sens. Domnul preşedinte imi cere demisia de patru ori, imediat apare o plangere pentru inaltă trădare. Sunt lucruri care se leagă, dar eu nu vreau să fac acuzaţii şi nu vreau să discut despre acest lucru, decat ceea ce este evident. Participarea premierului Viorica Dăncilă la Conferința - Investițiile urbane in Europa: provocare pentru schimbare [Check against delivery] Viorica Dăncilă: Stimată doamnă comisar european, doamnelor şi domnilor, stimați invitați, Romania va deține de la 1 ianuarie 2019 președinția rotativă de șase luni a Consiliului Uniunii Europene. Motto-ul care ne va călăuzi va fi coeziunea, o valoare europeană comună, iar prin alegerea acestui concept am urmărit transmiterea unui mesaj convergent cu dezbaterile actuale in plan european. In același timp, am dorit să subliniem faptul că cetățenii europeni trebuie să resimtă la nivelul vieții de zi cu zi beneficiile apartenenței la Uniunea Europeană. In acest spirit, președinția Romaniei la Consiliul Uniunii Europene va urmări ca politicile Uniunii Europene să se raporteze in permanență la principiul coeziunii, ca valoare comună a Uniunii Europene, subliniind importanța reintoarcerii la fundamentele construcției europene, pentru a reclădi increderea cetățenilor. Preluarea președinției se suprapune peste o perioadă in care statele membre ale Uniunii sunt concentrate pentru identificarea unor soluții viabile la provocările majore la adresa proiectului european și de definire a evoluției acestuia in următorul deceniu. Uniunea Europeană dorește să poată oferi in continuare bunurile publice pe care aceasta le-a oferit in perioada postbelică: pace, libertate, stabilitate, prosperitate, solidaritate socială. In cadrul acestui efort colectiv, Romania va putea să demonstreze fermitate in susținerea consolidării proiectului european, pe baza respectării depline a angajamentului de a continua furnizarea acestor bunuri publice care stau la baza Uniunii Europene. Acest principiu va reprezenta, de altfel, ancora tuturor acțiunilor pe care Romania le va desfășura pe perioada celor șase luni de mandat. Exercitarea de către Romania a viitoarei președinții a Consiliului Uniunii Europene va reprezenta, totodată, o oportunitate de a dovedi voință politică și capacitatea noastră de a contribui la consolidarea unității și coeziunii statelor membre, la o Uniune Europeană mai puternică, capabilă de acțiuni eficiente, in interiorul și in afara sa, in favoarea și in beneficiul cetățenilor europeni. Agenda noastră de lucru va fi concentrată pe patru piloni principali: asigurarea unei dezvoltări durabile și echitabile pentru toate statele membre, menținerea unei Europe sigure, consolidarea rolului global al Uniunii Europene și Europa valorilor comune. Trăim intr-o perioadă in care trei pătrimi din populația globală trăiește in orașe și in zonele urbane funcționale adiacente. Acestea sunt motoarele de creștere economică și inovare și, din acest considerent, reprezintă un pol de atracție. Cu toate acestea, orașele se confruntă cu provocări serioase de natură socială și de mediu, de aceea autoritățile competente trebuie să prioritizeze măsuri de reducere a poluării și incluziune socială, alături de cele de dezvoltare economică. Ne propunem ca activitatea noastră pe perioada președinției Uniunii Europene să răspundă provocărilor cu care se confruntă, fără, insă, a neglija relaționarea urban-rural. Astfel, avem in vedere o serie de acțiuni: promovarea parteneriatelor urban-rurale, prin intermediul fondurilor destinate Politicii de Coeziune și Politicii Agricole Comune, dar și asigurarea complementarității cu alte programe derulate la nivelul Comisiei in domeniile de cercetare, dezvoltare sau inovare. Consolidarea finanțării instrumentelor teritoriale integrate și a acțiunilor de dezvoltare locală, plasate in responsabilitatea autorităților, in baza experienței acumulate in perioada 2014-2020. Contribuție la implementarea agendei urbane europene confirm calendarului stabilit in cadrul pactului de la Amsterdam. Totodată, prin organizarea in Romania a numeroase reuniuni ministeriale și de inalți funcționari, in special in cea de-a doua parte a mandatului, vom avea ocazia de a cataliza dezbaterile și schimburile de idei pe temele politice, economice și sociale, care vor oferi fundația necesară intrării intr-o nouă etapă a proiectului european. Președinția Romaniei la Consiliul Uniunii Europene va contribui și la definirea reperelor pentru următorul cadru financiar multianual, inclusiv in ceea ce privește Politica de Coeziune post 2020. Ne așteptăm ca propunerile Comisiei Europene, prezentate in luna mai 2018, să intre intr-o fază crucială de negociere politică, poate finală, in perioada ianuarie-iunie 2019. Cu alte cuvinte, ne dorim un acord politic in ceea ce privește cadrul financiar multianual. Pentru Romania va fi important ca noul cadru bugetar european să fie centrat pe interesele cetățenilor UE și să reflecte o abordare echilibrată, prin oferirea unui răspuns noilor provocări ale Uniunii, și mă refer la tineret, cercetare, digitalizare, politică externă, politică de apărare, cu menținerea, in același timp, a finanțării adecvate pentru politicile tradiționale, precum politica de coeziune sau politica agricolă comună, care și-au demonstrat capacitatea de a produce beneficii pentru toate statele membre. Politica de Coeziune trebuie să rămană principala strategie de investiții la nivel european. Avem nevoie să stimulăm in continuare creșterea și convergența la nivelul intregii Uniuni, să investim in orașe, aceste motoare de creștere ale Europei. Tranziția energetică și digitalizarea sunt, in egală măsură, priorități pentru zonele urbane. Experiența europeană este replicată la nivel global. Europa are un avantaj competitiv, care trebuie susținut prin viitoarea Politică de Coeziune post 2020. Agenda Europeană Urbană este un instrument extrem de util pentru autoritățile publice, de la toate nivelurile de decizie, pentru faptul că promovează mai mare integrare a dimensiunii urbane in politicile naționale și europene. Romania trebuie să fie mult mai ambițioasă in utilizarea tuturor instrumentelor puse la dispoziție de Comisia Europeană și a fondurilor alocate prin programele operaționale pentru a transforma zonele urbane intr-un mediu competitiv, atractiv pentru investitori, oferind, in același timp, condiții de viață sănătoase pentru locuitori. Doamnelor și domnilor, intr-un an de schimbări pentru Parlamentul European și Comisia Europeană, președinția Romaniei la Consiliul Uniunii Europene va fi unul din punctele de stabilitate și de continuitate la nivelul Uniunii. In acest context, Romania va urmări ca prin activitatea pe care o desfășoară la președinția Consiliului UE să obțină rezultate concrete pentru cetățeni și să pună in valoare beneficiile pe care o Uniune solidară, puternică și coezivă le poate aduce fiecărui cetățean in parte. Vă mulțumesc. Intrevederea premierului Viorica Dăncilă cu comisarul european pentru Politică Regională, Corina Creţu Vizita premierului Viorica Dăncilă și a comisarului european pentru Politică Regională, Corina Crețu, la obiectivul de investiţii - Reabilitarea și modernizarea Insulei de Agrement Bacău [Check against delivery] Viorica Dăncilă: Deci, nu ar fi complet acest obiectiv dacă nu am avea aici și luciul apei, unde oamenii să poată să se relaxeze, și de aceea am spus că guvernul va sprijini pentru acest obiectiv turistic. Spuneați de lucruri neplăcute intamplate, nu avem aici un singur exemplu, avem și alte exemple, sper să invățăm din aceste lucruri, pentru a nu le mai repeta, și să ne axăm pe ceea ce trebuie făcut in continuare pe legislația pe care trebuie să o schimbăm, dar și pe erorile care au fost făcute la nivelul administrației locale. Cred că aceste lucruri sunt foarte importante pentru noi, dar trebuie să privim spre viitor și eu să sper să venim impreună cu doamna comisar atunci cand veți inaugura acest frumos obiectiv turistic. E o mobilizare foarte mare, dle primar. Să ințeleg că pană la sfarșitul anului dvs veți termina construcțiile de pe insulă. Am ințeles, dle ministru, că Ministerul Apelor și Pădurilor va fi foarte implicat și va acorda o atenție deosebită. Vom dubla acest lucru de o proiecție financiară, pentru că nu putem face acest lucru fără a avea fondurile necesare acestei investiții. Și eu sper ca băcăuanii, județul şi județele invecinate, intreaga regiune, să se bucure de acest obiectiv turistic, un obiectiv atractiv pentru toți. O atenție deosebită o acordăm și Centurii Bacăului. Vom privi foarte atent la acest lucru. Știm că in iunie se desemnează caștigătorul licitației și sperăm, tot așa, ceea ce am subliniat inainte, să invățăm din erorile din trecut și să mergem inainte, pe un drum mult mai neted și in care să punem in practică tot ceea ce ne-am propus. Deci, tot sprijinul și pentru Centura Bacăului. Aici vorbim tot de fonduri europene şi nu ne permitem să pierdem fonduri europene atunci cand avem nevoie de atatea, atatea investiții in Romania. Mulțumesc. /.../ Viorica Dăncilă: Avem in plan și autostrăzile. O să vin in ședința de joi cu cateva note de fundamentare pentru cateva autostrăzi. Vom merge pe construcția de autostrăzi atat din fonduri europene, dar, după cum știți, avem şi Legea parteneriatului public-privat, care deja a apărut in Monitorul Oficial, şi ne vom axa și pe această lege. 2018-05-21 16:00:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_brf_3646.jpg Discuţii între vicepremierul Viorel Ștefan şi comisarul european pentru Concurenţă, Margrethe Vestager, despre situaţia Combinatului Sidex GalaţiȘtiri din 18.05.2018http://gov.ro/ro/stiri/discutii-intre-vicepremierul-viorel-stefan-si-comisarul-european-pentru-concurenta-margrethe-vestager-despre-situatia-combinatului-sidex-galatiViceprim-ministrul Viorel Ștefan s-a intalnit, astăzi, la Bruxelles, cu Margrethe Vestager, comisarul european pentru Concurenţă. La discuții a mai participat şi președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu. In cadrul intalnirii, au fost abordate aspecte legate de consolidarea dialogului cu Comisia Europeană in domeniul concurenței. Vicepremierul Viorel Ștefan s-a referit la implicațiile deciziei Comisiei Europene din 7 mai 2018 privind autorizarea condiționată a achiziției companiei Ilva de către ArcelorMittal și a reiterat, in acest context, atenția deosebită pe care guvernul roman o acordă situației Combinatului Sidex de la Galați. A subliniat, in acest cadru, importanța unui dialog constant intre Comisie și Executivul de la București asupra evoluțiilor din toate etapele procedurale ale procesului de selecţie și aprobare a viitorului cumpărător. Totodată, a evidențiat necesitatea protejării capacității concurențiale a combinatului de la Galați, importanța sa strategică din punct de vedere social și economic, imperativul securizării locurilor de muncă, respectiv necesitatea ca achizitorul să fie viabil, să aibă competență relevantă dovedită și să dețină resursele financiare necesare menținerii și dezvoltării activități la Sidex. Informații suplimentare: La 7 mai 2018, Comisia Europeană a anunțat aprobarea achiziției companiei Ilva de către ArcelorMittal (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3721_en.htm). Autorizarea de către Comisie a acestei tranzacții este condiționată de cesionarea unui pachet extensiv de remediere pentru a garanta regulile de concurență pe piața europeană a oțelului in beneficiul consumatorilor și al intreprinderilor, in sensul art. 2 din Regulamentul UE privind concentrările economice. După cum rezultă și din comunicatul Comisiei Europene, ArcelorMittal s-a angajat să organizeze un proces de vanzare deschis, nediscriminatoriu și transparent al pachetului de cesionare, care privește companii din Belgia, Luxemburg, Cehia, Franța, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Italia și Romania (Combinatul Sidex de la Galați), deschis potențialilor cumpărători interesați. Vanzarea acestor fabrici către un cumpărător care nu dovedește capacitatea de a continua să opereze și să dezvolte aceste afaceri sau care ar intenționa inchiderea lor ulterioară nu reprezintă o soluție acceptabilă. Procedurile in materie de concurență presupun consultarea tuturor actorilor implicați, inclusiv a autorităților naționale relevante și a autorităților naționale de concurență. Combinatul Sidex de la Galați este o companie de importanță strategică pentru Romania și pentru Uniunea Europeană, iar păstrarea capacităților funcționale și a locurilor de muncă reprezintă o prioritate. 2018-05-18 18:44:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_32857602_1731424926941778_1587748018038243328_n.jpgPremierul Viorica Dăncilă l-a primit, la Palatul Victoria, pe omologul său din Republica Croația, Andrej PlenkovicȘtiri din 18.05.2018http://gov.ro/ro/stiri/premierul-viorica-dancila-l-a-primit-astazi-la-palatul-victoria-pe-omologul-sau-din-republica-croatia-andrej-plenkovicGalerie foto COMUNICAT DE PRESĂ Prim-ministrul Viorica Dăncilă l-a primit astăzi, la Palatul Victoria, pe prim-ministrul Republicii Croația, Andrej Plenkovic, aflat in vizită oficială in țara noastră. Cei doi interlocutori au făcut o trecere in revistă a agendei bilaterale, fiind evidențiată dorința de consolidare a relațiilor politice, economice și a cooperării la nivel sectorial. A fost subliniat potențialul existent in acest sens in domenii precum educația, afacerile interne, apărarea, agricultura, protecția minorităților. Atat partea romană, cat și cea croată și-au exprimat interesul pentru organizarea unei ședințe comune de guvern. Cei doi oficiali au reliefat, de asemenea, importanța pentru relația bilaterală a minorității croate din Romania și a comunității romane din Croația. In cadrul consultărilor, ambii demnitari au exprimat satisfacția privind creșterea schimburilor comerciale cu 25% in anul 2017, comparativ cu anul precedent și speranța că acest trend va fi continuat. Cei doi premieri au abordat cooperarea dintre cele două state in context european, inclusiv din perspectiva apartenenței celor două țări la Trio-ul Președințiilor Consiliului UE, mandat pe care il vor deține pentru prima oară de la aderarea la Uniune. In context, au remarcat pozițiile convergente cu privire la viitorul UE, fapt ce va crea posibilitatea de a promova un program european care să sprijine unitatea și coeziunea proiectului european in perioada următoare. Totodată, au exprimat intenția de a avea un rol constructiv in negocierile și deciziile care vor modela viitorul Uniunii Europene. Referitor la Brexit, oficialul roman a evidențiat importanța deosebită acordată implementării aspectelor convenite in Acordul de retragere in ceea ce privește garantarea drepturilor cetățenilor europeni din Marea Britanie. Cu privire la Viitorul Cadru Financiar Multianual post-2020, prim-ministrul Viorica Dăncilă a arătat că Romania privește cu maxim interes propunerile lansate de Comisia Europeană la 2 mai a.c., atat din perspectiva nevoii de susținere a obiectivelor investiționale la nivel UE, de stimulare a convergenței la nivelul intregii Uniuni, cat și prin prisma rolului de viitoare Președinție a Consiliului UE, care va trebui să gestioneze acest dosar de negociere. Cei doi demnitari au subliniat importanța Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, precum și a dezvoltării de proiecte comune. Prim-ministrul Viorica Dăncilă a reiterat importanța pe care Romania o acordă Republicii Moldova și evoluției parcursului european al statului vecin. Cei doi inalți oficiali au exprimat interesul ambelor părți privind stabilitatea și securitatea regiunii Balcanilor de Vest și au reiterat susţinerea fermă pentru continuarea procesului de extindere a UE, subliniind importanța menținerii credibilității politicii de extindere in raport cu statele candidate și aspiranți. Cu ocazia vizitei, cei doi miniștri ai apărării au semnat, in prezența prim-miniștrilor Romaniei și Croației, - Declarația de Intenție intre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Croația privind consolidarea cooperării bilaterale in domeniile apărării și securității. Primirea prim-ministrului Republicii Croația, Andrej Plenković, de către prim-ministrul Viorica Dăncilă Convorbiri oficiale in plenul celor două delegații Semnarea - Declarației de Intenție intre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Croația privind consolidarea cooperării bilaterale in domeniile apărării și securității și declaraţii comune de presă susținute de premierul Romaniei, Viorica Dăncilă, şi de premierul Republicii Croaţia, Andrej Plenković [Check against delivery] Viorica Dăncilă: Imi face o deosebită plăcere să ii urez bun venit domnului Andrej Plenković, prim-ministru al Republicii Croaţia. Vizita domniei sale la București confirmă, incă o dată, nivelul bun la relaţiilor bilaterale şi dinamica dialogului romano-croat la toate nivelurile. Am făcut o trecere in revistă a relaţiilor bilaterale şi am fost de acord că numărul impresionant de vizite din anul 2017, precum şi din prima parte a anului 2018, reprezintă o consecinţă firească a modului armonios in care se dezvoltă dialogul bilateral. In cadrul discuţiilor pe care le-am purtat, am evidenţiat, alături de domnul Plenković, importanţa pe care o acordăm cooperării dintre ţările noastre la nivelul politico-diplomatic, precum şi dorinţa de intensificare a cooperării economice şi la nivel sectorial. Am apreciat că există un potenţial de cooperare foarte bun in domenii precum educaţie, afaceri interne, minorităţi, apărare, industrie de apărare sau agricultură. Am susţinut că şi cooperarea in domeniul turismului este foarte importantă, avand in vedere numărul din ce in ce mai mare de turişti romani care vizitează Croaţia, dar şi al celor croaţi care vizitează Romania. Tocmai pentru turiştii romani, dar şi pentru comunitatea romanească din regiunea dalmată, am deschis in martie anul acesta un Consulat Onorific in oraşul Split, care va contribui inclusiv la consolidarea relaţiilor economice. Am remarcat cu plăcere că schimburile comerciale dintre cele două state au inregistrat in anul 2017 o creştere de 25%, ceea ce nu este intamplător, avand in vedere eforturile care s-au depus anul trecut pentru intensificarea relaţiilor comerciale. Totodată, am subliniat importanţa, pentru relaţia bilaterală, a minorităţilor croate din Romania şi a comunităţii romane din Croaţia. De asemenea, a fost semnată o declaraţie de intenţie intre Guvernul Romaniei şi Guvernul Republicii Croaţia privind cooperarea bilaterală in domeniul apărării, menită să consolideze cooperarea in acest domeniu intre cele două state. Am avut discuţii foarte interesante privind cooperarea noastră in context european şi in perspectiva apartenenţei, celor două state, la Trio-ul Președințiilor Consiliului Uniunii Europene, mandat pe care atat Romania, cat şi Croaţia il vor deţine pentru prima dată de la aderarea la Uniunea Europeană. Am arătat că Romania sprijină cu fermitate consolidarea proiectului european, pe baza respectării depline a valorilor şi principiilor fundamentale ale Uniunii Europene. Am subliniat că acesta este spiritul in care Romania işi va mandatul de preşedinte al Consiliului Uniunii Europene, un moment de reper constituindu-l Summitul european de la Sibiu, care va fi dedicat viitorului Uniunii Europene şi Agendei strategice europene 2019-2024. Am salutat coordonarea care există deja intre Romania şi Croaţia, inclusiv in cadrul Trio-ului cu Finlanda. Aceasta este necesară şi pentru identificarea unor priorităţi comune in plan european, susceptibile a genera rezultate pozitive, mai ales prin continuitatea pe care o putem valorifica la nivelul Consiliului Uniunii Europene. Referitor la viitorul Europei, am reiterat faptul că Romania sprijină o agendă ambiţioasă de consolidare a proiectului european.Viziunea noastră in cadrul Uniunii Europene este una proeuropeană, care urmăreşte o integrare mai profundă in cadrul Uniunii. Mă bucur să constat că Romania şi Croaţia au poziţii convergente cu privire la viitorul UE. Referitor la cadrul financiar multianual, am reiterat intreaga disponibilitate a Romaniei de raportare constructivă la viitoarele negocieri de la nivelul Consiliului UE, precum şi de canalizare a eforturilor către o avansare substanţială a negocierilor pe durata mandatului său la președinția Consiliului, care să permită un acord politic in timp util in acest dosar. Impreună cu prim-ministrul Andrej Plenković am apreciat faptul că politica de coeziune şi politica agricolă comună răman principalele priorităţi investiţionale in viitorul buget. Am subliniat faptul că Romania acordă o atenţie prioritară relaţiei cu Republica Moldova şi acţionează consecvent pentru susţinerea reformelor asumate de Chişinău, oferind sprijin consistent la nivel diplomatic. Referitor la strategia UE pentru regiunea Dunării, am evidenţiat că Romania va continua să promoveze Dunărea, ca pe un important coridor de transport intre vestul şi estul Europei. Este foarte important să creăm un cadru propice pentru creşterea volumului de mărfuri transportate pe Dunăre, conform ţintelor stabilite in cadrul SUERD, asigurand toate condiţiile necesare pentru indeplinirea acestui scop. Am abordat, bineinţeles, şi problematica Balcanilor de Vest. Ambele state au un interes major in ceea priveşte stabilitatea şi securitatea regiunii. Am exprimat interesul Romaniei pentru consultarea cu Croaţia in ceea ce priveşte politica de extindere şi inregistrarea de progrese pe acest dosar in cadrul sau in contextul apartenenţei la acelaşi Trio de Președinții. Am subliniat că apreciem atenţia acordată de Comisia Europeană principiului care stă la baza politicii de extindere şi a cadrului convenit pentru acest proces, respectiv evaluarea individuală pe baza meritelor proprii, cu respectarea criteriilor existente pentru avansarea parcursului european a statelor din regiune. In incheiere, doresc să adresez mulţumiri domnului prim-ministru Andrej Plenković pentru efectuarea acestei vizite la Bucureşti şi imi exprim convingerea că discuţiile purtate astăzi vor contribui la consolidarea dialogului bilateral. Andrej Plenković: Bună ziua! Vă adresez un salut călduros tuturor şi ii mulţumesc doamnei prim-ministru, colegei mele dragi, care actualmente se află pe această funcţie, dar impreună am activat in calitate de europarlamentari in cadrul Parlamentului European. Vă mulţumesc, aşadar, şi faptul că ne aflăm aici demonstrează intenţia, dar şi desfăşurarea celei mai bune colaborări bilaterale intre Romania şi Croaţia, intre Croaţia si Romania, un dialog deschis la nivelul miniştrilor, la nivelul ministerelor, la nivelul colegilor. Mărturisim că nu am marcat in ultima perioadă un asemenea dialog atat de constructiv şi avansat. In mod special ne bucură faptul creşterii schimbului comercial, care a marcat 310 milioane de euro, dar in acelaşi timp şi declaraţia de intenţie intre Guvernul Romaniei şi Guvernul Republicii Croaţia privind consolidarea cooperării bilaterale in domeniul apărării şi securităţii, pe care au semnat-o impreună domnul ministru al apărării naţionale, domnul Mihai Viorel Fifor şi domnul Damir Krstičević, vicepremierul şi ministrul apărării, care in mod cert va contribui la dinamizarea şi apărarea statelor noastre. Ne bucură faptul că vom vizita şi expoziţia deschisă, expoziţie care are loc la fiecare doi ani, o dată la Split, o dată la Bucureşti. Ne bucură, de asemenea, faptul că in acest sens a fost aleasă o personalitate in calitate de consul in consulatul deschis la Split, o personalitate care va inlesni colaborarea economică. Ne bucură, de asemenea, faptul că in relaţiile acestea bilaterale dintre Croaţia şi Romania un rol important il joacă comunitatea croată din Romania, respectiv comunitatea romană din Croaţia. Minoritatea croată din Romania este una dintre cele mai vechi minorităţi pe care Croaţia le are in afara Croaţiei, astfel incat această minoritate işi desfăşoară viaţa zilnică cu păstrarea culturii identităţii naţionale mai bine de 600 de ani. In acest sens, ii mulţumesc doamnei prim-ministru pentru faptul că au reprezentantul politic al minorității in Parlamentul Romaniei, dar in acelaşi timp şi accesul la educaţie prin care işi păstrează identitatea,cultura. In acelaşi timp, noi facem toate eforturile astfel incat istro-romanii care işi desfăşoară viaţa in Istria şi care reprezintă o plus valoare culturală să contribuie semnificativ in cadrul celorlalte 22 de minorităţi in spaţiul Croaţiei. De asemenea, sunt satisfăcut de faptul că ne-am atins de toate temele politice cu care ne vom confrunta in perioada președinției in cadrul Trio-ului pe care il vom prelua din 1 ianuarie 2019 pană in 30 iulie 2020, aşadar Romania, Croaţia şi Finlanda. Dorim, in postura de preşedinte al Consiliului Europei, atunci cand există o serie de provocări in faţa acestui consiliu, de la ieşirea Regatului Unit din Uniunea Europeană pană la alegerile in cadrul Parlamentului European şi, respectiv, la cadrul acesta financiar multianual, aşadar, trebuie, in săptămanile viitoare şi in lunile viitoare, să convergem in postura comună a atingerii diferitelor scopuri, impreună cu Finlanda, astfel incat să gestionăm aşa cum se cuvine şi viitorul Uniunii Europene, care ne va fi inlesnit cu prilejul summitului care va avea loc la Sibiu. După summitul care a avut loc la Sofia, dintre Uniunea Europeană şi statele balcanilor de Vest, statelor din S-E Europei, 20 de ani după summitul de la Zagreb, să colaborăm astfel incat să avem scopurile comune şi să impulsionăm statele care aspiră să devină state membre ale Uniunii Europene. Acestea au fost temele comune şi cred că convergem atat Croaţia, cat şi Romania, pentru a da sprijinul necesar statelor din vecinătatea noastră atat cu privire la aderarea in Uniunea Europeană, cat şi la aderarea la Alianţa Nord Atlantică. O temă iarăşi comună a fost şi chestiunea Dunării, strategia UE cu privire la strategia Dunării, astfel incat de la Schwarzwald şi pană la Marea Neagră să imbunătăţim considerabil coridorul acesta care să ne permită o colaborare economică, comercială avansată. 2018-05-18 10:48:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_foto0001.jpgDineu oferit de premierul Viorica Dăncilă în onoarea prim-ministrului Republicii Croaţia, Andrej PlenkovićȘtiri din 17.05.2018http://gov.ro/ro/stiri/dineu-oferit-de-premierul-viorica-dancila-in-onoarea-prim-ministrului-republicii-croatia-andrej-plenkovicGalerie foto In seara aceasta, la Bucureşti, incepe vizita oficială a prim-ministrului croat, domnul Andrej Plenkovic. Aceasta debutează cu un dineu de lucru oferit de prim-ministrul Viorica Dăncilă in cinstea inaltului oficial de la Zagreb, la care au fost invitaţi să participe toţi membrii Guvernului de la Bucureşti. Vizita oficialului croat are loc in contextul intensificării relațiilor bilaterale in ultimii ani, precum și al apartenenței celor două state la același Trio al Președinției Consiliului UE. Scopul principal al intrevederii il reprezintă consolidarea cooperării la nivel politic și economic și identificarea de noi arii de cooperare la nivel sectorial. Vizita prim-ministrului croat se inscrie in dorința de consolidare și diversificare a cooperării ca state partenere in UE și aliați in cadrul NATO pe principalele teme de interes comun ale agendei regionale și europene. 2018-05-17 20:46:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_346d6438-da88-448c-8277-8e89e34ae54c.jpgPrimirea ministrului israelian al turismului, Yariv Levin, de către prim-ministrul Viorica Dăncilă, la Palatul VictoriaȘtiri din 17.05.2018http://gov.ro/ro/stiri/primirea-ministrului-israelian-al-turismului-yariv-levin-de-catre-prim-ministrul-viorica-dancila-la-palatul-victoriaGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă l-a primit astăzi, 17 mai 2018, pe Yariv Levin, ministrul israelian al turismului, aflat intr-o vizită de lucru in Romania. In cadrul intrevederii, a fost evocată dinamica specială a relațiilor dintre Romania și Statul Israel, atat la nivel politic, cat și pe palierul cooperării sectoriale. Turismul reprezintă cel mai dinamic sector al cooperării bilaterale, cu o creștere exponențială in ultimii ani, Israelul plasandu-se pe locul al doilea (după Germania) in randul țărilor cu cel mai mare număr de turiști sosiți in Romania. In acest sens, au fost abordate oportunitățile de atragere a capitalului israelian in sectorul turistic romanesc, un potențial special avandu-l sectorul balneo-climateric și cel dedicat zonei de wellness. De asemenea, patrimoniul cultural evreiesc din țara noastră poate fi valorificat prin dezvoltarea unui program turistic comun. Pe acest fundal, a fost evidențiată dorința comună de consolidare, pe mai departe, a raporturilor bilaterale. 2018-05-17 16:26:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_primirea_ministrului_turismului_din_israel,_yariv_levin.06.jpgÎntrevederea premierului Viorica Dăncilă cu comisarul european pentru Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri, Elżbieta BieńkowskaȘtiri din 17.05.2018http://gov.ro/ro/stiri/intrevederea-premierului-viorica-dancila-cu-comisarul-european-pentru-piata-interna-industrie-antreprenoriat-i-intreprinderi-mici-i-mijlocii-elzbieta-bienkowskaGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă a avut o intrevedere astăzi, 17 mai, cu comisarul european pentru Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri, Elzbieta Bienkowska, care se află in vizită in Romania. Cei doi demnitari au abordat principalele teme europene incluse in portofoliul comisarului european: Piața Internă a Uniunii Europene, inclusiv aspecte privind Piaţa Unică Digitală, politica industrială și industria de apărare, Semestrul European, cat și preluarea de către RO a Președinției rotative a Consiliului UE in ianuarie 2019. Premierul a exprimat susținerea Romaniei față de măsurile menite să aprofundeze Piața Internă și să contribuie la convergența economică și coeziunea socială la nivelul UE și a transmis angajamentul de a menține in atenţie aceste teme și pe durata deținerii de către țara noastră a Președinției Consiliului UE. De asemenea, șeful Executivului a subliniat potenţialul digitalizării de a genera un plus de competitivitate și creștere pentru Europa și, in acest sens, a reiterat susținerea țării noastre pentru dezvoltarea competențelor digitale și pentru o abordare specifică, in funcție de nevoile fiecărui sector și domeniu. Comisarul european Elzbieta Bienkowska a apreciat evoluția economică pozitivă din Romania, considerand că aceasta constituie o premisă pozitivă pentru punerea in aplicare a reformelor structurale avute in vedere de autoritățile de la București. A apreciat consultările pozitive ale oficialilor romani cu reprezentanții Comisiei Europene in pregătirea reformei legislative privind achizițiile publice, exprimand acordul pentru noua legislație. Discuțiile dintre cei doi oficiali au vizat și industria, context in care premierul Viorica Dăncilă a arătat că o nouă strategie europeană in acest domeniu ar contribui la creșterea competitivității europene prin capacitatea acestui sector de a genera creștere economică și locuri de muncă. Cu privire la industria de apărare, premierul a exprimat apreciere pentru progresele importante inregistrate in ultima perioadă și a subliniat interesul Romaniei de a participa in mod activ la toate proiectele de cooperare ce vor fi dezvoltate la nivelul UE. Cu privire la Semestrul European, discuţiile au vizat cadrul de coordonare a politicilor economice la nivelul UE, inclusiv din perspectiva etapelor următoare ale acestui proces, respectiv prezentarea, de către Comisia Europeană, a recomandărilor specifice de țară (RST), adresate statelor membre UE. Declarații de presă comune susținute de premierul Viorica Dăncilă și de comisarul european pentru Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și Intreprinderi Mici și Mijlocii, Elżbieta Bieńkowska [Check against delivery] Viorica Dăncilă: Bună ziua, apreciem vizita doamnei comisar la numai două săptămani după publicarea de către Comisie a propunerii de buget pentru 2021 - 2027 şi oportunitatea de a discuta subiecte de interes comun pe agenda Romaniei şi a Comisiei Europene. In ceea ce priveşte negocierea viitorului cadru financiar multianual, am arătat că ne dorim un buget care să continue să intărească eforturile de convergenţă reală intre statele membre şi cetăţenii europeni. Am reafirmat in acest sens intreaga disponibilitate a Romaniei de raportare contructivă la viitoarele negocieri la nivel european, precum şi de canalizare a eforturilor către o avansare substanţială a negocierilor pe durata mandatului său de preşedinţie a Consiliului Uniunii Europene in semestrul I 2019, care să permită un acord politic in timp util in acest dosar. Am discutat cu doamna Bieńkowska despre importanţa industriei europene şi naţionale şi am evidenţiat atenţia pe care o acordă Romania modernizării şi transformării digitale a bazei ale industriale. De asemenea, am abordat in discuţii importanţa pieţei unice europene din care Romania este parte integrantă, evoluţia pieţei unice in cei 25 de ani de funcţionare şi am agreat că este necesară continuarea măsurilor pentru punerea in aplicare la timp şi integral a cadrului legislativ existent. Am comunicat doamnei comisar că printre priorităţile guvernului pentru trimestrul al II-lea al acestui an sunt incluse Legea achiziţiilor publice, Legea parteneriatului public privat, inființarea Casei de Comerţ a Romaniei, instituirea schemei de ajutor de stat privind acordarea de imprumuturi de 40.000 de lei fără dobandă pentru tineri, precum şi instituirea programului pentru persoanele cu dizabilităţi, acestea fiind măsuri care pot contribui inclusiv la dezvoltarea antreprenoriatului in Romania. Un subiect important pentru Romania pe care l-am discutat cu doamna comisar este şi accelerarea investiţiilor publice care este de natură să sprijine in direcţia realizării convergenţei reale. In acest sens, am solicitat şi am obţinut sprijinul doamnei comisar pentru modernizarea şi simplificarea cadrului legislativ al achiziţiilor publice in deplină concordanţă cu directivele Uniunii Europene in domeniu. De altfel, in ultimii ani, Romania a derulat un dialog intens şi fructuos cu Comisia Europeană pe problematica achiziţiilor publice. In anul 2017, una din recomandările specifice de ţară propuse de Comisia Europeană s-a referit la asigurarea punerii in aplicare a strategiei naţionale in domeniul achiziţiilor publice. In Raportul de ţară 2018 pentru Romania, publicat in luna martie a acestui an, parte a semestrului european, Comisia a apreciat că au fost realizate unele progrese, dar există in continuare unele provocări. O asigur pe doamna comisar de faptul că vor fi continuate demersurile de reformare a sistemului de achiziţii publice, respectiv asigurarea implementării integrale şi sustenabile a măsurilor cuprinse in acest document strategic, sub directa mea supervizare, astfel incat investiţiile, atat de necesare şi aşteptate de cetăţenii romani, să fie realizate cat mai repede. Am abordat, in discuţiile cu doamna comisar, elemente privind pregătirea exercitării de către Romania a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene in semestrul I din 2019 şi am agreat asupra dialogului strans pe care il vom avea in continuare in acest demers important pentru ţara noastră. Suntem convinşi de faptul că pe timpul preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene in semestrul I 2019 vom avea de răspuns unor provocări importante legate de Brexit, Romania - Uniunea Europeană post-Brexit, un acord politic privind cadrul financiar multianual, migraţie, terorism şi alte provocări, dar cu sprijinul instituţiilor europene, cu sprijinul Comisiei Europene vom putea să dăm un răspuns adecvat acestor provocări. Ii mulţumesc doamnei comisar pentru discuţiile substanţiale pe care le-am avut, precum şi pentru sprijinul pe care il acordă ţării noastre in indeplinirea obiectivelor noastre europene şi naţionale, ii doresc multă energie in activitatea sa. Elżbieta Bieńkowska: Mulțumesc mult, doamnă premier. Aș dori să vă spun că sunt foarte bucuroasă să mă aflu aici, in Romania, cu toate că programul meu este foarte incărcat astăzi, și deși nu ar trebui să afirm acest lucru: Romania este una dintre țările mele favorite din UE. Am avut o discuție fructuoasă cu d-na prim - ministru, m-am intalnit deja cu unii miniștri și mă voi intalni in continuare. Am discutat cele mai actuale și importante chestiuni, atat din perspectiva Comisiei Europene, cat și din cea a Romaniei. In primul rand, am discutat așa cum a menționat d-na prim ministru, chestiuni economice precum Semestrul European, acest document care evaluează performanțele economice ale diferitelor state membre și, așa cum am subliniat, de vreme ce Romania se bucură acum de o foarte bună dezvoltare economică, una destul de bună de-a lungul acestor ani, acum este timpul să facă reforme. Din perspectiva mea de comisar pentru Industrie, Antreprenoriat și Intreprinderi Mici și Mijlocii, desigur, diferite chestiuni cu privire la barierele administrative sunt importante, administrația publică este importantă, de asemenea, așa cum a menționat doamna prim ministru, achizițiile publice. Inainte de a aborda in detaliu tema cu privire la achizițiile publice, aș dori să menționez politica industrială care este o parte importantă a activităților mele, așa cum deja s-a menționat. Am participat la conferința despre turism, unul dintre cele mai importante sectoare industriale europene și, deși nu este intotdeauna perceput in acest mod, este un foarte important sector economic. Așadar, lucruri la care ne așteptam. Colaborarea dintre noi a fost una foarte bună. Trecand acum la achiziții publice, deoarece acest subiect intră in aria competențelor mele, in portofoliul meu, am vrut să aduc mai multe clarificări in această privință. Am colaborat foarte bine, in decursul mai multor săptămani, cu autoritățile romane, mai ales cu Ministerul Finanțelor Publice. Desigur, am apreciat implementarea strategiei cu privire la achizițiile publice; condiționalitățile ex-ante privind achizițiile publice au fost ridicate cu cateva luni in urmă. Este important să dispui de un sistem și de o legislație corespunzătoare in domeniul achizițiilor publice, in momentul in care vrei să folosești fonduri europene sau chiar naționale intr-un mod corect, transparent. Acest sistem de achiziții publice este intr-adevăr esențial pentru a - i asigura pe cetățeni că obțin cele mai bune servicii pentru taxele pe care le plătesc, că banul public este folosit in cel mai bun mod cu putință. In timpul discuțiilor noastre, deoarece sunt la curent că procesul de aprobare a noii legislații pe achiziții publice este in derulare in acest moment - l-am discutat inainte - am avut o propunere in acest sens, unele planuri și proiecte cu privire la această legislație, astfel incat, am inaintat Ministerului Finanțelor Publice, evaluările noastre. Desigur, trebuie să menționez că nu știm rezultatele finale ale acestei legislații dar in prezent, avem unele ingrijorări minore cu privire la această legislație, și sperăm că această colaborare dintre noi, inainte și nu după adoptarea actului legislativ, va fi benefică pentru economia romanească deoarece Romania are nevoie de o nouă infrastructură, are nevoie de fonduri europene și, in acest scop, un sistem transparent de achiziții publice in Romania și la nivel european este foarte necesar. Am discutat, de asemenea, despre Cadrul financiar multianual care ocupă un loc foarte important pe agenda noastră. Comisia Europeană a propus incă de acum două săptămani modalitatea de impărțire a fondurilor, dar, in prezent, se lucrează la reglementări; acestea sunt chiar mai importante deoarece detaliile se găsesc in reglementări. Acest lucru se va face pană la jumătatea lunii iunie și din nou, cooperarea cu Romania, cu alte state membre este foarte importantă. Știm ce anume din politica de coeziune și din politica agricolă este important pentru unele State Membre, același lucru este valabil și pentru politicile noastre cu privire la cercetare, inovare, spațiu și apărare. Am discutat foarte puțin dar este foarte important acest aspect, că vom avea mai mulți bani europeni in următorul cadru financiar multianual pentru cooperare intre industriile de apărare și companiile romanești pot beneficia de bugetul european, in plus față de politicile de coeziune, agricultură etc. Aș dori să incurajez Romania să se angajeze alături de alte state membre, să se asigure că industria romanească ia parte la aceste proiecte pe apărare. Dorim să continuăm această cooperare fructuoasă pe diferite teme, cum ar fi Piața Unică, așa cum a menționat și doamna premier. Piața Unică este foarte importantă. Nu trebuie să avem frontiere economice in UE, intre vechile state membre și cele care nu sunt de atat de mult timp in UE, precum Romania și alte state membre. Avem nevoie de o piață fără bariere in UE, și contez pe Romania, solicitand sprijinul ei in această privință. 2018-05-17 13:29:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_007_resize.jpgMesajul prim-ministrului Viorica Dăncilă cu ocazia Zilei EroilorȘtiri din 17.05.2018http://gov.ro/ro/stiri/mesajul-prim-ministrului-viorica-dancila-cu-ocazia-zilei-eroilorFace parte din tradiția noastră, a romanilor, ca odată cu sărbătoarea creștină a Inălțării Domnului să ne omagiem eroii, pentru a păstra vie amintirea faptelor lor de curaj și pentru generațiile următoare. Astăzi, de Ziua Eroilor, imi exprim intreaga prețuire și respectul pentru cei care, prin jertfa supremă, au apărat libertatea, integritatea, demnitatea țării și a poporului roman. Ei sunt eroii care au luptat in marile bătălii ale istoriei Romaniei, cei cărora libertatea le-a fost frantă in lagăre și in inchisorile comuniste, cei răniți sau chiar căzuți la datorie in teatrele de operațiuni in care Armata Romană este angrenată alături de Aliații din cadrul NATO, dar și cei care participă la misiuni dificile coordonate de UE, OSCE şi ONU in regiuni ale lumii cu un potențial ridicat de risc. Lor le datorăm nu numai trecutul acestui neam, cu care ne mandrim, dar și aprecierea de care Romania se bucură astăzi in randul partenerilor externi. Să-i omagiem, cu recunoștință, pe cei care nu mai sunt printre noi, iar celor care slujesc astăzi țara departe de casă și de familie le urez să revină sănătoși acasă. Respect tuturor eroilor romani! Viorica Dăncilă, Prim-ministru al Guvernului Romaniei 2018-05-17 08:53:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-05-17-08-56-43big_sigla_guvern.pngAlocuțiunea premierului Viorica Dăncilă la lansarea ediției din 2018 a Schemei de Ajutor de Stat instituită prin HG 807Știri din 16.05.2018http://gov.ro/ro/stiri/alocutiunea-premierului-viorica-dancila-la-lansarea-editiei-din-2018-a-schemei-de-ajutor-de-stat-instituita-prin-hg-807Galerie foto [Check against delivery] Viorica Dăncilă: /.../ Ne dorim un parteneriat strategic real cu marile companii care vor să investească in Romania şi, din acest motiv, mă aflu astăzi aici, alături de ministrul pentru mediul de afaceri la lansarea noii Scheme de ajutor de stat. Vreau să dau un semnal că ne dorim stimularea unor noi investiţii majore in Romania şi, din acest motiv, vom adopta şi alte măsuri care să susțină acest lucru. Săptămana aceasta au apărut ultimele date cu privire la valoarea investițiilor străine directe pentru primele trei luni ale anului 2018. Acestea au crescut cu 21,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017, demonstrand incredere in potențialul economiei romaneşti şi in actul de guvernare, insă consider că nu este suficient. Ne dorim mult mai mult decat atat. Dorim să asigurăm o dinamică pozitivă a economiei şi, astăzi, anunțăm că in scurt timp se va deschide Schema de ajutor de stat pentru investiţiile private mai mari de 10 milioane de euro, in investiţii pentru deschiderea sau extinderea capacităților de producție. Nu vă ascund faptul că ținta noastră finală este să atragem investiţii de peste un miliard de euro. Aceste investiţii vor crea mii de locuri de muncă şi vor contribui la creșterea veniturilor bugetare. Schema de ajutor de stat lansată astăzi este doar o parte a pachetului de stimulare a investițiilor in Romania. Alături de un mediu macroeconomic stabil şi predictibil, un mediu fiscal stimulativ şi o forță de muncă bine pregătită vă propunem şi o nouă abordare in ceea ce priveşte relația cu investitorii strategici in economie. Vom inființa in următoarele luni Agenția romană pentru investiţii străine şi exporturi, un centru de tip One Stop Shop, o agenție cu flexibilitate mare, cu manageri de proiect dedicați. Va fi un corp de manageri specializați pe sectoarele strategice din punct de vedere economic pentru Romania, in vederea atragerii de investiţii. Suntem conștienți că incurajarea marilor proiecte de investiţii va conduce la creșterea exporturilor cu valoare adăugată, creșterea gradului de integrare locală a proceselor de producție, mai multe contracte şi locuri de muncă pentru IMM-uri şi, bineinţeles, reducerea importurilor. Investiţiile cu impact major in economie inseamnă şi o producție cu grad inalt de tehnologizare, deci, locuri de muncă bine calificate şi mai bine plătite. Acest aspect mă duce aproape de o temă la care ştiu că mediul privat ţine foarte mult, şi anume, invățămantul dual. Știm şi ințelegem nevoile mediului de afaceri, generate de criza de pe piaţa forței de muncă, iar invățămantul dual consider că este o soluţie sustenabilă. In anul școlar 2017-2018 au fost realizate 106 clase de invățămant dual prin contracte cu angajatorii, fiind implicate 227 de companii şi 68 de unități şcolare. Vă asigur că suntem disponibili la un dialog permanent cu mediul de afaceri, pentru soluții cat mai bune in acest domeniu in care schimbările au o viteză amețitoare. Sper ca noul program lansat astăzi să fie un succes, aşa cum au fost şi proiectele anterioare lansate de ministerul pentru mediul de afaceri. Vă doresc succes şi la cat mai multe investiţii şi aștept cu nerăbdare să văd poveștile dumneavoastră de succes, pentru că eu consider că bunele practici sunt foarte importante. Mult succes şi vă mulţumesc! 2018-05-16 14:44:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-05-16-02-49-48big_06_resize.jpgDeclarații susținute de vicepremierul Viorel Ștefan privind starea economiei românești pe trimestrul I 2018Știri din 15.05.2018http://gov.ro/ro/stiri/declaratii-sustinute-de-vicepremierul-viorel-stefan-privind-starea-economiei-romane-ti-pe-trimestrul-i-2018Galerie foto [Check against delivery] Viorel Ştefan: Bună seara, mă bucur să ne revedem! Avand in vedere interesul deosebit manifestat in spațiul public față de evoluțiile economice din Romania şi mai ales ținand cont de faptul că uneori se vehiculează multe date inexacte, distorsionate, intrepretate incorect, am apreciat că este de datoria guvernului să prezinte datele economice oficiale, astfel incat toată lumea să se poată raporta la date exacte. Asă cum ştiţi, astăzi Eurostat-ul a făcut publice datele semnal in legătură cu creşterea economică in statele membre din UE pentru primul trimestru al anului 2018. Aveţi in faţa dumneavoastră acest grafic din care rezultă că Romania, cu o creştere de 4,2%, are a cincea cea mai mare creştere dintre cele 28 de state membre ale UE. Ca şi anul trecut, creşterea se situează la un nivel dublu față de media. Observaţi - 2,4 media, 4,2 creşterea inregistrată de economia romanească. Aşa cum a spus şi Comisia Europeană, avem o creştere economică robustă, iar ritmul de creştere este la nivelul potenţialului estimat de Comisie pentru acest an. Aş putea să mai spun că rezultatele din primul trimestru sunt mai puţin relevante, pentru că nu au o contribuţie decat de 19%, dacă ne raportăm la intregul an. In al doilea rand, trebuie să observăm că de regulă primul trimestru este influenţat de condiţii incerte intr-o măsură mai mare decat celelalte trimestre din cursul anului. Pe următorul slide aş vrea să privim impreună valorile inregistrate in cifre absolute, şi prezentăm un grafic cu evoluţiile pe ultimii patru ani, deci trimestrele I din ultimii patru ani. Şi observăm că in 2016, anul guvernării tehnocrate, PIB-ul nominal a avut cea mai slabă evoluţie de după anul 2010, deci după criză, acesta crescand cu doar 4,4% faţă de primul trimestru din 2015, la un nivel de 146 de miliarde de lei, o creştere faţă de 2015 de doar 6 miliarde de lei. In 2017, creşterea valorii nominale a PIB-ului pe primul trimestru a fost de 12,3%, observandu-se o dinamică triplă faţă de anul precendent, raportat la anul 2015, deci 2016 faţă de 2015 o creştere de 6 miliarde de lei, 2017 raportat la 2016 o creştere cu 18 miliarde de lei. Această dinamică a provenit in special din prestaţia economică foarte slabă in 2016 şi ca urmare a unor rezultate a aplicării unor măsuri din programul de guvernare incă din trimestrul I al anului 2017, ceea ce explică creşterea spectaculoasă cu 18 miliarde de la 2016 in 2017, raportandu-ne la primul trimestru al anului. In 2018, dinamica PIB-ului nominal pe trimestrul I a fost de 7,5%, deci cu precizarea că deflatorul pentru 2018 este de 3,4, deci pe diferenţă ajungem la aproximativ 4,2, ceea ce indică Eurostat-ul astăzi. Iar comparată cu dinamica primului trimestru din 2016, a fost de 20,9%, ceea ce reprezintă o cincime, care in doi ani este, trebuie să recunoaştem, cu adevărat un rezultat remarcabil. Este anul in care creşterea economică işi va schimba motoarele, deci in 2018 ne dorim ca motorul principal să il reprezinte investiţiile. De aceea, vreau să vă prezint evoluţiile din domeniul industrial. Cifra de afaceri in industrie a crescut in 2017 faţă de 2016 cu 11,7%, iar in 2018 trimestrul I, faţă de trimestrul I 2017, cu 13,7%. Aceasta indică o consolidare in zona industrială, ceea ce creează premisele unei creşteri robuste, sustenabile. Ceea ce este foarte incurajator, aş vrea să ne uităm pe următorul slide, este faptul că in industrie comenzile sunt in creştere. Dacă in trimestrul I 2016 volumul comenzilor a crescut cu doar 4,1%, in trimestrul I 2017 cu 12,9%, iată că trimestrul I din 2018 indică un volum al comenzilor in creştere cu 15,8%, ceea ce creează premisele unei evoluții pe trend crescător in următoarele trimestre din acest an. Vorbim despre raportul Exporturi/Importuri. Următorul slide ne indică o reducere semnificativă a decalajului dintre importuri şi exporturi. De la un nivel dublu al creşterii importurilor faţă de creşterea exporturilor, şi ne uităm pe cifrele din 2016, cand importurile au fost in creştere cu 7,2% in trimestrul I, iar exporturile cu doar 3,6, in 2018, trimestrul I ne indică o creştere a importurilor cu 10,8%, iar exporturile cu 9,8%, ţinta noastră fiind aceea ca la nivelul anului 2020 să trecem pe excedent. Deci, trendul este incurajator, sunt premise reale, care vor determina o astfel de evoluţie. Pe următorul slide aş vrea să vă arăt cateva cifre care se referă la modul in care mediul de afaceri, buisiness-ul confirmă sentimentul de credibilitate faţă de actul de guvernare. Iată că investiţiile străine directe, dacă ne comparăm cu primul trimestru din anul 2016, au crescut la finalul trimestrului I al lui 2018 cu 57%, deci de la 0,88 miliarde de euro la 1,380 de milioane de euro, bineințeles cu un nivel in 2017 de 1,140 de milioane de euro, deci pe trend crescător. Următorul slide ne arată cateva cifre foarte importante şi care explică raţiunea pentru care guvernul PSD-ALDE a adoptat măsura de transfer a contribuţiilor de asigurări sociale de la angajator la angajat şi care este efectul. In acest grafic se vede cel mai bine principalul beneficiu al măsurii fiscale. Deficitul la fondul de pensii s-a redus la mai puţin de jumătate faţă de anul 2016. Ca urmare, răman mai mulţi bani la bugetul de stat, bani care vor finanţa investiţii şi alte cheltuieli bugetare necesare bunei funcţionări a serviciilor publice. Deci, suma care se transferă de la bugetul de stat către bugetul Asigurărilor Sociale de Stat a scăzut cu 56,4%. Indică foarte sintetic raţiunea pentru care s-a făcut acea modificare prin Ordonanţa 79 privind transferul contribuţiilor. Prezentul slide ne arată de fapt o chestiune care ţine de comportamentul unui guvern social-democrat. Vorbim de protecţie socială in multe feluri, dar iată că noi apreciem că cea mai bună formă de protecţie socială rămane asigurarea unui loc de muncă stabil şi bine plătit. De la venirea la guvernare a coaliţiei PSD - ALDE, am reuşit să reducem cu 92 de mii numărul şomerilor din Romania, deci am luat ca referinţă finalul anului 2016- decembrie 2016-, şi l-am comparat cu situaţia de la sfarşitul Ttrimestrului 1, 2018. Cifrele oficiale arată că Romania are cu 92 de mii mai puţini şomeri, și aceasta pe fondul creşterii veniturilor de natură salarială. Şi aici, pentru a elimina orice altfel de speculaţii, prezentăm in premieră, prin raportare la moneda euro. Deci, in acest fel, dorim să eliminăm orice influenţă a riscului valutar referitoare la dinamica salariilor şi pensiilor din Romania şi, de asemenea, astfel se poate asigura o comparaţie exactă intre diferite perioade de timp, dar, şi bineinţeles, faţă de alte state membre ale Uniunii Europene. Totodată, in perspectiva aderării Romaniei la moneda europeană, Guvernul doreşte să contribuie şi pe această cale la educaţia financiară extrem de necesară pentru perioada de după adoptarea monedei euro. 1,7 milioane de romani, atat din sectorul public, dar şi din cel privat, au beneficiat de creşterea cu 22% a salariului minim net pe economie, şi aceasta cu exprimare in moneda europeană Euro; faţă de decembrie 2016, cand salariul minim net era de 205 euro, astăzi, deci la sfarşitul Trimestrului 1, 2018, salariul este de 250 de euro. Cat priveşte evoluţia pensiei minime, peste 1,1 milioane persoane au beneficiat de creştere cu aproape 26% a pensiei minime garantate şi aceasta exprimată, de asemenea, in moneda europeană. De la 89 de euro, in decembrie 2016, la 112 euro, in martie 2018, adică o creştere cu 25,8%. Despre salariul mediu net, am promis măsuri care vor transfera efectele creşterii economice şi in buzunarul romanilor. Astfel, salariul mediu net, deci ceea ce incasează in mană un salariat in Romania, in medie, a crescut, de asemenea cu exprimare in euro, cu 11,5%, referindu-ne la finalul trimestrului 1, 2018, faţă de decembrie 2016, cand am preluat guvernarea. Adică, de la 521 de euro la 581 de euro salariul mediu net. Pensia medie a crescut cu 12,1% in acelaşi interval de timp, de la momentul preluării guvernării, iar de la jumătatea acestui an va mai creşte cu incă 10%. Asta inseamnă că vom ajunge la o creştere de peste 20% faţă de momentul inceperii guvernării. Deci, decembrie 2016 - 206 euro, martie 2018 - 231 de euro. Dar haideţi să vedem ce spune Eurostat in legătură cu evoluţia calităţii vieţii in Romania. Eurostat indică faptul că angajamentul nostru asumat in campania electorală şi prin programul de guvernare de a avea mai mulţi romani in clasa de mijloc este un angajament şi un obiectiv constant al acestei guvernări. După cum se poate vedea, faţă de anul 2016 sunt peste 695.000 de romani care au ieşit din zona de sărăcie. Vă rog să observaţi evoluţia dată in intervalul 2015-2016, numărul de persoane aflate in sărăcie şi risc de excluziune socială a crescut de la 7,435 de milioane la 7,694 de milioane. La final de 2017, numărul acestor persoane a scăzut la 6,999 de milioane. Sunt cifrele Eurostat. De asemenea, ultimul slide pe care vi-l prezint este tot comunicat de Eurostat şi se referă la categoria de persoane cea mai defavorizată, care, in definirea Eurostat, inseamnă persoane aflate in deprivare materială severă. Ce inseamnă acest lucru? Inseamnă că aceste persoane nu pot avea mijloacele necesare pentru cel puţin patru din următoarele necesităţi: plata facturilor la timp, asigurarea unui nivel de incălzire adecvat in locuinţă, o masă cu carne in mod regulat, o săptămană de vacanţă departe de casă pe an, un televizor, o maşină de spălat, un telefon, o maşină şi capacitatea de a face faţă unor cheltuieli neprevăzute. Deci numărul acestor persoane a crescut din 2015, de la 4,520 milioane, la 4,707 milioane in 2016 şi a scăzut de la 4,707 milioane la 3,831 in 2017. Imi exprim speranţa că aceste cifre vor fi preluate ca atare, vor fi diseminate şi ele vor sta la baza analizelor, a comentariilor, a evaluărilor, a aprecierilor tuturor celor interesaţi. Vă multumesc. 2018-05-15 19:53:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_starea_economiei__trimestrul_1_2018_05.jpgA treia reuniune a Comisiei Naționale pentru pregătirea aderării României la Zona EuroȘtiri din 15.05.2018http://gov.ro/ro/stiri/a-treia-reuniune-a-comisiei-nationale-pentru-pregatirea-aderarii-romaniei-la-zona-euroGalerie foto Comisia Naţională de fundamentare a Planului Naţional de aderare la zona euro, prezidată de domnul președinte al Academiei Romane, s-a reunit astăzi, la Palatul Victoria. La reuniune, au participat reprezentanți ai Băncii Naţionale a Romaniei, reprezentanți ai Academiei Romane, ai Administraţiei Prezidențiale, ai partidelor parlamentare, ai sindicatelor, ai patronatelor, ai structurilor asociative, ai societății civile și ai mediului universitar. La inceputul reuniunii, s-a subliniat faptul că incepand de astăzi se va trece intr-o nouă etapă in cadrul Comisiei Naţionale, respectiv conceperea şi elaborarea documentelor asumate. După ce au fost analizate Diagnoza criteriilor de convergență şi Drumul spre euro, de azi se vor face pași concreți spre procedura de lucru a Planului Naţional şi a Raportului de fundamentare privind trecerea la Euro a Romaniei. Domnul președinte al Academiei Romane a supus spre aprobare ordinea de zi, iar doamna prof. univ. dr. Aura Socol a prezentat problematica şi structura Planului naţional de adoptare a monedei euro şi a Raportului de fundamentare a procesului de trecere la euro. Ambele documente strategice sunt propuse pe baza experienței statelor membre care fie au intrat deja in Zona Euro (Letonia, Lituania, Estonia, Malta, Cipru), fie se pregătesc să intre (Polonia, Cehia, Ungaria), dar şi a ghidurilor propuse de instituțiile europene, exemple de bune practici, etc. Avand in vedere că toate statele membre sau viitoare membre in Zona Euro au Plan Naţional de trecere la euro, multe dintre ele chiar din momentul cand au aderat la UE, este momentul că şi Romania, la 11 ani după intrarea in UE, să facă in sfarşit demersurile politice de a obține consens naţional pe un astfel de proiect, deosebit de important pentru ţară. Documentele prezentate au fost analizate de către membrii Comisiei Naţionale in vederea obținerii acordului de principiu asupra proiectului de conținut pentru Planul naţional şi Raportul de fundamentare a procesului de trecere la euro. De asemenea, s-au discutat componența instituțională şi nominală a grupurilor de lucru, sarcinile şi activitățile acestora, precum şi calendarul reuniunilor in perioada 17 - 22 mai a.c. 2018-05-15 18:03:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_reuniunea_conducerii_comisiei_naționale_pentru_aderarea_româniei_la_moneda_euro07.jpgPrimirea ambasadorului Regatului Belgiei, Thomas Baekelandt, de către premierul Viorica DăncilăȘtiri din 15.05.2018http://gov.ro/ro/stiri/primirea-ambasadorului-regatului-belgiei-thomas-baekelandt-de-catre-premierul-viorica-dancilaGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă l-a primit astăzi, 15 mai a.c., la Palatul Victoria, pe Thomas Baekelandt, ambasadorul Regatului Belgiei in Romania, intr-o vizită de curtoazie. Tema centrală a discuțiilor dintre cei doi oficiali a constituit-o relația bilaterală dintre Romania și Belgia. Cu acest prilej, a fost reconfirmat angajamentul ambelor părți pentru consolidarea cooperării, cu accent pe aprofundarea dialogului politic și dezvoltarea componentei economice și sectoriale a relației bilaterale. Un alt subiect de pe agenda discuțiilor a fost participarea Romaniei ca țară invitată de onoare la Festivalul Internațional de Artă Europalia 2019. Inaltul oficial roman a oferit asigurări că țara noastră este angajată intr-un proces susținut de pregătire a participării la acest proiect. Prim-ministrul Viorica Dăncilă și-a exprimat satisfacția pentru schimburile economice dinamice, care au insumat peste 3 miliarde de euro in 2017. Intrevederea a prilejuit, totodată, un schimb de opinii privind temele de actualitate de pe agenda europeană, fiind reconfirmată voința comună de a aprofunda cooperarea, inclusiv in perspectiva deținerii de către Romania a Președinției Consiliului Uniunii Europene in 2019. 2018-05-15 17:00:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_primirea_ambasadorului_regatului_belgia,_thomas_baekelandt,_de_către_prim-ministrul_viorica_dăncilă,_la_palatul_victoria01.jpgPrimirea de către prim-ministrul Viorica Dăncilă a ambasadorului Republicii Armenia la București, Sergey MinasyanȘtiri din 15.05.2018http://gov.ro/ro/stiri/primirea-de-catre-prim-ministrul-viorica-dancila-a-ambasadorului-republicii-armenia-la-bucure-ti-sergey-minasyanPrim-ministrul Viorica Dăncilă l-a primit astăzi, 15 mai, pe ambasadorul Republicii Armenia la București, Sergey Minasyan, in vizită de prezentare la debutul mandatului diplomatic in Romania. Premierul Viorica Dăncilă a evocat fundamentele solide ale relațiilor bilaterale romano-armene, reprezentate de indelungata tradiție de cooperare și bună ințelegere dintre poporul roman și poporul armean. Șeful Executivului roman a amintit că Romania a fost una dintre primele țări care au recunoscut independența Republicii Armenia și prima țară care a stabilit relații diplomatice cu Erevanul. In context, inaltul demnitar roman a urat succes noului prim-ministru armean in indeplinirea mandatului pe care și l-a propus. In același timp, premierul Viorica Dăncilă și-a exprimat convingerea că relațiile romano-armene vor continua să se dezvolte in perioada următoare, evocand valoarea simbolică a coincidenței celor două centenare istorice sărbătorite, anul acesta, in Romania și in Republica Armenia. Prim-ministrul Romaniei a accentuat importanța conferirii unui nou impuls cooperării in plan economic, inclusiv prin intermediul Comisiei mixte interguvernamentale romano-armene pentru cooperare comercială, economică și tehnico-științifică. De asemenea, șeful Executivului roman a reiterat susținerea pentru dezvoltarea relațiilor UE-Armenia, evidențiind oportunitățile create prin semnarea, la 24 noiembrie 2017, in marja Summit-ului de la Bruxelles al Parteneriatului Estic, a Acordului de Parteneriat Consolidat și Cuprinzător intre Uniunea Europeană și Republica Armenia. La randul său, ambasadorul Republicii Armenia a reliefat, intre prioritățile mandatului său, intensificarea contactelor bilaterale, inclusiv cu utilizarea oportunităților oferite de derularea la Erevan, in luna octombrie 2018, a reuniunii la varf a Organizației Internaționale a Francofoniei, precum și dinamizarea relațiilor economice bilaterale. Ambasadorul Sergey Minasyan și-a exprimat satisfacția față de politica Romaniei in domeniul protecției drepturilor persoanelor aparținand minorităților naționale, in particular in ceea ce privește situația minorității armene din Romania. 2018-05-15 16:46:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_primirea_ambasadorului_republicii_armenia,_sergey_minasiyan,_de_către_prim-ministrul_viorica_dăncilă,_la_palatul_victoria01.jpgPrimirea ambasadorului Republicii Algeriene Democratice și Populare, Taous Djellouli, de către prim-ministrul Viorica Dăncilă, la Palatul VictoriaȘtiri din 15.05.2018http://gov.ro/ro/stiri/primirea-ambasadorului-republicii-algeriene-democratice-i-populare-taous-djellouli-de-catre-prim-ministrul-viorica-dancila-la-palatul-victoriaGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă a primit astăzi, 15 mai 2018, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Algeriene Democratice și Populare la București, E.S. Taous Djellouli. In cursul convorbirilor, premierul roman a exprimat satisfacția pentru tendința pozitivă inregistrată in ultima perioadă la nivelul relațiilor politico-diplomatice, economice și sectoriale. Șeful Executivului a reafirmat faptul că impulsionarea dialogului politic și extinderea cooperării cu țările din Africa de Nord reprezintă o componentă importantă in ansamblul măsurilor de relansare a relațiilor bilaterale ale Romaniei cu partenerii tradiționali, obiectivul fiind inclus in Programul de Guvernare 2017-2020. Premierul Viorica Dăncilă a remarcat faptul că, in plan economic, Algeria reprezintă una din principalele destinații ale exporturilor romanești in Africa și ar putea deveni o punte pentru exportul produselor romanești in regiunea Sahel, apreciată una dintre cele mai bogate zone africane in resurse și zăcăminte minerale. Astfel, principala prioritate in dezvoltarea relațiilor romano-algeriene este reprezentată de componenta economică, precum și de diversificarea cooperării sectoriale. De asemenea, prim-ministrul Viorica Dăncilă a exprimat interesul particular al Guvernului Romaniei de a impulsiona, aprofunda și diversifica raporturile economice in vederea corelării lor cu excelentele raporturi politice existente intre cele două state. In acest sens, a transmis dorința părții romane de reluare a lucrărilor Comisiei Mixte și de adoptare a unor măsuri care să dinamizeze activitatea Consiliului Oamenilor de Afaceri. 2018-05-15 15:21:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-05-15-03-24-29big_02_resize.jpgPrim-ministrul României, Viorica Dăncilă, a avut astăzi consultări cu președintele României, Klaus Iohannis, pe teme de politică externăȘtiri din 15.05.2018http://gov.ro/ro/stiri/prim-ministrul-romaniei-viorica-dancila-a-avut-astazi-consultari-cu-pre-edintele-romaniei-klaus-iohannis-pe-teme-de-politica-externaPrim-ministrul Romaniei, Viorica Dăncilă, a avut astăzi, 15 mai 2018, consultări cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis, pe teme de politică externă, evoluțiile din Orientul Mijlociu, inclusiv problematica relocării Ambasadei Romaniei in Statul Israel. Cu acest prilej, premierul Romaniei a declarat că, in calitate de șef al Guvernului, căruia ii revine responsabilitatea principală in implementarea Programului de Guvernare, inclusiv capitolul de politică externă, are ca obiectiv principal susținerea intereselor Romaniei și identificarea celor mai bune modalități de a consolida rolul și profilul Romaniei pe plan internațional. A subliniat că lansarea unui proces de analiză și evaluare privind posibilitatea relocării Ambasadei Romaniei in Statul Israel este menit să susțină obiectivele mai susmenționate, intr-un moment in care SUA, partenerul și aliatul strategic principal al Romaniei, au luat această decizie, iar mai multe state analizează această propunere. De asemenea, prim-ministrul Viorica Dăncilă a evidențiat că elementul principal pe care se fondează această analiză este poziția principială și susținută constant de Romania in ceea ce privește soluţia existenţei a două state: Israel şi Palestina, care să trăiască impreună in pace, in securitate şi recunoaștere reciprocă. Mai mult decat atat, premierul a amintit că recentul demers al Romaniei la nivelul UE viza reconfirmarea angajamentului comun pentru o soluție de pace care să consfințească existența a două state, Israel și Palestina și să evite orice măsuri unilaterale, care ar avea potențialul de a compromite procesul de pace. Elementele propuse de Romania erau, astfel, in linie cu limbajul și concluziile adoptate de Consiliul European din data de 14 decembrie 2017 și in deplin acord cu poziția oficială susținută la nivel național, inclusiv de președintele Romaniei. Premierul Romaniei a reamintit angajamentul Romaniei de a sprijini eforturile comunității internaționale in gestionarea provocărilor cu care se confruntă contextul regional deosebit de complicat. - Pentru gestionarea cat mai eficientă a tuturor acestor provocări este nevoie de adoptarea unei poziții moderate și echilibrate din partea tuturor actorilor implicați, iar la nivel național prezența mea astăzi, la Palatul Cotroceni, este o dovadă a susținerii reale a acestui angajament și a dorinței de continuitate in domeniul politicii externe, a declarat premierul Romaniei, la finalul intalnirii cu președintele Klaus Iohannis. 2018-05-15 14:26:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-05-15-02-29-19big_sigla_guvern.pngPremierul Viorica Dăncilă va participa la consultările de mâine, la Palatul CotroceniȘtiri din 14.05.2018http://gov.ro/ro/stiri/comunicat-ref-participarea-premierului-viorica-dancila-la-consultarile-de-la-cotroceniIn urma invitației transmise, astăzi, de către Administraţia Prezidențială, prim-ministrul Romaniei Viorica Dăncilă a transmis următorul răspuns: Domnule Președinte, in cadrul dialogului interinstituțional, am primit invitația dumneavoastră la consultări pe teme de actualitate de politică externă, respectiv recentele evoluții din Orientul Mijlociu şi relațiile bilaterale ale Romaniei cu Statul Israel. Pe această cale, confirm participarea. 2018-05-14 19:38:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-05-14-07-43-08big_sigla_guvern.pngVizita premierului Viorica Dăncilă la Spitalul Clinic de Copii “Dr. Victor Gomoiu”Știri din 14.05.2018http://gov.ro/ro/stiri/vizita-premierului-viorica-dancila-la-spitalul-clinic-de-copii-dr-victor-gomoiuGalerie foto Vizita la Spitalul Clinic de Copii - Dr. Victor Gomoiu Declaraţiile premierului Viorica Dăncilă, după vizita la Spitalul Clinic de Copii - Dr. Victor Gomoiu [Check against delivery] Viorica Dăncilă: Mulţumesc, doamnă primar. Vreau să incep prin a vă felicita pentru această investiţie. Este o investiţie importantă de care se vor bucura toţi cei care au nevoie de un tratament performant şi de o ingrijire adecvată. Am vizitat spitalul şi am rămas impresionată atat de dotările din spital, cat şi de cadrele medicale, de toţi cei care lucrează aici şi care pun atata suflet in a trata copiii, utilizand aparatură de ultimă generaţie. Sper să inaugurăm impreună cat mai multe spitale, cat mai multe obiective. Sunt convinsă că veţi duce la bun sfarşit şi Spitalul Metropolitan, iar noi, la nivel naţional, vom duce la bun sfarşit cele trei spitale regionale pe fonduri europene, dar şi cele cinci spitale regionale pe care avem certitudinea că le vom realiza prin parteneriat public privat şi, nu in ultimul rand, Spitalul Republican. Incă o dată felicitări, doamna primar. Ştiu că aţi pus mult suflet in acest spital, in realizarea acestui spital şi sunt convinsă că munca şi strădania dumneavoastră sunt răsplătite acum. Mult succes! 2018-05-14 19:30:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_original_brf_2781.jpgVizită la Sfântul Scaun - Premierul Viorica Dăncilă, primită în audienţă de către Sanctitatea Sa Papa FranciscȘtiri din 11.05.2018http://gov.ro/ro/stiri/premierul-viorica-dancila-a-fost-primita-in-audienta-de-catre-sanctitatea-sa-papa-franciscGalerie foto COMUNICAT DE PRESĂ Prim-ministrul Viorica Dăncilă a fost primită, vineri, 11 mai 2018, in audiență privată de către Sanctitatea Sa Papa Francisc. Şeful Executivului a mulțumit Sanctității Sale pentru atenția generoasă pe care a acordat-o mereu relațiilor cu Romania și a exprimat speranța că Sfantul Părinte va efectua o călătorie apostolică in Romania. In cursul audierii, a fost discutată și dorința de a spori prezența romanească la Vatican printr-o serie de manifestări culturale, academice și religioase de inaltă ținută, avand in vedere că anul acesta este unul special, in care se aniversează Centenarul creării statului roman modern. Inaltul oficial roman a mulțumit pentru punerea la dispoziție a Palatului Apostolic de la Castel Gandolfo pentru instalarea expoziției Comorile Romaniei la Vatican. Premierul Viorica Dăncilă a subliniat importanța aprofundării relațiilor dintre Romania și Vatican, inclusiv in contextul special al mandatului Romaniei la Președinția Consiliului UE, fapt ce va oferi posibilitatea transmiterii unui mesaj intregii Europe, avand in vedere vocaţia ecumenică a țării noastre. Discuțiile au evidențiat apropierea de poziții dintre Romania și Vatican legate de consolidarea proiectului european și centralitatea raportării la rădăcinile creștine ale acestuia. Audiența a relevat, de asemenea, congruența de puncte de vedere dintre Romania și Sfantul Scaun privind o serie de teme de actualitate ale agendei internaționale, in special in domeniul protejării drepturilor omului și asigurării libertății religioase. Primirea, in audiență, a premierului Viorica Dăncilă de către Suveranul Pontif, Sanctitatea Sa Papa Francisc Intrevederea premierului Viorica Dăncilă cu Cardinalul Pietro Parolin, Secretar de Stat al Sanctității Sale Papa Francisc In cadrul vizitei pe care o efectuează la Vatican și Sfantul Scaun, prim-ministrul Viorica Dăncilă s-a intalnit, la data de 11 mai 2018, cu Cardinalul Pietro Parolin, Secretar de Stat al Sanctității Sale Papa Francisc. Cei doi interlocutori și-au exprimat satisfacția pentru excelentul nivel al relațiilor bilaterale dintre Romania și Sfantul Scaun, evidențiate atat la nivel politic, cat și in domeniul cultural și educațional. A fost reiterată recunoaşterea de care se bucură in Romania Biserica Catolică ca partener pentru binele comun al intregii societăţi și contributor la patrimoniul spiritual, istoric și cultural romanesc. In acest sens, s-au discutat și o serie de aspecte concrete, de interes pentru activitatea din Romania a Bisericii Catolice și Bisericii Greco-Catolice. Premierul Viorica Dăncilă a exprimat aprecierea pentru susţinerea de către Biserica Catolică a comunităţilor romaneşti din diaspora, inclusiv prin găzduirea multor comunități religioase romanești, ortodoxe sau catolice, din Europa Occidentală. De asemenea, prim-ministrul Viorica Dăncilă şi Cardinalul Pietro Parolin şi-au manifestat intenţia de a continua negocierile privind semnarea unui Acord privind colaborarea şi recunoaşterea reciprocă a diplomelor in domeniul invăţămantului universitar. Un loc important in cadrul discuțiilor a revenit agendei internaționale, unde au fost evidențiate similitudini de abordare pe dosarele de actualitate. Au fost abordate cu prioritate temele legate de viitorul Europei (inclusiv in contextul preluării de către Romania a Președinției Consiliului UE in 2019), problematica migranților și refugiaților, precum și situația Procesului de Pace din Orientul Mijlociu. Intrevederea premierului Viorica Dăncilă cu E.S. Pietro Parolin, Cardinal Secretar de Stat al Sanctității Sale Dejun oficial oferit de premierul Viorica Dăncilă in onoarea Cardinalului Secretar de Stat al Sanctității Sale, E.S. Pietro Parolin Acord de cooperare in domeniul asistenţei umanitare, semnat cu prilejul vizitei premierului Viorica Dăncilă la Ordinul Suveran de Malta Prim-ministrul Viorica Dăncilă a avut o intalnire cu Marele Maestru al Ordinului Suveran de Malta, Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, in cadrul vizitei pe care o efectuează la Roma in perioada 10-13 mai. Şeful Executivului l-a felicitat pe interlocutor pentru alegerea, in data de 2 mai 2018, in funcția de Mare Maestru. Și-a exprimat, de asemenea, aprecierea pentru implicarea socială și activitatea umanitară derulată de Serviciul de Ajutor Maltez din Romania, care gestionează in prezent 17 centre cu peste 1.200 de voluntari, susţinand programe de asistenţă medicală, programe de intervenţie umanitară de urgenţă in cazul catastrofelor naturale, programe dedicate persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor in varstă şi celor lipsite de mijloace de subzistenţă. Intalnirea a prilejuit semnarea Acordului de cooperare intre Guvernul Romaniei și Guvernul Ordinului Suveran Militar Ospitalier al Sfantului Ioan de Ierusalim, de Rodos şi de Malta, care marchează intrarea intr-o nouă fază a colaborării bilaterale, prin extinderea și aprofundarea Acordului bilateral pentru asistență umanitară, semnat intr-o primă formă in 2002. Discuțiile au vizat și o serie de aspecte de actualitate internațională, concentrandu-se asupra problematicii migranților și refugiaților. A fost subliniată necesitatea unei abordări integrate a acestei problematici la nivel european și global, avand printre priorități combaterea discursului politic care indeamnă la discriminare și intoleranță. Vizită la Ordinul Suveran de Malta. Intalnirea premierului Viorica Dăncilă cu Alteța Sa Eminentisimă Fra Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, Principe și Mare Maestru al Ordinului Suveran de Malta Intalnirea premierului Viorica Dăncilă cu studenții romani de la universitățile pontificale In cadrul vizitei pe care o efectuează la Roma in perioada 10-13 mai 2018, primul-ministru Viorica Dăncilă a avut o intalnire cu studenții romani care studiază in universitățile pontificale, desfășurată la sediul Colegiului Pio Romeno. Prim-ministrul a subliniat, in intervenția sa, importanța Colegiului Pontifical Pio Romeno in formarea studentilor romani la Vatican și in consolidarea relațiilor dintre Romania și Sfantul Scaun. Discursul premierului a evidențiat aspecte legate de vizita la Sfantul Scaun și primirea de către Papa Francisc, cu accent pe evenimentele dedicate Centenarului și dorința Guvernului Romaniei de a spori prezența romanească la Vatican printr-o serie de manifestări culturale, academice și religioase. Totodată, in cadrul intrevederii, prim-ministrul Dăncilă a promis studenților sprijinul Executivului de la București cu privire la dotarea bibliotecii Colegiului Pontifical Pio Romeno. Vizita premierului Viorica Dăncilă la Colegiul Pontifical Pio Romeno Convorbirea premierului Viorica Dăncilă cu Preasfințitul Siluan, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Romane a Italiei Prim-ministrul Viorica Dăncilă, in vizită la Sfantul Scaun, a avut o convorbire telefonică cu Preasfințitul Siluan, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Romane a Italiei, aflat in vizită la Paris pentru a participa la Congresul Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale și Meridionale. Șeful Guvernului de la București a evidențiat aspecte legate de vizita la Sfantul Scaun și primirea de către Sanctitatea Sa Papa Francisc și a subliniat nivelul excelent al relațiilor bilaterale, atat la nivel politic, cat și in domeniul cultural și educațional. Premierul Dăncilă și-a exprimat aprecierea pentru susținerea de către Biserica Ortodoxă a comunităților romanești din diaspora, in special din Republica Italiană, și a vorbit despre importanța lăcașurilor de cult in viața romanilor care trăiesc in afara granițelor țării. De asemenea, prim-ministrul a subliniat atenția acordată de statul roman respectării drepturilor comunității romanești, rolul cultelor religioase in păstrarea identității spirituale și lingvistice. Intalnirea premierului Viorica Dăncilă cu reprezentanți ai conducerii Comunității Sant'Egidio Prim-ministrul Viorica Dăncilă a avut duminică, 13 mai, la Roma, o intalnire cu reprezentanți ai conducerii Comunității Sant'Egidio, la invitația acestora. Șeful Executivului a evidențiat aspecte legate de vizita la Sfantul Scaun și primirea de către Sanctitatea Sa Papa Francisc. Totodată, premierul Dăncilă a apreciat implicarea Comunității Sant'Egio in organizarea vizitei Sanctității Sale Papa Ioan Paul al II-lea in Romania, prima vizită a unui Papă in țara noastră. In cadrul intrevederii, reprezentanții conducerii Comunității Sant'Egidio au salutat intenția Sanctității Sale Papa Francisc de a vizita Romania in prima parte a anului 2019. Discuțiile s-au centrat, de asemenea, asupra sprijinului pe care Romania il poate oferi acțiunilor in domeniul umanitar, al prevenirii conflictelor și menținerii păcii pe care Comunitatea le desfășoară la nivel internațional. Prim-ministrul a vorbit, printre altele, şi despre proiectele Guvernului in domeniul social. Au fost discutate oportunități de aprofundare a colaborării. Premierul Viorica Dăncilă a exprimat aprecierea pentru activitatea Comunității Sant'Egidio, subliniind dorința Executivului de la București de a demara o serie de evenimente comune, cum ar fi prezentarea unei expoziții in Capitala Romaniei, sub inaltul patronaj al Guvernului, referitoare la copiii cu sindrom Down. In acest sens, Manuela Hărăbor, consilier onorific al prim-ministrului Viorica Dăncilă, se va deplasa la Roma in perioada imediat următoare, pentru a pune bazele unui parteneriat. Șeful Executivului a primit cu ocazia vizitei o plachetă care marchează celebrarea a 50 de ani de la inființarea Comunității Sant'Egidio. Intalnirea premierului Viorica Dăncilă cu reprezentanți ai conducerii Comunității Sant'Egidio Vizita premierului Viorica Dăncilă la Accademia di Romania din Roma Premierul Viorica Dăncilă a efectuat, astăzi, o vizită la Accademia di Romania din Roma, cea mai veche instituție romanească de cultură din străinătate, ce aniversează in an centenar, 96 de ani de la intemeiere. Cu această ocazie, prim-ministrul a vizitat expoziția - Arhitectură și Regalitate inaugurată recent in spațiul galeriei instituției, un proiect organizat de Institutul Cultural Roman, in parteneriat cu Primăria Municipiului București, prin creart - Centrul de Creație, Artă și Tradiție și Accademia di Romania in Roma. Expoziția poartă semnătura domnilor acad. prof. dr. Răzvan Theodorescu, prof. dr. arh. Augustin Ioan și prof. dr. arh. Marius Marcu-Lapadat, curator Ionel Stoicescu. Aceasta este organizată pe trei teme mari: - Arhitectura regilor și a reginelor Romaniei (secțiune care ilustrează rolul direct al regilor și al reginelor Romaniei in realizarea unora dintre cele mai importante edificii din Romania), - Arhitectura reprezentativă in Romania influențată de regalitate și de monarhi (temă dedicată influenței regalității in societate, in configurarea unor direcții in arhitectura din Romania) și - Expoziția expozițiilor regale (secțiune care prezintă arhitectura așa cum se proiecta către societate dar și către spațiul internațional, arhitectura care contura practic imaginea Regatului Romaniei la saloanele internaționale de pană in 1939. Expoziția este completată de filmul documentar - Reședințe ale Regalității Romane (subiect și scenariu de acad. prof. dr. Răzvan Theodorescu). *** Accademia di Romania in Roma (Școala Romană din Roma) este o instituție științifică și culturală romană inființată in temeiul unei legi a Parlamentului Romaniei care a hotărat la acea vreme, crearea de academii romanești in străinătate. Inițiatorii acestui proiect au fost, in 1922, istoricul Nicolae Iorga și arheologul Vasile Parvan. Activitatea științifică a Accademiei este coordonată in prezent de Academia Romană și cea culturală de către Institutul Cultural Roman, iar funcționarea sa logistică este asigurată de Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei. Academia este una din cele 18 reprezentanțe culturale ale Romaniei, in afara granițelor. Vizita premierului Viorica Dăncilă la Accademia di Romania din Roma *** COMUNICAT DE PRESĂ Vizita prim-ministrului Viorica Dăncilă la Vatican Prim-ministrul Viorica Dăncilă va efectua, in perioada 10-13 mai 2018, o vizită la Vatican. In data de 11 mai 2018, premierul va fi primit in audiență de Sanctitatea Sa Papa Francisc, iar ulterior va avea o intrevedere cu cardinalul Pietro Parolin, Secretar de stat al Sanctității Sale. De asemenea, şeful Executivului va avea o intalnire cu Marele Maestru al Ordinului Suveran de Malta, Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, precum și cu președintele Comunității Sant'Egidio, Marco Impagliazzo. Vizita prim-ministrului Romaniei la Vatican are loc pe fondul unor relații bilaterale foarte bune, in anul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri a Romaniei, care va fi marcat la Sf. Scaun printr-o serie de manifestări culturale și academice de ținută. Programul vizitei include, de asemenea, o intalnire cu studenții romani care studiază in universitățile pontificale, care va avea loc la sediul Colegiului Pontifical Pio Romeno. 2018-05-11 13:48:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-05-11-03-12-37big_banner1.jpgPerioada de înscriere la Programul Oficial de Internship al Guvernului României - ediţia 2018, prelungită până pe 21 maiȘtiri din 11.05.2018http://gov.ro/ro/stiri/perioada-de-inscriere-la-programul-oficial-de-internship-al-guvernului-romaniei-editia-2018-prelungita-pana-pe-21-maiEchipa de organizare a Programului Oficial de Internship al Guvernului, coordonată de secretarul de stat Oana Pintilei, s-a intalnit in perioada 3-11 mai cu studenții din marile centre universitare din București, Iași, Cluj și Timișoara. Organizatorii au prezentat studenților Programul de Internship și i-au incurajat să aplice pentru unul din cele 200 de locuri disponibile in această ediție. Pentru a oferi șansa cat mai multor tineri să aplice pentru un stagiu de practică in Guvern, ministere, instituții sau autorități publice centrale, perioada de inscriere a fost prelungită cu o săptămană. Astfel, studenții și tinerii absolvenți iși pot depune candidaturile pentru Programul de Internship al Guvernului pană pe data de 21 mai 2018. Calendarul de organizare şi desfăşurare a ediţiei 2018 a Programului de Internship devine structurat astfel: 19 aprilie - 21 mai: depunerea candidaturilor online; 21 mai - 3 iunie: evaluarea candidaturilor; 4 iunie -22 iunie: interviuri online; 29 iunie: anunţarea rezultatelor; 16 iulie: deschiderea Programului de Internship; 14 septembrie: inchiderea Programului de Internship. Inscrierile se fac online, iar formularul de inscriere este disponibil la adresa http://internship.gov.ro/register. Programul este destinat tinerilor romani cu varsta maximă de 25 de ani la inceperea stagiului de practică, studenţi sau absolvenţi ai unei universităţi din Romania ori din afara ţării. Tinerii interesați au astfel posibilitatea să se familiarizeze cu modul de lucru din administrația publică centrală și să aplice cunoștințele dobandite in cadrul programelor de studii. Totodată, acest program va include participarea stagiarilor la discuții și intalniri de lucru cu miniștri, secretari de stat, specialiști in diferite domenii de competență, precum și la training-uri și workshop-uri tematice. Pe perioada stagiului de practică, internii vor beneficia de o bursă lunară de 1.000 de lei, iar la finalul perioadei de internship vor primi un certificat din partea Guvernului Romaniei şi, la cerere, o scrisoare de recomandare din partea tutorilor. Informații suplimentare: Programul Oficial de Internship al Guvernului Romaniei a debutat in anul 2013, cu 25 de tineri care au făcut stagii de practică in structurile din Palatul Victoria. In 2014, Programul a fost extins la nivelul ministerelor și departamentelor conduse de miniștri și miniștri-delegați, cu participarea a peste 150 de tineri. In anul 2015, au fost 300 de interni in instituțiile publice aflate in subordinea ministerelor, in 2016 au fost 200 de stagiari in Guvern, ministere, instituții publice, iar anul trecut, 100 de tineri au urmat acest program. Astfel, de la debut, 782 de tineri au absolvit cu succes și fac parte din rețeaua de alumni a Programului. 2018-05-11 13:30:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-05-11-02-52-03big_sigla_guvern.pngMesajul prim-ministrului Viorica Dăncilă de Ziua Europei, 9 mai 2018Știri din 09.05.2018http://gov.ro/ro/stiri/mesajul-prim-ministrului-viorica-dancila-de-ziua-europei-9-mai-2018Sărbătorim astăzi Ziua Europei, o zi dedicată istoriei unui proiect, model de colaborare, un exemplu de solidaritate și de continuu angajament comun. Este un prilej de celebrare a progreselor realizate, dar și de amintire a drumului lung parcurs de construcția europeană, de la viziunea unui proiect de cooperare intre cateva state europene, prezentat in declarația ministrului francez de externe Robert Schuman, la o realitate care unește peste 500 de milioane de cetățeni europeni. Cu toții ne bucurăm astăzi de beneficiile Uniunii Europene, de capacitatea proiectului european de a schimba in bine viața de zi cu zi a cetățenilor. Nu există nici o indoială că, de la crearea sa, Uniunea Europeană a deținut și deține un rol esențial in promovarea și menținerea păcii, stabilității și prosperității la nivelul intregului continent. Chiar dacă in prezent se confruntă cu anumite provocări, acestea creează o oportunitate pentru a intreprinde o serie de măsuri care să imbunătățească viețile tuturor cetățenilor europeni. Romania s-a identificat in mod constant cu un parcurs clar pro-european, și-a consolidat fundamentele democratice, și-a modernizat societatea și economia, iar romanii impărtășesc pe deplin valorile europene fundamentale. Acțiunile Romaniei la nivel european au fost intotdeauna și vor rămane in continuare indreptate către susținerea unei Uniuni Europene consolidate. Această abordare este cu atat mai importantă cu cat ne pregătim pentru exercitarea președinției Consiliului UE in primul semestru al anului 2019, prilej cu care ne propunem să acționăm ca un partener activ și constructiv, promovand consensul in randul statelor membre. Vom urmări ca politicile UE să se raporteze in permanență la principiul coeziunii, ca valoare comună a UE, subliniind importanța reintoarcerii la fundamentele construcției europene, pentru a reclădi increderea cetățenilor. Sunt convinsă că aceasta este de fapt miza succesului și sustenabilității Uniunii. Trebuie să fim conștienți de importanța implicării fiecăruia in identificarea unor soluții eficiente și viabile pentru viitorul Uniunii. Este datoria noastră, a tuturor, să continuăm această misiune, să rămanem uniți și să ne croim impreună viitorul intr-o Uniune puternică şi coezivă care să aducă beneficii fiecărui cetăţean in parte. De Ziua Europei, Romania iși reafirmă increderea in proiectul european și acționează pentru susținerea si pentru dezvoltarea acestuia, răspunzand așteptărilor cetățenilor europeni, inclusiv ale cetățenilor romani. La mulți ani Europa! Viorica Dăncilă Prim-ministru al Guvernului Romaniei 2018-05-09 10:02:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-05-09-01-57-45big_sigla_guvern.pngAcord încheiat între Guvernul României și organizațiile sindicale „Sanitas” și „Solidaritatea Sanitară”Știri din 08.05.2018http://gov.ro/ro/stiri/acord-incheiat-intre-guvernul-romaniei-i-organizatiile-sindicale-sanitas-i-solidaritatea-sanitaraGalerie foto Acord incheiat intre Guvernul Romaniei și organizațiile sindicale - Sanitas și - Solidaritatea Sanitară Astăzi, la sediul Guvernului Romaniei, a avut loc intalnirea dintre prim-ministrul Viorica Dăncilă, ministrul Sănătății, Sorina Pintea, ministrul Muncii și Justiției Sociale, Olguța Vasilescu, secretarul de stat din Ministerul Finanțelor Publice, Daniela Pescaru, și reprezentanții sindicatelor Sanitas și Solidaritatea Sanitară. In urma discuțiilor s-a convenit incheierea următorului Acord: 1) Acordarea unei sume compensatorii pentru toți angajații din sistemul sanitar care au inregistrat diminuări de venituri nete față de nivelul lunii februarie 2018. Suma compensatorie va acoperi integral diferența. 2) Păstrarea actualelor limite prevăzute in Regulamentul de sporuri in vigoare, cu garantarea pragului minim. 3) Crearea posibilității depășirii procentului de 30% prevăzut in art. 25, alin. 1 și 2, din Legea 153/2017, pentru spitalele mono-specialitate, servicii județene de ambulanță și Serviciul de Ambulanță al Municipiului București-Ilfov, in vederea asigurării nivelului minim al sporurilor prevăzute in actualul Regulament al sporurilor și stabilirea, prin hotărare de guvern, a sumelor suplimentare necesare, dar numai in cazuri bine fundamentate. 4) Excluderea sporului de gardă din calculul pentru stabilirea plafonului de 30%, prevăzut in art. 25, alin. 1 și 2, din Legea 153/2017. 5) Reluarea negocierilor la Contractul Colectiv de Muncă. 6) Reformularea modalității de incadrare a directorului de ingrijiri, in sensul revenirii la forma inițială a Legii 153/2017. 7) Echivalarea funcțiilor de moașe și surori medicale cu funcția de asistent medical. Toate prevederile de mai sus se vor aplica asupra drepturilor salariale care se vor acorda incepand cu luna mai 2018. Ca urmare a acestui Acord, reprezentanții organizațiilor sindicale au consimțit să renunțe la greva generală, programată in data de 11 mai 2018. Prim-Ministru Viorica DĂNCILĂ Ministrul Sănătății Sorina PINTEA Ministrul Muncii și Justiției Sociale Olguța VASILESCU Președinte Sanitas Leonard BARASCU Președinte Solidaritatea Sanitară Viorel ROTILĂ Declaraţii susţinute de ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Lia-Olguţa Vasilescu, preşedintele Sanitas, Leonard Bărăscu, şi preşedintele - Solidaritatea Sanitară, Viorel Rotilă, după intalnirea dintre reprezentanţii Guvernului şi reprezentanţii sindicatelor din sănătate [Check against delivery] Sorina Pintea: In cadrul intalnirii de astăzi, intalnire practic organizată de premierul Romaniei, s-au făcut propuneri liderilor sindicali pentru deblocarea discuțiilor apărute in sistemul de sănătate. Aşa cum ştiţi, premierul Romaniei a avut discuții şi cu managerii de spitale. In urma acestor discuții constituindu-se un grup de lucru, format din manageri, din subordinea autorităţilor locale, din subordinea Ministerului Sănătăţii, spitale de mono-specialitate, institute de importanță naţională. Acest grup de lucru a inaintat primului ministru nişte propuneri pentru deblocarea situaţiei apărute in sănătate, propuneri care au fost discutate. De asemenea, sindicatele au inaintat propuneri prim-ministrului, propuneri pe care astăzi le-am discutat, preț de aproape 12 ore. In urma discuțiilor cu managerii de spitale, in urma discuțiilor cu liderii de sindicat s-a ajuns la concluzia că Legea salarizării şi Regulamentul sporurilor a fost aplicat uneori in mod subiectiv de către spitalele din subordinea diverșilor ordonatori principali de credite. Pot să vă dau un exemplu, cel puţin hilar din punctul nostru de vedere: un număr de două spitale au declarat că au avut scăderi salariale faţă de decembrie 2016 un spital - Spitalul Judeţean Arad, din 1959 de angajaţi 1820 de salariaţi au avut scăderi; Focşani: din 1366 - 1307 au avut scăderi, asta legat de raportările pe care danşii le-au făcut. In urma discuţiilor de astăzi s-a decis modificarea Legii salarizării, dar nu in sensul de a modifica coeficienții de ierarhizare şi nu in sensul de a modifica procentul de 30% aplicat la anvelopa salarială ca şi regulă generală. Aceste modificări le va prezenta colega mea de guvern, doamna ministru Lia-Olguţa Vasilescu. Dar, inainte de asta, pot să vă spun că de la nivel guvernamental şi de la nivelul Ministerului Săntăţii se va verifica şi urmări modul de aplicare a legii salarizării şi a regulamentului de sporuri. De asemenea, in urma discuțiilor de astăzi cu sindicatele am convenit ca noua lege a sănătății, in proiectul noii legi a sănătăţii, să cuprindem foarte clar şi indicatori de performanță care să facă referire inclusiv la cuantumul cheltuielilor de personal, astfel incat să ne asigurăm că toate spitalele vor asigura pentru pacienţi medicamente, materiale sanitare şi tot ce au nevoie. Doamna ministru! Lia-Olguţa Vasilescu: Mulţumesc foarte mult. Este o discuţie foarte lungă şi vine in urma unei discuții cu managerii. După această discuţie cu managerii am avut şi foarte multe raportări, de la toate spitalele, de altfel. Am constatat că erau aproximativ 7.000 de persoane care au avut scăderi de venituri, dintre care, aşa cum spunea şi doamna ministru, mai mult de jumătate erau doar in două spitale. Asta că să ințelegem cam cat de subiectiv s-a aplicat această lege şi regulamentul de sporuri. Aş vrea să subliniez că se fac modificări pe legea salarizării, dar că aceste modificări vor viza strict modul de acordare a sporurilor, nu vom umbla către grila de coeficienți sau alte prevederi ale legii, cu excepția coeficientului pentru directori de ingrijiri unde ne vom intoarce la forma iniţială a legii, din iulie 2017, practic abrogand un articol care s-a aprobat in Parlamentul Romaniei, dar ne vom intoarce la varianta inițială a legii. Una dintre măsurile importante este scoaterea gărzilor efectuate de medici şi asistente in afara plafonului de 30% prevăzut pentru sporuri ca pondere in totalul cheltuielilor cu personalul pentru fiecare ordonator de credite şi in acest sens noi credem că se vor rezolva foarte multe probleme. In primul rand, nu vor mai fi motive pentru diminuarea sporurilor la medici. Această categorie va avea certitudinea că toate gărzile efectuate vor fi plătite şi că prin aceasta nu le vor mai fi limitate celelalte sporuri la care au dreptul. In al doilea rand, se creează un spaţiu important in anvelopa plafonului de 30% pentru celelalte sporuri acordate in sistemul de sănătate. In al treilea rand, guvernul a luat decizia ca pentru spitalele de mono-specialitate, psihiatrie, tuberculoză, dar şi anumite servicii județene de ambulanță, cum ar fi Ambulanța Bucureşti să se permită, in condiții bine justificate, o suplimentare a sporurilor determinată de specificul acestor specialități. Aprobarea acestor situaţii se va face prin hotărare de guvern cu motive foarte bine fundamentate. Sunt deja mai multe revendicări care au fost rezolvate pană la această dată. De exemplu, s-a solicitat ca moașele să fie asimilate activității desfășurate de asistente, pentru a beneficia de o creştere accelerată a salariilor pană in anul 2022, dar această revendicare era deja rezolvată, din punctul nostru de vedere, prin asimilarea funcției de asistentă şi moașă sau soră, conform Legii 95/2006, şi in acest sens au fost şi transmise deja precizări de către Ministerul Sănătăţii, dar din păcate in 20% dintre spitale ele nu s-au aplicat. Apoi, avem pragul minim in regulamentul de sporuri. A fost una dintre revendicări să se asigure acest prag minim care s-a negociat prin regulamentul de sporuri. Nu am umblat şi nici nu intenționăm să modificăm acest prag minim de sporuri, deci nu ar trebui să existe motive de ingrijorare in această privință. In ceea ce privește negocierea contractului colectiv, iarăși o revendicare deja a fost soluționată, ieri, la Ministerul Sănătăţii avand loc prima negociere in acest sens. Şi aş vrea să lansăm şi cateva avertismente in sensul că şi autorităţile locale şi managerii trebuie să respecte atat legea, cat şi regulamentul de sporuri, pentru că trebuie să facem o precizare importantă: aplicarea măsurilor anunțate depinde in mod direct de respectarea acestor reglementări de către managerii de spitale pe de o parte, cat şi de autorităţile locale. Am avut cazul de la Oradea, un caz foarte ciudat, unde s-a emis o hotărare de consiliu local care ar fi trebuit să modifice o hotărare de guvern, ceea ce este totalmente ilegal şi probabil că prefectul din judeţul Bihor va anunța această hotărare de consiliu local ca fiind ilegală. De asemenea, Corpul de control al primului-ministru este pregătit să intervină in orice fel de situaţii de acest gen. Managerii de spitale, de asemenea, trebuie să respecte justa distribuire a sporurilor şi aş vrea să reiterez faptul că in Legea salarizării este obligat managerul de spital să consulte sindicatele privind modul in care se acordă sporurile şi din discuţiile pe care le-am avut astăzi cu sindicatele ne-am dat seama că, din păcate, nici acest articol de lege nu se respectă. Cred că o modificare foarte importantă, dacă nu cea mai importantă, este aceea că se acordă sume compensatorii pentru toţi angajații din sistemul sanitar care au inregistrat diminuări de venituri nete faţă de luna februarie 2018. Suma compensatorie urmează să acopere integral această diferență. Deci, nu mai putem vorbi in acest moment despre vreo scădere de venituri in sistemul sanitar. In fapt, astăzi am hotărat să introducem un nou filtru in lege astfel incat să nu mai rămană la arbitrariul managerilor de spitale şi al autorităţilor locale să aloce sporuri pe criterii subiective in unele cazuri, aşa cum vă spuneam, incălcandu-se foarte grav atat legea, cat şi hotărarea de guvern privind Regulamentul de sporuri. Nu a fost in intenția legiuitorului ca veniturile să scadă in sistemul de sănătate şi ne asigurăm că prin aceste modificări pe care le facem nu mai este posibil să se intample acest lucru. Aş vrea să-i invit şi pe liderii de sindicat să işi spună punctul de vedere. Vă rog! Leonard Bărăscu, preşedintele Sanitas: Vă mulţumesc! Cele două organizaţii sindicale reprezentative in domeniul sănătății, delegațiile care au participat astăzi la intalnirea cu doamna premier şi cu doamna ministru a muncii, şi doamna ministru a sănătăţii, şi alţi colegi consilieri, şi din partea consilierilor de stat, şi secretari de stat din partea Ministerului de Finanţe. Am făcut calcule peste calcule, le aveam la indemană de luni de zile de cand ne-am uitat pe ele, nu, in ultimul timp de cand avem şi regulamentul de sporuri. Am incheiat un acord cu şapte puncte importante pe care doamna ministru vi le-a citit. Nu ştiu dacă este nevoie să le repet, dar o s-o fac repede: 1) acordarea unor sume compensatorii pentru toţi angajații din sistemul sanitar care au inregistrat diminuări de venituri nete faţă de luna februarie 2018, foarte important. Suma compensatorie va acoperi integral diferența pierderilor care s-au inregistrat pană acum. 2) Păstrarea actualelor limite prevăzute in regulamentul de sporuri in vigoare cu garantarea unui prag minim care deja este stabilit in regulamentul de sporuri. 3) Creşterea posibilităţii depăşirii procentului de 30% prevăzut in art. 25, aliniat 1 şi 2 din Legea 153 pentru spitalele mono-specialitate, servicii judeţene de ambulanţă şi Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti-Ilfov, in vederea asigurării nivelului minim al sporurilor prevăzute in actualul regulament al sporurilor şi stabilirea prin hotărare de guvern a sumelor suplimentare necesare, dar numai in cazuri bine fundamentate şi acolo unde este nevoie. 4) Excluderea sporului de gardă din calculul pentru stabilirea plafonului de 30% prevăzut in art.25, aliniat 1 şi 2. 5) Reluarea negocierilor in contractul colectiv de muncă. Ele deja au inceput şi acolo vom stabili şi alte date importante referitoare la intalnirea de astăzi. 6) Reformularea modalității de incadrare a directorului de ingrijiri in sensul de a reveni la forma inițială a Legii 153, pentru că noi considerăm că existau pierderi dacă aplicam noua variantă şi impreună am stabilit că este bine să ne intoarcem la vechea formă care era definită in lege şi să poată ca şi directorii de ingrijiri să beneficieze de acest lucru. 7)Şi nu in ultimul rand, echivalarea funcțiilor de moaşe şi surori medicale cu funcţia de asistent medical, pentru că am considerat că in 20% din unitățile sanitare lucrul acesta nu s-a intamplat şi au fost create probleme in a fi remunerate după incadrarea pe care o aveau inainte, asta datorită şi legilor europene, a unora dintre directive care au schimbat modalitatea de interpretare a ceea ce inseamnă asistent medical, de aceea nici astăzi nu se numește numai Colegiul asistenţilor medicali sau Ordinul asistenţilor medicali, se numeşte Organizaţia Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi alţi Asistenţi Medicali. A fost o mică perturbare in ceea ce a insemnat ințelegerea lor şi acum am găsit ceea ce este necesar. Toate prevederile de mai sus am stabilit impreună cu doamna premier şi cu doamnele ministru că ele vor face parte ca şi interpretare salarială in sensul revenirii la ceea ce am discutat şi pană acum, şi toate drepturile salariale vor fi aplicate incepand cu luna mai a anului 2018. Şi nu in ultimul rand, cele două delegații, delegația Sanitas şi delegaţia colegilor de la Solidaritatea, ca urmare a acestui acord, repezentanţii organizaţiilor sindicale au consimţit impreună să renunțăm la greva generală, care era programată in data de 11 mai. Suntem mulțumiți de ceea ce am reușit astăzi să punem impreună pe tapet şi de socotelile făcute, unde s-a pierdut, unde putem indrepta lucrurile şi ce putem face in continuare. Am fost de acord ca să renunţăm la această grevă din 11 mai. Viorel Rotilă, negociator şef din partea Federaţiei Solidaritatea Sanitară: Am făcut o evaluare punct cu punct a solicitărilor noastre. Perspectiva generală, şase puncte din cele zece putem considera că au fost obținute, ceea ce inseamnă că negocierile au luat, din punctul nostru de vedere o notă de trecere. In mod evident ele nu vor satisface toate așteptările tuturor categoriilor de salariați, unele rămase ca nemulțumiri poate se vor rezolva in viitor. Ne concentrăm pe ceea ce am reușit să salvăm. Mandatul expres al Consiliului de Coordonare al Federației Solidaritatea Sanitară din Romania, aşa cum ne-a fost acordat, a vizat două puncte esențiale: primul salvarea de pierderile de venituri a tuturor categoriilor de salariați, cel de-al doilea, asigurarea unui nivel minim garantat pentru sporurile aferente condițiilor de muncă. In cadrul negocierilor de astăzi am reușit să satisfacem ambele solicitări. Suplimentar merită să subliniem faptul că s-a reușit o rearanjare a finanţării pentru unitățile sanitare care să permită o mai bună corelare a sporurilor privind condițiile de muncă. De asemenea, merită să subliniem faptul că există un angajament şi din partea reprezentanților guvernului, ca legislaţia ce va fi modificată in continuare- ne intersează, in special, Legea 95 - se va face cu efortul comun, cu consultarea noastră. Suplimentar, măsurile implementate la nivelul unităților sanitare se vor face cu consultarea celor două organizaţii sindicale. In acest context, am fost de acord să incheiem conflictul colectiv de muncă şi să renunțăm la declanșarea grevei pentru momentul aşa cum a fost anunţat, de pe data de 11 mai. Vă mulţumesc. 2018-05-08 20:50:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_gov_0734.jpgDeclaraţii susţinute de vicepremierul Viorel Ştefan cu privire la execuţia bugetară Știri din 08.05.2018http://gov.ro/ro/stiri/declaratii-sustinute-de-vicepremierul-viorel-stefan-la-palatul-victoriaExecuția Bugetară ianuarie - aprilie 2018 - DOWNLOAD - Galerie foto Declaraţii susţinute de vicepremierul Viorel Ştefan cu privire la execuţia bugetară [Check against delivery] Viorel Ştefan: Bună seară! Aş dori in calitatea pe care o am de vicepremier al Guvernului Romaniei, coordonator al activităților economico-financiare, să vă prezint informațiile privind execuția bugetară, pe care Guvernul le are disponibile la această oră şi ele vizează rezultatele la patru luni, deci trimestrul I plus luna aprilie. Fac precizarea că aceste cifre sunt asumate de Guvern, asupra lor nu există nicio indoială asupra exactității acestor cifre. Atunci cand Ministerul de Finanţe va obține informațiile complete pentru a raporta execuția pe luna aprilie, deci respectiv pe 25 mai, vom veni in completarea cifrelor pe care vi le prezint in această seară. V-aş ruga, dacă se poate, pe primul slide. Observăm că la patru luni, ianuarie-aprilie 2018, veniturile bugetului general consolidat se situează la nivel de 89,6 miliarde lei. Prin comparație cu aceeași perioadă a anului 2017, creșterea inregistrată este de 11,8%. 89,6 include atat sumele incasate din activitatea ANAF-ului, cat şi sumele care se incasează din alte operațiuni, care nu sunt gestionate de ANAF, cum ar fi fondurile europene, operațiuni financiare, operațiuni de capital şi altele asemenea. Următorul slide vă prezintă pentru a sugera trendul in realizarea veniturilor bugetare in Romania, o situaţie comparativă pentru intervalul 2014-2017, din care rezultă in mod evident că singurul an in care s-a inregistrat o cădere, o prăbuşire - am putea spune - a veniturilor bugetului general consolidat este anul 2016, cand veniturile au scăzut cu 4,4% faţă de anul precedent 2015. Pe următorul slide aş vrea să ne uităm impreună şi să vedem evoluția veniturilor in corelație cu evoluția creşterii economice. In 2017, observăm că pe fondul unei creșteri economice de 6,9% s-au realizat venituri bugetare mai mari cu 12,5% faţă de anul precedent şi, de asemenea, dacă ne uităm pe evoluțiile in intervalul 2014-2017, observăm că singurul an care se abate de la trendul crescător este anul 2016, cand pe fondul unei creșteri de 4,8%, inregistrăm acea cădere a veniturilor bugetare cu 4,4%. Mai departe, sigur că determinantă este performanţa modului in care acţionează ANAF-ul. De aceea, am pregătit şi vreau să vă prezint o situaţie a veniturilor realizate, gestionate, incasate de către ANAF. Aveţi in faţa dumneavoastră o prezentare pentru primele patru luni din anul 2018, prin comparaţie cu acelaşi interval de timp din 2017. Observăm că in ianuarie 2018 creşterea veniturilor colectate de ANAF a fost de plus 8,8% faţă de 2017; in februarie 17,4%; in martie o creştere mai mică faţă de anul precedent, de doar 5,4%, iar in aprilie 17,2%. Putem trage concluzia că in interiorul ANAF-ului lucrurile merg spre bine, de la 8,8 in ianuarie la 17,2% in aprilie, apreciem că evoluţia este pozitivă şi corespunzătoare. Un total al veniturilor realizate, pe următorul slide, un total al veniturilor realizate colectate de către ANAF pe primele patru luni ne indică o creştere de 11,8%, adică de la 68,4 miliarde realizate in patru luni, 2017, la 76,5 miliarde, adică 11,8% creştere in intervalul ianuarie-aprilie 2018. Sigur, ANAF-ul lucrează in baza unui program şi atunci, corect este, alături de comparaţia cu nivelurile anului precedent, să facem o analiză şi in legătură cu modul in care au fost atinse ţintele programate. Şi aveţi in faţa dumneavoastră această situaţie. Deci, faţă de program, ANAF, in ianuarie 2018, a realizat venituri cu 8,2% faţă de cele programate, mai mari, in februarie cu 1,9%, in martie este o cădere de venituri cu 6,3% faţă de cele programate, iar in aprilie 2,9% plus faţă de veniturile programate. Mă simt obligat să fac o precizare in legătură cu nerealizarea din martie. Atunci, in economia romanească s-au intors circa un miliard de euro. Este vorba de suma rambursată din TVA-ul colectat către operatorii economici, vorbim de peste patru miliarde de lei, aproape un miliard de euro, care au fost rambursaţi operatorilor economici şi acest lucru se reflectă in execuţia lunii martie. Efectele pozitive ale reintoarceri in economie a acestei sume se vor reflecta in evoluţiile perioadelor următoare, cu siguranţă! Următorul slide ne prezintă realizările ANAF-ului, colectările ANAF-ului, pe primele patru luni, faţă de sumele programate. Deci, pe patru luni faţă de un program de 75,5 miliarde de lei, ANAF-ul a colectat un miliard de lei in plus, adică, in termeni relativi, un plus de 1,4%, adică 76,5 miliarde lei. Putem trage concluzia că ANAF-ul şi-a făcut treaba in primele patru luni ale anului 2018. O să doresc să ne uităm impreună la cateva..., in structura colectărilor ANAF-ului la cateva poziţii de impozite şi taxe, acolo unde cifrele sunt definitive. Avem informaţiile la zi. Şi putem spune că in ceea ce priveşte impozitul pe venit, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017, respectiv primele patru luni, cand s-au incasat 10 miliarde de lei din impozitul pe venit, in acest an, ANAF-ul a incasat doar 8,2 miliarde de lei, mai puţin 18,2%. Cu precizarea că, incepand cu 1 ianuarie 2018 cota de impozitare a veniturilor a scăzut de la 16% la 10%. Dacă efectul s-ar fi transmis aritmetic in colectarea ANAF-ului ar fi trebuit să avem o nerealizare de 36-37%. Ori observăm că nerealizarea este doar de 18,2%, acest lucru fiind explicat prin creșterea bazei de impozitare, urmare creșterii veniturilor salariale pe de o parte, iar pe de altă parte prin creșterea numărului de locuri de muncă. Cele două elemente au făcut ca 50% din efectul diminuării cotei să fie absorbit și in execuție regăsim doar jumătate din efectul reducerii cotei de impozitare de la 16 la 10%. Cred că ar trebui să ne uităm... să privim situația colectării pe impozit de venit impreună cu situația colectării pe contribuții de asigurări sociale. Și aici observăm că cifrele au crescut de la 22,5 miliarde in ianuarie-aprilie anul trecut la 30 miliarde in ianuarie-aprilie acest an, adică o creștere de 33,6%. Cu precizarea că aici sunt două elemente care au determinat această evoluție: transferul contribuțiilor de la angajat la angajator a generat o creştere de 20% a incasărilor pe contribuții de asigurări sociale, iar pe diferenţa de 13,6 puncte procentuale creşterea se explică prin creşterea nivelului de salarizare şi a numărului de locuri de muncă. Dacă punem impreună cele două poziţii bugetare, impozitul pe venit şi contribuţiile de asigurări sociale observăm că creşterea este consistentă, este substanţială in raport cu anul precedent. Am auzit zilele acestea ingrijorare mare in legătură cu modul in care sunt gestionate impozitele, taxele indirecte, respectiv accize şi taxa pe valoarea adăugată. Uitandu-ne la cifrele pentru anul 2018 constatăm că la capitolul accize creşterea de venit este consistentă şi este mult peste ceea ce ar fi trebuit să genereze creşterea economică, respectiv creşterea consumului. Vorbim de o creştere de 14,7%, adică 8,8 miliarde faţă de 7,7 miliarde, adică 1,1 miliarde de lei in plus s-au colectat in patru luni 2018 faţă de acelaşi interval in 2017. La taxa pe valoarea adăugată, sigur, creşterea este mai puţin spectaculoasă, este de doar 1,1%, de la 17,3 la 17,5%. Eu aş reveni aici cu ceea ce am spus anterior că in luna martie s-au returnat in economie circa un miliard de euro din rambursarea taxei pe valoarea adăugată. Dacă nu s-ar fi intamplat acest lucru cifra pe primele patru luni ar fi fost evident mai ridicată. Pe partea de cheltuieli, aş vrea doar cateva elemente unde cifrele sunt finalizate şi putem să le comunicăm fără riscul de a fi obligat să revenim asupra lor. In patru luni din anul 2018 s-au realizat investiţii in valoare de 5,9 miliarde de lei. Prin comparaţie cu anul precedent, inseamnă o diferenţă de la simplu la dublu, de la 2,9 miliarde la 5,9 inseamnă, aritmetic, o creştere de sută la sută. Următorul slide ne prezintă situaţia deficitului. Eu aş vrea să-l analizăm impreună cu cifra de investiţii realizate, pentru că, ştim cu toţii, există o regulă de aur, aş putea să spun, in gestiunea bugetului ca atunci cand se realizează deficite, deficitul să finanţeze investiţiile. In momentul in care se creează un decalaj intre nivelul deficitului sau investiţiile devin ca nivel sub nivelul realizat de investiţii, atunci apare un pericol. Pe primele patru ale anului 2018 observăm că aceste cifre sunt sensibil egale sau, altfel spus, deficitul realizat in proporţie de 98% a fost utilizat pentru finanţarea investiţiilor. Am prezentat mai devreme cateva cifre care caracterizează performanţa ANAF-ului, acum aş vrea să vorbesc despre sume care nu sunt colectate de ANAF şi mă refer la capitolul Sume primite de la Uniunea Europeană. In primele patru luni Romania a incasat 5 miliarde de lei. Dacă ne raportăm la acelaşi interval al anului trecut, inseamnă o creştere de 28%. Dacă privim pe următorul slide evoluţia din 2013 pană in 2017 inclusiv, deci ultima execuţie anuală, imi pare rău, dar nu observăm că singurul an in care sumele incasate, primite de la Uniunea Europeană au inregistrat niveluri foarte scăzute este anul 2016. Anul 2017 s-a situat ca nivel de performanţă la nivelul anului 2015, mai mult sau mai puţin, 17,4 versus 17,1 - 2017 - miliarde lei. La capitolul cheltuieli de personal aici, nu știu, cum ar trebui să prezint lucrurile pentru ca in societatea romanească să fim ințeleși corect. Sunt zile cand mi se spune că am greșit că nu am crescut salariile, a doua zi ni se spune că am greşit că le-am crescut. Eu cred că astfel de afirmaţii nu sunt obiective, nu au in spate cifre corecte şi de aceea eu vreau să vă spun că in 2018 faţă de 2017, pe primele patru luni, cheltuielile de personal au crescut cu 20%, aşa cum ne-am angajat in programul de guvernare. Ne amintim că şi in 2017 a fost o creştere la fel de 20%, conform angajamentului, conform celor asumate de către guvern pentru primul an, al doilea an iată că se inscrie in acest grafic, creştere de 20%, de la 21,8 miliarde lei pe patru luni la 26,3 miliarde lei pe patru luni in 2018. Şi aş vrea să inchei cu ultimul slide, care dă răspuns la una din ingrijorările care au circulat in agenda publică din ultimele luni de zile. Este vorba despre situaţia Pilonului II de Pensii. Atunci cand s-a recalculat cota de transfer către Pilonul II spuneam că este o operaţiune aritmetică şi recalcularea de cotă nu va avea ca efect reducerea sumelor transferate către Pilonului II. Astăzi, cand singurele cifre pe care le avem pentru 2018 reprezintă transferul din luna ianuarie 2018, comparand transferul din luna ianuarie 2018 cu ianuarie 2017, observăm că de la bugetul de stat au plecat spre Pilonului II de Pensii, cel administrat privat, 100 de milioane de lei in plus - ianuarie 2018 faţă de ianuarie 2017 -, deci o creştere cu 19,7%. Imi exprim speranța că aceste cifre prezentate vor fi preluate de dumneavoastră corect, vor fi diseminate corect şi ele vor da un nivel, un sistem de referinţă pentru dezbaterile publice ce vor urma in legătură cu execuția bugetară, cu performanța guvernului şi cu performanţa Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Vă mulţumesc şi vă doresc o seară plăcută! 2018-05-08 20:09:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_original_gov_0666.jpgA 9-a reuniune a Consiliului Interministerial pentru Pregătirea și Exercitarea Președinției României la Consiliul Uniunii EuropeneȘtiri din 08.05.2018http://gov.ro/ro/stiri/a-9-a-reuniune-a-consiliului-interministerial-pentru-pregatirea-i-exercitarea-pre-edintiei-romaniei-la-consiliul-uniunii-europene Galerie foto Consiliul Interministerial pentru Pregătirea și Exercitarea Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene s-a reunit, marți, 8 mai 2018, la Palatul Victoria, intalnirea de lucru fiind prezidată de prim-ministrul Viorica Dăncilă. In cadrul reuniunii, au fost prezentate progresele inregistrate in ultimele luni pentru pregătirea acestui moment important pentru țara noastră și a fost aprobată prima versiune a temelor de interes ale Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, care urmează a fi supusă dezbaterii Parlamentului. Prima versiune a temelor de interes ale mandatului Romaniei la Președinția Consiliului UE reprezintă rezultatul mai multor procese de consultare publică la nivel național. La elaborarea documentului au participat toate ministerele, Parlamentul Romaniei, Administraţia Prezidenţială şi partidele politice, precum şi reprezentanţi ai Romaniei la Bruxelles. De asemenea, au fost purtate discuţii cu partenerii sociali in cadrul seriei de dezbateri publice organizate de către Ministerul Afacerilor Externe și Institutul European din Romania. Documentul elaborat a făcut obiectul unor discuţii inclusiv in Consiliului Interministerial pentru pregătirea și exercitarea Președinției Romaniei la Consiliul UE și reflectă nivelul ridicat de ambiţie al Preşedinţiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, in vederea gestionării principalelor dosare care se vor regăsi pe agenda europeană. In acest moment, varianta integrată urmează a fi supusă dezbaterilor in cadrul Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru coordonarea activităților parlamentare necesare pregătirii Președinției Consiliului Uniunii Europene și in cadrul Comisiilor de afaceri europene din Parlamentul Romaniei, fiind ulterior discutat in plenul Parlamentului. După consultarea legislativului, Guvernul Romaniei va adopta prima versiune a documentului și va intra intr-un dialog cu Secretariatul General al Consiliului UE pentru ca in noiembrie, conform calendarului, executivul să adopte forma finală a programului de lucru. Temele de interes reflectă marile provocări şi transformări care apar din multiplicarea discuțiilor la nivel european cu privire la viitorul Uniunii. Prin alegerea acestor teme, se dorește un consens larg in privința procesului de pregătire și exercitare a Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Astfel, in formularea tematicilor de interes ale Președinției Consiliului UE, Romania are in vedere cetățeanul atat ca sursă, cat și ca finalitate. Din acest motiv, procesul de elaborare a temelor de interes a fost conceput ca un proces democratic, deliberativ, de jos in sus. Eforturile Romaniei se vor concentra, in consecință, cu precădere pe dosarele legislative şi nelegislative cu impact direct şi imediat asupra vieţii de zi cu zi a cetăţenilor. Romania va urmări ca, prin activitatea pe care o va desfăşura la Preşedinţia Consiliului UE, să obțină rezultate concrete pentru cetățeni și să pună in valoare beneficiile pe care o Uniune puternică şi coezivă le poate aduce fiecărui cetăţean in parte. Tot in acest sens, Consiliul Interministerial a subliniat necesitatea transmiterii unui mesaj clar de susținere pentru coeziunea familiei europene, dar și pentru politicile care stimulează convergența economică, socială și teritorială, adoptand ca slogan al Președinției - Coeziunea, o valoare comună europeană. De altfel, coeziunea blocului comunitar este des evocată in discursurile liderilor europeni. Spre exemplu, in prefața Cartei Albe privind Viitorul Europei, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, evoca principiul unității statelor membre din UE, menționand faptul că - pe măsură ce decidem incotro ne indreptăm, ar trebui să ne amintim că Europa a fost intotdeauna in forma ei cea mai bună atunci cand am dat dovadă de unitate, de curaj și de convingerea că ne putem croi viitorul impreună. Această variantă este rezultatul unor consultări instituționale privind propunerile făcute de 21 de reprezentanți de prestigiu ai mediului academic, științific și publicistic. Obiectivul a fost identificarea unui mesaj convergent cu dezbaterile actuale in plan European, dar și corelat cu necesitatea de a evidenția nevoia ca cetăţenii europeni să resimtă la nivelul vieţii de zi cu zi beneficiile apartenenţei la Uniunea Europeană. De altfel, coeziunea are rădăcini profunde in construcția europeană. Apărută ca mecanism, incă din 1957, ca parte a politicilor regionale, coeziunea a căpătat o dimensiune proprie in 1988, cand și-a definit obiectivul ca instrument esențial de atingere a convergenței economice, sociale și teritoriale la nivelul Uniunii Europene. In 1993, prin Tratatul de la Maastricht, aceeași politică se dotează de un fond specific și cunoaște o creștere semnificativă a bugetului alocat făcand din acest mecanism principalul instrument de sprijin pentru dezvoltare la nivel european. De-a lungul timpului, politica de coeziune s-a adaptat noilor provocări cu scopul de a stimula o creștere inteligentă, sustenabilă și inclusivă la nivelul Uniunii Europene. In contextul in care Președinția Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, din primul semestru al anului 2019, se situează intr-o perioadă de reflecție privind viitorul Cadru Financiar Multianual, dar și de analiză a rezultatelor Strategiei Europa 2020, reliefarea coeziunii in slogan devine esențială pentru a reaminti statelor membre importanța acestei politici pentru obiectivele fixate de construcția europeană. Mesajul indirect pe care propunerea de motto o transmite privește importanța politicii de coeziune și a rolului său esențial in atingerea obiectivului de reducere a decalajelor economice, sociale şi teritoriale intre statele membre, regiunile și cetățenii Uniunii Europene. *** Informații suplimentare: Consiliul Interministerial pentru Pregătirea și Exercitarea Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene reprezintă formatul de lucru compus din reprezentanții Guvernului Romaniei, ai Parlamentului și ai Administrației Prezidențiale, constituit cu scopul de a asigura coordonarea tehnică și politică pentru momentul in care țara noastră va deține Președinția Consiliului UE. Romania va exercita, pentru șase luni, incepand cu 1 ianuarie 2019, Președinția Consiliului Uniunii Europene - una dintre cele șapte instituții ale Uniunii. Țara noastră face parte din trio-ul de Președinții care mai include Finlanda și Croația. Președinția rotativă prezidează la Bruxelles reuniunile Consiliului Uniunii Europene (cu excepția Consiliului Afaceri Externe), reuniunile COREPER (intalnirile reprezentanților permanenți ai țărilor membre la Bruxelles) și reuniunile a aproximativ 200 de grupuri de lucru. Președinția Romaniei la Consiliul UE se va derula intr-un context european și internațional complex, mandatul acesteia urmand a ține cont de procese de anvergură care vor modela Uniunea Europeană, precum reflecția asupra viitorului Uniunii Europene, procesul de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană, tranziția spre un nou ciclu legislativ ca urmare a alegerilor europene și, implicit, a finalului de mandat al Comisiei Europene și al Parlamentului European, respectiv negocierile privind documente strategice de referință ale Uniunii, precum noul cadru strategic de acțiune post-2019 și viitorul Cadru Financiar Multianual (CFM). 2018-05-08 19:11:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_brf_0099.jpgParticiparea premierului Viorica Dăncilă la lansarea Campaniei Naționale „Informare acasă! Siguranță în lume!”, ediţia 2018Știri din 08.05.2018http://gov.ro/ro/stiri/participarea-premierului-viorica-dancila-la-lansarea-campaniei-nationale-informare-acasa-siguranta-in-lume-editia-2018Galerie foto Intervenția premierului Viorica Dăncilă la evenimentul de lansare a Campaniei Naționale - Informare acasă! Siguranță in lume!, ediţia 2018 [Check against delivery] Viorica Dăncilă: Doamnelor și domnilor miniștri, stimați reprezentanți ai mass-media, onorați invitați, mă bucură prezența dumneavoastră aici și, incă de la inceput, vreau să vă felicit pentru această inițiativă. Vreau să felicit Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, autoritățile locale, alte ministere implicate pentru că eu consider că această iniţiativă se pliază pe realitate şi vine in completarea multor iniţiative europene, iar pentru a combate fenomenele criminalităţii organizate, al sclaviei moderne avem nevoie de iniţiative atat la nivel european, cat şi la nivel naţional. In ultima perioadă, ştim că mulţi romani au plecat să studieze, să muncească in afara graniţelor ţării şi cred că trebuie să prevenim aceste două fenomene pe care le-am amintit - cel al sclaviei moderne şi al criminalităţii organizate. Pot să spun că atunci cand am fost europarlamentar am avut o delegație in Ragusa, Italia și am văzut ce inseamnă sclavia modernă. Am văzut că lipsa de informare, lipsa unei campanii ne pot duce in situaţii nedorite, in care mulţi oameni pot suferi. De aceea, cred că această iniţiativă, aplicată in 41 de judeţe ale ţării, poate aduce plusvaloare şi poate impiedica multe persoane să fie supuse unor tratamente nedorite. Cred că este important ca noi să putem preveni aceste lucruri şi sper ca această iniţiativă să fie un prim pas făcut in acest scop. Incă o dată felicitări și mult succes in campania dumneavoastră! 2018-05-08 15:22:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_1525780760original_gov_0467.jpgÎntrevederea prim-ministrului Viorica Dăncilă cu secretarul general al Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI), Fang LiuȘtiri din 07.05.2018http://gov.ro/ro/stiri/intrevederea-prim-ministrului-viorica-dancila-cu-secretarul-general-al-organizatiei-aviatiei-civile-internationale-oaci-fang-liuGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă a avut astăzi o intrevedere, la Palatul Victoria, cu secretarul general al Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI), Fang Liu. Şeful Executivului a reiterat interesul pe care țara noastră il acordă creșterii rezilienței și, implicit, asigurării securității cibernetice, intr-un mediu cu tot mai multe provocări. De asemenea, l-a asigurat pe secretarul general al OACI de susținerea Romaniei față de obiectivele organizației, in general, și pentru cele care vizează asigurarea securității și siguranței aviației civile, in mod special. Totodată, prim-ministrul Viorica Dăncilă, a susținut necesitatea unei reprezentări adecvate a specialiștilor romani in cadrul OACI, ținand cont de tradiția pe care țara noastră o are in domeniul aviației civile și, mai ales, de inalta calificare a experților romani. In perioada 7-9 mai 2018, are loc, la Bucureşti, reuniunea Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI), privind securitatea cibernetică in aviaţia civilă, eveniment care urmărește promovarea şi armonizarea demersurilor din domeniul securităţii cibernetice la nivel regional şi global. 2018-05-07 16:32:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_brf_0014.jpgCâștigătorii concursului de limba română „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!”, felicitați de premierul Viorica DăncilăȘtiri din 04.05.2018http://gov.ro/ro/stiri/ca-tigatorii-concursului-de-limba-romana-carte-frumoasa-cinste-cui-te-a-scris-felicitati-de-premierul-viorica-dancilaGalerie foto Elevii caștigători ai concursului de limba și literatura romană - Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!, desfășurat in școlile cu predare in limba maghiară, precum și profesorii lor, au fost premiați astăzi in cadrul unei ceremonii organizate la Palatul Victoria. Cu acest prilej, premierul Viorica Dăncilă i-a felicitat atat pe elevii caștigători, cat și pe dascălii acestora pentru performanța realizată și i-a incurajat să susțină in continuare promovarea limbii și a culturii romane. Este o onoare să vă primim la sediul Guvernului Romaniei, ca semn al aprecierii pentru munca voastră. Vă felicit pentru pentru ceea ce faceți! Ii felicit pe profesorii și pe părinții voștri, a afirmat prim-ministrul. Concursul de limba și literatura romană - Carte frumoasă, cinste cui te-a scris! s-a desfășurat in luna aprilie 2018, fiind la cea de-a XVI-a ediţie. Incepand din 2013, ceremonia de premiere a caștigătorilor competiției a fost găzduită de Guvernul Romaniei, la Palatul Victoria. Competiția se adresează elevilor din clasele V-XII de la şcolile cu predare exclusiv in limba maghiară din județele Harghita, Covasna, Mureș și Bacău. Concursul este organizat de Colegiul Naţional - Marton Aron din Miercurea Ciuc, in parteneriat cu Asociația Comunitară Romanească din Harghita și cu sprijinul Departamentului pentru Strategii Guvernamentale din cadrul Secretariatului General al Guvernului. Competiția iși propune să incurajeze dialogului interetnic și să contribuie la creşterea nivelului cunoştinţelor de limba romană in randul elevilor de etnie maghiară din judeţele Harghita şi Covasna, dar și din județele invecinate. La ceremonia organizată astăzi la Palatul Victoria au participat 35 de elevi insoțiți de 25 de profesori-indrumători. Premiile oferite de Guvern constau in cărți din literatura romană clasică, volume educative și albume de promovare a Romaniei. Guvernul Romaniei se implică anual in acest proiect pentru a oferi un cadru cat mai larg de exprimare minorităţilor naționale. 2018-05-04 14:23:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_brf_9960.jpgEchipa Programului de Internship al Guvernului, de vorbă cu studenții din marile centre universitareȘtiri din 03.05.2018http://gov.ro/ro/stiri/echipa-programului-de-internship-al-guvernului-de-vorba-cu-studentii-din-marile-centre-universitareGalerie foto Echipa de organizare a Programului de Internship al Guvernului, coordonată de secretarul de stat Oana Pintilei, s-a intalnit astăzi cu studenți ai Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și ai Academiei de Studii Economice. Intalnirile vor continua atat in universități din București, cat și in cele din alte mari centre universitare din țară. Organizatorii programului guvernamental au prezentat studenților de la SNSPA și ASE Programul de Internship și i-au incurajat să aplice pentru unul din cele 200 de locuri disponibile, in această ediție, in Guvern, ministere, instituții și autorități publice. Inscrierile au inceput in data de 19 aprilie și vor continua pană pe 14 mai, iar programul de stagiu se va desfășura in perioada 16 iulie -14 septembrie 2018. Stagiul de practică este un bun prilej pentru studenți și tineri absolvenți să cunoască modul de lucru al administrației publice centrale și să pună in aplicare cunoștințele dobandite in anii de studii. Internii vor primi, pe perioada stagiului de practică, o bursă lunară de 1.000 de lei, iar la finalul perioadei de internship, un certificat din partea Guvernului Romaniei şi, la cerere, o scrisoare de recomandare din partea tutorilor. In cursul zilei de vineri, 4 mai, echipa de organizare a Programului de Internship al Guvernului va avea discuții cu studenți ai Universității București și ai Universității Politehnice București, iar săptămana viitoare discuțiile vor continua in centrele universitare din Iași, Cluj și Timișoara. Informații suplimentare: Programul este destinat tinerilor romani cu varsta maximă de 25 de ani la inceperea stagiului de practică, studenţi sau absolvenţi ai unei universităţi din Romania ori din afara ţării. Inscrierile se fac online, iar formularul de inscriere este disponibil la adresa http://internship.gov.ro/register. Programul Oficial de Internship al Guvernului Romaniei a debutat in anul 2013, cu 25 de tineri care au făcut stagii de practică in structurile din Palatul Victoria. In 2014, Programul a fost extins la nivelul ministerelor și departamentelor conduse de miniștri și miniștri-delegați, cu participarea a peste 150 de tineri. In anul 2015, au fost 300 de interni in instituțiile publice aflate in subordinea ministerelor, in 2016 au fost 200 de stagiari in Guvern, ministere, instituții publice, iar anul trecut, 100 de tineri au urmat acest program. Astfel, de la debut, 782 de tineri au absolvit cu succes și fac parte din rețeaua de alumni a Programului. 2018-05-03 17:09:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_20180503_160508.jpgMesajul premierului Viorica Dăncilă referitor la atentatele din AfganistanȘtiri din 30.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/mesajul-premierului-viorica-dancila-referitor-la-atentatele-din-afganistanM-a intristat profund vestea atentatelor din Afganistan, in urma cărora și-au pierdut viața civili, inclusiv copii, iar opt militari romani au fost răniți. Gandurile mele se indreaptă către toți cei care au avut de suferit de pe urma acestor evenimente tragice. Ministrul Apărării mi-a transmis că este in legătură permanentă cu echipa de comandă, iar medicii le acordă răniților ajutorul de specialitate. Le doresc insănătoșire grabnică militarilor noștri și multă putere familiilor lor pentru a trece cu bine peste aceste momente dificile. Viorica Dăncilă, Prim-ministrul Romaniei 2018-04-30 14:09:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_sigla_guv_coroana_albastru.pdfMesajul premierului Viorica Dăncilă cu ocazia Zilei Veteranilor de RăzboiȘtiri din 29.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/mesajul-premierului-viorica-dancila-cu-ocazia-zilei-veteranilor-de-razboiZiua Veteranilor de Război pe care o cinstim astăzi ne oferă ocazia să ne arătăm recunoștința față de eroii care au luptat pentru acest popor, pentru faptele de arme, curajul și puterea de sacrificiu pe care le-au pus in slujba Romaniei. Lecțiile de patriotism pe care le transmit veteranii de război au o insemnătate aparte pentru noi toți, mai ales in Anul Centenar. E important să transmitem și generațiilor viitoare respectul pentru istoria acestui popor și față de moștenirea pe care aceștia ne-au lasat-o, Romania. Felicit Armata Romană pentru modul in care ii onorează pe veteranii noștri, iar celor care sunt in viață le doresc sănătate și la multi ani! Viorica Dăncilă, Prim-ministrul Romaniei 2018-04-29 15:05:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-04-29-03-32-24big_sigla_guvern.pngVizita prim-ministrului Viorica Dăncilă în Statul IsraelȘtiri din 25.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/vizita-prim-ministrului-romaniei-viorica-dancila-in-statul-israelGalerie foto Intrevederea prim-ministrului Romaniei, Viorica Dăncilă, cu omologul israelian, Benjamin Netanyahu Prim-ministrul Viorica Dăncilă a avut, la 25 aprilie 2018, o intrevedere cu prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, in cadrul vizitei oficiale pe care o intreprinde in Statul Israel. Cei doi demnitari au evocat legăturile tradiționale de prietenie dintre cele două țări și au evidențiat nivelul excelent al relațiilor bilaterale dintre Romania și Statul Israel bazate pe o tradiție de 70 de ani. Premierul roman a exprimat satisfacție pentru interesul acordat de partea israeliană la propunerea părții romane privind incheierea unui parteneriat Romania-Israel in domeniul noilor tehnologii, care va permite elaborarea de proiecte comune in principalele domenii ale acestuia, respectiv cercetare, sănătate, telemedicina, inovație antreprenorială pentru domenii high-tech și care va stimula interesul reciproc al comunităților de afaceri din cele două țări. In acest context, au fost abordate si aspecte privind cooperarea in domeniul militar, strategic si al securitatii cibernetice. Totodată, a fost evidențiat interesul ambelor părți de a organiza cea de a treia ședință comună de guvern la nivel inalt (G2G) in cursul anului 2018, fiind subliniată necesitatea organizarii unor contacte la nivel de oameni de afaceri. In cadrul convorbirilor, cei doi oficiali s-au referit la buna cooperare existentă in formatul de colaborare multilateral, inclusiv in ceea ce privește susținerea reciprocă a candidaturilor. Premierul israelian a salutat adoptarea de catre Guvernul Romaniei a cadrului de lansare a dezbaterii privind relocarea ambasadei Romaniei la Ierusalim. *** Vizita la Memorialul Yad Vashem a prim-ministrului Viorica Dăncilă Prim-ministrul Viorica Dăncilă a vizitat astăzi Memorialul Yad Vashem, unde a luat parte la ceremonia de aprindere a Flăcării Veșnice, a depus o coroană de flori in sala - Aducerii Aminte și a semnat in Cartea de Onoare a Memorialului. Vizita a constituit un prilej pentru reiterarea angajamentului Romaniei pentru sancționarea tuturor formelor de antisemitism și de negare a Holocaustului. In context, premierul roman a amintit că Romania are in proiect deschiderea unui Muzeu Național de Istorie a Evreilor și a Holocaustului din Romania, cu sprijinul Israelului și al Institutului Yad Vashem. In continuarea vizitei, prim-ministrul roman a avut o intrevedere cu ambasadorul Colette Avital, secretar general al World Jewish Restitution Organization și președintele Centrului Supraviețuitorilor Holocaustului din Israel. Cu acest prilej a fost abordată tema restituirii proprietăților evreiești confiscate abuziv de regimul comunist și a fost evocată cooperarea in Grupul de Lucru creat in cadrul Guvernului de la București pe problematica restituirii proprietăților evreiești și a pensiilor pentru supraviețuitorii Holocaustului. *** Intrevederea prim-ministrului Viorica Dăncilă cu ambasadorul Colette Avital, secretar general al World Jewish Restitution Organization *** Intrevederea prim-ministrului Viorica Dăncilă cu Isaac Herzog, liderul opoziției din Knesset Prim-ministrul Viorica Dăncilă a avut miercuri, 25 aprilie 2018, o intrevedere cu Isaac Herzog, liderul opoziției din Knesset. Cei doi demnitari au evocat legăturile tradiționale de prietenie dintre cele două țări și au evidențiat nivelul excelent al relațiilor intre Romania și Statul Israel, atat la nivel politic, cat și pe palierul cooperării sectoriale. In acest context, cei doi oficiali au făcut o analiză a evoluțiilor actuale și a perspectivelor politice in plan intern din Romania și, respectiv Israel. Schimbul de opinii cu Isaac Herzog a oferit prilejul de a trece in revistă stadiul cooperării parlamentare romano-israeliene și au fost examinate propuneri pentru intensificarea relațiilor pe linia forurilor legislative din cele două țări. Totodată, a fost evocat nivelul foarte bun al dialogului bilateral, cu accent pe proiectele de cooperare avute in vedere pentru perioada următoare. O temă specială pe agenda intrevederii a fost evidențierea rolului comunității israelienilor originari din Romania la edificarea Statului Israel modern, precum și la consolidarea relațiilor intre cele două state. *** Primirea delegației Romaniei de către președintele Statului Israel, Reuven Rivlin Delegația romană aflată in vizită oficială in Israel, din care fac parte președintele Camerei Deputaților Liviu Dragnea, prim-ministrul Viorica Dăncilă și ministrul Afacerilor Externe Teodor Meleșcanu, a fost primită astăzi de către președintele Statului Israel, Reuven Rivlin. In cadrul discuțiilor purtate cu acest prilej au fost evocate legăturile tradiționale de prietenie dintre cele două țări, consolidate pe parcursul a 70 de ani de relații diplomatice neintrerupte. A fost evidențiat, totodată, nivelul excelent atins, in prezent, in cadrul cooperării dintre Romania și Statul Israel. Oficialii romani au arătat că aprofundarea cooperării cu Israelul constituie o prioritate a țării noastre și au reiterat dorința de a se realiza noi pași spre o dimensiune strategică a relației romano-israeliene Situația de securitate din regiune a ocupat un loc important pe agenda discuțiilor, realizandu-se un schimb substanțial de opinii cu privire la conflictul din Siria, evoluțiile din dosarul nuclear iranian, situația din Golful Persic și lupta impotriva terorismului. Președintele Camerei Deputaților a vorbit despre accelerarea consultărilor interne cu privire la relocarea Ambasadei Romaniei la Ierusalim. Președintele Statului Israel a salutat această decizie. In context, prim-ministrul roman a informat partea israeliană că Guvernul a propus viitorul ambasador al Romaniei in Statul Israel, decizia de numire a acestuia aparținand președintelui. O temă specială pe agenda intrevederii a fost evidențierea rolului comunității israelienilor originari din Romania la edificarea Statului Israel modern, precum și la consolidarea relațiilor intre cele două state. *** Prea Fericitul Teophilos al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, a oferit prim-ministrului Romaniei Crucea Sfantului Mormant Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dăncilă, a primit Crucea Sfantului Mormant, cea mai inalta distincție a Patriarhiei Ierusalimului, in cadrul intalnirii cu Prea Fericitul Teophilos al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, care a avut loc astăzi la Ierusalim. Discuțiile au evidențiat bunele relații dintre Patriarhia Bisericii Ortodoxe Romane și Patriarhia Ierusalimului, precum și teme de interes care vizează promovarea toleranței și a dialogului interconfesional, combaterea stereotipurilor negative și periculoase cu privire la religii, rase sau sexe, precum și situația de securitate a creștinilor in regiunile aflate in conflict, in special din Orientul Mijlociu și Nordul Africii. Premierul roman a apreciat faptul că se asigură permanent accesul pelerinilor romani la Locurile Sfinte. Intrevederea a fost urmată de o scurtă vizită la Biserica Sfantului Mormant, locul unde Iisus Hristos a Inviat, considerat Centrul Lumii Creștine. Tot astăzi, oficialul roman a avut o intalnire și cu arhimandritul Teofil Anăstăsoaie, reprezentantul Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte. *** Vizita premierului Viorica Dăncilă la Reprezentanța Patriarhiei Romane din Ierusalim 2018-04-25 14:34:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_5e1422dd-1f42-4315-9ca0-f0e734ffba63.jpgReuniune cvadrilaterală la nivel înalt între România, Bulgaria, Grecia și SerbiaȘtiri din 24.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/reuniune-cvadrilaterala-la-nivel-inalt-intre-romania-bulgaria-grecia-i-serbiaGalerie foto Fotografie de familie Declarații de presă comune susținute de prim-ministrul Viorica Dăncilă, preşedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vučić, prim-ministrul Republicii Bulgaria, Boiko Borisov, și prim-ministrul Republicii Elene, Alexis Tsipras, după Reuniunea Cvadrilaterală la nivel inalt Romania-Bulgaria-Grecia-Serbia [Check against delivery] Viorica Dăncilă: Salut prezenţa preşedintelui Vučić la scurt timp după intrevederea pe care am avut-o la Bucureşti cu ocazia vizitei sale. Apreciez rolul Serbiei ca factor de stabilitate in Balcanii de Vest şi contribuția pozitivă in procesul de cooperare şi reconciliere şi il asigur de tot sprijinul nostru in procesul de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Salut, totodată, prezenţa prim-ministrului Borisov la această intrevedere şi il reasigur de sprijinul nostru pentru obiectivele Președinției bulgare a Consiliului UE, in care Balcanii de Vest au un rol esenţial. Imi face de asemenea o deosebită plăcere să il avem oaspete astăzi la Bucureşti, pentru prima oară, pe prim-ministrul Tsipras. Grecia este un partener-cheie pentru Romania in regiune şi dorim să impulsionăm relaţiile bilaterale, colaborarea noastră pe plan bilateral, regional şi european. Acest format de consultări oferă o bună oportunitate pentru consolidarea dialogului şi identificarea modalităților de cooperare in regiunea sud-est-europeană, in special din punct de vedere al dezvoltării economice. Am discutat astăzi despre cooperarea economică, despre proiecte concrete pe care cele patru state le pot dezvolta, despre formatul 16+1, despre o intalnire in care să concretizăm proiectele pe care astăzi le-am avut doar in discuţie. Dau cuvantul domnului preşedinte Vučić. Alexandr Vučić: Doamnelor şi domnilor, dragi prieteni, in primul rand aş dori să mulţumesc gazdei noastre, doamna prim-ministru Viorica Dăncilă, pentru ospitalitatea extraordinară arătată, aş dori să mulţumesc colegilor Borisov şi Tsipras şi prietenilor Serbiei pentru sprijinul pe care l-au oferit impreună cu Guvernul Romaniei şi statul roman, faptul că au oferit Serbiei o cale europeană. Astăzi am avut discuţii foarte concrete, concluzia este că vom forma un grup de lucru comun, la care vor fi reprezentați miniștrii comunicațiilor şi transporturilor din ţările noastre şi vom discuta mai concret proiectele comune şi vom lucra indeaproape pentru a ne pregăti in vederea organizării reuniunii in format 16+1, care va avea loc in iunie, pe parcursul acestui an. De asemenea, am discutat aspecte legate de finanţare şi o serie de activități comune, schimbul de mărfuri intre Serbia, Romania, Bulgaria şi Grecia a crescut in ultimii ani. De asemenea, a crescut afluxul de turiști către Serbia şi, de asemenea, din Serbia către aceste trei ţări. Considerăm că aceste intalniri sunt foarte relevante pentru ţările noastre, Serbia fiind singura dintre acestea care nu este incă stat membru al UE. Este foarte important să beneficiem de sprijinul Romaniei, Bulgariei şi Greciei pe calea europeană a Serbiei, aşa incat Serbia, la randul său, va face tot ce ii stă in putință pentru a ajuta aceste ţări prietene şi o vom face de o manieră directă. Vom accepta un sprijin şi mai puternic din partea Bucureștiului, Atenei şi Sofiei pe calea noastră europeană. Vrem să ne ajutați, pentru că, dacă am fi in locul dvs, v-am ajuta. Vrem să devenim stat membru al UE, dar fără sprijinul dvs solid nu am putea face acest lucru. Sunt incantat de rezultatele concrete pe care le-am inregistrat astăzi. Pentru cetăţenii Serbiei am discutat oportunități precum autostrada Moraviţa - Timișoara; de asemenea, construcția unei autostrăzi care să ne lege de Bulgaria; finalizarea, de asemenea, a parții noastre de autostradă care duce către Skopje. Am discutat posibilități de modernizare a căilor feroviare către granița bulgară. De asemenea, am discutat modalități de imbunătățire a infrastructurii digitale şi modalități de imbunătățire a cooperării cu aceste state ale UE. Am discutat posibilitatea de rezolvare a problemelor comune şi implementarea unor grupuri de lucru comune poate ajuta. Incă o dată vreau să vă mulţumesc, stimată doamnă prim-ministru Dăncilă. Aş vrea să mulţumesc prietenilor mei, domnilor Tsipras şi Borisov, şi vreau să reafirm că vom promova in continuare cooperarea in acest format. Vă mulţumesc, incă o dată. Viorica Dăncilă: Şi noi vă mulţumim, domnule preşedinte Vučić. Domnule prim-ministru Borisov, aveţi cuvantul. Boiko Borisov: Aş dori să felicit prim-ministrul Romaniei pentru noua poziție ocupată şi avem alături de noi un prim-ministru femeie, in formatul nostru. Pe parcursul dimineții am fost la Ljubljana, unde am demarat de o manieră activă cooperarea pe tema problemelor balcanice, incepand cu discuţii pregătitoare pentru intalnirea in format 16+1, care va avea loc la Sofia, şi, de asemenea, am avut ocazia să recunoaștem toate evoluțiile pozitive din Balcanii Occidentali. Imi amintesc o intalnire din 2003, de acum 15 ani, care a avut loc la Salonic, care a plasat pe agendă problema Balcanilor de Vest şi a sprijinit procesul de integrare din Balcanii de Vest. Cu un an in urmă, Bulgaria a subliniat incă o dată nevoia de a aduce pe agenda europeană problema Balcanilor Occidentali şi impreună cu colegii mei din Romania şi Grecia trebuie să facem tot ce ne stă in putință pentru a duce statele din această zonă inapoi in familia europeană, de care ele aparțin şi trebuie să menționez faptul că sunt foarte mulțumit de activitatea domnului Jean-Claude Juncker. Şi doamna Mogherini a avut ocazia să facă o vizită in Balcanii Centrali. De asemenea, trebuie să remarc vizita pe care domnul Tusk o face in Balcanii de Vest. Cu ani in urmă, in Trieste, am avut ocazia să discut cu doamna Angela Merkel. Am discutat problema Balcanilor. M-am intors de acolo cu o atitudine optimistă, știind că multe lucruri bune se pot face in această direcție. Emmanuel Macron a menționat aceste tendințe pozitive in Uniunea Europeană şi cred că doamna cancelar Merkel este cu siguranţă pe calea cea bună sprijinind dezvoltarea şi progresul acestei zone a Balcanilor de Vest. După cum puteți constata, este foarte ușor ca un conflict să fie reaprins sau tensiunile să fie reinviate in această zonă geografică şi de fiecare dată am spus: atunci cand o parte apare intr-o parte a Balcanilor, această parte imediat se reverberează in altă parte a continentului nostru. Şi istoria ne-a arătat că astfel s-a ajuns la distrugeri imense. Aş spune că simplul fapt că acest format de cooperare continuă să existe este un semn clar al faptului că a fost un format constructiv, productiv şi dorim să menționăm faptul că vrem să continuăm să realizăm lucruri ca să ne aducă tot mai aproape, nu să ne separe; vrem să avem parte de o infrastructură care să ne conecteze de Europa şi de restul lumii; vrem să creștem gradul de dezvoltare economică, să imbunătățim turismul şi să inregistrăm progrese in toate celelalte sectoare economice. Doamna prim-ministru al Romaniei a propus o serie de proiecte foarte importante, unul dintre acestea constand intr-un nou pod peste Dunăre, la Ruse, vă va comunica detalii in acest sens. De asemenea, am menționat posibilitatea de construire a unei autostrăzi care să ne conecteze capitalele. De asemenea, conectarea Portului Salonic cu porturile din Bulgaria şi din Romania, imbunătăţirea conectivității cu Belgradul, cu Bratislava, cu Skopje. Grecia şi Serbia s-au implicat de asemenea in această inițiativă de imbunătățire a conectivității la nivel regional, cu Pristina, decizii legate de Pristina, deciziile pe care colegul meu Vučić trebuie să le ia nu sunt ușoare, insă altfel chestiunea Balcanilor Occidentali nu poate să inainteze, să avanseze, aşa incat trebuie să menționez că sunt foarte mandru de elitele politicii din Balcani, de la ora actuală, pentru că nu imi amintesc ca să mai fi avut altădată in istorie elite atat de responsabile in ţările din Balcani şi cred că realizăm cu toții că suntem acum parte a familiei europene şi nu există nicio alternativă la perspectiva europeană pentru Balcanii Occidentali. Vom continua in acest format cvadripartit la sfarșitul lunii iunie, probabil ne vom reintalni, după care va urma intalnirea in formatul 16+1 in luna iunie. Spre deosebire de alte dăți, această intalnire nu va avea loc in toamnă, ci in iunie, insă acest lucru are şi un scop constructiv. Din partea ţării noastre trebuie să avem o atitudine mai activă pentru a ne pregăti pentru proiecte specifice pe care să le putem prezenta in acest format, 16+1, asta inseamnă incheierea unor protocoale care să pregătească o intalnire productivă in formatul 16+1. Vreau incă o dată vă mulţumesc pentru ospitalitate colegilor noştri astăzi. Viorica Dăncilă: Mulţumim, dle prim-ministru Borisov. Dle prim-ministru Tsipras, aveţi cuvantul. Alexis Tsipras: Sunt foarte incantat. Mă aflu astăzi la Bucureşti. Putem vedea că toate aceste discuţii şi relaţiile care au fost demarate cu mai puţin de un an in urmă, această inițiativă a intalnirii in acest format, al acestor ţări balcanice, trei dintre ele membre ale UE şi cea de-a patra Serbia care dorește să se alăture UE, constatăm că este o inițiativă foarte solidă, scopul acesteia fiind să cooperăm pentru a putea asigura pacea, stabilitatea şi securitatea in regiunea noastră. Cu toții suntem foarte conștienți de faptul că Balcanii sunt o zonă care s-a confruntat dintotdeauna cu provocări serioase. O regiune care a generat o serie intreagă de probleme la nivel naţional, războaie, insă, pe de altă parte, este o regiune care oferă şi posibilități foarte promițătoare şi suntem aici pentru a face faţă acestor provocări şi cred că este foarte important să avem la dispoziție această instituție de cooperare la nivel cvadrilateral intre cele patru ţări. Noi, statele balcanice, suntem chemate să stabilim modul de dezvoltare a regiunii, pe baza dorințelor țărilor noastre, cetăţenilor noştri, şi nu pe baza agendei stabilite undeva in altă parte, de un terț. Scopul pe care il avem este să dezvoltăm regiunea şi să transformăm această cooperare intr-o inițiativă permanentă intr-o perioadă dificilă, intr-o perioadă de globalizare. Asta inseamnă că trebuie să cooperăm indeaproape şi să beneficiem la maximum de toate posibilitățile care ni se oferă. Nu este o viziune nouă, este o viziune mai veche, care ni s-a oferit de mai multe ori pe parcursul istoriei, insă cred că astăzi ea devine mai stringentă decat oricand. Avem condiţii moderne şi nu vrem ca niciun participant să fie lăsat pe dinafară şi această evoluție in Balcani va dovedi acest lucru. Trebuie să mă declar de acord cu ceea ce a menţionate Boiko (Borisov) in legătură cu posibilitatea de dezvoltare a Balcanilor de Vest, care reprezintă de fapt o şansă de dezvoltare europeană. Cred că iniţiativa noastră este foarte solidă şi cred că trebuie să ne concentrăm pe viitorul european al țărilor noastre. Astăzi, trebuie să construim o viziune europeană pentru viitorul acestei regiuni, indeplinind in același timp şi criteriile propuse de Uniunea Europeană şi asigurand principiile bunei vecinătăți. Aş vrea să reamintesc faptul că Grecia este ţara care a sprijinit dintotdeauna această inițiativă. Această discuţie a demarat şi ciclul s-a inchis de fapt de la momentul cand pe agenda intalnirii de la Salonic pe tema Balcanilor de Vest şi accederii Romaniei şi Bulgariei in Uniunea Europeană impreună cu alte ţări, acela a fost momentul de demarare şi e foarte important să revenim la acest subiect de pe agenda, care a fost menționat prima oară la Salonic, cu 15 ani in urmă. Acum, la Sofia, vom reporni aceleași discuţii, vom continua aceste dezbateri pe tema Balcanilor de Vest. Vreau să amintesc faptul că această intalnire de la Sofia a reieșit de pe urma intalnirilor noastre şi a fost anunțată pentru prima oară, dacă nu mă inșel, in Varna, pe parcursul primei intalniri in format 3+1. Colegul meu Boiko (Borisov) a descris Președinția bulgară ca o președinție balcanică şi cred că este foarte important să putem coopera, pentru a ne putea asigura că această președinție este incununată de succes. Desigur, președinția pe care Romania şi-o va asuma in decurs de șase luni de acum, la inceputul anului 2019, este foarte importantă, este la fel de importantă. Aceasta va fi, de asemenea, o președinție deosebit de relevantă pentru zona Balcanilor şi o vom sprijini cu toată puterea. Este foarte important că astăzi avem ocazia să fim aici alături de preşedintele Republicii Serbia şi vrem să venim in sprijinul accederii Serbiei in Uniunea Europeană. Serbia a lucrat intotdeauna, a muncit la perspectiva sa europeană, este o ţară foarte importantă pentru regiunea noastră, o ţară care pe parcursul ultimilor ani a trebuit să se confrunte cu rezultatele unor alegeri greșite şi, din fericire, a reuşit să ia măsurile necesare pentru a-şi vindeca rănile suferite. La final, aş vrea să mai adaug cateva cuvinte despre tema discuțiilor de astăzi, şi anume, discuţii specifice legate de proiecte, modalitatea de utilizare a oportunităților pe care le avem. Am avut o serie de discuţii constructive pe tema tuturor acestor proiecte comune. Aş vrea să reamintesc importanţa pe care o acordăm interconectării țărilor din regiunea Balcanilor şi atragerii de investitori - aici ne raportăm atat la sectorul transportului feroviar, maritim şi rutier. Avem o serie de proiecte de mare importanţă. Aş vrea să reamintesc conexiunea dintre porturile din nordul Greciei cu porturile de la Marea Neagră şi cu Dunărea. De asemenea, interconectarea cu sistemul de transport feroviar. Un alt proiect foarte important este cel al conexiunii rutiere dintre Salonic, Sofia şi Bucureşti. Acesta este un proiect care va avea darul să mărească numărul de turiști care traversează Bulgaria dinspre Romania spre Grecia şi invers. De asemenea, am discutat despre linia feroviară dintre Salonic şi Belgrad şi aş vrea să nu uit de un alt important proiect, din domeniul energetic, de la Alexandroupolis, in Bulgaria, şi ramura verticală care se desprinde din această conductă către Romania. Acestea sunt proiecte care pot imbunătăți dimensiunea economică de cooperare intre aceste ţări şi pentru aceste proiecte vom solicita fonduri din partea UE, dar, de asemenea, şi din partea altor investitori sau inițiative precum iniţiativa organizată in formatul 16+1, in care pană acum Grecia a funcționat numai ca observator, insă intenționează să devină membru cu drepturi depline. Aş vrea, incă o data, să mulţumesc doamnei prim-ministru al Romaniei, primului-ministru al Bulgariei şi preşedintelui Republicii Serbia pentru această deosebit de importantă intalnire. Astăzi am avut ocazia să ne aprofundăm relaţiile şi aş vrea să vă anunț că pe parcursul următoarei intalniri voi avea bucuria de a o găzdui la finalul lunii iunie, in Grecia, şi astfel vom da un caracter şi mai concret tuturor acestor inițiative, iar la acel moment ii vom avea prezenţi pe miniștrii transporturilor din toate aceste ţări participante, asta pentru că dorim să acordăm o pondere cu atat mai relevantă proiectelor din domeniul transporturilor. Acum așteptăm ca in următoarea etapă toate aceste inițiative să se materializeze. Vă mulţumesc. Viorica Dăncilă: Mulţumesc distinșilor noştri oaspeți pentru abordarea constructivă pe care au avut-o şi imi doresc şi ne dorim să putem pune in practică cat mai multe proiecte. Vă mulţumesc. Participarea prim-ministrului Viorica Dăncilă la reuniunea cvadrilaterală la nivel inalt Romania- Bulgaria-Grecia-Serbia and amp;amp;amp;amp;lt;/iframe Primirea prim-ministrului Republicii Elene, Alexis Tsipras, a prim-ministrului Republicii Bulgaria, Boiko Borisov, și a preşedintelui Republicii Serbia, Aleksandar Vučić, de către prim-ministrul Viorica Dăncilă 2018-04-24 19:36:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-04-24-08-14-55big_01_resize.jpgMesaj de condoleanțe al premierului Viorica DăncilăȘtiri din 24.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/mesaj-de-condoleante-al-premierului-viorica-dancila1524594940M-a intristat vestea plecării dintre noi a istoricului și academicianului Dinu C. Giurescu. A plecat un om de cultură de o valoare excepțională, un mare patriot care și-a dedicat viața cu onestitate și credință Romaniei. Să prețuim indemnul domniei sale de a rămane uniți ca neam și să transmitem mai departe generațiilor viitoare iubirea față de țară. Transmit condoleanțe familiei indoliate! Viorica Dăncilă Prim-ministru al Romaniei 2018-04-24 19:35:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-04-24-09-35-41big_stema.pngVizita oficială în Statul Israel a prim-ministrului României, Viorica DăncilăȘtiri din 24.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/vizita-oficiala-in-statul-israel-a-prim-ministrului-romaniei-viorica-dancilaPrim-ministrul Viorica Dăncilă va efectua, in perioada 25-26 aprilie, o vizită oficială in Statul Israel, la invitația prim-ministrului Statului Israel, Benjamin Netanyahu. Agenda vizitei include intrevederi cu omologul israelian, Benjamin Netanyahu, președintele Statului Israel, Reuven Rivlin, și cu liderul opoziției din Knesset, Isaac Herzog. De asemenea, premierul Viorica Dăncilă va avea o intrevedere cu Theophilos al III-lea, patriarhul grec-ortodox al Ierusalimului. Vizita prim-ministrului Romaniei in Statul Israel se inscrie in seria de contacte politico-diplomatice destinate marcării aniversărilor care fac din 2018 un an de referință pentru relația bilaterală, respectiv 70 de ani de la crearea Statului Israel, 70 de ani de relații diplomatice neintrerupte și 100 de ani de la crearea statului roman modern. Discuțiile vor fi axate pe evaluarea stadiului relațiilor bilaterale romano-israeliene, cu accent pe identificarea oportunităților de valorificare suplimentară a cooperării in domenii de interes comun. De asemenea, discuțiile vor prilejui un schimb de opinii asupra evoluţiilor politice și de securitate in plan regional şi global. Cu ocazia prezenței in Israel, prim-ministrul Viorica Dăncilă va vizita Memorialul Martirilor și Eroilor Holocaustului - Yad Vashem. 2018-04-24 19:12:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-04-24-07-17-31big_sigla_guvern.pngO nouă reuniune a Comitetului interministerial pentru Centenar, desfășurată la Palatul VictoriaȘtiri din 23.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/o-noua-reuniune-a-comitetului-interministerial-pentru-centenar-desfa-urata-la-palatul-victoriaGalerie foto In cadrul Comitetului Interministerial pentru Centenar desfășurat astăzi, 23 aprilie 2018, la Palatul Victoria, a fost prezentată nota de informare cu privire la proiectul de Ordin al ministrului culturii și identității naționale pentru aprobarea Ghidului privind privind procedura de selecţie a manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului Romaniei (1918 - 2018) şi a Primului Război Mondial, formulate şi asumate de entități persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor. Informații privind criteriile de eligibilitate ale solicitanților și ale proiectelor, organizarea şi funcţionarea comisiilor, modalitatea de analiză și selecție, de soluționare a contestațiilor, precum și detalii privind organizarea sesiunii de selecţie se regăsesc in Ghidul privind privind procedura de selecţie a manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului Romaniei (1918 - 2018) şi a Primului Război Mondial, formulate şi asumate de entități persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor, aprobat prin Ordinul ministrului culturii și identității naționale si postat pe site-ul Ministerului. Facem precizarea că pentru această sesiune a fost propusă alocarea sumei de 50 de milioane de lei pentru persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial, din suma totală de 150.000.000 lei aflată la dispoziţia MCIN pentru manifestările, acţiunile şi proiectele de aniversare a Centenarului Romaniei (1918 - 2018) şi a Primului Război Mondial, suma maximă aferentă unui proiect, care poate fi solicitată, fiind in cuantum de 5 milioane de lei. Reamintim că in data de 21 martie 2018, Guvernul Romaniei a aprobat ordonanța de urgență prin care s-a creat cadrul legal pentru buna desfășurare a proiectelor și manifestărilor dedicate Centenarului Marii Uniri. Mai mult, pentru a elimina eventualele neclaritări cu privire la categoriile de beneficiari, s-a introdus prin actul normativ menționat și posibilitatea legală pentru finanţarea proiectelor derulate de către organisme neguvernamentale. Considerăm importantă implicarea acestora și asigurarea unei competiții libere și transparente pentru intreaga societate. Tot in ședința Comitetului Interministerial din data de 23 aprilie 2018 au fost supuse spre aprobare, in baza Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul Romaniei, lista de manifestări, acțiuni și proiecte cu anvergură regională/judeţeană/locală, lista de manifestări, acțiuni și proiecte cu anvergură națională / internațională pentru care au fost solicitate instituţiilor publice clarificări suplimentare, potrivit informării prezentate de ministrul culturii şi identităţii naţionale in şedinţa Comitetului Interministerial din data de 23 martie, precum și lista de manifestări, acțiuni și proiecte de aniversare a Centenarului Marii Uniri și a Primului Război Mondial cu anvergură națională / internațională, proiecte inregistrate la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale ulterior datei de 23 martie a.c. Centralizator privind situația celor 3 liste aprobate Nr.crt. Număr Anexă Total Proiecte Suma (lei) 1 Anexa 1 99 6.309.526 2 Anexa 2 7 1.985.000 3 Anexa 3 7 3.149.000 4 113 11.443.526 Pe ordinea de zi a Comitetului Interministerial pentru Centenar din data de 23 aprilie 2018 au mai fost și informări cu privire la Monumentele Marii Uniri (stadiul/evoluţia de la Comitetul Interministerial din data de 23.03.2018 pană in prezent). *** 2018-04-23 18:10:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_participare_la_comitetul_interministerial_dedicat_pregătirii_centenarului_05.jpgA doua reuniune a Comisiei Naționale pentru pregătirea aderării României la Zona EuroȘtiri din 23.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/a-doua-reuniune-a-comisiei-nationale-pentru-pregatirea-aderarii-romaniei-la-zona-euroGalerie foto Comisia Naţională de fundamentare a Planului Naţional de aderare la zona euro, prezidată de prim-ministrul Viorica Dăncilă, s-a reunit astăzi, la Palatul Victoria. La reuniune au participat preşedintele Academiei Romane, prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, guvernatorul Băncii Naţionale a Romaniei, Mugur Isărescu, reprezentanți ai Academiei Romane, ai Administraţiei Prezidenţiale, ai partidelor parlamentare, ai sindicatelor, ai patronatelor, ai structurilor asociative, ai societății civile și ai mediului universitar. La inceputul reuniunii, prim-ministrul a subliniat că incepand de astăzi reuniunile Comisiei Naţionale vor fi doar intalniri de lucru şi dezbateri pe baza unor prezentări elaborate de către specialişti, accentuand, totodată, necesitatea unor opinii pro şi contra care să conducă la adoptarea unor soluţii viabile pentru atingerea obiectivelor Comisie Naţionale. Toate aceste lucrări vor fi postate pe site-ul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, la secţiunea dedicată Comisiei Naţionale. Preşedintele Academiei Romane a subliniat că dificultatea şi contrangerile inseamnă o muncă laborioasă a Comisiei Naţionale: Personal şi Academia Romană vom depune toate eforturile să reuşim impreună. Constrangerile pe care le avem in față cand ne referim la adoptarea monedei euro sunt de două tipuri. Primul tip ne arată că avem nevoie, prin legislație și politici publice economice și sociale, să ne aliniem strategiei care asigură sustenabilitatea criteriilor de adoptare a monedei unice. Al doilea ne obligă să ne acomodăm demersul național cu reformele UE, in general și cu cele ale Uniunii Economice și Monetare, in special. Trebuie să tindem spre aceasta, ca stat membru deplin, fără derogare. In cadrul reuniunii au fost supuse spre dezbatere două comunicări: una cu privire la problematica internă a aderării, iar cealaltă referitoare la experienţele altor ţări in pregătirea adoptării monedei euro. Lucrarea Drumul spre zona euro susţinută de academicianul Daniel Dăianu, relevă următoarele aspecte: Zona euro elimină riscul valutar, este - adăpost faţă de instabilitatea pieţelor financiare; aduce import de credibilitate şi poate disciplina politici; semnificaţie politică şi geopolitică; Dar zona euro nu elimină posibila criză de lichiditate şi de solvenţă (operaţiuni ale BCE, ESM/EFSF, dovedesc această realitate); nu asigură automat convergenţa reală şi structurală; Economiile care au performat bine in zona euro sunt cele care au inregistrat caştiguri de productivitate sistematice; Este vital ca economia romanească să fie cat mai robustă la momentul aderării, nu in cele din urmă fiindcă zona euro nu are incă instrumente de amortizare a şocurilor asimetrice, de stabilizare; Cum am defini robusteţea ecnomiei romaneşti şi deci schiţa unui program? - o masă critică de convergenţă reală şi structurală, care să menţină un diferenţial mic al inflaţiei faţă de media din ZE (mai ales faţă de Germania); - consolidare bugetară solidă: deficit bugetar structural de sub 1% din PIB; venituri fiscale de min 30% din PIB (faţă de cca. 26% acum), care să asigure spaţiu fiscal; datorie publică nu mai mare de 45% din PIB; - reforme care măresc eficienţa sectorului public; - dezvoltarea infrastructurii, bunuri publice de bază (finanţarea educaţiei cu 5% din PIB); - capacitatea de a avea caştiguri de productivitate sistematice care să susţină creşteri salariale importante (pentru a stopa exodul forţei de muncă); sunt necesare politici industriale in acest sens; - nota bene: nivelul de productivitate depinde de plasarea in - lanţuri de producţie (production chains) - avantaje competitive dinamice; Interesul funciar al Romaniei este ca zona euro să fie cat mai robustă; este necesar că: - uniunea bancară să aibă o schemă colectivă de garantare a depozitelor (EDIS) şi un fond de rezoluţiune comun (SRF) solid; - zona euro să aibă instrumente de intervenţie pentru a atenua crize de lichiditate şi de solvenţă; restructurarea de datorii publice să nu se facă automat pentru a nu declanşa panica; - un fond de stabilizare pentru a combate şocuri asimetrice; - să se stimuleze convergenţa economică in zona euro (planul Juncker nu este suficient); Sunt etape pentru aderare: masa critică de convergenţă reala şi structurală; intrarea in ERM2; intrarea in UB (in caz se intră inainte de aderare); aderarea la zona euro; Un program de asistenţă din partea CE poate ajuta aderarea; Comparaţia cu ţările baltice are relevanţă limitată intrucat au avut regim de consiliu monetar, sunt economii foarte mici. In urma dezbaterilor, Comisia a stabilit ca incepand cu următoarea ședință să analizeze pe capitole structura și conținutul Planului Național de adoptare a monedei euro. 2018-04-23 18:09:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_participare_la_reuniunea_conducerii_comisiei_naționale_pentru_aderarea_româniei_la_moneda_euro_09.jpgPremierul Viorica Dăncilă: Vom răspunde cu soluții corecte problemelor pe care le întâmpinați în salarizarea personalului medicalȘtiri din 23.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/premierul-viorica-dancila-vom-raspunde-cu-solutii-corecte-problemelor-pe-care-le-intampinati-in-salarizarea-personalului-medicalGalerie foto Premierul Viorica Dăncilă, ministrul Sănătății, Sorin Pintea, ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, și ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, au discutat astăzi cu managerii spitalelor pe tema salarizării din sistemul de sănătate și a modalității de aplicare a sporurilor. Am vrut să avem această discuție pentru că domeniul sănătății este prioritar pentru mine, ca prim-ministru, pentru Guvernul pe care il conduc. Din acest motiv, sănătatea, alături de educație, a beneficiat de incă o majorare salarială. Vă ascult cu toată deschiderea pentru că vreau să văd direct cu ce probleme vă confruntați. Vom analiza tot ceea ce semnalați dumneavoastră, astfel incat să venim cu soluții concrete și corecte, care să răspundă situațiilor pe care le intampinați, a afirmat prim-ministru Viorica Dăncilă. Managerii care au intervenit in cadrul intalnirii au apreciat că noua legislație privind salarizarea in sănătate a determinat majorări salariale consistente, indeosebi pentru medici. Insă, au semnalat că sunt și cazuri punctuale in care veniturile unor angajați din sistem, aferente lunii martie 2018 au scăzut in raport cu venitul incasat pentru februarie 2018. De asemenea, au fost semnalate unele diferențe in ceea ce privește veniturile medicilor, ca urmare a aplicării regulamentului de sporuri, in funcție de ordonatorul principal de credite de care aparține spitalul in care lucrează, respectiv Ministerul Sănătății, consiliul județean sau consiliul local. Ca urmare a consultărilor cu cei aproximativ 350 de manageri de spitale, premierul Viorica Dăncilă a stabilit formarea unui grup de lucru din care să facă parte reprezentanți ai Executivului și manageri ai unor spitale din subordinea Ministerului Sănătății, ai consiliilor locale și județene, precum și ai spitalelor monospecializate. Acest grup de lucru va analiza problemele semnalate de manageri și va propune soluții de răspuns. *** 2018-04-23 17:48:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_Întâlnire_cu_manageri_ai_spitalelor_pe_tema_salariilor_din_sistemul_de_sănătate_06.jpgO nouă reuniune la nivel înalt între România, Bulgaria, Grecia și Serbia va avea loc la BucureștiȘtiri din 23.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/o-noua-reuniune-la-nivel-inalt-intre-romania-bulgaria-grecia-i-serbia-va-avea-loc-la-bucure-tiPrim-ministrul Viorica Dăncilă va găzdui, marți, 24 aprilie, la Palatul Victoria, o nouă reuniune cvadrilaterală la nivel inalt Romania, Bulgaria, Grecia și Serbia. Dezbaterile din cadrul reuniunii de la București se vor concentra pe proiectele de interconectare regională, stadiul aderării Serbiei la UE și perspectiva europeană a intregii regiuni. In acest context, vor avea loc consultări la nivel inalt intre prim-ministrul Romaniei, Viorica Dăncilă, ​președintele Republicii Serbia, Aleksandar Vučić, prim-ministrul Greciei, Alexis Tsipras, și prim-ministrul Republicii Bulgaria, Boiko Borisov. La finalul evenimentului, cei patru oficiali vor susține declarații de presă comune. Reuniunea cvadripartită cu participarea premierilor Bulgariei și Greciei și a președintelui Serbiei este cea de-a treia ediţie a acestui format, după cele organizate in octombrie 2017, la Varna și in decembrie 2017, la Belgrad. 2018-04-23 12:10:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-04-23-12-13-37big_sigla_guvern.pngParticiparea premierului Viorica Dăncilă la evenimentul “Wine & Street Food Forum” în cadrul “Wine & Street Food Festival”, moderat de Alessandra StoicescuȘtiri din 20.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/participarea-premierului-viorica-dancila-la-wine-amp-street-food-forum-in-cadrul-wine-amp-street-food-festival-moderat-de-alessandra-stoicescuGalerie foto Alocuţiunea premierului Viorica Dăncilă la evenimentul - Wine and Street Food Forum in cadrul - Wine and Street Food Festival, moderat de Alessandra Stoicescu Viorica Dăncilă: Vreau să vă mulţumesc pentru invitație. Vreau să vă felicit pentru inițiativa acestui important eveniment şi imi doresc ca astfel de intalniri să aibă un impact cat mai mare pentru mediul de afaceri, pentru că avem nevoie de o apropiere, de un parteneriat solid, intre antreprenori şi reprezentanţii instituționali. Vă asigur că aveţi in mine un susținător şi că vă sunt alături la identificarea şi implementarea unor soluții corecte, care să contribuie la o bună dezvoltare şi promovare a domeniului pe care il reprezentanți, atat in plan naţional, dar şi in plan internaţional. Știu de cand eram europarlamentar, vicepreședinte al Comisiei de Agricultură din Parlamentul European, despre acest domeniu, despre problemele, despre oportunitățile pe care le aveţi in cadrul acestui domeniu. Am considerat intotdeauna că este necesară o bună promovare atat in plan intern, dar şi in plan extern. Am promovat produsele romanești, am promovat vinurile romaneşti, am promovat produse tradiționale romanești şi am făcut-o de fiecare dată in Parlamentul European cu certitudinea şi cu mandria că acestea ne reprezintă şi că avem nevoie de o promovare cat mai bună. Vă mărturisesc că după fiecare eveniment făcut in Parlamentul European veneau colegi de-ai mei şi imi spuneau: Aveţi produse extraordinare, aveţi un vin extraordinar, dar, din păcate, cred că nu sunt făcute foarte multe eforturi pentru a le promova, pentru ale scoate in evidență cat mai mult. Eu sper ca acest eveniment, sper ca soluțiile pe care le vom găsi, atat la nivel naţional, dar şi la nivel european, să poată fi o parghie pentru promovare şi cred că unul din pașii importanţi pe care putem să ii facem este chiar cel de azi, in care puteți vorbi cu autorităţile naţionale, in care puteți să ne comunicați cum vedeţi dumneavoastră lucrurile, iar noi avem datoria de a găsi soluții pentru a ridica toate barierele care vă stau in cale. Vă felicit pentru tot ceea ce faceți şi vă asigur că in Guvernul Romaniei veţi găsi partenerii dumneavoastră pentru a avea o activitate cat mai bună şi pentru a promova cat mai mult produsele romanești. Mulţumesc mult! /...;/ Viorica Dăncilă: Exporturile de vin au crescut cu 5,6% faţă de 2016, dar mie mi se pare că se poate face un efort mult mai bun. De aceea, am solicitat domnului ministru Radu Oprea o evaluare a activității tuturor atașaților comerciali, pentru că eu consider că atașații comerciali trebuie să aibă un rol mult mai important, să lucreze mult mai aplicat pentru promovarea produselor romanești, pentru promovarea vinurilor. De aceea, vă indemn să luați parte cat mai intens la această promovare, şi dacă ar fi să-mi spun o părere personală, cred că putem, anul acesta, să facem, domnule ministru, o promovare centenar, o promovare mult mai activă, in urma discuțiilor pe care le vom avea cu producătorii de vinuri. Vă mulţumesc! /...;/ Viorica Dăncilă: Sunt intru totul de acord că agricultura, nu numai agricultura romanească, agricultura in general trebuie să răspundă unor provocări legate de siguranţă, securitate alimentară, schimbări climatice şi acest lucru a fost subliniat de antevorbitorul meu. Ceea ce voiam eu să adaug este legat de faptul că in trimestrul II al acestui an vom inființa Casa de Comerț a Romaniei, care se va adresa tocmai produselor agroalimentare şi care va fi un ajutor pentru fermierii romani, dar in același timp va impulsiona economia Romaniei, atat in ceea ce privește strangerea la un loc a produselor agrare, a produselor din agricultura, dar şi in a asigura depozitarea lor şi prelucrarea lor - şi eu cred că acest lucru poate fi un factor foarte important pentru agricultura romanească. Declarațiile premierului Viorica Dăncilă la evenimentul - Wine and Street Food Forum in cadrul - Wine and Street Food Festival, moderat de Alessandra Stoicescu Reporter: Doamna premier, vă rog să ne spuneţi dacă aţi discutat cu preşedintele Klaus Iohannis despre relocarea Ambasadei Romaniei şi cand? Viorica Dăncilă: Da, am discutat cu domnul președinte Iohannis. Nu pot să spun ce am discutat, a fost o discuţie privată, n-am să vorbesc despre o discuţie privată cu domnul președinte. Dacă domnul președinte vrea să vă spună, asta este altceva, dar pot să confirm că am avut o discuţie cu domnul președinte. Reporter: Este adevărat că nu i-aţi răspuns președintelui iniţial la telefon? Viorica Dăncilă: Da, iniţial nu am răspuns. Eram la Simfonia Lalelelor. Nu am avut telefonul, nu am văzut apelul, nu am ştiut de această discuţie şi pe urmă am sunat şi am discutat cu dumnealui, ceea ce mi s-a părut un lucru de normalitate. Reporter: /.../ a fost adoptat in şedinţa de guvern de azi? Viorica Dăncilă: Da, a fost adoptat, aşă cum deja s-a aflat, a fost adoptat un memorandum in şedinţa de guvern. Voi discuta cu domnul președinte după adoptarea acestui memorandum. Vă asigur insă că avem responsabilitate, avem discernămant şi că vom purta discuții cu toate instituțiile. Reporter: Deci era nevoie de consultarea președintelui inainte de a da acest memorandum? Era un comunicat de presă venit in această dimineaţă din partea Administraţiei Prezidențiale. Viorica Dăncilă: Eu cred că Ministerul de Externe şi-a asumat acest lucru şi că discuţiile le vom purta pe urmă. Reporter: Ministrul de Externe a semnat acest memorandum şi ce conține el, mai exact? Viorica Dăncilă: Nu pot să vă spun incă ce conține acest memorandum, dar am confirmat că acest memorandum există şi că vom purta discuții cu toate instituțiile, inclusiv cu domnul președinte. Reporter: De ce are acest caracter secret? Viorica Dăncilă: Emitentul este cel care stabilește dacă un document este la clasificate sau nu. Deci, Ministerul de Externe a considerat că acest document trebuie să fie la documente clasificate şi aşa a şi fost. Reporter: In comunicat guvernul spune că rămane clasificat pană la adoptarea finală. Spuneți că a fost adoptat. De ce mai este clasificat acum documentul? Viorica Dăncilă: Vom purta discuții cu toate instituțiile, cand vom ajunge la un numitor comun, atunci vom face public... Reporter: Dacă este un document clasificat, de ce președintele Camerei Deputaților, domnul Liviu Dragnea, știa despre acest document, sau de unde ştia? Viorica Dăncilă: Bun, s-a știut despre acest document. Am văzut că a apărut inainte de a fi votat incă in şedinţa de guvern, deci acest document era deja cunoscut. In rest, nu vă pot spune ceea ce este in document. 2018-04-20 19:30:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_02.jpgPremierul Viorica Dăncilă şi membrii Guvernului României s-au întâlnit cu secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, Jeppe Tranholm-MikkelsenȘtiri din 19.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/premierul-viorica-dancila-si-membrii-guvernului-romaniei-s-au-intalnit-cu-secretarul-general-al-consiliului-uniunii-europene-jeppe-tranholm-mikkelsenGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă a avut astăzi, 19 aprilie, o intrevedere cu secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, cu participarea membrilor Guvernului Romaniei. In cadrul intalnirii, șeful Executivului a trecut in revistă evoluțiile inregistrate pe toate palierele procesului de pregătire pentru preluarea preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene de către Romania, exprimand, totodată, dorința aprofundării dialogului cu Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene, esențial pentru urmărirea evoluţiei negocierilor dosarelor de pe agenda europeană și pentru exercitarea eficientă a mandatului din primul semestru al anului viitor. De asemenea, prim-ministrul Viorica Dăncilă a subliniat obiectivul Romaniei de a juca un rol constructiv și de a susține, prin acţiunile intreprinse in timpul mandatului, eforturile de a intări consensul la nivel european. - Guvernul Romaniei este angajat in avansarea procesului de pregătire a președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, iar asigurarea condiţiilor necesare exercitării cu profesionalism a mandatului țării noastre reprezintă un obiectiv prioritar al Guvernului pe care il conduc. Chiar in ședința de Guvern de ieri, am prezentat prima contribuție a Romaniei la programul comun de lucru al trio-lui compus din Romania, Finlanda și Croația cu scopul de a defini impreună ce putem face in cele 18 luni cand statele noastre vor deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Mai mult decat atat, am implicat de la preluarea mandatului pe toți colegii din Executiv in procesul laborios de pregătire, invitand alături de noi Parlamentul Romaniei și Administrația Prezidențială in a participa la acest efort de cea mai mare importanță pentru țara noastră. Astfel, am finalizat nominalizările echipelor dedicate activităților din cadrul grupurilor de lucru intensificand, cu suportul Secretariatul General al Consiliului, activitatea de formare, pentru a ne asigura că reprezentanții noștri vor face față cu brio rolului pe care il vor deține incepand cu 1 ianuarie 2019. In acest sens, putem afirma că Romania este pregătită să iși asume președinția din umbră a Consiliului pe perioada președinției austriece și privim discuția de astăzi ca o etapă extrem de importantă in ceea ce inseamnă acțiunile viitoare ale Guvernului Romaniei in acest proces de pregătire- , a afirmat șeful Executivului. Continuand seria vizitelor la nivel inalt incepute in luna ianuarie, cand la Palatul Victoria a avut loc reuniunea Trio-ului de Președinții ale Consiliului Uniunii Europene Romania - Finlanda - Croația, prezența Secretarului General al Consiliului UE, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, la București va fi urmată, in cea de a doua jumătate a anului 2018 și inceputul anului 2019, de vizitele reprezentanților instituțiilor europene (Secretarul General al Comisiei Europene, Conferința Președinților din Parlamentul European, Colegiul Comisarilor), ale unor state membre și ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, precum și de vizita Guvernului Romaniei la Bruxelles. Declarații susținute de premierul Viorica Dăncilă și de secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, Jeppe Tranholm - Mikkelsen [Check against delivery] Viorica Dăncilă: Bună ziua, domnule secretar general. Imi face o plăcere deosebită să vă intampinăm astăzi, la București, in plină pregătire a președinției Romaniei pentru Consiliul Uniunii Europene. Vreau să vă asigur că, pentru noi, președinția Consiliului Uniunii Europene constituie o prioritate și suntem conștienți că trebuie să avem o președinție care să dea răspunsuri unor provocări importante la nivel european. De aceea, acordăm o mare atenție atat organizării, cat și pregătirii acestui lucru. Știm că trebuie să răspundem unor provocări legate de Brexit, de Uniunea Europeană post-Brexit, de Cadrul Financiar Multianual, și, in același timp, să ducem mai departe dosarele pe care le vom prelua de la președinția austriacă. Vreau să vă asigur că, incepand cu a doua parte a anului, de la 1 iulie anul acesta, vom asigura președinția din umbră a președinției austriece și acest lucru ne va ajuta să putem să preluăm mult mai ușor dosarele care se află in lucru și care nu vor fi finalizate de către președinția austriacă. Vreau să vă asigur că ajutorul dumneavoastră, implicarea dumneavoastră, conlucrarea cu dumneavoastră reprezintă pentru noi o prioritate și constituie un factor care ne va ajuta să ducem la bun sfarșit tot ceea ce ne propunem. Am inființat un Comitet interministerial din care fac parte reprezentanți ai Guvernului, ai Președinției Romaniei, ai Parlamentului Romaniei, astfel incat pe acest proiect național să putem avea consens și să putem realiza o președinție cat mai bună. Vă mulțumim pentru disponibilitatea dumneavoastră, pentru participarea astăzi la intalnirea cu miniștrii din Guvernul Romaniei. Aveți cuvantul! Jeppe Tranholm - Mikkelsen: Vă mulțumesc foarte mult, doamnă prim-ministru, domnilor miniștri pentru primirea făcută astăzi. Este o mare plăcere și un privilegiu să fiu cu dumneavoastră aici. Am avut in această dimineață o serie de intalniri care mi-au intărit convingerea că Romania este intr-un stadiu avansat in ceea ce privește pregătirile pentru o președinție de succes, anul viitor. Vom intra in curand in ultima etapă a acestor pregătiri, și din acel moment, angajamentul dumneavoastră personal va fi și mai important. Astfel, din această perspectivă, sunt foarte incantat că am avut ocazia să mă intalnesc cu voi toți aici, astăzi. Intrevederea bilaterală a premierului Viorica Dăncilă cu secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, Jeppe Tranholm - Mikkelsen 2018-04-19 17:32:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_Întrevedere_bilaterală_cu_secretarul_general_al_consiliului_uniunii_europene,_jeppe_tranholm_01.jpg200 de posturi disponibile în Programul Oficial de Internship al Guvernului României - ediţia 2018Știri din 19.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/200-de-posturi-disponibile-in-programul-oficial-de-internship-al-guvernului-romaniei-editia-2018Studenții și tinerii absolvenți sunt invitați să aplice, incepand de astăzi, 19 aprilie, pentru cele 200 de locuri disponibile in Guvern, ministere, instituții și autorități publice, in cadrul Programului Oficial de Internship al Guvernului Romaniei. Ediţia din acest an se va desfășura sub egida Centenarului Marii Uniri de la 1918 și se va derula in perioada 16 iulie - 14 septembrie. Programul este destinat tinerilor romani cu varsta maximă de 25 de ani la inceperea stagiului de practică, studenţi sau absolvenţi ai unei universităţi din Romania ori din afara ţării. Inscrierile se fac online, incepand de astăzi pană la 14 mai 2018, iar formularul de inscriere este disponibil la adresa http://internship.gov.ro/register. Anul acesta, in Programul de Internship s-au alăturat Guvernului Romaniei și alte 55 de instituţii-gazdă. Programul Oficial de Internship al Guvernului va oferi tinerilor posibilitatea să se acomodeze cu modul de lucru in administraţia publică centrală și să fie implicați in proiecte care să le permită punerea in practică a cunoștințelor dobandite in cursul anilor de studiu. De asemenea, stagiarii vor participa la discuții și intalniri de lucru cu miniștri, secretari de stat, specialiști in diferite domenii de competență, precum și la training-uri și workshop-uri tematice. Pe perioada stagiului de practică, internii vor beneficia de o bursă lunară de 1.000 de lei, iar la finalul perioadei de internship vor primi un certificat din partea Guvernului Romaniei şi, la cerere, o scrisoare de recomandare din partea tutorilor. Calendarul de organizare şi desfăşurare a ediţiei 2018 a Programului de Internship este structurat astfel: 19 aprilie - 14 mai: depunerea candidaturilor online; 14 mai - 3 iunie: evaluarea candidaturilor; 4 iunie -22 iunie: interviuri online; 29 iunie: anunţarea rezultatelor; 16 iulie: deschiderea Programului de Internship; 14 septembrie: inchiderea Programului de Internship. Informații suplimentare: Programul Oficial de Internship al Guvernului Romaniei a debutat in anul 2013, cu 25 de tineri care au făcut stagii de practică in structurile din Palatul Victoria. In 2014, Programul a fost extins la nivelul ministerelor și departamentelor conduse de miniștri și miniștri-delegați, cu participarea a peste 150 de tineri. In anul 2015, au fost 300 de interni in instituțiile publice aflate in subordinea ministerelor, in 2016 au fost 200 de stagiari in Guvern, ministere, instituții publice, iar anul trecut, 100 de tineri au urmat acest program. Astfel, de la debut, 782 de tineri au absolvit cu succes și fac parte din rețeaua de alumni a Programului. 2018-04-19 15:55:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-04-19-03-58-31big_sigla_guvern.pngÎntrevederea prim-ministrului Viorica Dăncilă cu președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene, Paolo GentiloniȘtiri din 19.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/intrevederea-prim-ministrului-viorica-dancila-cu-pre-edintele-consiliului-de-mini-tri-al-republicii-italiene-paolo-gentiloniGalerie foto Intampinarea președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene, Paolo Gentiloni, de către prim-ministrul Viorica Dăncilă Declarații comune de presă susținute de prim-ministrul Viorica Dăncilă și de președintele Consiliului de Miniștri Paolo Gentiloni [Check against delivery] Viorica Dăncilă: Buna ziua, salut prezența la București a domnului președinte al Consiliului de Miniștri al Republici Italiene, Paolo Gentiloni,și doresc să ii mulțumesc pentru convorbirile substanțiale pe care le-am avut intr-o atmosferă cordială și constructivă. Vizita domniei sale are loc intr-un moment simbolic, marcarea a două decenii de parteneriat strategic, respectiv un deceniu de la parteneriatul strategic consolidat. Dorința noastră, o dorință pe care am discutat-o, este de a consolida și de a intări relațiile bilaterale, relații bilaterale excelente pe care le avem și in acest moment. Romania și Italia sunt parteneri privilegiați, puternic legați din punct de vedere istoric, cultural și lingvistic și care impărtășesc aceeași viziune privind o Europă unită, solidară și puternică. Am agreat impreună cu premierul italian faptul că imediat ce se va constitui viitorul guvern italian, să avem o ședință comună care ar putea contribui la diversificarea, dar şi consolidarea cooperării sectoriale, foarte bune deja, intre țările noastre, in domenii precum securitate și apărare, domeniile economice, energie, mediu, agricultură, justiție și afaceri interne, sănătate, cultură și educație. Am remarcat impreună cu satisfacție tendințele economice pozitive din ambele țări, context in care considerăm oportun să dăm un impuls relațiilor economice romano-italiene. Italia reprezintă un partener strategic pentru tara noastră, volumul schimburilor comerciale ajungand in 2017 la aproape 14 miliarde de euro, un nivel record pentru ultimul deceniu. De asemenea, asistăm in Romania la o prezență extrem de diversificată a investițiilor italiene, cu peste 21.000 de companii cu capital italian, prezența străină cea mai numeroasă și in aceeași măsură cea mai diversificată. Am discutat astăzi și despre importanța comunității romanești din Italia, precum și de comunitatea italiană din Romania, ambele reprezentand o punte de legătură dintre cele două state. Am exprimat dorința de a contribui activ la discuțiile privind viitorul Uniunii Europene, inclusiv in perspectiva preluării președinției Consiliului Uniunii Europene de către Romania la 1 ianuarie 2019. Cred că impreună putem răspunde unor provocări precum Brexit-ul, cadrul financiar multianual, dar și viitorul Uniunii Europene post-Brexit. Discuțiile noastre s-au bazat pe o abordare unitară și am vorbit despre solidaritate in a răspunde și altor provocări care pot apărea la nivel european. L-am felicitat pe domnul prim-ministru Paolo Gentiloni pentru preluarea de către Italia a mandatului de președinte in exercițiu al OSCE in acest an, l-am asigurat de sprijinul ferm al Romaniei in eforturile de a gestiona provocările complexe la adresa securității din Europa. Aș vrea să mulțumesc incă o dată domnului Gentiloni pentru deschiderea pe care a manifestat-o in privința aspectelor pe care le-am avut pe agenda discuțiilor și să-l asigur de intreaga mea disponibilitate in aprofundarea colaborării bilaterale dintre Romania şi Italia.In final, domnule Gentiloni, doresc să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat Romaniei pe durata mandatului dumneavoastră și să vă urez mult succes in activitatea viitoare. Paolo Gentiloni: Vă mulțumesc! Mulțumesc doamnei prim-ministru Dăncilă! Intalnirea noastră este un prilej de a intări relațiile care sunt deja excelente. Trebuie să reamintim pe bună dreptate că baza acestor relații este una care se fundamentează, intr-adevăr, pe relațiile culturale și lingvistice și trebuie practic să reafirmăm aceste poziții internaționale. Țările noastre sunt implicate la nivelul UE și al Alianței Nord-Atlantice și sunt susținute de relații economice excelente. Așa cum reamintea și doamna prim-ministru, in 2017 am atins cifra record de 14 miliarde de euro interschimb comercial, iar Italia este cel de al doilea partener comercial al Romaniei. Avem 25.000 de societăți italiene prezente și active in Romania. In parte, acestea sunt intreprinderi mici și mijlocii, iar altele sunt bănci sau intreprinderi sau societăți italiene. Și suntem interesați de investiții in sectorul agricol, inovarea tehnologică, energie, credite, sectorul apărării și in numeroase alte sectoare. Relațiile noastre sunt intărite și de prezența foarte relevantă a unei comunități romane in Italia, 1.300.000 de persoane. Poate că este cea mai consistentă comunitate romană prezentă in străinătate. Vă asigur că este vorba de cea mai consistentă comunitate străină prezentă in Italia. Și am convenit impreună cu doamna prim-ministru Dăncilă că nivelurile de integrare de-a cursul anilor au fost din ce in ce mai bune și sunt in acest moment satisfăcătoare. Acolo unde intervin probleme, guvernele noastre se angajează să intervină pentru a le soluționa. In final, am convenit impreună cu doamna prim-ministru asupra faptului că consultările dintre țările noastre trebuie să continue și in cadrul unor intalniri bilaterale la nivelul celor două guverne. Suntem foarte interesați de acest lucru, tocmai pentru că noi considerăm prezența foarte importantă și interesul italian in Romania nu ca pe un fapt intamplător, temporar, ci ca pe unul strategic. De aceea ii mulțumesc doamnei ministru și vom continua observațiile noastre și discuțiile noastre in cadrul unui pranz de lucru. Mulțumesc! 2018-04-19 13:22:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-04-19-04-36-09big_06.jpgVicepremierul Ana Birchall: Dezvoltarea, aprofundarea și extinderea Parteneriatului Strategic cu SUA, între prioritățile Guvernului RomânieiȘtiri din 18.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/vicepremierul-ana-birchall-dezvoltarea-aprofundarea-i-extinderea-parteneriatului-strategic-cu-sua-intre-prioritatile-guvernului-romanieiDezvoltarea, aprofundarea și extinderea Parteneriatului Strategic cu SUA sunt intre prioritățile Guvernului Romaniei, asumate prin Programul de Guvernare. Acesta este mesajul transmis de viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, cu prilejul intrevederilor avute cu inalţi oficiali ai Departamentului de Stat, Departamentului Apărării, Departamentului Energiei, Departamentului Justiției și Consiliului Securității Naționale din cadrul Casei Albe, in cursul vizitei de lucru pe care a efectuat-o, in perioada 8-17 aprilie, in Statele Unite ale Americii. Vicepremierul Ana Birchall le-a transmis partenerilor americani susţinerea pentru Parteneriatul Strategic dintre Romania şi SUA la toate nivelurile de decizie politică, guvernamentală şi parlamentară din Romania. Au fost trecute in revistă evoluțiile inregistrate in principalele domenii ale Parteneriatului și au fost stabilite repere pentru contactele bilaterale și activitățile conexe in perioada următoare, cu perspectiva intensificării comerțul bilateral, creșterii investițiilor americane in Romania și aprofundarea cooperării in plan economic, educațional, al cercetării și dezvoltării. De asemenea, vicepremierul Ana Birchall a solicitat și a primit asigurări din partea oficialilor americani privind susținerea Administrației de la Washington pentru candidatura Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD). S-a discutat, de asemenea, despre stadiul organizării, in septembrie, la Bucureşti, a Summit-ului privind Iniţiativa celor 3Mări (I3M) şi a Forumului de Afaceri. In ceea ce privește cooperarea economică bilaterală, pe langă intalnirile cu reprezentanți ai Administrației SUA, viceprim-ministrul Ana Birchall a avut intrevederi cu membri ai Consiliului de Afaceri Romano-American (AMRO) și cu reprezentanții unor companii americane care au participat la Forumul Trade Winds desfășurat in toamna anului trecut, la București, cărora le-a prezentat informații actualizate cu privire la evoluția economiei Romaniei, potențialul de dezvoltare economică, atuurile și interesul față de atragerea de investiții străine, inclusiv americane, in contextul in care, in 2017, țara noastră a inregistrat cea mai mare creștere economică din UE. De asemenea, oamenii de afaceri americani, printre care s-au numărat și reprezentanți ai industriei cinematografice, au apreciat inițiativa susținută de Executivul roman și de majoritatea parlamentară de a stimula realizarea de co-producții cinematografice in Romania, astfel incat țara noastră să devină un hub regional in domeniul cinematografiei. Vicepremierul Ana Birchall a invitat cu acest prilej reprezentanții companiei cinematografice americane Universal Pictures să realizeze producții cinematografice in Romania. Viceprim-ministrul roman a discutat, de asemenea, cu membri ai Congresului american, republicani și democrați, din conducerea Comitetului pentru Securitate Internă și Afaceri Guvernamentale, Comitetul de Afaceri Externe, Comitetul pentru Alocări Bugetare, Comitetul pentru Ştiinţă, Spațiu şi Tehnologie, precum şi din Grupul de prietenie Romania din Camera Reprezentanţilor, despre accesul Romaniei la programul Visa Waiver. Oficialii americani au evidențiat, totodată, recunoașterea de care se bucură Romania in cadrul NATO, contribuția ţării noastre la securitatea euro-atlantică, relevanţa strategică a Mării Negre in contextul unei regiuni complexe cu multiple provocări, rolul Romaniei in relaţia transatlantică şi la nivelul UE. Vicepremierul Ana Birchall a subliniat in acest context contribuția Romaniei prin alocarea a 2% din PIB pentru domeniul apărării, derularea investițiilor in modernizarea forțelor armate, precum și participarea consecventă a țării noastre in teatrele de operațiuni. De asemenea, oficialul roman a avut schimburi de opinie privind situația din regiunea Mării Negre, Balcanii de Vest și vecinătatea estică, cu accent asupra situației din Republica Moldova, viitorul summit NATO din iulie 2018, formatele regionale de cooperare la care participă Romania, in special formatul București 9 si I3M, securitatea energetică, apărarea cibernetică, acțiunile hibride etc. Agenda vizitei de lucru a inclus, de asemenea, intrevederi cu inalți oficiali ai Organizației Națiunilor Unite și ai organizațiilor internaționale, intalniri cu reprezentanții comunităților romanești, și cu reprezentanți ai mediului academic din New York, Washington D.C. și Los Angeles. In discuțiile purtate cu Secretarul General adjunct al ONU, Amina Mohammed, responsabil cu afaceri economice și sociale, și cu Miroslav Lajčak, președintele celei de-a 72-a Sesiuni a Adunării Generale a ONU, au fost abordate chestiuni legate de candidatura Romaniei la Consiliul de Securitate al ONU, cooperarea in cadrul organizației, sprijinul Romaniei pentru negocierea Pactului global pentru o migrație sigură și contribuția țării noastre la pilonul pace și securitate al ONU. De asemenea, viceprim-ministrul Ana Birchall a subliniat angajamentul Romaniei in implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, cu atat mai mult in contextul in care țara noastră va deține președinția Consiliului UE in primul semestru al anului 2019, in etapa de pregătire a UE pentru Forumul la nivel inalt al ONU pentru dezvoltare durabilă. Vizita delegației romane in SUA a inclus și o intrevedere cu Shanelle Hall, director executiv adjunct al UNICEF, și cu echipa UNICEF din New York, prilej cu care a fost subliniată colaborarea excelentă a Romaniei cu reprezentanții UNICEF. Reprezentanților comunității romane vicepremierul Ana Birchall le-a transmis atenția deosebită pe care Executivul o acordă romanilor de pretutindeni și interesul pentru intărirea legăturilor culturale și economice ale romanilor de pretutindeni cu Romania, implicarea lor in evenimentele ocazionate de Anul Centenarului, romanii din diaspora fiind cei mai buni ambasadori ai Romaniei. Vicepremierul Ana Birchall a participat și la ceremonia de comemorare a victimelor Holocaustului (Annual Gathering of Remembrance Yom ha-Shoah), de la Sinagoga Samuel din New York, și a avut intrevederi cu reprezentanții Muzeului Memorial al Holocaustului și cu Consulul General al Israelului la New York, Dani Dayan. Demersurile și proiectele Guvernului roman pentru comemorarea victimelor Holocaustului, studierea Holocaustului in Romania și omagierea supraviețuitorilor Holocaustului au fost apreciate in acest context drept un exemplu pozitiv in ceea ce privește comemorarea Holocaustului și combaterea antisemitismului. 2018-04-18 18:13:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_gen_(r)_james_jones,_presedinte_interimar_atlantic_council_si_damon_wilson,_vicepres._executiv_ac.jpegDineu de lucru oferit de doamna prim-ministru Viorica Dăncilă doamnelor ambasador acreditate la București, cu participarea doamnelor ministru din Guvernul RomânieiȘtiri din 18.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/dineu-de-lucru-oferit-de-doamna-prim-ministru-viorica-dancila-doamnelor-ambasador-acreditate-la-bucure-ti-cu-participarea-doamnelor-ministru-din-guvernul-romanieiGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă a oferit ieri, 17 aprilie, un dineu de lucru doamnelor ambasador acreditate la București, doamnelor ministru din Guvernul Romaniei și doamnei primar general al Capitalei, Gabriela Firea. La eveniment a participat, ca invitat special, președintele Camerei Deputaților, domnul Liviu Nicolae Dragnea. La eveniment, doamna prim-ministru a vorbit despre bilanțul primelor 100 de zile de guvernare, dar și despre principalele priorități ale Guvernului pentru trimestrul doi al acestui an. In acest context, șeful Executivului de la București a subliniat că anumite demersuri legislative, care au drept obiectiv impulsionarea investițiilor publice, se află in faza de finalizare. A amintit Legea parteneriatului public-privat și legislația in domeniul achizițiilor publice, menționand că acestea vor fi elaborate in consens cu directivele europene. In ceea ce privește politica in materie de investiții publice, inaltul oficial roman a menționat că Guvernul dorește să facă din anul 2018 un an al investițiilor, astfel incat cheltuielile publice pentru investiții vor fi in mod semnificativ mai ridicate. De asemenea, in cadrul intrevederii, s-a discutat și despre accesarea de fonduri europene, fonduri norvegiene și dezvoltarea unor proiecte bilaterale in domeniul educației. Precizăm că acest eveniment reprezintă o continuare a dialogului inițiat la 20 martie 2018 cu doamnele ambasador acreditate in Romania, unde accentul a fost pus pe măsurile guvernamentale de promovare a egalității de șanse intre femei și bărbați, legislația in domeniu, pe capitolul - Respect și demnitate pentru femei din cadrul Programului de Guvernare 2018-2020, precum și pe Convenția națională pentru egalitatea de gen: Romania Paritară. 2018-04-18 11:48:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_foto_de_grup_1.jpgÎntrevederea prim-ministrului Viorica Dăncilă cu ministrul de stat pentru afaceri externe al Emiratelor Arabe Unite, dr. Sultan Ahmed Al JaberȘtiri din 17.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/intrevederea-prim-ministrului-viorica-dancila-cu-ministrul-de-stat-pentru-afaceri-externe-al-emiratelor-arabe-unite-dr-sultan-ahmed-al-jaberPrim-ministrul Viorica Dăncilă a avut astăzi, 17 aprilie 2018, o intrevedere cu dr. Sultan Ahmed Al Jaber, ministru de stat pentru afaceri externe al Emiratelor Arabe Unite, aflat in vizită oficială in Romania cu prilejul desfășurării primei reuniuni a Comitetului Mixt de cooperare intre Guvernul Romanei și Guvernul Emiratelor Arabe Unite (16-17 aprilie 2018). Premierul Viorica Dăncilă a subliniat că, prin actualul program de politică externă, Guvernul Romaniei recalibrează orientarea către partenerii săi tradiționali din regiunea Golfului, relațiile cu Emiratele Arabe Unite reprezentand o prioritate, atat din perspectiva relațiilor inter-umane, cat și a potențialului economic și comercial. In context, a evidențiat dinamica specială a relațiilor dintre cele două țări și a transmis dorința comună de consolidare, pe mai departe, a raporturilor bilaterale. Dialogul a reliefat, de asemenea, simbolistica aparte a anului 2018, avand in vedere faptul că Romania celebrează 100 de ani existență a statului roman modern, iar Emiratele Arabe Unite 100 de ani de la nașterea părintelui fondator al EAU - - Anul Zayed. In cursul convorbirilor au fost salutate rezultatele sesiunii comitetului mixt, cele două părți exprimand interesul pentru aprofundarea cooperării in domeniile agricultură, transporturi, infrastructură, energie, IT și securitate cibernetică, precum și educație și cultură. A fost evidențiat faptul că documentele juridice bilaterale semnate cu prilejul comitetului mixt vor facilita și impulsiona dezvoltarea colaborării in domeniile de interes comun pentru cele două părți. Cei doi demnitari au agreat, totodată, ca Guvernele celor două țări, in baza rezultatelor primei reuniuni a comitetului mixt, să identifice noi sectoare de cooperare, inclusiv noi proiecte concrete. De asemenea, premierul Viorica Dăncilă a transmis interesul părții romane pentru intensificarea contactelor directe intre mediile de afaceri din cele două țări, context in care a apreciat că forumul economic romano-emiratez, organizat in marja reuniunii comitetului mixt, va permite prezentarea oportunităților oferite de cele două economii și va contribui la dinamizarea dialogului intre oamenii de afaceri din Romania și cei din Emiratele Arabe Unite. 2018-04-17 16:20:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-04-17-04-24-10big_sigla_guvern.pngPrima reuniune a Comisiei Naționale pentru pregătirea aderării României la Zona EuroȘtiri din 12.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/prima-reuniune-a-comisiei-nationale-pentru-pregatirea-aderarii-romaniei-la-zona-euroGalerie foto COMUNICAT DE PRESĂ Comisia Naţională de fundamentare a Planului Naţional de aderare la zona euro, prezidată de prim-ministrul Viorica Dăncilă, s-a reunit astăzi, la Palatul Victoria. La reuniune au participat guvernatorul Băncii Naţionale a Romaniei, Mugur Isărescu, reprezentanți ai Academiei Romane, ai Administraţiei Prezidenţiale, ai partidelor parlamentare, ai sindicatelor, ai patronatelor, ai structurilor asociative, ai societății civile și ai mediului universitar. Premierul a subliniat importanţa activităţii Comisiei Naţionale avand in vedere că aderarea la zona euro reprezintă un obiectiv fundamental in ceea ce priveşte dezvoltarea sustenabilă a Romaniei. Șeful Executivului a prezentat considerentele pentru care este decisivă realizarea in acest an a Planului Naţional de aderare la zona euro, respectiv: de natură istorică - mari obiective naţionale au putut fi realizate doar de o națiune unită; de oportunitate, avand in vedere dorința Comisiei Europene de a sprijini ţările membre pentru convergenţă şi pentru pregătirea aderării la zona euro. Un al treilea argument este că Romania va deţine la inceputul anului viitor Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, context in care este de dorit ca pană la finalul acestui an să aibă un Plan Naţional de aderare la zona euro. Un alt considerent, dar nu ultimul ca importanță, privește complexitatea procesului de aderare la zona euro. In mesajul transmis cu prilejul reuniunii, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a salutat inființarea Comisiei in acest cadru instituțional lărgit, menit să favorizeze asigurarea consensului național pentru pregătirea aderării Romaniei la zona euro. Președintele a apreciat că un asemenea demers consensual privind aprofundarea integrării europene este benefic Romaniei și că il va susține in mod consecvent. Participanții la reuniune au subliniat că obiectivul de aderare la zona euro excede ciclului electoral, iar intrarea in zona euro trebuie sa fie un proiect de ţară prioritar al Romaniei, asupra căruia este nevoie de un larg consens și de coagularea şi sprijinul intregii societăți. In acest context, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, reprezentanții Academiei Romane și ai partidelor politice au subliniat că vor susține demersurile de pregătire pentru aderarea Romaniei la zona euro. In cadrul reuniunii a fost analizat şi stadiul constituirii unor grupuri de lucru, membrii apreciind că acestea trebuie să devină funcţionale cat mai repede, pentru a furniza documente in vederea dezbaterii lor in ședințele Comisiei. Informații suplimentare: Comisia Naţională işi va desfăşura activitatea pană la finalul anului 2018 şi se va intruni bilunar sau de cate ori este necesar. Pană la 15 noiembrie 2018, comisia urmează să elaboreze: Raportul de prezentare a situaţiei actuale din punctul de vedere al criteriilor de convergenţă şi fundamentare a Planului Naţional de aderare la zona euro; Proiectul Planului Naţional de aderare la zona euro. Urmare a consultărilor permanente in acest format și a documentelor finalizate, va fi propusă o declarație politică de asumare a Planului Național de aderare la zona euro. 2018-04-12 20:59:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_participare_la_reuniunea_conducerii_comisiei_naționale_pentru_trecerea_la_moneda_euro_09.jpgÎntrevederea prim-ministrului României, Viorica Dăncilă, cu ministrul pentru Europa și afaceri externe al Republicii Franceze, Jean-Yves Le DrianȘtiri din 12.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/intrevederea-prim-ministrului-romaniei-viorica-dancila-cu-ministrul-pentru-europa-i-afaceri-externe-al-republicii-franceze-jean-yves-le-drianGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă l-a primit astăzi, 12 aprilie, pe ministrul pentru Europa și pentru afaceri externe al Republicii Franceze, Jean-Yves Le Drian, aflat in vizită la București. Vizita oficialului francez survine la 11 ani de la ultima vizită a unui ministru de externe francez in Romania și are loc in contextul unui an cu multiple semnificații in relaţia bilaterală: aniversarea a 10 ani de la semnarea Declaraţiei de Parteneriat Strategic, pregătirea Sezonului Romania-Franţa, proiect cultural şi de diplomaţie publică de mare anvergură, care se va derula intre 1 decembrie 2018 și 14 iulie 2019, suprapunandu-se cu prima Președinție a Consiliului UE exercitată de Romania, precum și celebrarea Centenarului Marii Uniri, la care Franţa a avut o contribuție semnificativă. In cadrul intrevederii, prim-ministrul Romaniei a salutat relația bilaterală privilegiată dintre Romania și Franța, in contextul dinamicii deosebite a dialogului politic la toate nivelurile din acest an și a exprimat dorința aprofundării cooperării romano-franceze, inclusiv prin actualizarea Foii de Parcurs a Parteneriatului Strategic, cu obiectivul semnării sale cu ocazia vizitei prim-ministrului roman la Paris, la sfarșitul acestui an. A fost salutată evoluția foarte bună a schimburilor economice bilaterale, care au depășit, in 2017, cifra de 8 miliarde de euro. Șeful Executivului a remarcat dimensiunea importantă pe care investițiile franceze o au in Romania și a transmis interesul și deschiderea pentru atragerea de noi investiții cu capital francez, precum și pentru diversificarea cooperării economice. In ceea ce privește agenda europeană, prim-ministrul Viorica Dăncilă a reiterat interesul Romaniei de a coopera indeaproape cu Franța și cu ceilalți parteneri europeni pentru consolidarea unității și coeziunii Uniunii Europene, precum și in perspectiva preluării Președinției Consiliului Uniunii Europene, de către Romania, la 1 ianuarie 2019. De asemenea, prim-ministrul a reiterat importanța deosebită pe care Guvernul Romaniei o acordă obiectivului aderării Romaniei la Spațiul Schengen, subliniind contribuția substanțială pe care țara noastră o aduce la securitatea internă UE. In cadrul dialogului, premierul Viorica Dăncilă a reliefat obiectivul Romaniei de aderare la OCDE, fiind evidențiată indeplinirea tuturor criteriilor de evaluare și speranța privind o decizie pozitivă in cel mai scurt timp. Un alt subiect care a figurat pe agenda discuțiilor a fost francofonia, prim-ministrul Romaniei subliniind rolul Romaniei ca stat far al Francofoniei in regiune și interesul de promovare a limbii franceze ca o investiție in viitorul profesional al tinerei generații. *** 2018-04-12 12:04:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_primirea_ministrului_francez_pentru_europa_şi_afaceri_externe,_jean-yves_le_drian_02.jpgPrimirea ministrului adjunct al afacerilor externe al Statului Israel, Tzipi Hotovely, de către prim-ministrul Viorica Dăncilă, la Palatul VictoriaȘtiri din 11.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/primirea-ministrului-adjunct-al-afacerilor-externe-al-statului-israel-tzipi-hotovely-de-catre-prim-ministrul-viorica-dancila-la-palatul-victoriaGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă a primit-o astăzi, 11 aprilie 2018, pe Tzipi Hotovely, ministrul adjunct al afacerilor externe al Statului Israel, aflată intr-o vizită oficială in Romania. In cadrul intrevederii a fost evocată dinamica specială a relațiilor dintre Romania și Statul Israel, atat la nivel politic, cat și pe palierul cooperării sectoriale. Pe acest fundal, a fost evidențiată dorința comună de consolidare, pe mai departe, a raporturilor bilaterale. Cei doi oficiali au reliefat simbolistica aparte a anului 2018, in condițiile in care, in acest an, Statul Israel aniversează 70 de ani de la crearea sa, se implinesc 70 de ani de relații diplomatice neintrerupte romano-israeliene, iar Romania sărbătorește centenarul Marii Uniri. In context, prim-ministrul Viorica Dăncilă a accentuat că aprofundarea relațiilor cu Statul Israel reprezintă o prioritate pentru Guvernul Romaniei. In cursul convorbirilor s-a degajat acordul ambelor părți pentru valorificarea suplimentară a cooperării in domeniul economic, context in care a fost subliniată necesitatea sporirii numărului proiectelor concrete și stimularea interesului reciproc al comunităților de afaceri din cele două țări, astfel incat să fie fructificate potențialele economice ale Romaniei și Israelului. O atenție particulară a fost acordată și oportunităților de colaborare pe palier sectorial, in domenii precum apărare, sănătate, turism și educație. In acest context, cei doi oficiali au explorat posibilitatea incheierii unui parteneriat Romania-Israel in domeniul noilor tehnologii, cu accent pe sectoarele energie, agricultură sustenabilă, securitate cibernetică și inovații antreprenoriale, pentru domenii high-tech. Premierul Viorica Dăncilă a evidențiat angajamentul constant al Romaniei in ceea ce privește condamnarea antisemitismului, asumarea trecutului și condamnarea negării Holocaustului, context in care a exprimat interesul părții romane pentru continuarea cooperării in domeniul educației pentru Holocaust. Șeful Executivului subliniat, de asemenea, interesul țării noastre pentru finalizarea proiectului Muzeului Național de Istorie a Evreilor și a Holocaustului din Romania. 2018-04-11 12:24:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_Întrevedere_cu_ministrul_adjunct_al_afacerilor_externe_din_statul_israel,_tzipi_hotovely.03_resize.jpgMesajul prim-ministrului Viorica Dăncilă cu prilejul Sarbatorilor PascaleȘtiri din 08.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/mesajul-prim-ministrului-viorica-dancila-cu-prilejul-sarbatorilor-pascaleLiniștea, speranța, ințelegerea și solidaritatea pe care ni le inspiră de fiecare dată Sfintele Paști să ne călăuzească in tot ceea ce facem. Lumina Sărbătorilor Pascale și spiritul invățăturilor creștine ne indeamnă să fim mai buni, să ne prețuim și iubim aproapele, să dăm intaietate lucrurilor care ne unesc. Putem face din fiecare zi un nou inceput pentru aceasta. Tuturor romanilor care sărbătoresc astăzi Invierea, le urez să se bucure de momentele petrecute in familie sau cu prietenii și de frumoasele tradiții romanești. Hristos a inviat! Viorica Dăncilă Prim-ministru 2018-04-08 09:06:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_shutterstock_4608493.jpgMesajul consilierului de stat Dana Varga din cadrul Guvernului României, cu prilejul Zilei Internaționale a RomilorȘtiri din 08.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/mesajul-consilierului-de-stat-dana-varga-din-cadrul-guvernului-romaniei-cu-prilejul-zilei-internationale-a-romilorBut bersa angle Romale! La mulți ani tuturor romilor! 8 Aprilie - Ziua Internațională a Romilor este o celebrare a afirmării identității culturale și naționale a minorității romilor in intreaga lume. In istorie, in spațiul romanesc, romii au fost atestați documentar in urmă cu peste 500 de ani, ca robi domnești și mănăstirești. Inceputul luptei pentru emancipare politică și culturală a romilor a avut loc in perioada interbelică. In perioada de după 1989, pe fondul libertății reinstaurate in societatea noastră, mișcarea asociativă, politică și culturală a romilor din Romania a cunoscut un avant și o diversitate comune cu cele ale celorlalte minorități. Romii, alături de celelalte 18 etnii au primit statut legal de minoritate națională, caștigandu-și, rand pe rand, drepturile sociale, culturale și politice, pe fondul tranziției către o societate democratică. După 28 de ani de tranziție, putem trage linie și să recapitulăm: Romania a fost primul stat european care a introdus măsuri afirmative in educație pentru accesul romilor in invățămantul liceal și universitar și, totodată, primul stat care a adoptat o strategie guvernamentală pentru imbunătățirea situației romilor. Toate aceste eforturi pot fi durabile doar dacă fiecare dintre noi, ca cetățeni, romi și neromi deopotrivă, ne aducem contribuția in combaterea stereotipurilor și prejudecăților despre romi. Este nevoie să ajutăm, in loc să blamăm, să construim, in loc să victimizăm, să-i invățăm pe semenii noștri, acolo unde ei nu ințeleg sau fac in mod greșit și să facem noi inșine un efort să-i ințelegem mai bine pe cei de langă noi. Astfel, vom putea privi in urmă și să spunem: Am contribuit și eu! Astăzi, aș vrea să felicit fiecare copil de etnie romă care face efortul de a merge la școală, pe fiecare mamă romă care iși duce copiii in sistemul educațional și contribuie in felul ei la imbunătățirea vieții acestora, pe fiecare dintre artiștii care prin munca lor ne aduc mai aproape de valorile acestei etnii, pe fiecare florăreasă care a reușit să păstreze tradiția, pe fiecare funcționar public de etnie romă care a ințeles că cea mai bună modalitate de a imbunătăți sistemul este să faci parte din el. Urez romilor din Romania și de pretutindeni: La mulți ani! But bersha angle, Romale! Paște Fericit! Baxtali Patraghi! Consilier de Stat Dana Varga din cadrul Guvernului Romaniei 2018-04-08 09:00:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-04-08-09-22-12big_sigla_guvern.pngPremierul Viorica Dăncilă: Am găsit rezolvare pentru o parte din dificultățile semnalate, căutăm noi soluții pentru problemele cu care vă confruntațiȘtiri din 04.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/premierul-viorica-dancila-am-gasit-rezolvare-pentru-o-parte-din-dificultatile-semnalate-cautam-noi-solutii-pentru-problemele-cu-care-va-confruntatiGalerie foto Premierul Viorica Dăncilă și mai mulți membri ai Cabinetului au discutat astăzi cu reprezentanții asociațiilor de sprijin pentru persoanele cu dizabilități, tulburări din spectrul autismului, sindromul Down și pacienți cu boli rare despre măsurile luate de Guvern ca răspuns la solicitările formulate de aceștia, precum și soluțiile avute in vedere in perioada următoare. Aceste măsuri vizează asigurarea tratamentului și terapiilor necesare, integrarea in sistemul public educațional, pe piața muncii și in comunitate. Consultările cu dumneavoastră ne-au dat un impuls nu doar să răspundem solicitărilor adresate, ci și să venim noi cu soluții care să imbunătățească viața de zi cu zi a copiilor și persoanelor cu dizabilități, tulburări din spectrul autismului, sindrom Down și boli rare. Răspunsul pe care il așteptați, din păcate, de prea mult timp, ține de normalitate. Am găsit rezolvare pentru o parte din punctele pe care le avem in discuție. In perioada următoare vă propun să colaborăm strans pentru a identifica cele mai bune măsuri pentru problemele pe care le intampinați, a afirmat prim-ministrul Viorica Dăncilă. Șeful Executivului a punctat deciziile luate de Guvern cu privire la: asigurarea finanțării necesare funcționării organizațiilor neguvernamentale, prin incurajarea microintreprinderilor și persoanelor fizice să facă donații (ordonanța de urgență adoptată in 29 martie); asigurarea unor servicii sociale de tip rezidențial pentru adulții cu dizabilități și a serviciilor de tip respiro la nivel național (hotărarile adoptate astăzi de Guvern); actualizarea și extinderea criteriilor de incadrare in grad de handicap pentru persoane cu dizabilități afectate de boli rare (ordinul comun al miniștrilor sănătății și muncii publicat in Monitorul Oficial in 2 aprilie); eliminarea limitării care exista pană acum pentru elevii cu dizabilități sau boli să opteze intre bursa medicală și cea de merit Premierul Viorica Dăncilă a anunțat că in perioada următoare vor fi luate și alte măsuri. In acest context, ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, a precizat că sunt avute in vedere măsuri pentru reglementarea biletului unic de transport ca alternativă la foile de drum acordate gratuit persoanelor cu handicap grav și accentuat și a modului de certificare a persoanelor cu dizabilități (tip card de dizabilitate), introducerea unei scheme de vouchere pentru achiziționarea de tehnologii și echipamente asistive, care să faciliteze accesul persoanelor cu dizabilități la tehnică de calcul și comunicare. De asemenea, ministrul Muncii a arătat că o altă preocupare vizează pregătirea continuă a personalului care lucrează in instituții, astfel incat să asigure asistența necesară persoanelor cu dizabilități. In ceea ce privește creșterea accesului pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități, atat Ministerul Muncii și Justiției Sociale, cat și Ministerul Fondurilor Europene au in lucru proiecte finanțate din fonduri naționale și europene. Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a subliniat că prin modificarea Programului Operațional Capital Uman vor putea fi accesate 155 de milioane de euro. Fondurile vor fi destinate proiectelor de incurajare a angajării persoanelor cu dizabilități și vor include atat măsuri de susținere a angajatorilor, prin acordarea de subvenții și accesibilizarea mediului de lucru, cat și de sprijinire a persoanelor cu dizabilități. De asemenea, in aceste proiecte vor fi incluse și măsuri de integrare in comunitate și dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități. La intalnirea de la Palatul Victoria au mai participat ministrul Sănătății, Sorina Pintea, ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, reprezentanți ai instituțiilor cu responsabilități in gestionarea problemelor persoanelor cu dizabilități, tulburări din spectrul autismului, sindrom Down și boli rare. Consultările dintre aceste asociații și reprezentanții Guvernului vor continua. 2018-04-04 20:17:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-04-04-08-20-22big_2.jpgPremierul Viorica Dăncilă a participat la reuniunea conducerii Comisiei Naționale pentru trecerea la moneda euroȘtiri din 04.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/reuniunea-conducerii-comisiei-nationale-pentru-trecerea-la-moneda-euroGalerie foto Astăzi, 4 aprilie 2018, a avut loc reuniunea conducerii Comisiei Naţionale pentru trecerea la moneda euro la care au participat co-preşedinţii şi vice-preşedinţii acesteia. In data de 28 martie 2018 a fost publicată in Monitorul Oficial Ordonanţa de Urgenţă nr.24/2018 privind inființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro. Avand in vedere importanța acestui obiectiv naţional, conducerea comisiei s-a reunit de urgenţă pentru a aproba Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, precum şi ordinea de zi şi problematica ce urmează să fie discutată in prima şedinţă a Comisiei Naţionale. In cadrul reuniunii, prim-ministrul Viorica Dăncilă a apreciat acordul şi angajarea Academiei Romane şi BNR in dificila sarcină ca impreună cu Guvernul să asigure conducerea Comisiei Naţionale şi realizarea Planului Naţional de adoptare a monedei euro. De asemenea, prim-ministrul a subliniat că prin Ordonanța de Urgenţă nr.24/2018 s-a stabilit o periodicitate bilunară pentru lucrările Comisiei Naţionale şi in acest sens este necesar un efort conjugat al Guvernului, Academiei Romane, BNR și al Comisiei Naționale de Prognoză, care asigură Secretariatul Comisiei Naţionale, pentru a avea dezbateri de substanță şi eficiență maximă. Prima şedinţă urmează să aibă loc pe data de 12 aprilie 2018. Ordinea de zi pentru prima şedinţă a Comisiei Naţionale aprobată de conducere va avea ca subiect central de dezbatere diagnoza criteriilor de convergență pentru adoptarea monedei euro. In cadrul reuniunii conducerii Comisiei Naţionale s-a aprobat şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare prin care se stabilesc atribuţiile grupurilor de lucru tematice şi documentele care trebuie să fie finalizate de Comisia Naţională: a) Declarația politică de asumare a Calendarului de intrare a Romaniei in Mecanismul unic de supraveghere și de intrare in zona euro şi a Planului național de adoptare a monedei euro; b) Proiectul Planului național de adoptare a monedei euro; c) Raportul de prezentare a situaţiei actuale din punctul de vedere al criteriilor de convergență şi de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro. Participarea premierului Viorica Dăncilă la reuniunea conducerii Comisiei Naționale pentru trecerea la moneda euro 2018-04-04 18:35:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-04-04-06-51-20big_foto_3.jpgRomânia, pentru al doilea mandat în cadrul Comitetului Director al Parteneriatului pentru Guvernare DeschisăȘtiri din 04.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/romania-pentru-al-doilea-mandat-in-cadrul-comitetului-director-al-parteneriatului-pentru-guvernare-deschisaIn data de 3 aprilie 2018, Romania a fost realeasă pentru al doilea mandat consecutiv in cadrul Comitetului Director al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă (OGP). Se confirmă astfel interesul Guvernului Romaniei pentru continuarea implementării angajamentelor deja asumate in colaborare cu societatea civilă, cat și pentru realizarea unui nou plan de acțiune care să impulsioneze activitățile aferente unor teme prioritare, precum transparența și consultarea publică in procesul decizional. La nivel național, in vederea atingerii obiectivelor strategice privind asumarea angajamentelor Parteneriatului OGP, a fost organizată reuniunea Comitetului OGP-martie 2018, cu participarea societății civile și a reprezentanților guvernamentali, in cadrul căreia a fost subliniată necesitatea elaborării Planului National de Acțiune pentru Guvernare Deschisă 2018 -2020, precum și inițierea demersurilor de pregătire a Romaniei pentru participarea la Summit-ul Global din Georgia, din data de 17-19 iulie 2018. Anunțul se regăsește la: www.opengovpartnership.org/about/news-and-events/argentina-france-nigeria-and-romania-elected-lead-open-government-partnership. 2018-04-04 17:40:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-04-04-05-42-53big_sigla_guvern.pngDeclaraţiile susținute de premierul Viorica Dăncilă cu prilejul participării la ”Ora Prim-ministrului” în plenul Camerei DeputațilorȘtiri din 03.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/declaratiile-sustinute-de-premierul-viorica-dancila-cu-prilejul-participarii-la-ora-prim-ministrului-in-plenul-camerei-deputatilorGalerie foto [Check against delivery] Viorica Dăncilă: Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor deputaţi, vă mulţumesc pentru invitaţia de a da detalii despre creşterea economică record din anul 2017 şi de a vă arăta felul in care a fost ea utilizată in mod public, prin intermediul bugetului, in folosul cetăţenilor şi al sectorului privat. Daţi-mi voie, inainte de a trece la explicaţiile concrete, bazate pe cifrele oficiale, să subliniez importanţa pe care eu personal, dar şi colegii mei din Guvern, o arătăm Parlamentului. Aşa cum afirmam şi cu ocazia investiturii, suntem prezenţi in Parlament ori de cate ori suntem solicitaţi şi răspundem cu responsabilitate şi deschidere la intrebările şi interpelările senatorilor şi deputaţilor. Invitaţia dumneavoastră este deosebit de importantă şi utilă. Am dispus, ca urmare, să se efectueze analize economice detaliate, pentru a vă putea răspunde cat mai argumentat la intrebarea adresată. Mi s-a cerut să explic romanilor cum au fost cheltuiţi banii din creşterea economică. Sunt convinsă că in calitate de reprezentanţi ai romanilor, veţi folosi aceste explicaţii in dezbaterile publice, astfel incat activitatea Executivului să fie cat mai bine inţeleasă. Ţin să subliniez, totodată, că pentru mine, ca prim-ministru, criticile aduse Guvernului de către opoziţia parlamentară şi, in mod special, de către Partidul Naţional Liberal, reprezintă un element foarte important in evaluarea activităţii Guvernului. Nu ne considerăm infailibili. Aceste critici sunt absolut necesare pentru noi, ba chiar vreau să adaug că la baza unei vieţi politici, a unei vieţi publice sănătoase, este raportul dintre guvernare şi opoziţie. Pe această bază trebuie să construim democraţia romanească şi nu pe conflicte interinstituţionale, care afectează activitatea democratică a instituţiilor publice. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Romania a inregistrat in 2017 o creştere economică record de 7%, insemnand un Produs Intern Brut de 856,4 miliarde lei. Altfel spus, in 2017, valoarea adăugată in economie a fost de 94 miliarde lei, sumă aproape dublă faţă de cea din anul 2016, de 49,7 miliarde lei. La aceasta se adaugă 11,8 miliarde lei resurse provenite din import. Cele mai multe sunt bunuri intermediare pentru producţia industrială şi bunuri de capital. Prin urmare, conform datelor Institutului Naţional de Statistică, pentru anul 2017, in ansamblul economiei naţionale, banii din creşterea economică utilizaţi pentru consum şi investiţii au fost in sumă de 105,8 miliarde lei. Aceşti bani au două modalităţi clare de utilizare: prin intermediul bugetului naţional, conform politicilor şi activităţii guvernamentale, şi direct de către sectorul privat. Indiferent de modalitatea de utilizare in economie a Produsului Intern Brut, prin intermediul bugetului naţional sau de sectorul privat, două sunt destinaţiile principale, care determină creşterea economică, consumul populaţiei şi investiţiile. In ansamblul economiei, datele macroeconomice arată că din cele 105,8 miliarde lei, 57,5 miliarde lei au reprezentat cheltuielile pentru consum ale populaţiei, care au fost cu 20 miliarde lei peste cele din anul 2016, 19,5 miliarde lei s-au utilizat pentru investiţii, cea mai mare sumă suplimentară de după criză alocată pentru investiţii, 10,6 miliarde lei s-au consumat in administraţia publică, respectiv pentru servicii publice generale, funcţionarea administraţiei publice, pentru apărarea naţională şi menţinerea ordinii publice. Şi să nu uităm că in anul 2017, s-a alocat 2% din PIB pentru apărare, Romania fiind una din puţinele ţări membre ale UE care se poate mandri cu indeplinirea acestui angajament. 6.9 miliarde lei au fost cheltuite pentru sănătatea şi educaţia cetăţenilor. 11 ,3 miliarde lei au reprezentat acumularea de capital a sectorului privat, sub forma stocurilor de materii prime şi echipamente pentru investiţii, ceea ce practic inseamnă increderea intreprinzărilor că in 2018 işi vor dezvolta afacerile şi că economia romanească le oferă oportunităţi noi de investiţii. Din cele 94 miliarde lei, PIB creat suplimentar, s-au colectat ca venituri bugetare in plus faţă de anul 2016, deci venituri bugetare provenite din creşterea economică, 27,9 miliarde lei, ceea ce reprezintă circa 30%. Pentru inţelegere, precizăm că in anul 2015, veniturile bugetare au fost in sumă de 233,8 miliarde lei. In anul 2016, 223,9 miliarde lei şi in anul 2017, de 251,8 miliarde lei. Datorită rezultatelor mai bune in ceea ce priveşte colectarea veniturilor, in anul 2017, cheltuielile bugetare au fost cu 34 miliarde lei mai mari decat in anul 2016. Creşterea economică a oferit un spaţiu suplimentar astfel incat in condiţiile unei ponderi a deficitului in PIB de 2,88% să se cheltuie peste veniturile colectate cu 6 miliarde lei mai mult decat in anul 2016. Răspunsul meu face referire la modul in care au fost utilizate cele 34 miliarde lei. Această sumă, ca de altfel intreg bugetul, s-a utilizat cu maximă responsabilitate şi in concordanţă cu prevederile din programul de guvernare al coaliţiei. Maximă responsabilitate este arătată şi de faptul că in anul 2017, pentru prima dată după foarte mulţi ani, s-a reuşit reducerea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile. Chiar dacă valoarea reducerii, respectiv 300 milioane lei pare mică, să nu uităm că niciodată in Romania nu s-a putut pune in practică o astfel de raţionalizare a cheltuielilor de funcţionare. O a doua dovadă de responsabilitate este că am reorientat creşterea economică pentru imbunătăţirea nivelului de trai, fără a afecta echilibrul bugetar. Prin măsurile sociale aplicate in 2017, nu numai că nu s-a depăşit ţinta de deficit bugetar asumată, dar am reuşit cu adevărat să demonstrăm că noul nostru model de dezvoltare, bazat pe bunăstare şi investiţii, este viabil şi pe deplin realist. Datele oficiale, deja cunoscute, arată că se poate regăsi creşterea economică, in buzunarele romanilor, fără a afecta investiţiile. In anul 2017, caştigul salariului mediu brut pe total economie a crescut cu 14,8%, faţă de anul 2016. Această evoluţie s-a datorat majorării caştigului salarial mediu brut din sectorul bugetar cu 24,6% şi a caştigului salarial din sectorul concurenţial, cu 12,2%. In sectorul bugetar, majorările efective sunt apropiate de prevederile legale 30,2% in educaţie şi sănătate şi asistenţă socială - 17,5% in invăţămant, 25,6 in administraţie publică. Dacă ne referim la ceea ce au primit salariaţii in mană, caştigul salarial mediu net in economie s-a majorat cu 14,2%, respectiv cu 23,5% in sectorul bugetar şi cu 11,8% in sectorul privat. Datorită măsurilor de majorare a pensiei minime și a punctului de pensie, pensia minimă de asigurări sociale s-a majorat in anul 2017 cu 12,6%, ajungand la 1069 lei pe lună. In decembrie 2017, pensia de asigurări sociale a ajuns la 1132 de lei, respectiv, cu 18% peste nivelul de la sfarșitul anului 2016, cand era de 959 de lei. Inflația medie in anul 2017 a fost de numai 1,34%, ceea ce a făcut ca majorările de salarii și pensii să se reflecte aproape in totalitate in creșterea puterii de cumpărare. In termeni reali, pe total economie, creșterea caștigului salarial a fost de 12,7%. Caștigul salarial real in sectorul bugetar a inregistrat o creștere de 21,9%, iar in sectorul concurențial, de 10,3%. In cazul pensionarilor, puterea de cumpărare a pensiei medii a fost, in anul 2017, de 11%. Vă readuc in atenție - pentru că am văzut că au fost uitate - măsurile pe care le-am intreprins in anul 2017. Vă reamintesc că unii specialiști - cu ghilimelele de rigoare - spuneau că aceste măsuri vor face să explodeze deficitul bugetar. Creșterea salariului minim la 1450 lei, creșterea cu 20% a salariilor din administrația publică locală, creșterea cu 50% a salariilor actorilor și artiștilor, eliminarea plafonului plății CAS și CASS, creşterea punctului de pensie la 1000 lei, eliminarea plăţii CASS pentru pensionari, eliminarea impozitului pe venit intre 1050 şi 2000 lei, gratuitate pentru studenţi la călătoriile pe căile ferate, creşterea alocării pe student de la 83 de lei pe lună la 201 lei pe lună, deducerea din impozitul pe venit a abonamentelor medicale, reducerea cotei TVA de la 20% la 19%, creşterea salariilor in educaţie şi sănătate, creşterea veniturilor lunare pentru a asigura asistenţii persoanelor cu handicap la 1450 lei, creşterea indemnizaţiei lunare minime pentru concediul de creştere a copilului de la 1032 lei la 1232 lei, creşterea stimulentului de inserţie de la 531 lei la 616 lei, creşterea pensiei minime la 520 lei. Sunt foarte multe lucruri de spus. Ştiu că timpul alocat este scurt şi cred că aş putea să vorbesc o oră sau două. Esenţial este să inţelegem ceea ce s-a făcut pentru oameni, să renunţăm la discursul politic şi să ne gandim dacă acest lucru aduce un plus de imagine sau face bine Romaniei sau romanilor. Doamnelor şi domnilor deputaţi, programul de guvernare al Partidului Social Democrat a avut parte de la inceput de o respingere automată din partea adversarilor partidului pe care il reprezint. Acesta este adevărul. In cursul anului 2017, adversarii PSD au pus la bătaie un discurs alarmist pentru a contesta acest program care vă spun foarte sincer, nu a făcut bine Romaniei. Este nevoie de mai multă responsabilitate atunci cand aceste mesaje sunt exportate in afara ţării, cui folosesc? Romanilor, Romaniei? In niciun caz! Deci, deşi in decursul timpului au existat divergenţe majore intre politicile economice ale PSD şi ale PNL, niciodată pană acum nu s-a ajuns la o asemenea radicalizare a discursului public. Creşterea economică din 2017 şi modul responsabil in care Guvernul PSD a folosit-o, au demonstrat viabilitatea programului de guvernare al PSD şi capacitatea PSD-ALDE de a realiza o bună guvernare. Scenariile alarmante nu s-au adeverit. Dimpotrivă, Romania a inregistrat una dintre cele mai mari creşteri economice din Europa şi chiar din lume, iar aceast creştere se simte acum in buzunarele romanilor. Incă de la preluarea mandatului mi-am arătat disponibilitatea şi deschiderea la dialog. Este singura modalitate in care Romania poate merge inainte. Ura, dezbinarea, exportarea acestor discursuri politicianiste in afara ţării nu vor aduce nimic bun. Vă spun acest lucru avand credinţa că opoziţia reprezintă un element extrem de important in reglarea actului de guvernare. Vă spun acest lucru şi in speranţa că in anul centenar vom reuşi ceea ce nu am reuşit in 2017, anume, să refacem dialogul politic şi să construim fiecare cu rolul său, dar fiind totuşi impreună, o bună guvernare pentru Romania şi pentru romanii de pretutindeni. Vă mulţumesc! *** Viorica Dăncilă: Vă mulţumesc pentru posibilitatea de a le spune romanilor adevărul. Eu inţeleg discursul politic, dar n-am să inţeleg niciodată negarea realităţii. Răspund punctual. Răspuns pentru doamna Cosette Chichirău. Mulţumesc pentru intrebări. Cheltuieli de personal sunt cu 19% mai mari. M-aţi intrebat, doamna deputat. Acest lucru inseamnă că salariile din sistemul bugetar s-au majorat cu 19% faţă de 2017, adică 1,2 milioane de familii au venituri mai mari. Ne-aţi vorbit de declaraţia 600 care ţine romanii la cozi. Din 7 declaraţii care trebuiau depuse pană de curand de cei cu activităţi independente, s-a ajuns la o singură declaraţie care se poate depune şi online fără să mai fie nevoie să stăm la cozi. Referitor la problemele de infrastructură, problema este reală, şi tocmai de aceea in cursul următoarei săptămani vom restructura monitorizarea şi coordonarea investiţiilor strategice prin infiinţarea unei unităţi centralizate. Domnule Robert Sighiartău, gradul de absorbţie al fondurilor europene este de 1% - aţi spus dumneavoastră. Două precizări: la sfarşitul anului 2017, nu au fost dezangajări de fonduri europene pentru niciun program operaţional, iar in primul trimestru al anului 2018, s-a primit de la UE o sumă de 3,1 miliarde euro, ducand gradul de absorbţie la peste 12%. Ne-am propus ca pană la sfarşitul anului 2018, un grad de absorbţie de 25% şi vă asigur că o să il atingem. Eu credeam că putem da dovadă de seriozitate, in această instituţie de la care oamenii aşteaptă lucruri serioase şi nu ironii sau lucruri urate. Doamna Raluca Turcan. A scăzut puterea de cumpărare. Datele statistice oficiale arată că puterea de cumpărare din Romania a crescut in 2017 cu 12,7%, in cazul salariilor şi cu 10,3% la pensia medie. Sunt cele mai creşteri de putere de cumpărare in cadrul UE. M-aţi intrebat dacă sunt bani, de la 1 aprilie, să plătim salariile profesorilor. Avem bani atat pentru plata salariilor profesorilor mărite cu 20%, precum şi pentru plata salariilor medicilor mărite cu procente intre 75 şi 125%, dar şi pentru plata a 1,2 milioane de vouchere de vacanţă, in valoare de 1450 de lei pentru fiecare angajat din sistemul public. Care este nivelul stocurilor de imunoglobulină - ca să vă răspund şi la această intrebare? Avem 3500 de fiole in prezent. Care este stadiul achiziţiilor de echipamente pentru spitale? Au fost contractate 13 computere-tomograf şi 24 aparate RMN. M-aţi intrebat de autostrada Bucureşti-Piteşti, stadiul autostrăzii Sibiu... Da, vreau să vă răspund punctual şi de aceea sunt foarte atentă. Stadiul autostrăzii Sibiu-Piteşti: secţiunile 1 şi 5 ale autostrăzii se află in evaluare, iar la inceputul lunii mai se vor anunţa caştigătorii acestor licitaţii. Secţiunile 2,3,4 vor fi scoase la licitaţie după data de 18 iunie şi se va obţine acordul de mediu. Ce măsuri pentru infrastructura critică? Pană la sfarşitul acestei luni, vom adopta o lege a parteneriatului public-privat şi un nou pachet legislativ privind achiziţiile publice şi considerăm că acest lucru este benefic şi este aşteptat de mulţi romani. Ce se va intampla cu pilonul II de pensii? Acesta va exista in continuare, iar incepand de anul viitor, vom propune un pachet prin care să ne asigurăm că nicio pensie nu va scădea pentru cei care optează şi pentru o contribuţie privată la pensie. Ce se va intampla cu banii pentru autorităţile publice locale? Incepand de anul viitor, 100% din impozitul pe venit va merge către administraţiile publice locale. M-aţi intrebat ce se intamplă cu numărul locurilor de muncă. Numărul de locuri de muncă nu s-a redus. Numai in ianuarie faţă de decembrie s-au creat, conform Institutului Naţional de Statistică, 38 de mii de locuri de muncă. Mi-aţi spus: numiţi un roman căruia i-au crescut veniturile in acest Paşte faţă de Paştele trecut. Uitaţi-vă in fluturaşul de salariu, doamna Raluca Turcan. Am ascultat cu foarte multă atenţie şi am răspuns cu foarte multă seriozitate. Am incercat să răspund punctual fiecărei intrebări, tocmai a arăta respectul pentru Parlament şi pentru deputaţi şi senatori. Sper ca de acum incolo să putem să avem un respect reciproc, să nu folosim cuvinte care nu fac cinste acestei tribune. Eu vă asigur că incă ţin la o bună cooperare, sunt deschisă cooperării şi dincolo de critici, aştept proiecte de la dumneavoastră, care să fie salutate de către guvernare, dar mai ales de către romani. Vă mulţumesc! 2018-04-03 17:09:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_img_5219.jpgParticiparea premierului Viorica Dăncilă la manifestările organizate cu prilejul Zilei Jandarmeriei RomâneȘtiri din 03.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/participarea-premierului-vorica-dancila-la-manifestarile-organizate-cu-prilejul-zilei-jandarmeriei-romaneGalerie foto Alocuţiunea premierului Viorica Dăncilă cu ocazia Zilei Jandarmeriei Romane [Check against delivery] Viorica Dăncilă: Doamnă ministru, domnule inspector general, doamnelor şi domnilor, am ţinut să fiu prezentă la această manifestare ce marchează implinirea a 168 de ani de existenţă instituţională a Jandarmeriei Romane, in semn de apreciere pentru această armă, dar in special pentru oamenii care o slujesc. Poliţia şi Jandarmeria sunt doi piloni importanţi ai sistemului naţional de ordine şi siguranţă publică. Am fost la bilanţul activităţii Poliţiei Romane pentru anul 2017 şi am considerat normal să vin şi la dvs cu atat mai mult cu cat este un moment festiv de implinire instituţională dar şi umană. Spun şi umană pentru că am văzut cu cată mandrie vorbesc jandarmii despre instituţia din care fac parte şi implicit ziua de armă este şi ziua lor, a dvs. Ne-aţi demonstrat in repetate randuri că sunteţi capabili să gestionaţi eficient provocări dificile şi diverse. Mă refer aici atat la planul intern, naţional, cat şi la cel extern. Jandarmii romani sunt apreciaţi de forurile internaţionale pentru modul in care acţionează şi işi indeplinesc mandatul in misiunile din teatrele de operaţiuni. In calitate de europarlamentar, am avut ocazia să aud astfel de aprecieri la adresa jandarmilor romani şi vă mărturisesc cu sinceritate că de fiecare dată aveam un profund sentiment de mandrie. Inţeleg sacrificul pe care il faceţi zilnic pentru ca cetăţenii să se simtă in siguanţă. V-aţi asumat acest lucru incă din momentul alegerii carierei. Nu vreau să restrang aria activităţilor dvs la anumite tipuri de misiuni pentru că toate sunt importante. Atata vreme cat colectivitatea are parte de linişte, iar oamenii aflaţi in dificultate sunt salvaţi la timp, dvs, reprezentanţii autorităţii statului, v-aţi atins obiectivul prioritar. Imi doresc să rămaneţi aceiaşi fermi apărători ai legii, democraţiei şi valorilor statului de drept. Romania are nevoie de o instituţie puternică, aşa cum este Jandarmeria. Inainte de a incheia, vreau să vă asigur că, impreună cu doamna ministru Carmen Dan, am identificat soluţii pentru rezolvarea unor probleme urgente ale structurii din care faceţi parte. Efectele benefice ale acestor demersuri se vor resimţi in perioada următoare şi am convingerea că vor contribui substanţial la imbunătăţirea condiţiilor de muncă şi, implicit, la eficientizarea acţiunilor pe care le desfăşuraţi. Doamnelor și domnilor, vă felicit cu ocazia Zilei Jandarmeriei Romane! Declarații de presă susținute de premierul Viorica Dăncilă și de ministrul de interne, Carmen Dan [Check against delivery] Reporter: Vorbeați dvs despre soluții pe care le-ați găsit pentru rezolvarea problemelor. Despre ce soluții este vorba? Carmen Dan: Pentru jandarmi am avut astăzi un mesaj oficial. Dar vă asigur că pentru jandarmi am şi un mesaj de suflet şi il transmit ori de cate ori mă intalnesc cu jandarmii. Ei ştiu asta şi mai ştiu că, atat de la nivelul ministerului, cat şi de la nivelul Guvernului Romaniei, există ințelegere şi preocupare, mai ales preocupare, pentru a acoperi intr-un timp cat se poate de scurt nevoile Jandarmeriei. Este o armă deosebit de importantă a Ministerului Afacerilor Interne şi de importanța ei ținem cont atunci cand ne gandim la siguranța cetățeanului, cand ne gandim la asigurarea ordinii şi liniștii publice, ei fiind, din această perspectivă, actorii principali. Avem strategii, avem achiziții in derulare şi sunt convinsă că şi in perioada următoare vom găsi soluții pentru a acoperi aceste nevoi, pentru că ne dorim ca Jandarmeria Romană să fie o armă respectată şi dotată, aşa cum sunt toate celelalte arme similare din statele europene. Mulțumesc. Reporter: ...știu că astăzi mergeți la Palatul Cotroceni. V-aş intreba pe ce teme veţi discuta cu președintele Klaus Iohannis. Viorica Dăncilă: Bună ziua! Da, astăzi merg la Cotroceni. Mi se pare un lucru firesc. Aşa cum am spus la investitură, vreau să am o foarte bună cooperare intre instituții. Această deplasare la Cotroceni se incadrează in ceea ce am spus atunci. Discuțiile se vor axa pe salarizare, pe buget, deci cam astea sunt subiectele la modul general. După ce o să vorbesc cu domnul președinte, o să vă dau mai multe detalii. Reporter: /.../? Viorica Dăncilă: Am discutat despre acest lucru cand am avut CSAT, deci acum cu două săptămani. Am vorbit de atunci despre o intalnire pentru a discuta aceste subiecte. Deci nu este o invitaţie de care nu ştiam sau este o surpriză. Am discutat atunci, rămanea să stabilim doar data. Reporter: /.../? Viorica Dăncilă: După cum ştiţi, scăderea contribuţiilor la Pilonul II, de la 5,1 la 3,75, s-a făcut odată cu trecerea contribuţiilor de la angajator la angajat. Se pare că nu au crescut salariile peste tot şi a avut ca rezultat acest lucru. Astăzi, impreună cu ministrul muncii, vom analiza situaţia şi vă vom da un răspuns concret. Reporter: /.../? Viorica Dăncilă: Vom căuta soluţii. Intalnirea are ca scop să căutăm soluţii, nu este doar să constatăm un lucru, ci cauzele şi, bineinţeles, să le dublăm cu soluţii pentru fiecare cauză in parte. Reporter: /.../? Viorica Dăncilă: Cred că trebuie să ajungem la un moment zero şi cred că pentru sănătatea societăţii, pentru creşterea increderii in instituţiile statului trebuie să vedem tot ceea ce se intamplă pentru a putea să ne edificăm referitor la multe lucruri care au apărut in spaţiul public. Consider că este necesar să facem acest lucru şi, după cum ştiţi, eu chiar am cerut public desecretizarea. Vă mulţumesc! 2018-04-03 10:33:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-04-03-11-09-33big_5.jpgPrimirea ambasadorului Statelor Unite Mexicane, José Guillermo Ordorica Robles, de către prim-ministrul Viorica Dăncilă, la Palatul VictoriaȘtiri din 02.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/primirea-ambasadorului-statelor-unite-mexicane-jose-guillermo-ordorica-robles-de-catre-prim-ministrul-viorica-dancila-la-palatul-victoriaGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă l-a primit astăzi, 2 aprilie 2018, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite Mexicane la București, Jose Guillermo Ordorica Robles. Premierul roman a adresat felicitări ambasadorului mexican și i-a urat succes in indeplinirea mandatului, exprimand, totodată, convingerea că relaţiile bilaterale romano-mexicane se vor dezvolta intr-un ritm susţinut. In cadrul convorbirilor, cei doi interlocutori s-au referit la dialogul politic bilateral şi au exprimat dorinţa comună cu privire la intensificarea cooperării economice şi sectoriale. Șeful executivului a evidenţiat necesitatea de a identifica noi arii de cooperare, in domenii de interes comun precum energia, agricultura, afacerile interne și educația. 2018-04-02 16:41:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_img_5174.jpgGuvernul României, iluminat în albastru de Ziua Internaţională a Conştientizării AutismuluiȘtiri din 02.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/guvernul-romaniei-iluminat-in-albastru-de-ziua-internationala-a-constientizarii-autismuluiGalerie foto Guvernul va marca, și in acest an, Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului, alăturandu-se, prin acest demers, instituțiilor din Romania și comunității internaționale. In data de 2 aprilie, incepand cu ora 20.00, Palatul Victoria va fi iluminat in albastru, in semn de solidaritate față de persoanele afectate de această afecțiune. Guvernul Romaniei susține demersurile intreprinse pentru cunoașterea, ințelegerea și tratarea tulburărilor din spectrul autismului, inclusiv prin intermediul consultărilor derulate de către premierul Viorica Dăncilă și reprezentanții asociațiilor de sprijin pentru persoanele cu autism. - Semenii noștri care au această afecțiune se confruntă cu dificultăți insemnate in viața de zi cu zi. O viață mai bună a copiilor și adulților cu autism, persoane cu o lume interioară profundă, precum și a celorlalte persoane cu dizabilități sau care suferă de boli rare, este datoria noastră a tuturor- Guvern, societate civilă, dascăli, părinți și copii deopotrivă. Rolul meu și al Guvernului este să răspundem acestor probleme, asigurandu-le cu umanitate, ințelegere și respect, locul demn pe care il merită in societate, consideră premierul Viorica Dăncilă. Ca urmare a consultărilor derulate cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale care promovează drepturile persoanelor cu dizabilități și boli rare, Guvernul a luat o serie de măsuri menite să răspundă solicitărilor acestora. Astfel, au fost revizuite criteriile medico-psihosociale de incadrare in grad de handicap și tip de handicap pentru a fi introduse și persoanele care suferă de afecțiuni rare. Potrivit unui ordin comun al miniștrilor sănătății și muncii, au fost introduse noi afecțiuni din grupa bolilor rare care au un impact asupra autonomiei și funcționării persoanei - narcolepsia, angiodemul ereditar, mastocitoza și fenilcetonuria - intre criteriile de incadrare in grad de handicap. Ordinul comun pentru aprobarea modificării și completării ordinului ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice nr.762/1992 din 31.08.2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește incadrarea in grad de handicap, cu modificările și completările ulterioare, va fi publicat astăzi in Monitorul Oficial. Totodată, Guvernul a stabilit, in ședința din 29 martie, măsuri pentru susținerea ONG-urilor, prin asigurarea finanțării de care au nevoie. Astfel, microintreprinderile care fac sponsorizări pentru asigurarea finanțării activității organizațiilor nonprofit care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, vor putea beneficia de deducerea sumelor aferente din impozitul pe veniturile microintreprinderilor pană la nivelul de 20% din impozitul datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective. Contribuabilii, persoane juridice, care fac sponsorizări/mecenat sau acordă burse private și scad aceste sume din impozitul pe profit sau pe venit, vor intocmi o declarație informativă cu beneficiarii acestor sume pentru monitorizarea și controlul părții din impozitele alocate, astfel incat să se asigure cheltuirea fondurilor primite de beneficiari numai in scopul pentru care aceștia s-au inființat sau in scopul pentru care au fost alocate, după caz. In cazul persoanelor fizice, se majorează de la 2% la 3,5% cota din impozitul pe venit care poate fi donată pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat. Mai exact, acești contribuabili au posibilitatea să dispună cu privire la destinaţia unei sume reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual, după cum urmează: in cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se infiinţează şi funcţionează in condiţiile legii și a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, sau in cotă de 3,5% pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, in condițiile legii. *** 2018-04-02 15:14:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_!!.jpgMesaj al premierului Viorica Dăncilă cu ocazia marcării Zilei NATO în RomâniaȘtiri din 01.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/mesaj-al-premierului-viorica-dancila-cu-ocazia-marcarii-zilei-nato-in-romania - Marcăm astăzi Ziua NATO in Romania, pentru a 14-a oară, cu aceeași incredere ca la inceput in garanția de securitate pe care ne-o oferă apartenența la Alianța Nord-Atlantică. Toți acești ani au insemnat o transformare profundă a Armatei Romane intr-o armată cu adevărat profesionistă, dar și contribuţii substanţiale ale Romaniei la operaţiile şi misiunile NATO. Este un parcurs pe care ni l-am asumat cu toată responsabilitatea, ne bucurăm de increderea și respectul partenerilor noștri nord-atlantici și vrem să demonstrăm in continuare că suntem un aliat credibil şi stabil in regiunea Mării Negre. Imi exprim respectul pentru toți cei care au contribuit la acest lucru, uneori, din păcate, chiar cu prețul sacrificiului suprem. Apărarea reprezintă un sector prioritar, ținand cont de contextul geopolitic complicat și de provocările de securitate cu care ne confruntăm in ultima vreme. Romania iși respectă angajamentul față de NATO privind alocarea a 2% din PIB pentru inzestrarea armatei, iar investițiile pe care le avem in proiect pentru perioada următoare vor viza achizițiile necesare de tehnică militară, dar și relansarea industriei de apărare romanești. Sunt măsuri cu caracter defensiv, nu impotriva cuiva, prin care Romania ințelege să contribuie la promovarea rolului Alianței Nord-Atlantice pentru menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. Viorica Dăncilă, Prim-ministru al Romaniei 2018-04-01 10:13:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-04-01-10-16-11big_sigla_guvern.pngMesajul premierului Viorica Dăncilă cu ocazia Sărbătorilor Pascale şi a FloriilorȘtiri din 01.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/mesajul-premierului-viorica-dancila-cu-ocazia-sarbatorilor-pascale-si-a-floriilor - Astăzi este o zi cu dublă semnificație pentru creștinătate: Paștele catolic și Duminica Floriilor pentru creștinii ortodocși. Tuturor romanilor care celebrează aceste sărbători le urez sănătate, liniște și să se bucure alături de familie și de toți cei dragi de spiritul sfant al acestei zile! Viorica Dăncilă, Prim-ministru al Romaniei 2018-04-01 09:17:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-04-01-09-26-59big_sigla_guvern.pngParticiparea prim-ministrului Viorica Dăncilă la reuniunea Șefilor de Misiuni diplomatice din statele membre ale Uniunii Europene (HOMS) acreditați la BucureștiȘtiri din 30.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/participarea-prim-ministrului-viorica-dancila-la-reuniunea-sefilor-de-misiuni-diplomatice-din-statele-membre-ale-uniunii-europene-homs-acreditati-la-bucure-tiGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă a participat astăzi la reuniunea șefilor de misiuni diplomatice din statele membre ale Uniunii Europene (HOMS) acreditați la București, organizată de Ambasada Bulgariei in Romania, in contextul exercitării Președinției bulgare a Consiliului UE. Reuniunea a oferit prim-ministrului ocazia unui schimb de opinii cu privire la situația internă a Romaniei, precum și de a discuta despre prioritățile Guvernului, in conexiune cu agenda europeană. Șeful Executivului a arătat că in anul 2017 Romania a avut cea mai mare creștere economică dintre statele membre ale Uniunii Europene, creștere in care industria, agricultura și serviciile moderne, respectiv cele de IT și cele cercetare-inovare, au avut un rol important. In acest context, premierul a exprimat increderea că rezultatele anului 2018 vor fi similare cu cele obținute in anul 2017, ca urmare a acțiunii guvernamentale de gestionare eficientă și de modernizare a economiei. In ceea ce privește prioritățile Guvernului pentru anul 2018, premierul a menționat indeplinirea responsabilităţilor noastre ca stat membru al UE (pregătirea președinției Consiliului Uniunii Europene, stabilirea unui calendar precis şi a măsurilor necesare pentru intrarea in zona euro); modernizarea economiei romaneşti; prioritizarea unor proiecte majore din domeniul culturii și al protejării patrimoniului național. De asemenea, prim-ministrul Viorica Dăncilă a prezentat ambasadorilor statelor membre ale UE acreditați la București coordonatele investiționale ale bugetului de stat pentru anul 2018, subliniind creșterea cheltuielilor publice destinate investițiilor, suplimentarea fondurilor pentru schemele de ajutor de stat și asigurarea de fonduri acoperitoare pentru proiectele din fonduri europene. Acţiunile de ordin legislativ şi instituţional pe care guvernul intenționează să le inițieze au reprezentat un alt subiect abordat in cadrul convorbirilor. Noua lege a achizițiilor publice, legea privind investițiile in parteneriat public-privat și regandirea mecanismelor și procedurilor instituționale de monitorizare și gestionare a achizițiilor publice, au fost inițiativele prezentate și pentru realizarea cărora, prim-ministrul a solicitat colaborarea ambasadorilor statelor membre UE. Prim-ministrul Viorica Dăncilă a reafirmat, de asemenea, susținerea Guvernului pentru o serie de măsuri care să vizeze creşterea rolului şi contribuţiei femeilor in viaţa economică şi socială. Intre subiectele de pe agenda europeană, au fost discutate aspecte privind viitorul Europei, securitate internă a UE/Spațiul Schengen și Cadrul Financiar Multianual. 2018-03-30 14:39:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-03-30-03-50-31big_1.jpgParticiparea premierului Viorica Dăncilă la lansarea Programului de tabere „ARC”, ediția 2018Știri din 28.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/participarea-premierului-viorica-dancila-la-lansarea-programului-de-tabere-arc-editia-2018Galerie foto Alocuţiunea premierului Viorica Dăncilă la lansarea Programului de tabere ARC, ediția 2018 [Check against delivery] Viorica Dăncilă: Mulţumesc mult. Stimaţi invitaţi, dragi colegi, mă bucur să particip la lansarea oficială a ediţiei de anul acesta a Programului de tabere ARC dedicat copiilor, tinerilor din comunitaţile istorice şi din diaspora. Ediţia de anul acesta a taberelor ARC este dedicată Centenarului Marii Uniri, ceea ce-i conferă o insemnătate istorică deosebită. Acesta este şi un motiv in plus pentru care continuăm cu cea de-a X-a ediţie intr-o formă extinsă, astfel incat cat mai mulţi copii şi tineri din comunităţile istorice şi din diaspora să vină mai aproape de cei de acasă. Consider foarte important acest program şi vreau să felicit Ministerul Romanilor de Pretutindeni şi Ministerul Tineretului şi Sportului pentru acest program, pentru faptul că s-au gandit să suplimenteze numărul de locuri şi pentru faptul că gandul şi programele lor merg intotdeauna nu numai pentru copiii şi tinerii din ţară, dar şi pentru cei din diaspora. Este important ca acasă, aici, in Romania, să avem cat mai mulţi tineri, cat mai mulţi copii, să-şi vadă ţara, să-şi cunoască foarte bine istoria, să vadă tradiţiile şi cultura şi atunci cand pleacă spre noile comunităţi să plece in suflet cu un colţ din Romania. Vreau să mulţumesc pe această cale jurnaliştilor, celor 30 de jurnalişti care sunt prezenţi astăzi aici, jurnalişti din comunităţile istorice, şi vreau să le mulţumesc pentru munca pe care o fac şi pentru modul in care luptă pentru cei din Serbia, din Ungaria, din Republica Moldova, din Ucraina, pentru a citi in limba maternă ştiri despre Romania şi pentru modul in care promovează Romania. Incă odată felicitări şi dragi tineri, dragi copii vă aşteptăm acasă! Mult succes! 2018-03-28 15:03:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-03-28-03-11-09big_1.jpgPrimirea de către prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, a președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Andrian CanduȘtiri din 28.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/primirea-de-catre-prim-ministrul-romaniei-viorica-dancila-a-pre-edintelui-parlamentului-republicii-moldova-andrian-canduGalerie foto Prim-ministrul Romaniei, doamna Viorica Dăncilă, l-a primit, marți, pe domnul Andrian Candu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, aflat la București cu ocazia participării la ședința solemnă a Parlamentului Romaniei dedicată implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. In cadrul intrevederii, doamna Viorica Dăncilă a evocat importanța actului istoric petrecut in urmă cu 100 de ani, apreciind că momentul marchează un reper de excepție al infăptuirii idealului național, fiind expresia clară a voinței suverane a poporului manifestată in mod liber și democratic. Arătand că marcarea Centenarului nu este doar un prilej de onorare a trecutului, ci și un moment de reflecţie cu privire la viitor, Prim-ministrul Romaniei a apreciat că Republica Moldova și Romania au un viitor comun in Uniunea Europeană. Prim-ministrul Viorica Dăncilă a reiterat sprijinul ferm al Romaniei și al său personal pentru parcursul european al Republicii Moldova, in baza Parteneriatului strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și in consens cu aspirațiile cetățenilor Republicii Moldova. In context, inaltul demnitar roman a incurajat autoritățile de la Chișinău să continue procesul de reforme democratice și economice, in conformitate cu prioritățile de acțiune asumate prin Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Totodată, Prim-ministrul Romaniei a exprimat interes pentru dezvoltarea, in continuare, a programelor concrete de colaborare derulate la nivel sectorial și consolidarea prezenței investiționale a Romaniei in Republica Moldova, in conformitate cu rezultatele vizitei sale recente in Republica Moldova, la 27 februarie 2018. La randul său, președintele Parlamentului Republicii Moldova Andrian Candu a subliniat angajamentul Republicii Moldova in direcția continuării reformelor necesare in scopul realizării obiectivelor europene și in conformitate cu aspirațiile cetățenilor. In context, președintele Parlamentului Republicii Moldova a apreciat in mod deosebit susținerea primită din partea Romaniei in privința parcursului european al Republicii Moldova, exprimand interes pentru aprofundarea relației bilaterale, inclusiv prin promovarea proiectelor de cooperare de natură să genereze rezultate in beneficiul cetățenilor. 2018-03-28 08:24:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_primire_presedintele_parlamentului_republicii_moldova,_adrian_candu01.jpgParticiparea premierului Viorica Dăncilă la ședința solemnă a Parlamentului dedicată împlinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu RomâniaȘtiri din 27.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/participarea-premierului-viorica-dancila-la-edinta-solemna-a-parlamentului-dedicata-implinirii-a-100-de-ani-de-la-unirea-basarabiei-cu-romaniaGalerie foto Discursul susținut de premierul Viorica Dăncilă la ședința solemnă din Parlament dedicată implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania [Check against delivery] Domnule Andrian Candu, preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, domnule Liviu Dragnea, preşedinte al Camerei Deputaţilor, domnule Călin Popescu-Tăriceanu, preşedinte al Senatului, Majestatea Voastră Margareta, Custodele Coroanei, Preafericirea Voastră Părintele Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Inalt Preasfinţia Voastră Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti, stimaţi foşti preşedinţi ai Romaniei, domnule preşedinte al Curţii Constituţionale, domnule Avocat al Poporului, doamnă primar general, stimaţi reprezentanţi ai Corpului Diplomatic, stimate colege şi colegi deputaţi şi senatori, stimate colege şi colegi miniştri, stimaţi invitaţi, Sunt onorată să particip la această şedinţă solemnă, o iniţiativă salutară a Parlamentului de a sărbători 100 de ani de la unul dintre cele mai importante momente ale istoriei naţionale. La 27 martie 1918, reprezentaţii poporului din Basarabia, reuniţi in Sfatul Ţării, adoptau actul Unirii Basarabiei cu Romania. Importanţa simbolică a actului Unirii Basarabiei cu Romania, alături de actele de Unire ale Bucovinei şi Transilvaniei, constă in faptul că populaţia acestor teritorii romaneşti, prin reprezentanţii săi aleşi, a decis in mod democratic unirea cu ţara. Inaintaşii noştri au ştiut să utilizeze cu inţelepciune oportunitatea istorică ce li se oferea şi să pună piatra de temelie a unui viitor mai bun pentru copiii lor, iar istoria le-a dat dreptate! Azi, 100 de ani mai tarziu, avem toate motivele să fim la fel de increzători cum erau ei, că viitorul nostru va fi unul strălucit, atata timp cat la baza lui vor sta valorile democratice care permit dezvoltarea unei societăţi sănătoase. Eu cred cu putere că viitorul nostru va fi din nou unul comun, că ne vom reuni curand in sanul familiei europene, onorand astfel lupta strămoşilor noştri bărbaţi, dar să nu uităm şi femei. Ca primă femeie prim-ministru al Romaniei, vreau să evoc şi să onorez astăzi numele singurei femei prezente in Sfatul Ţării, Elena Alistar Romanescu, preşedinta Ligii Femeilor Moldovene din Basarabia, care cu ardoare şi devotament a contribuit la atingerea idealurilor romanilor de pe ambele maluri ale Prutului. Neştearsă va rămane in memoria mea această zi sfantă - spunea Elena Alistar Romanescu despre prima zi in care s-au reunit in Sfatul Țării. Neşterse ar trebui să rămane in memoria noastră actele glorioase ale predecesorilor noştri. Doamnelor şi domnilor, momentul Centenarului este atat un prilej de onorare a trecutului, cat şi unul de reflecţie privind viitorul Romaniei, stat profund ataşat valorilor şi principiilor europene şi euroatlantice. Rădăcinile comune, valorile culturale şi spirituale care ne unesc, fundamentează relaţia privilegiată dintre Bucureşti şi Chişinău. Am invăţat de la generaţia Unirii lecţia faptelor şi a gesturilor intemeietoare. Cuvintele ne unesc, faptele fac mai trainică unirea. Vă asigur că Romania a fost şi va fi intotdeauna alături de Republica Moldova. Ca prim-ministru, acord o atenţie specială relaţiei cu Republica Moldova, iar printre primele vizite externe pe care le-am făcut in această calitate a fost vizita la Chişinău, exact cu o lună in urmă. Am transmis atunci, subliniez din nou şi acum, susţinerea fermă şi consecventă a parcursului european al Republicii Moldova din convingerea că locul său este in familia statelor europene. Relaţia noastră este una solidă. Dorim să concretizăm cat mai multe proiecte comune, care să aducă beneficii şi o viaţă mai bună cetăţenilor din Republica Moldova. Am in vedere aici sprijinul din domeniul sănătăţii, al educaţiei, al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Susţinem conectarea Republicii Moldova la Europa, fie că ne referim la conectarea strategică, fie că vorbim de interconectarea la nivelul infrastructurii. Sprijinim totodată reformele instituţionale iniţiate de autorităţile de la Chişinău, esenţiale şi din perspectiva parcursului european al Republicii Moldova. Viitoarea şedinţă comună a guvernelor noastre, care va avea loc in acest an la Chişinău, va intări colaborarea pe care o avem. Stimată audienţă, dragi romani, guvernul pe care il conduc are toată deschiderea să ofere susţinere colegilor de la Chişinău. Experienţa de 11 ani a Romaniei in Uniunea Europeană, precum şi perioada de pregătire pentru aderare sperăm să contribuie la facilitarea şi scurtarea drumului Republicii Moldova spre statutul de membru in construcţia europeană. Susţinem aplicarea Acordului de Asociere UE - Republica Moldova şi considerăm că semnarea acestui acord a consfinţit intrarea Republicii Moldova pe un traseu clar, ireversibil, de apropiere de Uniunea Europeană. Este răspunsul nostru comun la aşteptările cetăţenilor din Republica Moldova legate de siguranţă, prosperitate şi consolidarea democraţiei. Guvernul pe care il conduc este ferm angajat să aducă cat mai aproape momentul in care Romania şi Republica Moldova vor avea un viitor comun in Uniunea Europeană. Republica Moldova este şi va rămane o prioritate pentru guvernul Romaniei. Vă mulţumesc! *** Participarea premierului Viorica Dăncilă la Emisiunea de Mărci Poștale la 100 ani de la Unirea Basarabiei cu Romania 2018-03-27 15:21:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_participare_la_ședința_solemnă_a_parlamentului_dedicată_împlinirii_a_100_de_ani_de_la_unirea_basarabiei_cu_românia14.jpgÎntrevederea premierului Viorica Dăncilă cu ministrul afacerilor externe al Republicii Lituania, Linas LinkevičiusȘtiri din 26.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/intrevederea-premierului-viorica-dancila-cu-ministrul-afacerilor-externe-al-republicii-lituania-linas-linkevicius Galerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă a avut astăzi, 26 martie, la Palatul Victoria, o intrevedere cu Linas Linkevičius, ministrul afacerilor externe al Republicii Lituania. Vizita oficialului lituanian are loc in contextul in care și Romania și Republica Lituania sărbătoresc anul acesta Centenarul. In cadrul discuțiilor, a fost amintită importanța momentelor de la 1918 pentru Romania și pentru Republica Lituania. Ambii demnitari au salutat nivelul foarte bun al relațiilor bilaterale, care se bazează pe evoluții istorice similare și care au fost intărite printr-un dialog constant. Din schimbul de vederi a reieșit importanța intensificării schimburilor economice, context in care au fost discutate modalități de sprijin pentru oamenii de afaceri din cele două țări. Șeful Executivului roman a menționat o serie de domenii in care cooperarea sectorială poate fi consolidată, printre care IT, energie, industria chimică, industria alimentară, agricultură, infrastructură. In cadrul schimbului de opinii privind agenda UE, a reieșit interesul comun pentru consolidarea proiectului european, precum și importanța pe care ambele țări o acordă oferirii de sprijin pentru aspirațiile europene ale statelor din Parteneriatul Estic. A fost abordată totodată tema Președinției Romane a Consiliului Uniunii Europene, care va fi asigurată in premieră de țara noastră in primul semestru al anului viitor. *** 2018-03-26 18:15:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_Întrevedere_cu_ministrul_de_externe_al_lituaniei,_linas_lincevičius05.jpgGuvernul României marchează Ziua Internaţională a Luptei împotriva EpilepsieiȘtiri din 26.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/guvernul-romaniei-marcheaza-ziua-internationala-a-luptei-impotriva-epilepsieiGalerie foto Guvernul Romaniei marchează și in acest an Ziua Internaţională a Luptei impotriva Epilepsiei, cunoscută sub denumirea de ‪Purple Day, prin iluminarea Palatului Victoria in purpuriu, in această seară, incepand cu ora 20.00. Executivul răspunde astfel demersului Asociaţiei pentru Dravet şi alte Epilepsii Rare, manifestandu-și solidaritatea cu cei care suferă de această afecțiune, care afectează unul din 100 de oameni, la nivel mondial. Ziua Internaţională a Luptei impotriva Epilepsiei este marcată in fiecare an in data de 26 martie. *** 2018-03-26 15:20:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-03-26-09-20-10big_05_resize.jpgGuvernul României marchează astăzi Ora PământuluiȘtiri din 24.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/guvernul-romaniei-marcheaza-astazi-ora-pamantuluiGalerie foto Lumina in Palatul Victoria va fi stinsă astăzi timp de o oră, intre 20.30 și 21.30, Guvernul Romaniei alăturandu-se astfel, și in 2018, instituţiilor publice și organizațiilor din țară și din intreaga lume care marchează Ora Pămantului. Acestui demers al Executivului i se alătură ministere și alte instituții guvernamentale. Guvernul dorește să reconfirme in acest fel atenția pe care o acordă problemelor de mediu și de eficiență energetică, obiectivul pe care și l-a propus prin Programul de guvernare fiind de redefinire a politicilor energetice ale Romaniei, punand accent pe cercetare, inovare și pe promovarea noilor tehnologii privind stocarea energiei, rețelelor inteligente sau măsurilor de eficiență energetică in intreg sistemul. 2018-03-24 09:50:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_poza2.jpgViorica Dăncilă: ”Stăm foarte bine cu pregătirea preluării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene”Știri din 23.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/viorica-dancila-stam-foarte-bine-cu-pregatirea-preluarii-de-catre-romania-a-pre-edintiei-consiliului-uniunii-europeneGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă a prezidat astăzi o nouă reuniune a Comitetului interministerial pentru pregătirea preluării de către Romania a Președinției Consiliului Uniunii Europene. Cu acest prilej, a fost adoptat calendarul reuniunilor informale ce vor fi organizate in Romania pe durata acestui mandat, in primul semestru al anului 2019, cat și calendarul acțiunilor premergătoare exercitării mandatului. De asemenea, șeful Executivului a luat act de stadiul și rezultatele de pană acum ale colaborării interinstituționale privind elementele de organizare și stabilirea agendei pentru aceste reuniuni, inclusiv pentru summitul informal de la Sibiu programat să aibă loc in data de 9 mai 2019. Conform calendarelor adoptate, reuniunile informale ce vor avea loc in Romania vor avea o distribuție echilibrată la nivel de județe și la nivel de ministere. Analizand și celelalte subiecte discutate in cadrul reuniunii de astăzi a Comitetului Interministerial, premierul Viorica Dăncilă a apreciat că Romania stă foarte bine cu pregătirea primului său mandat la Președinția Consiliului UE. Prim-ministrul a cerut ministerelor să trateze prioritar, cu seriozitate și implicare responsabilă, toate aspectele care pot contribui la un mandat de succes al Romaniei, ținand cont de complexitatea contextului in care Romania va exercita președinția rotativă a UE - Brexit, adoptarea Cadrului Financiar Multianual și alegerile pentru Parlamentul European. Este un proiect de țară pe care trebuie să-l tratăm cu foarte multă seriozitate. Este foarte important să ne prezentăm la nivelul așteptărilor și să fim pregătiți pentru a ne putea atinge obiectivele, avand in vedere că ne-am propus să avem un mandat performant, iar evaluarea Romaniei in calitate de Președinție a Consiliului UE depinde și de capacitatea noastră de a gestiona și finaliza cat mai multe dintre dosare, a declarat prim-ministrul Viorica Dăncilă. Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a prezentat in cadrul reuniunii mai multe informări pe aceste teme, precum și detalii legate de Manualul de identitate vizuală a Președinției romane a Consiliului UE, realizat de MAE cu resurse proprii, nominalizarea președinților și vicepreședinților grupurilor de lucru din cadrul ministerelor, elaborarea fișelor naționale pe dosarele legislative și nelegislative de interes pentru perioada exercitării mandatului și rezultatele dezbaterilor din cadrul Forumului - EU-RO 2019- privind tematicile de interes ale Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. *** 2018-03-23 14:35:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-03-23-02-49-20big_1.jpgPrimirea ambasadorului Republicii Austria în România, Isabel Rauscher, de către premierul Viorica DăncilăȘtiri din 23.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/primirea-ambasadorului-republicii-austria-in-romania-isabel-rauscher-de-catre-premierul-viorica-dancilaGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă a primit-o astăzi, 23 martie, la Palatul Victoria, pe Isabel Rauscher, ambasadorul Republicii Austria. Cei doi oficiali au trecut in revistă stadiul și perspectivele cooperării bilaterale, subliniind dorința ambelor părți de a dinamiza dialogul politic in cursul anului 2018. A fost menționat nivelul foarte bun al relațiilor economice bilaterale, dar și potențialul incă neexploatat, de natură să stimuleze intensificarea schimburilor economice și a investițiilor. De asemenea, proiectele de interes comun in domeniul energiei, inclusiv finalizarea construcției coridorului BRUA, s-au aflat pe agenda intalnirii. Intrevederea a prilejuit, totodată, reconfirmarea voinței comune pentru cooperare in domeniul afacerilor europene, in contextul preluării succesive a Președinției Consiliului Uniunii Europene de către Austria, in semestrul al doilea din 2018, și de către Romania, in primul semestru al anului 2019. Cei doi oficiali au evidențiat obiectivul comun al celor două viitoare Președinții de a contribui la promovarea unei agende europene bazate pe unitatea şi coeziunea proiectului european. De asemenea, Prim-ministrul Viorica Dăncilă și ambasadorul Isabel Rauscher au salutat implinirea a 10 ani de la lansarea inițiativei Strategia UE pentru Regiunea Dunării, inițiativă romano-austriacă, care a devenit un proiect de succes al UE. Inaltul oficial roman a menționat cooperarea bună dintre cele două state in domeniul educației profesionale - invătămantul dual - precizand că aceasta favorizează adaptarea necesară la cerințele pieței muncii. Referindu-se la spațiul Schengen, premierul Viorica Dăncilă a subliniat că Romania indeplinește toate criteriile necesare și contribuie substanțial la securitatea internă a UE, motiv pentru care Executivul de la București contează pe sprijinul Austriei in vederea obținerii unei decizii pozitive pentru aderarea țării noastre la Schengen. *** 2018-03-23 13:39:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-03-23-01-48-04big_1.jpgMesaj de condoleanțe al premierului Viorica Dăncilă Știri din 23.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/mesaj-de-condoleante-al-premierului-viorica-dancilaAm aflat cu durere despre accidentul produs la o uzină chimică din Cehia, in urma căruia și-au pierdut viața mai multe persoane, intre care și cetățeni romani. Transmit intreaga mea compasiune și solidaritate familiilor indurerate. Sunt in permanentă legătură cu Ministerul Afacerilor Externe, care a luat imediat toate măsurile de urgență și a făcut toate demersurile necesare pentru ca familiile victimelor cetățenilor romani să primească asistența consulară de care au nevoie. Viorica Dăncilă, Prim-ministru al Romaniei 2018-03-23 07:44:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-03-23-07-50-06big_sigla_guvern.pngVizita premierului Viorica Dăncilă în județul DâmbovițaȘtiri din 22.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/vizita-premierului-viorica-dancila-in-judetul-dambovitaGalerie foto Discursul premierului Viorica Dăncilă la intalnirea cu conducerile fabricilor ARCTIC, KABLUTRONIC, MEFA, TELAS, AKIM-CURENT METAL [Check against delivery] Viorica Dăncilă: Mă bucur să particip la acest eveniment. Este un eveniment important nu numai pentru județul Dambovița, ci și pentru intreaga țară pentru că acest lucru arată deschiderea pe care o au investitorii, pentru a investi in Romania și faptul că Guvernul coaliției PSD-ALDE sprijină prin ajutoarele de stat aceste investiții. Sper ca această primă investiție la care particip și care așa cum am spus este foarte importantă, atat din punct de vedere a relațiilor romano-turce, am vorbit zilele acestea cu domnul ambasador, dar și din punct de vedere al economiei, al creării de noi locuri de muncă, al producției care are loc in Romania, cred că sunt de bun augur și dă un start mai multor investiții atat in județ și spun acest lucru pentru că voi mai participa și la alte intalniri din județul Dambovița. Arată implicare din partea autorităților locale in a crea condițiile investițiilor de aici dar in același timp imi oferă oportunitatea de a cunoaște obstacolele care stau in calea investițiilor in Romania, atat pentru investitorii romani dar și pentru investitorii străini. Așa cum am menționat incă de la investitura mea, voi susține investițiile in Romania, voi lucra impreună cu echipa de miniștrii pentru a găsi soluții pentru ca Romania să devină un loc din ce in ce mai atractiv pentru investițiile romanești și investițiile străine. Incă o dată vă mulțumesc pentru deschiderea dumneavoastră, si cred că veți avea aici in Romania un parteneriat foarte bun atat cu autoritățile locale dar și o susținere din partea Guvernului Romaniei. Mult succes. Declarații susținute de premierul Viorica Dăncilă, in Dambovița, după intalnirea cu conducerile fabricilor ARCTIC, KABLUTRONIC, MEFA, TELAS, AKIM-CURENT METAL [Check against delivery] Viorica Dăncilă: Am răspuns unei invitații de a vedea problemele cu care se confruntă investitorii din Romania, de a vedea ceea ce le oferă oportunitate, dar și ceea ce constituie o barieră in calea investițiilor. Incă de la inceputul mandatului meu am spus că voi schimba abordarea. Vreau să cunosc problemele din teren, nu vreau ca acestea să-mi fie aduse numai pe hartie, pentru a lua cele mai bune decizii, pentru a incuraja investițiile in Romania. Apreciez foarte mult ceea ce s-a făcut aici, sprijinul pe care l-au acordat autoritățile locale, faptul că s-a investit aici - și vedem că se mai investește, și este foarte important atat pentru județ, cat și pentru Romania. Imi doresc să avem cat mai mulți investitori, dar pentru acest lucru cred că trebuie o conlucrare foarte bună atat intre autoritățile locale, autoritățile centrale, pentru a putea indepărta barierele care stau in calea investițiilor in Romania. Mă refer aici atat la bariere din punct de vedere legislativ, precum și la lucruri care țin de infrastructură, de utilități, pe care cred că noi trebuie să le asigurăm pentru a creste nivelul investițiilor din Romania. Sunt plăcut impresionată de investitorii de aici, de la Dambovița, de dorința dumnealor de a investi, de dorința dumnealor de a deveni pe primul loc in Europa in ceea ce privește ARCTIC-ul, după cum am văzut, și cred că aceste lucruri trebuie incurajate, iar incurajarea nu o putem face decat prin măsuri concrete. Am văzut ceea ce se solicită, multe lucruri pe care cred că trebuie să le facem, și sunt convinsă că impreună cu echipa de miniștri cu care m-am deplasat astăzi aici vom reuși să remediem o mare parte din problemele care stau in calea investițiilor din această zonă și, probabil, care sunt probleme comune și pentru alte investiții. Vreau să mai menționez faptul că am solicitat investiții, am spus că voi incuraja investițiile. Am avut o discuție chiar cu domnul ambasador al Turciei, săptămana trecută, și căutăm să sprijinim acest lucru și să găsim noi puncte de interes pentru a stimula aceste investiții. Reporter: Despre ce bariere este vorba? Viorica Dăncilă: Am văzut că sunt unele lucruri legate de mediu. Nu imi cereți să vă spun concret; am cerut un material. Sunt lucruri legate de mediu. Am văzut că sunt lucruri legate de utilități. O mare problemă este legată de infrastructură. Cred că acestea sunt principalele probleme. Am văzut, in legătură cu deșeurile electronice, că trebuie să avem o discuție cu mediul. Vom discuta legat de aceste aspecte. Vom vedea care este legislația europeană, ceea ce trebuie să armonizăm, dar cred că in anumite lucruri putem să fim..., să nu incercăm noi să introducem noi condiții care să fie o piedică in calea celor care vor să investească. Eu cred că problemele pe care le-am identificat aici sunt probleme pe care le au și alţi investitori din Romania și cred că datoria noastră este nu numai să venim şi să le vedem, să dăm un răspuns pozitiv soluționării acestor probleme. După cum ați văzut, miniștrii din cabinet au venit foarte bine pregătiți, la multe dintre problemele care au fost ridicate au venit şi cu un răspuns. Ați văzut intervenția ministrului Finanțelor Publice, a ministrului Fondurilor Europene, a ministrului Transporturilor. Deci, problemele care au fost ridicate au căpătat şi un răspuns, in sensul nu numai al cunoașterii lor, dar și al identificării unor soluții. Reporter: O problemă importantă in acest moment in județul Dambovița este reprezentată de o alunecare de teren in comuna Văleni. Veți merge şi acolo, să vedeți despre ce este vorba? Viorica Dăncilă: Știu despre această situație. Din păcate, vremea nefavorabilă a creat probleme, a creat probleme și aici in Dambovița, a creat probleme și in alte locuri din țară. Avem o echipă care este foarte bine ancorată in tot ceea ce se intamplă legat de aceste probleme in Romania. Domnul Arafat a fost, după cate știu eu, in zonă. Avem comitet pentru stare de urgență la nivel național, din care fac parte și consilierii prim-ministrului. Vom incerca nu numai să-i ajutăm pe oameni acum şi să-i ajutăm şi după ce aceste probleme legate de inundații, de alunecările de teren vor trece. Vom incerca chiar să căutăm soluții şi la nivel european, să vedem care este situația şi dacă pentru acest soluții putem accesa fondul de solidaritate. Reporter: Avem informații pe surse legate de o eventuală remaniere guvernamentală. Ce măsuri veți lua? Viorica Dăncilă: Am să răspund și la această intrebare. Această informație legată de remanierea guvernamentală este total neintemeiată. Vă asigur că nu am avut absolut nicio discuție legată de remanierea guvernamentală. Așa cum a fost specificat de către cei doi președinți ai coaliției de guvernare, domnul Liviu Dragnea şi domnul Călin Popescu-Tăriceanu, o evaluare a miniștrilor se va face in cadrul coaliției de guvernare. Nu a fost făcută nicio evaluare, nu putem vorbi despre o remaniere și infirm această știre. Mulțumim mult! Vizită la S.C. NIMET S.A. Declaraţiile premierului Viorica Dăncilă la intalnirea de lucru cu autorităţile locale din judeţul Damboviţa [Check against delivery] Viorica Dăncilă: Aşa cum am afirmat la intalnirile pe care le-am avut atat cu Asociaţia Comunelor din Romania, cu Uniunea Naţională a Consiliilor Județene din Romania, intalnirea pe care am avut-o cu primarii municipiilor reședință de județ, sprijinirea autorităţilor locale reprezintă o prioritate pentru mandatul meu. Pe langă ceea ce am cuprins in programul de guvernare /.../ in care se regăsesc autorităţile locale, eu cred că este important să vedem care sunt problemele punctuale din fiecare judeţ, să vedem ceea ce avem dincolo de legile sau de ceea ce vrem să facem /...;/ şi, de aceea, astăzi am dat startul deplasărilor in teritoriu. Şi, aşa cum a spus domnul Ţuţuianu, nu am venit singură, am venit impreună cu o echipă de miniştri, astfel incat nu numai să ascultăm ce probleme aveţi dumneavoastră aici, dar impreună să putem să găsim şi soluțiile adecvate. Am fost şi ne-am intalnit cu investitori, este foarte bine, cred că investițiile sunt necesare in Romania, atat investițiile romanești, cat şi investițiile străine, iar Guvernul Romaniei nu numai că va susţine acest aspect, dar vrea să aibă cat mai multe detalii dar nu numai legate de oportunități pe care incercăm să le creăm, dar şi detalii legate de barierele pe care le intampină investitorii, astfel incat să putem să găsim soluții comune. După cum ştiţi, incă din primele luni ale actualului guvern am venit cu cateva lucruri pe care autorităţile locale ni le-au cerut, şi aici aş vrea să fac referire la supracontractare. După cum ştiţi, am crescut supracontractarea pentru a atrage fondurile europene, pentru POR şi POC la 200%, pentru POIM la 400%, pentru POCU şi POCA la 150%. Deci, acest lucru tot in urma discuțiilor pe care le-am avut cu autorităţile locale. In același timp incercăm să identificăm soluții, şi le vom identifica in cel mai scurt, pentru a evita dezangajarea fondurilor pe Programul Operaţional Regional, pentru că, ştiţi foarte bine, am avut alocată o sumă de 800 de milioane de euro, in prima parte nu am avut contractări decat de 350-400 milioane de euro, iar dacă noi nu folosim aceşti bani pană la sfarşitul anului, Romania riscă să piardă aceşti bani. De aceea, impreună cu doamna ministru Plumb, cu domnul ministru Eugen Teodorovici, dar şi cu vicepremierul Paul Stănescu, căutăm să găsim soluții, astfel incat Romania să folosească toţi banii alocaţi. Sunt conștientă de faptul că fiecare dintre dumneavoastră care aţi fost aleși de comunități aţi venit in fața cetăţenilor cu un proiect, cu un proiect de dezvoltare, iar in proiectul dumneavoastră de dezvoltare o parte era alocată folosirii fondurilor europene şi, de aceea, punem un mare accent pe acest aspect. Tot in prima parte a acestui an am dat un act normativ care permite folosirea excedentului bugetar nu numai pentru investiţii, dar şi pentru cheltuieli de personal şi, de asemenea, pentru proiecte sau sentințe definitive pe care le aveţi, tocmai pentru a vă putea ușura situația. Am incheiat un protocol cu Apele Romane pentru ca acolo unde avem maluri, unde avem rauri, de multe ori acestea constituie un obstacol in proiectele pe care le desfășurați in localitatea dumneavoastră. Sunt convinsă că sunt foarte multe lucruri, sunt convinsă că sunt foarte multe lucruri de reglat, aveţi toată deschiderea guvernului in a sprijini autorităţile locale, in a le sprijini investițiile, şi aş vrea să schimb modul de lucru, astfel incat să preluăm prima dată de la dumneavoastră problemele care sunt şi să căutăm soluții, nu să venim cu soluții, care de multe ori nu se pliază pe realitate. Cred că este necesar să colaborăm mult, sper intr-o colaborare care să fie transpartinică, sper ca in acest moment să ne dăm seama că avem nevoie de unitate şi de proiecte comune care să ajute atat fiecare localitate in parte, fiecare județ, dar şi Romania in ansamblu. Cred că putem avea echilibru şi cred că putem coopera pe proiecte comune, din partea Guvernului Romaniei, a mea personal, incercăm să dezvoltăm foarte multe proiecte, să dăm dovadă de foarte multă deschidere şi echilibru şi să venim cu cat mai multe lucruri care să vină in intampinarea problemelor pe care dumneavoastră le-aţi ridicat. Domnule Țuțuianu, am văzut problemele, am fost şi la fața locului, am văzut că sunt probleme legate de drumuri, sunt probleme legate de anumite lucruri care ţin de necesitatea unor investiţii, astfel se explică faptul că am venit şi cu miniştrii care cred că vor putea da un răspuns punctual la problemele pe care le-aţi ridicat. Am toată increderea că echipa cu care am venit va găsi soluţii şi cred că cu aceste soluții veţi rezolva o parte din problemele pe care le aveţi. Ştiu de problema pe care o aveţi la Văleni, ştiu de alunecarea de teren, am aflat exact atunci cand s-a produs, ne exprimăm nu numai solidaritatea cu persoanele care au trebuit să fie evacuate, dar bineințeles trebuie să ne arătăm solidaritatea şi prin a ajuta aceşti oameni care au fost victime ale condițiilor nefavorabile, să ii ajutăm şi să ajutăm şi localitatea respectivă in a găsi soluții. Vă mulțumim pentru invitație. Lucrurile punctuale le vom discuta pe măsură ce dumneavoastră le veţi ridica. In incheiere vreau să mai adaug un singur lucru, că am promis o sută de măsuri, vom realiza cele o sută de măsuri şi vă indemn să aveţi toată increderea in Guvernul Romaniei şi in miniştrii care sunt in Guvernul Romaniei. Vă mulţumesc! 2018-03-22 16:28:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_whatsapp_image_2018-03-22_at_16.29.10.jpegGuvernul Dăncilă susține eforturile de formare a tinerei generații de lideri și diplomațiȘtiri din 22.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/guvernul-dancila-sustine-eforturile-de-formare-a-tinerei-generatii-de-lideri-i-diplomatiViceprim-ministrul Ana Birchall a participat, astăzi, 22 martie a.c., la cea de-a șaptea ediție a Conferinței Lauder de diplomație și afaceri internaționale pentru invățămantul liceal - 2Day Ambassador, care a avut loc la Palatul Parlamentului. Evenimentul, organizat de Fundația Lauder Romania și Complexul Educațional Lauder-Reut, cu sprijinul Ministerului Educației din Israel, a reunit numeroase personalități ale vieții publice, diplomați de carieră și demnitari. In deschiderea conferinței, vicepremierul Ana Birchall a prezentat mesajul prim-ministrului Viorica Dăncilă, in care a fost subliniată importanța formării unei generații de lideri in contextul provocărilor globale actuale. Doresc să felicit organizatorii pentru implicarea in acest proiect de excelență și pentru munca lor dedicată in formarea tinerei generații. Am covingerea că intre elevii și tinerii prezenți la acest eveniment se află diplomații de maine. Romania are nevoie de diplomați și de lideri tenace, buni profesioniști, iar evenimente precum cel de astăzi contribuie la cultivarea unor valori indispensabile pentru liderii de maine, de care Romania are nevoie. Vă doresc mult succes și sunt convinsă că eforturile voastre vor fi răsplătite, se arată in mesajul prim-ministrului Viorica Dăncilă. Totodată, viceprim-ministrul Ana Birchall i-a felicitat pe organizatorii conferinței și a declarat că evenimentul a devenit un reper pentru cei care doresc să urmeze o carieră in diplomație. Așa cum am susținut de fiecare dată, Romania are nevoie de tineri implicați, bine pregătiți și curajoși in politică, in diplomație, in mediul instituțional. De aceea, țin să felicit conducerea Complexului Educațional Lauder-Reut și pe tinerii care studiază aici pentru misiunea pe care și-au asumat-o, prin promovarea adevăratelor valori precum meritocrația, profesionalismul, seriozitatea și respectul. Este o dovadă a capacității acestei școli de elită a Romaniei de a inova și a se adapta la dinamismul vieții de astăzi, astfel incat tinerii absolvenți să fie cat mai pregătiți pentru viață, a declarat vicepremierul Ana Birchall. Sunt convinsă că tinerii educați in cadrul Complexului Educațional Lauder-Reut vor deveni diplomați de prim rang și adevărații lideri de maine pe care Romania trebuie să-i valorifice la potențialul lor maxim. Să aveți mereu incredere in calitățile voastre și să nu uitați niciodată că ceea ce aveți in inimă și in minte sunt valorile voastre cele mai de preț. Aștept cu nerăbdare ziua cand veți fi liderii de maine nu doar in Romania, ci la nivel internațional, a subliniat viceprim-ministrul Ana Birchall in incheierea intervenției. Informații suplimentare: La cea de-a șaptea ediție a - Conferinței Lauder de diplomație și afaceri internaționale pentru invățămantul liceal - 2Day Ambassador au participat aproximativ 270 de elevi din 20 de licee din București și reprezentanții Consiliului Elevilor București, alături de invitați din Israel, Bulgaria și Ungaria. Complexul Educațional Lauder-Reut a fost inființat in anul 1997 prin intermediul Fundației Ronald S. Lauder, redenumită Fundaţia - Magna cum Laude Reut, și găzduieşte in prezent peste 400 de elevi care participă la programele oferite in țara noastră la nivel de grădiniţă, şcoală primară, gimnaziu şi liceu, cu predare in limba engleză, acreditate de Ministerul Educaţiei Naționale. Fundaţia internaţională Ronald S. Lauder, cu sediul central in New York şi Budapesta, avand filiale in intreaga Europă Centrală şi de Est, patronează activitatea celor peste 50 de unităţi de invăţămant particular şi centre educaţionale, pe care le-a infiinţat in 16 ţări din regiune. 2018-03-22 12:22:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_photo_(7).jpgScrisoarea adresată de premierul Viorica Dăncilă președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude JunckerȘtiri din 21.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/scrisoarea-adresata-de-premierul-viorica-dancila-pre-edintelui-comisiei-europene-jean-claude-junckerScrisoarea adresată de premierul Viorica Dăncilă președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker (ENG) Scrisoarea adresată de premierul Viorica Dăncilă președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker (RO) Scrisoarea adresată de premierul Viorica Dăncilă președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker (FR) 2018-03-21 17:42:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-03-21-05-46-22big_sigla_guvern.pngPrimirea ambasadorului Statului Qatar, Abdullah Nasser Abdullah Alhumaidi, de către prim-ministrul Viorica Dăncilă, la Palatul VictoriaȘtiri din 21.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/primirea-ambasadorului-statului-qatar-abdullah-nasser-abdullah-alhumaidi-de-catre-prim-ministrul-viorica-dancila-la-palatul-victoriaGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă l-a primit astăzi, 21 martie 2018, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Statului Qatar la București, Abdullah Nasser Abdullah Alhumaidi. In cursul convorbirilor, premierul Viorica Dăncilă a exprimat satisfacția pentru tendința pozitivă inregistrată in ultima perioadă la nivelul relațiilor politico-diplomatice, economice și sectoriale. In acest context, a arătat că Romania și Statul Qatar se află, in prezent, intr-o etapă importantă a consolidării cooperării bilaterale, reflectată de deschiderea și voința politică fermă a conducerii celor două state de a impulsiona dialogul pe toate palierele de interes. Șeful Executivului a reiterat interesul pentru extinderea cooperării bilaterale la nivelul potențialului real oferit de cele două economii, subliniind interesul comun privind creșterea schimburilor comerciale. In acest sens, a evidențiat importanța consolidării dialogului la nivel guvernamental și al mediilor de afaceri, care să conducă la implementarea unor proiecte comune de cooperare. Un alt subiect abordat a fost prezența comunității romanești in Qatar, ca liant intre cele două state, reprezentată de personal calificat, activ pe piața muncii in domenii ca aviație (in cadrul companiei Qatar Airways), construcții civile, construcții navale, medical, ospitalitate. In continuare, cei doi interlocutori s-au referit la posibilitatea realizării de proiecte de investiții qatareze in Romania, precum și la constituirea de noi parteneriate și platforme de cooperare in domeniile de interes bilateral (energie, agricultură, transporturi, infrastructură, turism etc.). *** 2018-03-21 12:54:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_brf_0956.jpgParticiparea prim-ministrului Viorica Dăncilă la dineul oferit de Michele Ramis, ambasadorul Franței în România, cu prilejul zilei Internaționale a FemeiiȘtiri din 21.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/participarea-prim-ministrului-viorica-dancila-la-dineul-oferit-de-michele-ramis-ambasadorul-frantei-in-romania-cu-prilejul-zilei-internationale-a-femeiiGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă a participat ieri la dineul oferit cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii de Michele Ramis, ambasador al Republicii Franceze in Romania. La eveniment, premierul a vorbit despre măsurile guvernamentale de promovare a egalității de șanse intre femei și bărbați, legislația in domeniu, despre capitolul - Respect și demnitate pentru femei din cadrul Programului de Guvernare 2018-2020, precum și despre Convenția națională pentru egalitatea de gen: Romania Paritară. - Luna martie trebuie să fie o lună de reflecție a intregii comunități romanești și internaționale față de condiția economică, socială, culturală a femeilor, și, deopotrivă, o lună in care mesajul legat de principiul egalității de șanse intre femei și bărbați să devină pilon central al oricărei dezbateri, a declarat prim-ministrul Romaniei. Premierul Viorica Dăncilă a subliniat, de asemenea, că femeile in Romania reprezintă un potențial uman extraordinar, insă prea puțin utilizat. Femeile reprezintă jumătate din populație și sunt majoritare in multe domenii: 64% in cazul funcționarilor administrativi, 62% in domeniul serviciilor și aproape 60% ca specialiști in diverse domenii. Dar cand vine vorba de corpul legislativ, executiv sau funcții de conducere, proporția se reduce la mai puțin de 30%. Referindu-se la capitolul - Respect și demnitate pentru femei din Programul de Guvernare 2018-2020, a precizat că Executivul de la București iși propune, in baza convențiilor internaționale și a Directivelor UE, să alinieze Romania la state cu tradiție in democrație, care au demonstrat faptul că imputernicirea socială, economică și politică a femeilor poate genera valoare adăugată și bunăstare socială. In cadrul reuniunii, prim-ministrul a subliniat, totodată, că in 20 martie Romania a celebrat Ziua Internațională a Francofoniei, precum și aniversarea a 25 de ani de la aderarea Romaniei la mișcarea francofonă (in 1991 Romania a obţinut statutul de observator, iar din 1993 este membru cu drepturi depline al Francofoniei instituţionale). 2018-03-21 12:07:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-03-21-12-11-30big_1.jpgPrimirea ambasadorului Republicii Finlanda la București, Päivi Pohjanheimo, de către premierul Viorica DăncilăȘtiri din 20.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/primirea-ambasadorului-republicii-finlanda-la-bucure-ti-paivi-pohjanheimo-de-catre-premierul-viorica-dancilaGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă a primit-o astăzi, 20 martie 2018, pe Päivi Pohjanheimo, ambasadorul Republicii Finlanda in Romania, intr-o vizită de curtoazie. Tema centrală a discuțiilor a constituit-o relația bilaterală dintre Romania și Republica Finlanda, inclusiv in contextul colaborării in cadrul trio-ului de Președinții ale Consiliului UE Romania-Finlanda-Croația (2019-2020). Prim-ministrul a apreciat discuțiile utile și fructuoase in ceea ce privește cooperarea in cadrul Trio-ului și pregătirea programului de lucru comun. Provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană impun o coordonare foarte bună la nivelul președințiilor, iar pentru avansarea procesului de pregătire, dialogul bilateral cunoaște o intensificare. Convorbirile au reconfirmat angajamentul ambelor părți pentru consolidarea relațiilor bilaterale, cu accent pe aprofundarea cooperării economice și valorificarea oportunităților oferite de cooperarea sectorială, in domenii de interes pentru ambele state precum educația, sănătatea sau turismul. S-a pus accent in mod deosebit pe componenta cooperării in domeniul educației, pe cooperarea directă intre instituțiile de invățămant superior și pe mobilitatea academică intre cele două state, inclusiv in contextul inițiativelor europene, cum ar fi programul Erasmus + și schimburile de bune practici. S-au discutat, de asemenea, perspectivele de continuare a cooperării dintre autoritățile romane și cele finlandeze in domeniul protecției copilului, precum și și continuarea programelor de pregătire din cadrul Autorității pentru Protecția Copilului și instituția Avocatului Copilului. Inaltul oficial roman a subliniat că relațiile dintre Romania și Finlanda au un potențial important de a crește in lumina aniversării, in 2020, a 100 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice, aniversare care constituie o oportunitate de a promova proiecte comune. Prim-ministrul Romaniei a manifestat deschidere pentru diversificarea și explorarea de noi domenii de colaborare intre Romania și Finlanda. 2018-03-20 18:58:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_primirea_ambasadorului_republicii_finlanda_în_românia,_päivi_pohjaneheimo_02.jpgGuvernul României salută celebrarea Zilei Internaționale a Francofoniei și aniversarea a 25 de ani de la aderarea României la mișcarea francofonă Știri din 20.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/guvernul-romaniei-saluta-celebrarea-zilei-internationale-a-francofoniei-i-aniversarea-a-25-de-ani-de-la-aderarea-romaniei-la-mi-carea-francofonaGuvernul Romaniei salută celebrarea astăzi, 20 martie, a Zilei Internaționale a Francofoniei și aniversarea a 25 de ani de la aderarea Romaniei la mișcarea francofonă. In 1991, Romania a obținut statutul de observator, iar din 1993 este membru cu drepturi depline al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei - OIF. Statutul de membru OIF, dublat de vocaţia francofonă de tradiție, a permis țării noastre consolidarea dimensiunii globale a cooperării internaţionale. Sărbătorirea Zilei Francofoniei in 2018 in intreg spațiul francofon cu motto-ul limba franceză: ceea ce ne unește in acțiune, evocă solidaritatea statelor francofone și acțiunea lor comună pe mai multe dimensiuni, inclusiv politică, economică și culturală, reflectand, totodată, noul dinamism al Organizației Internaționale a Francofoniei. Ziua Francofoniei este sărbătoarea fiecărui cetățean care prețuiește limba franceză, diversitatea culturală a spațiului francofon și valorile promovate de Francofonie. Este sărbătoarea celor care susțin importanța multilingvismului in era globalizării. Cu această ocazie, Prim-ministrul Romaniei Viorica Dăncilă a afirmat că pentru țara noastră această aniversare are un caracter istoric. Romania a fost, incă de la Marea Unire și inainte, parte din familia națiunilor francofone. Francofonia a fost printre primele structuri internaționale la care Romania a aderat după 1989, iar astăzi, este recunoscută ca stat-far al Francofoniei in intreaga regiune a Europei Centrale și de Est. 2018-03-20 12:25:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-03-20-12-28-09big_sigla_guvern.pngScrisoarea adresată de premierul Viorica Dăncilă ministrului Justiției, Tudorel ToaderȘtiri din 19.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/scrisoarea-adresata-de-premierul-viorica-dancila-ministrului-justitiei-tudorel-toaderScrisoarea adresată de premierul Viorica Dăncilă ministrului Justiției, Tudorel Toader 2018-03-19 19:24:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-03-19-07-28-29big_sigla_guvern.pngPrimirea ambasadorului Republicii Polone la București, Marcin Wilczek, de către prim-ministrul Viorica DăncilăȘtiri din 19.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/primirea-ambasadorului-republicii-polone-la-bucure-ti-marcin-wilczek-de-catre-prim-ministrul-viorica-dancilaGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă l-a primit astăzi, 19 martie 2018, pe ambasadorul Republicii Polone la București, Marcin Wilczek. In cadrul intrevederii, prim-ministrul a subliniat caracterul dinamic al relațiilor strategice dintre Romania și Polonia, care se desfășoară anul acesta in contextul centenarelor naționale din ambele state. Oficialul roman a exprimat convingerea că evenimentele care vor prilejui sărbătorirea acestor momente jubiliare vor reliefa apropierea istorică naturală dintre cele două țări, in virtutea numeroaselor interese și experiențe impărtășite. In același timp, prim-ministrul Viorica Dăncilă a susținut importanța dezvoltării in continuare a cooperării bilaterale, indeosebi pe dimensiunea economică, dar și in perspectiva exercitării de către Romania a Președinției rotative a Consiliului UE, in primul semestru al anului 2019. Apreciind calitatea și frecvența contactelor politico-diplomatice, inaltul demnitar a evidențiat rolul pozitiv pe care cele două țări il joacă in plan regional și european. 2018-03-19 19:20:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_primirea_ambasadorului_republicii_polone_în_românia_marcin_wilczek_05.jpgVicepremierul Viorel Ștefan: Relația de parteneriat între Guvernul României și Banca Mondială poate fi consolidată în următorii ani prin derularea unor proiecte comune de dezvoltare a infrastructuriiȘtiri din 19.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/vicepremierul-viorel-stefan-relatia-de-parteneriat-intre-guvernul-romaniei-i-banca-mondiala-poate-fi-consolidata-in-urmatorii-ani-prin-derularea-unor-proiecte-comune-de-dezvoltare-a-infrastructuriiVicepremierul Viorel Ștefan a avut astăzi o intrevedere cu o delegație a Băncii Mondiale, condusă de Tatiana Proskuryakova, director de țară pentru Romania și Ungaria, in contextul consultărilor pentru definitivarea viitorului Cadru de Parteneriat pentru perioada 2018-2023. Relația de parteneriat intre Guvernul Romaniei și Banca Mondială poate fi consolidată in următorii ani prin derularea unor proiecte comune de dezvoltare a infrastructurii de transport, precum și a celei in domeniul sănătății sau de apărare impotriva inundațiilor. Expertiza Băncii Mondiale este extrem de valoroasă pentru Romania in atingerea obiectivului său de dezvoltare a unei economii sustenabile și incluzive, concentrată asupra bunăstării romanilor, a subliniat vicepremierul Viorel Ștefan. La nivelul Guvernului se face o amplă analiză cu privire la identificarea unor noi proiecte comune de colaborare cu Banca Mondială, bazată pe bunele practici ale cooperării de pană acum, a adăugat viceprim-ministrul. Oficialul roman a precizat că această colaborare are noi oportunități de dezvoltare in contextul in care, la nivelul anului 2017, Romania a inregistrat o creștere economică de 7% din PIB, cel mai mare avans din 2008 pană in prezent, la care au contribuit aproape toate ramurile economiei. Ritmul de creștere economică va putea fi menținut avand in vedere că Executivul va acorda atenția cuvenită susținerii investițiilor, indeosebi a celor finanțate din fonduri europene, imbunătățirii colectării veniturilor bugetare, printr-o mai bună conformare voluntară, a afirmat vicepremierul Viorel Ștefan, in cadrul intrevederii. Reprezentantul Băncii Mondiale, Tatiana Proskuryakova, a prezentat propunerile cu privire la Cadrul de Parteneriat de Țară pentru perioada 2018-2023, document asupra căruia au fost purtate mai multe consultări cu autoritățile romane pentru a reflecta așteptările și viziunea partenerului roman in măsurile ce pot fi intreprinse pe parcursul derulării acestui parteneriat. Cadrul de Parteneriat pentru perioada 2018-2023 intre Romania și Banca Mondială va fi prezentat, spre aprobare, Comitetului Directorilor Executivi ai Băncii in data de 14 iunie 2018. 2018-03-19 18:22:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-03-19-06-25-55big_sigla_guvern.pngPrimirea ambasadorului Statului Kuweit, Talal Mansour Alhajeri, de către prim-ministrul Viorica Dăncilă, la Palatul VictoriaȘtiri din 19.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/primirea-ambasadorului-statului-kuweit-talal-mansour-alhajeri-de-catre-prim-ministrul-viorica-dancila-la-palatul-victoriaGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă l-a primit astăzi, 19 martie 2018, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Statului Kuweit la București, Talal Mansour Alhajeri. In cadrul discuțiilor, premierul roman a exprimat satisfacția pentru nivelul dialogului politic bilateral, Statul Kuweit fiind un partener tradițional important al Romaniei in regiunea Golfului. Șeful Executivului roman a transmis interesul pentru amplificarea dialogului politic bilateral, prin realizarea de contacte bilaterale la nivel guvernamental, și a reiterat susținerea pentru o mai bună inter-conectare a mediilor de afaceri din cele două state, care să faciliteze realizarea de proiecte comune de cooperare și creșterea interesului pentru realizarea de investiții. Cei doi interlocutori au apreciat că există un potențial important pentru dezvoltarea cooperării economice bilaterale și creșterea schimburilor comerciale. In acest sens, cei doi oficiali s-au referit la posibilitatea implementării unor noi platforme de cooperare și dialog pe palierele politico-economic și sectorial (agricultură, energie, transporturi, turism, afaceri interne, educație și cultură). 2018-03-19 16:09:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_primirea_ambasadorului_statului_kuwait_în_românia,_talal_mansour_alhajeri04.jpgPremierul Viorica Dăncilă solicită desecretizarea protocoalelor încheiate între SRI și alte instituții ale statuluiȘtiri din 16.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/premierul-viorica-dancila-solicita-desecretizarea-protocoalelor-incheiate-intre-sri-i-alte-institutii-ale-statuluiAvand in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru Romania ca stat democratic in care funcţionează separaţia puterilor in stat, precum şi poziţia oficială exprimată astăzi de Administraţia Prezidenţială, premierul Viorica Dăncilă solicită desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI şi alte instituţii ale statului. Solicitarea prim-ministrului se bazează pe prevederile legale potrivit cărora se interzice clasificarea ca secrete de stat a informaţiilor, datelor sau documentelor in scopul ascunderii incălcărilor legii, erorilor administrative, limitării accesului la informaţiile de interes public, restrangerii ilegale a exerciţiului unor drepturi ale vreunei persoane sau lezării altor interese legitime. Potrivit legii, desecretizarea sau trecerea la un alt nivel de secretizare a informaţiilor secrete de stat se realizează de imputerniciţii şi funcţionarii superiori abilitaţi prin lege să atribuie niveluri de secretizare, cu avizul prealabil al instituţiilor care coordonează şi controlul măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate. In situaţia protocoalelor de colaborare intre SRI şi alte instituţii ale statului, persoanele care au dreptul să declasifice respectivele informaţii sunt conducătorii instituţiilor semnatare, care, in speţă, au şi calitatea de autoritate desemnată de securitate. Potrivit art. 14 din Legea 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, CSAT asigură coordonarea, la nivel naţional, a tuturor programelor de protecţie a informaţiilor clasificate. 2018-03-16 21:27:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-03-16-09-29-56big_stema.pngPrimirea ambasadorului Emiratelor Arabe Unite, Dr. Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi, de către prim-ministrul Viorica DăncilăȘtiri din 16.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/primirea-ambasadorului-emiratelor-arabe-unite-dr-ahmed-abdullah-bin-saeed-al-matrooshi-de-catre-prim-ministrul-viorica-dancilaGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă l-a primit astăzi, 16 martie 2018, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Emiratelor Arabe Unite la București, Dr. Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi. In cadrul dialogului, premierul roman a exprimat interesul Guvernului Romaniei de a consolida și dezvolta cooperarea romano-emirateză, prin relansarea dialogului politic și dinamizarea contactelor politice, economice și sectoriale. In acest context, a subliniat faptul că Emiratele Arabe Unite reprezintă unul dintre cei mai importanți parteneri ai Romaniei din regiune și primul partener economic din zona Golfului. Șeful Executivului a transmis, totodată, interesul pentru consolidarea și diversificarea cooperării bilaterale in sectoare de interes (energie, agricultură, industrie, securitate alimentară, transporturi, infrastructură etc.), precum și pentru identificarea de noi domenii și proiecte comune de colaborare. In continuare, cei doi interlocutori s-au referit la organizarea, in prima parte a acestui an, a primei sesiuni a Comisiei mixte de cooperare romano-emirateze, precum și a unui Forum economic, inițiative deosebit de importante și utile pentru o coordonare bilaterală mai activă la nivel guvernamental și al mediilor de afaceri, in beneficiul ambelor două state. *** 2018-03-16 16:01:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_primirea_ambasadorului_emiratelor_arabe_unite,_ahmed_abdulla_saeed_bin_saeed_almatrooshi_04.jpgPrim-ministrul Viorica Dăncilă: Toleranța, respectul pentru diversitate și armonia, piloni ai consolidării societăților incluziveȘtiri din 16.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/prim-ministrul-viorica-dancila-toleranta-respectul-pentru-diversitate-i-armonia-piloni-ai-consolidarii-societatilor-incluziveGuvernul Romaniei a fost reprezentat la cea de-a VI-a ediție a Forumului Global de la Baku, organizat in perioada 13-18 martie 2018, de viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall. Tema ediției de anul acesta este ,,Eliminarea diferențelor pentru crearea unei societăţi incluzive. In deschiderea lucrărilor Forumului, viceprim-ministrul Ana Birchall a transmis un mesaj din partea prim-ministrului Guvernului Romaniei, Viorica Dăncilă. ,,In acest an, atat Romania, cat și Azerbaidjan, sărbătoresc centenarele unor importante evenimente istorice. După 1918, Romania a luptat pentru a construi și dezvolta o societate axată pe valorile pluralismului și ale toleranței, la cele mai inalte standarde ale vremii. Acum un secol, Azerbaidjan a creat, de asemenea, noi repere in regiune in ceea ce privește democrația parlamentară şi dreptul de vot acordat femeilor. Astăzi, mai mult ca niciodată, este esențial să ne continuăm eforturile comune pentru a consolida societățile noastre incluzive. Este un efort pe care avem datoria să il susținem zi de zi, fiindcă valori precum toleranța, respectul pentru diversitate și armonia nu pot fi cultivate decat printr-un angajament constant și prin perseverență, se arată in mesajul prezentat in deschiderea Forumului de viceprim-ministrul Ana Birchall, din partea Prim-ministrului Romaniei, Viorica Dăncilă. Ana Birchall a susținut o alocuțiune in cadrul sesiunii de dezbateri cu titlul ,,Puterile emergente - cum influențează puterile in ascensiune afacerile globale? ,,Aspirațiile globale ale Uniunii Europene sunt direct proporționale cu nivelul crescut de complexitate al provocărilor de pe scena internațională, fie că ne referim la amenințarea terorismului, schimbările climatice, criza migrației sau la provocările economice și financiare, a susținut viceprim-ministrul Ana Birchall. Viceprim-ministrul Ana Birchall a fost primită de preşedintele Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliyev. Oficialul roman a transmis, din partea prim-ministrului Romaniei, dorinţa de aprofundare a parteneriatului strategic dintre Romania şi Azerbaidjan, in special pe dimensiunea economică, cu dezvoltarea unor proiecte de interes comun in sfera energiei şi a transporturilor. In acelaşi timp, pe agenda discuțiilor s-a aflat cooperarea intre cele două state in cadrul ONU, inclusiv din perspectiva candidaturii Romaniei pentru un mandat de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite - 2020-2021. De asemenea, viceprim-ministrul Ana Birchall a avut intrevederi bilaterale cu Elmar Mammadyarov, ministrul afacerilor externe, Ramin Namig Guluzade, ministrul transportului, comunicaţiilor şi tehnologiilor informaţionale, Shahin Abdulla Mustafayev, ministrul economiei, cat şi cu Mikheil Janelidze, ministrul afacerilor externe al Georgiei. In cursul vizitei, Viceprim-ministrul Ana Birchall s-a intalnit cu membrii comunităţii romaneşti din Baku, precum şi cu delegaţia Parlamentului Romaniei, aflată in vizită de lucru la Baku. 2018-03-16 10:55:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-03-16-11-07-15big_sigla_guvern.pngÎntrevederea premierului Viorica Dăncilă cu delegația FMIȘtiri din 15.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/intrevederea-premierului-viorica-dancila-cu-delegatia-fmiGalerie foto Premierul Viorica Dăncilă a avut astăzi, la Palatul Victoria, o intalnire cu delegația Fondului Monetar Internațional in contextul evaluării anuale cu privire la evoluția economică. La intalnire au mai participat vicepremierul Viorel Ștefan și ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici. Discuții au avut ca obiect evoluțiile inregistrate de economia Romaniei in ultimul an și perspectivele de dezvoltare și consolidare a sustenabilității economice. Prim-ministrul a subliniat că Romania a inregistrat in 2017 o rată a creșterii economice de 7%, datorată, in principal, ponderii industriei și cu un aport substanțial al agriculturii și dezvoltării domeniilor IT și cercetare-inovare. Investițiile nete in economie au fost anul trecut cu 6,4% mai mari decat in 2016, 33,4% din fonduri fiind investite in industrie și 25% in construcții. Șomajul este la cel mai redus nivel din ultimii 25 de ani, in condițiile in care anul trecut au fost create aproximativ 270.000 de noi locuri de muncă. Prin transferul sarcinii fiscale de la angajator la angajat a fost redus numărul taxelor și cheltuielile cu forța de muncă, iar măsurile privind salarizarea personalului bugetar, cu accent asupra creșterii salariilor in sănătate și educație, precum și creșterea salariului minim brut pe economie contribuie la menținerea pe piața muncii a personalului cu inaltă calificare profesională. Reforma fiscală, legea salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, inițierea și promovarea unei noi legi a pensiilor vor oferi sustenabilitate sistemului de pensii pe o perioadă lungă de timp, a afirmat șeful Executivului. Pentru 2018 se estimează o creștere economică de 6,1%, cu accent asupra susținerii investițiilor, indeosebi a celor finanțate din fonduri europene, a mai precizat prim-ministrul Dăncilă. Vicepremierul Viorel Ștefan și ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, au arătat că Guvernul are in vedere imbunătățirea predictibilității fiscale, iar modificările din ultima perioadă au fost de natură să aducă o serie de clarificări necesare simplificarii legislației fiscale. De asemenea, ministrul Finanțelor a arătat că unul dintre obiectivele Guvernului este creșterea veniturilor bugetare prin imbunătățirea colectării și a relației dintre fisc și contribuabili. Reprezentanții FMI au apreciat creșterea economică inregistrată in 2017 și au arătat că ritmul de creștere va putea fi susținut in perioada următoare printr-un mix echilibrat de politici monetare și fiscale, susținerea investițiilor, sustenabilitatea cheltuielilor publice și imbunătățirii colectării. *** 2018-03-15 19:53:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_Întâlnire_cu_o_delegație_a_fondului_monetar_internațional_06.jpgMesajul premierului Viorica Dăncilă cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni – 15 martie Știri din 15.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/mesajul-premierului-viorica-dancila-cu-ocazia-zilei-maghiarilor-de-pretutindeni-15-martieZiua Maghiarilor de Pretutindeni este un prilej de a sărbători comunitatea maghiară din Romania și relațiile reciproce de bună conviețuire pe care le-am dezvoltat, in ultimele decenii, pe teritoriul țării noastre. De aceea, adresez concetățenilor maghiari un salut cordial și ii felicit la implinirea a 170 de ani de la momentul istoric in care revoluționarii maghiari s-au alăturat mișcărilor europene de eliberare națională. Perspectiva asupra istoriei ne arată că este momentul unei mutări de accent pe lucrurile care ii unesc pe romani și maghiari și care sprijină legăturile interumane, schimburile culturale, perspectiva europeană comună, promovarea tradițiilor și a obiceiurilor care ne definesc. In Europa de astăzi, deosebirile intre etnii și culturi trebuie să reprezinte o sursă de ințelegere și respect reciproc. Astfel, Romania promovează dezideratul european unitate in diversitate și susține, cu determinare, atat libera exprimare a identității etnice, cat și promovarea elementelor identitare de limbă, tradiție, patrimoniu cultural. Ne bazăm, in demersurile noastre, și pe sprijinul organizațiilor civice și culturale ale maghiarilor din Romania. Anul Centenarului este un an cu semnificații profunde pentru societatea romanească in ansamblul său, iar in acest context doresc să subliniez aportul minorităților naționale la moștenirea culturală comună care definește societatea romanească in ansamblul ei, precum și contribuția acestora la edificarea statului roman modern. Guvernul Romaniei aspiră la unitatea eforturilor din partea tuturor cetățenilor pentru a reuși, impreună, să construim țara in care ne dorim să trăim. La mulţi ani tuturor maghiarilor din Romania! Viorica Dăncilă, Prim-ministru al Romaniei 2018-03-15 09:16:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-03-15-09-20-35big_sigla_guvern.png Întrevederea doamnei Prim-ministru Viorica Dăncilă cu Ambasadorul Marii Britanii, Paul BrummellȘtiri din 14.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/intrevederea-doamnei-prim-ministru-viorica-dancila-cu-ambasadorul-marii-britanii-paul-brummellGalerie foto Prim-ministrul Romaniei Viorica Dăncilă l-a primit astăzi, 14 martie, pe Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord in Romania, Paul Brummell. Discuțiile au oferit prilejul unui amplu schimb de opinii privind stadiul și perspectivele cooperării politico-diplomatice bilaterale, consolidarea Parteneriatului Strategic și cu privire la comunitatea romanească din Marea Britanie. Cele două părți au reafirmat angajamentul de aprofundare a relației bilaterale privilegiate, a Parteneriatului Strategic, prin identificarea unor noi oportunități de acțiune sectorială. Prim-ministrul a salutat prezența importantă a investițiilor britanice pe piața din Romania și a arătat disponibilitatea de a dezvolta cooperarea in domenii cu valoare adăugată ridicată. Un subiect important al discuțiilor l-au constituit relațiile romano-britanice in domeniul securității și apărării, precum și importanța colaborării bilaterale in scopul combaterii terorismului. Premierul roman a salutat dinamica colaborării militare bilaterale și importanța cooperării dintre Romania și Marea Britanie in cadrul NATO. In cadrul intrevederii, șeful Executivului a subliniat importanța comunității romanești din Marea Britanie și interesul Guvernului Romaniei pentru protecția drepturilor cetățenilor romani. Totodată, a remarcat gradul ridicat de integrare a comunității romanești in societatea britanică, precum și valoarea adăugată pe care aceasta o aduce economiei britanice. Cei doi interlocutori au discutat intr-o atmosferă cordială și alte teme de interes comun pentru perioada actuală, precum cea a Centenarului Marii Uniri. In acest context, prim-ministrul Dăncilă a apreciat in mod deosebit buna cunoaștere de către ambasadorul Marii Britanii a istoriei, limbii și tradițiilor romane, ilustrand un real interes pentru spațiul romanesc. *** 2018-03-14 18:27:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_brf_9733.jpgPrimirea ambasadorului Republicii Turcia la București, Osman Koray Ertaș, de către premierul Viorica DăncilăȘtiri din 14.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/primirea-ambasadorului-republicii-turcia-la-bucure-ti-osman-koray-erta-de-catre-premierul-viorica-dancilaGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă l-a primit astăzi, 14 martie, la Palatul Victoria, pe Osman Koray Ertaș, ambasadorul Republicii Turcia in Romania, intr-o vizită de curtoazie. Tema centrală a discuțiilor dintre cei doi oficiali a constituit-o relația bilaterală dintre Romania și Turcia, in 2018 implinindu-se 140 de ani de relații bilaterale. In cadrul primirii, a fost reconfirmat angajamentul ambelor părți pentru consolidarea relației bilaterale, pe baza parteneriatului strategic, cu accent pe aprofundarea cooperării economice și sectoriale. Prim-ministrul Dăncilă și-a exprimat satisfacția pentru faptul că Turcia reprezintă primul partener comercial extra-comunitar al Romaniei, iar in 2017 volumul schimburilor bilaterale a depășit, in premieră, pragul de 5 miliarde euro. Premierul roman a apreciat că reluarea lucrărilor Comisiei mixte interguvernamentale de cooperare economică, la inceputul lunii mai, la Ankara, va genera plus valoare parteneriatului strategic dintre Romania și Turcia. In context, cei doi oficiali s-au referit la cooperarea bilaterală sectorială in domenii ca energie, tehnologia informațiilor și comunicațiilor, inovare și cercetare. De asemenea, a fost salutat nivelul foarte bun al cooperării militare in cadrul NATO, dar și pe linie polițienească, inclusiv din perspectiva combaterii migrației ilegale, conform Acordului UE - Turcia din 18 martie 2016. *** 2018-03-14 14:20:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_big_brf_9691.jpgPrimirea de către prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, a ambasadorului Japoniei, Kisaburo IshiiȘtiri din 13.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/primirea-de-catre-prim-ministrul-romaniei-viorica-dancila-a-ambasadorului-japoniei-kisaburo-ishiiGalerie foto Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dăncilă, l-a primit astăzi in audienţă pe ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Japoniei la Bucureşti, Kisaburo Ishii. Intrevederea a prilejuit o trecere in revistă a stadiului actual al relaţiilor bilaterale şi al cooperării la nivel internaţional dintre Romania şi Japonia, in contextul creat de perspectiva ridicării relaţiilor bilaterale la nivelul de parteneriat strategic. Analizand circumstanțele, dar și importanța istorică a vizitei premierului Japoniei in Romania, Shinzo Abe, prim-ministrul Viorica Dăncilă a reiterat voința clară de intensificare a dialogului politic și de concretizare a proiectelor guvernamentale și economice care se regăsesc pe agenda bilaterală. Au fost prezentate ultimele evoluţii in proiecte precum Magistrala 6 de metrou Gara de Nord - Aeroportul Henri Coandă și construcția podului peste Dunăre de la Brăila, dar și colaborările din domeniile energie, infrastructură, IT, agricultură, apărare și securitate. Totodată, premierul Dăncilă a subliniat că Japonia este cel mai mare investitor asiatic din Romania și Guvernul de la București susține toate inițiativele capabile să intensifice colaborarea economică romano-niponă. De asemenea, a menționat că așteaptă cu interes misiuni economice japoneze in țara noastră și că iși dorește promovarea unei prezențe romanești in Japonia. In cadrul intrevederii a fost exprimată incă o dată aprecierea părţii romane pentru decizia Japoniei de a permanentiza, de la inceputul anului viitor, regimul de scutire de vize turistice pentru romanii care intenţionează să călătorească in Japonia pe perioade de pană la 90 de zile. *** 2018-03-13 17:21:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_brf_9679.jpgPrimirea ambasadorului Regatului Spaniei în România, Ramiro Fernandez Bachiller, de către premierul Viorica DăncilăȘtiri din 13.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/primirea-ambasadorului-regatului-spaniei-in-romania-ramiro-fernandez-bachiller-de-catre-premierul-viorica-dancilaGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă l-a primit astăzi, 13 martie, pe Ramiro Fernandez Bachiller, ambasadorul Regatului Spaniei la București. Cei doi oficiali au exprimat satisfacția pentru relația bilaterală excelentă, confirmată de Parteneriatul Strategic. Discuțiile s-au concentrat asupra modalităților concrete de relansare a dialogului politic bilateral, a dinamizării cooperării sectoriale, in perspectiva organizării următoarei ședințe comune de guvern. O atenție deosebită a fost acordată diversificării relațiilor economice, valoarea schimburilor comerciale romano-spaniole ajungand in 2017 la un nivel record de aproape 4 miliarde de euro. Prim-ministrul roman a reafirmat interesul pentru atragerea investițiilor spaniole in Romania, in domenii ca: infrastructura rutieră și energetică, industria auto, de turism, hotelieră și agro-alimentară, in domeniul bancar, IT and C. S-a evocat, de asemenea, cooperarea romano-spaniolă in domeniile reformei administrative, afacerilor interne, muncii și protecției sociale, al promovării egalității de gen, precum și protecției familiei și copilului. Doamna Viorica Dăncilă și-a exprimat aprecierea față de sprijinul deosebit acordat de Spania in domeniul educației, in cei zece ani de predare a limbii romane in școlile spaniole. In acest context, a fost evidențiat nivelul excelent al liceelor cu predare in limba spaniolă din Romania, fiind menționată deschiderea, in viitorul apropiat, de noi astfel de licee la Constanța și Vaslui. Referindu-se la comunitatea romanească din Spania, a doua cea mai mare comunitate romanească de peste hotare, prim-ministrul Dăncilă a mulțumit pentru sprijinul pe care autoritățile spaniole il acordă in procesul de integrare și a analizat impreună cu diplomatul spaniol proiecte care să contribuie la extinderea cooperării bilaterale in domeniile muncii și afacerilor interne. De asemenea, a fost evocată cooperarea in plan european, Romania și Spania avand viziuni apropiate in mai multe dosare importante, precum și deschiderea de a consolida colaborarea in acest domeniu in perspectiva exercitării de către Romania a Președinției Consiliului Uniunii Europene in 2019. In finalul intrevederii, Prim-ministrul roman a apreciat buna cunoaștere a limbii romane de către ambasadorul spaniol, o ilustrare a patrimoniului cultural comun al celor două țări. *** 2018-03-13 14:25:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_brf_9626.jpgPrin decizia prim-ministrului Viorica Dăncilă, a fost înființat Comitetul interministerial pentru implementarea obiectivelor rezultate din Parteneriatul Strategic cu SUA și a altor proiecte bilaterale România-SUA, sub coordonarea viceprim-ministrului Ana BirchallȘtiri din 13.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/prin-decizia-prim-ministrului-viorica-dancila-a-fost-infiintat-comitetul-interministerial-pentru-implementarea-obiectivelor-rezultate-din-parteneriatul-strategic-cu-sua-i-a-altor-proiecte-bilaterale-romania-sua-sub-coordonarea-viceprim-ministrului-ana-birchallComitetul interministerial pentru implementarea obiectivelor rezultate din Parteneriatul Strategic cu SUA și a altor proiecte bilaterale Romania-SUA este inființat in conformitate cu decizia prim-ministrului Viorica Dăncilă. Comitetului interministerial iși va desfășura activitatea sub coordonarea viceprim-ministrului Ana Birchall, iar componența acestuia este următoarea: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Mediului, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerul Cercetării și Inovării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Culturii și Identității Naționale și Ministerul Educației Naționale. La lucrările Comitetului pot fi invitați să participe și reprezentanți la nivel ai altor instituții cu atribuții in domeniul Parteneriatului Strategic Romania-SUA. Comitetul se intrunește trimestrial sau ori de cate ori situația o impune, cu obiectivul monitorizării stadiului implementării proiectelor bilaterale Romania-SUA. Potrivit Programului de Guvernare 2018-2020, - Dezvoltarea, aprofundarea și extinderea Parteneriatului Strategic pentru Secolul XXI cu SUA, pe baza Declarației Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI intre Romania și Statele Unite ale Americii (Washington, la 13 septembrie 2011) va rămane un domeniu prioritar de acțiune. 2018-03-13 14:13:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-03-13-02-16-59big_sigla_guvern.pngÎntrevederea premierului Viorica Dăncilă cu miniștrii afacerilor externe din Bulgaria și Grecia, în prezența șefului diplomației româneȘtiri din 12.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/intrevederea-premierului-viorica-dancila-cu-mini-trii-afacerilor-externe-din-bulgaria-i-grecia-in-prezenta-efului-diplomatiei-romaneGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă a avut astăzi, 12 martie 2018, o intrevedere cu miniștrii afacerilor externe din Republica Bulgaria, Ekaterina Zaharieva, și din Republica Elenă, Nikos Kotzias, in prezența șefului diplomației romane, Teodor Meleșcanu. Intalnirea a avut loc cu prilejul celei de-a 10-a reuniuni trilaterale Romania-Bulgaria-Grecia, care a avut loc in aceeași zi, la București. Cea de-a noua reuniune trilaterală in acest format a fost organizată pe 7 mai 2014 in Grecia, la Salonic. Intrevederea prim-ministrului Viorica Dăncilă cu miniștrii de externe din Grecia și Bulgaria se situează in continuarea acțiunilor de politică externă recente, cu accent pe dimensiunea regională - intrevederea cu președintele sarb, Aleksandar Vučić și convorbirea telefonică cu prim-ministrul bulgar Boiko Borisov - și vine in contextul in care, la nivelul Uniunii Europene, sunt discutate prioritățile față de regiunea Balcanilor de Vest. In aceeași logică regională, in aceste zile va avea loc, in Romania, reuniunea miniștrilor de externe in Formatul București 9 (B9). Este urmărită, astfel, intensificarea cooperării regionale din perspectivă europeană, dar și strategică. Premierul roman a salutat prezența la București a celor doi miniștri și a exprimat satisfacția pentru continuitatea formatului trilateral menționat, cu o vechime de peste două decenii și cu o certă utilitate și valoare adăugată generată indeosebi in planul cooperării regionale şi al proiectelor de interconectare. A fost evidențiat caracterul privilegiat al relațiilor dintre cele trei state, reflectat pe palierul cooperării bilaterale, precum şi prin interesele comune care apropie pozițiile acestora in plan regional - cu accent pe integrarea europeană a statelor din zonă - şi european, unde acestea impărtăşesc obiectivul unei Europe unite, coezive şi solidare. In acest sens, a fost exprimată deplina disponibilitate a tuturor celor trei țări de a continua dezvoltarea cooperării in plan bilateral și regional, precum și de a promova impreună proiecte de interes comun, in beneficiul cetățenilor acestora. In relația cu Bulgaria, prim-ministrul Viorica Dăncilă a adresat felicitări pentru demararea cu succes a Președinției bulgare a Consiliului Uniunii Europene și a asigurat partea bulgară de intregul sprijin in indeplinirea obiectivelor propuse. A fost evidențiată paleta largă de oportunități de care beneficiază Romania și Bulgaria, ca state vecine, membre UE si NATO, pe care cele două țări doresc să le valorifice. Premierul roman a subliniat rolul pe care etnicii romani din Bulgaria și cei bulgari din Romania il dețin in dezvoltarea relațiilor bilaterale, ca punți de legătură intre cele două țări. In plan economic, a fost relevată necesitatea de a incuraja contactele dintre oamenii de afaceri și de a conferi o dinamică mai pronunțată comerțului bilateral şi investiţiilor reciproce, menite să creeze noi locuri de muncă. Părțile au agreat importanța implementării eficiente a programelor de dezvoltare regională și cooperare transfrontalieră dintre Romania și Bulgaria, in vederea derulării de proiecte concrete cu fonduri europene, care să asigure convergența economică și socială in cele două state. In relația cu Grecia, șeful Executivului roman a evocat prietenia trainică dintre cele două țări și popoare, bazată pe legături cu adanci rădăcini istorice și pe numeroase similitudini și convergențe de abordare pe tematicile actuale de interes la nivel regional și european, care conferă relației bilaterale un important potențial de dezvoltare și diversificare. Inaltul demnitar roman a manifestat dorința de a impulsiona dialogul politic bilateral și de a relua contactele la nivel inalt. A fost relevată contribuția comunității romane din Grecia și a celei elene din Romania la consolidarea relațiilor dintre cele două popoare, precum și la dezvoltarea legăturilor culturale. In plan economic, a fost salutată creșterea schimburilor comerciale romano-elene in anul 2017. Totodată, a fost subliniată importanța menținerii și consolidării acestei tendințe, alături de promovarea investițiilor bilaterale, in condițiile existenței unui important potențial de explorat și valorificat. *** 2018-03-12 17:58:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_big_brf_9578.jpgPrimirea ambasadorului Regatului Țărilor de Jos în România, Stella Ronner-Grubačić, de către premierul Viorica DăncilăȘtiri din 12.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/primirea-ambasadorului-regatului-tarilor-de-jos-in-romania-stella-ronner-grubacic-de-catre-premierul-viorica-dancilaGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă a primit-o astăzi, 12 martie, la Palatul Victoria, pe Stella Ronner-Grubačić, ambasadorul Regatului Țărilor de Jos in Romania, intr-o vizită de curtoazie. Tema centrală a discuțiilor dintre cei doi oficiali a constituit-o relația bilaterală dintre Romania și Olanda. Cu acest prilej, a fost reconfirmat angajamentul ambelor părți pentru consolidarea relației bilaterale, cu accent pe relansarea dialogului politic, dezvoltarea cooperării economice și sectoriale. De asemenea, au fost discutate aspecte referitoare la ridicarea MCV. Prim-ministrul Dăncilă și-a exprimat satisfacția pentru faptul că Olanda se situează pe primul loc in ceea ce privește investițiile in Romania, cu un capital investit de peste 9 miliarde de euro. In context, a menționat importanța stimulării schimburilor economice, in scopul depășirii deficitului economic inregistrat de Romania. Intrevederea a prilejuit, totodată, un schimb de opinii privind temele de actualitate de pe agenda europeană, fiind reconfirmată voința comună de a aprofunda cooperarea, inclusiv in perspectiva deținerii de către Romania a Președinției Consiliului Uniunii Europene in 2019. De asemenea, demnitarul roman a oferit asigurări că țara noastră va acționa ca un partener activ și constructiv, avand ca premisă o abordare unitară, pro-europeană, care este susținută atat la nivelul autorităților romane in ansamblu, cat şi al cetățenilor. In ceea ce privește tematica extinderii spațiului Schengen, inaltul oficial roman a reiterat argumentele părții romane pentru susținerea unei decizii favorabile de aderare a Romaniei la spațiul Schengen. *** 2018-03-12 15:40:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_brf_9325.jpgGuvernul României a transmis un mesaj privind combaterea antisemitismului și a discriminării, cu prilejul marcării a 75 de ani de la deportarea evreilor din MacedoniaȘtiri din 12.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/guvernul-romaniei-a-transmis-un-mesaj-privind-combaterea-antisemitismului-i-a-discriminarii-cu-prilejul-marcarii-a-75-de-ani-de-la-deportarea-evreilor-din-macedoniaViceprim-ministrul Ana Birchall participă, la Skopje, la evenimentul pentru marcarea a 75 de ani de la deportarea evreilor din Macedonia. La ceremoniile organizate in perioada 11-13 martie sunt prezenți inalți oficiali ai Republicii Macedonia, delegați ai statelor europene și reprezentanți ai comunităților de evrei. In acest context, astăzi a fost organizată o sesiune extraordinară a Parlamentului Republicii Macedonia dedicată acestui eveniment, in cadrul căreia vicepremierul Ana Birchall a transmis mesajul prim-ministrului Viorica Dăncilă. Ceremoniile organizate la Skopje pentru marcarea Holocaustului au o semnificație aparte. Numai prin păstrarea vie, in memoria colectivă, a tragediei victimelor putem lua măsuri ca asemenea atrocități să nu se mai repete vreodată. Rememorarea Holocaustului, precum și educarea generațiilor viitoare in spiritul adevărului cu privire la tragedia Holocaustului fac parte dintr-un obiectiv mai inalt - protecția valorilor democratice, combaterea antisemitismului și a discriminării. Trebuie să ne propunem ca lumea de maine nu doar să fie diferită, ci și mai bună, o lume in care toleranța și respectul pentru demnitatea tuturor oamenilor să nu fie doar idealuri, ci realități ale vieții de zi cu zi, se arată in mesajul transmis de Ana Birchall din partea doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă, in contextul ceremoniilor care au marcat 75 de ani de la deportarea evreilor din Macedonia. Cu ocazia evenimentelor speciale de comemorare, au fost depuse coroane de flori la monumentul victimelor Holocaustului din incinta fostei fabrici de tutun din Skopje (fost lagăr de tranzit in perioada celui de-al Doilea Război Mondial) de către inalți oficiali macedoneni, precum și de către delegațiile celorlalte state prezente la eveniment. Totodată, oficialii prezenți au participat la un marș in memoria evreilor deportați din Macedonia, victime ale Holocaustului. 2018-03-12 14:25:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-03-12-02-31-59big_sigla_guvern.pngMesaj al premierului Viorica Dăncilă cu ocazia Zilei de 8 martieȘtiri din 08.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/mesaj-al-premierului-viorica-dancila-cu-ocazia-zilei-de-8-martie8 Martie este ziua in care celebrăm femeia, atat din perspectiva statutului și rolului in societate, cat și din cea personală: mamă, fiică, soție, soră. De la stabilirea zilei internaționale a femeii, pe 8 martie 1977, prin Rezoluția Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, și pană in prezent, au avut loc multe transformări care au adus schimbări in bine in ceea ce privește exercitarea drepturilor femeilor. Provocările sociale și economice din ultimii ani au scos in evidență rolul important pe care femeile il au in societate. Femeile asigură o parte tot mai semnificativă a forței de muncă in societatea noastră şi continuă să joace, aproape in aceeași măsură ca in trecut, rolul tradițional in familiile lor. Noile cercetări confirmă caștigul economic și social al participării egale a femeilor pe piața muncii și contribuția lor esențială la bunăstarea generală, o constatare care, spun eu, legitimează accesul crescand al femeilor la funcții importante in stat, tendință la care s-a aliniat și Romania. Și aș da aici chiar exemplul guvernului pe care il conduc, in care mă bucur să colaborez cu nu mai puțin de opt doamne ministru. Egalitatea intre bărbați și femei constituie, așadar, un pilon al societăților coezive, creatoare, orientate spre viitor. Romania se implică activ in eforturile internaționale de promovare a egalității de gen. Un exemplu practic este recenta Campanie UN Women - HeForShe , care are drept scop implicarea bărbaților prin luarea de atitudine și promovarea acțiunilor in favoarea egalității de gen, de combatere a violenței impotriva femeilor. Ca prim-ministru, susțin cu fermitate această mișcare de solidaritate din convingerea că egalitatea de șanse este parte a respectării drepturilor omului, iar oprirea violenței impotriva femeilor este imperativă. Acest lucru m-a mobilizat in cursul activității mele ca europarlamentar, cand am făcut parte din Comisia pentru Drepturile Femeilor şi Egalitate de Gen, și mă va mobiliza in continuare. Mi-am inceput mandatul de prim-ministru cu un set de măsuri legislative menite să combată violența in familie. Urmăresc personal dezbaterile și voi fi foarte atentă cum vor fi puse in practică aceste măsuri. Personal, am convingerea că implicarea de gen și egalitatea de șanse sunt principii mai solide decat diferențele ideologice sau de opinii, că valori precum solidaritatea și umanitatea constituie fundamente ale proiectelor publice in jurul cărora putem să coagulăm resurse și energii. Mi-am propus să reconsiderăm modul in care definim, corectăm și punem in practică politici sociale, pornind de la aceste principii. Am in vedere aici nu doar egalitate intre femei și bărbați, ci egalitatea de șanse intr-un sens extins. Este imperativ să ințelegem profund nevoia fiecărui copil la șansa unei vieți decente, la educație. Este nevoie să găsim soluții pentru acele obstacole care există incă pe piața muncii in ceea ce privește incadrarea persoanelor vulnerabile. Este esențial să punem in valoare, cu umanitate și delicatețe, calitățile persoanelor cu dizabilități, să sprijinim integrarea lor socială. Avem responsabilitatea unei perspective complexe și profunde asupra acestor problematici, avem datoria să asigurăm șanse egale tuturor semenilor noștri la educație, muncă și in societate, precum și certitudinea unui stat care sprijină și nu condamnă alegerile fiecăruia dintre noi. Mesajul meu de astăzi este un apel la solidaritate și unitate, valori pe care avem nevoie de le redefinim la nivelul societății. La mulți ani femeilor din Romania și din intreaga lume! 2018-03-08 15:49:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-03-08-03-52-16big_sigla_guvern.pngÎntrevederea prim-ministrului României, Viorica Dăncilă, cu președintele Serbiei, Aleksandar VucicȘtiri din 08.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/primirea-pre-edintelui-republicii-serbia-aleksandar-vucic-de-catre-premierul-viorica-dancilaGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă a avut astăzi, 8 martie, o intrevedere cu Aleksandar Vucic, președintele Republicii Serbia, aflat in vizită oficială in Romania. Cei doi oficiali au abordat in cadrul discuțiilor subiecte de interes comun, precum stadiul cooperării bilaterale, inclusiv la nivel sectorial, procesul negocierilor de aderare ale Republicii Serbia la UE, precum şi evoluțiile recente la nivel regional. Cu această ocazie, președintele Republicii Serbia a lansat prim-ministrului roman invitația de a efectua o vizită oficială in țara sa. In cadrul intrevederii, a fost apreciat nivelul dialogului politic intre Romania și Serbia și trendul ascendent al relației economice bilaterale și al schimburilor comerciale. In acest context, au fost discutate măsuri de sprijin pentru oamenii de afaceri din cele două țări. Au fost discutate, de asemenea, elemente legate de politicile guvernamentale și de promovare politică in plan bilateral, precum și promovarea egalității de gen in cadrul administrației centrale și locale. Cei doi inalți oficiali au discutat pe larg despre subiectul interconectărilor in domeniul transporturilor și in sectorul energiei, esențiale in apropierea celor două economii, in asigurarea securității energetice și a apropierii dintre cetățenii celor două țări. In context, a fost evocată posibilitatea reluării traficului feroviar pe ruta Timișoara-Varșeț. Totodată, au fost abordate subiecte privind cooperarea in domeniul infrastructurii urbane, a susținerii polilor de creștere și dezvoltare regională și a valorificării potențialului cooperării agricole bilaterale - teme care se regăsesc și pe agenda cooperării regionale și a celei circumscrise Strategiei Dunării. Prim-ministrul Viorica Dăncilă a reconfirmat sprijinul politic ferm al Romaniei pentru parcursul european al Serbiei și disponibilitatea de a impărtăși experiența țării noastre in procesul de negociere cu Uniunea Europeană. Premierul Viorica Dăncilă a salutat numirea, de ambele părți, a președinților Comisiei Mixte pentru minorități. De asemenea, șeful Executivului roman a exprimat necesitatea continuării dialogului pe tema minorității romane din Serbia, utilizand mecanismele bilaterale existente. Asigurarea și respectarea drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor naţionale, mai ales cele privind accesul la mass-media, educaţie şi serviciu religios in limba maternă sunt esențiale pentru păstrarea identității specifice a etnicilor romani. 2018-03-08 15:48:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_brf_9137.jpgPrimirea ambasadorului Regatului Arabiei Saudite, Abdulaziz Mohammed Al-Aifan, de către prim-ministrul Viorica Dăncilă, la Palatul VictoriaȘtiri din 08.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/intrevederea-premierului-viorica-dancila-cu-ambasadorul-regatului-unit-al-arabiei-saudite-in-romania-abdulaziz-m-al-aifanGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă l-a primit astăzi, 8 martie 2018, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Regatului Arabiei Saudite la București, Abdulaziz Mohammed Al-Aifan. In cursul discuției, premierul roman a exprimat satisfacția pentru relațiile bilaterale excelente dintre cele două țări, bazate pe un parteneriat tradițional și o bună colaborare in diverse domenii de interes comun. Șeful Executivului a transmis, totodată, interesul pentru intensificarea dialogului romano-saudit la nivel guvernamental, prin creșterea numărului de contacte bilaterale, și a evocat importanța unei coordonări stranse intre mediile de afaceri din cele două țări, care să faciliteze identificarea de proiecte concrete de cooperare. Palierul economic ocupă un rol prioritar pentru Guvernul Romaniei, in ansamblul relației cu Arabia Saudită, avand in vedere importanța Regatului saudit in regiunea Golfului, a subliniat premierul Viorica Dăncilă. Cei doi oficiali au evidențiat, totodată, potențialul important de amplificare și diversificare a cooperării sectoriale in domenii precum agricultură, energie, transporturi, turism, sănătate, educație, cultură, afaceri interne etc. 2018-03-08 11:54:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_abdulaziz_m._al_aifan01.jpg