RSS - Guvernul Românieihttp://www.gov.roRSS Guvernul Românieiro-ROO nouă reuniune a Comitetului interministerial pentru Centenar, desfășurată la Palatul VictoriaȘtiri din 23.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/o-noua-reuniune-a-comitetului-interministerial-pentru-centenar-desfa-urata-la-palatul-victoriaGalerie foto In cadrul Comitetului Interministerial pentru Centenar desfășurat astăzi, 23 aprilie 2018, la Palatul Victoria, a fost prezentată nota de informare cu privire la proiectul de Ordin al ministrului culturii și identității naționale pentru aprobarea Ghidului privind privind procedura de selecţie a manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului Romaniei (1918 - 2018) şi a Primului Război Mondial, formulate şi asumate de entități persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor. Informații privind criteriile de eligibilitate ale solicitanților și ale proiectelor, organizarea şi funcţionarea comisiilor, modalitatea de analiză și selecție, de soluționare a contestațiilor, precum și detalii privind organizarea sesiunii de selecţie se regăsesc in Ghidul privind privind procedura de selecţie a manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului Romaniei (1918 - 2018) şi a Primului Război Mondial, formulate şi asumate de entități persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor, aprobat prin Ordinul ministrului culturii și identității naționale si postat pe site-ul Ministerului. Facem precizarea că pentru această sesiune a fost propusă alocarea sumei de 50 de milioane de lei pentru persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial, din suma totală de 150.000.000 lei aflată la dispoziţia MCIN pentru manifestările, acţiunile şi proiectele de aniversare a Centenarului Romaniei (1918 - 2018) şi a Primului Război Mondial, suma maximă aferentă unui proiect, care poate fi solicitată, fiind in cuantum de 5 milioane de lei. Reamintim că in data de 21 martie 2018, Guvernul Romaniei a aprobat ordonanța de urgență prin care s-a creat cadrul legal pentru buna desfășurare a proiectelor și manifestărilor dedicate Centenarului Marii Uniri. Mai mult, pentru a elimina eventualele neclaritări cu privire la categoriile de beneficiari, s-a introdus prin actul normativ menționat și posibilitatea legală pentru finanţarea proiectelor derulate de către organisme neguvernamentale. Considerăm importantă implicarea acestora și asigurarea unei competiții libere și transparente pentru intreaga societate. Tot in ședința Comitetului Interministerial din data de 23 aprilie 2018 au fost supuse spre aprobare, in baza Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul Romaniei, lista de manifestări, acțiuni și proiecte cu anvergură regională/judeţeană/locală, lista de manifestări, acțiuni și proiecte cu anvergură națională / internațională pentru care au fost solicitate instituţiilor publice clarificări suplimentare, potrivit informării prezentate de ministrul culturii şi identităţii naţionale in şedinţa Comitetului Interministerial din data de 23 martie, precum și lista de manifestări, acțiuni și proiecte de aniversare a Centenarului Marii Uniri și a Primului Război Mondial cu anvergură națională / internațională, proiecte inregistrate la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale ulterior datei de 23 martie a.c. Centralizator privind situația celor 3 liste aprobate Nr.crt. Număr Anexă Total Proiecte Suma (lei) 1 Anexa 1 99 6.309.526 2 Anexa 2 7 1.985.000 3 Anexa 3 7 3.149.000 4 113 11.443.526 Pe ordinea de zi a Comitetului Interministerial pentru Centenar din data de 23 aprilie 2018 au mai fost și informări cu privire la Monumentele Marii Uniri (stadiul/evoluţia de la Comitetul Interministerial din data de 23.03.2018 pană in prezent). *** 2018-04-23 18:10:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_participare_la_comitetul_interministerial_dedicat_pregătirii_centenarului_05.jpgA doua reuniune a Comisiei Naționale pentru pregătirea aderării României la Zona EuroȘtiri din 23.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/a-doua-reuniune-a-comisiei-nationale-pentru-pregatirea-aderarii-romaniei-la-zona-euroGalerie foto Comisia Naţională de fundamentare a Planului Naţional de aderare la zona euro, prezidată de prim-ministrul Viorica Dăncilă, s-a reunit astăzi, la Palatul Victoria. La reuniune au participat preşedintele Academiei Romane, prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, guvernatorul Băncii Naţionale a Romaniei, Mugur Isărescu, reprezentanți ai Academiei Romane, ai Administraţiei Prezidenţiale, ai partidelor parlamentare, ai sindicatelor, ai patronatelor, ai structurilor asociative, ai societății civile și ai mediului universitar. La inceputul reuniunii, prim-ministrul a subliniat că incepand de astăzi reuniunile Comisiei Naţionale vor fi doar intalniri de lucru şi dezbateri pe baza unor prezentări elaborate de către specialişti, accentuand, totodată, necesitatea unor opinii pro şi contra care să conducă la adoptarea unor soluţii viabile pentru atingerea obiectivelor Comisie Naţionale. Toate aceste lucrări vor fi postate pe site-ul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, la secţiunea dedicată Comisiei Naţionale. Preşedintele Academiei Romane a subliniat că dificultatea şi contrangerile inseamnă o muncă laborioasă a Comisiei Naţionale: Personal şi Academia Romană vom depune toate eforturile să reuşim impreună. Constrangerile pe care le avem in față cand ne referim la adoptarea monedei euro sunt de două tipuri. Primul tip ne arată că avem nevoie, prin legislație și politici publice economice și sociale, să ne aliniem strategiei care asigură sustenabilitatea criteriilor de adoptare a monedei unice. Al doilea ne obligă să ne acomodăm demersul național cu reformele UE, in general și cu cele ale Uniunii Economice și Monetare, in special. Trebuie să tindem spre aceasta, ca stat membru deplin, fără derogare. In cadrul reuniunii au fost supuse spre dezbatere două comunicări: una cu privire la problematica internă a aderării, iar cealaltă referitoare la experienţele altor ţări in pregătirea adoptării monedei euro. Lucrarea Drumul spre zona euro susţinută de academicianul Daniel Dăianu, relevă următoarele aspecte: Zona euro elimină riscul valutar, este - adăpost faţă de instabilitatea pieţelor financiare; aduce import de credibilitate şi poate disciplina politici; semnificaţie politică şi geopolitică; Dar zona euro nu elimină posibila criză de lichiditate şi de solvenţă (operaţiuni ale BCE, ESM/EFSF, dovedesc această realitate); nu asigură automat convergenţa reală şi structurală; Economiile care au performat bine in zona euro sunt cele care au inregistrat caştiguri de productivitate sistematice; Este vital ca economia romanească să fie cat mai robustă la momentul aderării, nu in cele din urmă fiindcă zona euro nu are incă instrumente de amortizare a şocurilor asimetrice, de stabilizare; Cum am defini robusteţea ecnomiei romaneşti şi deci schiţa unui program? - o masă critică de convergenţă reală şi structurală, care să menţină un diferenţial mic al inflaţiei faţă de media din ZE (mai ales faţă de Germania); - consolidare bugetară solidă: deficit bugetar structural de sub 1% din PIB; venituri fiscale de min 30% din PIB (faţă de cca. 26% acum), care să asigure spaţiu fiscal; datorie publică nu mai mare de 45% din PIB; - reforme care măresc eficienţa sectorului public; - dezvoltarea infrastructurii, bunuri publice de bază (finanţarea educaţiei cu 5% din PIB); - capacitatea de a avea caştiguri de productivitate sistematice care să susţină creşteri salariale importante (pentru a stopa exodul forţei de muncă); sunt necesare politici industriale in acest sens; - nota bene: nivelul de productivitate depinde de plasarea in - lanţuri de producţie (production chains) - avantaje competitive dinamice; Interesul funciar al Romaniei este ca zona euro să fie cat mai robustă; este necesar că: - uniunea bancară să aibă o schemă colectivă de garantare a depozitelor (EDIS) şi un fond de rezoluţiune comun (SRF) solid; - zona euro să aibă instrumente de intervenţie pentru a atenua crize de lichiditate şi de solvenţă; restructurarea de datorii publice să nu se facă automat pentru a nu declanşa panica; - un fond de stabilizare pentru a combate şocuri asimetrice; - să se stimuleze convergenţa economică in zona euro (planul Juncker nu este suficient); Sunt etape pentru aderare: masa critică de convergenţă reala şi structurală; intrarea in ERM2; intrarea in UB (in caz se intră inainte de aderare); aderarea la zona euro; Un program de asistenţă din partea CE poate ajuta aderarea; Comparaţia cu ţările baltice are relevanţă limitată intrucat au avut regim de consiliu monetar, sunt economii foarte mici. In urma dezbaterilor, Comisia a stabilit ca incepand cu următoarea ședință să analizeze pe capitole structura și conținutul Planului Național de adoptare a monedei euro. 2018-04-23 18:09:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_participare_la_reuniunea_conducerii_comisiei_naționale_pentru_aderarea_româniei_la_moneda_euro_09.jpgPremierul Viorica Dăncilă: Vom răspunde cu soluții corecte problemelor pe care le întâmpinați în salarizarea personalului medicalȘtiri din 23.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/premierul-viorica-dancila-vom-raspunde-cu-solutii-corecte-problemelor-pe-care-le-intampinati-in-salarizarea-personalului-medicalGalerie foto Premierul Viorica Dăncilă, ministrul Sănătății, Sorin Pintea, ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, și ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, au discutat astăzi cu managerii spitalelor pe tema salarizării din sistemul de sănătate și a modalității de aplicare a sporurilor. Am vrut să avem această discuție pentru că domeniul sănătății este prioritar pentru mine, ca prim-ministru, pentru Guvernul pe care il conduc. Din acest motiv, sănătatea, alături de educație, a beneficiat de incă o majorare salarială. Vă ascult cu toată deschiderea pentru că vreau să văd direct cu ce probleme vă confruntați. Vom analiza tot ceea ce semnalați dumneavoastră, astfel incat să venim cu soluții concrete și corecte, care să răspundă situațiilor pe care le intampinați, a afirmat prim-ministru Viorica Dăncilă. Managerii care au intervenit in cadrul intalnirii au apreciat că noua legislație privind salarizarea in sănătate a determinat majorări salariale consistente, indeosebi pentru medici. Insă, au semnalat că sunt și cazuri punctuale in care veniturile unor angajați din sistem, aferente lunii martie 2018 au scăzut in raport cu venitul incasat pentru februarie 2018. De asemenea, au fost semnalate unele diferențe in ceea ce privește veniturile medicilor, ca urmare a aplicării regulamentului de sporuri, in funcție de ordonatorul principal de credite de care aparține spitalul in care lucrează, respectiv Ministerul Sănătății, consiliul județean sau consiliul local. Ca urmare a consultărilor cu cei aproximativ 350 de manageri de spitale, premierul Viorica Dăncilă a stabilit formarea unui grup de lucru din care să facă parte reprezentanți ai Executivului și manageri ai unor spitale din subordinea Ministerului Sănătății, ai consiliilor locale și județene, precum și ai spitalelor monospecializate. Acest grup de lucru va analiza problemele semnalate de manageri și va propune soluții de răspuns. *** 2018-04-23 17:48:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_Întâlnire_cu_manageri_ai_spitalelor_pe_tema_salariilor_din_sistemul_de_sănătate_06.jpgO nouă reuniune la nivel înalt între România, Bulgaria, Grecia și Serbia va avea loc la BucureștiȘtiri din 23.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/o-noua-reuniune-la-nivel-inalt-intre-romania-bulgaria-grecia-i-serbia-va-avea-loc-la-bucure-tiPrim-ministrul Viorica Dăncilă va găzdui, marți, 24 aprilie, la Palatul Victoria, o nouă reuniune cvadrilaterală la nivel inalt Romania, Bulgaria, Grecia și Serbia. Dezbaterile din cadrul reuniunii de la București se vor concentra pe proiectele de interconectare regională, stadiul aderării Serbiei la UE și perspectiva europeană a intregii regiuni. In acest context, vor avea loc consultări la nivel inalt intre prim-ministrul Romaniei, Viorica Dăncilă, ​președintele Republicii Serbia, Aleksandar Vučić, prim-ministrul Greciei, Alexis Tsipras, și prim-ministrul Republicii Bulgaria, Boiko Borisov. La finalul evenimentului, cei patru oficiali vor susține declarații de presă comune. Reuniunea cvadripartită cu participarea premierilor Bulgariei și Greciei și a președintelui Serbiei este cea de-a treia ediţie a acestui format, după cele organizate in octombrie 2017, la Varna și in decembrie 2017, la Belgrad. 2018-04-23 12:10:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-04-23-12-13-37big_sigla_guvern.pngParticiparea premierului Viorica Dăncilă la evenimentul “Wine & Street Food Forum” în cadrul “Wine & Street Food Festival”, moderat de Alessandra StoicescuȘtiri din 20.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/participarea-premierului-viorica-dancila-la-wine-amp-street-food-forum-in-cadrul-wine-amp-street-food-festival-moderat-de-alessandra-stoicescuGalerie foto Alocuţiunea premierului Viorica Dăncilă la evenimentul - Wine and Street Food Forum in cadrul - Wine and Street Food Festival, moderat de Alessandra Stoicescu Viorica Dăncilă: Vreau să vă mulţumesc pentru invitație. Vreau să vă felicit pentru inițiativa acestui important eveniment şi imi doresc ca astfel de intalniri să aibă un impact cat mai mare pentru mediul de afaceri, pentru că avem nevoie de o apropiere, de un parteneriat solid, intre antreprenori şi reprezentanţii instituționali. Vă asigur că aveţi in mine un susținător şi că vă sunt alături la identificarea şi implementarea unor soluții corecte, care să contribuie la o bună dezvoltare şi promovare a domeniului pe care il reprezentanți, atat in plan naţional, dar şi in plan internaţional. Știu de cand eram europarlamentar, vicepreședinte al Comisiei de Agricultură din Parlamentul European, despre acest domeniu, despre problemele, despre oportunitățile pe care le aveţi in cadrul acestui domeniu. Am considerat intotdeauna că este necesară o bună promovare atat in plan intern, dar şi in plan extern. Am promovat produsele romanești, am promovat vinurile romaneşti, am promovat produse tradiționale romanești şi am făcut-o de fiecare dată in Parlamentul European cu certitudinea şi cu mandria că acestea ne reprezintă şi că avem nevoie de o promovare cat mai bună. Vă mărturisesc că după fiecare eveniment făcut in Parlamentul European veneau colegi de-ai mei şi imi spuneau: Aveţi produse extraordinare, aveţi un vin extraordinar, dar, din păcate, cred că nu sunt făcute foarte multe eforturi pentru a le promova, pentru ale scoate in evidență cat mai mult. Eu sper ca acest eveniment, sper ca soluțiile pe care le vom găsi, atat la nivel naţional, dar şi la nivel european, să poată fi o parghie pentru promovare şi cred că unul din pașii importanţi pe care putem să ii facem este chiar cel de azi, in care puteți vorbi cu autorităţile naţionale, in care puteți să ne comunicați cum vedeţi dumneavoastră lucrurile, iar noi avem datoria de a găsi soluții pentru a ridica toate barierele care vă stau in cale. Vă felicit pentru tot ceea ce faceți şi vă asigur că in Guvernul Romaniei veţi găsi partenerii dumneavoastră pentru a avea o activitate cat mai bună şi pentru a promova cat mai mult produsele romanești. Mulţumesc mult! /...;/ Viorica Dăncilă: Exporturile de vin au crescut cu 5,6% faţă de 2016, dar mie mi se pare că se poate face un efort mult mai bun. De aceea, am solicitat domnului ministru Radu Oprea o evaluare a activității tuturor atașaților comerciali, pentru că eu consider că atașații comerciali trebuie să aibă un rol mult mai important, să lucreze mult mai aplicat pentru promovarea produselor romanești, pentru promovarea vinurilor. De aceea, vă indemn să luați parte cat mai intens la această promovare, şi dacă ar fi să-mi spun o părere personală, cred că putem, anul acesta, să facem, domnule ministru, o promovare centenar, o promovare mult mai activă, in urma discuțiilor pe care le vom avea cu producătorii de vinuri. Vă mulţumesc! /...;/ Viorica Dăncilă: Sunt intru totul de acord că agricultura, nu numai agricultura romanească, agricultura in general trebuie să răspundă unor provocări legate de siguranţă, securitate alimentară, schimbări climatice şi acest lucru a fost subliniat de antevorbitorul meu. Ceea ce voiam eu să adaug este legat de faptul că in trimestrul II al acestui an vom inființa Casa de Comerț a Romaniei, care se va adresa tocmai produselor agroalimentare şi care va fi un ajutor pentru fermierii romani, dar in același timp va impulsiona economia Romaniei, atat in ceea ce privește strangerea la un loc a produselor agrare, a produselor din agricultura, dar şi in a asigura depozitarea lor şi prelucrarea lor - şi eu cred că acest lucru poate fi un factor foarte important pentru agricultura romanească. Declarațiile premierului Viorica Dăncilă la evenimentul - Wine and Street Food Forum in cadrul - Wine and Street Food Festival, moderat de Alessandra Stoicescu Reporter: Doamna premier, vă rog să ne spuneţi dacă aţi discutat cu preşedintele Klaus Iohannis despre relocarea Ambasadei Romaniei şi cand? Viorica Dăncilă: Da, am discutat cu domnul președinte Iohannis. Nu pot să spun ce am discutat, a fost o discuţie privată, n-am să vorbesc despre o discuţie privată cu domnul președinte. Dacă domnul președinte vrea să vă spună, asta este altceva, dar pot să confirm că am avut o discuţie cu domnul președinte. Reporter: Este adevărat că nu i-aţi răspuns președintelui iniţial la telefon? Viorica Dăncilă: Da, iniţial nu am răspuns. Eram la Simfonia Lalelelor. Nu am avut telefonul, nu am văzut apelul, nu am ştiut de această discuţie şi pe urmă am sunat şi am discutat cu dumnealui, ceea ce mi s-a părut un lucru de normalitate. Reporter: /.../ a fost adoptat in şedinţa de guvern de azi? Viorica Dăncilă: Da, a fost adoptat, aşă cum deja s-a aflat, a fost adoptat un memorandum in şedinţa de guvern. Voi discuta cu domnul președinte după adoptarea acestui memorandum. Vă asigur insă că avem responsabilitate, avem discernămant şi că vom purta discuții cu toate instituțiile. Reporter: Deci era nevoie de consultarea președintelui inainte de a da acest memorandum? Era un comunicat de presă venit in această dimineaţă din partea Administraţiei Prezidențiale. Viorica Dăncilă: Eu cred că Ministerul de Externe şi-a asumat acest lucru şi că discuţiile le vom purta pe urmă. Reporter: Ministrul de Externe a semnat acest memorandum şi ce conține el, mai exact? Viorica Dăncilă: Nu pot să vă spun incă ce conține acest memorandum, dar am confirmat că acest memorandum există şi că vom purta discuții cu toate instituțiile, inclusiv cu domnul președinte. Reporter: De ce are acest caracter secret? Viorica Dăncilă: Emitentul este cel care stabilește dacă un document este la clasificate sau nu. Deci, Ministerul de Externe a considerat că acest document trebuie să fie la documente clasificate şi aşa a şi fost. Reporter: In comunicat guvernul spune că rămane clasificat pană la adoptarea finală. Spuneți că a fost adoptat. De ce mai este clasificat acum documentul? Viorica Dăncilă: Vom purta discuții cu toate instituțiile, cand vom ajunge la un numitor comun, atunci vom face public... Reporter: Dacă este un document clasificat, de ce președintele Camerei Deputaților, domnul Liviu Dragnea, știa despre acest document, sau de unde ştia? Viorica Dăncilă: Bun, s-a știut despre acest document. Am văzut că a apărut inainte de a fi votat incă in şedinţa de guvern, deci acest document era deja cunoscut. In rest, nu vă pot spune ceea ce este in document. 2018-04-20 19:30:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_02.jpgPremierul Viorica Dăncilă şi membrii Guvernului României s-au întâlnit cu secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, Jeppe Tranholm-MikkelsenȘtiri din 19.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/premierul-viorica-dancila-si-membrii-guvernului-romaniei-s-au-intalnit-cu-secretarul-general-al-consiliului-uniunii-europene-jeppe-tranholm-mikkelsenGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă a avut astăzi, 19 aprilie, o intrevedere cu secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, cu participarea membrilor Guvernului Romaniei. In cadrul intalnirii, șeful Executivului a trecut in revistă evoluțiile inregistrate pe toate palierele procesului de pregătire pentru preluarea preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene de către Romania, exprimand, totodată, dorința aprofundării dialogului cu Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene, esențial pentru urmărirea evoluţiei negocierilor dosarelor de pe agenda europeană și pentru exercitarea eficientă a mandatului din primul semestru al anului viitor. De asemenea, prim-ministrul Viorica Dăncilă a subliniat obiectivul Romaniei de a juca un rol constructiv și de a susține, prin acţiunile intreprinse in timpul mandatului, eforturile de a intări consensul la nivel european. - Guvernul Romaniei este angajat in avansarea procesului de pregătire a președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, iar asigurarea condiţiilor necesare exercitării cu profesionalism a mandatului țării noastre reprezintă un obiectiv prioritar al Guvernului pe care il conduc. Chiar in ședința de Guvern de ieri, am prezentat prima contribuție a Romaniei la programul comun de lucru al trio-lui compus din Romania, Finlanda și Croația cu scopul de a defini impreună ce putem face in cele 18 luni cand statele noastre vor deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Mai mult decat atat, am implicat de la preluarea mandatului pe toți colegii din Executiv in procesul laborios de pregătire, invitand alături de noi Parlamentul Romaniei și Administrația Prezidențială in a participa la acest efort de cea mai mare importanță pentru țara noastră. Astfel, am finalizat nominalizările echipelor dedicate activităților din cadrul grupurilor de lucru intensificand, cu suportul Secretariatul General al Consiliului, activitatea de formare, pentru a ne asigura că reprezentanții noștri vor face față cu brio rolului pe care il vor deține incepand cu 1 ianuarie 2019. In acest sens, putem afirma că Romania este pregătită să iși asume președinția din umbră a Consiliului pe perioada președinției austriece și privim discuția de astăzi ca o etapă extrem de importantă in ceea ce inseamnă acțiunile viitoare ale Guvernului Romaniei in acest proces de pregătire- , a afirmat șeful Executivului. Continuand seria vizitelor la nivel inalt incepute in luna ianuarie, cand la Palatul Victoria a avut loc reuniunea Trio-ului de Președinții ale Consiliului Uniunii Europene Romania - Finlanda - Croația, prezența Secretarului General al Consiliului UE, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, la București va fi urmată, in cea de a doua jumătate a anului 2018 și inceputul anului 2019, de vizitele reprezentanților instituțiilor europene (Secretarul General al Comisiei Europene, Conferința Președinților din Parlamentul European, Colegiul Comisarilor), ale unor state membre și ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, precum și de vizita Guvernului Romaniei la Bruxelles. Declarații susținute de premierul Viorica Dăncilă și de secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, Jeppe Tranholm - Mikkelsen [Check against delivery] Viorica Dăncilă: Bună ziua, domnule secretar general. Imi face o plăcere deosebită să vă intampinăm astăzi, la București, in plină pregătire a președinției Romaniei pentru Consiliul Uniunii Europene. Vreau să vă asigur că, pentru noi, președinția Consiliului Uniunii Europene constituie o prioritate și suntem conștienți că trebuie să avem o președinție care să dea răspunsuri unor provocări importante la nivel european. De aceea, acordăm o mare atenție atat organizării, cat și pregătirii acestui lucru. Știm că trebuie să răspundem unor provocări legate de Brexit, de Uniunea Europeană post-Brexit, de Cadrul Financiar Multianual, și, in același timp, să ducem mai departe dosarele pe care le vom prelua de la președinția austriacă. Vreau să vă asigur că, incepand cu a doua parte a anului, de la 1 iulie anul acesta, vom asigura președinția din umbră a președinției austriece și acest lucru ne va ajuta să putem să preluăm mult mai ușor dosarele care se află in lucru și care nu vor fi finalizate de către președinția austriacă. Vreau să vă asigur că ajutorul dumneavoastră, implicarea dumneavoastră, conlucrarea cu dumneavoastră reprezintă pentru noi o prioritate și constituie un factor care ne va ajuta să ducem la bun sfarșit tot ceea ce ne propunem. Am inființat un Comitet interministerial din care fac parte reprezentanți ai Guvernului, ai Președinției Romaniei, ai Parlamentului Romaniei, astfel incat pe acest proiect național să putem avea consens și să putem realiza o președinție cat mai bună. Vă mulțumim pentru disponibilitatea dumneavoastră, pentru participarea astăzi la intalnirea cu miniștrii din Guvernul Romaniei. Aveți cuvantul! Jeppe Tranholm - Mikkelsen: Vă mulțumesc foarte mult, doamnă prim-ministru, domnilor miniștri pentru primirea făcută astăzi. Este o mare plăcere și un privilegiu să fiu cu dumneavoastră aici. Am avut in această dimineață o serie de intalniri care mi-au intărit convingerea că Romania este intr-un stadiu avansat in ceea ce privește pregătirile pentru o președinție de succes, anul viitor. Vom intra in curand in ultima etapă a acestor pregătiri, și din acel moment, angajamentul dumneavoastră personal va fi și mai important. Astfel, din această perspectivă, sunt foarte incantat că am avut ocazia să mă intalnesc cu voi toți aici, astăzi. Intrevederea bilaterală a premierului Viorica Dăncilă cu secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, Jeppe Tranholm - Mikkelsen 2018-04-19 17:32:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_Întrevedere_bilaterală_cu_secretarul_general_al_consiliului_uniunii_europene,_jeppe_tranholm_01.jpg200 de posturi disponibile în Programul Oficial de Internship al Guvernului României - ediţia 2018Știri din 19.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/200-de-posturi-disponibile-in-programul-oficial-de-internship-al-guvernului-romaniei-editia-2018Studenții și tinerii absolvenți sunt invitați să aplice, incepand de astăzi, 19 aprilie, pentru cele 200 de locuri disponibile in Guvern, ministere, instituții și autorități publice, in cadrul Programului Oficial de Internship al Guvernului Romaniei. Ediţia din acest an se va desfășura sub egida Centenarului Marii Uniri de la 1918 și se va derula in perioada 16 iulie - 14 septembrie. Programul este destinat tinerilor romani cu varsta maximă de 25 de ani la inceperea stagiului de practică, studenţi sau absolvenţi ai unei universităţi din Romania ori din afara ţării. Inscrierile se fac online, incepand de astăzi pană la 14 mai 2018, iar formularul de inscriere este disponibil la adresa http://internship.gov.ro/register. Anul acesta, in Programul de Internship s-au alăturat Guvernului Romaniei și alte 55 de instituţii-gazdă. Programul Oficial de Internship al Guvernului va oferi tinerilor posibilitatea să se acomodeze cu modul de lucru in administraţia publică centrală și să fie implicați in proiecte care să le permită punerea in practică a cunoștințelor dobandite in cursul anilor de studiu. De asemenea, stagiarii vor participa la discuții și intalniri de lucru cu miniștri, secretari de stat, specialiști in diferite domenii de competență, precum și la training-uri și workshop-uri tematice. Pe perioada stagiului de practică, internii vor beneficia de o bursă lunară de 1.000 de lei, iar la finalul perioadei de internship vor primi un certificat din partea Guvernului Romaniei şi, la cerere, o scrisoare de recomandare din partea tutorilor. Calendarul de organizare şi desfăşurare a ediţiei 2018 a Programului de Internship este structurat astfel: 19 aprilie - 14 mai: depunerea candidaturilor online; 14 mai - 3 iunie: evaluarea candidaturilor; 4 iunie -22 iunie: interviuri online; 29 iunie: anunţarea rezultatelor; 16 iulie: deschiderea Programului de Internship; 14 septembrie: inchiderea Programului de Internship. Informații suplimentare: Programul Oficial de Internship al Guvernului Romaniei a debutat in anul 2013, cu 25 de tineri care au făcut stagii de practică in structurile din Palatul Victoria. In 2014, Programul a fost extins la nivelul ministerelor și departamentelor conduse de miniștri și miniștri-delegați, cu participarea a peste 150 de tineri. In anul 2015, au fost 300 de interni in instituțiile publice aflate in subordinea ministerelor, in 2016 au fost 200 de stagiari in Guvern, ministere, instituții publice, iar anul trecut, 100 de tineri au urmat acest program. Astfel, de la debut, 782 de tineri au absolvit cu succes și fac parte din rețeaua de alumni a Programului. 2018-04-19 15:55:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-04-19-03-58-31big_sigla_guvern.pngÎntrevederea prim-ministrului Viorica Dăncilă cu președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene, Paolo GentiloniȘtiri din 19.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/intrevederea-prim-ministrului-viorica-dancila-cu-pre-edintele-consiliului-de-mini-tri-al-republicii-italiene-paolo-gentiloniGalerie foto Intampinarea președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene, Paolo Gentiloni, de către prim-ministrul Viorica Dăncilă Declarații comune de presă susținute de prim-ministrul Viorica Dăncilă și de președintele Consiliului de Miniștri Paolo Gentiloni [Check against delivery] Viorica Dăncilă: Buna ziua, salut prezența la București a domnului președinte al Consiliului de Miniștri al Republici Italiene, Paolo Gentiloni,și doresc să ii mulțumesc pentru convorbirile substanțiale pe care le-am avut intr-o atmosferă cordială și constructivă. Vizita domniei sale are loc intr-un moment simbolic, marcarea a două decenii de parteneriat strategic, respectiv un deceniu de la parteneriatul strategic consolidat. Dorința noastră, o dorință pe care am discutat-o, este de a consolida și de a intări relațiile bilaterale, relații bilaterale excelente pe care le avem și in acest moment. Romania și Italia sunt parteneri privilegiați, puternic legați din punct de vedere istoric, cultural și lingvistic și care impărtășesc aceeași viziune privind o Europă unită, solidară și puternică. Am agreat impreună cu premierul italian faptul că imediat ce se va constitui viitorul guvern italian, să avem o ședință comună care ar putea contribui la diversificarea, dar şi consolidarea cooperării sectoriale, foarte bune deja, intre țările noastre, in domenii precum securitate și apărare, domeniile economice, energie, mediu, agricultură, justiție și afaceri interne, sănătate, cultură și educație. Am remarcat impreună cu satisfacție tendințele economice pozitive din ambele țări, context in care considerăm oportun să dăm un impuls relațiilor economice romano-italiene. Italia reprezintă un partener strategic pentru tara noastră, volumul schimburilor comerciale ajungand in 2017 la aproape 14 miliarde de euro, un nivel record pentru ultimul deceniu. De asemenea, asistăm in Romania la o prezență extrem de diversificată a investițiilor italiene, cu peste 21.000 de companii cu capital italian, prezența străină cea mai numeroasă și in aceeași măsură cea mai diversificată. Am discutat astăzi și despre importanța comunității romanești din Italia, precum și de comunitatea italiană din Romania, ambele reprezentand o punte de legătură dintre cele două state. Am exprimat dorința de a contribui activ la discuțiile privind viitorul Uniunii Europene, inclusiv in perspectiva preluării președinției Consiliului Uniunii Europene de către Romania la 1 ianuarie 2019. Cred că impreună putem răspunde unor provocări precum Brexit-ul, cadrul financiar multianual, dar și viitorul Uniunii Europene post-Brexit. Discuțiile noastre s-au bazat pe o abordare unitară și am vorbit despre solidaritate in a răspunde și altor provocări care pot apărea la nivel european. L-am felicitat pe domnul prim-ministru Paolo Gentiloni pentru preluarea de către Italia a mandatului de președinte in exercițiu al OSCE in acest an, l-am asigurat de sprijinul ferm al Romaniei in eforturile de a gestiona provocările complexe la adresa securității din Europa. Aș vrea să mulțumesc incă o dată domnului Gentiloni pentru deschiderea pe care a manifestat-o in privința aspectelor pe care le-am avut pe agenda discuțiilor și să-l asigur de intreaga mea disponibilitate in aprofundarea colaborării bilaterale dintre Romania şi Italia.In final, domnule Gentiloni, doresc să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat Romaniei pe durata mandatului dumneavoastră și să vă urez mult succes in activitatea viitoare. Paolo Gentiloni: Vă mulțumesc! Mulțumesc doamnei prim-ministru Dăncilă! Intalnirea noastră este un prilej de a intări relațiile care sunt deja excelente. Trebuie să reamintim pe bună dreptate că baza acestor relații este una care se fundamentează, intr-adevăr, pe relațiile culturale și lingvistice și trebuie practic să reafirmăm aceste poziții internaționale. Țările noastre sunt implicate la nivelul UE și al Alianței Nord-Atlantice și sunt susținute de relații economice excelente. Așa cum reamintea și doamna prim-ministru, in 2017 am atins cifra record de 14 miliarde de euro interschimb comercial, iar Italia este cel de al doilea partener comercial al Romaniei. Avem 25.000 de societăți italiene prezente și active in Romania. In parte, acestea sunt intreprinderi mici și mijlocii, iar altele sunt bănci sau intreprinderi sau societăți italiene. Și suntem interesați de investiții in sectorul agricol, inovarea tehnologică, energie, credite, sectorul apărării și in numeroase alte sectoare. Relațiile noastre sunt intărite și de prezența foarte relevantă a unei comunități romane in Italia, 1.300.000 de persoane. Poate că este cea mai consistentă comunitate romană prezentă in străinătate. Vă asigur că este vorba de cea mai consistentă comunitate străină prezentă in Italia. Și am convenit impreună cu doamna prim-ministru Dăncilă că nivelurile de integrare de-a cursul anilor au fost din ce in ce mai bune și sunt in acest moment satisfăcătoare. Acolo unde intervin probleme, guvernele noastre se angajează să intervină pentru a le soluționa. In final, am convenit impreună cu doamna prim-ministru asupra faptului că consultările dintre țările noastre trebuie să continue și in cadrul unor intalniri bilaterale la nivelul celor două guverne. Suntem foarte interesați de acest lucru, tocmai pentru că noi considerăm prezența foarte importantă și interesul italian in Romania nu ca pe un fapt intamplător, temporar, ci ca pe unul strategic. De aceea ii mulțumesc doamnei ministru și vom continua observațiile noastre și discuțiile noastre in cadrul unui pranz de lucru. Mulțumesc! 2018-04-19 13:22:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-04-19-04-36-09big_06.jpgVicepremierul Ana Birchall: Dezvoltarea, aprofundarea și extinderea Parteneriatului Strategic cu SUA, între prioritățile Guvernului RomânieiȘtiri din 18.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/vicepremierul-ana-birchall-dezvoltarea-aprofundarea-i-extinderea-parteneriatului-strategic-cu-sua-intre-prioritatile-guvernului-romanieiDezvoltarea, aprofundarea și extinderea Parteneriatului Strategic cu SUA sunt intre prioritățile Guvernului Romaniei, asumate prin Programul de Guvernare. Acesta este mesajul transmis de viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, cu prilejul intrevederilor avute cu inalţi oficiali ai Departamentului de Stat, Departamentului Apărării, Departamentului Energiei, Departamentului Justiției și Consiliului Securității Naționale din cadrul Casei Albe, in cursul vizitei de lucru pe care a efectuat-o, in perioada 8-17 aprilie, in Statele Unite ale Americii. Vicepremierul Ana Birchall le-a transmis partenerilor americani susţinerea pentru Parteneriatul Strategic dintre Romania şi SUA la toate nivelurile de decizie politică, guvernamentală şi parlamentară din Romania. Au fost trecute in revistă evoluțiile inregistrate in principalele domenii ale Parteneriatului și au fost stabilite repere pentru contactele bilaterale și activitățile conexe in perioada următoare, cu perspectiva intensificării comerțul bilateral, creșterii investițiilor americane in Romania și aprofundarea cooperării in plan economic, educațional, al cercetării și dezvoltării. De asemenea, vicepremierul Ana Birchall a solicitat și a primit asigurări din partea oficialilor americani privind susținerea Administrației de la Washington pentru candidatura Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD). S-a discutat, de asemenea, despre stadiul organizării, in septembrie, la Bucureşti, a Summit-ului privind Iniţiativa celor 3Mări (I3M) şi a Forumului de Afaceri. In ceea ce privește cooperarea economică bilaterală, pe langă intalnirile cu reprezentanți ai Administrației SUA, viceprim-ministrul Ana Birchall a avut intrevederi cu membri ai Consiliului de Afaceri Romano-American (AMRO) și cu reprezentanții unor companii americane care au participat la Forumul Trade Winds desfășurat in toamna anului trecut, la București, cărora le-a prezentat informații actualizate cu privire la evoluția economiei Romaniei, potențialul de dezvoltare economică, atuurile și interesul față de atragerea de investiții străine, inclusiv americane, in contextul in care, in 2017, țara noastră a inregistrat cea mai mare creștere economică din UE. De asemenea, oamenii de afaceri americani, printre care s-au numărat și reprezentanți ai industriei cinematografice, au apreciat inițiativa susținută de Executivul roman și de majoritatea parlamentară de a stimula realizarea de co-producții cinematografice in Romania, astfel incat țara noastră să devină un hub regional in domeniul cinematografiei. Vicepremierul Ana Birchall a invitat cu acest prilej reprezentanții companiei cinematografice americane Universal Pictures să realizeze producții cinematografice in Romania. Viceprim-ministrul roman a discutat, de asemenea, cu membri ai Congresului american, republicani și democrați, din conducerea Comitetului pentru Securitate Internă și Afaceri Guvernamentale, Comitetul de Afaceri Externe, Comitetul pentru Alocări Bugetare, Comitetul pentru Ştiinţă, Spațiu şi Tehnologie, precum şi din Grupul de prietenie Romania din Camera Reprezentanţilor, despre accesul Romaniei la programul Visa Waiver. Oficialii americani au evidențiat, totodată, recunoașterea de care se bucură Romania in cadrul NATO, contribuția ţării noastre la securitatea euro-atlantică, relevanţa strategică a Mării Negre in contextul unei regiuni complexe cu multiple provocări, rolul Romaniei in relaţia transatlantică şi la nivelul UE. Vicepremierul Ana Birchall a subliniat in acest context contribuția Romaniei prin alocarea a 2% din PIB pentru domeniul apărării, derularea investițiilor in modernizarea forțelor armate, precum și participarea consecventă a țării noastre in teatrele de operațiuni. De asemenea, oficialul roman a avut schimburi de opinie privind situația din regiunea Mării Negre, Balcanii de Vest și vecinătatea estică, cu accent asupra situației din Republica Moldova, viitorul summit NATO din iulie 2018, formatele regionale de cooperare la care participă Romania, in special formatul București 9 si I3M, securitatea energetică, apărarea cibernetică, acțiunile hibride etc. Agenda vizitei de lucru a inclus, de asemenea, intrevederi cu inalți oficiali ai Organizației Națiunilor Unite și ai organizațiilor internaționale, intalniri cu reprezentanții comunităților romanești, și cu reprezentanți ai mediului academic din New York, Washington D.C. și Los Angeles. In discuțiile purtate cu Secretarul General adjunct al ONU, Amina Mohammed, responsabil cu afaceri economice și sociale, și cu Miroslav Lajčak, președintele celei de-a 72-a Sesiuni a Adunării Generale a ONU, au fost abordate chestiuni legate de candidatura Romaniei la Consiliul de Securitate al ONU, cooperarea in cadrul organizației, sprijinul Romaniei pentru negocierea Pactului global pentru o migrație sigură și contribuția țării noastre la pilonul pace și securitate al ONU. De asemenea, viceprim-ministrul Ana Birchall a subliniat angajamentul Romaniei in implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, cu atat mai mult in contextul in care țara noastră va deține președinția Consiliului UE in primul semestru al anului 2019, in etapa de pregătire a UE pentru Forumul la nivel inalt al ONU pentru dezvoltare durabilă. Vizita delegației romane in SUA a inclus și o intrevedere cu Shanelle Hall, director executiv adjunct al UNICEF, și cu echipa UNICEF din New York, prilej cu care a fost subliniată colaborarea excelentă a Romaniei cu reprezentanții UNICEF. Reprezentanților comunității romane vicepremierul Ana Birchall le-a transmis atenția deosebită pe care Executivul o acordă romanilor de pretutindeni și interesul pentru intărirea legăturilor culturale și economice ale romanilor de pretutindeni cu Romania, implicarea lor in evenimentele ocazionate de Anul Centenarului, romanii din diaspora fiind cei mai buni ambasadori ai Romaniei. Vicepremierul Ana Birchall a participat și la ceremonia de comemorare a victimelor Holocaustului (Annual Gathering of Remembrance Yom ha-Shoah), de la Sinagoga Samuel din New York, și a avut intrevederi cu reprezentanții Muzeului Memorial al Holocaustului și cu Consulul General al Israelului la New York, Dani Dayan. Demersurile și proiectele Guvernului roman pentru comemorarea victimelor Holocaustului, studierea Holocaustului in Romania și omagierea supraviețuitorilor Holocaustului au fost apreciate in acest context drept un exemplu pozitiv in ceea ce privește comemorarea Holocaustului și combaterea antisemitismului. 2018-04-18 18:13:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_gen_(r)_james_jones,_presedinte_interimar_atlantic_council_si_damon_wilson,_vicepres._executiv_ac.jpegDineu de lucru oferit de doamna prim-ministru Viorica Dăncilă doamnelor ambasador acreditate la București, cu participarea doamnelor ministru din Guvernul RomânieiȘtiri din 18.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/dineu-de-lucru-oferit-de-doamna-prim-ministru-viorica-dancila-doamnelor-ambasador-acreditate-la-bucure-ti-cu-participarea-doamnelor-ministru-din-guvernul-romanieiGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă a oferit ieri, 17 aprilie, un dineu de lucru doamnelor ambasador acreditate la București, doamnelor ministru din Guvernul Romaniei și doamnei primar general al Capitalei, Gabriela Firea. La eveniment a participat, ca invitat special, președintele Camerei Deputaților, domnul Liviu Nicolae Dragnea. La eveniment, doamna prim-ministru a vorbit despre bilanțul primelor 100 de zile de guvernare, dar și despre principalele priorități ale Guvernului pentru trimestrul doi al acestui an. In acest context, șeful Executivului de la București a subliniat că anumite demersuri legislative, care au drept obiectiv impulsionarea investițiilor publice, se află in faza de finalizare. A amintit Legea parteneriatului public-privat și legislația in domeniul achizițiilor publice, menționand că acestea vor fi elaborate in consens cu directivele europene. In ceea ce privește politica in materie de investiții publice, inaltul oficial roman a menționat că Guvernul dorește să facă din anul 2018 un an al investițiilor, astfel incat cheltuielile publice pentru investiții vor fi in mod semnificativ mai ridicate. De asemenea, in cadrul intrevederii, s-a discutat și despre accesarea de fonduri europene, fonduri norvegiene și dezvoltarea unor proiecte bilaterale in domeniul educației. Precizăm că acest eveniment reprezintă o continuare a dialogului inițiat la 20 martie 2018 cu doamnele ambasador acreditate in Romania, unde accentul a fost pus pe măsurile guvernamentale de promovare a egalității de șanse intre femei și bărbați, legislația in domeniu, pe capitolul - Respect și demnitate pentru femei din cadrul Programului de Guvernare 2018-2020, precum și pe Convenția națională pentru egalitatea de gen: Romania Paritară. 2018-04-18 11:48:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_foto_de_grup_1.jpgÎntrevederea prim-ministrului Viorica Dăncilă cu ministrul de stat pentru afaceri externe al Emiratelor Arabe Unite, dr. Sultan Ahmed Al JaberȘtiri din 17.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/intrevederea-prim-ministrului-viorica-dancila-cu-ministrul-de-stat-pentru-afaceri-externe-al-emiratelor-arabe-unite-dr-sultan-ahmed-al-jaberPrim-ministrul Viorica Dăncilă a avut astăzi, 17 aprilie 2018, o intrevedere cu dr. Sultan Ahmed Al Jaber, ministru de stat pentru afaceri externe al Emiratelor Arabe Unite, aflat in vizită oficială in Romania cu prilejul desfășurării primei reuniuni a Comitetului Mixt de cooperare intre Guvernul Romanei și Guvernul Emiratelor Arabe Unite (16-17 aprilie 2018). Premierul Viorica Dăncilă a subliniat că, prin actualul program de politică externă, Guvernul Romaniei recalibrează orientarea către partenerii săi tradiționali din regiunea Golfului, relațiile cu Emiratele Arabe Unite reprezentand o prioritate, atat din perspectiva relațiilor inter-umane, cat și a potențialului economic și comercial. In context, a evidențiat dinamica specială a relațiilor dintre cele două țări și a transmis dorința comună de consolidare, pe mai departe, a raporturilor bilaterale. Dialogul a reliefat, de asemenea, simbolistica aparte a anului 2018, avand in vedere faptul că Romania celebrează 100 de ani existență a statului roman modern, iar Emiratele Arabe Unite 100 de ani de la nașterea părintelui fondator al EAU - - Anul Zayed. In cursul convorbirilor au fost salutate rezultatele sesiunii comitetului mixt, cele două părți exprimand interesul pentru aprofundarea cooperării in domeniile agricultură, transporturi, infrastructură, energie, IT și securitate cibernetică, precum și educație și cultură. A fost evidențiat faptul că documentele juridice bilaterale semnate cu prilejul comitetului mixt vor facilita și impulsiona dezvoltarea colaborării in domeniile de interes comun pentru cele două părți. Cei doi demnitari au agreat, totodată, ca Guvernele celor două țări, in baza rezultatelor primei reuniuni a comitetului mixt, să identifice noi sectoare de cooperare, inclusiv noi proiecte concrete. De asemenea, premierul Viorica Dăncilă a transmis interesul părții romane pentru intensificarea contactelor directe intre mediile de afaceri din cele două țări, context in care a apreciat că forumul economic romano-emiratez, organizat in marja reuniunii comitetului mixt, va permite prezentarea oportunităților oferite de cele două economii și va contribui la dinamizarea dialogului intre oamenii de afaceri din Romania și cei din Emiratele Arabe Unite. 2018-04-17 16:20:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-04-17-04-24-10big_sigla_guvern.pngPrima reuniune a Comisiei Naționale pentru pregătirea aderării României la Zona EuroȘtiri din 12.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/prima-reuniune-a-comisiei-nationale-pentru-pregatirea-aderarii-romaniei-la-zona-euroGalerie foto COMUNICAT DE PRESĂ Comisia Naţională de fundamentare a Planului Naţional de aderare la zona euro, prezidată de prim-ministrul Viorica Dăncilă, s-a reunit astăzi, la Palatul Victoria. La reuniune au participat guvernatorul Băncii Naţionale a Romaniei, Mugur Isărescu, reprezentanți ai Academiei Romane, ai Administraţiei Prezidenţiale, ai partidelor parlamentare, ai sindicatelor, ai patronatelor, ai structurilor asociative, ai societății civile și ai mediului universitar. Premierul a subliniat importanţa activităţii Comisiei Naţionale avand in vedere că aderarea la zona euro reprezintă un obiectiv fundamental in ceea ce priveşte dezvoltarea sustenabilă a Romaniei. Șeful Executivului a prezentat considerentele pentru care este decisivă realizarea in acest an a Planului Naţional de aderare la zona euro, respectiv: de natură istorică - mari obiective naţionale au putut fi realizate doar de o națiune unită; de oportunitate, avand in vedere dorința Comisiei Europene de a sprijini ţările membre pentru convergenţă şi pentru pregătirea aderării la zona euro. Un al treilea argument este că Romania va deţine la inceputul anului viitor Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, context in care este de dorit ca pană la finalul acestui an să aibă un Plan Naţional de aderare la zona euro. Un alt considerent, dar nu ultimul ca importanță, privește complexitatea procesului de aderare la zona euro. In mesajul transmis cu prilejul reuniunii, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a salutat inființarea Comisiei in acest cadru instituțional lărgit, menit să favorizeze asigurarea consensului național pentru pregătirea aderării Romaniei la zona euro. Președintele a apreciat că un asemenea demers consensual privind aprofundarea integrării europene este benefic Romaniei și că il va susține in mod consecvent. Participanții la reuniune au subliniat că obiectivul de aderare la zona euro excede ciclului electoral, iar intrarea in zona euro trebuie sa fie un proiect de ţară prioritar al Romaniei, asupra căruia este nevoie de un larg consens și de coagularea şi sprijinul intregii societăți. In acest context, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, reprezentanții Academiei Romane și ai partidelor politice au subliniat că vor susține demersurile de pregătire pentru aderarea Romaniei la zona euro. In cadrul reuniunii a fost analizat şi stadiul constituirii unor grupuri de lucru, membrii apreciind că acestea trebuie să devină funcţionale cat mai repede, pentru a furniza documente in vederea dezbaterii lor in ședințele Comisiei. Informații suplimentare: Comisia Naţională işi va desfăşura activitatea pană la finalul anului 2018 şi se va intruni bilunar sau de cate ori este necesar. Pană la 15 noiembrie 2018, comisia urmează să elaboreze: Raportul de prezentare a situaţiei actuale din punctul de vedere al criteriilor de convergenţă şi fundamentare a Planului Naţional de aderare la zona euro; Proiectul Planului Naţional de aderare la zona euro. Urmare a consultărilor permanente in acest format și a documentelor finalizate, va fi propusă o declarație politică de asumare a Planului Național de aderare la zona euro. 2018-04-12 20:59:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_participare_la_reuniunea_conducerii_comisiei_naționale_pentru_trecerea_la_moneda_euro_09.jpgÎntrevederea prim-ministrului României, Viorica Dăncilă, cu ministrul pentru Europa și afaceri externe al Republicii Franceze, Jean-Yves Le DrianȘtiri din 12.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/intrevederea-prim-ministrului-romaniei-viorica-dancila-cu-ministrul-pentru-europa-i-afaceri-externe-al-republicii-franceze-jean-yves-le-drianGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă l-a primit astăzi, 12 aprilie, pe ministrul pentru Europa și pentru afaceri externe al Republicii Franceze, Jean-Yves Le Drian, aflat in vizită la București. Vizita oficialului francez survine la 11 ani de la ultima vizită a unui ministru de externe francez in Romania și are loc in contextul unui an cu multiple semnificații in relaţia bilaterală: aniversarea a 10 ani de la semnarea Declaraţiei de Parteneriat Strategic, pregătirea Sezonului Romania-Franţa, proiect cultural şi de diplomaţie publică de mare anvergură, care se va derula intre 1 decembrie 2018 și 14 iulie 2019, suprapunandu-se cu prima Președinție a Consiliului UE exercitată de Romania, precum și celebrarea Centenarului Marii Uniri, la care Franţa a avut o contribuție semnificativă. In cadrul intrevederii, prim-ministrul Romaniei a salutat relația bilaterală privilegiată dintre Romania și Franța, in contextul dinamicii deosebite a dialogului politic la toate nivelurile din acest an și a exprimat dorința aprofundării cooperării romano-franceze, inclusiv prin actualizarea Foii de Parcurs a Parteneriatului Strategic, cu obiectivul semnării sale cu ocazia vizitei prim-ministrului roman la Paris, la sfarșitul acestui an. A fost salutată evoluția foarte bună a schimburilor economice bilaterale, care au depășit, in 2017, cifra de 8 miliarde de euro. Șeful Executivului a remarcat dimensiunea importantă pe care investițiile franceze o au in Romania și a transmis interesul și deschiderea pentru atragerea de noi investiții cu capital francez, precum și pentru diversificarea cooperării economice. In ceea ce privește agenda europeană, prim-ministrul Viorica Dăncilă a reiterat interesul Romaniei de a coopera indeaproape cu Franța și cu ceilalți parteneri europeni pentru consolidarea unității și coeziunii Uniunii Europene, precum și in perspectiva preluării Președinției Consiliului Uniunii Europene, de către Romania, la 1 ianuarie 2019. De asemenea, prim-ministrul a reiterat importanța deosebită pe care Guvernul Romaniei o acordă obiectivului aderării Romaniei la Spațiul Schengen, subliniind contribuția substanțială pe care țara noastră o aduce la securitatea internă UE. In cadrul dialogului, premierul Viorica Dăncilă a reliefat obiectivul Romaniei de aderare la OCDE, fiind evidențiată indeplinirea tuturor criteriilor de evaluare și speranța privind o decizie pozitivă in cel mai scurt timp. Un alt subiect care a figurat pe agenda discuțiilor a fost francofonia, prim-ministrul Romaniei subliniind rolul Romaniei ca stat far al Francofoniei in regiune și interesul de promovare a limbii franceze ca o investiție in viitorul profesional al tinerei generații. *** 2018-04-12 12:04:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_primirea_ministrului_francez_pentru_europa_şi_afaceri_externe,_jean-yves_le_drian_02.jpgPrimirea ministrului adjunct al afacerilor externe al Statului Israel, Tzipi Hotovely, de către prim-ministrul Viorica Dăncilă, la Palatul VictoriaȘtiri din 11.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/primirea-ministrului-adjunct-al-afacerilor-externe-al-statului-israel-tzipi-hotovely-de-catre-prim-ministrul-viorica-dancila-la-palatul-victoriaGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă a primit-o astăzi, 11 aprilie 2018, pe Tzipi Hotovely, ministrul adjunct al afacerilor externe al Statului Israel, aflată intr-o vizită oficială in Romania. In cadrul intrevederii a fost evocată dinamica specială a relațiilor dintre Romania și Statul Israel, atat la nivel politic, cat și pe palierul cooperării sectoriale. Pe acest fundal, a fost evidențiată dorința comună de consolidare, pe mai departe, a raporturilor bilaterale. Cei doi oficiali au reliefat simbolistica aparte a anului 2018, in condițiile in care, in acest an, Statul Israel aniversează 70 de ani de la crearea sa, se implinesc 70 de ani de relații diplomatice neintrerupte romano-israeliene, iar Romania sărbătorește centenarul Marii Uniri. In context, prim-ministrul Viorica Dăncilă a accentuat că aprofundarea relațiilor cu Statul Israel reprezintă o prioritate pentru Guvernul Romaniei. In cursul convorbirilor s-a degajat acordul ambelor părți pentru valorificarea suplimentară a cooperării in domeniul economic, context in care a fost subliniată necesitatea sporirii numărului proiectelor concrete și stimularea interesului reciproc al comunităților de afaceri din cele două țări, astfel incat să fie fructificate potențialele economice ale Romaniei și Israelului. O atenție particulară a fost acordată și oportunităților de colaborare pe palier sectorial, in domenii precum apărare, sănătate, turism și educație. In acest context, cei doi oficiali au explorat posibilitatea incheierii unui parteneriat Romania-Israel in domeniul noilor tehnologii, cu accent pe sectoarele energie, agricultură sustenabilă, securitate cibernetică și inovații antreprenoriale, pentru domenii high-tech. Premierul Viorica Dăncilă a evidențiat angajamentul constant al Romaniei in ceea ce privește condamnarea antisemitismului, asumarea trecutului și condamnarea negării Holocaustului, context in care a exprimat interesul părții romane pentru continuarea cooperării in domeniul educației pentru Holocaust. Șeful Executivului subliniat, de asemenea, interesul țării noastre pentru finalizarea proiectului Muzeului Național de Istorie a Evreilor și a Holocaustului din Romania. 2018-04-11 12:24:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_Întrevedere_cu_ministrul_adjunct_al_afacerilor_externe_din_statul_israel,_tzipi_hotovely.03_resize.jpgMesajul prim-ministrului Viorica Dăncilă cu prilejul Sarbatorilor PascaleȘtiri din 08.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/mesajul-prim-ministrului-viorica-dancila-cu-prilejul-sarbatorilor-pascaleLiniștea, speranța, ințelegerea și solidaritatea pe care ni le inspiră de fiecare dată Sfintele Paști să ne călăuzească in tot ceea ce facem. Lumina Sărbătorilor Pascale și spiritul invățăturilor creștine ne indeamnă să fim mai buni, să ne prețuim și iubim aproapele, să dăm intaietate lucrurilor care ne unesc. Putem face din fiecare zi un nou inceput pentru aceasta. Tuturor romanilor care sărbătoresc astăzi Invierea, le urez să se bucure de momentele petrecute in familie sau cu prietenii și de frumoasele tradiții romanești. Hristos a inviat! Viorica Dăncilă Prim-ministru 2018-04-08 09:06:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_shutterstock_4608493.jpgMesajul consilierului de stat Dana Varga din cadrul Guvernului României, cu prilejul Zilei Internaționale a RomilorȘtiri din 08.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/mesajul-consilierului-de-stat-dana-varga-din-cadrul-guvernului-romaniei-cu-prilejul-zilei-internationale-a-romilorBut bersa angle Romale! La mulți ani tuturor romilor! 8 Aprilie - Ziua Internațională a Romilor este o celebrare a afirmării identității culturale și naționale a minorității romilor in intreaga lume. In istorie, in spațiul romanesc, romii au fost atestați documentar in urmă cu peste 500 de ani, ca robi domnești și mănăstirești. Inceputul luptei pentru emancipare politică și culturală a romilor a avut loc in perioada interbelică. In perioada de după 1989, pe fondul libertății reinstaurate in societatea noastră, mișcarea asociativă, politică și culturală a romilor din Romania a cunoscut un avant și o diversitate comune cu cele ale celorlalte minorități. Romii, alături de celelalte 18 etnii au primit statut legal de minoritate națională, caștigandu-și, rand pe rand, drepturile sociale, culturale și politice, pe fondul tranziției către o societate democratică. După 28 de ani de tranziție, putem trage linie și să recapitulăm: Romania a fost primul stat european care a introdus măsuri afirmative in educație pentru accesul romilor in invățămantul liceal și universitar și, totodată, primul stat care a adoptat o strategie guvernamentală pentru imbunătățirea situației romilor. Toate aceste eforturi pot fi durabile doar dacă fiecare dintre noi, ca cetățeni, romi și neromi deopotrivă, ne aducem contribuția in combaterea stereotipurilor și prejudecăților despre romi. Este nevoie să ajutăm, in loc să blamăm, să construim, in loc să victimizăm, să-i invățăm pe semenii noștri, acolo unde ei nu ințeleg sau fac in mod greșit și să facem noi inșine un efort să-i ințelegem mai bine pe cei de langă noi. Astfel, vom putea privi in urmă și să spunem: Am contribuit și eu! Astăzi, aș vrea să felicit fiecare copil de etnie romă care face efortul de a merge la școală, pe fiecare mamă romă care iși duce copiii in sistemul educațional și contribuie in felul ei la imbunătățirea vieții acestora, pe fiecare dintre artiștii care prin munca lor ne aduc mai aproape de valorile acestei etnii, pe fiecare florăreasă care a reușit să păstreze tradiția, pe fiecare funcționar public de etnie romă care a ințeles că cea mai bună modalitate de a imbunătăți sistemul este să faci parte din el. Urez romilor din Romania și de pretutindeni: La mulți ani! But bersha angle, Romale! Paște Fericit! Baxtali Patraghi! Consilier de Stat Dana Varga din cadrul Guvernului Romaniei 2018-04-08 09:00:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-04-08-09-22-12big_sigla_guvern.pngPremierul Viorica Dăncilă: Am găsit rezolvare pentru o parte din dificultățile semnalate, căutăm noi soluții pentru problemele cu care vă confruntațiȘtiri din 04.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/premierul-viorica-dancila-am-gasit-rezolvare-pentru-o-parte-din-dificultatile-semnalate-cautam-noi-solutii-pentru-problemele-cu-care-va-confruntatiGalerie foto Premierul Viorica Dăncilă și mai mulți membri ai Cabinetului au discutat astăzi cu reprezentanții asociațiilor de sprijin pentru persoanele cu dizabilități, tulburări din spectrul autismului, sindromul Down și pacienți cu boli rare despre măsurile luate de Guvern ca răspuns la solicitările formulate de aceștia, precum și soluțiile avute in vedere in perioada următoare. Aceste măsuri vizează asigurarea tratamentului și terapiilor necesare, integrarea in sistemul public educațional, pe piața muncii și in comunitate. Consultările cu dumneavoastră ne-au dat un impuls nu doar să răspundem solicitărilor adresate, ci și să venim noi cu soluții care să imbunătățească viața de zi cu zi a copiilor și persoanelor cu dizabilități, tulburări din spectrul autismului, sindrom Down și boli rare. Răspunsul pe care il așteptați, din păcate, de prea mult timp, ține de normalitate. Am găsit rezolvare pentru o parte din punctele pe care le avem in discuție. In perioada următoare vă propun să colaborăm strans pentru a identifica cele mai bune măsuri pentru problemele pe care le intampinați, a afirmat prim-ministrul Viorica Dăncilă. Șeful Executivului a punctat deciziile luate de Guvern cu privire la: asigurarea finanțării necesare funcționării organizațiilor neguvernamentale, prin incurajarea microintreprinderilor și persoanelor fizice să facă donații (ordonanța de urgență adoptată in 29 martie); asigurarea unor servicii sociale de tip rezidențial pentru adulții cu dizabilități și a serviciilor de tip respiro la nivel național (hotărarile adoptate astăzi de Guvern); actualizarea și extinderea criteriilor de incadrare in grad de handicap pentru persoane cu dizabilități afectate de boli rare (ordinul comun al miniștrilor sănătății și muncii publicat in Monitorul Oficial in 2 aprilie); eliminarea limitării care exista pană acum pentru elevii cu dizabilități sau boli să opteze intre bursa medicală și cea de merit Premierul Viorica Dăncilă a anunțat că in perioada următoare vor fi luate și alte măsuri. In acest context, ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, a precizat că sunt avute in vedere măsuri pentru reglementarea biletului unic de transport ca alternativă la foile de drum acordate gratuit persoanelor cu handicap grav și accentuat și a modului de certificare a persoanelor cu dizabilități (tip card de dizabilitate), introducerea unei scheme de vouchere pentru achiziționarea de tehnologii și echipamente asistive, care să faciliteze accesul persoanelor cu dizabilități la tehnică de calcul și comunicare. De asemenea, ministrul Muncii a arătat că o altă preocupare vizează pregătirea continuă a personalului care lucrează in instituții, astfel incat să asigure asistența necesară persoanelor cu dizabilități. In ceea ce privește creșterea accesului pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități, atat Ministerul Muncii și Justiției Sociale, cat și Ministerul Fondurilor Europene au in lucru proiecte finanțate din fonduri naționale și europene. Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a subliniat că prin modificarea Programului Operațional Capital Uman vor putea fi accesate 155 de milioane de euro. Fondurile vor fi destinate proiectelor de incurajare a angajării persoanelor cu dizabilități și vor include atat măsuri de susținere a angajatorilor, prin acordarea de subvenții și accesibilizarea mediului de lucru, cat și de sprijinire a persoanelor cu dizabilități. De asemenea, in aceste proiecte vor fi incluse și măsuri de integrare in comunitate și dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități. La intalnirea de la Palatul Victoria au mai participat ministrul Sănătății, Sorina Pintea, ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, reprezentanți ai instituțiilor cu responsabilități in gestionarea problemelor persoanelor cu dizabilități, tulburări din spectrul autismului, sindrom Down și boli rare. Consultările dintre aceste asociații și reprezentanții Guvernului vor continua. 2018-04-04 20:17:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-04-04-08-20-22big_2.jpgPremierul Viorica Dăncilă a participat la reuniunea conducerii Comisiei Naționale pentru trecerea la moneda euroȘtiri din 04.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/reuniunea-conducerii-comisiei-nationale-pentru-trecerea-la-moneda-euroGalerie foto Astăzi, 4 aprilie 2018, a avut loc reuniunea conducerii Comisiei Naţionale pentru trecerea la moneda euro la care au participat co-preşedinţii şi vice-preşedinţii acesteia. In data de 28 martie 2018 a fost publicată in Monitorul Oficial Ordonanţa de Urgenţă nr.24/2018 privind inființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro. Avand in vedere importanța acestui obiectiv naţional, conducerea comisiei s-a reunit de urgenţă pentru a aproba Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, precum şi ordinea de zi şi problematica ce urmează să fie discutată in prima şedinţă a Comisiei Naţionale. In cadrul reuniunii, prim-ministrul Viorica Dăncilă a apreciat acordul şi angajarea Academiei Romane şi BNR in dificila sarcină ca impreună cu Guvernul să asigure conducerea Comisiei Naţionale şi realizarea Planului Naţional de adoptare a monedei euro. De asemenea, prim-ministrul a subliniat că prin Ordonanța de Urgenţă nr.24/2018 s-a stabilit o periodicitate bilunară pentru lucrările Comisiei Naţionale şi in acest sens este necesar un efort conjugat al Guvernului, Academiei Romane, BNR și al Comisiei Naționale de Prognoză, care asigură Secretariatul Comisiei Naţionale, pentru a avea dezbateri de substanță şi eficiență maximă. Prima şedinţă urmează să aibă loc pe data de 12 aprilie 2018. Ordinea de zi pentru prima şedinţă a Comisiei Naţionale aprobată de conducere va avea ca subiect central de dezbatere diagnoza criteriilor de convergență pentru adoptarea monedei euro. In cadrul reuniunii conducerii Comisiei Naţionale s-a aprobat şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare prin care se stabilesc atribuţiile grupurilor de lucru tematice şi documentele care trebuie să fie finalizate de Comisia Naţională: a) Declarația politică de asumare a Calendarului de intrare a Romaniei in Mecanismul unic de supraveghere și de intrare in zona euro şi a Planului național de adoptare a monedei euro; b) Proiectul Planului național de adoptare a monedei euro; c) Raportul de prezentare a situaţiei actuale din punctul de vedere al criteriilor de convergență şi de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro. Participarea premierului Viorica Dăncilă la reuniunea conducerii Comisiei Naționale pentru trecerea la moneda euro 2018-04-04 18:35:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-04-04-06-51-20big_foto_3.jpgRomânia, pentru al doilea mandat în cadrul Comitetului Director al Parteneriatului pentru Guvernare DeschisăȘtiri din 04.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/romania-pentru-al-doilea-mandat-in-cadrul-comitetului-director-al-parteneriatului-pentru-guvernare-deschisaIn data de 3 aprilie 2018, Romania a fost realeasă pentru al doilea mandat consecutiv in cadrul Comitetului Director al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă (OGP). Se confirmă astfel interesul Guvernului Romaniei pentru continuarea implementării angajamentelor deja asumate in colaborare cu societatea civilă, cat și pentru realizarea unui nou plan de acțiune care să impulsioneze activitățile aferente unor teme prioritare, precum transparența și consultarea publică in procesul decizional. La nivel național, in vederea atingerii obiectivelor strategice privind asumarea angajamentelor Parteneriatului OGP, a fost organizată reuniunea Comitetului OGP-martie 2018, cu participarea societății civile și a reprezentanților guvernamentali, in cadrul căreia a fost subliniată necesitatea elaborării Planului National de Acțiune pentru Guvernare Deschisă 2018 -2020, precum și inițierea demersurilor de pregătire a Romaniei pentru participarea la Summit-ul Global din Georgia, din data de 17-19 iulie 2018. Anunțul se regăsește la: www.opengovpartnership.org/about/news-and-events/argentina-france-nigeria-and-romania-elected-lead-open-government-partnership. 2018-04-04 17:40:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-04-04-05-42-53big_sigla_guvern.pngDeclaraţiile susținute de premierul Viorica Dăncilă cu prilejul participării la ”Ora Prim-ministrului” în plenul Camerei DeputațilorȘtiri din 03.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/declaratiile-sustinute-de-premierul-viorica-dancila-cu-prilejul-participarii-la-ora-prim-ministrului-in-plenul-camerei-deputatilorGalerie foto [Check against delivery] Viorica Dăncilă: Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor deputaţi, vă mulţumesc pentru invitaţia de a da detalii despre creşterea economică record din anul 2017 şi de a vă arăta felul in care a fost ea utilizată in mod public, prin intermediul bugetului, in folosul cetăţenilor şi al sectorului privat. Daţi-mi voie, inainte de a trece la explicaţiile concrete, bazate pe cifrele oficiale, să subliniez importanţa pe care eu personal, dar şi colegii mei din Guvern, o arătăm Parlamentului. Aşa cum afirmam şi cu ocazia investiturii, suntem prezenţi in Parlament ori de cate ori suntem solicitaţi şi răspundem cu responsabilitate şi deschidere la intrebările şi interpelările senatorilor şi deputaţilor. Invitaţia dumneavoastră este deosebit de importantă şi utilă. Am dispus, ca urmare, să se efectueze analize economice detaliate, pentru a vă putea răspunde cat mai argumentat la intrebarea adresată. Mi s-a cerut să explic romanilor cum au fost cheltuiţi banii din creşterea economică. Sunt convinsă că in calitate de reprezentanţi ai romanilor, veţi folosi aceste explicaţii in dezbaterile publice, astfel incat activitatea Executivului să fie cat mai bine inţeleasă. Ţin să subliniez, totodată, că pentru mine, ca prim-ministru, criticile aduse Guvernului de către opoziţia parlamentară şi, in mod special, de către Partidul Naţional Liberal, reprezintă un element foarte important in evaluarea activităţii Guvernului. Nu ne considerăm infailibili. Aceste critici sunt absolut necesare pentru noi, ba chiar vreau să adaug că la baza unei vieţi politici, a unei vieţi publice sănătoase, este raportul dintre guvernare şi opoziţie. Pe această bază trebuie să construim democraţia romanească şi nu pe conflicte interinstituţionale, care afectează activitatea democratică a instituţiilor publice. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Romania a inregistrat in 2017 o creştere economică record de 7%, insemnand un Produs Intern Brut de 856,4 miliarde lei. Altfel spus, in 2017, valoarea adăugată in economie a fost de 94 miliarde lei, sumă aproape dublă faţă de cea din anul 2016, de 49,7 miliarde lei. La aceasta se adaugă 11,8 miliarde lei resurse provenite din import. Cele mai multe sunt bunuri intermediare pentru producţia industrială şi bunuri de capital. Prin urmare, conform datelor Institutului Naţional de Statistică, pentru anul 2017, in ansamblul economiei naţionale, banii din creşterea economică utilizaţi pentru consum şi investiţii au fost in sumă de 105,8 miliarde lei. Aceşti bani au două modalităţi clare de utilizare: prin intermediul bugetului naţional, conform politicilor şi activităţii guvernamentale, şi direct de către sectorul privat. Indiferent de modalitatea de utilizare in economie a Produsului Intern Brut, prin intermediul bugetului naţional sau de sectorul privat, două sunt destinaţiile principale, care determină creşterea economică, consumul populaţiei şi investiţiile. In ansamblul economiei, datele macroeconomice arată că din cele 105,8 miliarde lei, 57,5 miliarde lei au reprezentat cheltuielile pentru consum ale populaţiei, care au fost cu 20 miliarde lei peste cele din anul 2016, 19,5 miliarde lei s-au utilizat pentru investiţii, cea mai mare sumă suplimentară de după criză alocată pentru investiţii, 10,6 miliarde lei s-au consumat in administraţia publică, respectiv pentru servicii publice generale, funcţionarea administraţiei publice, pentru apărarea naţională şi menţinerea ordinii publice. Şi să nu uităm că in anul 2017, s-a alocat 2% din PIB pentru apărare, Romania fiind una din puţinele ţări membre ale UE care se poate mandri cu indeplinirea acestui angajament. 6.9 miliarde lei au fost cheltuite pentru sănătatea şi educaţia cetăţenilor. 11 ,3 miliarde lei au reprezentat acumularea de capital a sectorului privat, sub forma stocurilor de materii prime şi echipamente pentru investiţii, ceea ce practic inseamnă increderea intreprinzărilor că in 2018 işi vor dezvolta afacerile şi că economia romanească le oferă oportunităţi noi de investiţii. Din cele 94 miliarde lei, PIB creat suplimentar, s-au colectat ca venituri bugetare in plus faţă de anul 2016, deci venituri bugetare provenite din creşterea economică, 27,9 miliarde lei, ceea ce reprezintă circa 30%. Pentru inţelegere, precizăm că in anul 2015, veniturile bugetare au fost in sumă de 233,8 miliarde lei. In anul 2016, 223,9 miliarde lei şi in anul 2017, de 251,8 miliarde lei. Datorită rezultatelor mai bune in ceea ce priveşte colectarea veniturilor, in anul 2017, cheltuielile bugetare au fost cu 34 miliarde lei mai mari decat in anul 2016. Creşterea economică a oferit un spaţiu suplimentar astfel incat in condiţiile unei ponderi a deficitului in PIB de 2,88% să se cheltuie peste veniturile colectate cu 6 miliarde lei mai mult decat in anul 2016. Răspunsul meu face referire la modul in care au fost utilizate cele 34 miliarde lei. Această sumă, ca de altfel intreg bugetul, s-a utilizat cu maximă responsabilitate şi in concordanţă cu prevederile din programul de guvernare al coaliţiei. Maximă responsabilitate este arătată şi de faptul că in anul 2017, pentru prima dată după foarte mulţi ani, s-a reuşit reducerea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile. Chiar dacă valoarea reducerii, respectiv 300 milioane lei pare mică, să nu uităm că niciodată in Romania nu s-a putut pune in practică o astfel de raţionalizare a cheltuielilor de funcţionare. O a doua dovadă de responsabilitate este că am reorientat creşterea economică pentru imbunătăţirea nivelului de trai, fără a afecta echilibrul bugetar. Prin măsurile sociale aplicate in 2017, nu numai că nu s-a depăşit ţinta de deficit bugetar asumată, dar am reuşit cu adevărat să demonstrăm că noul nostru model de dezvoltare, bazat pe bunăstare şi investiţii, este viabil şi pe deplin realist. Datele oficiale, deja cunoscute, arată că se poate regăsi creşterea economică, in buzunarele romanilor, fără a afecta investiţiile. In anul 2017, caştigul salariului mediu brut pe total economie a crescut cu 14,8%, faţă de anul 2016. Această evoluţie s-a datorat majorării caştigului salarial mediu brut din sectorul bugetar cu 24,6% şi a caştigului salarial din sectorul concurenţial, cu 12,2%. In sectorul bugetar, majorările efective sunt apropiate de prevederile legale 30,2% in educaţie şi sănătate şi asistenţă socială - 17,5% in invăţămant, 25,6 in administraţie publică. Dacă ne referim la ceea ce au primit salariaţii in mană, caştigul salarial mediu net in economie s-a majorat cu 14,2%, respectiv cu 23,5% in sectorul bugetar şi cu 11,8% in sectorul privat. Datorită măsurilor de majorare a pensiei minime și a punctului de pensie, pensia minimă de asigurări sociale s-a majorat in anul 2017 cu 12,6%, ajungand la 1069 lei pe lună. In decembrie 2017, pensia de asigurări sociale a ajuns la 1132 de lei, respectiv, cu 18% peste nivelul de la sfarșitul anului 2016, cand era de 959 de lei. Inflația medie in anul 2017 a fost de numai 1,34%, ceea ce a făcut ca majorările de salarii și pensii să se reflecte aproape in totalitate in creșterea puterii de cumpărare. In termeni reali, pe total economie, creșterea caștigului salarial a fost de 12,7%. Caștigul salarial real in sectorul bugetar a inregistrat o creștere de 21,9%, iar in sectorul concurențial, de 10,3%. In cazul pensionarilor, puterea de cumpărare a pensiei medii a fost, in anul 2017, de 11%. Vă readuc in atenție - pentru că am văzut că au fost uitate - măsurile pe care le-am intreprins in anul 2017. Vă reamintesc că unii specialiști - cu ghilimelele de rigoare - spuneau că aceste măsuri vor face să explodeze deficitul bugetar. Creșterea salariului minim la 1450 lei, creșterea cu 20% a salariilor din administrația publică locală, creșterea cu 50% a salariilor actorilor și artiștilor, eliminarea plafonului plății CAS și CASS, creşterea punctului de pensie la 1000 lei, eliminarea plăţii CASS pentru pensionari, eliminarea impozitului pe venit intre 1050 şi 2000 lei, gratuitate pentru studenţi la călătoriile pe căile ferate, creşterea alocării pe student de la 83 de lei pe lună la 201 lei pe lună, deducerea din impozitul pe venit a abonamentelor medicale, reducerea cotei TVA de la 20% la 19%, creşterea salariilor in educaţie şi sănătate, creşterea veniturilor lunare pentru a asigura asistenţii persoanelor cu handicap la 1450 lei, creşterea indemnizaţiei lunare minime pentru concediul de creştere a copilului de la 1032 lei la 1232 lei, creşterea stimulentului de inserţie de la 531 lei la 616 lei, creşterea pensiei minime la 520 lei. Sunt foarte multe lucruri de spus. Ştiu că timpul alocat este scurt şi cred că aş putea să vorbesc o oră sau două. Esenţial este să inţelegem ceea ce s-a făcut pentru oameni, să renunţăm la discursul politic şi să ne gandim dacă acest lucru aduce un plus de imagine sau face bine Romaniei sau romanilor. Doamnelor şi domnilor deputaţi, programul de guvernare al Partidului Social Democrat a avut parte de la inceput de o respingere automată din partea adversarilor partidului pe care il reprezint. Acesta este adevărul. In cursul anului 2017, adversarii PSD au pus la bătaie un discurs alarmist pentru a contesta acest program care vă spun foarte sincer, nu a făcut bine Romaniei. Este nevoie de mai multă responsabilitate atunci cand aceste mesaje sunt exportate in afara ţării, cui folosesc? Romanilor, Romaniei? In niciun caz! Deci, deşi in decursul timpului au existat divergenţe majore intre politicile economice ale PSD şi ale PNL, niciodată pană acum nu s-a ajuns la o asemenea radicalizare a discursului public. Creşterea economică din 2017 şi modul responsabil in care Guvernul PSD a folosit-o, au demonstrat viabilitatea programului de guvernare al PSD şi capacitatea PSD-ALDE de a realiza o bună guvernare. Scenariile alarmante nu s-au adeverit. Dimpotrivă, Romania a inregistrat una dintre cele mai mari creşteri economice din Europa şi chiar din lume, iar aceast creştere se simte acum in buzunarele romanilor. Incă de la preluarea mandatului mi-am arătat disponibilitatea şi deschiderea la dialog. Este singura modalitate in care Romania poate merge inainte. Ura, dezbinarea, exportarea acestor discursuri politicianiste in afara ţării nu vor aduce nimic bun. Vă spun acest lucru avand credinţa că opoziţia reprezintă un element extrem de important in reglarea actului de guvernare. Vă spun acest lucru şi in speranţa că in anul centenar vom reuşi ceea ce nu am reuşit in 2017, anume, să refacem dialogul politic şi să construim fiecare cu rolul său, dar fiind totuşi impreună, o bună guvernare pentru Romania şi pentru romanii de pretutindeni. Vă mulţumesc! *** Viorica Dăncilă: Vă mulţumesc pentru posibilitatea de a le spune romanilor adevărul. Eu inţeleg discursul politic, dar n-am să inţeleg niciodată negarea realităţii. Răspund punctual. Răspuns pentru doamna Cosette Chichirău. Mulţumesc pentru intrebări. Cheltuieli de personal sunt cu 19% mai mari. M-aţi intrebat, doamna deputat. Acest lucru inseamnă că salariile din sistemul bugetar s-au majorat cu 19% faţă de 2017, adică 1,2 milioane de familii au venituri mai mari. Ne-aţi vorbit de declaraţia 600 care ţine romanii la cozi. Din 7 declaraţii care trebuiau depuse pană de curand de cei cu activităţi independente, s-a ajuns la o singură declaraţie care se poate depune şi online fără să mai fie nevoie să stăm la cozi. Referitor la problemele de infrastructură, problema este reală, şi tocmai de aceea in cursul următoarei săptămani vom restructura monitorizarea şi coordonarea investiţiilor strategice prin infiinţarea unei unităţi centralizate. Domnule Robert Sighiartău, gradul de absorbţie al fondurilor europene este de 1% - aţi spus dumneavoastră. Două precizări: la sfarşitul anului 2017, nu au fost dezangajări de fonduri europene pentru niciun program operaţional, iar in primul trimestru al anului 2018, s-a primit de la UE o sumă de 3,1 miliarde euro, ducand gradul de absorbţie la peste 12%. Ne-am propus ca pană la sfarşitul anului 2018, un grad de absorbţie de 25% şi vă asigur că o să il atingem. Eu credeam că putem da dovadă de seriozitate, in această instituţie de la care oamenii aşteaptă lucruri serioase şi nu ironii sau lucruri urate. Doamna Raluca Turcan. A scăzut puterea de cumpărare. Datele statistice oficiale arată că puterea de cumpărare din Romania a crescut in 2017 cu 12,7%, in cazul salariilor şi cu 10,3% la pensia medie. Sunt cele mai creşteri de putere de cumpărare in cadrul UE. M-aţi intrebat dacă sunt bani, de la 1 aprilie, să plătim salariile profesorilor. Avem bani atat pentru plata salariilor profesorilor mărite cu 20%, precum şi pentru plata salariilor medicilor mărite cu procente intre 75 şi 125%, dar şi pentru plata a 1,2 milioane de vouchere de vacanţă, in valoare de 1450 de lei pentru fiecare angajat din sistemul public. Care este nivelul stocurilor de imunoglobulină - ca să vă răspund şi la această intrebare? Avem 3500 de fiole in prezent. Care este stadiul achiziţiilor de echipamente pentru spitale? Au fost contractate 13 computere-tomograf şi 24 aparate RMN. M-aţi intrebat de autostrada Bucureşti-Piteşti, stadiul autostrăzii Sibiu... Da, vreau să vă răspund punctual şi de aceea sunt foarte atentă. Stadiul autostrăzii Sibiu-Piteşti: secţiunile 1 şi 5 ale autostrăzii se află in evaluare, iar la inceputul lunii mai se vor anunţa caştigătorii acestor licitaţii. Secţiunile 2,3,4 vor fi scoase la licitaţie după data de 18 iunie şi se va obţine acordul de mediu. Ce măsuri pentru infrastructura critică? Pană la sfarşitul acestei luni, vom adopta o lege a parteneriatului public-privat şi un nou pachet legislativ privind achiziţiile publice şi considerăm că acest lucru este benefic şi este aşteptat de mulţi romani. Ce se va intampla cu pilonul II de pensii? Acesta va exista in continuare, iar incepand de anul viitor, vom propune un pachet prin care să ne asigurăm că nicio pensie nu va scădea pentru cei care optează şi pentru o contribuţie privată la pensie. Ce se va intampla cu banii pentru autorităţile publice locale? Incepand de anul viitor, 100% din impozitul pe venit va merge către administraţiile publice locale. M-aţi intrebat ce se intamplă cu numărul locurilor de muncă. Numărul de locuri de muncă nu s-a redus. Numai in ianuarie faţă de decembrie s-au creat, conform Institutului Naţional de Statistică, 38 de mii de locuri de muncă. Mi-aţi spus: numiţi un roman căruia i-au crescut veniturile in acest Paşte faţă de Paştele trecut. Uitaţi-vă in fluturaşul de salariu, doamna Raluca Turcan. Am ascultat cu foarte multă atenţie şi am răspuns cu foarte multă seriozitate. Am incercat să răspund punctual fiecărei intrebări, tocmai a arăta respectul pentru Parlament şi pentru deputaţi şi senatori. Sper ca de acum incolo să putem să avem un respect reciproc, să nu folosim cuvinte care nu fac cinste acestei tribune. Eu vă asigur că incă ţin la o bună cooperare, sunt deschisă cooperării şi dincolo de critici, aştept proiecte de la dumneavoastră, care să fie salutate de către guvernare, dar mai ales de către romani. Vă mulţumesc! 2018-04-03 17:09:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_img_5219.jpgParticiparea premierului Viorica Dăncilă la manifestările organizate cu prilejul Zilei Jandarmeriei RomâneȘtiri din 03.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/participarea-premierului-vorica-dancila-la-manifestarile-organizate-cu-prilejul-zilei-jandarmeriei-romaneGalerie foto Alocuţiunea premierului Viorica Dăncilă cu ocazia Zilei Jandarmeriei Romane [Check against delivery] Viorica Dăncilă: Doamnă ministru, domnule inspector general, doamnelor şi domnilor, am ţinut să fiu prezentă la această manifestare ce marchează implinirea a 168 de ani de existenţă instituţională a Jandarmeriei Romane, in semn de apreciere pentru această armă, dar in special pentru oamenii care o slujesc. Poliţia şi Jandarmeria sunt doi piloni importanţi ai sistemului naţional de ordine şi siguranţă publică. Am fost la bilanţul activităţii Poliţiei Romane pentru anul 2017 şi am considerat normal să vin şi la dvs cu atat mai mult cu cat este un moment festiv de implinire instituţională dar şi umană. Spun şi umană pentru că am văzut cu cată mandrie vorbesc jandarmii despre instituţia din care fac parte şi implicit ziua de armă este şi ziua lor, a dvs. Ne-aţi demonstrat in repetate randuri că sunteţi capabili să gestionaţi eficient provocări dificile şi diverse. Mă refer aici atat la planul intern, naţional, cat şi la cel extern. Jandarmii romani sunt apreciaţi de forurile internaţionale pentru modul in care acţionează şi işi indeplinesc mandatul in misiunile din teatrele de operaţiuni. In calitate de europarlamentar, am avut ocazia să aud astfel de aprecieri la adresa jandarmilor romani şi vă mărturisesc cu sinceritate că de fiecare dată aveam un profund sentiment de mandrie. Inţeleg sacrificul pe care il faceţi zilnic pentru ca cetăţenii să se simtă in siguanţă. V-aţi asumat acest lucru incă din momentul alegerii carierei. Nu vreau să restrang aria activităţilor dvs la anumite tipuri de misiuni pentru că toate sunt importante. Atata vreme cat colectivitatea are parte de linişte, iar oamenii aflaţi in dificultate sunt salvaţi la timp, dvs, reprezentanţii autorităţii statului, v-aţi atins obiectivul prioritar. Imi doresc să rămaneţi aceiaşi fermi apărători ai legii, democraţiei şi valorilor statului de drept. Romania are nevoie de o instituţie puternică, aşa cum este Jandarmeria. Inainte de a incheia, vreau să vă asigur că, impreună cu doamna ministru Carmen Dan, am identificat soluţii pentru rezolvarea unor probleme urgente ale structurii din care faceţi parte. Efectele benefice ale acestor demersuri se vor resimţi in perioada următoare şi am convingerea că vor contribui substanţial la imbunătăţirea condiţiilor de muncă şi, implicit, la eficientizarea acţiunilor pe care le desfăşuraţi. Doamnelor și domnilor, vă felicit cu ocazia Zilei Jandarmeriei Romane! Declarații de presă susținute de premierul Viorica Dăncilă și de ministrul de interne, Carmen Dan [Check against delivery] Reporter: Vorbeați dvs despre soluții pe care le-ați găsit pentru rezolvarea problemelor. Despre ce soluții este vorba? Carmen Dan: Pentru jandarmi am avut astăzi un mesaj oficial. Dar vă asigur că pentru jandarmi am şi un mesaj de suflet şi il transmit ori de cate ori mă intalnesc cu jandarmii. Ei ştiu asta şi mai ştiu că, atat de la nivelul ministerului, cat şi de la nivelul Guvernului Romaniei, există ințelegere şi preocupare, mai ales preocupare, pentru a acoperi intr-un timp cat se poate de scurt nevoile Jandarmeriei. Este o armă deosebit de importantă a Ministerului Afacerilor Interne şi de importanța ei ținem cont atunci cand ne gandim la siguranța cetățeanului, cand ne gandim la asigurarea ordinii şi liniștii publice, ei fiind, din această perspectivă, actorii principali. Avem strategii, avem achiziții in derulare şi sunt convinsă că şi in perioada următoare vom găsi soluții pentru a acoperi aceste nevoi, pentru că ne dorim ca Jandarmeria Romană să fie o armă respectată şi dotată, aşa cum sunt toate celelalte arme similare din statele europene. Mulțumesc. Reporter: ...știu că astăzi mergeți la Palatul Cotroceni. V-aş intreba pe ce teme veţi discuta cu președintele Klaus Iohannis. Viorica Dăncilă: Bună ziua! Da, astăzi merg la Cotroceni. Mi se pare un lucru firesc. Aşa cum am spus la investitură, vreau să am o foarte bună cooperare intre instituții. Această deplasare la Cotroceni se incadrează in ceea ce am spus atunci. Discuțiile se vor axa pe salarizare, pe buget, deci cam astea sunt subiectele la modul general. După ce o să vorbesc cu domnul președinte, o să vă dau mai multe detalii. Reporter: /.../? Viorica Dăncilă: Am discutat despre acest lucru cand am avut CSAT, deci acum cu două săptămani. Am vorbit de atunci despre o intalnire pentru a discuta aceste subiecte. Deci nu este o invitaţie de care nu ştiam sau este o surpriză. Am discutat atunci, rămanea să stabilim doar data. Reporter: /.../? Viorica Dăncilă: După cum ştiţi, scăderea contribuţiilor la Pilonul II, de la 5,1 la 3,75, s-a făcut odată cu trecerea contribuţiilor de la angajator la angajat. Se pare că nu au crescut salariile peste tot şi a avut ca rezultat acest lucru. Astăzi, impreună cu ministrul muncii, vom analiza situaţia şi vă vom da un răspuns concret. Reporter: /.../? Viorica Dăncilă: Vom căuta soluţii. Intalnirea are ca scop să căutăm soluţii, nu este doar să constatăm un lucru, ci cauzele şi, bineinţeles, să le dublăm cu soluţii pentru fiecare cauză in parte. Reporter: /.../? Viorica Dăncilă: Cred că trebuie să ajungem la un moment zero şi cred că pentru sănătatea societăţii, pentru creşterea increderii in instituţiile statului trebuie să vedem tot ceea ce se intamplă pentru a putea să ne edificăm referitor la multe lucruri care au apărut in spaţiul public. Consider că este necesar să facem acest lucru şi, după cum ştiţi, eu chiar am cerut public desecretizarea. Vă mulţumesc! 2018-04-03 10:33:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-04-03-11-09-33big_5.jpgPrimirea ambasadorului Statelor Unite Mexicane, José Guillermo Ordorica Robles, de către prim-ministrul Viorica Dăncilă, la Palatul VictoriaȘtiri din 02.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/primirea-ambasadorului-statelor-unite-mexicane-jose-guillermo-ordorica-robles-de-catre-prim-ministrul-viorica-dancila-la-palatul-victoriaGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă l-a primit astăzi, 2 aprilie 2018, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite Mexicane la București, Jose Guillermo Ordorica Robles. Premierul roman a adresat felicitări ambasadorului mexican și i-a urat succes in indeplinirea mandatului, exprimand, totodată, convingerea că relaţiile bilaterale romano-mexicane se vor dezvolta intr-un ritm susţinut. In cadrul convorbirilor, cei doi interlocutori s-au referit la dialogul politic bilateral şi au exprimat dorinţa comună cu privire la intensificarea cooperării economice şi sectoriale. Șeful executivului a evidenţiat necesitatea de a identifica noi arii de cooperare, in domenii de interes comun precum energia, agricultura, afacerile interne și educația. 2018-04-02 16:41:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_img_5174.jpgGuvernul României, iluminat în albastru de Ziua Internaţională a Conştientizării AutismuluiȘtiri din 02.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/guvernul-romaniei-iluminat-in-albastru-de-ziua-internationala-a-constientizarii-autismuluiGalerie foto Guvernul va marca, și in acest an, Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului, alăturandu-se, prin acest demers, instituțiilor din Romania și comunității internaționale. In data de 2 aprilie, incepand cu ora 20.00, Palatul Victoria va fi iluminat in albastru, in semn de solidaritate față de persoanele afectate de această afecțiune. Guvernul Romaniei susține demersurile intreprinse pentru cunoașterea, ințelegerea și tratarea tulburărilor din spectrul autismului, inclusiv prin intermediul consultărilor derulate de către premierul Viorica Dăncilă și reprezentanții asociațiilor de sprijin pentru persoanele cu autism. - Semenii noștri care au această afecțiune se confruntă cu dificultăți insemnate in viața de zi cu zi. O viață mai bună a copiilor și adulților cu autism, persoane cu o lume interioară profundă, precum și a celorlalte persoane cu dizabilități sau care suferă de boli rare, este datoria noastră a tuturor- Guvern, societate civilă, dascăli, părinți și copii deopotrivă. Rolul meu și al Guvernului este să răspundem acestor probleme, asigurandu-le cu umanitate, ințelegere și respect, locul demn pe care il merită in societate, consideră premierul Viorica Dăncilă. Ca urmare a consultărilor derulate cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale care promovează drepturile persoanelor cu dizabilități și boli rare, Guvernul a luat o serie de măsuri menite să răspundă solicitărilor acestora. Astfel, au fost revizuite criteriile medico-psihosociale de incadrare in grad de handicap și tip de handicap pentru a fi introduse și persoanele care suferă de afecțiuni rare. Potrivit unui ordin comun al miniștrilor sănătății și muncii, au fost introduse noi afecțiuni din grupa bolilor rare care au un impact asupra autonomiei și funcționării persoanei - narcolepsia, angiodemul ereditar, mastocitoza și fenilcetonuria - intre criteriile de incadrare in grad de handicap. Ordinul comun pentru aprobarea modificării și completării ordinului ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice nr.762/1992 din 31.08.2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește incadrarea in grad de handicap, cu modificările și completările ulterioare, va fi publicat astăzi in Monitorul Oficial. Totodată, Guvernul a stabilit, in ședința din 29 martie, măsuri pentru susținerea ONG-urilor, prin asigurarea finanțării de care au nevoie. Astfel, microintreprinderile care fac sponsorizări pentru asigurarea finanțării activității organizațiilor nonprofit care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, vor putea beneficia de deducerea sumelor aferente din impozitul pe veniturile microintreprinderilor pană la nivelul de 20% din impozitul datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective. Contribuabilii, persoane juridice, care fac sponsorizări/mecenat sau acordă burse private și scad aceste sume din impozitul pe profit sau pe venit, vor intocmi o declarație informativă cu beneficiarii acestor sume pentru monitorizarea și controlul părții din impozitele alocate, astfel incat să se asigure cheltuirea fondurilor primite de beneficiari numai in scopul pentru care aceștia s-au inființat sau in scopul pentru care au fost alocate, după caz. In cazul persoanelor fizice, se majorează de la 2% la 3,5% cota din impozitul pe venit care poate fi donată pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat. Mai exact, acești contribuabili au posibilitatea să dispună cu privire la destinaţia unei sume reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual, după cum urmează: in cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se infiinţează şi funcţionează in condiţiile legii și a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, sau in cotă de 3,5% pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, in condițiile legii. *** 2018-04-02 15:14:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_!!.jpgMesaj al premierului Viorica Dăncilă cu ocazia marcării Zilei NATO în RomâniaȘtiri din 01.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/mesaj-al-premierului-viorica-dancila-cu-ocazia-marcarii-zilei-nato-in-romania - Marcăm astăzi Ziua NATO in Romania, pentru a 14-a oară, cu aceeași incredere ca la inceput in garanția de securitate pe care ne-o oferă apartenența la Alianța Nord-Atlantică. Toți acești ani au insemnat o transformare profundă a Armatei Romane intr-o armată cu adevărat profesionistă, dar și contribuţii substanţiale ale Romaniei la operaţiile şi misiunile NATO. Este un parcurs pe care ni l-am asumat cu toată responsabilitatea, ne bucurăm de increderea și respectul partenerilor noștri nord-atlantici și vrem să demonstrăm in continuare că suntem un aliat credibil şi stabil in regiunea Mării Negre. Imi exprim respectul pentru toți cei care au contribuit la acest lucru, uneori, din păcate, chiar cu prețul sacrificiului suprem. Apărarea reprezintă un sector prioritar, ținand cont de contextul geopolitic complicat și de provocările de securitate cu care ne confruntăm in ultima vreme. Romania iși respectă angajamentul față de NATO privind alocarea a 2% din PIB pentru inzestrarea armatei, iar investițiile pe care le avem in proiect pentru perioada următoare vor viza achizițiile necesare de tehnică militară, dar și relansarea industriei de apărare romanești. Sunt măsuri cu caracter defensiv, nu impotriva cuiva, prin care Romania ințelege să contribuie la promovarea rolului Alianței Nord-Atlantice pentru menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. Viorica Dăncilă, Prim-ministru al Romaniei 2018-04-01 10:13:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-04-01-10-16-11big_sigla_guvern.pngMesajul premierului Viorica Dăncilă cu ocazia Sărbătorilor Pascale şi a FloriilorȘtiri din 01.04.2018http://gov.ro/ro/stiri/mesajul-premierului-viorica-dancila-cu-ocazia-sarbatorilor-pascale-si-a-floriilor - Astăzi este o zi cu dublă semnificație pentru creștinătate: Paștele catolic și Duminica Floriilor pentru creștinii ortodocși. Tuturor romanilor care celebrează aceste sărbători le urez sănătate, liniște și să se bucure alături de familie și de toți cei dragi de spiritul sfant al acestei zile! Viorica Dăncilă, Prim-ministru al Romaniei 2018-04-01 09:17:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-04-01-09-26-59big_sigla_guvern.pngParticiparea prim-ministrului Viorica Dăncilă la reuniunea Șefilor de Misiuni diplomatice din statele membre ale Uniunii Europene (HOMS) acreditați la BucureștiȘtiri din 30.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/participarea-prim-ministrului-viorica-dancila-la-reuniunea-sefilor-de-misiuni-diplomatice-din-statele-membre-ale-uniunii-europene-homs-acreditati-la-bucure-tiGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă a participat astăzi la reuniunea șefilor de misiuni diplomatice din statele membre ale Uniunii Europene (HOMS) acreditați la București, organizată de Ambasada Bulgariei in Romania, in contextul exercitării Președinției bulgare a Consiliului UE. Reuniunea a oferit prim-ministrului ocazia unui schimb de opinii cu privire la situația internă a Romaniei, precum și de a discuta despre prioritățile Guvernului, in conexiune cu agenda europeană. Șeful Executivului a arătat că in anul 2017 Romania a avut cea mai mare creștere economică dintre statele membre ale Uniunii Europene, creștere in care industria, agricultura și serviciile moderne, respectiv cele de IT și cele cercetare-inovare, au avut un rol important. In acest context, premierul a exprimat increderea că rezultatele anului 2018 vor fi similare cu cele obținute in anul 2017, ca urmare a acțiunii guvernamentale de gestionare eficientă și de modernizare a economiei. In ceea ce privește prioritățile Guvernului pentru anul 2018, premierul a menționat indeplinirea responsabilităţilor noastre ca stat membru al UE (pregătirea președinției Consiliului Uniunii Europene, stabilirea unui calendar precis şi a măsurilor necesare pentru intrarea in zona euro); modernizarea economiei romaneşti; prioritizarea unor proiecte majore din domeniul culturii și al protejării patrimoniului național. De asemenea, prim-ministrul Viorica Dăncilă a prezentat ambasadorilor statelor membre ale UE acreditați la București coordonatele investiționale ale bugetului de stat pentru anul 2018, subliniind creșterea cheltuielilor publice destinate investițiilor, suplimentarea fondurilor pentru schemele de ajutor de stat și asigurarea de fonduri acoperitoare pentru proiectele din fonduri europene. Acţiunile de ordin legislativ şi instituţional pe care guvernul intenționează să le inițieze au reprezentat un alt subiect abordat in cadrul convorbirilor. Noua lege a achizițiilor publice, legea privind investițiile in parteneriat public-privat și regandirea mecanismelor și procedurilor instituționale de monitorizare și gestionare a achizițiilor publice, au fost inițiativele prezentate și pentru realizarea cărora, prim-ministrul a solicitat colaborarea ambasadorilor statelor membre UE. Prim-ministrul Viorica Dăncilă a reafirmat, de asemenea, susținerea Guvernului pentru o serie de măsuri care să vizeze creşterea rolului şi contribuţiei femeilor in viaţa economică şi socială. Intre subiectele de pe agenda europeană, au fost discutate aspecte privind viitorul Europei, securitate internă a UE/Spațiul Schengen și Cadrul Financiar Multianual. 2018-03-30 14:39:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-03-30-03-50-31big_1.jpgParticiparea premierului Viorica Dăncilă la lansarea Programului de tabere „ARC”, ediția 2018Știri din 28.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/participarea-premierului-viorica-dancila-la-lansarea-programului-de-tabere-arc-editia-2018Galerie foto Alocuţiunea premierului Viorica Dăncilă la lansarea Programului de tabere ARC, ediția 2018 [Check against delivery] Viorica Dăncilă: Mulţumesc mult. Stimaţi invitaţi, dragi colegi, mă bucur să particip la lansarea oficială a ediţiei de anul acesta a Programului de tabere ARC dedicat copiilor, tinerilor din comunitaţile istorice şi din diaspora. Ediţia de anul acesta a taberelor ARC este dedicată Centenarului Marii Uniri, ceea ce-i conferă o insemnătate istorică deosebită. Acesta este şi un motiv in plus pentru care continuăm cu cea de-a X-a ediţie intr-o formă extinsă, astfel incat cat mai mulţi copii şi tineri din comunităţile istorice şi din diaspora să vină mai aproape de cei de acasă. Consider foarte important acest program şi vreau să felicit Ministerul Romanilor de Pretutindeni şi Ministerul Tineretului şi Sportului pentru acest program, pentru faptul că s-au gandit să suplimenteze numărul de locuri şi pentru faptul că gandul şi programele lor merg intotdeauna nu numai pentru copiii şi tinerii din ţară, dar şi pentru cei din diaspora. Este important ca acasă, aici, in Romania, să avem cat mai mulţi tineri, cat mai mulţi copii, să-şi vadă ţara, să-şi cunoască foarte bine istoria, să vadă tradiţiile şi cultura şi atunci cand pleacă spre noile comunităţi să plece in suflet cu un colţ din Romania. Vreau să mulţumesc pe această cale jurnaliştilor, celor 30 de jurnalişti care sunt prezenţi astăzi aici, jurnalişti din comunităţile istorice, şi vreau să le mulţumesc pentru munca pe care o fac şi pentru modul in care luptă pentru cei din Serbia, din Ungaria, din Republica Moldova, din Ucraina, pentru a citi in limba maternă ştiri despre Romania şi pentru modul in care promovează Romania. Incă odată felicitări şi dragi tineri, dragi copii vă aşteptăm acasă! Mult succes! 2018-03-28 15:03:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-03-28-03-11-09big_1.jpgPrimirea de către prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, a președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Andrian CanduȘtiri din 28.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/primirea-de-catre-prim-ministrul-romaniei-viorica-dancila-a-pre-edintelui-parlamentului-republicii-moldova-andrian-canduGalerie foto Prim-ministrul Romaniei, doamna Viorica Dăncilă, l-a primit, marți, pe domnul Andrian Candu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, aflat la București cu ocazia participării la ședința solemnă a Parlamentului Romaniei dedicată implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. In cadrul intrevederii, doamna Viorica Dăncilă a evocat importanța actului istoric petrecut in urmă cu 100 de ani, apreciind că momentul marchează un reper de excepție al infăptuirii idealului național, fiind expresia clară a voinței suverane a poporului manifestată in mod liber și democratic. Arătand că marcarea Centenarului nu este doar un prilej de onorare a trecutului, ci și un moment de reflecţie cu privire la viitor, Prim-ministrul Romaniei a apreciat că Republica Moldova și Romania au un viitor comun in Uniunea Europeană. Prim-ministrul Viorica Dăncilă a reiterat sprijinul ferm al Romaniei și al său personal pentru parcursul european al Republicii Moldova, in baza Parteneriatului strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și in consens cu aspirațiile cetățenilor Republicii Moldova. In context, inaltul demnitar roman a incurajat autoritățile de la Chișinău să continue procesul de reforme democratice și economice, in conformitate cu prioritățile de acțiune asumate prin Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Totodată, Prim-ministrul Romaniei a exprimat interes pentru dezvoltarea, in continuare, a programelor concrete de colaborare derulate la nivel sectorial și consolidarea prezenței investiționale a Romaniei in Republica Moldova, in conformitate cu rezultatele vizitei sale recente in Republica Moldova, la 27 februarie 2018. La randul său, președintele Parlamentului Republicii Moldova Andrian Candu a subliniat angajamentul Republicii Moldova in direcția continuării reformelor necesare in scopul realizării obiectivelor europene și in conformitate cu aspirațiile cetățenilor. In context, președintele Parlamentului Republicii Moldova a apreciat in mod deosebit susținerea primită din partea Romaniei in privința parcursului european al Republicii Moldova, exprimand interes pentru aprofundarea relației bilaterale, inclusiv prin promovarea proiectelor de cooperare de natură să genereze rezultate in beneficiul cetățenilor. 2018-03-28 08:24:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_primire_presedintele_parlamentului_republicii_moldova,_adrian_candu01.jpgParticiparea premierului Viorica Dăncilă la ședința solemnă a Parlamentului dedicată împlinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu RomâniaȘtiri din 27.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/participarea-premierului-viorica-dancila-la-edinta-solemna-a-parlamentului-dedicata-implinirii-a-100-de-ani-de-la-unirea-basarabiei-cu-romaniaGalerie foto Discursul susținut de premierul Viorica Dăncilă la ședința solemnă din Parlament dedicată implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania [Check against delivery] Domnule Andrian Candu, preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, domnule Liviu Dragnea, preşedinte al Camerei Deputaţilor, domnule Călin Popescu-Tăriceanu, preşedinte al Senatului, Majestatea Voastră Margareta, Custodele Coroanei, Preafericirea Voastră Părintele Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Inalt Preasfinţia Voastră Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti, stimaţi foşti preşedinţi ai Romaniei, domnule preşedinte al Curţii Constituţionale, domnule Avocat al Poporului, doamnă primar general, stimaţi reprezentanţi ai Corpului Diplomatic, stimate colege şi colegi deputaţi şi senatori, stimate colege şi colegi miniştri, stimaţi invitaţi, Sunt onorată să particip la această şedinţă solemnă, o iniţiativă salutară a Parlamentului de a sărbători 100 de ani de la unul dintre cele mai importante momente ale istoriei naţionale. La 27 martie 1918, reprezentaţii poporului din Basarabia, reuniţi in Sfatul Ţării, adoptau actul Unirii Basarabiei cu Romania. Importanţa simbolică a actului Unirii Basarabiei cu Romania, alături de actele de Unire ale Bucovinei şi Transilvaniei, constă in faptul că populaţia acestor teritorii romaneşti, prin reprezentanţii săi aleşi, a decis in mod democratic unirea cu ţara. Inaintaşii noştri au ştiut să utilizeze cu inţelepciune oportunitatea istorică ce li se oferea şi să pună piatra de temelie a unui viitor mai bun pentru copiii lor, iar istoria le-a dat dreptate! Azi, 100 de ani mai tarziu, avem toate motivele să fim la fel de increzători cum erau ei, că viitorul nostru va fi unul strălucit, atata timp cat la baza lui vor sta valorile democratice care permit dezvoltarea unei societăţi sănătoase. Eu cred cu putere că viitorul nostru va fi din nou unul comun, că ne vom reuni curand in sanul familiei europene, onorand astfel lupta strămoşilor noştri bărbaţi, dar să nu uităm şi femei. Ca primă femeie prim-ministru al Romaniei, vreau să evoc şi să onorez astăzi numele singurei femei prezente in Sfatul Ţării, Elena Alistar Romanescu, preşedinta Ligii Femeilor Moldovene din Basarabia, care cu ardoare şi devotament a contribuit la atingerea idealurilor romanilor de pe ambele maluri ale Prutului. Neştearsă va rămane in memoria mea această zi sfantă - spunea Elena Alistar Romanescu despre prima zi in care s-au reunit in Sfatul Țării. Neşterse ar trebui să rămane in memoria noastră actele glorioase ale predecesorilor noştri. Doamnelor şi domnilor, momentul Centenarului este atat un prilej de onorare a trecutului, cat şi unul de reflecţie privind viitorul Romaniei, stat profund ataşat valorilor şi principiilor europene şi euroatlantice. Rădăcinile comune, valorile culturale şi spirituale care ne unesc, fundamentează relaţia privilegiată dintre Bucureşti şi Chişinău. Am invăţat de la generaţia Unirii lecţia faptelor şi a gesturilor intemeietoare. Cuvintele ne unesc, faptele fac mai trainică unirea. Vă asigur că Romania a fost şi va fi intotdeauna alături de Republica Moldova. Ca prim-ministru, acord o atenţie specială relaţiei cu Republica Moldova, iar printre primele vizite externe pe care le-am făcut in această calitate a fost vizita la Chişinău, exact cu o lună in urmă. Am transmis atunci, subliniez din nou şi acum, susţinerea fermă şi consecventă a parcursului european al Republicii Moldova din convingerea că locul său este in familia statelor europene. Relaţia noastră este una solidă. Dorim să concretizăm cat mai multe proiecte comune, care să aducă beneficii şi o viaţă mai bună cetăţenilor din Republica Moldova. Am in vedere aici sprijinul din domeniul sănătăţii, al educaţiei, al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Susţinem conectarea Republicii Moldova la Europa, fie că ne referim la conectarea strategică, fie că vorbim de interconectarea la nivelul infrastructurii. Sprijinim totodată reformele instituţionale iniţiate de autorităţile de la Chişinău, esenţiale şi din perspectiva parcursului european al Republicii Moldova. Viitoarea şedinţă comună a guvernelor noastre, care va avea loc in acest an la Chişinău, va intări colaborarea pe care o avem. Stimată audienţă, dragi romani, guvernul pe care il conduc are toată deschiderea să ofere susţinere colegilor de la Chişinău. Experienţa de 11 ani a Romaniei in Uniunea Europeană, precum şi perioada de pregătire pentru aderare sperăm să contribuie la facilitarea şi scurtarea drumului Republicii Moldova spre statutul de membru in construcţia europeană. Susţinem aplicarea Acordului de Asociere UE - Republica Moldova şi considerăm că semnarea acestui acord a consfinţit intrarea Republicii Moldova pe un traseu clar, ireversibil, de apropiere de Uniunea Europeană. Este răspunsul nostru comun la aşteptările cetăţenilor din Republica Moldova legate de siguranţă, prosperitate şi consolidarea democraţiei. Guvernul pe care il conduc este ferm angajat să aducă cat mai aproape momentul in care Romania şi Republica Moldova vor avea un viitor comun in Uniunea Europeană. Republica Moldova este şi va rămane o prioritate pentru guvernul Romaniei. Vă mulţumesc! *** Participarea premierului Viorica Dăncilă la Emisiunea de Mărci Poștale la 100 ani de la Unirea Basarabiei cu Romania 2018-03-27 15:21:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_participare_la_ședința_solemnă_a_parlamentului_dedicată_împlinirii_a_100_de_ani_de_la_unirea_basarabiei_cu_românia14.jpgÎntrevederea premierului Viorica Dăncilă cu ministrul afacerilor externe al Republicii Lituania, Linas LinkevičiusȘtiri din 26.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/intrevederea-premierului-viorica-dancila-cu-ministrul-afacerilor-externe-al-republicii-lituania-linas-linkevicius Galerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă a avut astăzi, 26 martie, la Palatul Victoria, o intrevedere cu Linas Linkevičius, ministrul afacerilor externe al Republicii Lituania. Vizita oficialului lituanian are loc in contextul in care și Romania și Republica Lituania sărbătoresc anul acesta Centenarul. In cadrul discuțiilor, a fost amintită importanța momentelor de la 1918 pentru Romania și pentru Republica Lituania. Ambii demnitari au salutat nivelul foarte bun al relațiilor bilaterale, care se bazează pe evoluții istorice similare și care au fost intărite printr-un dialog constant. Din schimbul de vederi a reieșit importanța intensificării schimburilor economice, context in care au fost discutate modalități de sprijin pentru oamenii de afaceri din cele două țări. Șeful Executivului roman a menționat o serie de domenii in care cooperarea sectorială poate fi consolidată, printre care IT, energie, industria chimică, industria alimentară, agricultură, infrastructură. In cadrul schimbului de opinii privind agenda UE, a reieșit interesul comun pentru consolidarea proiectului european, precum și importanța pe care ambele țări o acordă oferirii de sprijin pentru aspirațiile europene ale statelor din Parteneriatul Estic. A fost abordată totodată tema Președinției Romane a Consiliului Uniunii Europene, care va fi asigurată in premieră de țara noastră in primul semestru al anului viitor. *** 2018-03-26 18:15:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_Întrevedere_cu_ministrul_de_externe_al_lituaniei,_linas_lincevičius05.jpgGuvernul României marchează Ziua Internaţională a Luptei împotriva EpilepsieiȘtiri din 26.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/guvernul-romaniei-marcheaza-ziua-internationala-a-luptei-impotriva-epilepsieiGalerie foto Guvernul Romaniei marchează și in acest an Ziua Internaţională a Luptei impotriva Epilepsiei, cunoscută sub denumirea de ‪Purple Day, prin iluminarea Palatului Victoria in purpuriu, in această seară, incepand cu ora 20.00. Executivul răspunde astfel demersului Asociaţiei pentru Dravet şi alte Epilepsii Rare, manifestandu-și solidaritatea cu cei care suferă de această afecțiune, care afectează unul din 100 de oameni, la nivel mondial. Ziua Internaţională a Luptei impotriva Epilepsiei este marcată in fiecare an in data de 26 martie. *** 2018-03-26 15:20:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-03-26-09-20-10big_05_resize.jpgGuvernul României marchează astăzi Ora PământuluiȘtiri din 24.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/guvernul-romaniei-marcheaza-astazi-ora-pamantuluiGalerie foto Lumina in Palatul Victoria va fi stinsă astăzi timp de o oră, intre 20.30 și 21.30, Guvernul Romaniei alăturandu-se astfel, și in 2018, instituţiilor publice și organizațiilor din țară și din intreaga lume care marchează Ora Pămantului. Acestui demers al Executivului i se alătură ministere și alte instituții guvernamentale. Guvernul dorește să reconfirme in acest fel atenția pe care o acordă problemelor de mediu și de eficiență energetică, obiectivul pe care și l-a propus prin Programul de guvernare fiind de redefinire a politicilor energetice ale Romaniei, punand accent pe cercetare, inovare și pe promovarea noilor tehnologii privind stocarea energiei, rețelelor inteligente sau măsurilor de eficiență energetică in intreg sistemul. 2018-03-24 09:50:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_poza2.jpgViorica Dăncilă: ”Stăm foarte bine cu pregătirea preluării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene”Știri din 23.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/viorica-dancila-stam-foarte-bine-cu-pregatirea-preluarii-de-catre-romania-a-pre-edintiei-consiliului-uniunii-europeneGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă a prezidat astăzi o nouă reuniune a Comitetului interministerial pentru pregătirea preluării de către Romania a Președinției Consiliului Uniunii Europene. Cu acest prilej, a fost adoptat calendarul reuniunilor informale ce vor fi organizate in Romania pe durata acestui mandat, in primul semestru al anului 2019, cat și calendarul acțiunilor premergătoare exercitării mandatului. De asemenea, șeful Executivului a luat act de stadiul și rezultatele de pană acum ale colaborării interinstituționale privind elementele de organizare și stabilirea agendei pentru aceste reuniuni, inclusiv pentru summitul informal de la Sibiu programat să aibă loc in data de 9 mai 2019. Conform calendarelor adoptate, reuniunile informale ce vor avea loc in Romania vor avea o distribuție echilibrată la nivel de județe și la nivel de ministere. Analizand și celelalte subiecte discutate in cadrul reuniunii de astăzi a Comitetului Interministerial, premierul Viorica Dăncilă a apreciat că Romania stă foarte bine cu pregătirea primului său mandat la Președinția Consiliului UE. Prim-ministrul a cerut ministerelor să trateze prioritar, cu seriozitate și implicare responsabilă, toate aspectele care pot contribui la un mandat de succes al Romaniei, ținand cont de complexitatea contextului in care Romania va exercita președinția rotativă a UE - Brexit, adoptarea Cadrului Financiar Multianual și alegerile pentru Parlamentul European. Este un proiect de țară pe care trebuie să-l tratăm cu foarte multă seriozitate. Este foarte important să ne prezentăm la nivelul așteptărilor și să fim pregătiți pentru a ne putea atinge obiectivele, avand in vedere că ne-am propus să avem un mandat performant, iar evaluarea Romaniei in calitate de Președinție a Consiliului UE depinde și de capacitatea noastră de a gestiona și finaliza cat mai multe dintre dosare, a declarat prim-ministrul Viorica Dăncilă. Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a prezentat in cadrul reuniunii mai multe informări pe aceste teme, precum și detalii legate de Manualul de identitate vizuală a Președinției romane a Consiliului UE, realizat de MAE cu resurse proprii, nominalizarea președinților și vicepreședinților grupurilor de lucru din cadrul ministerelor, elaborarea fișelor naționale pe dosarele legislative și nelegislative de interes pentru perioada exercitării mandatului și rezultatele dezbaterilor din cadrul Forumului - EU-RO 2019- privind tematicile de interes ale Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. *** 2018-03-23 14:35:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-03-23-02-49-20big_1.jpgPrimirea ambasadorului Republicii Austria în România, Isabel Rauscher, de către premierul Viorica DăncilăȘtiri din 23.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/primirea-ambasadorului-republicii-austria-in-romania-isabel-rauscher-de-catre-premierul-viorica-dancilaGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă a primit-o astăzi, 23 martie, la Palatul Victoria, pe Isabel Rauscher, ambasadorul Republicii Austria. Cei doi oficiali au trecut in revistă stadiul și perspectivele cooperării bilaterale, subliniind dorința ambelor părți de a dinamiza dialogul politic in cursul anului 2018. A fost menționat nivelul foarte bun al relațiilor economice bilaterale, dar și potențialul incă neexploatat, de natură să stimuleze intensificarea schimburilor economice și a investițiilor. De asemenea, proiectele de interes comun in domeniul energiei, inclusiv finalizarea construcției coridorului BRUA, s-au aflat pe agenda intalnirii. Intrevederea a prilejuit, totodată, reconfirmarea voinței comune pentru cooperare in domeniul afacerilor europene, in contextul preluării succesive a Președinției Consiliului Uniunii Europene de către Austria, in semestrul al doilea din 2018, și de către Romania, in primul semestru al anului 2019. Cei doi oficiali au evidențiat obiectivul comun al celor două viitoare Președinții de a contribui la promovarea unei agende europene bazate pe unitatea şi coeziunea proiectului european. De asemenea, Prim-ministrul Viorica Dăncilă și ambasadorul Isabel Rauscher au salutat implinirea a 10 ani de la lansarea inițiativei Strategia UE pentru Regiunea Dunării, inițiativă romano-austriacă, care a devenit un proiect de succes al UE. Inaltul oficial roman a menționat cooperarea bună dintre cele două state in domeniul educației profesionale - invătămantul dual - precizand că aceasta favorizează adaptarea necesară la cerințele pieței muncii. Referindu-se la spațiul Schengen, premierul Viorica Dăncilă a subliniat că Romania indeplinește toate criteriile necesare și contribuie substanțial la securitatea internă a UE, motiv pentru care Executivul de la București contează pe sprijinul Austriei in vederea obținerii unei decizii pozitive pentru aderarea țării noastre la Schengen. *** 2018-03-23 13:39:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-03-23-01-48-04big_1.jpgMesaj de condoleanțe al premierului Viorica Dăncilă Știri din 23.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/mesaj-de-condoleante-al-premierului-viorica-dancilaAm aflat cu durere despre accidentul produs la o uzină chimică din Cehia, in urma căruia și-au pierdut viața mai multe persoane, intre care și cetățeni romani. Transmit intreaga mea compasiune și solidaritate familiilor indurerate. Sunt in permanentă legătură cu Ministerul Afacerilor Externe, care a luat imediat toate măsurile de urgență și a făcut toate demersurile necesare pentru ca familiile victimelor cetățenilor romani să primească asistența consulară de care au nevoie. Viorica Dăncilă, Prim-ministru al Romaniei 2018-03-23 07:44:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-03-23-07-50-06big_sigla_guvern.pngVizita premierului Viorica Dăncilă în județul DâmbovițaȘtiri din 22.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/vizita-premierului-viorica-dancila-in-judetul-dambovitaGalerie foto Discursul premierului Viorica Dăncilă la intalnirea cu conducerile fabricilor ARCTIC, KABLUTRONIC, MEFA, TELAS, AKIM-CURENT METAL [Check against delivery] Viorica Dăncilă: Mă bucur să particip la acest eveniment. Este un eveniment important nu numai pentru județul Dambovița, ci și pentru intreaga țară pentru că acest lucru arată deschiderea pe care o au investitorii, pentru a investi in Romania și faptul că Guvernul coaliției PSD-ALDE sprijină prin ajutoarele de stat aceste investiții. Sper ca această primă investiție la care particip și care așa cum am spus este foarte importantă, atat din punct de vedere a relațiilor romano-turce, am vorbit zilele acestea cu domnul ambasador, dar și din punct de vedere al economiei, al creării de noi locuri de muncă, al producției care are loc in Romania, cred că sunt de bun augur și dă un start mai multor investiții atat in județ și spun acest lucru pentru că voi mai participa și la alte intalniri din județul Dambovița. Arată implicare din partea autorităților locale in a crea condițiile investițiilor de aici dar in același timp imi oferă oportunitatea de a cunoaște obstacolele care stau in calea investițiilor in Romania, atat pentru investitorii romani dar și pentru investitorii străini. Așa cum am menționat incă de la investitura mea, voi susține investițiile in Romania, voi lucra impreună cu echipa de miniștrii pentru a găsi soluții pentru ca Romania să devină un loc din ce in ce mai atractiv pentru investițiile romanești și investițiile străine. Incă o dată vă mulțumesc pentru deschiderea dumneavoastră, si cred că veți avea aici in Romania un parteneriat foarte bun atat cu autoritățile locale dar și o susținere din partea Guvernului Romaniei. Mult succes. Declarații susținute de premierul Viorica Dăncilă, in Dambovița, după intalnirea cu conducerile fabricilor ARCTIC, KABLUTRONIC, MEFA, TELAS, AKIM-CURENT METAL [Check against delivery] Viorica Dăncilă: Am răspuns unei invitații de a vedea problemele cu care se confruntă investitorii din Romania, de a vedea ceea ce le oferă oportunitate, dar și ceea ce constituie o barieră in calea investițiilor. Incă de la inceputul mandatului meu am spus că voi schimba abordarea. Vreau să cunosc problemele din teren, nu vreau ca acestea să-mi fie aduse numai pe hartie, pentru a lua cele mai bune decizii, pentru a incuraja investițiile in Romania. Apreciez foarte mult ceea ce s-a făcut aici, sprijinul pe care l-au acordat autoritățile locale, faptul că s-a investit aici - și vedem că se mai investește, și este foarte important atat pentru județ, cat și pentru Romania. Imi doresc să avem cat mai mulți investitori, dar pentru acest lucru cred că trebuie o conlucrare foarte bună atat intre autoritățile locale, autoritățile centrale, pentru a putea indepărta barierele care stau in calea investițiilor in Romania. Mă refer aici atat la bariere din punct de vedere legislativ, precum și la lucruri care țin de infrastructură, de utilități, pe care cred că noi trebuie să le asigurăm pentru a creste nivelul investițiilor din Romania. Sunt plăcut impresionată de investitorii de aici, de la Dambovița, de dorința dumnealor de a investi, de dorința dumnealor de a deveni pe primul loc in Europa in ceea ce privește ARCTIC-ul, după cum am văzut, și cred că aceste lucruri trebuie incurajate, iar incurajarea nu o putem face decat prin măsuri concrete. Am văzut ceea ce se solicită, multe lucruri pe care cred că trebuie să le facem, și sunt convinsă că impreună cu echipa de miniștri cu care m-am deplasat astăzi aici vom reuși să remediem o mare parte din problemele care stau in calea investițiilor din această zonă și, probabil, care sunt probleme comune și pentru alte investiții. Vreau să mai menționez faptul că am solicitat investiții, am spus că voi incuraja investițiile. Am avut o discuție chiar cu domnul ambasador al Turciei, săptămana trecută, și căutăm să sprijinim acest lucru și să găsim noi puncte de interes pentru a stimula aceste investiții. Reporter: Despre ce bariere este vorba? Viorica Dăncilă: Am văzut că sunt unele lucruri legate de mediu. Nu imi cereți să vă spun concret; am cerut un material. Sunt lucruri legate de mediu. Am văzut că sunt lucruri legate de utilități. O mare problemă este legată de infrastructură. Cred că acestea sunt principalele probleme. Am văzut, in legătură cu deșeurile electronice, că trebuie să avem o discuție cu mediul. Vom discuta legat de aceste aspecte. Vom vedea care este legislația europeană, ceea ce trebuie să armonizăm, dar cred că in anumite lucruri putem să fim..., să nu incercăm noi să introducem noi condiții care să fie o piedică in calea celor care vor să investească. Eu cred că problemele pe care le-am identificat aici sunt probleme pe care le au și alţi investitori din Romania și cred că datoria noastră este nu numai să venim şi să le vedem, să dăm un răspuns pozitiv soluționării acestor probleme. După cum ați văzut, miniștrii din cabinet au venit foarte bine pregătiți, la multe dintre problemele care au fost ridicate au venit şi cu un răspuns. Ați văzut intervenția ministrului Finanțelor Publice, a ministrului Fondurilor Europene, a ministrului Transporturilor. Deci, problemele care au fost ridicate au căpătat şi un răspuns, in sensul nu numai al cunoașterii lor, dar și al identificării unor soluții. Reporter: O problemă importantă in acest moment in județul Dambovița este reprezentată de o alunecare de teren in comuna Văleni. Veți merge şi acolo, să vedeți despre ce este vorba? Viorica Dăncilă: Știu despre această situație. Din păcate, vremea nefavorabilă a creat probleme, a creat probleme și aici in Dambovița, a creat probleme și in alte locuri din țară. Avem o echipă care este foarte bine ancorată in tot ceea ce se intamplă legat de aceste probleme in Romania. Domnul Arafat a fost, după cate știu eu, in zonă. Avem comitet pentru stare de urgență la nivel național, din care fac parte și consilierii prim-ministrului. Vom incerca nu numai să-i ajutăm pe oameni acum şi să-i ajutăm şi după ce aceste probleme legate de inundații, de alunecările de teren vor trece. Vom incerca chiar să căutăm soluții şi la nivel european, să vedem care este situația şi dacă pentru acest soluții putem accesa fondul de solidaritate. Reporter: Avem informații pe surse legate de o eventuală remaniere guvernamentală. Ce măsuri veți lua? Viorica Dăncilă: Am să răspund și la această intrebare. Această informație legată de remanierea guvernamentală este total neintemeiată. Vă asigur că nu am avut absolut nicio discuție legată de remanierea guvernamentală. Așa cum a fost specificat de către cei doi președinți ai coaliției de guvernare, domnul Liviu Dragnea şi domnul Călin Popescu-Tăriceanu, o evaluare a miniștrilor se va face in cadrul coaliției de guvernare. Nu a fost făcută nicio evaluare, nu putem vorbi despre o remaniere și infirm această știre. Mulțumim mult! Vizită la S.C. NIMET S.A. Declaraţiile premierului Viorica Dăncilă la intalnirea de lucru cu autorităţile locale din judeţul Damboviţa [Check against delivery] Viorica Dăncilă: Aşa cum am afirmat la intalnirile pe care le-am avut atat cu Asociaţia Comunelor din Romania, cu Uniunea Naţională a Consiliilor Județene din Romania, intalnirea pe care am avut-o cu primarii municipiilor reședință de județ, sprijinirea autorităţilor locale reprezintă o prioritate pentru mandatul meu. Pe langă ceea ce am cuprins in programul de guvernare /.../ in care se regăsesc autorităţile locale, eu cred că este important să vedem care sunt problemele punctuale din fiecare judeţ, să vedem ceea ce avem dincolo de legile sau de ceea ce vrem să facem /...;/ şi, de aceea, astăzi am dat startul deplasărilor in teritoriu. Şi, aşa cum a spus domnul Ţuţuianu, nu am venit singură, am venit impreună cu o echipă de miniştri, astfel incat nu numai să ascultăm ce probleme aveţi dumneavoastră aici, dar impreună să putem să găsim şi soluțiile adecvate. Am fost şi ne-am intalnit cu investitori, este foarte bine, cred că investițiile sunt necesare in Romania, atat investițiile romanești, cat şi investițiile străine, iar Guvernul Romaniei nu numai că va susţine acest aspect, dar vrea să aibă cat mai multe detalii dar nu numai legate de oportunități pe care incercăm să le creăm, dar şi detalii legate de barierele pe care le intampină investitorii, astfel incat să putem să găsim soluții comune. După cum ştiţi, incă din primele luni ale actualului guvern am venit cu cateva lucruri pe care autorităţile locale ni le-au cerut, şi aici aş vrea să fac referire la supracontractare. După cum ştiţi, am crescut supracontractarea pentru a atrage fondurile europene, pentru POR şi POC la 200%, pentru POIM la 400%, pentru POCU şi POCA la 150%. Deci, acest lucru tot in urma discuțiilor pe care le-am avut cu autorităţile locale. In același timp incercăm să identificăm soluții, şi le vom identifica in cel mai scurt, pentru a evita dezangajarea fondurilor pe Programul Operaţional Regional, pentru că, ştiţi foarte bine, am avut alocată o sumă de 800 de milioane de euro, in prima parte nu am avut contractări decat de 350-400 milioane de euro, iar dacă noi nu folosim aceşti bani pană la sfarşitul anului, Romania riscă să piardă aceşti bani. De aceea, impreună cu doamna ministru Plumb, cu domnul ministru Eugen Teodorovici, dar şi cu vicepremierul Paul Stănescu, căutăm să găsim soluții, astfel incat Romania să folosească toţi banii alocaţi. Sunt conștientă de faptul că fiecare dintre dumneavoastră care aţi fost aleși de comunități aţi venit in fața cetăţenilor cu un proiect, cu un proiect de dezvoltare, iar in proiectul dumneavoastră de dezvoltare o parte era alocată folosirii fondurilor europene şi, de aceea, punem un mare accent pe acest aspect. Tot in prima parte a acestui an am dat un act normativ care permite folosirea excedentului bugetar nu numai pentru investiţii, dar şi pentru cheltuieli de personal şi, de asemenea, pentru proiecte sau sentințe definitive pe care le aveţi, tocmai pentru a vă putea ușura situația. Am incheiat un protocol cu Apele Romane pentru ca acolo unde avem maluri, unde avem rauri, de multe ori acestea constituie un obstacol in proiectele pe care le desfășurați in localitatea dumneavoastră. Sunt convinsă că sunt foarte multe lucruri, sunt convinsă că sunt foarte multe lucruri de reglat, aveţi toată deschiderea guvernului in a sprijini autorităţile locale, in a le sprijini investițiile, şi aş vrea să schimb modul de lucru, astfel incat să preluăm prima dată de la dumneavoastră problemele care sunt şi să căutăm soluții, nu să venim cu soluții, care de multe ori nu se pliază pe realitate. Cred că este necesar să colaborăm mult, sper intr-o colaborare care să fie transpartinică, sper ca in acest moment să ne dăm seama că avem nevoie de unitate şi de proiecte comune care să ajute atat fiecare localitate in parte, fiecare județ, dar şi Romania in ansamblu. Cred că putem avea echilibru şi cred că putem coopera pe proiecte comune, din partea Guvernului Romaniei, a mea personal, incercăm să dezvoltăm foarte multe proiecte, să dăm dovadă de foarte multă deschidere şi echilibru şi să venim cu cat mai multe lucruri care să vină in intampinarea problemelor pe care dumneavoastră le-aţi ridicat. Domnule Țuțuianu, am văzut problemele, am fost şi la fața locului, am văzut că sunt probleme legate de drumuri, sunt probleme legate de anumite lucruri care ţin de necesitatea unor investiţii, astfel se explică faptul că am venit şi cu miniştrii care cred că vor putea da un răspuns punctual la problemele pe care le-aţi ridicat. Am toată increderea că echipa cu care am venit va găsi soluţii şi cred că cu aceste soluții veţi rezolva o parte din problemele pe care le aveţi. Ştiu de problema pe care o aveţi la Văleni, ştiu de alunecarea de teren, am aflat exact atunci cand s-a produs, ne exprimăm nu numai solidaritatea cu persoanele care au trebuit să fie evacuate, dar bineințeles trebuie să ne arătăm solidaritatea şi prin a ajuta aceşti oameni care au fost victime ale condițiilor nefavorabile, să ii ajutăm şi să ajutăm şi localitatea respectivă in a găsi soluții. Vă mulțumim pentru invitație. Lucrurile punctuale le vom discuta pe măsură ce dumneavoastră le veţi ridica. In incheiere vreau să mai adaug un singur lucru, că am promis o sută de măsuri, vom realiza cele o sută de măsuri şi vă indemn să aveţi toată increderea in Guvernul Romaniei şi in miniştrii care sunt in Guvernul Romaniei. Vă mulţumesc! 2018-03-22 16:28:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_whatsapp_image_2018-03-22_at_16.29.10.jpegGuvernul Dăncilă susține eforturile de formare a tinerei generații de lideri și diplomațiȘtiri din 22.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/guvernul-dancila-sustine-eforturile-de-formare-a-tinerei-generatii-de-lideri-i-diplomatiViceprim-ministrul Ana Birchall a participat, astăzi, 22 martie a.c., la cea de-a șaptea ediție a Conferinței Lauder de diplomație și afaceri internaționale pentru invățămantul liceal - 2Day Ambassador, care a avut loc la Palatul Parlamentului. Evenimentul, organizat de Fundația Lauder Romania și Complexul Educațional Lauder-Reut, cu sprijinul Ministerului Educației din Israel, a reunit numeroase personalități ale vieții publice, diplomați de carieră și demnitari. In deschiderea conferinței, vicepremierul Ana Birchall a prezentat mesajul prim-ministrului Viorica Dăncilă, in care a fost subliniată importanța formării unei generații de lideri in contextul provocărilor globale actuale. Doresc să felicit organizatorii pentru implicarea in acest proiect de excelență și pentru munca lor dedicată in formarea tinerei generații. Am covingerea că intre elevii și tinerii prezenți la acest eveniment se află diplomații de maine. Romania are nevoie de diplomați și de lideri tenace, buni profesioniști, iar evenimente precum cel de astăzi contribuie la cultivarea unor valori indispensabile pentru liderii de maine, de care Romania are nevoie. Vă doresc mult succes și sunt convinsă că eforturile voastre vor fi răsplătite, se arată in mesajul prim-ministrului Viorica Dăncilă. Totodată, viceprim-ministrul Ana Birchall i-a felicitat pe organizatorii conferinței și a declarat că evenimentul a devenit un reper pentru cei care doresc să urmeze o carieră in diplomație. Așa cum am susținut de fiecare dată, Romania are nevoie de tineri implicați, bine pregătiți și curajoși in politică, in diplomație, in mediul instituțional. De aceea, țin să felicit conducerea Complexului Educațional Lauder-Reut și pe tinerii care studiază aici pentru misiunea pe care și-au asumat-o, prin promovarea adevăratelor valori precum meritocrația, profesionalismul, seriozitatea și respectul. Este o dovadă a capacității acestei școli de elită a Romaniei de a inova și a se adapta la dinamismul vieții de astăzi, astfel incat tinerii absolvenți să fie cat mai pregătiți pentru viață, a declarat vicepremierul Ana Birchall. Sunt convinsă că tinerii educați in cadrul Complexului Educațional Lauder-Reut vor deveni diplomați de prim rang și adevărații lideri de maine pe care Romania trebuie să-i valorifice la potențialul lor maxim. Să aveți mereu incredere in calitățile voastre și să nu uitați niciodată că ceea ce aveți in inimă și in minte sunt valorile voastre cele mai de preț. Aștept cu nerăbdare ziua cand veți fi liderii de maine nu doar in Romania, ci la nivel internațional, a subliniat viceprim-ministrul Ana Birchall in incheierea intervenției. Informații suplimentare: La cea de-a șaptea ediție a - Conferinței Lauder de diplomație și afaceri internaționale pentru invățămantul liceal - 2Day Ambassador au participat aproximativ 270 de elevi din 20 de licee din București și reprezentanții Consiliului Elevilor București, alături de invitați din Israel, Bulgaria și Ungaria. Complexul Educațional Lauder-Reut a fost inființat in anul 1997 prin intermediul Fundației Ronald S. Lauder, redenumită Fundaţia - Magna cum Laude Reut, și găzduieşte in prezent peste 400 de elevi care participă la programele oferite in țara noastră la nivel de grădiniţă, şcoală primară, gimnaziu şi liceu, cu predare in limba engleză, acreditate de Ministerul Educaţiei Naționale. Fundaţia internaţională Ronald S. Lauder, cu sediul central in New York şi Budapesta, avand filiale in intreaga Europă Centrală şi de Est, patronează activitatea celor peste 50 de unităţi de invăţămant particular şi centre educaţionale, pe care le-a infiinţat in 16 ţări din regiune. 2018-03-22 12:22:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_photo_(7).jpgScrisoarea adresată de premierul Viorica Dăncilă președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude JunckerȘtiri din 21.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/scrisoarea-adresata-de-premierul-viorica-dancila-pre-edintelui-comisiei-europene-jean-claude-junckerScrisoarea adresată de premierul Viorica Dăncilă președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker (ENG) Scrisoarea adresată de premierul Viorica Dăncilă președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker (RO) Scrisoarea adresată de premierul Viorica Dăncilă președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker (FR) 2018-03-21 17:42:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-03-21-05-46-22big_sigla_guvern.pngPrimirea ambasadorului Statului Qatar, Abdullah Nasser Abdullah Alhumaidi, de către prim-ministrul Viorica Dăncilă, la Palatul VictoriaȘtiri din 21.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/primirea-ambasadorului-statului-qatar-abdullah-nasser-abdullah-alhumaidi-de-catre-prim-ministrul-viorica-dancila-la-palatul-victoriaGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă l-a primit astăzi, 21 martie 2018, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Statului Qatar la București, Abdullah Nasser Abdullah Alhumaidi. In cursul convorbirilor, premierul Viorica Dăncilă a exprimat satisfacția pentru tendința pozitivă inregistrată in ultima perioadă la nivelul relațiilor politico-diplomatice, economice și sectoriale. In acest context, a arătat că Romania și Statul Qatar se află, in prezent, intr-o etapă importantă a consolidării cooperării bilaterale, reflectată de deschiderea și voința politică fermă a conducerii celor două state de a impulsiona dialogul pe toate palierele de interes. Șeful Executivului a reiterat interesul pentru extinderea cooperării bilaterale la nivelul potențialului real oferit de cele două economii, subliniind interesul comun privind creșterea schimburilor comerciale. In acest sens, a evidențiat importanța consolidării dialogului la nivel guvernamental și al mediilor de afaceri, care să conducă la implementarea unor proiecte comune de cooperare. Un alt subiect abordat a fost prezența comunității romanești in Qatar, ca liant intre cele două state, reprezentată de personal calificat, activ pe piața muncii in domenii ca aviație (in cadrul companiei Qatar Airways), construcții civile, construcții navale, medical, ospitalitate. In continuare, cei doi interlocutori s-au referit la posibilitatea realizării de proiecte de investiții qatareze in Romania, precum și la constituirea de noi parteneriate și platforme de cooperare in domeniile de interes bilateral (energie, agricultură, transporturi, infrastructură, turism etc.). *** 2018-03-21 12:54:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_brf_0956.jpgParticiparea prim-ministrului Viorica Dăncilă la dineul oferit de Michele Ramis, ambasadorul Franței în România, cu prilejul zilei Internaționale a FemeiiȘtiri din 21.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/participarea-prim-ministrului-viorica-dancila-la-dineul-oferit-de-michele-ramis-ambasadorul-frantei-in-romania-cu-prilejul-zilei-internationale-a-femeiiGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă a participat ieri la dineul oferit cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii de Michele Ramis, ambasador al Republicii Franceze in Romania. La eveniment, premierul a vorbit despre măsurile guvernamentale de promovare a egalității de șanse intre femei și bărbați, legislația in domeniu, despre capitolul - Respect și demnitate pentru femei din cadrul Programului de Guvernare 2018-2020, precum și despre Convenția națională pentru egalitatea de gen: Romania Paritară. - Luna martie trebuie să fie o lună de reflecție a intregii comunități romanești și internaționale față de condiția economică, socială, culturală a femeilor, și, deopotrivă, o lună in care mesajul legat de principiul egalității de șanse intre femei și bărbați să devină pilon central al oricărei dezbateri, a declarat prim-ministrul Romaniei. Premierul Viorica Dăncilă a subliniat, de asemenea, că femeile in Romania reprezintă un potențial uman extraordinar, insă prea puțin utilizat. Femeile reprezintă jumătate din populație și sunt majoritare in multe domenii: 64% in cazul funcționarilor administrativi, 62% in domeniul serviciilor și aproape 60% ca specialiști in diverse domenii. Dar cand vine vorba de corpul legislativ, executiv sau funcții de conducere, proporția se reduce la mai puțin de 30%. Referindu-se la capitolul - Respect și demnitate pentru femei din Programul de Guvernare 2018-2020, a precizat că Executivul de la București iși propune, in baza convențiilor internaționale și a Directivelor UE, să alinieze Romania la state cu tradiție in democrație, care au demonstrat faptul că imputernicirea socială, economică și politică a femeilor poate genera valoare adăugată și bunăstare socială. In cadrul reuniunii, prim-ministrul a subliniat, totodată, că in 20 martie Romania a celebrat Ziua Internațională a Francofoniei, precum și aniversarea a 25 de ani de la aderarea Romaniei la mișcarea francofonă (in 1991 Romania a obţinut statutul de observator, iar din 1993 este membru cu drepturi depline al Francofoniei instituţionale). 2018-03-21 12:07:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-03-21-12-11-30big_1.jpgPrimirea ambasadorului Republicii Finlanda la București, Päivi Pohjanheimo, de către premierul Viorica DăncilăȘtiri din 20.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/primirea-ambasadorului-republicii-finlanda-la-bucure-ti-paivi-pohjanheimo-de-catre-premierul-viorica-dancilaGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă a primit-o astăzi, 20 martie 2018, pe Päivi Pohjanheimo, ambasadorul Republicii Finlanda in Romania, intr-o vizită de curtoazie. Tema centrală a discuțiilor a constituit-o relația bilaterală dintre Romania și Republica Finlanda, inclusiv in contextul colaborării in cadrul trio-ului de Președinții ale Consiliului UE Romania-Finlanda-Croația (2019-2020). Prim-ministrul a apreciat discuțiile utile și fructuoase in ceea ce privește cooperarea in cadrul Trio-ului și pregătirea programului de lucru comun. Provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană impun o coordonare foarte bună la nivelul președințiilor, iar pentru avansarea procesului de pregătire, dialogul bilateral cunoaște o intensificare. Convorbirile au reconfirmat angajamentul ambelor părți pentru consolidarea relațiilor bilaterale, cu accent pe aprofundarea cooperării economice și valorificarea oportunităților oferite de cooperarea sectorială, in domenii de interes pentru ambele state precum educația, sănătatea sau turismul. S-a pus accent in mod deosebit pe componenta cooperării in domeniul educației, pe cooperarea directă intre instituțiile de invățămant superior și pe mobilitatea academică intre cele două state, inclusiv in contextul inițiativelor europene, cum ar fi programul Erasmus + și schimburile de bune practici. S-au discutat, de asemenea, perspectivele de continuare a cooperării dintre autoritățile romane și cele finlandeze in domeniul protecției copilului, precum și și continuarea programelor de pregătire din cadrul Autorității pentru Protecția Copilului și instituția Avocatului Copilului. Inaltul oficial roman a subliniat că relațiile dintre Romania și Finlanda au un potențial important de a crește in lumina aniversării, in 2020, a 100 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice, aniversare care constituie o oportunitate de a promova proiecte comune. Prim-ministrul Romaniei a manifestat deschidere pentru diversificarea și explorarea de noi domenii de colaborare intre Romania și Finlanda. 2018-03-20 18:58:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_primirea_ambasadorului_republicii_finlanda_în_românia,_päivi_pohjaneheimo_02.jpgGuvernul României salută celebrarea Zilei Internaționale a Francofoniei și aniversarea a 25 de ani de la aderarea României la mișcarea francofonă Știri din 20.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/guvernul-romaniei-saluta-celebrarea-zilei-internationale-a-francofoniei-i-aniversarea-a-25-de-ani-de-la-aderarea-romaniei-la-mi-carea-francofonaGuvernul Romaniei salută celebrarea astăzi, 20 martie, a Zilei Internaționale a Francofoniei și aniversarea a 25 de ani de la aderarea Romaniei la mișcarea francofonă. In 1991, Romania a obținut statutul de observator, iar din 1993 este membru cu drepturi depline al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei - OIF. Statutul de membru OIF, dublat de vocaţia francofonă de tradiție, a permis țării noastre consolidarea dimensiunii globale a cooperării internaţionale. Sărbătorirea Zilei Francofoniei in 2018 in intreg spațiul francofon cu motto-ul limba franceză: ceea ce ne unește in acțiune, evocă solidaritatea statelor francofone și acțiunea lor comună pe mai multe dimensiuni, inclusiv politică, economică și culturală, reflectand, totodată, noul dinamism al Organizației Internaționale a Francofoniei. Ziua Francofoniei este sărbătoarea fiecărui cetățean care prețuiește limba franceză, diversitatea culturală a spațiului francofon și valorile promovate de Francofonie. Este sărbătoarea celor care susțin importanța multilingvismului in era globalizării. Cu această ocazie, Prim-ministrul Romaniei Viorica Dăncilă a afirmat că pentru țara noastră această aniversare are un caracter istoric. Romania a fost, incă de la Marea Unire și inainte, parte din familia națiunilor francofone. Francofonia a fost printre primele structuri internaționale la care Romania a aderat după 1989, iar astăzi, este recunoscută ca stat-far al Francofoniei in intreaga regiune a Europei Centrale și de Est. 2018-03-20 12:25:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-03-20-12-28-09big_sigla_guvern.pngScrisoarea adresată de premierul Viorica Dăncilă ministrului Justiției, Tudorel ToaderȘtiri din 19.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/scrisoarea-adresata-de-premierul-viorica-dancila-ministrului-justitiei-tudorel-toaderScrisoarea adresată de premierul Viorica Dăncilă ministrului Justiției, Tudorel Toader 2018-03-19 19:24:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-03-19-07-28-29big_sigla_guvern.pngPrimirea ambasadorului Republicii Polone la București, Marcin Wilczek, de către prim-ministrul Viorica DăncilăȘtiri din 19.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/primirea-ambasadorului-republicii-polone-la-bucure-ti-marcin-wilczek-de-catre-prim-ministrul-viorica-dancilaGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă l-a primit astăzi, 19 martie 2018, pe ambasadorul Republicii Polone la București, Marcin Wilczek. In cadrul intrevederii, prim-ministrul a subliniat caracterul dinamic al relațiilor strategice dintre Romania și Polonia, care se desfășoară anul acesta in contextul centenarelor naționale din ambele state. Oficialul roman a exprimat convingerea că evenimentele care vor prilejui sărbătorirea acestor momente jubiliare vor reliefa apropierea istorică naturală dintre cele două țări, in virtutea numeroaselor interese și experiențe impărtășite. In același timp, prim-ministrul Viorica Dăncilă a susținut importanța dezvoltării in continuare a cooperării bilaterale, indeosebi pe dimensiunea economică, dar și in perspectiva exercitării de către Romania a Președinției rotative a Consiliului UE, in primul semestru al anului 2019. Apreciind calitatea și frecvența contactelor politico-diplomatice, inaltul demnitar a evidențiat rolul pozitiv pe care cele două țări il joacă in plan regional și european. 2018-03-19 19:20:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_primirea_ambasadorului_republicii_polone_în_românia_marcin_wilczek_05.jpgVicepremierul Viorel Ștefan: Relația de parteneriat între Guvernul României și Banca Mondială poate fi consolidată în următorii ani prin derularea unor proiecte comune de dezvoltare a infrastructuriiȘtiri din 19.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/vicepremierul-viorel-stefan-relatia-de-parteneriat-intre-guvernul-romaniei-i-banca-mondiala-poate-fi-consolidata-in-urmatorii-ani-prin-derularea-unor-proiecte-comune-de-dezvoltare-a-infrastructuriiVicepremierul Viorel Ștefan a avut astăzi o intrevedere cu o delegație a Băncii Mondiale, condusă de Tatiana Proskuryakova, director de țară pentru Romania și Ungaria, in contextul consultărilor pentru definitivarea viitorului Cadru de Parteneriat pentru perioada 2018-2023. Relația de parteneriat intre Guvernul Romaniei și Banca Mondială poate fi consolidată in următorii ani prin derularea unor proiecte comune de dezvoltare a infrastructurii de transport, precum și a celei in domeniul sănătății sau de apărare impotriva inundațiilor. Expertiza Băncii Mondiale este extrem de valoroasă pentru Romania in atingerea obiectivului său de dezvoltare a unei economii sustenabile și incluzive, concentrată asupra bunăstării romanilor, a subliniat vicepremierul Viorel Ștefan. La nivelul Guvernului se face o amplă analiză cu privire la identificarea unor noi proiecte comune de colaborare cu Banca Mondială, bazată pe bunele practici ale cooperării de pană acum, a adăugat viceprim-ministrul. Oficialul roman a precizat că această colaborare are noi oportunități de dezvoltare in contextul in care, la nivelul anului 2017, Romania a inregistrat o creștere economică de 7% din PIB, cel mai mare avans din 2008 pană in prezent, la care au contribuit aproape toate ramurile economiei. Ritmul de creștere economică va putea fi menținut avand in vedere că Executivul va acorda atenția cuvenită susținerii investițiilor, indeosebi a celor finanțate din fonduri europene, imbunătățirii colectării veniturilor bugetare, printr-o mai bună conformare voluntară, a afirmat vicepremierul Viorel Ștefan, in cadrul intrevederii. Reprezentantul Băncii Mondiale, Tatiana Proskuryakova, a prezentat propunerile cu privire la Cadrul de Parteneriat de Țară pentru perioada 2018-2023, document asupra căruia au fost purtate mai multe consultări cu autoritățile romane pentru a reflecta așteptările și viziunea partenerului roman in măsurile ce pot fi intreprinse pe parcursul derulării acestui parteneriat. Cadrul de Parteneriat pentru perioada 2018-2023 intre Romania și Banca Mondială va fi prezentat, spre aprobare, Comitetului Directorilor Executivi ai Băncii in data de 14 iunie 2018. 2018-03-19 18:22:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-03-19-06-25-55big_sigla_guvern.pngPrimirea ambasadorului Statului Kuweit, Talal Mansour Alhajeri, de către prim-ministrul Viorica Dăncilă, la Palatul VictoriaȘtiri din 19.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/primirea-ambasadorului-statului-kuweit-talal-mansour-alhajeri-de-catre-prim-ministrul-viorica-dancila-la-palatul-victoriaGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă l-a primit astăzi, 19 martie 2018, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Statului Kuweit la București, Talal Mansour Alhajeri. In cadrul discuțiilor, premierul roman a exprimat satisfacția pentru nivelul dialogului politic bilateral, Statul Kuweit fiind un partener tradițional important al Romaniei in regiunea Golfului. Șeful Executivului roman a transmis interesul pentru amplificarea dialogului politic bilateral, prin realizarea de contacte bilaterale la nivel guvernamental, și a reiterat susținerea pentru o mai bună inter-conectare a mediilor de afaceri din cele două state, care să faciliteze realizarea de proiecte comune de cooperare și creșterea interesului pentru realizarea de investiții. Cei doi interlocutori au apreciat că există un potențial important pentru dezvoltarea cooperării economice bilaterale și creșterea schimburilor comerciale. In acest sens, cei doi oficiali s-au referit la posibilitatea implementării unor noi platforme de cooperare și dialog pe palierele politico-economic și sectorial (agricultură, energie, transporturi, turism, afaceri interne, educație și cultură). 2018-03-19 16:09:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_primirea_ambasadorului_statului_kuwait_în_românia,_talal_mansour_alhajeri04.jpgPremierul Viorica Dăncilă solicită desecretizarea protocoalelor încheiate între SRI și alte instituții ale statuluiȘtiri din 16.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/premierul-viorica-dancila-solicita-desecretizarea-protocoalelor-incheiate-intre-sri-i-alte-institutii-ale-statuluiAvand in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru Romania ca stat democratic in care funcţionează separaţia puterilor in stat, precum şi poziţia oficială exprimată astăzi de Administraţia Prezidenţială, premierul Viorica Dăncilă solicită desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI şi alte instituţii ale statului. Solicitarea prim-ministrului se bazează pe prevederile legale potrivit cărora se interzice clasificarea ca secrete de stat a informaţiilor, datelor sau documentelor in scopul ascunderii incălcărilor legii, erorilor administrative, limitării accesului la informaţiile de interes public, restrangerii ilegale a exerciţiului unor drepturi ale vreunei persoane sau lezării altor interese legitime. Potrivit legii, desecretizarea sau trecerea la un alt nivel de secretizare a informaţiilor secrete de stat se realizează de imputerniciţii şi funcţionarii superiori abilitaţi prin lege să atribuie niveluri de secretizare, cu avizul prealabil al instituţiilor care coordonează şi controlul măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate. In situaţia protocoalelor de colaborare intre SRI şi alte instituţii ale statului, persoanele care au dreptul să declasifice respectivele informaţii sunt conducătorii instituţiilor semnatare, care, in speţă, au şi calitatea de autoritate desemnată de securitate. Potrivit art. 14 din Legea 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, CSAT asigură coordonarea, la nivel naţional, a tuturor programelor de protecţie a informaţiilor clasificate. 2018-03-16 21:27:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-03-16-09-29-56big_stema.pngPrimirea ambasadorului Emiratelor Arabe Unite, Dr. Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi, de către prim-ministrul Viorica DăncilăȘtiri din 16.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/primirea-ambasadorului-emiratelor-arabe-unite-dr-ahmed-abdullah-bin-saeed-al-matrooshi-de-catre-prim-ministrul-viorica-dancilaGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă l-a primit astăzi, 16 martie 2018, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Emiratelor Arabe Unite la București, Dr. Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi. In cadrul dialogului, premierul roman a exprimat interesul Guvernului Romaniei de a consolida și dezvolta cooperarea romano-emirateză, prin relansarea dialogului politic și dinamizarea contactelor politice, economice și sectoriale. In acest context, a subliniat faptul că Emiratele Arabe Unite reprezintă unul dintre cei mai importanți parteneri ai Romaniei din regiune și primul partener economic din zona Golfului. Șeful Executivului a transmis, totodată, interesul pentru consolidarea și diversificarea cooperării bilaterale in sectoare de interes (energie, agricultură, industrie, securitate alimentară, transporturi, infrastructură etc.), precum și pentru identificarea de noi domenii și proiecte comune de colaborare. In continuare, cei doi interlocutori s-au referit la organizarea, in prima parte a acestui an, a primei sesiuni a Comisiei mixte de cooperare romano-emirateze, precum și a unui Forum economic, inițiative deosebit de importante și utile pentru o coordonare bilaterală mai activă la nivel guvernamental și al mediilor de afaceri, in beneficiul ambelor două state. *** 2018-03-16 16:01:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_primirea_ambasadorului_emiratelor_arabe_unite,_ahmed_abdulla_saeed_bin_saeed_almatrooshi_04.jpgPrim-ministrul Viorica Dăncilă: Toleranța, respectul pentru diversitate și armonia, piloni ai consolidării societăților incluziveȘtiri din 16.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/prim-ministrul-viorica-dancila-toleranta-respectul-pentru-diversitate-i-armonia-piloni-ai-consolidarii-societatilor-incluziveGuvernul Romaniei a fost reprezentat la cea de-a VI-a ediție a Forumului Global de la Baku, organizat in perioada 13-18 martie 2018, de viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall. Tema ediției de anul acesta este ,,Eliminarea diferențelor pentru crearea unei societăţi incluzive. In deschiderea lucrărilor Forumului, viceprim-ministrul Ana Birchall a transmis un mesaj din partea prim-ministrului Guvernului Romaniei, Viorica Dăncilă. ,,In acest an, atat Romania, cat și Azerbaidjan, sărbătoresc centenarele unor importante evenimente istorice. După 1918, Romania a luptat pentru a construi și dezvolta o societate axată pe valorile pluralismului și ale toleranței, la cele mai inalte standarde ale vremii. Acum un secol, Azerbaidjan a creat, de asemenea, noi repere in regiune in ceea ce privește democrația parlamentară şi dreptul de vot acordat femeilor. Astăzi, mai mult ca niciodată, este esențial să ne continuăm eforturile comune pentru a consolida societățile noastre incluzive. Este un efort pe care avem datoria să il susținem zi de zi, fiindcă valori precum toleranța, respectul pentru diversitate și armonia nu pot fi cultivate decat printr-un angajament constant și prin perseverență, se arată in mesajul prezentat in deschiderea Forumului de viceprim-ministrul Ana Birchall, din partea Prim-ministrului Romaniei, Viorica Dăncilă. Ana Birchall a susținut o alocuțiune in cadrul sesiunii de dezbateri cu titlul ,,Puterile emergente - cum influențează puterile in ascensiune afacerile globale? ,,Aspirațiile globale ale Uniunii Europene sunt direct proporționale cu nivelul crescut de complexitate al provocărilor de pe scena internațională, fie că ne referim la amenințarea terorismului, schimbările climatice, criza migrației sau la provocările economice și financiare, a susținut viceprim-ministrul Ana Birchall. Viceprim-ministrul Ana Birchall a fost primită de preşedintele Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliyev. Oficialul roman a transmis, din partea prim-ministrului Romaniei, dorinţa de aprofundare a parteneriatului strategic dintre Romania şi Azerbaidjan, in special pe dimensiunea economică, cu dezvoltarea unor proiecte de interes comun in sfera energiei şi a transporturilor. In acelaşi timp, pe agenda discuțiilor s-a aflat cooperarea intre cele două state in cadrul ONU, inclusiv din perspectiva candidaturii Romaniei pentru un mandat de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite - 2020-2021. De asemenea, viceprim-ministrul Ana Birchall a avut intrevederi bilaterale cu Elmar Mammadyarov, ministrul afacerilor externe, Ramin Namig Guluzade, ministrul transportului, comunicaţiilor şi tehnologiilor informaţionale, Shahin Abdulla Mustafayev, ministrul economiei, cat şi cu Mikheil Janelidze, ministrul afacerilor externe al Georgiei. In cursul vizitei, Viceprim-ministrul Ana Birchall s-a intalnit cu membrii comunităţii romaneşti din Baku, precum şi cu delegaţia Parlamentului Romaniei, aflată in vizită de lucru la Baku. 2018-03-16 10:55:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-03-16-11-07-15big_sigla_guvern.pngÎntrevederea premierului Viorica Dăncilă cu delegația FMIȘtiri din 15.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/intrevederea-premierului-viorica-dancila-cu-delegatia-fmiGalerie foto Premierul Viorica Dăncilă a avut astăzi, la Palatul Victoria, o intalnire cu delegația Fondului Monetar Internațional in contextul evaluării anuale cu privire la evoluția economică. La intalnire au mai participat vicepremierul Viorel Ștefan și ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici. Discuții au avut ca obiect evoluțiile inregistrate de economia Romaniei in ultimul an și perspectivele de dezvoltare și consolidare a sustenabilității economice. Prim-ministrul a subliniat că Romania a inregistrat in 2017 o rată a creșterii economice de 7%, datorată, in principal, ponderii industriei și cu un aport substanțial al agriculturii și dezvoltării domeniilor IT și cercetare-inovare. Investițiile nete in economie au fost anul trecut cu 6,4% mai mari decat in 2016, 33,4% din fonduri fiind investite in industrie și 25% in construcții. Șomajul este la cel mai redus nivel din ultimii 25 de ani, in condițiile in care anul trecut au fost create aproximativ 270.000 de noi locuri de muncă. Prin transferul sarcinii fiscale de la angajator la angajat a fost redus numărul taxelor și cheltuielile cu forța de muncă, iar măsurile privind salarizarea personalului bugetar, cu accent asupra creșterii salariilor in sănătate și educație, precum și creșterea salariului minim brut pe economie contribuie la menținerea pe piața muncii a personalului cu inaltă calificare profesională. Reforma fiscală, legea salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, inițierea și promovarea unei noi legi a pensiilor vor oferi sustenabilitate sistemului de pensii pe o perioadă lungă de timp, a afirmat șeful Executivului. Pentru 2018 se estimează o creștere economică de 6,1%, cu accent asupra susținerii investițiilor, indeosebi a celor finanțate din fonduri europene, a mai precizat prim-ministrul Dăncilă. Vicepremierul Viorel Ștefan și ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, au arătat că Guvernul are in vedere imbunătățirea predictibilității fiscale, iar modificările din ultima perioadă au fost de natură să aducă o serie de clarificări necesare simplificarii legislației fiscale. De asemenea, ministrul Finanțelor a arătat că unul dintre obiectivele Guvernului este creșterea veniturilor bugetare prin imbunătățirea colectării și a relației dintre fisc și contribuabili. Reprezentanții FMI au apreciat creșterea economică inregistrată in 2017 și au arătat că ritmul de creștere va putea fi susținut in perioada următoare printr-un mix echilibrat de politici monetare și fiscale, susținerea investițiilor, sustenabilitatea cheltuielilor publice și imbunătățirii colectării. *** 2018-03-15 19:53:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_Întâlnire_cu_o_delegație_a_fondului_monetar_internațional_06.jpgMesajul premierului Viorica Dăncilă cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni – 15 martie Știri din 15.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/mesajul-premierului-viorica-dancila-cu-ocazia-zilei-maghiarilor-de-pretutindeni-15-martieZiua Maghiarilor de Pretutindeni este un prilej de a sărbători comunitatea maghiară din Romania și relațiile reciproce de bună conviețuire pe care le-am dezvoltat, in ultimele decenii, pe teritoriul țării noastre. De aceea, adresez concetățenilor maghiari un salut cordial și ii felicit la implinirea a 170 de ani de la momentul istoric in care revoluționarii maghiari s-au alăturat mișcărilor europene de eliberare națională. Perspectiva asupra istoriei ne arată că este momentul unei mutări de accent pe lucrurile care ii unesc pe romani și maghiari și care sprijină legăturile interumane, schimburile culturale, perspectiva europeană comună, promovarea tradițiilor și a obiceiurilor care ne definesc. In Europa de astăzi, deosebirile intre etnii și culturi trebuie să reprezinte o sursă de ințelegere și respect reciproc. Astfel, Romania promovează dezideratul european unitate in diversitate și susține, cu determinare, atat libera exprimare a identității etnice, cat și promovarea elementelor identitare de limbă, tradiție, patrimoniu cultural. Ne bazăm, in demersurile noastre, și pe sprijinul organizațiilor civice și culturale ale maghiarilor din Romania. Anul Centenarului este un an cu semnificații profunde pentru societatea romanească in ansamblul său, iar in acest context doresc să subliniez aportul minorităților naționale la moștenirea culturală comună care definește societatea romanească in ansamblul ei, precum și contribuția acestora la edificarea statului roman modern. Guvernul Romaniei aspiră la unitatea eforturilor din partea tuturor cetățenilor pentru a reuși, impreună, să construim țara in care ne dorim să trăim. La mulţi ani tuturor maghiarilor din Romania! Viorica Dăncilă, Prim-ministru al Romaniei 2018-03-15 09:16:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-03-15-09-20-35big_sigla_guvern.png Întrevederea doamnei Prim-ministru Viorica Dăncilă cu Ambasadorul Marii Britanii, Paul BrummellȘtiri din 14.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/intrevederea-doamnei-prim-ministru-viorica-dancila-cu-ambasadorul-marii-britanii-paul-brummellGalerie foto Prim-ministrul Romaniei Viorica Dăncilă l-a primit astăzi, 14 martie, pe Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord in Romania, Paul Brummell. Discuțiile au oferit prilejul unui amplu schimb de opinii privind stadiul și perspectivele cooperării politico-diplomatice bilaterale, consolidarea Parteneriatului Strategic și cu privire la comunitatea romanească din Marea Britanie. Cele două părți au reafirmat angajamentul de aprofundare a relației bilaterale privilegiate, a Parteneriatului Strategic, prin identificarea unor noi oportunități de acțiune sectorială. Prim-ministrul a salutat prezența importantă a investițiilor britanice pe piața din Romania și a arătat disponibilitatea de a dezvolta cooperarea in domenii cu valoare adăugată ridicată. Un subiect important al discuțiilor l-au constituit relațiile romano-britanice in domeniul securității și apărării, precum și importanța colaborării bilaterale in scopul combaterii terorismului. Premierul roman a salutat dinamica colaborării militare bilaterale și importanța cooperării dintre Romania și Marea Britanie in cadrul NATO. In cadrul intrevederii, șeful Executivului a subliniat importanța comunității romanești din Marea Britanie și interesul Guvernului Romaniei pentru protecția drepturilor cetățenilor romani. Totodată, a remarcat gradul ridicat de integrare a comunității romanești in societatea britanică, precum și valoarea adăugată pe care aceasta o aduce economiei britanice. Cei doi interlocutori au discutat intr-o atmosferă cordială și alte teme de interes comun pentru perioada actuală, precum cea a Centenarului Marii Uniri. In acest context, prim-ministrul Dăncilă a apreciat in mod deosebit buna cunoaștere de către ambasadorul Marii Britanii a istoriei, limbii și tradițiilor romane, ilustrand un real interes pentru spațiul romanesc. *** 2018-03-14 18:27:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_brf_9733.jpgPrimirea ambasadorului Republicii Turcia la București, Osman Koray Ertaș, de către premierul Viorica DăncilăȘtiri din 14.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/primirea-ambasadorului-republicii-turcia-la-bucure-ti-osman-koray-erta-de-catre-premierul-viorica-dancilaGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă l-a primit astăzi, 14 martie, la Palatul Victoria, pe Osman Koray Ertaș, ambasadorul Republicii Turcia in Romania, intr-o vizită de curtoazie. Tema centrală a discuțiilor dintre cei doi oficiali a constituit-o relația bilaterală dintre Romania și Turcia, in 2018 implinindu-se 140 de ani de relații bilaterale. In cadrul primirii, a fost reconfirmat angajamentul ambelor părți pentru consolidarea relației bilaterale, pe baza parteneriatului strategic, cu accent pe aprofundarea cooperării economice și sectoriale. Prim-ministrul Dăncilă și-a exprimat satisfacția pentru faptul că Turcia reprezintă primul partener comercial extra-comunitar al Romaniei, iar in 2017 volumul schimburilor bilaterale a depășit, in premieră, pragul de 5 miliarde euro. Premierul roman a apreciat că reluarea lucrărilor Comisiei mixte interguvernamentale de cooperare economică, la inceputul lunii mai, la Ankara, va genera plus valoare parteneriatului strategic dintre Romania și Turcia. In context, cei doi oficiali s-au referit la cooperarea bilaterală sectorială in domenii ca energie, tehnologia informațiilor și comunicațiilor, inovare și cercetare. De asemenea, a fost salutat nivelul foarte bun al cooperării militare in cadrul NATO, dar și pe linie polițienească, inclusiv din perspectiva combaterii migrației ilegale, conform Acordului UE - Turcia din 18 martie 2016. *** 2018-03-14 14:20:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_big_brf_9691.jpgPrimirea de către prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, a ambasadorului Japoniei, Kisaburo IshiiȘtiri din 13.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/primirea-de-catre-prim-ministrul-romaniei-viorica-dancila-a-ambasadorului-japoniei-kisaburo-ishiiGalerie foto Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dăncilă, l-a primit astăzi in audienţă pe ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Japoniei la Bucureşti, Kisaburo Ishii. Intrevederea a prilejuit o trecere in revistă a stadiului actual al relaţiilor bilaterale şi al cooperării la nivel internaţional dintre Romania şi Japonia, in contextul creat de perspectiva ridicării relaţiilor bilaterale la nivelul de parteneriat strategic. Analizand circumstanțele, dar și importanța istorică a vizitei premierului Japoniei in Romania, Shinzo Abe, prim-ministrul Viorica Dăncilă a reiterat voința clară de intensificare a dialogului politic și de concretizare a proiectelor guvernamentale și economice care se regăsesc pe agenda bilaterală. Au fost prezentate ultimele evoluţii in proiecte precum Magistrala 6 de metrou Gara de Nord - Aeroportul Henri Coandă și construcția podului peste Dunăre de la Brăila, dar și colaborările din domeniile energie, infrastructură, IT, agricultură, apărare și securitate. Totodată, premierul Dăncilă a subliniat că Japonia este cel mai mare investitor asiatic din Romania și Guvernul de la București susține toate inițiativele capabile să intensifice colaborarea economică romano-niponă. De asemenea, a menționat că așteaptă cu interes misiuni economice japoneze in țara noastră și că iși dorește promovarea unei prezențe romanești in Japonia. In cadrul intrevederii a fost exprimată incă o dată aprecierea părţii romane pentru decizia Japoniei de a permanentiza, de la inceputul anului viitor, regimul de scutire de vize turistice pentru romanii care intenţionează să călătorească in Japonia pe perioade de pană la 90 de zile. *** 2018-03-13 17:21:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_brf_9679.jpgPrimirea ambasadorului Regatului Spaniei în România, Ramiro Fernandez Bachiller, de către premierul Viorica DăncilăȘtiri din 13.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/primirea-ambasadorului-regatului-spaniei-in-romania-ramiro-fernandez-bachiller-de-catre-premierul-viorica-dancilaGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă l-a primit astăzi, 13 martie, pe Ramiro Fernandez Bachiller, ambasadorul Regatului Spaniei la București. Cei doi oficiali au exprimat satisfacția pentru relația bilaterală excelentă, confirmată de Parteneriatul Strategic. Discuțiile s-au concentrat asupra modalităților concrete de relansare a dialogului politic bilateral, a dinamizării cooperării sectoriale, in perspectiva organizării următoarei ședințe comune de guvern. O atenție deosebită a fost acordată diversificării relațiilor economice, valoarea schimburilor comerciale romano-spaniole ajungand in 2017 la un nivel record de aproape 4 miliarde de euro. Prim-ministrul roman a reafirmat interesul pentru atragerea investițiilor spaniole in Romania, in domenii ca: infrastructura rutieră și energetică, industria auto, de turism, hotelieră și agro-alimentară, in domeniul bancar, IT and C. S-a evocat, de asemenea, cooperarea romano-spaniolă in domeniile reformei administrative, afacerilor interne, muncii și protecției sociale, al promovării egalității de gen, precum și protecției familiei și copilului. Doamna Viorica Dăncilă și-a exprimat aprecierea față de sprijinul deosebit acordat de Spania in domeniul educației, in cei zece ani de predare a limbii romane in școlile spaniole. In acest context, a fost evidențiat nivelul excelent al liceelor cu predare in limba spaniolă din Romania, fiind menționată deschiderea, in viitorul apropiat, de noi astfel de licee la Constanța și Vaslui. Referindu-se la comunitatea romanească din Spania, a doua cea mai mare comunitate romanească de peste hotare, prim-ministrul Dăncilă a mulțumit pentru sprijinul pe care autoritățile spaniole il acordă in procesul de integrare și a analizat impreună cu diplomatul spaniol proiecte care să contribuie la extinderea cooperării bilaterale in domeniile muncii și afacerilor interne. De asemenea, a fost evocată cooperarea in plan european, Romania și Spania avand viziuni apropiate in mai multe dosare importante, precum și deschiderea de a consolida colaborarea in acest domeniu in perspectiva exercitării de către Romania a Președinției Consiliului Uniunii Europene in 2019. In finalul intrevederii, Prim-ministrul roman a apreciat buna cunoaștere a limbii romane de către ambasadorul spaniol, o ilustrare a patrimoniului cultural comun al celor două țări. *** 2018-03-13 14:25:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_brf_9626.jpgPrin decizia prim-ministrului Viorica Dăncilă, a fost înființat Comitetul interministerial pentru implementarea obiectivelor rezultate din Parteneriatul Strategic cu SUA și a altor proiecte bilaterale România-SUA, sub coordonarea viceprim-ministrului Ana BirchallȘtiri din 13.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/prin-decizia-prim-ministrului-viorica-dancila-a-fost-infiintat-comitetul-interministerial-pentru-implementarea-obiectivelor-rezultate-din-parteneriatul-strategic-cu-sua-i-a-altor-proiecte-bilaterale-romania-sua-sub-coordonarea-viceprim-ministrului-ana-birchallComitetul interministerial pentru implementarea obiectivelor rezultate din Parteneriatul Strategic cu SUA și a altor proiecte bilaterale Romania-SUA este inființat in conformitate cu decizia prim-ministrului Viorica Dăncilă. Comitetului interministerial iși va desfășura activitatea sub coordonarea viceprim-ministrului Ana Birchall, iar componența acestuia este următoarea: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Mediului, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerul Cercetării și Inovării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Culturii și Identității Naționale și Ministerul Educației Naționale. La lucrările Comitetului pot fi invitați să participe și reprezentanți la nivel ai altor instituții cu atribuții in domeniul Parteneriatului Strategic Romania-SUA. Comitetul se intrunește trimestrial sau ori de cate ori situația o impune, cu obiectivul monitorizării stadiului implementării proiectelor bilaterale Romania-SUA. Potrivit Programului de Guvernare 2018-2020, - Dezvoltarea, aprofundarea și extinderea Parteneriatului Strategic pentru Secolul XXI cu SUA, pe baza Declarației Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI intre Romania și Statele Unite ale Americii (Washington, la 13 septembrie 2011) va rămane un domeniu prioritar de acțiune. 2018-03-13 14:13:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-03-13-02-16-59big_sigla_guvern.pngÎntrevederea premierului Viorica Dăncilă cu miniștrii afacerilor externe din Bulgaria și Grecia, în prezența șefului diplomației româneȘtiri din 12.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/intrevederea-premierului-viorica-dancila-cu-mini-trii-afacerilor-externe-din-bulgaria-i-grecia-in-prezenta-efului-diplomatiei-romaneGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă a avut astăzi, 12 martie 2018, o intrevedere cu miniștrii afacerilor externe din Republica Bulgaria, Ekaterina Zaharieva, și din Republica Elenă, Nikos Kotzias, in prezența șefului diplomației romane, Teodor Meleșcanu. Intalnirea a avut loc cu prilejul celei de-a 10-a reuniuni trilaterale Romania-Bulgaria-Grecia, care a avut loc in aceeași zi, la București. Cea de-a noua reuniune trilaterală in acest format a fost organizată pe 7 mai 2014 in Grecia, la Salonic. Intrevederea prim-ministrului Viorica Dăncilă cu miniștrii de externe din Grecia și Bulgaria se situează in continuarea acțiunilor de politică externă recente, cu accent pe dimensiunea regională - intrevederea cu președintele sarb, Aleksandar Vučić și convorbirea telefonică cu prim-ministrul bulgar Boiko Borisov - și vine in contextul in care, la nivelul Uniunii Europene, sunt discutate prioritățile față de regiunea Balcanilor de Vest. In aceeași logică regională, in aceste zile va avea loc, in Romania, reuniunea miniștrilor de externe in Formatul București 9 (B9). Este urmărită, astfel, intensificarea cooperării regionale din perspectivă europeană, dar și strategică. Premierul roman a salutat prezența la București a celor doi miniștri și a exprimat satisfacția pentru continuitatea formatului trilateral menționat, cu o vechime de peste două decenii și cu o certă utilitate și valoare adăugată generată indeosebi in planul cooperării regionale şi al proiectelor de interconectare. A fost evidențiat caracterul privilegiat al relațiilor dintre cele trei state, reflectat pe palierul cooperării bilaterale, precum şi prin interesele comune care apropie pozițiile acestora in plan regional - cu accent pe integrarea europeană a statelor din zonă - şi european, unde acestea impărtăşesc obiectivul unei Europe unite, coezive şi solidare. In acest sens, a fost exprimată deplina disponibilitate a tuturor celor trei țări de a continua dezvoltarea cooperării in plan bilateral și regional, precum și de a promova impreună proiecte de interes comun, in beneficiul cetățenilor acestora. In relația cu Bulgaria, prim-ministrul Viorica Dăncilă a adresat felicitări pentru demararea cu succes a Președinției bulgare a Consiliului Uniunii Europene și a asigurat partea bulgară de intregul sprijin in indeplinirea obiectivelor propuse. A fost evidențiată paleta largă de oportunități de care beneficiază Romania și Bulgaria, ca state vecine, membre UE si NATO, pe care cele două țări doresc să le valorifice. Premierul roman a subliniat rolul pe care etnicii romani din Bulgaria și cei bulgari din Romania il dețin in dezvoltarea relațiilor bilaterale, ca punți de legătură intre cele două țări. In plan economic, a fost relevată necesitatea de a incuraja contactele dintre oamenii de afaceri și de a conferi o dinamică mai pronunțată comerțului bilateral şi investiţiilor reciproce, menite să creeze noi locuri de muncă. Părțile au agreat importanța implementării eficiente a programelor de dezvoltare regională și cooperare transfrontalieră dintre Romania și Bulgaria, in vederea derulării de proiecte concrete cu fonduri europene, care să asigure convergența economică și socială in cele două state. In relația cu Grecia, șeful Executivului roman a evocat prietenia trainică dintre cele două țări și popoare, bazată pe legături cu adanci rădăcini istorice și pe numeroase similitudini și convergențe de abordare pe tematicile actuale de interes la nivel regional și european, care conferă relației bilaterale un important potențial de dezvoltare și diversificare. Inaltul demnitar roman a manifestat dorința de a impulsiona dialogul politic bilateral și de a relua contactele la nivel inalt. A fost relevată contribuția comunității romane din Grecia și a celei elene din Romania la consolidarea relațiilor dintre cele două popoare, precum și la dezvoltarea legăturilor culturale. In plan economic, a fost salutată creșterea schimburilor comerciale romano-elene in anul 2017. Totodată, a fost subliniată importanța menținerii și consolidării acestei tendințe, alături de promovarea investițiilor bilaterale, in condițiile existenței unui important potențial de explorat și valorificat. *** 2018-03-12 17:58:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_big_brf_9578.jpgPrimirea ambasadorului Regatului Țărilor de Jos în România, Stella Ronner-Grubačić, de către premierul Viorica DăncilăȘtiri din 12.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/primirea-ambasadorului-regatului-tarilor-de-jos-in-romania-stella-ronner-grubacic-de-catre-premierul-viorica-dancilaGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă a primit-o astăzi, 12 martie, la Palatul Victoria, pe Stella Ronner-Grubačić, ambasadorul Regatului Țărilor de Jos in Romania, intr-o vizită de curtoazie. Tema centrală a discuțiilor dintre cei doi oficiali a constituit-o relația bilaterală dintre Romania și Olanda. Cu acest prilej, a fost reconfirmat angajamentul ambelor părți pentru consolidarea relației bilaterale, cu accent pe relansarea dialogului politic, dezvoltarea cooperării economice și sectoriale. De asemenea, au fost discutate aspecte referitoare la ridicarea MCV. Prim-ministrul Dăncilă și-a exprimat satisfacția pentru faptul că Olanda se situează pe primul loc in ceea ce privește investițiile in Romania, cu un capital investit de peste 9 miliarde de euro. In context, a menționat importanța stimulării schimburilor economice, in scopul depășirii deficitului economic inregistrat de Romania. Intrevederea a prilejuit, totodată, un schimb de opinii privind temele de actualitate de pe agenda europeană, fiind reconfirmată voința comună de a aprofunda cooperarea, inclusiv in perspectiva deținerii de către Romania a Președinției Consiliului Uniunii Europene in 2019. De asemenea, demnitarul roman a oferit asigurări că țara noastră va acționa ca un partener activ și constructiv, avand ca premisă o abordare unitară, pro-europeană, care este susținută atat la nivelul autorităților romane in ansamblu, cat şi al cetățenilor. In ceea ce privește tematica extinderii spațiului Schengen, inaltul oficial roman a reiterat argumentele părții romane pentru susținerea unei decizii favorabile de aderare a Romaniei la spațiul Schengen. *** 2018-03-12 15:40:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_brf_9325.jpgGuvernul României a transmis un mesaj privind combaterea antisemitismului și a discriminării, cu prilejul marcării a 75 de ani de la deportarea evreilor din MacedoniaȘtiri din 12.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/guvernul-romaniei-a-transmis-un-mesaj-privind-combaterea-antisemitismului-i-a-discriminarii-cu-prilejul-marcarii-a-75-de-ani-de-la-deportarea-evreilor-din-macedoniaViceprim-ministrul Ana Birchall participă, la Skopje, la evenimentul pentru marcarea a 75 de ani de la deportarea evreilor din Macedonia. La ceremoniile organizate in perioada 11-13 martie sunt prezenți inalți oficiali ai Republicii Macedonia, delegați ai statelor europene și reprezentanți ai comunităților de evrei. In acest context, astăzi a fost organizată o sesiune extraordinară a Parlamentului Republicii Macedonia dedicată acestui eveniment, in cadrul căreia vicepremierul Ana Birchall a transmis mesajul prim-ministrului Viorica Dăncilă. Ceremoniile organizate la Skopje pentru marcarea Holocaustului au o semnificație aparte. Numai prin păstrarea vie, in memoria colectivă, a tragediei victimelor putem lua măsuri ca asemenea atrocități să nu se mai repete vreodată. Rememorarea Holocaustului, precum și educarea generațiilor viitoare in spiritul adevărului cu privire la tragedia Holocaustului fac parte dintr-un obiectiv mai inalt - protecția valorilor democratice, combaterea antisemitismului și a discriminării. Trebuie să ne propunem ca lumea de maine nu doar să fie diferită, ci și mai bună, o lume in care toleranța și respectul pentru demnitatea tuturor oamenilor să nu fie doar idealuri, ci realități ale vieții de zi cu zi, se arată in mesajul transmis de Ana Birchall din partea doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă, in contextul ceremoniilor care au marcat 75 de ani de la deportarea evreilor din Macedonia. Cu ocazia evenimentelor speciale de comemorare, au fost depuse coroane de flori la monumentul victimelor Holocaustului din incinta fostei fabrici de tutun din Skopje (fost lagăr de tranzit in perioada celui de-al Doilea Război Mondial) de către inalți oficiali macedoneni, precum și de către delegațiile celorlalte state prezente la eveniment. Totodată, oficialii prezenți au participat la un marș in memoria evreilor deportați din Macedonia, victime ale Holocaustului. 2018-03-12 14:25:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-03-12-02-31-59big_sigla_guvern.pngMesaj al premierului Viorica Dăncilă cu ocazia Zilei de 8 martieȘtiri din 08.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/mesaj-al-premierului-viorica-dancila-cu-ocazia-zilei-de-8-martie8 Martie este ziua in care celebrăm femeia, atat din perspectiva statutului și rolului in societate, cat și din cea personală: mamă, fiică, soție, soră. De la stabilirea zilei internaționale a femeii, pe 8 martie 1977, prin Rezoluția Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, și pană in prezent, au avut loc multe transformări care au adus schimbări in bine in ceea ce privește exercitarea drepturilor femeilor. Provocările sociale și economice din ultimii ani au scos in evidență rolul important pe care femeile il au in societate. Femeile asigură o parte tot mai semnificativă a forței de muncă in societatea noastră şi continuă să joace, aproape in aceeași măsură ca in trecut, rolul tradițional in familiile lor. Noile cercetări confirmă caștigul economic și social al participării egale a femeilor pe piața muncii și contribuția lor esențială la bunăstarea generală, o constatare care, spun eu, legitimează accesul crescand al femeilor la funcții importante in stat, tendință la care s-a aliniat și Romania. Și aș da aici chiar exemplul guvernului pe care il conduc, in care mă bucur să colaborez cu nu mai puțin de opt doamne ministru. Egalitatea intre bărbați și femei constituie, așadar, un pilon al societăților coezive, creatoare, orientate spre viitor. Romania se implică activ in eforturile internaționale de promovare a egalității de gen. Un exemplu practic este recenta Campanie UN Women - HeForShe , care are drept scop implicarea bărbaților prin luarea de atitudine și promovarea acțiunilor in favoarea egalității de gen, de combatere a violenței impotriva femeilor. Ca prim-ministru, susțin cu fermitate această mișcare de solidaritate din convingerea că egalitatea de șanse este parte a respectării drepturilor omului, iar oprirea violenței impotriva femeilor este imperativă. Acest lucru m-a mobilizat in cursul activității mele ca europarlamentar, cand am făcut parte din Comisia pentru Drepturile Femeilor şi Egalitate de Gen, și mă va mobiliza in continuare. Mi-am inceput mandatul de prim-ministru cu un set de măsuri legislative menite să combată violența in familie. Urmăresc personal dezbaterile și voi fi foarte atentă cum vor fi puse in practică aceste măsuri. Personal, am convingerea că implicarea de gen și egalitatea de șanse sunt principii mai solide decat diferențele ideologice sau de opinii, că valori precum solidaritatea și umanitatea constituie fundamente ale proiectelor publice in jurul cărora putem să coagulăm resurse și energii. Mi-am propus să reconsiderăm modul in care definim, corectăm și punem in practică politici sociale, pornind de la aceste principii. Am in vedere aici nu doar egalitate intre femei și bărbați, ci egalitatea de șanse intr-un sens extins. Este imperativ să ințelegem profund nevoia fiecărui copil la șansa unei vieți decente, la educație. Este nevoie să găsim soluții pentru acele obstacole care există incă pe piața muncii in ceea ce privește incadrarea persoanelor vulnerabile. Este esențial să punem in valoare, cu umanitate și delicatețe, calitățile persoanelor cu dizabilități, să sprijinim integrarea lor socială. Avem responsabilitatea unei perspective complexe și profunde asupra acestor problematici, avem datoria să asigurăm șanse egale tuturor semenilor noștri la educație, muncă și in societate, precum și certitudinea unui stat care sprijină și nu condamnă alegerile fiecăruia dintre noi. Mesajul meu de astăzi este un apel la solidaritate și unitate, valori pe care avem nevoie de le redefinim la nivelul societății. La mulți ani femeilor din Romania și din intreaga lume! 2018-03-08 15:49:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-03-08-03-52-16big_sigla_guvern.pngÎntrevederea prim-ministrului României, Viorica Dăncilă, cu președintele Serbiei, Aleksandar VucicȘtiri din 08.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/primirea-pre-edintelui-republicii-serbia-aleksandar-vucic-de-catre-premierul-viorica-dancilaGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă a avut astăzi, 8 martie, o intrevedere cu Aleksandar Vucic, președintele Republicii Serbia, aflat in vizită oficială in Romania. Cei doi oficiali au abordat in cadrul discuțiilor subiecte de interes comun, precum stadiul cooperării bilaterale, inclusiv la nivel sectorial, procesul negocierilor de aderare ale Republicii Serbia la UE, precum şi evoluțiile recente la nivel regional. Cu această ocazie, președintele Republicii Serbia a lansat prim-ministrului roman invitația de a efectua o vizită oficială in țara sa. In cadrul intrevederii, a fost apreciat nivelul dialogului politic intre Romania și Serbia și trendul ascendent al relației economice bilaterale și al schimburilor comerciale. In acest context, au fost discutate măsuri de sprijin pentru oamenii de afaceri din cele două țări. Au fost discutate, de asemenea, elemente legate de politicile guvernamentale și de promovare politică in plan bilateral, precum și promovarea egalității de gen in cadrul administrației centrale și locale. Cei doi inalți oficiali au discutat pe larg despre subiectul interconectărilor in domeniul transporturilor și in sectorul energiei, esențiale in apropierea celor două economii, in asigurarea securității energetice și a apropierii dintre cetățenii celor două țări. In context, a fost evocată posibilitatea reluării traficului feroviar pe ruta Timișoara-Varșeț. Totodată, au fost abordate subiecte privind cooperarea in domeniul infrastructurii urbane, a susținerii polilor de creștere și dezvoltare regională și a valorificării potențialului cooperării agricole bilaterale - teme care se regăsesc și pe agenda cooperării regionale și a celei circumscrise Strategiei Dunării. Prim-ministrul Viorica Dăncilă a reconfirmat sprijinul politic ferm al Romaniei pentru parcursul european al Serbiei și disponibilitatea de a impărtăși experiența țării noastre in procesul de negociere cu Uniunea Europeană. Premierul Viorica Dăncilă a salutat numirea, de ambele părți, a președinților Comisiei Mixte pentru minorități. De asemenea, șeful Executivului roman a exprimat necesitatea continuării dialogului pe tema minorității romane din Serbia, utilizand mecanismele bilaterale existente. Asigurarea și respectarea drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor naţionale, mai ales cele privind accesul la mass-media, educaţie şi serviciu religios in limba maternă sunt esențiale pentru păstrarea identității specifice a etnicilor romani. 2018-03-08 15:48:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_brf_9137.jpgPrimirea ambasadorului Regatului Arabiei Saudite, Abdulaziz Mohammed Al-Aifan, de către prim-ministrul Viorica Dăncilă, la Palatul VictoriaȘtiri din 08.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/intrevederea-premierului-viorica-dancila-cu-ambasadorul-regatului-unit-al-arabiei-saudite-in-romania-abdulaziz-m-al-aifanGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă l-a primit astăzi, 8 martie 2018, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Regatului Arabiei Saudite la București, Abdulaziz Mohammed Al-Aifan. In cursul discuției, premierul roman a exprimat satisfacția pentru relațiile bilaterale excelente dintre cele două țări, bazate pe un parteneriat tradițional și o bună colaborare in diverse domenii de interes comun. Șeful Executivului a transmis, totodată, interesul pentru intensificarea dialogului romano-saudit la nivel guvernamental, prin creșterea numărului de contacte bilaterale, și a evocat importanța unei coordonări stranse intre mediile de afaceri din cele două țări, care să faciliteze identificarea de proiecte concrete de cooperare. Palierul economic ocupă un rol prioritar pentru Guvernul Romaniei, in ansamblul relației cu Arabia Saudită, avand in vedere importanța Regatului saudit in regiunea Golfului, a subliniat premierul Viorica Dăncilă. Cei doi oficiali au evidențiat, totodată, potențialul important de amplificare și diversificare a cooperării sectoriale in domenii precum agricultură, energie, transporturi, turism, sănătate, educație, cultură, afaceri interne etc. 2018-03-08 11:54:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_abdulaziz_m._al_aifan01.jpgPremierul Viorica Dăncilă: Consultările cu dumneavoastră ne ajută să înțelegem cu ce dificultăți vă confruntați și să venim în sprijinul dumneavoastrăȘtiri din 07.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/intalnire-cu-reprezentantii-asociatiei-suport-mastocitoza-romania-i-ai-asociatiei-m-a-m-eGalerie foto Premierul Viorica Dăncilă a avut astăzi, la Palatul Victoria, o intalnire cu reprezentanții Asociației M.A.M.E, care oferă sprijin copiilor cu afecțiuni oncologice și alte probleme grave, și ai Asociației Suport Mastocitoză Romania, in vederea identificării unor măsuri concrete destinate susținerii persoanelor cu astfel de afecțiuni. La intalnirea de la Palatul Victoria au mai participat ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, și reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii și Justiției Sociale. - Consultările pe care le-am avut in ultima perioadă ne ajută să ințelegem complexitatea dificultăților intampinate de copiii și adulții cu probleme de sănătate, de toți semenii noștri care au nevoie de mai multă grijă și atenție. Imi doresc să venim cu un pachet de soluții cat mai bine țintit și adaptat așteptărilor dumneavoastră, a declarat premierul Viorica Dăncilă. Discuțiile s-au axat asupra decontării de către CNAS a tratamentului, terapiilor, investigațiilor și serviciilor medicale de care pacienții cu afecțiuni oncologice și cu mastocitoză au nevoie. De asemenea, reprezentanții asociației MAME au solicitat sprijin prin acordarea unui spațiu in care să poată fi asigurate servicii de consiliere psihologică, stomatologice, terapii și susținere in recuperarea materiilor școlare, avand in vedere perioadele prelungite de spitalizare ale copiilor cu afecțiuni oncologice și alte probleme grave de sănătate. Reprezentanții celor două asociații au fost deschiși colaborării cu instituțiile guvernamentale pentru identificarea soluțiilor la problemele ridicate. In cursul săptămanii viitoare, reprezentanții tuturor asociațiilor care au avut intalniri de lucru cu prim-ministrul Viorica Dăncilă vor fi consultați asupra pachetului de măsuri menite să răspundă pe termen scurt la dificultățile semnalate, iar ulterior, va fi formată o echipă de lucru comună pentru a identifica măsuri care să fie implementate pe termen mediu și lung. *** 2018-03-07 18:19:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_Întâlnire_cu_reprezentanții_asociației_suport_mastocitoză_românia_02.jpgConvorbirea telefonică a prim-ministrului României, Viorica Dăncilă, cu premierul bulgar Boiko BorisovȘtiri din 06.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/convorbirea-telefonica-a-prim-ministrului-romaniei-viorica-dancila-cu-premierul-bulgar-boyko-borisovPrim-ministrul Viorica Dăncilă a avut astăzi, 6 martie, o convorbire telefonică cu omologul său bulgar, Boiko Borisov, la inițiativa acestuia. Premierul Boiko Borisov a reliefat rolul Romaniei in lupta pentru constituirea statului bulgar modern și a mulțumit doamnei prim-ministru pentru contribuția adusă de poporul roman. De asemenea, a felicitat-o pentru preluarea funcției de prim-ministru. Inaltul demnitar roman a adresat felicitări cu ocazia Zilei Naționale a Bulgariei (3 martie 1878 - semnarea Tratatului de la San Stefano, care a marcat sfarșitul războiului din 1877-1878 și prin care s-a constituit statul bulgar modern) și a amintit despre legătura romano-bulgară și aspirațiile comune ale celor două popoare. A vorbit totodată despre nivelul excelent al relaţiei bilaterale intre Romania și Bulgaria, care poate fi caracterizată drept un - parteneriat aprofundat și importanța continuării dezvoltării acesteia. Cei doi demnitari au discutat despre organizarea unei noi intrevederi cvadrilaterale a prim-miniștrilor Romaniei, Bulgariei, Greciei și a președintelui Serbiei, a unei intrevederi bilaterale, a ședinței comune de guvern Romania-Bulgaria. De asemenea, printre subiectele abordate in cadrul convorbirii telefonice, se numără creșterea interconectivității rutiere intre cele două state și schimbul de bune practici. Prim-ministrul Viorica Dăncilă a adresat felicitări pentru modalitatea de exercitare, pană in prezent, a președinției Consiliului UE, subliniind că Romania susține prioritățile președinției bulgare și apreciază sublinierea, de către Bulgaria, a importanței perspectivei europene a Balcanilor de Vest. 2018-03-06 15:22:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-03-06-03-25-08big_sigla_guvern.pngPremierul Viorica Dăncilă: Avem datoria să omagiem Centenarul Marii Uniri și responsabilitatea să fim uniți pentru viitorul european și euroatlantic al RomânieiȘtiri din 06.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/premierul-viorica-dancila-avem-datoria-sa-omagiem-centenarul-marii-uniri-i-responsabilitatea-sa-fim-uniti-pentru-viitorul-european-i-euroatlantic-al-romanieiGalerie foto Premierul Viorica Dăncilă a convocat astăzi, la Palatul Victoria, primul Comitet interministerial dedicat pregătirii Centenarului. Unitatea trebuie să fie cuvantul cheie in Anul Centenarului. Toți cei care doresc să se implice și să aducă plus valoare proiectelor dedicate celebrării Centenarului Marii Uniri sunt bineveniți. Impreună, societate civilă, Parlament, Președinție, Casa Regală, Guvern avem responsabilitatea și datoria să omagiem momentul istoric al formării Romaniei moderne, sursă valoroasă de inspirație pentru viitorul european și euroatlantic al țării noastre, a subliniat șeful Executivului. La reuniunea de astăzi au participat viceprim-ministrul Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ministrul Culturii și Identității Naționale, George Ivașcu, ministrul Apărării Naționale, Mihai Fifor, ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, consilierul prezidențial Sergiu Nistor, Ecaterina Andronescu, președintele Comisiei parlamentare pentru Centenar, Radu Preda, președintele Comisiei de Cultură a Senatului, Liliana Țuroiu, președintele Institutului Cultural Roman. Incă de la preluarea mandatului, pentru a sublinia importanța pregătirii Centenarului, prim-ministrul Viorica Dăncilă a ridicat nivelul de reprezentare in acest comitet interministerial de la nivelul de secretar de stat la cel de ministru. Ministrul Culturii și Identității Naționale, George Ivașcu, a prezentat astăzi, la solicitarea premierului, o analiză a stadiului proiectelor incluse in Programul Centenar și un document programatic privind Strategia aniversării Centenarului Marii Uniri, care va fi definitivat pană la următoarea intalnire a Comitetului interministerial, pe baza propunerilor tuturor părților implicate. Primul-ministru a apreciat că acest program este o oportunitate pentru promovarea Romaniei in lume, atat din perspectivă istorică, cat și din cea a valorilor umane, prin desemnarea unor ambasadori ai Centenarului, personalități care s-au remarcat in diferite domenii. Lista ambasadorilor Centenarului va fi definitivată pe baza propunerilor celor implicați in pregătirea aniversării Marii Uniri. O nouă reuniune a Comitetului interministerial va avea loc in următoarele două săptămani. *** 2018-03-06 15:13:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_brf_8643.jpgÎntrevederea Prim-ministrului României, doamna Viorica Dăncilă, cu ambasadorul Republicii Franceze în România, doamna Michèle RamisȘtiri din 06.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/intrevederea-prim-ministrului-romaniei-doamna-viorica-dancila-cu-ambasadorul-republicii-franceze-in-romania-doamna-michele-ramisGalerie foto Prim-ministrul Romaniei, doamna Viorica Dăncilă a avut astăzi, 6 martie, o intrevedere cu Ambasadorul Republicii Franceze in Romania, doamna Michele Ramis, la Palatul Victoria. Intrevederea a oferit prilejul unui schimb de vederi cu privire la stadiul actual al cooperării bilaterale, precum și perspectivele de dezvoltare ale acesteia, la 10 ani de la semnarea Declarației de Parteneriat Strategic intre cele două state. In cadrul intrevederii, a fost reliefată intenția de a actualiza, in cursul acestui an, Foaia de parcurs a Declarației de Parteneriat Strategic. De asemenea, a reieșit perspectiva semnării acestui document semnificativ pentru relația bilaterală, cu ocazia vizitei Prim - Ministrului Romaniei la Paris, in contextul inaugurării Sezonului incrucișat, la sfarșitul acestui an. Inaltul demnitar roman a salutat dinamica deosebită a agendei politico-diplomatice, marcată de organizarea, in Franța și in Romania, a Sezonului Incrucișat (noiembrie 2018 - iulie 2019) - eveniment bilateral major de diplomație publică, menit să contribuie la prezentarea dinamicii actuale și de viitor a relației dintre cele două țări, precum și de celebrare a Centenarului Marii Uniri. Cele două părți au subliniat dinamica foarte bună a relațiilor economice bilaterale, precum și determinarea de a diversifica domeniile de cooperare economică. Prim-ministrul Romaniei a salutat prezența importantă a investițiilor franceze pe piața din Romania și a arătat disponibilitatea Guvernului de a dezvolta cooperarea sectorială cu Franța, in domenii precum cercetarea, energia, dezvoltarea durabilă, agricultura, turismul și sectorul IT. In ceea ce privește cooperarea la nivel european și in perspectiva deținerii Președinției Consiliului UE de către țara noastră, in semestrul I 2019, Prim-ministrul Viorica Dăncilă a arătat că Romania este determinată să iși asume rolul de ancoră pro-europeană in regiune. A reiterat intenția părții romane de a se implica in dezbaterile privind viitorul Europei, susținand un mesaj de unitate și coeziune. Prim-ministrul Viorica Dăncilă a punctat importanța aderării Romaniei la spațiul Schengen in perioada următoare. *** 2018-03-06 12:03:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_brf_8590.jpgPrim-ministrul Viorica Dăncilă: Vreau să ne consultăm asupra soluțiilor pentru a răspunde cât mai bine problemelor cu care vă confruntațiȘtiri din 05.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/prim-ministrul-viorica-dancila-vreau-sa-ne-consultam-asupra-solutiilor-pentru-a-raspunde-cat-mai-bine-problemelor-cu-care-va-confruntatiGalerie foto Premierul Viorica Dăncilă a avut astăzi o intalnire de lucru cu reprezentanții asociațiilor de suport pentru copiii cu sindrom Down și pacienților cu boli rare, ca un prim pas in vederea identificării soluțiilor la problemele cu care se confruntă. La intalnirea de la Palatul Victoria au mai participat ministrul Sănătății, Sorina Pintea, ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, reprezentanți ai instituțiilor publice cu responsabilități in domeniu. Am inceput aceste consultări pentru că vreau să cunoaștem in profunzime adevăratele probleme pe care le intampinați, de la diagnosticare, pană la asigurarea tratamentului necesar, integrare in școală și in societate. Vreau să ne consultăm și asupra soluțiilor pe care le vom propune, pentru ca ele să răspundă cat mai bine realităților de zi cu zi, a subliniat șeful Executivului. In timpul discuției au fost punctate mai multe probleme intre care: necesitatea decontării serviciilor medicale pentru testarea genetică și diagnosticarea copiilor cu sindromul Down și boli rare, a tuturor medicamentelor, terapiilor și dispozitivelor medicale necesare tratamentului acestor boli, precum și o metodologie de rambursare a costurilor tratamentului pentru cazurile foarte rare; crearea unui grup comun de lucru pentru protocolul de diagnostic și posibilitatea medicilor să lucreze in echipe multidisciplinare chiar dacă au contract cu spitale diferite, crearea unui centru de expertiză pentru pacienții cu aceste afecțiuni; sprijinirea acestor pacienți de către manageri de caz, persoane pregătite să ofere asistență și consiliere. De asemenea, reprezentanții asociațiilor au solicitat sprijin pentru aplicarea unitară a legislației privind acordarea certificatelor pentru incadrarea in grad de handicap, in sensul eliminării reevaluării periodice pentru pacienții a căror situație medicală se poate ameliora, insă nu este vindecabilă. O altă problemă semnalată se referă la facilitarea integrării in sistemul educațional a copiilor cu sindromul Down sau cu boli rare, atat printr-un plan de orientare școlară adaptat nevoilor specifice, cat și prin măsuri punctuale precum asigurarea transportului și a rampelor de acces in unități de invățămant. Totodată, a fost ridicată problema susținerii părinților care au in grijă copii cu aceste afecțiuni, prin facilități fiscale, prelungirea perioadei de acordare a concediilor medicale și creșterea nivelului indemnizațiilor aferente. Reducerea birocrației și simplificarea procedurilor de acces la medicamente, terapii, echipamente, precum și celelalte drepturi, au fost, de asemenea, discutate astăzi. Toate aspectele semnalate de reprezentanții asociațiilor și soluțiile identificate vor fi analizate in cadrul următoarelor intalniri tehnice, astfel incat pachetul de măsuri pe care Guvernul il va propune să răspundă cat mai bine problemelor intampinate de copiii și adulții cu afecțiuni din acest spectru. 2018-03-05 13:44:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_brf_8430.jpgPremierul Viorica Dancilă: Guvern și autorități locale, împreună, ne vom pune de acord asupra soluțiilor concrete pentru atragerea finanțărilor europeneȘtiri din 02.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/premierul-viorica-dancila-guvern-i-autoritati-locale-impreuna-ne-vom-pune-de-acord-asupra-solutiilor-concrete-pentru-atragerea-finantarilor-europeneGalerie foto Premierul Viorica Dancilă a avut astăzi, la Palatul Victoria, o intalnire de lucru cu primarii municipiilor reședință de județ, reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Regional (POR) și directorii Agențiilor de Dezvoltare Regională in care au fost analizate soluțiile la problemele intampinate in atragerea finanțării europene. Alături de primul-ministru, la intalnire au mai participat vicepremierul Paul Stănescu, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene. Vreau să vă sprijin cu toată fermitatea, indiferent de opțiunea politică, să găsim impreună soluții pentru a recupera intarzierile in atragerea fondurilor europene din POR și a evita riscul de dezangajare a unor fonduri. Finanțarea acestor proiecte trebuie să fie in beneficiul cetățenilor, al Romaniei, a subliniat premierul Viorica Dăncilă. In cadrul intalnirii de lucru, primarii municipiilor reședință de județ au prezentat principalele dificultăți in ceea ce privește obținerea finanțării pentru proiectele din cadrul POR și au propus o serie de soluții. Cele mai multe dintre acestea au vizat simplificarea procedurilor, blocajele cauzate de legislația achizițiilor publice, ghidul solicitantului, regimul de proprietate publică și de parteneriat, precum și optimizarea aplicației electronice My SMIS. Prim-ministrul i-a incurajat pe primari să participe in grupul de lucru care analizează propunerile de modificare a legislației achizițiilor publice, și să vină cu soluții care să răspundă problemelor specifice pe care le intampină. De asemenea, șeful Executivului a subliniat că propunerile primarilor privind simplificarea procedurilor și reducerea birocrației vor fi avute in vedere de echipa constituită in acest scop la nivelul Guvernului. O altă soluție concretă cerută de premier a fost ca Autoritatea de Management a POR să desemneze cate o persoană pentru fiecare autoritate publică locală, care să urmărească stadiul proiectului propus de primării, de la momentul depunerii pană la semnarea contractului de finanțare, și să ofere sprijin și consiliere atunci cand este necesar. Pentru a coordona măsurile avute in vedere de autoritățile romane privind absorbția fondurilor prin POR cu procedurile europene, va fi organizată o nouă intalnire in cursul acestei luni cu reprezentanții Comisiei Europene responsabili pentru politica regională. Premierul Viorica Dăncilă a precizat că a solicitat sprijin Comisiei Europene in sensul desemnării unor experți care să ofere sprijin și consiliere pentru creșterea absorbției fondurilor structurale și de investiții europene. Problemele semnalate de primari și soluțiile propuse vor fi analizate de ministerele de resort, precum și in grupurile de lucru, urmand să primească răspunsuri concrete intr-o perioadă cat mai scurtă de timp. Vrem să ridicăm barierele in obținerea finanțărilor din fonduri europene. Impreună, Guvern și autorități locale, ne vom pune de acord asupra soluțiilor concrete pentru a fi mai eficienți in atragerea finanțărilor și punerea in practică a proiectelor in beneficiul cetățenilor romani, a conchis șeful Executivului. Intalnire de lucru a premierului Viorica Dăncilă cu primarii municipiilor reședință de județ, reprezentanții AM POR și directorii Agențiilor de Dezvoltare Regională pentru a analiza stadiul implementării finanțărilor europene destinate autorităților publice locale 2018-03-02 14:31:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_img_2115.jpgÎntrevederea premierului Viorica Dăncilă cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans TimmermansȘtiri din 01.03.2018http://gov.ro/ro/stiri/intrevederea-premierului-viorica-dancila-cu-prim-vicepre-edintele-comisiei-europene-frans-timmermansGalerie foto 2018-03-01 15:28:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_brf_7732.jpgMesajul premierului Viorica Dăncilă cu ocazia Zilei Protecției Civile Știri din 28.02.2018http://gov.ro/ro/stiri/mesajul-premierului-viorica-dancila-cu-ocazia-zilei-protectiei-civile-28-februarie-2018Stimați colegi din inspectoratele pentru situații de urgență, Pentru că astăzi se implinesc 85 de ani de la instituirea primelor structuri de protecție civilă in Romania și este ziua dedicată dumneavoastră, Ziua Protecției Civile, pentru că in condițiile de iarnă grea din această săptămană ne-ați reamintit cată nevoie avem de dumneavoastră, pentru că in fiecare zi sunteți alături de noi, de cetățeni, pentru a ne proteja viețile și bunurile, imi face plăcere să vă adresez un salut cordial din partea Guvernului Romaniei și din partea mea personal! Vă mulțumesc pentru modul exemplar in care v-ați mobilizat in aceste zile, am avut nevoie de dumneavoastră și ne-ați răspuns ca de obicei, fără ezitare, cu eforturi concentrate, cu profesionalismul și eficiența care v-au consacrat. Vă mulțumesc pentru ceea ceea ce reprezentați ca model uman. Nu oricine poate face parte din categoria profesională pe care o reprezentați. Intervențiile in orice situație critică pentru populație - calamități naturale, inundații, incendii, cazuri de poluare accidentală - presupun riscuri majore, care merg pană la periclitarea integrității fizice și, uneori, chiar a vieții. Ceea ce inseamnă curaj, altruism, omenie, spirit de sacrificiu, onoare. Sunteți eroii noștri, vă respectăm și cred că sunteți cei care pot inspira tinerele generații in spiritul acestor valori. Guvernul este interesat să vă asigure cele mai bune condiții și echipamente pentru desfășurarea activității, astfel incat pericolele la care sunteți expuși să aibă efecte cat mai limitate, iar viețile dumneavoastră să fie la adăpost, fiindcă sunt importante și pentru familiile dumneavoastră, și pentru societate. Vă felicit pentru intreaga activitate din ultimul an, am incredere in dumneavoastră, ca intotdeauna, și este o onoare pentru mine să am ocazia să vă urez la mulți ani cu ocazia Zilei Protecției Civile! 2018-02-28 13:02:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-02-28-01-05-44big_sigla_guvern.pngVizita de lucru a premierului Viorica Dăncilă în Republica MoldovaȘtiri din 27.02.2018http://gov.ro/ro/stiri/vizita-de-lucru-a-premierului-viorica-dancila-in-republica-moldovaGalerie foto Intampinarea premierului Viorica Dăncilă de către prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip Intrevedere in plen a celor două delegații Conferinţă de presă comună susținută de prim-ministrul Romaniei, Viorica Dăncilă, şi omologul său din Republica Moldova, Pavel Filip [Check against delivery] Pavel Filip: Stimată doamnă prim-ministru, stimați reprezentanți ai mass media, doamnelor și domnilor, permiteți-mi, de la inceput, să salut călduros, și in acest format largărgit, delegația Guvernului Romaniei și să aduc mulțumiri doamnei prim-ministru pentru acceptarea invitației de a intreprinde această invitație, in pofida agendei extrem de incărcate și doar la puţin timp de la preluarea mandatului. Este o vizită foarte importantă deoarece Romania a fost şi rămane a fi cel mai consecvent susţinător al Republicii Moldova, fie că vorbim de susţinerea implementării agendei de reforme pe plan intern, fie că vorbim de implementarea agendei noastre europene, agendei de asociere. Schimbul de opinii a fost unul constructiv şi sincer, iar propunerile făcute in cadrul acestora confirmă dorinţa de a consolida parteneriatul strategic dintre ţările noastre. Pot afirma că am găsit inţelegere şi sprijin total pe toate subiectele abordate. Am informat-o pe doamna prim-ministru Viorica Dăncilă despre procesul reformelor interne in sectoarele-cheie şi acţiunile intreprinse in plan extern, in contextul promovării agendei noastre europene. In acest sens, ne-am exprimat gratitudinea pentru mesajele echilibrate promovate de către Romania, atat in cadrul formatelor bilaterale, cat şi in cadrul instituţiilor de la Bruxelles, despre situaţia internă din Republica Moldova şi mersul implementării reformelor. In mod special, am mulţumit pentru eforturile Romaniei in organizarea reuniunilor Grupului Prietenilor Moldovei, inclusiv ieri, 26 februarie, la Bruxelles. Impreună cu doamna prim-ministru am făcut o trecere in revistă a relaţiilor bilaterale şi am constatat că nivelul acestora este unul solid, relaţiile intre Republica Moldova şi Romania sunt excelente; am evidenţiat şi multiplele instrumente care pot face acest dialog şi mai eficient, mă refer, in primul rand, la şedinţele comune ale guvernelor, care au fost foarte eficiente in trecut şi am convenit că, in curand, vom avea o şedinţă comună a guvernelor şi de data aceasta am propus, cu mult drag, ca această şedinţă să aibă loc la Chişinău. Punctual, a fost evaluată şi cooperarea comercial-economică. Cu toţii cunoaşteţi că Republica Moldova şi-a majorat exporturile pe piaţa UE şi a atins cota de peste 65%, dar, in acelaşi timp, trebuie să vă spunem că schimburile comerciale cele mai inalte sunt cu Romania. Anul trecut, am atins cifra de peste 1,303 miliarde de dolari, şi Romania este pe locul I nu doar atunci cand vorbim despre schimburi comerciale, dar este pe locul I şi atunci cand vorbim despre investiţii. Intreprinderile cu capital roman sunt cele mai multe atunci cand vorbim de investiţii străine in Republica Moldova. Sub aspectul valorificării in continuare a aspectului investiţional, am salutat venirea pe piaţa Republicii Moldova a Băncii Transilvania şi deschiderea la Chişinău a reprezentanţei companiei de transport a gazelor naturale Transgaz şi decizia acesteia de a participa la consursul investiţional de privatizare a intreprinderii de stat Verstmoldtransgaz. Cu această ocazie aş dori să anunţ că in ziua de ieri, 26 februarie, Comisia pentru desfăşurarea concursurilor de privatizare a anunţat rezultatul concursurilor, unde SRL Eurotransgaz, in care asociat unic este Transgaz SA Romania, a devenit caştigătorul acestei competiţii. Prin intermediul acestui exerciţiu, trebuie să recunoaştem că Transgaz Romania şi, dacă vreţi, statul roman pană la urmă, şi-a confirmat bunele şi serioasele intenţii de a contribui la creşterea securităţii energetice a statului nostru. Cred că nu există indoială cat de importantă pentru Republica Moldova este securitatea energetică. Şi dacă pană acum vorbeam de posibilitatea de a importa gaze naturale doar dintr-o singură sursă, această investiţie ne va asigura să diversificăm sursele de import a gazelor naturale, fapt care de fapt stă la baza securităţii energetice a unui stat. Şi am toată siguranţa că va avea de caştigat, nu doar investitorul, nu doar statul roman sau Republica Moldova, dar, in final, vor avea de caştigat consumatorii de gaze naturale, cetăţenii Republicii Moldova. De asemenea, am discutat şi despre proiectele privind construcţia podurilor, proiecte vitale pentru economia ţării şi, mai ales, pentru cetăţenii noştri. Ne-am exprimat incă o dată gratitudinea pentru că a fost inclus in proiectul naţional de construcţie a autostrăzii, in Romania, Targu Neamţ-Iaşi Ungheni, inclusiv costrucţia podului de la Ungheni. După cum observaţi, sprijinul şi cooperarea cu Romania este multidimensională, asistenţa oferită de către Romania nu se reduce doar la un suport in demersurile noastre politico-diplomatice sau in relaţiile noastre diplomatice bilaterale, dar şi la un sprijin şi suport nemijlocit material; şi aici nu pot să nu mulţumesc şi pe această cale pentru ajutorul nerambursabil din partea Romaniei. Vorbim aici despre sute de microbuze oferite pentru elevi astfel incat să poată ajunge la şcoală in urma proiectului de optimizare a şcolilor. Vorbim aici şi de renovarea şi reparaţia sutelor de grădiniţe in Republica Moldova, unde copiii se pot bucura deja de clădiri reparate calitativ, dar şi proiectele de investiţii in obiectivele culturale. Vorbesc şi de Sala cu Orgă, un edificiu frumos, care se află in centrul oraşului Chişinău, vorbesc şi de construcţia teatrului de la Cahul, vorbesc şi de reparaţia Muzeului Naţional de Artă şi, nu in ultimul rand, şi oferirea burselor pentru copiii din Republica Moldova, care au posibilitatea să-şi facă studiile in Romania şi de a obţine o diplomă europeană. Şi nu in ultimul rand, şi pe această cale, - nu este pentru prima dată, dar este un lucru important pentru mine, care m-a marcat: in anul 2016, cand Republica Moldova s-a pomenit intr-o criză şi ne-a fost foarte greu, Romania a fost ţara care ne-a oferit un imprumut de 150 de milioane de euro, atunci cand erau blocate finanţările externe, şi, desigur, acest lucru eu nu il voi uita niciodată. Atunci cand ne-a fost mai greu, Romania ne-a ajutat. Vreau să inchei pe această notă optimistă şi de gratitudine. Sunt sigur că viitorul relaţiei noastre va fi unul şi mai bun şi in acelaşi timp, doamna prim-ministru, vreau să vă mulţumesc incă o dată pentru tot suportul şi realizarea obiectivelor majore pe care ni le-am propus in relaţia noastră. Viorica Dăncilă: Domnule prim-ministru, stimaţi reprezentanţi ai mass-media, mă bucur să mă aflu la Chişinău pentru prima dată in calitate de prim-ministru al Romaniei, in anul celebrării Centenarului. Prima mea vizită la Chişinău nu este intamplătoare, este prima vizită pe care o fac in calitate de prim-ministru şi aceasta denotă ataşamentul meu faţă de Republica Moldova. Relaţia dintre Romania şi Republica Moldova a fost şi rămane una specială, o temă faţă de care există aşteptări şi interes la nivelul ambelor societăţi. Dezvoltarea relaţiei noastre constituie o prioritate de prim rang a Guvernului Romaniei, iar obiectivul strategic il reprezintă integrarea europeană a Republicii Moldova. Vizita de astăzi şi discuţiile substanţiale cu prim-ministrul Filip au oferit prilejul unei treceri in revistă atat a proiectelor in derulare şi identificării de noi iniţiative destinate avansării cooperării bilaterale, cat şi a agendei europene. Avem un portofoliu consistent de proiecte in derulare, care au un fir comun: racordarea ireversibilă a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, implicit la Romania, sub raport energetic, al infrastructurii, al instituţiilor, dar şi al valorilor. Am discutat cu precădere despre proiectele de interconectare şi aici operaţionalizarea interconectorului Ungheni-Chişinău reprezintă o prioritate nu numai pentru Bucureşti şi Chişinău, ci este un proiect major, cu relavanţă regională pe agenda Uniunii Europene, in cadrul politicii privind dimensiunea estică. Proiectul Iaşi-Ungheni-Chişinău, pomenit şi de domnul premier Filip, reconfirmă rolul Romaniei de principal partener al Republicii Moldova, consecvent in efortul integrării europene, inclusiv sub raportul racordării efective la spaţiul european. I-am spus domnului prim-ministru Filip că Romania doreşte să-şi sporească prezenţa investiţiilor in Republica Moldova. Salutăm progresele realizate in vederea interconectării energetice, pe dimensiunea de gaze naturale, despre care a vorbit domnul prim-ministru, suntem interesaţi de finalizarea cat mai rapidă a negocierilor din Transgaz şi partenerul din Republica Moldova, bineinţeles, cu respectarea tuturor condiţionalităţilor. Tot astăzi, voi avea plăcerea de a participa alături de domnul prim-ministru Filip la ceremonia de inaugurare a asociaţiilor investitorilor romani din Republica Moldova. Aceasta va crea, fără indoială, noi oportunităţi de diversificare a prezenţei investiţiilor romaneşti şi va contribui, astfel, la consolidarea poziţiei Romaniei ca prim partener comercial al Republicii Moldova. De asemenea, am discutat şi despre continuarea procesului de reforme asumate de Guvernul Republicii Moldova, in parametrii conveniţi cu Uniunea Europeană, potrivit acordului de asociere, precum şi cu FMI. Am asigurat că Romania va continua, ca şi pană acum, să susţină Republica Moldova in acest sens, inclusiv prin schimburi intense de expertiză in domeniu. Nu vă ascund faptul că, săptămana trecută, in vizita pe care am efectuat-o la Bruxelles, şi unde am discutat cu liderii instituţiilor europene, am reiterat dorinţa Romaniei de a sprijini Republica Moldova in parcursul său european. Totodată, Romania va continua să investească in modernizarea Republicii Moldova, in bunăstarea cetăţenilor şi in parcursul său european. Rămanem consecvenţi principiului nostru, investiţiile Romaniei, fie că vorbim de educaţie, sănătate, cultură, energie, agricultură, bănci, sunt destinate tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, pentru că, in centrul tuturor politicilor, aşa cum am vorbit şi cu domnul prim-ministru, trebuie să se afle cetăţeanul. Am discutat cu domnul prim-ministru şi despre aprofundarea agendei de contacte in acest sens, despre planificarea următoarei şedinţe comune a celor două guverne, pe care o vedem a se realiza in prima jumătate a acestui an, unde vom vorbi punctual şi sectorial despre proiectele comune şi despre punctele comune dintre Romania şi Republica Moldova. Pană atunci, colegii noştri din cele două executive vor coopera strans, astfel incat să fim in măsură să avansăm cooperarea noastră şi să anunţăm noi proiecte. Aşadar, după cum puteţi observa, avem o agendă bilaterală bogată şi activă şi pentru acest lucru vreau să vă mulţumesc. Stimaţi jurnalişti, aveţi posibilitatea să adresaţi două intrebări, cate o intrebare din fiecare parte. Vă rugăm. Reporter: Intrebarea mea se referă la acel grant oferit de Romania de 100 de milioane de euro. Au fost pană acum investiţi 40 de milioane. Mai răman /../ incă 60 de milioane. Dacă aţi reuşit să discutaţi cam in ce proiecte exacte ați putea investi aceşti bani? Viorica Dăncilă: Am discutat cu domnul prim-ministru. Vrem să facem investiţii punctuale, de aceea, pană la prima şedinţă de guvern, priorităţile le va stabili Guvernul Republicii Moldova, astfel incat in şedinţa de guvern, conform priorităţilor şi punctelor pe care le va stabili Guvernul Republicii Moldova, să putem să venim cu suma pe care am promis că o vom da Republicii Moldova. Vom avea o discuţie punctuală, pe fiecare element care presupune folosirea acestor fonduri. Reporter: Bună ziua. Doamna prim-ministru, vă rog să ne spuneţi ce importanţă are pentru Romania şi pentru Republica Moldova viitoarea cumpărare de către Transgaz a companiei similare din Republica Moldova? Pavel Filip: Vorbeam şi la intrevederea pe care am avut-o cu doamna prim-ministru, dar şi in formatul delegaţiilor, cat de importante sunt aceste proiecte de investiţii din partea Romaniei in Republica Moldova. Dacă ar fi să vorbim despre interconectarea sistemului de transport de gaze naturale, am spus şi in luarea de cuvant, este mult mai important pentru Republica Moldova şi acest proiect trebuie privit nu doar ca o simplă investiţie, ci prin prisma asigurării securităţii energetice a Republicii Moldova. Nimeni nu are indoieli că atunci cand alimentarea este dintr-o singură sursă, eşti vulnerabil. Diversificarea surselor intotdeauna iţi oferă posibilitatea să te simţi in siguranţă. Cu atat mai mult că trebuie să vorbim nu doar de conexiunea de gaze naturale intre Republica Moldova şi Romania, dar pentru că Romania este membru al UE, vorbim despre o interconexiune la sistemul energetic european. De aceea, acest lucru trebuie privit mult mai sus decat o simplă investiţie din partea Transgazului in Republica Moldova. In acelaşi timp, vreau să scot in evidenţă şi o altă investiţie importantă: venirea Băncii Transilvania in Republica Moldova şi intrarea in acţionariatul unei bănci importante. Dacă vă aduceţi aminte, criza din 2015 in Republica Moldova a fost generată anume de o criză bancară şi toate eforturile pe care noi le-am depus şi in timpul cand negociam un program cu FMI, dar şi cand vorbeam cu cei de la Banca Mondială, dar şi cand vorbeam cu partenerii noştri din Uniunea Europeană pentru reluarea finanţărilor, subiectul numărul unu a fost reprezentat de restabilirea echilibrului bancar, fortificarea Băncii Naţionale şi stabilitatea sistemului bancar. Iată, venirea Băncii Transilvania in Republica Moldova, iarăşi, nu trebuie privită doar ca o simplă investiţie sau doar ca o simplă achiziţie a unui pachet de acţiuni, ci şi prin prisma că Republica Moldova a devenit un partener stabil şi este un semnal şi pentru alți investitori. De aceea, pentru noi aceste două investiţii din partea statului roman, pană la urmă, inseamnă mult mai mult decat simple investiţii, inseamnă, dacă vreți, un credit de incredere pentru noi şi un semnal pentru alți investitori. Viorica Dăncilă: In plus, cred că domnul prim-ministru a dat foarte multe detalii, dar este important de reamintit incă un punct: cred că acest lucru inseamnă intărirea cooperării din punct de vedere energetic dintre Romania şi Republica Moldova. Ne-am raportat la educaţie, ne-am raportat la cultură, ne-am raportat la sănătate, cred că aria noastră trebuie să fie mult mai diversificată in ceea ce privește cooperarea, iar acest lucru legat de Transgaz arată o cooperare in domeniul energetic mult mai stransă intre Romania şi Republica Moldova. Reporter: Mai avem posibilitatea să luăm o ultimă intrebare? Pavel Filip: Vă rog. Reporter: Vreau să vă intreb in contextul situaţiei legate de DNA, ştim că pentru cetățenii Republicii Moldova această activitate este apreciată ca fiind una exemplară. Care ar fi mesajul dvs pentru cetățenii Republicii Moldova, in contextul viitorului DNA, avand in vedere propunerea ministrului justiției privind revocarea doamnei Kovesi? Mulţumesc mult. Viorica Dăncilă: Ţin să menționez faptul că, după cum ştiţi, ministrul Tudorel Toader este ministru in guvernul meu, este un ministru foarte bun, membru al Comisiei de la Veneţia, in care eu am foarte mare incredere. Legat de ceea ce aţi spus dvs, eu am menționat in nenumărate randuri că nimeni nu trebuie să interfereze in justiţie, nici politicul, nici altcineva, justiția trebuie să fie independentă şi să işi facă datoria. Domnul ministru a venit cu un raport de evaluare din punctul dumnealui de vedere, un raport argumentat, acesta trebuie să-şi urmeze cursul, iar cei care vor hotări, vor trebui să fie tot cei din justiţie. Bineințeles, răspunsul final va fi la domnul președinte Iohannis. Reporter: Mulțumim. Dacă vorbim despre investițiile Romaniei, astăzi urma să vizitați şi o grădiniță din localitatea Bardar care de fapt a fost renovată din banii oferiți de Guvernul Romaniei. Vreau să vă intreb de ce aţi contramandat această vizită şi dacă cunoașteți că această grădiniță riscă să se inchidă din motiv că angajații de acolo primesc salarii de aproape 50 de euro, o mie şi ceva de lei, şi au anunţat zilele trecute o grevă generală? Ce credeți despre acest fapt şi de ce aţi contramandat această vizită? Vă mulţumesc. Pavel Filip: Dacă imi permiteți, nu cred că doamna prim-ministru ştie care este situația intr-o grădiniță de la Bardar. Programul a fost elaborat de către noi impreună cu Ambasada Romaniei aici, la Chişinău, şi apoi a fost coordonată cu partea romană. De aceea, este corect ca această intrebare să-mi fie in primul rand adresată mie, nu doamnei prim-ministru Dăncilă. Şi vreau să vă spun că, dacă vreţi să vorbim despre nivelul de salarizare, este problema nu doar a grădiniței de la Bardar, este o problemă cu care ne confruntăm incă in Republica Moldova şi, dacă vreţi, putem să facem declaraţii populiste foarte multe şi eu pot să vă spun despre nivelul jos de salarizare in cadrul ministerelor şi funcţionarilor din ministere, celor care activează in domeniul culturii, celor care activează in domeniul educaţiei, in administraţia publică locală. De aceea, putem face declarații tari şi populiste, dar este mai bine să ne suflecăm manecile, să implementăm agenda de reforme, care este una foarte ambițioasă a Republicii Moldova şi să atragem investiţii, iar prin intermediul acestor investiţii să avem impozite care vin in bugetul statului şi de acolo să ne putem permite să oferim salarii mai inalte pentru toate categoriile de funcționari şi nu numai funcționari. Vă mulţumesc mult pentru intrebările pe care ni le-aţi pus. Vă mulţumesc mult, doamna prim-ministru. Intrevedere cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu *** COMUNICAT DE PRESĂ Consolidarea cooperării bilaterale, inclusiv in plan investițional, și sprijinul ferm al Romaniei pentru parcursul pro-european al Republicii Moldova - teme ale intrevederii premierului Viorica Dăncilă cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu Premierul Viorica Dăncilă a transmis și cu prilejul intrevederii pe care a avut-o, la Chișinău, cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, sprijinul ferm al Romaniei pentru parcursul pro-european al țării vecine, atat prin susținerea aspirațiilor europene ale Republicii Moldova la nivelul statelor Uniunii Europene, cat și prin consolidarea cooperării bilaterale pe dimensiunea investițională. Șeful Executivului a subliniat totodată disponibilitatea Romaniei pentru o coordonare mai stransă in acest an, al Centenarului Marii Uniri, inclusiv prin concretizarea unor proiecte strategice comune cu beneficii directe pentru cetățeni și multiplicarea investițiilor romanești in Republica Moldova. Avem numeroase proiecte de cooperare bilaterală pe care sperăm să le lansăm, să le consolidăm sau să le finalizăm cu Republica Moldova și care reprezintă direcții de acțiune extrem de importante, mai ales că, peste puțin timp, pe 27 martie, marcăm și 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, a declarat șeful Executivului. Prim-ministrul Viorica Dăncilă a adăugat că partea romană contează pe prezența președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, și a cat mai multor parlamentari de la Chișinău la ședința solemnă comună a Senatului și Camerei Deputaților din Parlamentul Romaniei ce va fi dedicată centenarului unirii Basarabiei cu Romania. Investițiile Societăţii Naţionale de transport Gaze Naturale Transgaz S.A., cu acționariat majoritar al statului roman, și ale Băncii Transilvania peste Prut reprezintă doar inceputul unei relaţii aprofundate de cooperare și un semnal clar transmis altor investitori romani și străini privind atractivitatea mediului de afaceri din Republica Moldova. Interconectarea energetică, atat pe dimensiunea de gaze naturale, cat şi in domeniul energiei electrice, precum și interconectarea infrastructurilor de transport, sunt priorități strategice pentru ambele state. Proiectele bilaterale in domeniul sănătăţii şi educaţiei, dar și al comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor dețin, de asemenea, un potenţial semnificativ pentru aprofundarea cooperării bilaterale. Suntem interesați de multiplicarea investițiilor romanești in Republica Moldova, a declarat premierul Viorica Dăncilă, amintind și rolul unui cadru legislativ care să-i incurajeze pe investitorii romani sau din alte țări ale Uniunii Europene să dezvolte afaceri in Republica Moldova. Totodată, faptul că investitorii din Romania prezenți in Republica Moldova au decis să se constituie intr-o Asociație va reprezenta o oportunitate in plus pentru consolidarea cooperării bilaterale in plan investițional. Prim-ministrul Viorica Dăncilă a apreciat implicarea sporită a Parlamentului de la Chişinău in urmărirea eforturilor de reformă şi a aplicării angajamentelor europene și a calificat extrem de util ca evoluțiile pozitive inregistrate pană acum in dosarul european al Republicii Moldova să poată fi capitalizate in perspectiva deținerii, de către Romania, a Președinției Consiliului UE, in primul semestru al anului 2019. Un alt subiect abordat in cursul intrevederii premierului Viorica Dăncilă cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, a vizat importanța scrutinului legislativ de la sfarșitul acestui an din Republica Moldova pentru parcursul pro-european al acestei țări. Participarea premierului Viorica Dăncilă la ceremonia de inaugurare a Asociaţiei Investitorilor Romani (AIR) din Republica Moldova Participarea premierului Viorica Dăncilă la Forumul Președinților Euroregiunii Siret-Prut-Nistru 2018-02-27 11:55:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-02-27-12-53-03big_poza1.jpgPremierul Viorica Dăncilă: România va continua să susțină ferm eforturile Republicii Moldova în parcursul său europeanȘtiri din 26.02.2018http://gov.ro/ro/stiri/premierul-viorica-dancila-romania-va-continua-sa-sustina-ferm-eforturile-republicii-moldova-in-parcursul-sau-europeanPrim-ministrul Viorica Dăncilă va efectua o vizită de lucru la Chișinău, in data de 27 februarie, insoțită de o delegație de membri ai Guvernului Romaniei. Reconfirmarea sprijinului Romaniei pentru parcursul european al Republicii Moldova, continuarea proiectelor comune și consolidarea relațiilor economice bilaterale sunt principalele componente ale vizitei de lucru comune. Vreau să asigur autoritățile de la Chișinău și pe cetățenii de peste Prut că Romania va continua să susțină ferm eforturile Republicii Moldova in parcursul său european. Guvernul Romaniei va oferi sprijin pentru accelerarea procesului de reforme, inclusiv din perspectiva priorităților asumate de Chișinău prin Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. Proiectele noastre comune sunt menite să contribuie la o conectare mai stransă a Republicii Moldova la spațiul european și la imbunătățirea vieții cetățenilor, a afirmat șeful Executivului roman. Premierul Viorica Dăncilă va avea o intrevedere cu premierul Pavel Filip, la finalul căreia vor susține declarații comune de presă, precum și o intalnire oficială cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu. In cadrul vizitei, prim-ministrul Viorica Dăncilă și omologul său Pavel Filip vor participa la o intalnire cu reprezentanți ai Euroregiunii Siret-Prut-Nistru și vor inaugura Asociația Investitorilor Romani din Republica Moldova. Din delegația guvernamentală oficială vor face parte viceprim-ministrul Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ministrul Economiei, Dănuț Andrușcă, ministrul Sănătății, Sorina Pintea. 2018-02-26 19:04:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-02-26-07-08-50big_sigla_guvern.pngPrim-ministrul Viorica Dăncilă: Vreau să venim cu soluții practice și să corectăm cât mai multe din nedreptățile pe care le întâmpinațiȘtiri din 26.02.2018http://gov.ro/ro/stiri/prim-ministrul-viorica-dancila-vreau-sa-venim-cu-solutii-practice-i-sa-corectam-cat-mai-multe-din-nedreptatile-pe-care-le-intampinatiPremierul Viorica Dăncilă s-a intalnit astăzi, la Palatul Victoria, cu reprezentanți ai Asociației Naționale a Surzilor din Romania și ai Asociației Naționale a Nevăzătorilor din Romania, parte din consultările pe care șeful Executivului le are in această perioadă cu asociațiile persoanelor cu dizabilități și ale pacienților cu boli rare. La intalnirea de la Palatul Victoria au mai participat ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, și secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Rodica Nassar. Mi-am propus să avem aceste consultări pentru că știu că sunt multe probleme cu care vă confruntați și a căror rezolvare trenează de multă vreme. Vom veni cu un pachet de măsuri care să răspundă dificultăților pe care le intampinați, să corecteze multe nedreptăți. Propunerile dumneavoastră sunt binevenite pentru că sunteți cei care cunoașteți cel mai bine cum stau lucrurile in realitatea de zi cu zi, a subliniat premierul Viorica Dăncilă. Discuțiile avute astăzi s-au axat asupra mai multor puncte de interes precum legea salarizării și noul proiect al legii pensiilor, facilitarea accesului persoanelor nevăzătoare și a celor hipoacuzice la educație și informare prin programe și echipamente asigurate cu sprijin bugetar, corectarea inechităților legislative in stabilirea indemnizațiilor de insoțitori. Reprezentanții celor două asociații au inaintat o serie de propuneri și au apreciat deschiderea membrilor Guvernului, arătand că precedenta intalnire la acest nivel a avut loc in urmă cu nouă ani. Toate problemele semnalate și propunerile reprezentanților asociațiilor vor fi analizate de reprezentanții Guvernului, urmand să primească, in scurt timp, răspunsuri și soluții punctuale. 2018-02-26 17:01:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-02-26-05-11-45big_sigla_guvern.pngVicepremierul Viorel Ștefan: Acordul de finanțare între Transgaz și BERD este o garanție suplimentară că faza I a BRUA pe teritoriul României va fi încheiată la termenȘtiri din 24.02.2018http://gov.ro/ro/stiri/vicepremierul-viorel-stefan-acordul-de-finantare-intre-transgaz-i-berd-este-o-garantie-suplimentara-ca-faza-i-a-brua-pe-teritoriul-romaniei-va-fi-incheiata-la-termenGuvernul salută relația de parteneriat intre BERD și Transgaz, companie valoroasă a industriei de gaze din Romania. Semnarea acordului de finanțare a gazoductului BRUA este un semnal de incredere transmis investitorilor in legătură cu oportunitățile de afaceri pe care le oferă Romania, a afirmat vicepremierul Viorel Ștefan, vineri, la Londra, in cadrul ceremoniei de semnare a acordului de imprumut dintre Transgaz și BERD, in valoare de 278 milioane de lei (60 milioane de euro, dedicat construcției coridorului de gaze naturale BRUA pe teritoriul Romaniei. Vicepremierul Viorel Ștefan a subliniat că astfel se va asigura o nouă sursă de finanțare a gazoductului BRUA pe teritoriul Romaniei, care se alătură investiției Transgaz de 149 milioane de euro, grantului Uniunii Europene de 179 milioane de euro, imprumutului de la Banca Europeană de Investiții in valoare de 50 de milioane de euro, precum și altor finanțatori. Costul total al proiectului este de 479 milioane de euro. Segmentul romanesc al BRUA este insemnat ca lungime si ca funcționalitate. Sprijinul BERD in finanțarea etapelor de execuție a primei faze va aduce o garanție suplimentară că standardele vor fi respectate și că faza I a proiectului va fi incheiată la termen, adică cel mai tarziu 31 decembrie 2019, a afirmat viceprim-ministrul. Cu o lungime totală de 1318 km, conducta de gaze naturale dintre Romania, Bulgaria, Ungaria și Austria este un proiect care va asigura o integrare extinsă a piețelor europene de gaze și o diversificare a rutelor și surselor de aprovizionare. Prin promovarea diversificării rutelor și a surselor de aprovizionare, conducta BRUA va sprijini, totodată, și dezvoltarea economiilor locale și a concurenței pe piețele regionale de energie in beneficiul consumatorilor. Prima fază a proiectului include construirea unei conducte de 478 km intre nodul tehnologic Podișor langă București și cel din Recaș, aflat la aproximativ 30 km distanță de Timișoara, in vestul țării, precum și instalarea sistemelor de supraveghere hardware și software, a tehnologiilor de comunicații și a trei stații de compresoare de gaz care vor fi să fie plasate de-a lungul traseului. 2018-02-24 12:32:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-02-24-12-40-23big_stema.pngÎntrevederea premierului Viorica Dăncilă cu Familia Regală a RomânieiȘtiri din 23.02.2018http://gov.ro/ro/stiri/intrevederea-premierului-viorica-dancila-cu-familia-regala-a-romanieiGalerie foto Premierul Viorica Dăncilă a participat astăzi la un pranz de lucru, la Palatul Elisabeta, oferit de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, și Alteța Sa Regală Principele Radu. Aceasta a fost prima intalnire a prim-ministrului cu Familia Regală a Romaniei, de la preluarea mandatului. Șeful Executivului a invitat Familia Regală ca, in parteneriat cu Guvernul, să contribuie la promovarea Romaniei in plan internațional, in contextul marcării Centenarului, in acest an, și al preluării președinției Consiliului Uniunii Europene. Imi doresc să cresc dimensiunea europeană a Guvernului pe care il conduc. Anul viitor Romania va prelua președinția Consiliului UE, un moment esențial pentru țara noastră. Anul acesta sărbătorim Centenarul, un context unic in care trebuie să ne unim toți eforturile pentru a promova Romania și pentru a-i uni pe romani. M-aș bucura să vă alăturați acestor demersuri și impreună să găsim căile prin care să promovăm Romania in perspectiva celor două momente esențiale: Anul Centenar și prelurea președinției Consiliului UE, a subliniat premierul Viorica Dăncilă. Șeful Executivului a transmis aprecierea sa față de reperele morale, eforturile și indemnurile pe care Casa Regală le-a promovat cu stăruință in societatea romanească, pentru a face ca Romania să fie respectată in Europa și in intreaga lume.Unul dintre obiectivele principale pe care Casa Regală le-a urmărit a fost ideea de reconciliere națională in jurul unor deziderate la care aspiră toți romanii. Este un obiectiv care ar trebui să reunească intreaga clasa politică, dincolo de partizanatele sau interesele politice conjuncturale, a punctat primul-ministru. Declaraţii de presă susținute de premierul Viorica Dăncilă la Palatul Elisabeta [Check against delivery] Viorica Dăncilă: Am avut o intalnire foarte importantă cu Majestatea Sa, in care am vorbit despre Anul Centenar şi despre preluarea preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, unde Majestatea Sa ne-a asigurat că vrea să facă parte din aceste două programe deosebit de importante pentru Romania. Legat de ceea ce m-aţi intrebat... Reporter: Guvernul angajează oficial familia regală in aceste două proiecte? Viorica Dăncilă: Am rugat ca şi Majestatea Sa să aibă acţiuni care să ducă la promovarea Romaniei atat in plan intern, cat şi in plan extern, şi eu cred că orice om care simte romaneşte trebuie să se implice, iar implicarea Majestăţii Sale aduce plusvaloare pentru Anul Centenar, pentru că, să nu uităm, istoria este cea care stă la bazele identităţii unei naţiuni. Reporter: Nu aţi discutat de proiectul de lege care vizează noul statut al Casei Regale? Incă nu a fost adoptat de parlament. Viorica Dăncilă: Dacă ştiţi, este in parlament, deci nu are legătură cu mine, nu vreau să vorbesc despre ce se va face in parlament. Nu am discutat despre acest lucru, eu nu sunt parlamentar. Reporter: Ce chirie plăteşte? Viorica Dăncilă: Nu am discutat despre acest lucru. Dacă vreţi să vorbiţi, intrebaţi la RA-APPS. Eu v-am spus doar despre ceea ce am discutat şi nu pot să vorbesc despre alte subiecte. Reporter: Cu ministrul justiţiei aţi discutat după anunţul pe care l-a făcut aseară? Viorica Dăncilă: Nu am discutat despre acest lucru şi nici nu am intenţia să discut. Am spus de fiecare dată că justiţia trebuie să fie liberă şi că nimeni nu trebuie să interfereze in actul de justiţie. Am ascultat odată cu dumneavoastră raportul la televizor, am văzut ce este in raport, am ascultat fiecare punct in parte, totul trebuie să işi urmeze cursul şi nu cred că trebuie ca eu să dau un verdict sau altcineva să dea un verdict. Reporter: Dar vi s-a părut neclar, aşa cum spunea preşedintele Klaus Iohannis? Viorica Dăncilă: Nu depinde de ce cred eu sau ce e clar sau ce nu este clar. Cred că in ţara aceasta avem o constituţie, avem legi şi fiecare trebuie să acţioneze in acest mod. Reporter: /.../ punct de vedere al lui Tudorel Toader. Dar in acest moment, odată ce aţi ascultat şi spuneaţi că aţi văzut raportul... Viorica Dăncilă: Nu contează dacă eu susţin sau nu susţin un punct de vedere, contează că, in ceea ce s-a scris acolo, ceea ce a scris ministrul justiţiei in acel raport, dacă este adevărat /...;/, inseamnă că toate lucrurile acestea sunt ingrijorătoare şi că trebuie luată o decizie. Cum va fi luată această decizie, nu mă intrebaţi pe mine, că nu depinde de mine. Reporter: Aţi avut cumva o discuţie cu preşedintele Iohannis, ulterior acestui... Dacă veţi avea. Viorica Dăncilă: /.../ Eu nu o să solicit. Dacă domnul preşedinte solicită să aibă o discuţie cu mine, bineinţeles că voi spune da, pentru că, aşa cum am spus incă din primele zile in care am venit prim-ministru, vreau echilibru, vreau o colaborare bună intre guvern, parlament şi instituţia prezidenţială. Reporter: Despre intalnirea de mai devreme cu asociaţiile pentru autism: ce aţi discutat? Viorica Dăncilă: /.../ Am vorbit cu asociaţiile pentru autism, am văzut problemele pe care le intampină. In următoarea perioadă, voi avea intalniri şi cu alte asociaţii - mă refer la copiii cu sindrom Down, la bolile rare, la nevăzători - astfel incat, după ce ascult toate problemele referitoare la fiecare aspect, să pot veni cu soluţii. Nu am venit cu soluţii incă, vreau să văd, efectiv, ce se intamplă, unde au nevoie de sprijin, ca să pot să vin cu o soluţie intr-un pachet care să cuprindă toate aceste aspecte. 2018-02-23 16:25:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_brf_7464.jpgPremierul Viorica Dăncilă: Voi continua consultările cu asociațiile pacienților cu boli rare, iar la final voi veni cu un pachet de măsuri care să răspundă problemelor semnalateȘtiri din 23.02.2018http://gov.ro/ro/stiri/premierul-viorica-dancila-voi-continua-consultarile-cu-asociatiile-pacientilor-cu-boli-rare-iar-la-final-voi-veni-cu-un-pachet-de-masuri-care-sa-raspunda-problemelor-semnalatePrim-ministrul Viorica Dăncilă și mai mulți membri ai cabinetului s-au intalnit astăzi cu reprezentanți ai asociațiilor de sprijin pentru persoanele cu tulburări din spectrul autismului, prima dintr-o serie de intalniri pe care șeful Executivului le va avea in perioada următoare cu asociațiile care apără drepturile pacienților cu boli rare. La intalnirea de la Palatul Victoria au mai participat ministrul Sănătății, Sorina Pintea, ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, și ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici. Sunt aici, impreună cu colegii mei, pentru a asculta problemele pe care le intampinați și pentru a găsi impreună soluții. Vom continua această serie de consultări, iar la final vom propune un pachet de măsuri care să răspundă acestor probleme, să ajute la integrarea in societate a semenilor noștri. Vrem să lucrăm impreună pentru a face mai bună viața copiilor și a adulților cu dizabilități, a subliniat premierul Dăncilă. In discuțiile avute astăzi au fost punctate de către reprezentanții asociațiilor problemele legate de finanțarea terapiilor de care au nevoie copiii și adulții afectați de tulburări din spectrul autismului, precum și a centrelor și asociațiilor care le apără drepturile, asigurarea de servicii integrate de sănătate, educație și asistență socială. Toate problemele semnalate și propunerile reprezentanților asociațiilor vor fi analizate, urmand să primească, in scurt timp, răspunsuri punctuale din partea Guvernului. 2018-02-23 14:22:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-02-23-02-25-32big_sigla_guvern.pngPrimirea ambasadorului Republicii Federale Germania în România, Cord Meier-Klodt, de către premierul Viorica DăncilăȘtiri din 22.02.2018http://gov.ro/ro/stiri/primirea-ambasadorului-republicii-federale-germania-in-romania-cord-meier-klodt-de-catre-premierul-viorica-dancilaGalerie foto COMUNICAT DE PRESĂ Prim-ministrul Viorica Dăncilă l-a primit astăzi, 22 februarie, pe Cord Meier-Klodt, ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania, intr-o vizită de curtoazie, la Palatul Victoria. Tema centrală a discuțiilor dintre cei doi oficiali a constituit-o relația bilaterală dintre Romania și Republica Federală Germania, accentul fiind pus pe interesul comun pentru consolidarea și dezvoltarea in continuare a dialogului politic şi a cooperării economice dintre cele două state. Prim-ministrul Dăncilă a subliniat că relațiile excelente dintre Romania și R.F. Germania se bazează și pe stranse legături interpersonale, atat din perspectiva etnicilor germani din Romania, cat și a contribuției originarilor germani din Romania stabiliți in Germania. Aceștia reprezintă punți importante de legătură intre cele două state. Inaltul oficial roman a menționat că Germania este primul partener comercial al Romaniei și al doilea mare investitor in economia noastră națională și și-a exprimat deschiderea față de inițierea unui dialog cu reprezentanții companiilor germane. De asemenea, prim-ministrul Viorica Dăncilă a precizat că se dorește o cooperare intensă in domeniul cercetării și producției pentru promovarea electromobilității și a stocării de energie, dar și in domeniul digitalizării. Totodată, șeful Executivului subliniat că dorește continuarea și intensificarea colaborării pentru pregătirea forței de muncă in sistem dual, la nivelul tuturor regiunilor din Romania. Referindu-se la preluarea de către Romania a Președinției Consiliului UE incepand cu 1 ianuarie 2019, demnitarul roman a oferit asigurări că țara noastră va acționa ca un partener activ și constructiv, avand ca premisă o abordare unitară, pro-europeană, care este susținută atat la nivelul autorităților romane in ansamblu, cat şi al cetățenilor. Pe agenda discuțiilor au figurat, de asemenea, cooperarea sectorială dintre cele două state și importanța unei cooperări romano-germane aprofundate in plan european. 2018-02-22 17:47:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_brf_7072.jpgParticiparea premierului Viorica Dăncilă la Adunarea Generală a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din RomâniaȘtiri din 22.02.2018http://gov.ro/ro/stiri/participarea-premierului-viorica-dancila-la-adunarea-generala-a-uniunii-nationale-a-consiliilor-judetene-din-romaniaGalerie foto Alocuțiunea susținută de premierul Viorica Dăncilă la Adunarea Generală a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania [Check against delivery] Viorica Dăncilă: Stimate domnule președinte Marian Oprișan, stimați domni președinți, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru oportunitatea de a participa la lucrările Adunării Generale a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania. Uniunea Națională a Consiliilor Județene din Romania a reprezentat mereu un reper important in dialogul administrație locală - administrație centrală, iar propunerile și soluțiile pe care le-ați promovat și susținut s-au regăsit in numeroase proiecte de acte normative. Sper ca in mandatul meu colaborarea cu dumneavoastră să se axeze pe proiectele de reformă ale administrației publice, bazandu-ne in principal pe experiența pe care autoritățile locale o au in relația cu cetățeanul, dar și in gestionarea serviciilor publice pentru acesta. Știu, chiar de la dl. președinte Liviu Dragnea, care a inițiat intregul demers, că Uniunea Națională a Consiliilor Județene din Romania a inființat in 2005, la Bruxelles, un birou de reprezentare. Aceasta a fost o mișcare inspirată, pentru că legăturile Consiliilor Județene cu Uniunea Europeană sunt, de atunci, tot mai stranse. De aceea, domnule președinte, sunt intru totul de acord pentru schimbul de bune practici pe care trebuie să-l avem cu țările membre ale Uniunii Europene. Gestionarea unor domenii majore de interes - fie că vorbim de spitale județene, infrastructură rutieră, de drumuri județene, sistemele regionale de apă-canalizare - conturează consiliile județene ca principalul motor de reducere a decalajelor dintre mediul urban și mediul rural cu cel puţin 15% pană in 2020. Misiunea mea, aşa cum am afirmat şi in plenul parlamentului, cand guvernul pe care il conduc a primit votul de investitură, este ca in 2020 Romania să urce in prima jumătate a clasamentului celor mai puternice economii din Uniunea Europeană, astfel incat tinerii să nu mai plece din Romania, iar cei care deja au plecat să işi dorească să se reintoarcă acasă. Pentru a realiza acest obiectiv am in vedere trei direcții principale: creșterea investițiilor pentru modernizarea infrastructurii, continuarea creșterii veniturilor populației, reformarea administrației şi reducerea birocrației. Astăzi, am să mă refer pe scurt la cateva aspecte care conturează măsurile programului de guvernare şi in care rolul dumneavoastră este foarte important. Pe infrastructură: corelarea surselor de finanţare pentru realizarea investițiilor publice ale autorităților locale, atat din PNDL, cat şi din fonduri europene sau prin programul de la Compania Naţională de Investiţii şi Agenția Naţională pentru Locuințe va reprezenta in continuare o prioritate pentru Guvern, astfel incat, la finalul mandatului nostru, in 2020, să evaluăm impreună dacă țintele pe care le-am propus in programul de guvernare au fost atinse. Voi evidenția doar două surse principale de finanţare: PNDL şi fondurile europene. PNDL: din totalul de peste 6.800 obiective finanțate in PNDL II, in sumă de aproximativ 30 miliarde lei, peste 340 sunt la consiliile judeţene, in valoare de peste 5 miliarde de lei, un procent de 16%, finanțand-se in mod principal drumurile judeţene. Fonduri europene: după cum bine ştiţi, in anul 2017 s-a reuşit acreditarea tuturor autorităților de management şi, mai mult, am introdus in Legea salarizării şi acordarea unui procent de 25% pentru primarii, preşedinţii de consilii judeţene, acolo unde avem proiecte pe fonduri europene. Cu toate acestea, gradul de absorbție nu este satisfăcător, fiind chiar risc de decomitere a unei sume de 800 de milioane de euro pe Programul Operațional Regional. Nu cred că e cazul să vă aduc aminte cat de vitale sunt aceste fonduri pentru dezvoltarea județelor noastre. Fie că vorbim de proiecte pentru apă, canalizare, sau deșeuri, finanțate din POIM sau drumuri, spitale, şcoli, finanțate din POR. Cred că prin capacitatea şi experiența de care dispuneți, precum şi din calitatea de președinți ai agențiilor de dezvoltare regională, membri in Comitetul de Monitorizare al Programului Operațional Regional, puteți sprijini creșterea absorbției, iar problemele pe care le intampinați in accesare mi le puteți comunica, in vederea soluționării lor de urgenţă. De asemenea, o situaţie particulară o reprezintă spitalele regionale. După cum ştiţi, m-am intors de la Bruxelles, iar ceea ce am discutat cu comisarul pentru politici regionale m-a ingrijorat foarte mult. De aceea, rog cei trei președinți ai consiliilor judeţene Iaşi, Cluj şi Dolj să se implice in deblocarea situației terenurilor - şi aici mă refer la Cluj şi la Craiova - dar şi pentru dezvoltarea proiectelor de utilități publice, acces la amplasament, PUZ-uri şi alte obiective. Am constatat intarzieri majore in realizarea acestor proiecte şi, din acest motiv, numai cu implicarea dumneavoastră acestea se pot transmite către Comisia Europeană pentru finanţare. Nu vreau insă să subliniez că vina este a președinților consiliilor judeţene, ştiu că s-au intampinat multe greutăți, dar cred că datoria noastră este să soluționăm aceste probleme. In ceea ce priveşte legislația, Codul Administrativ: a fost depus in parlament ca iniţiativa parlamentară, se află in dezbatere parlamentară la Senat, după adoptare de către Senat va intra in dezbatere parlamentară in Camera Deputaţilor; sperăm să fie adoptat pană la sfarșitul sesiunii parlamentare. Codul finanțelor publice locale: proiectul este finalizat in baza tezelor prealabile adoptate in 2017 şi urmează să fie adoptat pană la sfarșitul anului. Elementul principal al Codului va fi formula de echilibrare a bugetelor locale. Aşa cum am incercat, şi in 2018, conform programului de guvernare, ne-am propus ca 100% din impozitul pe venit să fie sursa bugetelor locale şi echilibrarea să conducă la bugete minime de funcționare. După cum ştiţi, in 2018 s-a stabilit 750 de lei pe locuitor. Consider că numai impreună, in spiritul practicii anilor precedenți ai grupurilor de lucru, putem identifica cea mai bună variantă pentru această formulă. De exemplu, poate suma de 750 de lei va fi doar pentru un minim şi va putea fi crescută in funcţie de serviciile publice existente la nivelul fiecărei localități. Așteptăm de la dumneavoastră o propunere fundamentată şi agreată cu toate structurile asociative din administrația locală, astfel incat acest proiect de lege important să fie cat mai repede promovat. Cu privire la sumele de echilibrare şi modalitatea de repartizare adoptate in conformitate cu Legea nr.2/2018 a bugetului de stat, impreună cu viceprim-ministrul Paul Stănescu şi cu ministrul Eugen Teodorovici voi urmări implementarea măsurilor inscrise in Legea bugetului pe anul 2018, respectiv regularizarea sumelor de echilibrare pentru fiecare UAT, in conformitate cu execuția bugetară la 31.12.2017. Altfel spus, ne vom asigura că veniturile anului 2018 nu vor scădea sub nivelul anului 2017. Mai mult, in perioada următoare vom introduce posibilitatea utilizării excedentului bugetar şi pentru finanţarea cheltuielilor de personal, plata arieratelor, a corecțiilor financiare sau a sentințelor judecătoreşti definitive, dar şi a contractării de imprumuturi din trezoreriile pentru realizarea de investiţii publice. Dar, aşa cum Guvernul incearcă să identifice soluții pentru toate aceste probleme pe care dumneavoastră le intampinați in teritoriu, am aceeaşi rugăminte şi către dumneavoastră. După cum bine ştiţi, Legea salarizării unitare, 153/2017, a permis autorităților locale să stabilească salariile in baza unui regulament adoptat de consiliul local, singura limită impusă fiind ca niciun salariu al unui funcționar public să nu depăşească nivelul salariului viceprimarului, in cazul dumneavoastră al vicepreședintelui. In același timp, știm cu toții că Legea responsabilității fiscale impune incadrarea in limitele bugetare. Consider, așadar, că fiecare trebuie să acționeze cu responsabilitate şi in acest sens cheltuielile de personal trebuie să fie incadrate la limitele generale, de capacitatea proprie a fiecărei colectivități de a le finanța. Domnule preşedinte, am ascultat opinia dumneavoastră legată de descentralizare, după cum bine ştiţi acesta a fost un proiect agreat de Liviu Dragnea, discutat cu mediul academic, discutat cu dumneavoastră, discutat cu toţi cei implicaţi, şi cred că continuarea acestui proiect este necesară, bineinţeles să ne inspirăm şi din bunele practici pe care le au alte state membre ale UE. Stimați colegi, mesajul meu astăzi, la 100 de ani de la Marea Unire, este acela de a continua dialogul pentru că numai uniți vom reuși să fim o voce puternică atat in Europa cat şi in lume. In incheiere vă urez mult succes dumneavoastră, vă urez mult succes pentru că succesul dumneavoastră este succesul comunităţii pe care o reprezentaţi. Vă mulţumesc! Declarațiile premierului Viorica Dăncilă după Adunarea Generală a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania [Check against delivery] Reporter: Doamnă prim-ministru, in primul rand, pentru că e o zi importantă, așteptăm decizia ministrului justiției, aş vrea să vă intreb dacă intenționați să aveţi o discuţie cu domnia sa inaintea ședinței de guvern sau poate... /...;/ Viorica Dăncilă: Nu cred că trebuie să am o discuţie cu domnul ministru al justiției. Justiția trebuie să-şi facă datoria. Domnul ministru trebuie să-şi facă datoria. Voi vedea ce decizie şi care au fost punctele de la care a plecat domnul ministru atunci cand va ieși public şi va anunța acest lucru. Deci, nu am de gand să discut despre deciziile pe care trebuie să le ia domnul ministru al justiției, pentru că nu cred că este normal să am o discuţie legată de acest lucru. Reporter: Liviu Dragnea spunea că se așteaptă să nu se facă de ras. Așteptați şi dumneavoastră același lucru? Viorica Dăncilă: Eu aștept ca domnul ministru al justiției să se incadreze in limitele legale, să respecte legea, să facă o analiză obiectivă şi să ia deciziile care se impun, bineinţeles legat de analiza pe care a făcut-o. Reporter: Se ia in calcul şi revocarea dumnealui in cazul in care nu va lua aceste decizii la care se așteaptă toată lumea? Viorica Dăncilă: Nu s-a discutat niciodată despre acest aspect. Reporter: De ce l-aţi chemat mai repede din Japonia pe domnul ministru al justiției? Viorica Dăncilă: In primul rand, vreau să fac o precizare legat de acest lucru, pentru că am văzut că in spațiul public a existat informația că domnul ministru nu s-ar fi intalnit cu oficialii japonezi şi că ar fi incă o gafă diplomatică acest lucru. Nu. Am discutat - după ce au apărut anumite informaţii care au creat ingrijorare in spațiul public - cu dl. ministru al justiției, i-am spus să aibă intalnirea cu ministrul justiției din Japoniei, s-a intalnit cu ministrul justiției şi cu oficialii, trebuia să mai facă cateva vizite să vadă sistemul juridic de acolo, i-am spus să vină in ţară, pentru că ceea ce a apărut in spațiul public a creat ingrijorare şi cred că astfel de lucruri trebuie judecate de cei care sunt in măsură să o facă, şi anume, cei din sistemul judiciar. Reporter: V-a prezentat raportul? Viorica Dăncilă: Nu. Reporter: Il prezintă mai intai la televizor? Reporter: Public? Viorica Dăncilă: Nu. Eu cred că domnul ministru trebuie să-şi facă o analiză dumnealui, să vină cu raportul in spațiul public. Nu vreau să existe in niciun fel suspiciunea că primul-ministru sau altcineva ar putea interveni intr-un raport. Reporter: Dar despre discuţiile pe care le-a avut cu preşedintele Iohannis zilele trecute v-a spus ceva? Viorica Dăncilă: După cum ştiţi, eu nu am fost in ţară, am fost la Bruxelles, am venit aseară, deci nu am discutat cu dl. ministru. Reporter: Despre ședința de guvern, voiam să vă intreb dacă ordonanța pentru a reglementa situația concediilor medicale şi... Viorica Dăncilă: Da, va fi o ordonanță. Reporter: Şi, cum sună? Şi de ce este temporară? Viorica Dăncilă: Va fi o ordonanță legată şi de concediile... Pentru că am căutat să avem cat mai bune soluții. Am discutat cu ministrul muncii, am discutat cu ministrul finanțelor, reglementăm - şi aţi văzut că nu e singura reglementare pe care am făcut-o. Am făcut reglementări pentru cei pentru care, am spus noi, s-au văzut anumite defecțiuni, am făcut şi pentru part-time, şi pentru IT, şi pentru persoanele cu muncă sezonieră... Este normal să ne gandim şi la mămici, să ne gandim şi la cei cu concedii medicale. Deci, astăzi vom vota... vom aproba această ordonanță care, efectiv, se impune şi care se pliază pe realitate... Reporter: Are un timp limitat, doar pană in iulie... Viorica Dăncilă: Nu are un timp limitat. Pană in iunie, pentru că noi vrem predictibilitate pentru orice lege şi, atunci, pentru orice lege pe care vrem să o aplicăm, acordăm șase luni de zile in care putem să facem toate demersurile ca acea lege să nu afecteze pe cineva. Incercăm să reglementăm acum, pentru mămici de exemplu, cele care sunt deja, așteaptă un copil, este normal ca să nu aplicăm legea care impunea pentru ultima lună şi să aplicăm de acum aceste prevederi, să reglementăm lucrurile din mers. Reporter: Rămane in picioare şi acea ordonanță de urgenţă care ar urma să permită cheltuirea excedentului bugetar al autorităților locale şi pentru salarii? Marin Oprişan: Pentru funcționare, nu pentru salarii. Viorica Dăncilă: Am vorbit chiar acum, in reuniunea pe care am avut-o cu preşedinţii Consiliilor Judeţene, şi da, vrem să dăm această ordonanță. Reporter: Pentru IMM-uri, aţi reglementat situația? Pentru că sunt cei care se plang cel mai mult de revoluția fiscală şi creșterea salariului minim, pentru că le blochează activitatea şi ii forțează practic să dea oameni afară. Viorica Dăncilă: Am spus că pentru orice situaţie in care avem nemulțumiri, vedem dacă ele sunt justificate şi vom reglementa. Reporter: Primarii ar trebui să aibă pensii speciale, pentru că zilele trecute au cerut o parte dintre ei acest...? Viorica Dăncilă: Nu am discutat acest lucru, deci nu pot să vă spun acum. Eu, de la inceputul mandatului meu, am spus că fiecare lucru trebuie analizat foarte bine pană a lua o hotărare, pentru a nu mai avea reveniri la hotărarea pe care am luat-o. Adică, atunci cand s-a luat o hotărare, aceea să fie intemeiată, să fie argumentată, deci, atunci cand voi avea o discuţie legată de acest lucru şi cu ministrul muncii, şi cu ministrul finanțelor, vom vedea dacă este argumentat sau nu, dacă este sustenabil sau nu. Trebuie să avem in vedere mai mulţi factori. Reporter: Ce probleme v-au semnalat reprezentanţii Consiliilor Judeţene şi care ar fi soluțiile pentru problemele lor? Viorica Dăncilă: In primul rand, fondurile europene, pentru că fiecare comunitate, fiecare judeţ işi pune speranțe in absorbția fondurilor europene. Atunci cand au venit cu proiectele in faţa comunității, multe dintre ele sunt legate de fondurile europene. Au spus că vor să facă toate demersurile pentru a recupera intarzierea. După cum ştiţi, in 2016, noi nu aveam nici măcar autorităţile de management acreditate, nu aveam ghidurile lansate. De-abia la jumătatea anului 2017 am reuşit să acredităm autorităţile şi să lansăm ghidurile pentru absorbție de fonduri europene. Este nevoie de o accelerare a ritmului de absorbție. Le-am explicat că zilele acestea, cu comisarul pentru politici regionale, că facem un grup de lucru pentru absorbția fondurilor europene şi pentru simplificare in subordinea primului ministru. Săptămana viitoare, doamna ministru a fondurilor europene merge la Bruxelles pentru a vedea cum putem să avem şi expertiză de la Bruxelles, una din problemele pe care le-au ridicat a fost acest lucru şi incercăm să avem cat mai multe intalniri ca să putem rezolva lucrul acesta. A doua problemă ridicată a fost cea a achizițiilor publice, au multe probleme in ceea ce priveşte achizițiile care ii impiedică in absorbția fondurilor europene; am propus constituirea unui grup de lucru şi, in același timp, să traducem legislația europeană pe achiziții pentru a putea lua bune practici de la alte ţări in care această lege nu pune obstacole in absorbția fondurilor europene. Am vorbit şi despre descentralizare, am spus că a existat un proiect de descentralizare, după cum știm Liviu Dragnea a lucrat la un proiect de descentralizare, dar ştiţi foarte bine că a fost respins de Curtea Constituțională, asta nu inseamnă că este un proiect abandonat şi vreau ca ideile şi primii pași să fie făcuți din teritoriu către guvern şi impreună să putem să ducem mai departe acest... Reporter: Concret, ce ar trebui să se facă? Care sunt pașii pentru a ajunge la a fi adoptat acest proiect? Viorica Dăncilă: In primul rand, să nu mai spunem doar la nivel declarativ, din teritoriu, că vrem descentralizare, să se formeze un grup de lucru, să vină fiecare judeţ cu propuneri despre modul in care văd dumnealor descentralizarea, să facem o consultare publică cu experți, aşa cum de altfel a fost şi făcută şi să incercăm să punem şi in practică. Reporter: Un calendar in mandatul dumneavoastră, in sesiunea asta parlamentară nu ştiu, v-aţi gandit la un calendar pentru aceste dezbateri? Viorica Dăncilă: Pană cand nu se pornește..., eu am rugat in cel mai scurt timp să pornim acest lucru, pană cand nu pornim, nu pot să dau un calendar, dar in opinia mea este necesar să pornim cat mai repede, pentru a putea face pași cat mai repezi! Reporter: Sunteți mulțumită de felul in care autorităţile locale ințeleg să trimită proiecte pentru accesare de fonduri europene şi felul in care intarzie trimiterea unor astfel de proiecte? Viorica Dăncilă: In primul rand, trebuie să văd care sunt obstacolele şi am să vă dau un exemplu: acum la Bruxelles am vorbit despre Programul pentru cele 39 de orașe reședință de judeţ care au alocate 2 miliarde de euro pentru proiecte europene. Pentru fiecare municipiu reședință de judeţ este acordată o sumă. Sunt date şi domeniile in care trebuie investiți, cu fondurile alocate fiecărui domeniu. Am vorbit cu caţiva primari, incă pe drum spre aeroport, şi pentru a vedea stadiul proiectelor, ce obstacole au. Săptămana viitoare voi face o intalnire cu cei 39 de primari ai municipiilor reședință de judeţ. Voi face intalnirea, la care vor participa şi ministrul fondurilor europene, autoritatea de management, ministrul dezvoltării regionale şi cei responsabili de programul operațional regional, că banii sunt pe POR, astfel incat să accelerăm aceste proiecte şi să putem să luăm banii, mai ales că, aşa cum am spus incă de la inceputul mandatului, Romania poate avea decomitere pe POR şi trebuie să accelerăm, nu trebuie să ne uităm mereu in spate, trebuie să vedem ce putem face noi, ce soluții găsim să luăm acești bani. Reporter: Putem recupera această intarziere in absorbția fondurilor europene, pentru că aşa cum spuneți și dumneavoastră riscăm să le pierdem? Asta inseamnă acea decomitere. Viorica Dăncilă: Exact, exact acest lucru vreau să-l fac, să accelerăm, să vedem obstacolele, să le inlăturăm, astfel incat să intrăm in ceea ce ne-am propus pană la sfarșitul anului 2020 să avem un procent de absorbție de 72,5%, mergand pe regula n+3 pană la sfarșitul anului 2023 să incercăm să absorbim intreaga sumă. Vreau să vă spun că legat de fonduri... Reporter: /.../ Viorica Dăncilă: Asta voiam să spun, că pe exercițiul bugetar trecut am fost felicitați la Bruxelles, avem un procent de absorbție de 91%, ceea ce ne clasează printre primele locuri şi gandiți-vă că la un moment dat, prin 2011, vorbeam despre 9%! Iată că s-a putut, trebuie să facem tot ce ţine de noi, tot ce ţine de fiecare in parte, astfel incat să putem lua banii europeni. Reporter: /.../ s-au plans că le scade reducerea impozitului pe venit le scad veniturile la buget, aţi anunțat acum de 100% impozitul pe venit că va ajunge in bugetele locale, dar de la anul! Pană atunci, ce se va intampla? Sunt soluții? Se vor descurca? Viorica Dăncilă: Vom incerca să vedem fiecare localitate in parte cum se descurcă dar am mai făcut o precizare: nicio localitate nu va avea o sumă mai mică decat cea din 2017. Deci, asta inseamnă că dăm posibilitatea fiecărei localități, fiecărui judeţ, ca să poată să meargă inainte. Reporter: /.../ la congresul PSD veți candida? Viorica Dăncilă: Nu. Reporter: Mulţumim, doamnă. Viorica Dăncilă: Consider că funcţia de prim-ministru imi ocupă foarte mult timp şi trebuie să mă implic foarte mult. O funcţie in partid ar presupune să fac şi acolo muncă in plus. Eu, deja, sunt preşedintele organizației naționale a femeilor social democrate, aceasta imi permite să fiu in Biroul Permanent Naţional, este suficient pentru mine. Voi promova in continuare egalitatea de şanse şi tot ceea ce ţine de politicile pentru egalitatea de şanse şi pentru femei, sunt in BPN, aşa cum am spus, nu cred că este oportun să candidez pentru o funcţie in partid. Reporter: Aveți in subordine și un grup care se ocupă de organizarea agențiilor de restructurare. V-aş intreba in ce stadiu sunt discuţiile aici, dacă s-a ajuns la o decizie? Viorica Dăncilă: Nu s-a ajuns incă la o decizie, am să anunț cand o să ajungem la o decizie, dar sunt foarte multe lucruri pe care le-am inceput. Nu aş vrea să discut despre aceste lucruri pană cand nu am o decizie finală şi pană cand nu am părerile tuturor. Reporter: Aveţi şi cel mai mare număr de secretari de stat din istoria Romaniei. Ce faceţi cu 110, cați sunt, 110 secretari de stat şi subsecretari de stat? Viorica Dăncilă: Eu consider că avem nevoie de oameni care sunt specializați, nu uitaţi că o să avem președinția Consiliului UE, ceea ce este foarte important pentru noi, ceea ce va presupune din partea autorităților centrale un efort suplimentar şi oameni care să fie bine specializați, bine formați, pentru că Romania dă un examen pe care trebuie să-l caștige cu... Reporter: Sunt bine specializați in momentul de faţă? Viorica Dăncilă: Sunt specializați, asta nu inseamnă că nu facem şi cursuri pentru formare, pentru că, aşa cum ştiţi, cei care nu au lucrat in instituțiile europene trebuie formați ca să se familiarizeze cu modul de lucru şi bineinţeles cu ceea ce presupune preluarea președinției UE. Vă mulţumesc. 2018-02-22 13:29:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_vd_23_02_cj-6382.jpgÎntrevederea prim-ministrului României, Viorica Dăncilă, cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude JunckerȘtiri din 21.02.2018http://gov.ro/ro/stiri/intrevederea-prim-ministrului-romaniei-viorica-dancila-cu-pre-edintele-comisiei-europene-jean-claude-junckerGalerie foto Intrevedere cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker Declarații de presă comune susținute de premierul Viorica Dăncilă, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker și comisarul european Corina Crețu [Check against delivery] Jean- Claude Juncker: Doamnelor și domnilor, Doamnă prim-ministru, Iată, am fost mulțumit și fericit că in biroul meu a venit noua doamnă prim-ministru a Romaniei, pe care o cunosc foarte bine, pentru că doamna prim-ministru a fost nouă ani la rand membră a Parlamentului European, impreună cu Corina Creţu, şi, deci, Europa nu are niciun fel de secret pentru doamna prim-ministru din Romania. Intr-adevăr, este al cincilea prim-ministru pe care il intampin aici de la inceputul mandatului meu şi să sperăm că acest ciclu se va opri şi că doamna prim-ministru va rămane mai mult in funcţie pentru că, cumva, nu mai ştiu unde pleacă toată lumea cu care mă intalnesc ca prim-ministru. Deci, domnul Iohannis a fost aici acum 15 zile, un preşedinte proeuropean, doamna prim-ministru la fel, Corina Creţu la fel. Iată, am evocat in timpul intrevederii noastre perspectiva președinției romane pentru primul semestru din 2019. Intr-adevăr, totul va fi incununat cu acest summit la Sibiu, Hermannstadt, cum am sugerat şi eu colegilor din cadrul Consiliului European, să desfăşurăm acest summit la Sibiu. Să sperăm că, cu această ocazie, vom putea să finalizăm, sau aproape să finalizăm, dezbaterile cu privire la perspectivele financiare, dosar foarte important pentru prietenii noştri din Romania. Deci, ar trebui să putem să determinăm liniile cele mai importante ale perspectivelor financiare, CFM, inainte de luna iunie 2019, pentru că programele puse in aplicare in urma adoptării perspectivelor financiare trebuie să fie gata incepand cu 1 ianuarie 2020. Cel puţin in ceea ce priveşte politica de coeziune avem 100.000 de proiecte care trebuie să poată să fie, politic şi administrativ vorbind, și financiar susţinute. Deci, responsabilitatea viitoarei preşedinţii romane este foarte mare aici, din această perspectivă. Şi am spus incă o dată doamnei prim-ministru faptul că sunt convins că Mecanismul de Cooperare şi Verificare cu privire la Bulgaria şi Romania ar trebui să fie ridicat, deci să fie terminat inainte de sfarșitul mandatului acestei comisii, aşa cum i-am spus prietenei mele şi că locul Romaniei, clar, este in Spațiul Schengen. Nu mai este niciun motiv să excludem Romania din aceste ambiții cetățenești care ţin de Spațiul Schengen. Am evocat pe scurt şi aplicarea Planului Juncker in Romania, care imi dă motive de bucurie pentru că, iată, Romania a reuşit să facă investiţii in proporție de 1,9 miliarde prin folosirea Planului Juncker FC, fondurilor FC. Deci lucrurile funcționează bine. Totuşi, cateodată putem avea impresia că anumite mijloace politice din Romania ar dori să-şi ia nişte libertăți in ceea ce priveşte aplicarea strictă şi respectarea regulilor statului de drept. Şi aici am vorbit impreună cu doamna prim-ministru şi am avut convingerea că, iată, se va face foarte mult pentru ca sistemul judiciar să funcționeze. Sperăm că nu va fi supus la incercări. Deci, Corina, putem să iți dăm cuvantul in acest sens. Corina Creţu: Doamnă prim-ministru, mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră impreună cu domnul preşedinte şi vreau să vă felicit incă o dată pentru faptul că v-aţi asumat această responsabilitate de a conduce Guvernul Romaniei şi pentru faptul că sunteţi prima femeie investită in asemenea funcţie după Revoluția din decembrie 89. In ceea ce priveşte portofoliul politicii regionale, impreună am avut o discuţie foarte aplicată ieri. L-am informat şi pe domnul preşedinte astăzi in legătură cu performanțele din exercițiul financiar anterior şi de faptul că lucrăm impreună pentru a debloca proiectele pentru actualul exerciţiu financiar. Am vorbit bineinţeles şi despre viitorul cadru financiar post 2020, despre modul in care se va raporta Romania la toate acestea, chiar inainte de asumarea președinției Consiliului Uniunii Europene, anul viitor, şi imi exprim toată increderea in noul guvern că va face tot ceea ce este necesar pentru a performa atat in ceea ce priveşte absorbția fondurilor europene, cat şi in ceea ce priveşte modul in care Romania va asigura Consiliul de anul viitor. Din punctul nostru de vedere, aşa cum spunea şi domnul preşedinte Juncker, din punctul de vedere al Comisiei Europene, noi vom avea o relaţie bună şi o bună cooperare. Vă mulţumesc foarte mult! Viorica Dăncilă: Mulţumesc! Vreau să mulţumesc domnului preşedinte Juncker, să-i mulţumesc Corinei Creţu pentru deschiderea, prietenia pe care mi-au arătat-o, pentru incurajare şi pentru faptul că au spus şi au susținut in permanență drumul european pe care trebuie să il aibă Romania. Aşa cum am promis, dimensiunea europeană va fi importantă pentru Romania, pentru Guvernul Romaniei şi vom face toate eforturile pentru a avea o cooperare corectă, transparentă cu instituțiile europene, respectiv cu preşedintele Comisiei Europene. Aşa cum a subliniat domnul preşedinte, am discutat despre preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene, la 1 ianuarie 2019, despre provocările la care trebuie să răspundă Romania şi, mai ales, despre ceea ce ne propunem noi să se intample in timpul președinției. Am vorbit despre CFM, despre faptul că ne dorim să se incheie un acord politic in timpul președinției Romaniei a Consiliului Uniunii Europene, am vorbit despre susținerea politicii de coeziune şi a politicii agricole comune, foarte importantă pentru Romania, am vorbit despre participarea domnului preşedinte la Summitul de la Sibiu, care trebuie să dea un semnal despre construcția europeană, şi in același timp, am menționat faptul că drumul european al Romaniei este legat de domnul preşedinte Juncker. Dansul a fost preşedintele Consiliului European cand Romania şi-a exprimat dorința de a adera la Uniunea Europeană, a fost prim-ministru al Luxemburgului cand, in 2005, am semnat Tratatul de aderare şi iată că acum domnul Juncker este preşedintele Comisiei Europene atunci cand Romania va deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Sperăm ca tot sub președinția domnului Juncker să putem să vorbim despre intrarea in Schengen a Romaniei. Romania indeplinește toate condițiile din punctul de vedere al Comisiei şi, de asemenea, să fie ridicat MCV-ul, pentru că nu este normal ca Romania să preia președinția cu o sancțiune. Cam acestea au fost subiectele discutate. Din punctul de vedere al Guvernului Romaniei vom avea o cooperare corectă şi transparentă, şi bineinţeles, că susținerea preşedintelui Comisiei este foarte importantă pentru Guvernul Romaniei, pentru Romania şi pentru romani. Reporter: Domnule preşedinte, aş vrea să vă intreb care au fost, concret, discuţiile in ceea ce priveşte justiția şi statul de drept din Romania in această intalnire pe care aţi avut-o cu doamna premier Dăncilă şi care au fost asigurările pe care le-aţi primit că nu vor exista derapaje tocmai pentru ca MCV să poată fi ridicat pană la finalul mandatului dvs? Şi, cu permisiunea dvs, aş vrea să o rog şi pe doamna premier să răspundă la această intrebare. Jean-Claude Juncker: Am discutat despre problemele la care vă referiți dvs., intr-o manieră foarte amicală. I-am spus doamnei prim-ministru că ar trebui ca, in anumite medii romaneşti, să se evite a se da impresia in exterior că statul de drept, in anumite componente ale sale, este amenințat. I-am spus totodată doamnei prim-ministru, aşa cum i-am spus şi preşedintelui, că am incredere deplină in sistemul judiciar din Romania. Există in mai multe ţări din Uniunea Europeană probleme in ceea ce priveşte aplicarea strictă a regulilor statului de drept, evident că am evocat această problemă. Eu nu sunt neapărat foarte ingrijorat de situația din Romania. Ştiu că preşedintele Romaniei se ocupă şi el de acest lucru, veghează, ştiu că sistemul judiciar funcționează și doamna prim-ministru ţine foarte mult la regulile statului de drept, la statul de drept, şi am observat deci tot ce se putea observa. Viorica Dăncilă: Da, am avut această discuţie şi, intr-adevăr, eu cred in libertatea justiției, cred in statul de drept, cred in faptul că trebuie luptat impotriva corupției, şi am specificat domnului preşedinte că atunci cand va exista o indoială trebuie să discutăm punctual, să nu vorbim la modul general, pentru a elucida sau a indrepta ceea ce nemulțumește la nivel european. Şi cred că acest lucru, al unei bune cooperări punctuale pe lucrurile care nemulțumesc, şi nu la modul general, nu poate fi decat benefic atat pentru Romania cat şi pentru informarea instituțiilor europene. Reporter: Am o intrebare mai concretă pe această temă, atat pentru doamna prim-ministru, cat şi pentru preşedinte Juncker. Laura Kovesi, de la DNA, a spus că există un adevărat atac la adresa instituției pe care o conduce, din partea mai multor politicieni și oameni de afaceri din Romania. Aş vrea să mă refer şi la raportul privind DNA şi aş vrea să ştiu dacă s-ar putea să se ajungă la un proces prin care să fie răsturnată doamna Kovesi. Viorica Dăncilă: Este o intrebare la care nu pot să vă răspund. Cred că justiția trebuie să fie independentă. Să vedem raportul pe care il face ministrul justiției. Nu am avut nicio discuţie legată de acest aspect, pentru că eu cred că in justiție nu trebuie să intervină nimeni. Nu pot să vă răspund ce se va intampla. Vom vedea chiar maine, am ințeles că ministrul justiției va veni cu acest raport in faţa opiniei publice, şi cred că acest lucru este important. Trebuie să lăsăm justiția să-şi facă datoria şi nu trebuie să intervenim nici din punct de vedere politic, nici din alte puncte de vedere asupra actului de justiție. Cred că aşa este corect şi cred că ceea ce se intamplă acum in Romania, faptul că nimeni nu intervine, este un lucru bun. In același timp, aş vrea ca toţi cetăţenii din Romania, indiferent de funcţia pe care o ocupă, să respecte directiva europeană care spune că există prezumția de nevinovăție pană la condamnarea de către justiție. Justiția se infăptuiește de către judecător, iar eu, ca eurodeputat timp de nouă ani de zile, om care am votat această directivă, aş vrea ca directivele europene să fie luate in considerare şi să fie aplicate nu numai in Romania, ci in toată Uniunea Europeană. Jean-Claude Juncker: Am spus acum cateva minute că urmărim foarte indeaproape toate elementele care trebuie analizate. Reporter: Am o intrebare pentru amandoi, preşedintele Juncker şi doamna prim-ministru. Se referă la domnul Darius Valcov, unul dintre consilierii dvs apropiați, care a fost condamnat la opt ani de inchisoare cu executare pentru acuzații de corupție și spălare de bani, dar este in continuare consilier. Aș dori să ne explicați acest lucru, de vreme ce ați afirmat că dvs. credeți in justiție și in sistemul judiciar și de asemenea aș dori să aflu opinia domnului președinte Juncker, dat fiind că a spus că oricum crede că sistemul de justiție din Romania este unul puternic, așadar guvernul ar trebui să meargă in sensul acestei decizii judiciare. Viorica Dăncilă: Ați folosit cuvantul apropiat. Este consilier al premierului, este adevărat. Din cate ştiu eu, domnul consilier Valcov a fost condamnat nu definitiv şi am spus inainte că prezumția de nevinovăție trebuie să existe pană la o condamnare definitivă. Este directivă europeană in acest sens, iar eu nu fac decat să respect o directivă europeană pe care eu in calitate de europarlamentar am votat-o in Parlamentul European. Dacă va fi o decizie definitivă, vă asigur că atitudinea mea va fi total schimbată. Jean - Claude Juncker: Domnul la care vă referiți, nu este consilierul meu. 2018-02-21 18:16:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big__.jpgÎntrevederea prim-ministrului României, Viorica Dăncilă, cu comisarul european pentru politica regională, Corina CrețuȘtiri din 20.02.2018http://gov.ro/ro/stiri/intrevederea-prim-ministrului-romaniei-viorica-dancila-cu-comisarul-european-pentru-politica-regionala-corina-cretuGalerie foto COMUNICAT DE PRESĂ Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dăncilă, a avut astăzi o intrevedere cu comisarul european pentru politica regională, Corina Crețu, in cadrul vizitei la Bruxelles. Intalnirea a avut loc in continuarea discuțiilor din 30 ianuarie 2018, de la București, dintre prim-ministrul și comisarul european și in contextul menținerii unui dialog cat mai activ al Guvernului Romaniei cu Comisia Europeană referitor la gestionarea fondurilor europene. Premierul a prezentat măsurile pe care Guvernul Romaniei le are in vedere pentru a facilita o absorbție cat mai bună a fondurilor europene și a beneficia cat mai mult de oportunitățile de finanțare pe care acestea le oferă. Totodată, a prezentat stadiul procesului de desemnare, indeplinirea condiționalităților, demararea implementării programelor și evitarea riscurilor de dezangajare, care se mențin incă ridicate pentru anumite programe. O atenție deosebită a fost acordată proiectelor privind spitalele regionale. In cursul intrevederii, a fost agreată crearea unui unui grup de lucru pentru simplificare, in vederea creșterii ratei de absorbție a fondurilor europene in Romania. Un subiect important pe agenda discuțiilor l-a constituit și viitorul Cadru Financiar Multianual al UE post-2020, in contextul publicării recente de către Comisia Europeană a unei comunicări pe acest subiect. A fost evidențiată importanța majoră pentru Romania a acestui dosar, inclusiv din perspectiva obiectivelor pe durata Președinției Consiliului UE, in prima jumătate a anului 2019. Cei doi oficiali și-au exprimat speranța că negocierile de la nivelul Uniunii Europene vor conduce la soluții care să acomodeze de o manieră echilibrată atat noile, cat și vechile priorități ale Uniunii, fiind accentuată importanța păstrării unui rol și a unor alocări importante pentru politica de coeziune in viitorul buget, principala politică investițională a Uniunii, care a avut și continuă să aibă o contribuție majoră la reducerea diferențelor de dezvoltare in interiorul Uniunii. Intrevedere cu Corina Crețu, comisarul european pentru politică regională 2018-02-20 19:25:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_foto_3.jpgÎntrevederea prim-ministrului României, Viorica Dăncilă, cu Antonio Tajani, președintele Parlamentului EuropeanȘtiri din 20.02.2018http://gov.ro/ro/stiri/intrevederea-premierului-viorica-dancila-cu-antonio-tajani-pre-edintele-parlamentului-europeanGalerie foto Intrevedere cu Antonio Tajani, președintele Parlamentului European Declarații de presă comune susținute de premierul Viorica Dăncilă și președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, la Bruxelles [Check against delivery] Antonio Tajani: Bună ziua, tuturor. Am avut o intalnire lungă cu doamna prim-ministru Dăncilă, o fostă colegă a noastră, aici, in parlament, care s-a intors acasă pentru cateva momente, pentru a discuta despre relaţiile noastre. Am subliniat importanţa primului mandat al Romaniei la Președinția Consiliului Uniunii Europene, in primul rand, pentru adoptarea cadrului financiar multianual. Parlamentul insistă asupra aprobării definitive a CFM-ului inainte de alegerile europene, deci in acest mandat, şi contăm pe colaborarea cu preşedinţia romană /a Consiliului UE/. Am discutat şi despre nevoia ca bugetul european să crească; nu am dori ca banii să vină din buzunarul cetăţenilor, ci, aşa cum va propune Parlamentul in următoarele zile, taxand economia digitală. Am vorbit despre un alt element important, care va fi Brexit-ul. Votul Parlamentului European va insemna sfarşitul acestui proces şi colaborarea cu preşedinţia romană a Consiliului UE va fi extrem de importantă şi din punctul de vedere al acestui punct. Preşedinţia romană va avea un rol important şi in procesul de integrare din Balcani, va continua ceea ce vor face preşedinţia bulgară şi cea austriacă, şi avand in vedere că Romania deţine o cunoaştere aprofundată a realităţilor din spaţiul balcanic. Am cerut guvernului roman să continue să consolideze statul de drept, să continue lupta impotriva corupţiei, pentru transparenţă şi competitivitate. Doamna prim-ministru mi-a dat asigurări in legătură cu disponibilitatea față de colaborarea cu Parlamentul European și in legătură cu disponibilitatea de a veni in plenară, in Parlament, pentru a vorbi despre proiectele Romaniei și pentru o dezbatere in legătură cu viitorul Europei. Deci, mulțumesc incă o dată pentru această vizită. Mulțumesc că ați venit inapoi acasă! Viorica Dăncilă: Mulțumesc și eu, domnule preşedinte Antonio Tajani, pentru primirea călduroasă și deschiderea de care ați dat dovadă. Venirea mea, astăzi, aici este emoționantă. Astăzi am venit in calitate de prim-ministru și cred că impreună cu dumneavoastră, impreună cu liderii europeni, trebuie să găsim soluții la provocările care urmează. Am vorbit, așa cum a menționat domnul preşedinte, despre președinția Romaniei la 1 ianuarie 2019, despre provocările la care trebuie să răspundă Romania, Brexit-ul, cadrul financiar multianual. Am fost intru totul de acord cu domnul preşedinte Antonio Tajani referitor la creșterea bugetului sau menținerea unui buget de același nivel, dar, in același timp, susținerea politicii de coeziune și a politicii agricole comune. Cred că o bună cooperare este benefică pentru Europa, este benefică pentru Romania, iar faptul că prima mea vizită in calitate de prim-ministru a fost aici, la Bruxelles, la instituțiile europene, arată dimensiunea europeană pe care vreau să o dau guvernului pe care il conduc. Sunt convinsă că va fi o colaborare foarte bună, sunt convinsă că preşedintele Parlamentului European va fi implicat in a ne ajuta in ceea ce privește președinția Consiliului Uniunii Europene și voi veni să vorbesc in Parlamentul European despre viitorul Europei, la care Romania trebuie să fie parte activă, o parte implicată, avand in vedere, așa cum am spus anterior, președinția și provocările. Sunt convinsă că o bună colaborare asupra președinției, o colaborare corectă, transparentă intre Guvernul de la Bucureşti și Parlamentul European și preşedintele Parlamentului European vor aduce un plus, un plus de valoare atunci cand Romania va deține președinția Consiliului Uniunii Europene. In același timp, sunt convinsă că, impreună, vom depune toate eforturile pentru incheierea unui acord politic in ceea ce privește cadrul financiar multianual in timpul președinției Romaniei. Mulțumesc și, incă o dată, ii mulțumesc domnului preşedinte al Parlamentului European, domnului Tajani, pentru deschidere și pentru efectiv primele puncte in ceea ce privește buna cooperare intre preşedintele Parlamentului și Guvernul de la Bucureşti. Antonio Tajani: Mulțumesc! 2018-02-20 18:16:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_tajani.jpgÎntrevederea prim-ministrului României, Viorica Dăncilă, cu președintele Consiliului European, Donald TuskȘtiri din 20.02.2018http://gov.ro/ro/stiri/premierul-viorica-dancila-intalniri-cu-inalti-oficiali-europeni-in-perioada-20-21-februarie-la-bruxellesGalerie foto COMUNICAT DE PRESĂ Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dăncilă, a avut astăzi o intrevedere cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, cu ocazia vizitei de lucru a oficialului roman la Bruxelles. In cadrul intrevederii, premierul Viorica Dăncilă a reiterat sprijinul puternic al Romaniei pentru consolidarea proiectului european și a menționat interesul ca Programul viitoarei Președinții a Consiliului Uniunii Europene, pe care țara noastră o va deține in primul semestru al anului 2019, să răspundă așteptărilor cetățenilor europeni. Prim-ministrul a confirmat angajamentul său personal in avansarea procesului de pregătire, arătand că asigurarea condițiilor necesare exercitării cu profesionalism şi eficienţă a mandatului Romaniei la Consiliul UE reprezintă un obiectiv prioritar al Guvernului. Șeful executivului a reconfirmat atașamentul său și al Guvernului față de valorile și principiile europene. De asemenea, a exprimat deschiderea Guvernului roman de a coopera indeaproape cu președintele Consiliului European in gestionarea dosarelor de pe agendă, precum și pentru organizarea cu succes a Summit-ului European informal de la Sibiu, privind viitorul Europei, care va avea loc la 9 mai 2019. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a subliniat deschiderea sa de a lucra indeaproape cu Romania, inclusiv in perioada Președinției Romaniei a Consiliului UE, și a evidențiat rolul pe care statele central și est-europene pot să il joace in consolidarea proiectului european. De asemenea, prim-ministrul Viorica Dăncilă a exprimat sprijinul Romaniei pentru derularea, de o manieră constructivă, a discuțiilor pe tema viitorului Cadru Financiar Multianual al Uniunii, in beneficiul avansării proiectului european. Prim-ministrul Dăncilă a subliniat importanța pe care Romania o acordă dezvoltării relațiilor cu țările din Parteneriatul Estic. In context, a reconfirmat susținerea fermă a țării noastre pentru parcursul european al Republicii Moldova și a pledat pentru continuarea aranjamentului și sprijinului UE in implementarea procesului de reforme circumscris implementării Acordului de Asociere cu UE. Totodată, prim-ministrul a făcut referire la vizita pe care intenționează să o efectueze săptămana viitoare la Chișinău. Intrevedere cu Donald Tusk, președintele Consiliului European *** COMUNICAT DE PRESĂ Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancilă, va efectua, in perioada 19-21 februarie 2018, o vizita oficială la Bruxelles, prilej cu care va avea intrevederi cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. De asemenea, va avea discuții și cu comisarul european pentru politica regională, Corina Crețu. Vizita are ca obiectiv principal intensificarea dialogului prim-ministrului și al Guvernului Romaniei cu instituțiile europene, la cel mai inalt nivel, in perspectiva preluării de către Romania a președinției Consiliului UE, de la 1 ianuarie 2019. Premierul Viorica Dăncilă va prezenta prioritățile Romaniei pentru perioada următoare, cu accent pe principalele dosare europene. Astfel, vor fi abordate subiecte precum viitorul cadru financiar multianual al Uniunii post-2020, inclusiv in ceea ce privește rolul Romaniei in negocierile viitoare. Prim-ministrul va sublinia importanța pe care Romania o acordă menținerii unor alocări importante pentru politica de coeziune și cea agricolă. De asemenea, vor fi discutate aspecte privind consolidarea proiectului european, securitatea internă, Vecinătatea UE și aprofundarea Uniunii Economice și Monetare, precum și elemente de interes in perspectiva alegerilor europene din 2019. Va fi reiterat angajamentul Romaniei de a contribui constructiv la gestionarea provocărilor actuale și la consolidarea unității și coeziunii Uniunii Europene, inclusiv prin asigurarea unui mandat eficient care să permită obținerea de rezultate pozitive pe perioada deținerii președinției Consiliului UE. 2018-02-20 16:01:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_ep1c9830.jpgDana Varga, consilier de stat: Romii sunt o parte a acestei națiuni, iar cetățenii de etnie romă trebuie să beneficieze de aceleași drepturi ca toți ceilalți locuitori ai țăriiȘtiri din 20.02.2018http://gov.ro/ro/stiri/dana-varga-consilier-de-stat-romii-sunt-o-parte-a-acestei-natiuni-iar-cetatenii-de-etnie-roma-trebuie-sa-beneficieze-de-acelea-i-drepturi-ca-toti-ceilalti-locuitorii-ai-tariiIn data de 20 februarie, comunitatea romă din Romania marchează implinirea a 162 de ani de la adoptarea legii pentru dezrobirea romilor. Cu această ocazie, consilierul de stat Dana Varga a transmis un mesaj din partea Executivului. - Incepand cu anul 2011, data de 20 februarie reprezintă un moment important pentru comunitatea romă din țara noastră. In urmă cu 162 de ani, domnitorul Țării Romanești, Barbu Dimitrie Știrbei, promulga actul care a stat la baza dezrobirii romilor. Actul normativ - Legiuirea pentru emancipatia tuturor țiganilor din Principatul Romanesc a insemnat pentru populația romă eliberarea din robia in care s-au aflat aproape 500 de ani. Comunitatea romă deține loc important in istoria poporului roman, fiind cea alături de care romanii au conviețuit secole de-a randul intr-o formă paşnică. Această conviețuire a influențat in mod evident și viața, dar și cultura celor două comunități. De aceea, nu putem rămane indiferenți la faptul că in țara noastră există concetățeni care nu se bucură de această deplinătate a drepturilor și libertăților, din variate motive. Nimeni nu ar trebui să sufere din cauza etniei sau din cauza prejudecăților nefondate ce se intalnesc la nivelul comunității in care trăim. Instituțiile naționale, precum și toți reprezentanții clasei politice și ai opiniei publice, au obligația de a se angaja să lupte impotriva discriminării și să imbunătățească integrarea persoanelor de etnie romă. Romii sunt o parte a acestei națiuni, iar cetățenii de etnie romă trebuie să beneficieze de aceleași drepturi ca toți ceilalți locuitori ai țării. Nu sunt de acord cu prejudecățile existente, uneori și in spațiul public cu privire la romi, deoarece ei au dovedit că pot avea succes intr-o lume care adesea le-a fost potrivnică. Guvernul Romaniei se va implica pentru asigurarea dreptului romilor de a-şi păstra şi dezvolta liber identitatea etnică. Suntem conștienți de provocările cu care mulți romi se confruntă in viața lor de zi cu zi, de aceea toate strategiile necesită din partea fiecăruia dintre noi un efort in a le aplica. Am nu doar speranţa, ci şi certitudinea că viitorul va fi mai bun pentru comunitatea romă. Este un drept pe care această comunitate l-a caştigat cu prisosinţă. In perioada 20 - 22 februarie, consilierul de stat Dana Varga va participa la manifestațiile organizate de reprezentanții comunității rome cu prilejul implinirii a 162 de ani de la adoptarea legii pentru dezrobirea romilor. 2018-02-20 09:30:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-02-20-10-34-05big_sigla_guvern.pngPrimirea ambasadorului Republicii Italia la București, Marco Giungi, de către premierul Viorica DăncilăȘtiri din 19.02.2018http://gov.ro/ro/stiri/primirea-ambasadorului-republicii-italia-la-bucure-ti-e-s-marco-giungi-de-catre-premierul-viorica-dancilaGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă l-a primit astăzi, 19 februarie, pe Marco Giungi, ambasadorul Italiei la București. Cei doi oficiali au salutat relația bilaterală excelentă, fundamentată pe două decenii de Parteneriat Strategic, respectiv un deceniu de Parteneriat Strategic Consolidat. Prim-ministrul Romaniei a apreciat dinamica deosebită a dialogului bilateral sectorial, in perspectiva reluării dialogului politic la nivel guvernamental. De asemenea, in cursul discuțiilor a fost exprimată satisfacția pentru nivelul foarte bun al relațiilor economice, in 2017 valoarea schimburilor comerciale romano-italiene ajungand la un nivel record de aproape 14 miliarde de euro, cea mai mare inregistrată in ultimii zece ani. Prim-ministrul roman a reafirmat interesul pentru atragerea investițiilor italiene in Romania pentru a participa la planul de modernizare a infrastructurii din țara noastră, dar și pentru a se implica in domeniul energetic, cel al inaltelor tehnologii sau IT and C. Referindu-se la comunitatea romanească din Italia, cea mai mare comunitate de străini din Peninsulă, prim-ministrul Dăncilă a salutat stransa cooperare dintre autoritățile celor două țări in domeniile afaceri interne și de muncă, in scopul de a asigura romanilor din Italia condiții optime de trai. A fost evocată cooperarea in plan european, Romania și Italia avand viziuni apropiate in dosare cheie ca viitorul Uniunii, Cadrul Financiar Multianual post 2020, politica de coeziune, piață internă, politica industrială, cooperarea in domeniul justiției și afacerilor interne, Politica Europeană de Vecinătate, extinderea UE, PESCO. Obiectivele președinției Romaniei a Consiliului UE s-au aflat, de asemenea, printre temele abordate in cursul intrevederii. Pe agenda discuțiilor a figurat, de asemenea, și cooperarea strategică și in domeniul securității intre Romania și Italia. 2018-02-19 15:42:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_primirea_ambasadorului_italiei_la_bucurești,__marco_giungi_01.jpgPremierul Viorica Dăncilă a participat la lucrările Adunării generale a Asociaţiei Comunelor din România – ACoRȘtiri din 19.02.2018http://gov.ro/ro/stiri/premierul-viorica-dancila-a-participat-la-lucrarile-adunarii-generale-a-asociatiei-comunelor-din-romania-acorGalerie foto Alocuțiunea premierului Viorica Dăncilă la lucrările Adunării generale a Asociației Comunelor din Romania - ACoR [Check against delivery] Stimate domnule preşedinte Emil Drăghici, Stimate doamne primar, Stimați domni primari, Doamnelor și domnilor, Vă mulţumesc pentru invitația de a participa la lucrările celei de-a 21-a sesiuni a Adunării Generale a Comunelor din Romania şi vă felicit că de peste 20 de ani reușiți să mobilizați in acest eveniment unic toate forțele din administrația publică locală, pentru ca impreună să identificăm soluțiile pentru problemele cetăţenilor, pe care, cu onoare, dumneavoastră le reprezentați. Cu toate că mă aflu in premieră la acest eveniment, constat cu mare bucurie că printre dumneavoastră se află mulţi colegi de-ai mei pe care ii apreciez in mod deosebit. Totodată, doresc să vă mulţumesc pentru munca depusă in susținerea comunităţilor pe care le reprezentați şi să vă reamintesc că unul din principalele mele obiective, conform programului de guvernare, este acela de a reduce decalajele dintre mediul urban şi mediul rural cu cel puţin 15% pană in 2020. Ştiu că nu este timp pentru felicitări şi, din acest motiv, astăzi, am venit insoțită de o echipă de miniştri, pentru a prelua din dialogul cu dumneavoastră problemele pe care le intampinați. Misiunea mea, aşa cum am afirmat in plenul Parlamentului, cand guvernul pe care il conduc a primit votul de investitură, este ca in 2020 Romania să urce in prima jumătate a clasamentului celor mai puternice economii din Uniunea Europeană, astfel incat tinerii să nu mai plece din Romania, iar cei care deja au plecat să işi dorească să se intoarcă acasă. Pentru a realiza acest obiectiv am in vedere trei direcții principale: creșterea investițiilor pentru modernizarea infrastructurii, continuarea creșterii veniturilor populației, reformarea administrației şi reducerea birocrației. Guvernul PSD-ALDE a reuşit in anul 2017 să inițieze şi să finalizeze a doua etapă a celui mai important program destinat infrastructurii publice de la nivelul autorităților locale, PNDL 2, cu suma de 30 de miliarde lei. Viabilitatea programului PNDL 1, introdus de Ministerul Dezvoltării de la acea vreme, de domnul Liviu Dragnea, ne-a dat certitudinea că acesta trebuie continuat şi de aceea vorbim de PNDL 2 ca despre un program de care depind șansele de dezvoltare a multor comunități. Peste 80% din finanţarea atat din PNDL 1, cat şi din PNDL 2 este indreptată către comune, pentru că am vrut să demonstrăm că modernizarea satului romanesc nu mai reprezintă o frază la nivel declarativ, ci o măsură concretă şi pusă in practică. Astfel, in anul 2017 au fost emise pentru PDNL 2 ordinele de finanţare a peste 6.800 de obiective, in valoare de aproximativ 30 miliarde lei, din care la nivelul comunelor sunt 5.431 obiective, in valoare de aproximativ 20,6 miliarde lei. De asemenea, in paralel, s-au finanțat in continuare tot pentru comune peste 3.900 obiective in cadrul PNDL 1, in valoare de 12,1 miliarde lei. Corelarea sumelor de finanţare pentru realizarea pachetului minim de servicii publice, denumit generic 10S, atat din PNDL, cat şi din fonduri europene sau prin programe de la Compania Naţională de Investiţii şi Agenția Naţională pentru Locuințe va reprezenta in continuare o prioritate pentru Guvern, astfel incat la finalul mandatului nostru, in 2020, să evaluăm impreună dacă țintele pe care le-am propus au şi fost atinse şi, aici, vorbim despre: creșterea procentului de racordare la serviciile de apă de la 65,2% - in 2016 la 87% - in 2020; creșterea procentului de racordare la serviciile de canalizare de la 49,1% - in 2016 la 60% - in 2020; creșterea procentului de drumuri modernizate de la 39,4% - in 2016 la 61% in anul 2020; creșterea procentului de proprietăți cadastrate și inregistrate: de la 40% in 2016 la 80% locuințe și 100% la terenuri agricole in 2020; 100% școli cu autorizație de funcționare pană in 2020, asta pentru că, deși suntem in secolul XXI, cand ar trebui să ne preocupe probleme precum digitalizarea și aplicarea unor metode performante de predare in invățămant, astăzi incă ne confruntăm cu problema școlilor cu grupuri sanitare in curte. Sunt 4.238 de astfel de școli, dintre care 2.356 au grupurile sanitare aflate in curte, fără apă curentă și fără canalizare. O altă prioritate va fi susținerea alocării in continuare a fondurilor europene pentru dezvoltare rurală, dar și pentru agricultură, și mă refer la plățile directe, in cadrul viitoarei Politici Agricole Comune. Cei nouă ani de zile in care am activat in Comisia de Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European mi-au dat posibilitatea să cunosc bine parghiile prin care putem acționa, astfel incat viitorul exercițiu financiar să fie unul mai bun prin intermediul fondurilor europene și să putem să susținem mult mai bine dezvoltarea satului romanesc și a agriculturii. Nu aș vrea să trec peste capitolul dedicat fondurilor europene pentru dezvoltarea rurală fără să vă spun că, in actualul exercițiu financiar, PNDR a alocat 8,1 miliarde euro, din care am reușit să atragem pană in prezent 2,7 miliarde euro, reprezentand 32% din total. Corelarea surselor de finanțare concomitent cu măsurile de creștere a autonomiei financiare a autorităților locale sunt și vor rămane o prioritate a mandatului meu. După cum bine știți, ne-am asumat adoptarea Codului finanțelor publice locale pană la finalul anului 2018, astfel incat să reușim imbunătățirea sistemului de echilibrare a bugetelor locale, prin creșterea cotelor defalcate din impozitul pe venit de la 73% la 100%. Asigurarea unui buget minim de funcționare și dezvoltare in fiecare an, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială; pentru anul 2018, nivelul minim a fost stabilit la 750 de lei aferent fiecărui locuitor, dar nu mai puțin de un milion de lei per comună. De cand am preluat mandatul de prim-ministru, m-am documentat foarte serios cu privire la finanțarea autorităților locale și am aprofundat mecanismul de echilibrare a bugetelor locale așa cum acesta este prevăzut in actuala Lege a finanțelor publice locale, mă refer la Legea 273/2006, și in Legea Nr. 2/2018, a bugetului de stat pe acest an. Avand experiența de fost consilier local, dar și de consilier județean, sunt familiarizată cu activitatea administrațiilor locale și, de aceea, am ințeles și nemulțumirea UAT-urilor cu privire la regulile impuse in anul 2018, in special cele referitoare la luarea in calcul la stabilirea sumelor defalcate a excedentului bugetar inregistrat la 31.12.2016. Impreună cu viceprim-ministrul Paul Stănescu și cu ministrul Eugen Teodorovici voi urmări implementarea măsurilor inscrise in Legea bugetului pe anul 2018, respectiv, regularizarea sumelor de echilibrare pentru fiecare UAT, in conformitate cu execuția bugetară de la 31.12.2017. Altfel spus, ne vom asigura că veniturile anului 2018 nu vor fi sub nivelul celor din 2017. Mai mult, in perioada următoare vom introduce posibilitatea utilizării excedentului bugetar și pentru finanțarea cheltuielilor de personal - plata arieratelor, a corecțiilor financiare sau a sentințelor judecătorești definitive. Dar, aşa cum guvernul incearcă să identifice soluții pentru toate problemele pe care le intampinați, am aceeaşi rugăminte şi către dvs. După cum bine ştiţi, legea salarizării unitare, Legea 153/2017, a permis autorităților locale să-şi stabilească salariile, in baza unui regulament adoptat de Consiliul Local, singura limită impusă fiind ca niciun salariu al unui funcționar public să nu depăşească nivelul salariului viceprimarului. In același timp, știm cu toții că legea responsabilității fiscale impune incadrarea in limitele bugetare. Consider, așadar, că fiecare trebuie să acționeze cu responsabilitate şi, in acest sens, cheltuielile de personal trebuie să fie incadrate in limitele generate de capacitatea proprie a fiecărei colectivități de a le finanța. Nu in ultimul rand, doresc să apreciez toate eforturile pe care le-aţi depus in elaborarea Codului administrativ, aflat in prezent in dezbaterea comisiilor parlamentare. Prin adoptarea acestui cod, vom aduce o reglementare mai bună şi mai clară la nivelul administrației publice, concomitent cu o clarificare a competențelor şi a răspunderii aleșilor locali şi a funcționarilor publici din subordinea acestora. Dragi primari, am făcut o foarte scurtă trecere in revistă a două mari domenii de interes, infrastructura şi sursele de finanţare, dar aş vrea să vă aduc in atenție un obiectiv foarte important al anului 2018, respectiv, aniversarea Centenarului Marii Uniri. Impreună cu Ministerul Culturii, am făcut o radiografie a tuturor acțiunilor şi proiectelor propuse pentru a fi incluse in Programul Centenar şi am avut o mare satisfacție să constat că foarte mulţi dintre dvs, fie cu resursele de care dispuneți, fie cu resurse alocate din diverse programe, v-aţi propus acțiuni in cinstea acestui eveniment. Mesajul meu, astăzi, la 100 de ani de la Marea Unire, este acela de a continua dialogul, pentru că numai uniți vom reuși să fim o voce puternică atat in Europa, cat şi in lume. M-au emoționat profund cuvintele frumoase pe care le-a rostit domnul academician, am ascultat cu mare atenție declarația şi solicitările pe care le-au făcut domnul preşedinte Drăghici şi vreau să vă spun că şi inima mea şi sunt convinsă că inima tuturor romanilor vibrează atunci cand auzim vorbindu-se de Republica Moldova. In Parlamentul European am susținut cu tărie intărirea relaţiilor dintre noi, dar in același timp, am susținut şi susțin parcursul european al Republicii Moldova. Sunt convinsă că aşa gandim toţi şi că sunt necesari pași importanți pentru a pune in practică această dorință. Vreau să vă asigur, domnule preşedinte că, la nicio lună de cand am preluat mandatul de prim-ministru, prima mea deplasare va fi, după ce merg la instituțiile europene, va fi in Republica Moldova. Astfel, pe 27 februarie voi merge la Chişinău şi voi avea prima discuţie cu domnul prim-ministru Filip, vom vedea cum putem intări cooperarea dintre Guvernul Romaniei şi al Republicii Moldova şi sunt convinsă că acest lucru va fi un pas important in intărirea relaţiilor dintre cele două ţări. Incă o dată vă mulţumesc, in incheiere vă urez succes tuturor, urez succes desfășurării acestei acțiuni, activități şi acestui mod de dialog şi vă mulţumesc incă o dată pentru invitație. Declarații de presă susţinute de premierul Viorica Dăncilă după lucrările Adunării generale a Asociației Comunelor din Romania - ACoR Reporter: Ce ar trebui să facă domnul ministru Tudorel Toader avand in vedere declaraţiile și și mincinoase ale doamnei Laura Codruța Kovesi? Viorica Dăncilă: Ceea ce am spus și pană acum, ministrul trebuie să facă o evaluare, să facă un raport, să vină in spațiul public să prezinte acest raport și cred că trebuie să lăsăm justiția să iși spună cuvantul. Reporter: Ați discutat cu domnul ministru despre...; Viorica Dăncilă: Știți foarte bine că l-am chemat pe domnul ministru in țară și, aici, aș vrea să risipesc unele indoieli și unele acuze din spațiul public cum că aș fi anulat intalnirile pe care le avea domnul ministru cu ministrul justiției din Japonia. Nu, domnul ministru s-a intalnit cu ministrul justiției din Japoniei, s-a intalnit cu preşedintele Băncii Europene de Investiții, mai avea cateva vizite de făcut, a venit in țară. Am văzut ce este in spațiul public și singura mea discuție a fost referitoare la ceea ce a apărut in spațiul public, la raportul pe care dansul trebuie să il prezinte și să facă corect ceea ce trebuie să facă de fapt un ministru al justiției. Reporter: De ce a amanat acest moment, de ce nu a prezentat săptămana trecută acest raport, cand ați cerut dumneavoastră? Viorica Dăncilă: Nu putea...; Deci, săptămana trecută abia au apărut in spațiul public aceste informații. Nu putea să vină din Japonia fără să analizeze, fără să vadă ce s-a intamplat, ce este real din acest raport, care e situația reală. Cred că nu era un raport care să fie pliat pe realitate și consistent. A trebuit o săptămană să preia toate informațiile legate de ceea ce a apărut in spațiul public. Reporter: Dar o să cereți demisia doamnei Laura Codruța Kovesi? Viorica Dăncilă: Nu, nu. Nu, deci cred că nici măcar primul-ministru nu trebuie să se amestece in justiție. Reporter: Cum comentați Legea salarizării? Sunt atatea probleme, profesori care acuză că vor ieși să picheteze Ministerul Muncii. Toți salariații au o problemă, este Legea salarizării problematică? Cum ar trebui rezolvată problema? Viorica Dăncilă: Nu, eu nu consider. Eu consider că cele patru elemente care au stat la baza Legii salarizării au fost indeplinite. Și aici mă refer pentru muncă egală, plată egală și cred că ministrul muncii a dat exemplul unor consilieri care la un minister aveau 18.000 de lei, același consilier, cu aceeași muncă, avea 4.000 de lei. Deci, este normal, e un principiu European, ca la muncă egală să avem plată egală. Al doilea: să ne gandim la ramuri strategice, la domenii strategice precum sănătatea și educația, și acolo să avem o creștere salarială, la creșterea diferenei de la 1 la 15 la 1 la 12 intre cel mai mare și cel mai mic salariu și, de asemenea, un principiu foarte corect, sustenabilitatea, tot ce este prevăzut in Legea salarizării să putem să susținem financiar. Au existat unele probleme, așa cum ați văzut, incă din prima ședință de guvern au existat ordonanțe care să regleze, acolo unde s-au produs, așa, să zicem, defecțiuni, și vor urma. Vom avea in următoarea ședință incă o ordonanță de urgență, să reglăm pentru mămici, pentru concediile medicale, unde avem deficiențele, le vom regla. Legat de invățămant, vreau să vă spun că am vorbit cu ministrul invățămantului, sumele pentru salarii au fost trimise de pe 31 ianuarie către teritoriu. 90% din plata salariilor a fost făcută, 10% a intarziat un pic, pentru că a trebuit să ia in considerare Ordonanța 3, care prevedea acel part-time care trebuia plătit intr-un anumit mod. Deci... Reporter: Tocmai ce a fost trimis un comunicat de presă din partea sindicaliștilor din invățămant, urmand proteste miercuri și joi. Viorica Dăncilă: Trebuie să vedem ce solicită, ce este real din ceea ce solicită. Eu sunt un om al dialogului, am să văd care sunt problemele. Dacă mai sunt probleme, le vom regla, așa cum am făcut-o. Deci, eu cred că dialogul este cel mai bun și cred că trebuie să avem o altă abordare. Cred că trebuie discutat, trebuie un dialog mai bun intre sindicate și guvern, intre toți cei care pot aduce plus-valoare. Nu trebuie să ne grăbim imediat cu acțiuni extreme. Reporter: Ați avut o discuție cu preşedintele Klaus Iohannis. I-ați cerut să accepte revocarea șefei DNA in cazul in care ministrul justiției va propune acest lucru? Viorica Dăncilă: Nu puteam... Deci, domnul preşedinte a ieșit singur și a spus că dacă vor exista motive temeinice va face revocarea. Nu puteam să ii cer eu acest lucru. Discuțiile pe justiție au fost două-trei cuvinte, nu s-a discutat mult despre justiție. Reporter: Ce anume ați discutat pe justiție? Viorica Dăncilă: Intalnirea a avut ca obiectiv principal Centenarul și preluarea președinției Uniunii Europene. Pe justiție, dansul... a fost discuția legată de ceea ce a apărut in ultima perioadă in spațiul public. A fost o discuție de cateva...; Reporter: Veți avea o nouă intalnire? Viorica Dăncilă: Nu ştiu, incă nu a fost solicitată o altă intalnire cu domnul preşedinte. Reporter: La CNCD veți merge sau veți solicita o amanare? Viorica Dăncilă: Să văd cand este 20. 20...; N-am primit incă o invitație de la CNCD. Nu ştiu dacă voi merge. Aş vrea să merg. După cum ştiţi, mi-am cerut scuze public. Nu am vrut să fac nicio referire la acest aspect. Ba mai mult, vineri voi avea o intalnire cu asociațiile de părinți, cu ONG-urile din domeniu pentru a căuta soluții pentru acești copii şi nu numai pentru cei care au această problemă, dar şi pentru alte domenii: copiii cu sindrom Down, pentru copii cu boli rare. Vom incerca chiar să ajutăm, ținand cont că eu chiar şi atunci cand am fost europarlamentar, am căutat să ajut copii sau oameni care au probleme. Declarația pe care am avut-o in Parlamentul European şi pe care am susținut-o şi care a trecut, obținand mai mult de jumătate din semnături, era o declaraţie pentru ajutorul copiilor cu sindrom Down, deci nu a vrut să fie nicio referire, nu-mi stă in caracter să fac astfel de lucruri, dar pentru că acest lucru s-a intamplat chiar vreau să am o intalnire, să văd problemele dincolo ce v-a hotări CNCD. Reporter: In luna ianuarie am avut o inflație de 4,3%. Nu vă ingrijorează? Viorica Dăncilă: Vom discuta şi despre inflație. După cum ştiţi, politica bugetară şi fiscală este a Guvernului, politica monetară este legată de Banca Naţională, deci eu cred că putem ţine lucrurile sub control şi cred că putem să vorbim şi despre acest lucru /...;/. Reporter: Veți avea o discuţie cu domnule guvernator? Viorica Dăncilă: Vom avea. Da, voi avea o discuţie cu domnul guvernator. Vă mulţumesc mult. Reporter: Avem o situaţie pe Valea Jiului, in Defileul Jiului nişte hidrocentrale scoase ilegal in afara legii... Proiectul de acolo a inghițit 150 de milioane de euro. Ce putem face să nu se mai repete? Viorica Dăncilă: Ştiu despre această problemă. Căutăm o soluţie pentru această problemă, am şi convocat la minister miniștrii de resort, am discutat acum cu doamna ministru de la mediu şi vom căuta o soluţie in primul rand să vedem ce se intamplă cu cele două hidrocentrale şi pentru ca pe viitor să nu se mai intample, dar să vedem ce soluții găsim legat de acest lucru. Reporter: Lucrările sunt aproape finalizate...; Viorica Dăncilă: Știu, 90% chiar. 2018-02-19 13:29:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_participare_la_lucrările_adunării_generale_a_asociaţiei_comunelor_08.jpgPrimirea ambasadorului Statului Israel, Tamar Samash, de către prim-ministrul Viorica Dăncilă, la Palatul VictoriaȘtiri din 16.02.2018http://gov.ro/ro/stiri/primirea-ambasadorului-statului-israel-e-s-tamar-samash-de-catre-prim-ministrul-viorica-dancila-la-palatul-victoriaGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă a primit-o astăzi, 16 februarie, pe Tamar Samash, ambasadorul Statului Israel la București. In cursul discuțiilor, a fost reliefată importanța simbolică a anului 2018 pentru dinamica relațiilor bilaterale: anul acesta, Statul Israel aniversează 70 de ani de la crearea sa, se implinesc 70 de ani de relații diplomatice neinterupte romano-israeliene, iar Romania sărbătorește centenarul Marii Uniri. Cei doi oficiali au evocat legăturile tradiționale de prietenie dintre cele două țări și au evidențiat nivelul excelent al cooperării dintre Romania și Statul Israel. In context, prim-ministrul Romaniei a apreciat dinamica deosebită a contactelor bilaterale, arătand că aprofundarea relației cu Israelul reprezintă o prioritate pentru Romania. In cadrul convorbirilor, a fost pus accentul pe diversificarea cooperării economice și sectoriale, in perspectiva reluării dialogului politic la nivel guvernamental. A fost abordată, de asemenea, posibilitatea incheierii unui parteneriat Romania-Israel in domeniul noilor tehnologii, cu accent pe sectoarele energie, agricultură sustenabilă, securitate cibernetică și inovații antreprenoriale pentru domenii high-tech. In plan economic, a fost analizat stadiul actual și oportunitățile de dezvoltare a schimburilor comerciale și cooperării economice și a fost subliniată necesitatea identificării unor proiecte concrete care să stimuleze interesul reciproc al comunităților de afaceri din cele două țări, astfel incat să fie fructificate potențialele economice ale Romaniei și Israelului. A fost remarcat un interes crescut din partea ambelor părți pentru investiții in domeniul medical, extinderea cooperării in domeniul farmaceutic și pentru crearea de centre regionale de radio-terapie. Domeniul turismului, in special cel balneoclimateric, a fost, de asemenea, evidențiat ca fiind ofertant pentru investitorii israelieni. Și cooperarea in domeniul apărării a fost calificată ca fiind foarte solidă, cu un considerabil potențial de extindere. Premierul Viorica Dăncilă a consemnat deja implinirea unei decade a angajamentului constant al Romaniei in ceea ce privește condamnarea antisemitismului, asumarea trecutului și condamnarea negării Holocaustului. A fost reiterat interesul părții romane pentru continuarea cooperării in domeniul educației pentru Holocaust, precum și pentru finalizarea proiectului de deschidere a Muzeului Național de Istorie a Evreilor și a Holocaustului din Romania. 2018-02-16 12:12:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_primirea_ambasadorului_statului_israel_la_bucurești,_tamar_samash05.jpgParticiparea premierului Viorica Dăncilă la bilanțul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR)Știri din 16.02.2018http://gov.ro/ro/stiri/participarea-premierului-viorica-dancila-la-bilantul-inspectoratului-general-al-politiei-romane-igprGalerie foto Discursul premierului Viorica Dăncilă la bilanțul Inspectoratului General al Poliției Romane (IGPR) [Check against delivery] Viorica Dancilă: Doamnă ministru al afacerilor interne, stimaţi invitaţi, ne aflăm la un moment de bilanţ in care, desigur, vor fi prezentate cifre şi informaţii in măsură să ofere o imagine concretă, cat mai apropiată de realitate a Poliţiei Romane. Aceste evaluări sunt absolut necesare pentru a inţelege mai bine activitatea pe care o desfăşurăm şi pentru a schimba din timp ceea ce nu merge bine. Dincolo de cifre şi informaţii se află insă, reprezentarea socială a oamenilor privind activitatea Poliţiei. Au romanii convingerea că trăiesc in siguranţă şi că instituţia dumneavoastră ii protejează de cei care incalcă legea? Romania cheltuieşte anual un procent ridicat din PIB pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice. Evident, nu este vorba numai de Poliţie, ci şi de alte instituţii aflate in subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Cu toate acestea, Romania este o ţară sigură, iar romanii inşişi cred că trăiesc intr-o ţară sigură. Romania nu a fost confruntată cu situaţii sociale grave in privinţa asigurării siguranţei cetăţenilor. Fără indoială că acest lucru se datorează in mare parte activităţii Poliţiei şi vă felicit pentru acest lucru! Mai mult decat atat, la nivel european, Poliţia din Romania este privită ca un partener de incredere. In cadrul Parlamentului European, m-am aplecat personal asupra unui fenomen căruia ii cad victime multe romance: traficul de persoane. Ştiu că depuneţi eforturi pentru combaterea acestui flagel şi vă rog să intensificaţi aceste eforturi şi să accentuaţi componenta de prevenire. La fel de importantă este protejarea victimelor violenţei domestice, un fenomen ingrijorător asupra căruia guvernul a intervenit deja prin introducerea unor modificări legislative, cum este ordinul de protecţie provizorie. Proiectul de lege urmează să ajungă in Parlament, iar adoptarea lui va oferi poliţiştilor un instrument eficient in combaterea fenomenului violenţei domestice. In această perioadă, in cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi, in particular, al Poliţiei, se desfăşoară o serie de evaluări instituţionale aprofundate. Acestea sunt obligatorii, după ce, anul trecut, Poliţia s-a confruntat cu unele cazuri grave care au pus in pericol increderea cetăţenilor in instituţie. Am tras toţi concluzia că este nevoie de un proiect de reformare a Poliţiei. Nu va fi uşor să realizăm acest proiect, dar deja am făcut paşi importanţi prin alte modificări legislative care vor consolida statutul poliţistului. Poliţistul are nevoie de proceduri clare şi eficiente, in lupta impotriva acelora care incalcă legea, asigurand totodată un exerciţiu firesc al drepturilor şi libertăţilor civile. Vă asigur că aveţi tot sprijinul meu şi al Guvernului pentru a duce cu bine la capăt acest proiect. Ştiu că pentru a avea acţiuni mai eficiente, aveţi nevoie de legi mai bune şi de dotări mai bune şi vă asigur că susţin măsurile care vizează intărirea autorităţii angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne. Consider că societatea civilă trebuie să inţeleagă şi să sprijine aceste demersuri. Respectul se caştigă prin aplicarea legii, dar legea trebuie să ii apere şi să ii protejeze pe cei care zilnic luptă impotriva infracţionalităţii. Nu uitaţi nicio clipă că orice demers pe care il faceţi trebuie să aibă ca scop asigurarea interesului cetăţeanului de a trăi intr-un mediu social sigur. Pregătirea şi acţiunea dumneavoastră profesională, intr-un cadru legislativ adecvat, se vor reflecta in mod direct in creşterea nivelului de siguranţă al cetăţenilor. Nimic altceva nu se poate cere de la dumneavoastră. Poliţia nu are ce căuta in jocuri politice sau de altă natură, care ii distorsionează grav menirea. Ştiu că activitatea Ministerului Afacerilor Interne este foarte complexă, dar am deplină incredere in doamna ministru Carmen Dan care a demonstrat că poate face faţă cu succes provocărilor instituţionale. In incheiere, aş vrea să ii felicit pe toţi poliţiştii care au obţinut rezultate remarcabile in anul care a trecut. Ştiu că mulţi dintre dumneavoastră sunteţi adevăraţi eroi care treceţi peste neajunsuri şi realizaţi lucruri remarcabile in slujba comunităţii. Felicitări noii conduceri a Poliţiei Romane şi mult succes in tot ceea ce faceţi! Vă mulţumesc! *** Declarațiile premierului Viorica Dăncilă, după participarea la bilanţul IGPR Viorica Dăncilă: Imi pare rău, o să vedeţi in perioada următoare, nu am vrut să fac nicio analogie, dimpotrivă, pentru că intotdeauna am sprijinit persoanele cu probleme şi voi face acest lucru in continuare. Imi pare rău că s-a făcut această analogie, nu a fost in intenția mea şi vă asigur că nu aş face acest lucru niciodată. Deja am dat un comunicat prin care imi cer scuze. Am să iau legătura cu organizațiile, am să sun personal la cei care au făcut această sesizare şi am să le spun că nu a fost intenția mea să fac acest lucru. Voi face toate demersurile, nu pentru a evita o sancțiune, să nu ințelegi acest lucru. Chiar imi pare rău că s-a ințeles acest lucru, empatizez total cu oamenii care au astfel de probleme. Mă voi implica ca să construiesc o strategie bună şi pentru astfel de persoane şi pentru alte persoane cu dizabilităţi care se confruntă cu probleme. 2018-02-16 12:00:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_brf_5975.jpgPremierul Viorica Dăncilă: Îmi declar sprijinul ferm pentru persoanele cu dizabilități, indiferent de natura acestoraȘtiri din 16.02.2018http://gov.ro/ro/stiri/comunicat-de-presa1518769098Premierul Viorica Dăncilă iși cere scuze public pentru declarația făcută in cadrul unei emisiuni televizate și precizează că prin comparația făcută nu a dorit să aducă jigniri persoanelor cu tulburări din spectrul autismului.Imi declar sprijinul ferm pentru persoanele cu dizabilități, indiferent de natura acestora. Sunt oameni care au nevoie de grija și de susținerea noastră. Avem datoria să dovedim ințelegere și umanitate, să le respectăm drepturile, să le apărăm demnitatea, a afirmat prim-ministrul Dăncilă. Șeful Executivului subliniază că doar printr-o atenție constantă acordată persoanelor cu dizabilități putem contribui la integrarea acestora in societate și punerea in valoare a calităților lor. M-am implicat activ in tot ceea ce inseamnă promovarea și apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Ca prim-ministru, voi folosi toate parghiile legale pentru a pune in practică, in cel mai scurt timp, măsuri active destinate rezolvării dificultăților pe care le intampină semenii noștri, a subliniat Viorica Dăncilă. 2018-02-16 10:15:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-02-16-10-18-19big_sigla_guvern.pngPrimirea Excelenței Sale XU Feihong, ambasadorul Republicii Populare Chineze în România, de către doamna prim-ministru Viorica DăncilăȘtiri din 14.02.2018http://gov.ro/ro/stiri/primirea-excelentei-sale-xu-feihong-ambasadorul-republicii-populare-chineze-in-romania-de-catre-doamna-prim-ministru-viorica-dancilaGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă a avut astăzi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania, Xu Feihong. Dialogul celor doi oficiali a fost unul constructiv și călduros, ambii salutand dinamica relațiilor bilaterale desfășurate in cadrul Parteneriatului Amplu de Prietenie și Cooperare dintre Romania și China și evidențiind dorința de intensificare a dialogului politic și de consolidare a cooperării economice. Prim-ministrul Viorica Dăncilă a mulțumit ambasadorului Chinei pentru mesajul de felicitare cu ocazia instalării in funcție, transmis de către premierul chinez Li Keqiang. Referindu-se la cooperarea economică, premierul Viorica Dăncilă a enunțat obiectivul principal al Romaniei, acela de a echilibra treptat balanța comercială bilaterală, prin amplificarea exporturilor romanești către China. Creșterea exportului de produse romanești agro-alimentare, dar și a celui de produse cu o valoare adăugată ridicată, pot contribui la atingerea, in viitor, a acestui echilibru, a arătat premierul roman. Cooperarea in domeniul transporturilor și energetic au ocupat un loc important in cadrul discuțiilor dintre cei doi oficiali. In domeniul transporturilor, prim-ministrul Viorica Dăncilă a exprimat interesul Romaniei pentru cooperarea cu partea chineză in proiecte de infrastructură rutieră, in transportul naval, precum și in transportul aerian. De asemenea, a mulțumit părții chineze pentru interesul manifestat față de dezvoltarea infrastructurii feroviare din Romania, din perspectivă națională, dar și in contextul conectivității regionale. In domeniul energetic, premierul Viorica Dăncilă a evidențiat atuurile pe care Romania le prezintă atat din punct de vedere al poziționării geografice, cat și al resurselor energetice, acestea putand constitui un stimulent pentru investitorii chinezi. De asemenea, a fost abordată cooperarea intre cele două părți in domeniul energiei nucleare. Atat prim-ministrul Viorica Dăncilă, cat și ambasadorul Chinei Xu Feihong au invocat necesitatea facilitării contactelor people-to-people și a susținerii turismului bilateral. Nu in ultimul rand, ambele părți și-au exprimat disponibilitatea pentru o cooperare activă și constructivă in cadrul formatului de cooperare 16+1, pentru valorificarea intregului potențial pe care acesta il prezintă. 2018-02-14 13:21:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_brf_5153.jpgRidicarea vizelor, candidatura României la OCDE, Parteneriatul Strategic România-SUA, pe agenda discuțiilor dintre prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, și ambasadorul SUA, Hans KlemmȘtiri din 12.02.2018http://gov.ro/ro/stiri/ridicarea-vizelor-candidatura-romaniei-la-ocde-parteneriatului-strategic-romania-sua-pe-agenda-discutiilor-dintre-prim-ministrul-romaniei-viorica-dancila-i-ambasadorul-sua-hans-klemmGalerie foto Prim-ministrul Guvernului Romaniei, Viorica Dăncilă, l-a primit astăzi, 12 februarie 2018, pe ambasadorul Statelor Unite la București, E. S. domnul Hans Klemm, in vizită de prezentare. Cu ocazia intrevederii, premierul roman și ambasadorul SUA au făcut o scurtă trecere in revistă a Parteneriatului Strategic dintre țara noastră și Statele Unite, remarcand dinamica deosebit de pozitivă a acestuia in anul care s-a incheiat și perspectivele de dezvoltare in continuare ale acestuia. Prim-ministrul Viorica Dăncilă a exprimat angajamentul ferm al intregului Executiv, cat și al său personal, pentru extinderea și aprofundarea in continuare a Parteneriatului Strategic pe toate dimensiunile sale, subliniind rolul special alocat de Romania relației cu Statele Unite in economia politicii externe și de securitate a țării noastre. Cu prilejul trecerii in revistă a aspectelor determinante ale cooperării bilaterale romano-americane, premierul roman a abordat discuția cu privire la perspectivele posibilității de a elimina, in cursul acestui an, obligativitatea vizelor de scurtă ședere pentru cetățenii romani care călătoresc in SUA, prin includerea Romaniei in Programul Visa Waiver. In continuare, oficialul roman a subliniat creșterea semnificativă a resurselor alocate de către Romania inzestrării forțelor armate și creșterii capabilităților acestora și a exprimat convingerea că programele de achiziție vor juca un rol important asupra intregului ansamblu al Parteneriatului Strategic, urmand să producă efecte dincolo de colaborarea in materie de securitate, inclusiv prin dinamizarea cooperării economice dintre țara noastră și Statele Unite ale Americii. Ambele părți și-au exprimat determinarea de a colabora in vederea intăririi segmentului economic al Parteneriatului Strategic, pornind de la rezultatele foarte bune ale cooperării bilaterale inregistrate in 2017. In context, prim-ministrul Viorica Dancilă a subliniat deschiderea economiei romanești față de investitorii americani, incurajand misiunea diplomatică a SUA la București să transmită, cat mai curand posibil, o lista a companiilor americane interesate să investească in Romania. Premierul a subliniat importanţa investitorilor americani pe piața romanească, evidențiind importanța acordată de Executiv acestui proiect major de investiţii. Totodată, concretizarea şi succesul acestui proiect sunt esențiale pentru aprofundarea cooperării economice bilaterale, a subliniat prim-ministrul Viorica Dăncilă. De asemenea, șeful Executivului a evidențiat consistența candidaturii Romaniei la OCDE, solicitand sprijinul SUA pentru promovarea acesteia. Prim-ministrul Viorica Dăncilă și-a exprimat ingrijorarea privind căderea de săptămana trecută a indicelui Dow Jones (implicit a bursei) și, totodată, speranța că această situație nu va continua intrucat ar genera potențiale efecte la nivel global. Totodată, cu ocazia intrevederii de astăzi, premierul roman a transmis părții americane invitația de a participa, la cel mai inalt rang, in septembrie, la București, la reuniunea statelor Inițiativa celor Trei Mări. Ambasadorul Hans Klemm a exprimat convingerea privind continuarea dinamicii pozitive in relația bilaterală și interesul misiunii diplomatice a Statelor Unite la București, de a continua dialogul cu instituțiile din Romania, in vederea implementării proiectelor comune și valorificarea oportunităților oferite de Parteneriatul Strategic pentru promovarea valorilor și intereselor celor doi parteneri. Totodată, ambasadorul SUA a transmis aprecierea părții americane pentru faptul că Romania promovează un model in ceea ce privește egalitatea de gen, prin numirea unei femei la conducerea Executivului, și a subliniat disponibilitatea de a sprijini eforturile sale de a consolida Romania şi relaţiile romano-americane. 2018-02-12 14:51:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_brf_5003.jpgRomânia a demonstrat consecvență în angajamentul de a sprijini integrarea europeană a Republicii MoldovaȘtiri din 06.02.2018http://gov.ro/ro/stiri/romania-a-demonstrat-consecventa-in-angajamentul-de-a-sprijini-integrarea-europeana-a-republicii-moldovaGalerie foto Ana Birchall, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice, a avut marți, 6 februarie a.c., o intrevedere cu Tudor Ulianovschi, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova. Cu această ocazie, viceprim-ministrul Ana Birchall a reiterat importanța pe care Romania o acordă parteneriatului strategic cu Republica Moldova și a subliniat că dezvoltarea cooperării bilaterale pe toate palierele reprezintă o prioritate asumată in programul de guvernare. Ana Birchall a declarat că Romania a demonstrat consecvență in angajamentul de a sprijini integrarea europeană a Republicii Moldova și va susține in continuare demersurile autorităților de la Chișinău in această direcție. De asemenea, reprezentanta Guvernului Romaniei a declarat, in contextul intrevederii, că una dintre componentele esențiale ale parteneriatului strategic dintre cele două țări se referă la cooperarea și interconectarea intre cele două țări in domeniul energetic. 2018-02-06 15:52:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-02-06-03-55-28big_1.jpgTransparența și implicarea activă a cetățenilor în actul de guvernare, priorități ale Guvernului DăncilăȘtiri din 05.02.2018http://gov.ro/ro/stiri/transparenta-i-implicarea-activa-a-cetatenilor-in-actul-de-guvernare-prioritati-ale-guvernului-dancilaGalerie foto Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, a participat, luni, 5 februarie a.c., la Milano, la Forumul european al liderilor pentru guvernare deschisă (European Open Goverment Leaders Forum). Obiectivul principal al dezbaterilor din cadrul Formului, la care au participat lideri politici europeni și reprezentanți ai societății civile din UE, a fost acela de a identifica soluții pentru imbunătățirea participării civice la politicile publice. De asemenea, in marja evenimentului, reprezentanta Guvernului Romaniei a avut intrevederi bilaterale cu Helen Turek, coordonator de programe pentru Romania in cadrul Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă (OGP), cu Thea Tsulukiani, ministrul Justiției din Georgia și cu Marianna Madia, ministrul Simplificării și Administrației Publice din Italia. Viceprim-ministrul Ana Birchall a subliniat că Romania este pregătită să iși asume o mai bună conectare a cetățenilor la actul de guvernare, in acord cu principiile Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă. Sunt onorată să reprezint Guvernului Romaniei la Forumul european al liderilor pentru guvernare deschisă. In primul rand, aș dori să vă transmit salutul și aprecierea doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă pentru importanța pe care o acordați temei guvernării deschise și să vă asigur de determinarea prim-ministrului și a Guvernului Romaniei de a acționa in conformitate cu principiile Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă, intr-o manieră mai activă pentru o mai bună implicare a cetățenilor in actul propriu-zis al guvernării, a arătat Ana Birchall in discursul ținut cu această ocazie. In mesajul transmis in cadrul Forumului european al liderilor pentru guvernare deschisă, viceprim-ministrul Ana Birchall a accentuat că modelarea proceselor de politici publice și a serviciilor de administrație publică, in acord cu interesele directe ale cetățenilor, reprezintă o preocupare de prim-plan a Guvernului Romaniei. Suntem determinați să acționăm transparent și să stimulăm o participare cat mai largă a publicului la lucrările guvernului, astfel incat vocea cetățenilor să fie cat mai bine auzită. Totodată, viceprim-ministrul Ana Birchall a punctat că, pentru ca principiile unei guvernări deschise să fie cu succes implementate, este nevoie de o implicare la toate nivelele societății. Avem nevoie ca instituțiile naționale și locale, societatea civilă, mediul academic și comunitatea de afaceri să manifeste un interes real, să participe activ la elaborarea și implementarea Planurilor Naționale de Acțiune. Concepte precum e-guvernare, bugetul cetățenilor, standarde deschise privind datele contractuale, educație deschisă, date deschise, Parlament deschis, orașe și comunități durabile nu trebuie să rămană la stadiul de idei. Dimpotrivă, aceste concepte au devenit parte din viața de zi cu zi și trebuie să le folosim mai mult pentru binele cetățenilor noștri, a explicat Ana Birchall. In perspectiva dezbaterilor pe acest subiect, viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice a precizat că - deschiderea administrației și participarea civică reprezintă condiții esențiale pentru a putea construi o societate mai incluzivă, o economie mai performantă și mai echitabilă și o democrație mai transparentă, iar schimbul de bune practici in domeniul guvernării deschise poate fi un sprijin important pentru țara noastră in continuarea implementării unor angajamente precum cele referitoare la achiziții publice transparente, date deschise sau accesul la informații de interes public. 2018-02-05 16:09:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_sesiunea_1.jpegViceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice Ana Birchall va reprezenta Guvernul României la Forumul european al liderilor pentru guvernare deschisăȘtiri din 04.02.2018http://gov.ro/ro/stiri/viceprim-ministrul-pentru-implementarea-parteneriatelor-strategice-ana-birchall-va-reprezenta-guvernul-romaniei-la-forumul-european-al-liderilor-pentru-guvernare-deschisa Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, va participa luni, 5 februarie a.c., in Milano, la Forumul european al liderilor pentru guvernare deschisă (European Open Goverment Leaders Forum), eveniment organizat in prima zi a Săptămanii Guvernării Deschise din Italia. Forumul va reuni factori de decizie politică, inalți reprezentanți, experți și exponenți ai societății civile din intreaga Europă pentru a discuta rolul participării civice pentru o mai bună elaborare a politicilor publice, imbunătățirea sistemelor de guvernanță in administrația publică și utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare şi dialogul cu cetăţenii, in special prin elaborarea şi implementarea de politici in domeniul datelor publice deschise. Dezbaterea va urmări, de asemenea, reafirmarea sprijinului politic pentru guvernare deschisă și intensificarea eforturilor la nivel global pentru a spori angajamentul politic in direcția politicilor publice specifice guvernării deschise. Informații suplimentare: Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership) este un acord internaţional ce vizează angajarea guvernelor in promovarea transparenţei şi utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare şi dialogul cu cetăţenii. Guvernul Romaniei a aderat la această iniţiativă in anul 2011, iar in aprilie 2012 a aprobat, prin Memorandum, participarea Romaniei la Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă. Incepand din august 2015, Romania a devenit membru al Comitetului Director al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă (OGP Steering Committee) pentru o perioadă de trei ani. 2018-02-04 12:18:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-02-04-12-27-18big_sigla_guvern.pngRomânia a câștigat procesul cu Chevron; Compania va plăti despăgubiri RomânieiȘtiri din 03.02.2018http://gov.ro/ro/stiri/romania-a-ca-tigat-procesul-cu-chevron-compania-va-plati-despagubiri-romanieiCompania petrolieră Chevron va plăti Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73.450.000 USD, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fără respectarea obligațiilor financiare prevăzute de Legea petrolului. Decizia aparține Curții Internaționale de Arbitraj de pe langă Camera Internațională de Comerț de la Paris (ICC Paris), cea mai importantă instituție de arbitraj comercial internațional, care a fost solicitată să se pronunțe in litigiul dintre Chevron și ANRM. Potrivit deciziei, compania Chevron este obligat să plătească ANRM suma de 73.450.000 USD, la care se adaugă dobanda legală stabilită la nivelul ratei de referință a BNR + 8%, calculată incepand cu data de 23.10.2014 pană la data plății integrale, precum și cheltuielile arbitrale suportate de ANRM. In procesul de soluționare a litigiului cu Chevron, ANRM a fost reprezentată de Casa de avocatură Zamfirescu Racoți and Partners, specializată in servicii de consultanță in domeniul afacerilor și de reprezentare in soluționarea litigiilor. Informații suplimentare ANRM și Chevron Romania Holdings au incheiat, pe 3 martie 2011, trei acorduri de concesiune pentru exploatare-dezvoltare-explorare in perimetrele EX 17 - Costinești, EX - 18 Vama Veche și EX - 19 Adamclisi, aprobate prin hotărari de guvern, care prevedeau obligații minime de explorare asumate de Chevron. In noiembrie 2014, Chevron a informat ANRM că renunță la acordurile de concesiune menționate. ANRM a refuzat să emită, insă, decizia de incetare a concesiunii, pentru nerespectarea, de către compania petrolieră, a art. 40 din Legea petrolului. Mai exact, Chevron nu a pus la dispoziția autorității competente suma reprezentand contravaloarea lucrărilor prevăzute in programul minimal de explorare stabilit prin acordul petrolier şi al celor de dezvoltare şi exploatare, scadente la data notificării renunţării şi neexecutate din motive imputabile titularului acordului petrolier. Compania americană s-a adresat Curții de Arbitraj in iunie 2015, solicitand să se constate că și-a indeplinit obligațiile prevăzute de acordurile petroliere cu ANRM pentru incetarea contractelor. Pană la finalul anului 2015, ANRM, reprezentată de Casa de avocatură Zamfirescu Racoți and Partners, a depus la Curtea de Arbitraj de la Paris atat răspunsul față de cererea de arbitrare (Answer to the Request for Arbitration), cat și o cerere reconvențională prin care formula revendicări financiare rezultate din contractele de concesiune. In perioada 19-23 iunie 2017 au avut loc la Paris audierile finale din dosarul arbitral Chevron vs. ANRM (21138/MHM), iar decizia Curții de Arbitraj a fost pronunțată in favoarea ANRM. 2018-02-03 10:06:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-02-03-05-10-25big_stema.pngGuvernul Dăncilă, angajament pentru combaterea traficului de persoaneȘtiri din 01.02.2018http://gov.ro/ro/stiri/guvernul-dancila-angajament-pentru-combaterea-traficului-de-persoaneViceprim-ministrul Ana Birchall a reprezentat Guvernul Romaniei, joi, 1 februarie a.c., la dezbaterea pe tema prevenirii și combaterii traficului de persoane Executive Leadership in the Response to Trafficking in Persons, organizată de către Ambasada Statelor Unite ale Americii la București. Ana Birchall a prezentat mesajul prim-ministrului Viorica Dăncilă și, cu aceeași ocazie, a transmis și mesajul ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan. In mesajul transmis din partea prim-ministrului Viorica Dăncilă a fost subliniată ideea că una dintre prioritățile Guvernului este dezvoltarea și extinderea Parteneriatului strategic dintre Romania și Statele Unite in mai multe domenii, inclusiv pe componenta protejării și promovării drepturilor omului și combaterii traficului de ființe umane. Doresc să felicit Ambasada SUA pentru organizarea acestui eveniment și vreau să vă asigur că veți avea un partener de nădejde in Guvernul Romaniei in prevenirea și combaterea traficului de persoane. Este o luptă pe care avem datoria să ne-o asumăm pentru a veni in sprijinul persoanelor vulnerabile și a victimelor acestui flagel. Traficul de persoane este un fenomen la scară largă și numai printr-un efort comun, concertat, putem caștiga lupta cu rețelele de traficanți, se arată in deschiderea mesajului transmis de către premierul Dăncilă. Angajamentul nostru, al Guvernului Romaniei, este fără echivoc. Dorim să ne implicăm și să contribuim la combaterea traficului de persoane, iar țara noastră este și va fi in prima linie in această luptă, cu toate mijloacele de care dispune. Pentru a fi eficientă, o strategie pentru combaterea acestui fenomen trebuie să adopte o abordare multidisciplinară care să includă prevenirea, protecția drepturilor omului, victimelor și urmărirea penală a traficanților, urmărind in același timp armonizarea legislațiilor naționale relevante și asigurarea faptului că aceste legi sunt aplicate uniform și eficient. Cooperarea internațională și solidaritatea sunt decisive pentru a face din această lume un loc mai bun, mai sigur și mai echitabil, se arată in continuarea mesajului prim-ministrului. Totodată, in mesajul ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, a fost accentuată ideea că Romania participă la eforturile depuse de organizații precum EUROPOL, INTERPOL, EUROJUST, FRONTEX sau SELEC pentru combaterea criminalității transfrontaliere și pentru limitarea efectelor negative ale traficului de ființe umane sau minori, lupta impotriva traficului de ființe umane fiind una dintre prioritățile MAI. Romania are un cadru legislativ și instituțional care asigură elaborarea și implementarea măsurilor in toate domeniile de intervenție specifice traficului de ființe umane: prevenirea, combaterea, protecția și asistența, parteneriatele. In Romania, victimele traficului de ființe umane beneficiază, prin lege, de protecție și asistență fizică, juridică și socială specială, adecvate varstei lor, protejandu-și viața privată și identitatea și au dreptul la recuperare fizică, psihologică și socială, se mai arată in mesajul transmis de ministrul Afacerilor Interne. Traficul de persoane reprezintă o amenințare crescandă a criminalității transfrontaliere care subminează garantarea libertăților fundamentale ale omului. Traficul de ființe umane este a treia formă de crimă organizată din punct de vedere al profiturilor pe care le generează și, din păcate, eforturile de conștientizare și combatere a traficului de ființe umane sunt de multe ori insuficiente in raport cu amploarea situației, a declarat viceprim-ministrul Ana Birchall. Ana Birchall a mai spus că traficul de ființe umane poate fi oprit dacă vom acorda și pe mai departe atenția cuvenită acestui flagel, dacă vom fi impreună și ne vom uni eforturile pentru a ne asigura că traficul este șters din societățile și economiile noastre. Evenimentul a reunit participanți la cel mai inalt nivel din randul magistraților și al autorităților specializate in domeniul combaterii traficului de persoane din SUA, Romania și Republica Moldova. 2018-02-01 11:33:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-02-01-11-35-48big_sigla_guvern.pngÎntrevederea premierului Viorica Dăncilă cu comisarul european pentru politici regionale, Corina CrețuȘtiri din 30.01.2018http://gov.ro/ro/stiri/intrevederea-premierului-viorica-dancila-cu-comisarul-european-pentru-politici-regionale-corina-cretuGalerie foto Prim-ministrul Viorica Dăncilă: O bună relaționare intre Guvern și Comisia Europeană va insemna pași inainte in absorbția fondurilor europene Prim-ministrul Viorica Dăncilă a discutat astăzi, la Palatul Victoria, cu comisarul european pentru politici regionale, Corina Crețu, despre obiectivele Guvernului pentru perioada următoare, in scopul creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene. La intrevedere au participat, de asemenea, vicepremierul Paul Stănescu, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene, Sevil Shhaideh, consilier de stat, și Camelia Coporan, secretar general adjunct in cadrul Ministerului dezvoltării regionale și administrației publice. Am cerut ministerelor implicate ca, in termen de două săptămani, să-mi prezinte soluțiile identificate astfel incat, la data de 31 decembrie 2018, Romania să nu piardă niciun euro din fondurile europene care ii sunt alocate, a declarat șeful Executivului. De asemenea, premierul Viorica Dăncilă a subliniat că are in vedere creșterea dimensiunii europene a guvernării. In acest sens, șeful Executivului a precizat că le-a cerut membrilor Guvernului să participe personal la reuniunile la nivel ministerial ale Consiliului Uniunii Europene, iar ministrului pentru afaceri europene să-i prezinte stadiul implementării directivelor comunitare. Pentru absorbția fondurilor europene, prim-ministrul Viorica Dăncilă consideră că este foarte importantă pentru Romania o bună relaționare intre Guvern și Bruxelles. Dacă vom face acest lucru și il vom privi cu seriozitate, cred că vom putea vorbi despre pași inainte in ceea ce inseamnă absorbția fondurilor europene, a adăugat șeful Executivului. Membrii celor două delegații au trecut in revistă pașii importanți inregistrați de Romania in materie de absorbție a banilor europeni după acreditarea tuturor autorităților de management. Comisarul european Corina Crețu a confirmat progresele Romaniei in direcția creșterii absorbției europene, exprimandu-și, totodată, increderea că Executivul va avea in atenție toate problemele restante și va veni rapid cu cele mai bune soluții pentru a accelera absorbția de fonduri europene. Am convenit să găsim impreună un plan de acţiune şi să primim propuneri de accelerare a fondurilor europene pană la 23 februarie. Am asigurat-o, incă o dată, pe doamna prim-ministru de tot sprijinul meu şi al Comisiei, la fel ca in ultimii ani, cand am ajutat Romania să folosească la maxim banii europeni, a declarat oficialul european. Referindu-se la stadiul unor proiecte prioritare de investiții din cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), premierul Viorica Dăncilă a arătat că in termen de cel mult o lună va analiza cu miniştrii de resort amploarea actualelor intarzieri, pentru identificarea unor soluții viabile. Este cazul unor proiecte precum autostrada Campia Turzii - Ogra - Targu Mureş, construcţia liniei de metrou M6 Gara de Nord - Otopeni şi construcţia celor trei spitale regionale la Cluj, Iaşi și Craiova. In cadrul aceluiași program operațional, proiectele autostrăzii Sebeș-Turda și de reabilitarea căii ferate Radna-Gurasada-Simeria sunt in grafic. Guvernul va susține, de asemenea, includerea Văii Jiului in proiectul-pilot lansat de Comisia Europeană pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare a zonelor miniere, premierul Viorica Dăncilă și comisarul european Corina Crețu convenind ca in perioada următoare Romania să transmită Comisiei Europene o solicitare in acest sens. In 2017, Romania a avut de indeplinit 34 de condiționalități și a finalizat acreditarea autorităţilor de management. In prezent, bugetul total pentru apelurile lansate este de 21,7 miliarde de euro, ceea ce reprezintă 79% din suma alocată. In 2017, Romania a solicitat Comisiei Europene suma de 1,24 miliarde de euro; ca termen de comparație, in 2016 nu a fost solicitată nicio sumă de rambursare pentru cadrul financiar 2014-2020. Rambursările făcute de către Comisia Europeană in 2017 au insumat 1,09 miliarde euro, iar pentru 2018 suma totală pe care autoritățile romane trebuie să o solicite la rambursare pentru a nu exista risc de dezangajare către CE este de 1,73 miliarde de euro. *** Declarații de presă comune susţinute de prim-ministrul Viorica Dăncilă şi comisarul european pentru politici regionale, Corina Creţu [Check against delivery] Corina Creţu: Bună ziua! Imi face plăcere să fiu din nou aici, in sediul Guvernului Romaniei. Am avut o discuţie deschisă şi constructivă cu doamna prim-ministru Viorica Dăncilă, pe care, sigur, in primul rand, vreau să o felicit incă o dată, in fața dumneavoastră, pentru responsabilitatea pe care şi-a asumat-o, şi pentru faptul că este prima femeie care a fost investită in funcţia de șef al Guvernului de după Revoluție. Din punctul nostru de vedere, al Comisie Europene, vom avea o relație bună şi un dialog permanent. I-am transmis doamnei prim-ministru toată deschiderea Comisiei Europene in ceea ce privește domeniul pe care il coordonez. Ca şi pană acum, Comisia, eu, personal, serviciile noastre, vor ajuta cu tot ce ni se va solicita. Am discutat despre proiectele aflate in lucru şi, evident, despre problemele şi riscurile cu care Romania se confruntă. După cum am mai spus, Romania a făcut progrese anul trecut, mai ales in ultimele luni, după ce au fost acreditate autorităţile de management şi control al fondurilor europene. Practic, din august pană acum s-a ajuns la o rată de absorbție de un miliard de euro, după ce se plecase, după cum ştiţi, de la zero. S-au recuperat pași pierduți anterior, dar, chiar şi aşa, ritmul nu trebuie scăzut, din punctul nostru de vedere, dimpotrivă, ştiţi bine că Romania are o alocare din fondurile pe care le coordonez, de 20 de miliarde de euro. Un miliard a fost plătit din august pană acum, iar 2,8 miliarde sunt angajate pe proiecte retrospective, proiecte de drumuri, care ar fi trebuit să fie terminate in perioada financiară anterioară. Din păcate, nu a fost posibil, şi atunci am luat această decizie, pentru a nu se pierde banii, de a le faza in două perioade. Deci, vestea bună este că toate aceste drumuri se vor termina, vestea proastă este că, din păcate, consumă din bugetul pentru 2014 - 2020. Din punctul nostru de vedere, i-am spus doamnei prim-ministru că anul acesta, dacă nu se vor face eforturi majore, Romania riscă pierderea unor fonduri importante, nefolosite in ultimii ani, in pofida progreselor inregistrate anul trecut. Sunt in continuare zone cu intarzieri care sper că nu vor costa Romania. La dezvoltare regională, in primul rand, sunt probleme, şi vorbim despre riscul de dezangajări in 2018 de milioane de euro, iar la transporturi şi la spitalele regionale sunt intarzieri. Sigur că am toată increderea in noul guvern să aibă in vedere aceste probleme restante, şi să acționeze rapid, să vină cu cele mai bune soluții pentru a accelera implementarea. Practic, am convenit impreună să găsim un plan de acțiune şi să primim propuneri de accelerare a fondurilor europene pană la 23 februarie. Am asigurat-o incă o dată pe doamna prim-ministru de tot sprijinul meu şi al Comisiei, la fel ca in ultimii ani cand am ajutat Romania să folosească la maxim banii europeni. Ştiţi foarte bine că in perioada 2007 - 2014 rata de absorbție a ajuns la circa 90% din bugetul anterior, ceea ce inseamnă peste 51 de mii de locuri de muncă create, peste 3.000 de intreprinderi mici şi mijlocii, şi aşa mai departe. Acțiunile decisive trebuie insă să vină de aici, de la Bucureşti, de la autorităţile din ţară, iar ritmul de lucru trebuie accelerat zi de zi, lună de lună, pentru că, aşa cum s-a spus şi ieri, unii dintre dumneavoastră aţi participat la conferinţa organizată de Banca Naţională, dacă sunt perioade mai puţin intense, dacă apar sincope, acest lucru se vede şi in viaţa de zi cu zi a oamenilor, dar şi in ceea ce privește piaţa financiară. De asemenea, am informat-o pe doamna prim-ministru in legătură cu alte inițiative pe care Comisia le-a luat şi eu personal, am abordat de pildă importanţa unor proiecte cum sunt cele legate de Centura Bucureștiului, de Metroul 6, Bucureşti - Otopeni. De asemenea, am informat-o pe doamna prim-ministru despre o acțiune legată de regiunile care şi-au pierdut sau riscă să işi piardă producția de cărbune şi in acest stadiu am invitat Romania să aplice pentru a acționa cu fondurile noastre pentru redresarea uneia dintre cele mai sărace zone din Romania care este Valea Jiului. Cred că este o iniţiativă importantă de a intra in acest proiect-pilot şi ar trebui ca Romania să joace un rol important, avand in vedere experiența pe care o are in domeniu. Am agreat, de asemenea, cu doamna Dăncilă să ne trimită o solicitare in acest sens, mie şi domnului vicepreședinte Šefčovič. Vă pot spune, deci, că există deschidere la nivelul Comisiei să facem tot ce putem pentru a ajuta Romania. De asemenea, am discutat despre deciziile majore care se vor lua in cadrul Comisiei Europene anul acesta, despre viitorul cadru financiar şi despre cum se va raporta Romania la toate acestea, chiar inainte de asumarea Președinției de anul viitor. După cum ştiţi, președintele Romaniei va fi prezent maine in cadrul Colegiului Comisarilor, unde se va discuta, de asemenea, despre Președinția Romaniei şi despre viitorul cadru financiar. Inainte de a incheia, aş vrea să nu uităm imaginea de ansamblu: Romania a beneficiat enorm de pe urma fondurilor europene, este beneficiar net. Mai mult de 60% din investițiile publice care s-au realizat in Romania in ultimii zece ani s-au realizat pe fonduri europene. Programele europene au reprezentat şi reprezintă in continuare o sursă, principală de investiţii, de creare de locuri de muncă, de susținere a intreprinderilor mici şi mijlocii, de recuperare a decalajelor de dezvoltare. De aceea, sunt convinsă că Romania are tot dreptul şi este indreptățită de a avea un buget cel puţin egal ca pană acum şi, sigur, este important să arătam pană in mai, cand Comisia va depune draftul de buget către Parlamentul European pentru perioada 2020-2027, să arătăm că Romania poate să folosească aceşti bani europeni, pentru că, nu vă ascund, nu este un secret pentru nimeni, această politică de coeziune, ca şi agricultura, se află sub o mare presiune, mai ales după ieșirea Marii Britanii. In ceea ce mă privește, eu voi lupta ca bugetul politicii de coeziune să nu fie afectat foarte mult, dar ceea ce contează in primul rand este performanța statelor in a atrage fondurile alocate in actualul cadru financiar. Ştiţi foarte bine că impreună cu comisarul pentru buget, domnul Gunther Oettinger, suntem angajați in a discuta cu toate capitalele in ce măsură unele state sunt dispuse să contribuie mai mult la bugetul Uniunii Europene. Deci, vă doresc succes, doamna prim-ministru! Sunt convinsă că veţi accelera absorbția şi implementarea proiectelor de care romanii au nevoie. Ştiţi bine că discutăm şi am discutat in aceşti ani, in care am fost colege in Parlamentul European, despre nevoile romanilor, nevoile din sănătate, nevoile de modernizare a şcolilor, infrastructura rutieră să se dezvolte intr-un ritm mai accelerat, ca diferențele de venituri şi de dezvoltare faţă de Occident să se reducă cat mai mult. De aceea sunt convinsă că, aşa cum vă cunosc, veţi depune toate eforturile pentru ca aceste lucruri să se indeplinească. Vă urez succes, doamnei prim-ministru şi echipei dumneavoastră, şi bineințeles așteptăm vești bune şi rezultate pe măsură! Mulţumesc foarte mult! Viorica Dăncilă: Mulţumesc, doamna comisar! Faptul că prima intalnire pe care o am, in calitate de prim-ministru, este cu doamna comisar Corina Creţu nu este intamplător. Romania are o șansă alături de doamna comisar Corina Creţu, o şansă uriașă, dansa avand un portofoliu atat de important pentru intreaga Uniune Europeană şi, mai ales, pentru Romania, politicile regionale, știind cat de importantă este pentru Romania politica de coeziune. Eu cred că impreună vom reuşi să relansăm această componentă europeană şi, aşa cum am spus incă din momentul desemnării mele, imi doresc foarte mult creșterea dimensiunii europene a guvernării. In 2017, am avut de indeplinit 34 de condiționalități şi am reușit finalizarea acreditării autorităţilor de management in august. In prezent, bugetul total pentru apelurile lansate este de 21,7 miliarde de euro, ceea ce reprezintă 79% din suma alocată. In 2017, a fost solicitată Comisiei Europene suma de 1,24 miliarde de euro, comparativ cu anul 2016, unde nu a fost solicitată nicio sumă de rambursare pentru cadrul financiar 2014-2020. Rambursările făcute de către Comisia Europeană in 2017 au fost in valoare de 1,09 miliarde euro, iar pentru 2018 suma totală pe care autorităţile romane trebuie să o solicite la rambursare, pentru a nu exista risc de dezangajare către Comisia Europeană, este de 1,73 miliarde de euro. Am incercat o trecere in revistă, am specificat aceste cifre pentru a avea o imagine clară de unde pornim şi, mai ales, ceea ce trebuie să facem pe viitor. Am cerut ministerelor implicate ca in două săptămani să imi prezinte soluțiile identificate, astfel incat la data de 31 decembrie 2018 Romania să nu piardă niciun euro. In ceea ce primește situaţia POIM, pentru că aţi amintit de această situaţie, doamnă comisar... Corina Creţu: Infrastructură. Viorica Dăncilă: ... da, Programul Operaţional pentru Infrastructură Mare, construcția celor trei spitale regionale, prin intermediul POR, Programul Operaţional Regional, am constatat că, dacă proiectele de autostradă Sebeş-Turda şi reabilitarea de cale ferată Radna - Gurasada - Simeria, lucrările sunt in grafic, şi vreau să vă mulţumesc pentru acordul dumneavoastră, doamnă comisar, din păcate, pentru Autostrada Campia Turzii - Ogra - Targu Mureş şi construcția liniei de metrou M6, Gara de Nord-Otopeni, şi construcţia celor trei spitale regionale pe care le-am amintit anterior, Cluj, Iaşi, Craiova există intarzieri. In cel mult o lună de zile, voi analiza impreună cu miniștrii de resort amploarea acestor intarzieri şi vom identifica soluții, astfel incat in perioada imediat următoare soluțiile identificate să le discutăm cu dumneavoastră. Aşa cum aţi văzut, incă de la prima intalnire cu miniștrii, cea de ieri seară, am cerut ministrului pentru afaceri europene să imi facă o situație privitoare la toate directivele europene care nu au fost implementate sau stadiul implementării lor. Am cerut ca pe fiecare minister să am stadiul fondurilor europene şi, de asemenea, am cerut fiecărui ministru să participe la ședințele de consiliu, pentru că eu consider foarte importantă pentru Romania, pentru absorbția fondurilor europene, o bună relaționare intre Guvernul Romaniei şi Comisia Europeană. Dacă vom face acest pas şi il vom privi cu seriozitate, cred că putem să vorbim de pași inainte in ceea ce inseamnă absorbția fondurilor europene. Vreau să vă mulţumesc, doamnă comisar, pentru informarea, şi angajamentul, şi susţinerea dumneavoastră legată de platforma pentru regiunile miniere şi, este adevărat, pentru noi, Valea Jiului este o prioritate pentru a o incadra in acest program-pilot. Vom coopera şi pe viitor legat de acest lucru şi am convingerea, aşa cum vă cunosc şi aşa cum a demonstrat timpul in cei nouă ani de zile de cand am lucrat impreună in Uniunea Europeană, in Parlamentul European, respectiv in Comisie, să putem să facem pași importanţi pentru Romania, atat din partea Guvernului Romaniei, Parlamentului European, dar mai ales a Comisiei Europene, in care noi ne punem mari speranțe. Vă mulţumesc incă o dată! Corina Creţu: Mulţumesc şi eu şi vă urez, incă o dată, mult succes! Viorica Dăncilă: Mulţumesc, doamna comisar! 2018-01-30 12:49:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_27604790_1621829607901311_1006253976_o.jpgDeclarații susținute de premierul Viorica Dăncilă la începutul primei întâlniri a echipei guvernamentaleȘtiri din 29.01.2018http://gov.ro/ro/stiri/declaratii-sustinute-de-premierul-viorica-dancila-la-inceputul-primei-intalniri-a-echipei-guvernamentaleGalerie foto Viorica Dăncilă: Bună seara, am făcut predarea-primirea cu domnul ministru Mihai Fifor și vreau să-l felicit pentru asigurarea interimatului. Acesta este prima intalnire a echipei guvernamentale și vreau să vă felicit pe toți pentru validarea in comisiile parlamentare și pentru votul obținut in cadrul Parlamentului. Majoritatea care astăzi ne-a votat și care și-a pus speranța in noi cred că așteaptă din partea noastră responsabilitate in ceea ce privește indeplinirea Programului de guvernare. Eu vă asigur de tot sprijinul meu in coordonarea activităților intre ministere. In același timp, voi fi foarte exigentă in ceea ce privește indeplinirea măsurilor din Program. Vă rog ca in fiecare lună să prezentați un raport privind stadiul implementării Programului de guvernare pentru fiecare minister in parte. Vă voi sprijini cat imi va sta in putință, dar, in același timp, aștept și din partea dumneavoastră la fel de multă rigoare. De astăzi, intrăm efectiv in activitate și vă rog să priviți cu seriozitate prima ședință de guvern, care va avea loc peste două zile, adică miercuri, săptămana aceasta. Maine, la prima oră, fiecare dintre dumneavoastră să finalizați procedurile de predare-primire pentru ministerul pe care il conduceți. Domnule ministru Teodorovici, vă rog ca pană maine să-mi prezentați soluția pentru rezolvarea Formularului 600. Imi doresc ca miercuri, deja, să adoptăm actele normative necesare, pentru a pune capăt discuțiilor indreptățite care au avut loc in spațiul public referitor la acest subiect. Mulțumesc mult presei și sper să avem o colaborare foarte bună pe viitor. 2018-01-29 22:35:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_whatsapp_image_2018-01-29_at_21.28.08.jpgCeremonia depunerii jurământului de către membrii Cabinetului DăncilăȘtiri din 29.01.2018http://gov.ro/ro/stiri/ceremonia-depunerii-juramantului-de-catre-membrii-cabinetului-dancilaGalerie foto 2018-01-29 22:34:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_brf_3315.jpgDiscursul susținut de premierul Viorica Dăncilă la învestirea Guvernului în ParlamentȘtiri din 29.01.2018http://gov.ro/ro/stiri/discursul-sustinut-de-premierul-viorica-dancila-la-investirea-guvernului-in-parlamentGalerie foto Viorica Dăncilă: Domnule preşedinte al Senatului, domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor, Prea Fericirea Voastră, IPS Voastră, stimaţi reprezentanţi ai Corpului Diplomatic, domnule preşedinte al Curţii de Conturi, doamnelor şi domnilor deputaţi şi senatori, doamnelor şi domnilor candidaţi pentru funcţia de ministru, domnule prim-viceguvernator al BNR, doamnă primar general, stimaţi invitaţi, Mă aflu astăzi aici pentru a obţine de la dvs. votul de investitură. Reprezint, alături de colegii mei propuşi pentru viitorul Guvern, voinţa politică a coaliţiei majoritare din Parlament. Această propunere de Guvern aduce in faţa dvs. rezultatul alegerilor parlamentare din decembrie 2016. Astăzi, veţi vota nu persoane, ci dorinţa cetăţenilor Romaniei exprimată prin democraţie. Dacă vom obţine acest vot, vom guverna cu mandrie şi respect pentru romani, avand permanent in faţă programul de guvernare. Faţă de premierii care m-au precedat, eu am un avantaj: este pentru prima oară cand programul de guvernare al unei majorităţi politice se bucură de un grad de cunoaştere atat de ridicat, atat in mediul politic, dar şi in presă, cat şi la nivelul populaţiei. In 2016, a fost pentru prima oară cand o majoritate parlamentară a fost votată pentru programul de guvernare prezentat in alegeri. La fel, este pentru prima dată cand majoritatea parlamentară guvernează pe baza programului votat de cetăţeni şi urmăreşte punct cu punct realizarea lui. In plus, e pentru prima oară cand opoziţia urmăreşte la virgulă tot ce stă scris in acest program şi sancţionează chiar şi cea mai mică abatere. Aşadar, există o foarte bună cunoaştere a programului depus in Parlament şi de către cei de la putere, dar şi de către cei din opoziţie, iar asta imi permite să nu intru in foarte multe detalii tehnice. Mă voi rezuma, deci, la elementele principale pe care le am in vedere. Obiectivul mandatului meu este ca in 2020 Romania să fie in prima jumătate a clasamentului celor mai puternice economii din UE, astfel incat tinerii să nu mai plece din Romania, iar cei care deja au plecat să işi dorească să se reintoarcă acasă. Pentru a realiza acest obiectiv, am in vedere trei direcţii principale: creşterea investiţiilor pentru modernizarea infrastructurii, continuarea creşterii veniturilor populaţiei, reformarea administraţiei şi reducerea birocraţiei. In privinţa investiţiilor, am marele avantaj de a nu pleca de la zero, cum s-a plecat la inceputul guvernării PSD-ALDE după guvernarea tehnocrată. De aceea, le mulţumesc guvernelor din 2017, care au lucrat la elaborarea proiectelor de investiţii şi la deblocarea fondurilor europene. Există deja pe lista de priorităţi mai multe proiecte de investiţii pregătite pentru a fi lansate şi imi voi incepe mandatul de la o absorbţie a fondurilor europene de aproape 11% şi cu toate autorităţile de management acreditate. Asta ne va permite să ajungem la 30 de miliarde de euro fonduri europene absorbite pană in anul 2020, adică o rată de absorbţie de 72,5%. De asemenea, legile de infiinţare a Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii şi a Băncii de Dezvoltare a Romaniei sunt deja in dezbatere parlamentară, iar după adoptarea lor mizez pe atragerea sumelor necesare pentru a susţine programul de investiţii ambiţios pe care il avem. Există trei domenii majore in care intenţionăm să facem investiţii in următorii trei ani: infrastructură rutieră şi feroviară, unde vom finaliza, in următorii ani, 350 de kilometri de autostradă şi 250 de kilometri de cale ferată. De asemenea, vom creşte cu peste 50% numărul de drumuri modernizate şi cu peste 33% numărul populaţiei racordate la reţeaua de apă. Educaţia - unde avem asigurată, prin PNDL 2, finanţarea pentru cele 2.500 de noi grădiniţe şi creşe, modernizarea a 2000 de şcoli, precum şi construcţia a 30 de cămine studenţeşti. Sănătatea - unde avem proiectul celor opt spitale regionale şi a spitalului republican, care vor deveni cele mai importante centre de excelenţă medicale din ţară, dar şi din această regiune a Europei. Totodată, vom continua dotarea tuturor spitalelor cu aparatură medicală de ultimă generaţie, incepută incă de anul trecut, prin dotarea tuturor spitalelor judeţene cu un computer tomograf şi un aparat de rezonanţă magnetică. A doua mare direcţie: continuarea creşterii veniturilor populaţiei. Vreau ca romanii să aibă salarii cat mai apropiate de nivelul salariilor din Europa. Aceasta este singura cale care poate impiedica plecarea tinerilor din ţară. Am văzut că majorările salariale din sănătate, de anul trecut, au redus cu 70% numărul medicilor care işi depun dosarele pentru a pleca din ţară. Aceasta este calea pe care trebuie să mergem! Să continuăm creşterea salariilor, aşa cum am prevăzut in Legea salarizării unitare din sistemul bugetar. Totodată, vom respecta calendarul din program privind creşterea salariului minim pe economie in fiecare an, astfel incat in 2020 salariul minim pe economie să depăşească 300 de euro. In acelaşi timp insă, trebuie să continuăm majorarea punctului de pensie pană la 1.775 de lei in anul 2020 şi să eliminăm inechităţile din sistemul de pensii printr-o nouă lege a pensiilor, care să permită, totodată, romanilor aflaţi in afara ţării să-şi poată plăti electronic de acolo de unde sunt contribuţiile la sistemul de pensii romanesc, bineinţeles, dacă doresc acest lucru! Cei care au muncit cinstit o viaţă intreagă merită să aibă un trai decent la pensie. O pensie corectă pentru pensionarii de azi, reprezintă o garanţie pentru cei care sunt in campul muncii că vor avea o viaţă decentă atunci cand vor ieşi din activitate. A treia mare direcţie pe care o am in vedere pentru următorii trei ani de guvernare este reformarea administraţiei şi reducerea birocraţiei. Suntem o ţară cu una dintre cele mai bune infrastructuri de IT din lume. Vreau, aşadar, ca cele mai multe tranzacţii şi depuneri de documente, atat intre cetăţeni şi administraţie, dar şi intre instituţii şi in interiorul instituţiilor, să se facă prin mijloace on-line. In Parlamentul European, aproape toate documentele sunt elaborate şi circulă in spaţiul virtual pe baza semnăturii electronice. Vreau să aplicăm cat mai repede acest model şi in ţara noastră. Pe langă informatizare, am in vedere reducerea birocraţiei prin simplificarea sistemului fiscal, mai precis prin reducerea sau comasarea numărului de taxe plătite de firme şi cetăţeni. Am in vedere maxim 50 de taxe cu aplicare generală şi asta cat mai curand posibil. O spun foarte clar, ca să nu fie loc de nici o interpretare: cat timp voi fi prim-ministru nu voi introduce nici o taxă nouă in Romania. Scopul meu este acela de a uşura şi de a simplifica viaţa economică, nu de a o complica. Chiar de săptămana aceasta vom renunţa la Formularul 600 şi, ulterior, la aproape toate celelalte. Un singur formular pentru cei cu activităţi indepedente pe an este propunerea noastră incepand cu anul 2019. Stimate doamne şi domni parlamentari, in ceea ce priveşte politica externă a Romaniei, vreau să subliniez că, in baza experienţei mele de europarlamentar, inţeleg foarte bine cat de importantă este cooperarea cu instituţiile europene, iar intenţia mea este de a extinde dimensiunea europeană in ceea ce priveşte actul de guvernare. Voi acorda o atenţie deosebită parteneriatelor strategice ale Romaniei şi, in mod special, parteneriatului pe care il avem cu Statele Unite ale Americii. Imi doresc ca Romania să fie o ţară care să manifeste o deschidere totală in cooperarea internaţională şi in relaţiile diplomatice cu alte state. Imi propun ca Romania să susţină cu demnitate interesele naţionale pe plan extern şi să fim parteneri de incredere in relaţiile politice şi economice pe care le avem cu celelalte state. Stimaţi parlamentari, vreau să mai fac doar cateva considerente de ordin politic. In primul rand, vreau să subliniez clar că voi conduce un guvern politic, un guvern care este propus şi susţinut de majoritatea parlamentară. Această ţară trebuie condusă de către cei aleşi, nu de către cei numiţi! Prin urmare, guvernul va răspunde pentru oportunitatea deciziilor sale exclusiv in faţa celor aleşi, adică exclusiv in faţa coaliţiei majoritare. Cat timp voi fi prim-ministru, nicio altă instituţie, niciun alt centru de putere nu va mai putea spune guvernului ce are de făcut. In al doilea rand, vă reamintesc că suntem in Anul Centenar al Marii Uniri. De asemenea, anul viitor Romania va prelua Preşedinţia Consiliului UE. Sunt două momente majore pentru Romania şi fac apel la intreaga clasă politică să dea dovadă de maturitate. Sunt total deschisă la dialog cu toate forţele politice, cu preşedintele Romaniei, pentru a genera consens pe temele majore ale ţării care ţin de interesul naţional. Vă propun acest dialog, cu o singură condiţie: să fie un dialog civilizat. In Parlamentul European am invăţat că vocea raţiunii se aude mai tare decat tonul ridicat. Vă invit, deci, ca incepand cu aceste două momente foarte importante pentru Romania, anul Centenar şi Preşedinţia UE, să facem un efort şi să lăsăm deoparte agresivitatea, injuriile, ţipetele, jignirile sau gesturile de spectacol ieftin şi să incercăm să cultivăm un dialog civilizat intre noi. Am văzut in Parlamentul European că puterea şi opoziţia pot avea un dialog constructiv şi civilizat. Vă invit, colegi din opoziţie, la un astfel de dialog şi vă invit pe toţi să incercăm să construim consensul in ceea ce priveşte susţinerea şi prezentarea Romaniei pe plan extern. 2018 să rămană in memorie ca anul in care am demarat construcţia unor proiecte socio-culturale importante, precum Muzeul Naţional de Istorie, Muzeul Naţional de Artă sau cele trei opere din Cluj, Iaşi şi Craiova. In incheiere, aş vrea să le mulţumesc tuturor celor care mi-au transmis mesaje de felicitare şi de susţinere in ultimele zile, indiferent că este vorba de prieteni, colegi, oficiali romani şi străini sau simpli cetăţeni. Toţi mi-aţi transmis că vedeţi nominalizarea mea pentru funcţia de prim-ministru un semn al increderii şi al speranţei in ceea ce priveşte viitorul Romaniei. Inţeleg foarte bine că această speranţă şi aşteptările mari pe care le are populaţia faţă de acest guvern mă responsabilizează in mod deosebit. Vă spun, aşadar, că voi ţine cont de susţinerea ce mi-a fost acordată şi că voi face tot ceea ce imi stă in putere pentru a convinge romanii că nu au greşit atunci cand au indrăznit să creadă in Romania. La finalul intervenţiei mele vreau să dau citire listei de propuneri pentru membrii guvernului: viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice: Paul Stănescu; viceprim-ministru, ministrul mediului, Graţiela Leocadia Gavrilescu; viceprim-ministru, Viorel Ştefan; viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall; ministrul afacerilor interne, Carmen Daniela Dan; ministrul afacerilor externe, Teodor-Viorel Meleşcanu; ministrul apărării naţionale, Mihai-Viorel Fifor; ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici; ministrul justiţiei, Tudorel Toader; ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea; ministrul educaţiei naţionale, Valentin Popa; ministrul muncii şi justiţiei sociale, Lia-Olguţa Vasilescu; ministrul economiei, Dănuţ Andruşcă; ministrul energiei, Anton Anton; ministrul transporturilor, Lucian Şova; ministrul fondurilor europene, Rovana Plumb; ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, Ştefan-Radu Oprea; ministrul sănătăţii, Sorina Pintea; ministrul culturii şi identităţii naţionale, George Vladimir Ivaşcu; ministrul apelor şi pădurilor, Ioan Deneş; ministrul cercetării şi invoării, Nicolae Burnete; ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, Petru Bogdan Cojocaru; ministrul tineretului şi sportului, Ioana Bran; ministrul turismului, Bogdan Gheorghe Trif; ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero; ministrul pentru relaţia cu parlamentul, Viorel Ilie; ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu. Vă mulţumesc! Intervenția susținută de premierul Viorica Dăncilă in Parlament Viorica Dăncilă: Mulțumesc, am ascultat cu foarte multă atenție tot ce ați spus fiecare dintre dumneavoastră. In timp ce vă ascultam, mă gandeam la ceea ce am spus in discursul meu, la cooperare, la unitate, la ceea ce putem realiza impreună pe proiecte comune. Am crezut că măcar o parte din ceea ce am spus va vibra in sufletul dumneavoastră și că voi avea o șansă pentru a colabora, așa cum am colaborat cu colegii mei din PNL din Parlamentul European, colegii de la PMP din Parlamentul European, colegii de la UDMR din Parlamentul European, o colaborare bazată pe interesele Romaniei. Incă mai sper că putem face acest lucru. Da, doamna Turcan, sunt o femeie demnă. Și pentru că sunt demnă, nu o să renunț la a fi prim-ministru al Romaniei, nu o să renunț la a apăra interesele Romaniei și programul de guvernare. Demnitate, pentru mine, nu inseamnă să-i jignesc pe ceilalți, inseamnă să-i respect pe ceilalți. Demnitate, pentru mine, inseamnă responsabilitate. Vă mulțumesc mult și incă sper in colaborarea cu dumneavoastră! Declarații susținute de premierul Viorica Dăncilă, după investirea Guvernului in Parlament Viorica Dăncilă: După cum ați putut observa, a trecut investitura guvernului cu o majoritate largă, ceea ce pentru mine este un prilej de bucurie, dar și o responsabilitate pentru toți cei care au arătat că au incredere in acest guvern și au incredere intr-un premier femeie. Reporter: O să mergeți in seara aceasta la Guvern? O să aveți o primă intalnire cu miniștrii? Viorica Dăncilă: In seara asta, așa cum este normal, ne vom duce la depunerea jurămantului, după care voi merge la guvern și voi avea o primă intalnire cu miniștrii, urmand ca miercuri să avem prima ședință de guvern. Reporter: In cate luni vă va inlocui domnul Dragnea? Viorica Dăncilă: Eu mi-am propus să duc acest mandat trei ani de zile, impreună cu miniștrii. Deci, nu pot să vorbesc despre o inlocuire. Vreau să plec cu incredere și cu increderea pe care mi-au arătat-o toți cei care și-au pus speranțele in acest guvern și mai ales in programul de guvernare. Reporter: Declarația 600 ? Veți avea p ordinea de zi și ceva despre Casa Regală? Viorica Dăncilă: Lăsați-mă să depun jurămantul și o să vă spun. Reporter: Ce aveți in plus față de ceilalți doi premieri? Viorica Dăncilă: Nu aș vrea să mă raportez la ceilalți doi premieri, vreau să mă raportez la mine și anume faptul că o să dau dovadă de foarte mult echilibru, că voi urmări cu strictețe fiecare punct al programului de guvernare și că voi incerca să am o bună colaborare cu toți miniștrii; fiecare ministru in parte va trebui să ducă la bun sfarșit ceea ce avem in programul de guvernare. Reporter: Ați vorbit cu fostul premier Mihai Tudose ca să-i cereți sfatul in legătură cu /...;/ Viorica Dăncilă: Voi colabora cu fostul premier Mihai Tudose. Eu sunt pe principiul - un principiu european, de altfel - că trebuie să continuăm tot ceea ce este bun. Nu voi intrerupe un lucru bun numai pentru că a fost altcineva inainte. Consider că trebuie să continuăm tot ceea ce este bun, tot ceea ce aduce plus valoare. Reporter: Garantați că nu veți da o ordonanță de urgență in domeniul justiției? Viorica Dăncilă: Haideți ca in aceste detalii să intrăm după depunerea jurămantului. 2018-01-29 20:17:00http://gov.ro/fisiere/stiri/big_dancila_parl.jpgMesaj de condoleanțe al premierului interimar Mihai Fifor la plecarea dintre noi a lui Neagu DjuvaraȘtiri din 25.01.2018http://gov.ro/ro/stiri/mesaj-de-condoleante-al-premierului-interimar-mihai-fifor-la-plecarea-dintre-noi-a-lui-neagu-djuvaraNeagu Djuvara va rămane in amintirea mea un aristocrat al spiritului, prin generozitatea de a insufleți generații și prin puterea de a inspira viitorul. Istoricul a scris cu sufletul, filozoful ne-a invățat adevărul, romanul Neagu Djuvara ne-a indrumat către moralitate! Dumnezeu să-l odihnească in pace! Mihai Fifor Prim-ministru interimar al Guvernului Romaniei 2018-01-25 17:16:00http://gov.ro/fisiere/stiri/18-01-25-05-19-05big_sigla_guvern.png