Actualitate

Vineri, 06 Iulie

Participarea premierului Viorica Dăncilă la Comitetul interministerial dedicat pregătirii Centenarului

Fișiere atașate

Prezentare ref proiecte Centenar

Galerie foto

Declaraţiile ministrului Culturii și Identității Naționale, George Ivașcu, după Comitetul interministerial dedicat pregătirii Centenarului

- Check against delivery -

George Ivaşcu: Bună ziua și vă mulțumesc pentru atenția sporită pe care o acordați unui subiect atât de important pentru România în acest an dar și culturii române. Așa cum afirmam la preluarea mandatului de ministru al Culturii, aniversarea Centenarului trebuie să se realizeze printr-o abordare şi o viziune integrată şi unitară, pe coordonatele coeziunii şi consensului național, în spiritul prețuirii trecutului, valorilor şi tradițiilor naționale, pe plan intern şi internațional, precum şi al creării unor baze solide, fundamentale pentru stimularea şi continuarea direcțiilor de dezvoltare strategică viitoare a României.

În acest context, doresc sa fac o scurtă recapitulare a măsurilor pe care le-am întreprins de la primul comitet interministerial până în prezent și să am să vă fac o scurtă prezentare a manifestărilor dedicate Centenarului, a Programului RO – CULTURA, a Programului de investiții în infrastructura culturală și a altor proiecte naționale și internaționale.

Încă de la preluarea mandatului de ministru al Culturii s-au realizat și se vor realiza și în perioada următoare, cu intensificare în partea a doua a anului, cu vârf maxim, evident, 1 decembrie 2018, o multitudine de acțiuni și activități la nivelul Guvernului României, dar și altor instituții centrale, cum ar fi Academia Română, TVR, Institutul Cultural Român, dar și autorităților locale, de grade diferite, de la nivel de comună până la marile municipii, din care permiteți-mi să vă enunț câteva: s-a alocat suma de 150 milioane RON pentru aniversarea Centenarului Marii Uniri (50 de milioane RON pentru unitățile administrativ-teritoriale, 50 de milioane RON pentru instituțiile centrale și 50 de milioane RON pentru ONG-uri); s-a elaborat și adoptat pentru prima dată Documentul Programatic ce conține Strategia de aniversare a Centenarului Marii Uniri și care cuprinde conceptul, principiile, temele și tipurile de acțiuni. Acesta statutează că aniversarea Centenarului trebuie să se realizeze în contextul european și nord – atlantic al României contemporane și viitoare, printr-o abordare și viziune unitară, pe coordonatele unității, coeziunii și consensului național, în spiritul prețuirii trecutului, valorilor și tradițiilor naționale, pe plan intern și internațional, precum și a creării unei baze solide, fundamentate, pentru conturarea și stimularea direcțiilor de dezvoltare strategică viitoare a României.

După cum știți, Guvernul României a emis o ordonanță de urgență, o completare la OUG nr. 5, prin care s-a creat cadrul complet și legal pentru buna desfășurare a proiectelor și manifestărilor dedicate Centenarului Marii Uniri, a căror principale prevederi sunt: extinderea perioadei de aniversare până în 2020, conform adevărului istoric; clarificarea mecanismului special de bugetare și finanțare cu crearea posibilității reportării sumelor neutilizate până cel târziu în anul 2020, fapt ce permite continuarea până la finalizare a proiectelor importante, mai ales a celor care vizează refacerea caselor memoriale; repararea unei nedreptăți prin deschiderea posibilității ca beneficiari ai fondurilor alocate aniversării Centenarului să fie și organisme neguvernamentale din societatea civilă, pentru acestea alocându-se suma de 50 de milioane RON. Sesiunea de depunere a proiectelor s-a încheiat în data de 18 iunie, fiind depuse un număr de 223 de proiecte care vor intra în evalurea comisiilor de specialitate.

Periodic, la Guvernul României, se desfășoară ședințe ale Comitetului Interministerial pentru Centenar din componența căruia fac parte membri ai guvernului, iar în calitate de invitați participă de fiecare dată reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, ai Parlamentului României și ai mediului academic.

Aniversarea Centenarului aparține tuturor românilor fiind momentul unic în care putem uita cu toții de culoarea politică, așa cum au făcut-o marii noștri înaintași.

Se află în plină derulare procesul de realizare, împreună cu autoritățile locale, a celor două monumente ale Unirii de la Arad și Alba Iulia. După 25 de ani de tergiversari am reușit semnarea contractului pentru monumentul de la Alba Iulia. M-am deplasat personal în cele două orașe și am avut întâlniri repetate cu toate instituțiile și persoanele implicate în realizarea acestor monumente. Suntem în permanent contact și ne asigurăm că lucrările se desfășoară în termenii conveniți.

Am văzut mulți contestatari dar niciodată argumente reale cu privire la nemulțumirile afișate. Afirm cu tărie că este de o evidență de necontestat că pe întreg teritoriul țării, aproape permanent, se desfășoară multiple evenimente culturale de tipologii diferite precum festivaluri, târguri, expoziții, concerte etc, vizualizate zilnic în spațiul public și media, ceea ce arată o preocupare continuă a societății românești și în care aportul și sprijinul consistent și de substanță al autorităților locale și centrale este fără dubii și determinant.

Astfel, în cadrul Comitetului Interministerial pentru Centenar de astăzi, au fost supuse spre aprobare următoarele:

  • lista de manifestări, acțiuni și proiecte de aniversare a Centenarului Marii Uniri și a Primului Război Mondial cu anvergură regională/judeţeană/locală propuse de către autoritățile administrației publice locale;
  • lista de manifestări, acțiuni și proiecte de aniversare a Centenarului Marii Uniri și a Primului Război Mondial cu anvergură națională/internațională propuse de către ministere, instituții publice centrale și instituțiile subordonate Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Lista 1 – UAT-URI

Din prima listă pe care am citat-o și anume cele care sunt dedicate autorităților administrației locale, menționăm că eligibile au fost 264.

Menţionăm că pentru proiectele depuse de către autorităţile administraţiei publice locale, prin instituţiile prefectului şi consiliile judeţene, o mare parte din acestea nu au respectat cerinţele Ministerului Culturii și Identității Naționale. De ce? Pentru că nu au prezentat descrierea proiectului/descriere incompletă, nu au detaliat, conform fişei tehnice, bugetul proiectului/nu au prezentat un buget al proiectului, nu s-au încadrat în tematica şi principiile documentului programatic. Valoarea totală la această listă, prima listă, este de 33.158.300 lei.

Lista 2 - Ministerele, Instituţiile publice centrale și instituțiile subordonate Ministerului Culturii și Identității Naționale

Valoarea totală, supusă spre aprobare, este de 16.896.865 lei, așa cum am spus în această listă doi. Eligibile, 86.

În total, în Comitetele Interministeriale pentru Centenar, din martie până în prezent, au fost aprobate 506 proiecte. Au fost alocate 50 milioane RON pentru ONG-uri. Au fost depuse 223 de proiecte în cadrul apelului deschis luna trecută, iar în perioada următoare vor fi evaluate.

Sumele alocate din data de 23 martie până în prezent din bugetul de 100 de milioane RON arată următoarea evoluție, după cum vedeți: 26,3%, apoi 50,50% și astăzi suntem la 77% din bugetul alocat.

Bugetul este împărțit astfel: 50 milioane RON pentru UAT-uri, 50 milioane RON pentru instituții centrale și 50 milioane RON pentru ONG-uri. Din bugetul pentru instituțiile centrale au fost alocate 36.918.786 RON, rămase 13.081.214 RON. Din bugetul pentru UAT-uri au fost alocate 39.467.826 RON, rămase 10.532.174 RON.

După cum vedeți, Guvernul României, Ministerul Culturii și Identităţii Nationale, autoritățile centrale și locale desfășoară pe toate planurile o activitate complexă și permanentă pentru ca aniversarea Centenarului să se facă așa cum se cuvine, cu demnitate și într-un total respect față de România și locuitorii săi.

Având în vedere cele mai sus menționate, vă asigur că Guvernul României, instituțiile centrale și autoritățile locale depun o activitate susținută, consistentă și concretă în mai multe direcții și planuri, printre care doresc să vă enunț câteva, pentru a avea o imagine cât mai clară și corectă pentru preocupărilor noastre în acest domeniu. În anul Centenar, în care ne-am propus nu doar sărbătoriea prin ceea ce am enumerat mai sus, ci și o abordate pragmatică, de viziune, care să aibă efecte benefice asupra Culturii române pe plan mediu şi lung.

Programul RO-CULTURA

Programul de finanțare a sectorului cultural din România, RO-CULTURA, are un buget total de peste 29 de milioane euro și este realizat prin granturi SEE și Norvegiene (Spațiul Economic European – fonduri norvegiene).

RO-CULTURA are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Programul vizează restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice, creșterea accesului la cultură, cooperarea culturală internațională în domeniul patrimoniului și al creației artistice contemporane.

La evenimentul de lansare al proiectului au participat peste 200 de operatori culturali din România (ONG-uri, autorități publice, instituții de cultură, instituții de educație, persoane fizice), interesați de oportunitățile de finanțare disponibile.

Investiții în infrastructura culturală

Proiect de act normativ privind programul de investiții în domeniul culturii precum și pentru modificarea unor acte normative - pe circuitul de avizare, acum.

Finanțarea, cu funcționare multianuală, a următoarelor categorii de cheltuieli de investiții: achiziția de imobile, monumente istorice și bunuri culturale mobile, construirea de obiective culturale, realizarea de lucrări de intervenții, reabilitare  și/sau modernizare și punere în valoarea a monumentelor istorice, bibliotecilor, muzeelor, centrelor culturale, instituțiilor de spectacole sau concerte.

Alte proiecte naționale și internaționale:

  • Timișoara – Capitală Europeană a Culturii 2021. Este unul dintre programele căruia noi îi acordăm o atenție deosebită având în vedere importanța strategică pentru valorificarea culturii române în spațiul european. Pentru o reprezentare cât mai consistentă și valoroasă a României, pregătirile trebuie făcute din timp, cu mult profesionalism, dăruire și coeziune comunitară. Ministerul Culturii este implicat direct și nemijlocit în realizarea acestui program, avem obiective și etape de lucru concrete care să asigure bazele solide pentru reușita acestui demers de mare impact internațional. Personal m-am deplasat la Timișoara unde am avut întâlniri de lucru concrete cu reprezentanți semnificativi, direct implicați în acest program, ai Primăriei, ai Consiliului Județean, ai Prefecturii și ai societății civile. Cu acest prilej, am avut întâlniri și cu experții Comisiei de Monitorizare și Evaluare a Consiliului European care au realizat și prezentat raportul 2 de monitorizare și evaluare, în care concluziile sunt pozitive iar programul, până în acest moment, se desfășoară  în condiții optime.
  • Programul Strategic “Orașe Europene”
  • Sezonul Cultural România – Franța
  • Manifestări în cadrul Președinției Consiliului Uniunii Europene
  • Participarea României în calitate de invitat de onoare la  Festivalului Internațional de Artă Europalia, etc.

Așadar sunt multe programe pe care le avem în derulare și vă multumesc că ne ajutați să le promovăm. O zi bună!

 

Galerie foto

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei