Ședinte de guvern

Joi, 05 Iulie

Informaţie de presă privind actele normative incluse pe Agenda de lucru a şedinţei Guvernului României din 4 iulie 2012, ora 11.00

I. PROIECTE DE LEGE
1. PROIECT DE LEGE privind ratificarea Scrisorii de intentie semnata de autoritatile romane la Bucuresti, la 9 iunie 2011, aprobata prin decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar International din 27 iunie 2011, a Scrisorii de intentie semnata de autoritatile romane la Bucuresti, la 14 septembrie 2011, aprobata prin decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar International din 29 septembrie 2011, a Scrisorii de intentie semnata de autoritatile romane la Bucuresti, la 2 decembrie 2011, aprobata prin decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar International din 19 decembrie 2011, a Scrisorii de intentie semnata de autoritatile romane la Bucuresti, la 28 februarie 2012, aprobata prin decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar International din 21 martie 2012 si a Scrisorii de intentie semnata de autoritatile romane la Bucuresti, la 8 iunie 2012, aprobata prin decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar International din 22 iunie 2012.

Implementarea prezentului Aranjament Stand-By de tip preventiv (ASB) intre Romania si Fondul Monetar International, implementat pe o perioada de 24 de luni, se concentreaza pe stimularea potentialului de crestere prin reforme structurale.
Expertii FMI apreciaza ca rezultatele implementarii programului curent vor contribui la consolidarea cresterii economice a Romaniei.
Avand in vedere persistenta vulnerabilitatii procesului de recuperare in fata evolutiilor de pe pietele financiare internationale si faptul ca exista inca riscuri pronuntate de aparitie a blocajelor in procesul de recuperare a zonei euro, sunt necesare continuarea implementarii cu fermitate a masurilor agreate si mentinerea unui nivel confortabil al rezervelor monetare si financiare.

2. PROIECT DE LEGE privind ratificarea Contractului de finantare intre Romania si banca Europeana de Investitii aferent proiectului de modernizare a metroului din Bucuresti – etapa a V-a , magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Universitate-Pantelimon, semnat la Bucuresti, la 16 decembrie 2011.

Punerea in functiune a noii linii de metrou Magistrala 5, tronsonul Universitate-Pantelimon, si achizitia a 30 de trenuri noi vor duce la sporirea numarului de calatori cu metroul, cel putin inca 300.000. Metroul, a carui durata de viata este asigurata la peste 100 de ani, ca investitie majora in infrastructura orasului, poate fi apreciat ca una din solutiile la actuala criza economico-financiara prin oferta de locuri de munca pe perioada executiei si ulterior in exploatare, cat si prin oportunitatea oferita industriei in productia de bunuri materiale si echipamente necesare realizarii investitiei.

II. ORDONANTE DE URGENTA
1. ORDONANTA DE URGENTA pentru suspendarea aplicarii dispozitiilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr.41/1998 privind taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora

Tinand cont ca, in conditiile mentinerii crizei economice si, implicit, a reducerii veniturilor persoanelor fizice si juridice romane, o crestere a taxelor in perioada urmatoare este neadecvata circumstantelor si ar conduce la o scadere a veniturilor din taxele in domeniul proprietatii industriale, prezenta ordonanta amana pentru o perioada de inca 2 ani actualizarea taxelor in lei platite de persoanele fizice si juridice romane pentru procedurile de protectie in domeniul proprietatii industriale.

2. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea Legii nr 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

Articolul nr 27, alin. 1 din Legea 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale a fost modificat prin Legea nr. 177/2010 în sensul ca, la competenta Curtii Constitutionale de a se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului s-au adaugat si hotarârile Camerei Deputatilor, ale Senatului, precum si cele ale plenului celor doua Camere reunite ale Parlamentului.
Hotarârile Parlamentului nu sunt adoptate în exercitarea competentei legislative conferita de Constitutie ci se vizeaza alte activitati, precum cele de numiri în functii sau cele care tin de activitatea curenta a Parlamentului. Or, modificarea adusa în anul 2010 si conferirea competentei Curtii Constitutionale de a se pronunta asupra hotarârilor Parlamentului sunt de natura sa creeze disfunctionalitati în activitatea Parlamentului. Pentru aceste motive Guvernul considera ca trebuie intervenit de îndata pentru conferirea cadrului legal necesar desfasurarii în bune conditii a activitatilor institutiilor fundamentale în acord cu atributiile acestora conferite de Constitutia României, republicata.
Alineatul (1) al articolului 27 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(1) Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului, la sesizarea unuia dintre presedintii celor doua Camere, a unui grup parlamentar sau al unui numar de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori”.
Astfel, Legea de organizare si functionare a Curtii Constitutionale revine la forma sa initiala, anterioara modificarii prin Legea nr. 177/2010.

3. ORDONANTA DE URGENTA privind trecerea unor imobile in proprietatea publica a statului

Pentru buna functionare a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, OUG stabileste ca o serie de imobile din proprietatea CNVM trec fara plata in proprietatea publica a statului si in administrarea CNVM. In contextul in care CNVM se finanteaza integral din venituri proprii, exista riscul imposibilitatii asigurarii unui sediu corespunzator desfasurarii activitatii autoritatii pietei de capital. Aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata.

III. HOTARARI
1. HOTARARE pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisorile semnate la Bucuresti la 17 iunie 2011, 7 decembrie 2011, 16 decembrie 2011, 28 decembrie 2011 si 1 februarie 2012 si la Washington la 19 decembrie 2012 si la 31 ianuarie 2012, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor in cazul producerii calamitatilor naturale si pregatirea pentru situatii de urgenta si la Acordul de asistenta financiara neramburasabila dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionand in calitate de agentie de implementarea a Facilitatii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor in cazul producerii calamitatilor naturale si pregatirea pentru situatii de urgenta, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004.

Proiectul se implementeaza de catre Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Mediului si Padurilor, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, prin intermediul Unitatilor de Management ale Proiectului.
Proiectul vizeaza intarirea capacitatii de reactie in situatii de criza, reducerea riscului in caz de dezastre naturale, precum si reducerea riscului in caz de accidente ecologice in bazinul Tisei (jud. Maramures), studii privind transferul de risc in conditiile asigurarilor impotriva dezastrelor si consolidarea capacitatii de implementare.
Prin acest amendament nu se majoreaza obligatiile Romaniei fata de BIRD si nu se determina noi conditionalitati economice fata de cele convenite initial intre parti.

2. HOTARARE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicarea a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.44/2004

Elaborarea acestui act normativ este determinata de necesitatea elaborarii metodologiei de aplicare unitara a dispozitiilor OUG 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar – fiscale si a dispozitiilor OUG 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal si pentru asigurarea implementarii efective a unor masuri asumate prin scrisoarea de intentie si memorandumul tehnic de intelegere incheiate ca urmare a aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre Romania si FMI.

3. HOTARARE pentru aprobarea Planului de cooperare in domeniile sanatatii si medicinei intre Ministerul sanatatii din Romania si Ministerul al Statului Israel, semnat la Ierusalim, la 24 noiembrie 2011

Planul de cooperare in domeniile sanatatii si medicinei intre Ministerul Sanatatii al Romaniei si Ministerul Sanatatii al Statului Israel a fost semnat la Ierusalim, la 24 noiembrie 2011. Planul va intra in vigoare la data la care Romania va notifica indeplinirea procedurilor interne si va avea o valabilitate de 5 ani.
Aprobarea noului Plan de cooperare va conduce la dezvoltarea cooperarii romano-israeliene in domeniul sanatatii, prin asigurarea unui cadru juridic adecvat.

4. HOTARARE privind stabilirea masurilor necesare pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1102/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind interzicerea exporturilor de mercur metalic si de anumiti compusi si amestecuri de mercur si depozitarea in conditii de siguranta a mercurului metalic

Proiectul de act normativ completeaza cadrul legal privind regimul de gestionare a mercurului metalic si stabileste autoritatile competente pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1102/2008. Prezentul act normativ stabileste si sanctiunile aplicabile pentru nerespectarea prevederilor regulamentului sus-mentionat.

5. HOTARARE privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

Noutatea reglementarii consta in infiintarea a 8 comisariate regionale pentru protectia consumatorilor cu personalitate juridica si desfiintarea celor 42 de structuri teritoriale ce aveau personalitate juridica in scopul imbunatatirii managementului prin reducerea birocratiei si al crearii unui sistem informational mai simplu.
Acest act normativ nu presupune reduceri de posturi sau disponibilizari de personal.

6. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societatii Feroviare de Turism "S.F.T.-C.F.R."-S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

Totalul cheltuielilor aferente veniturilor nu poate fi depasit decat in cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

7. HOTARARE pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 1102/2001 privind infiintarea Societatii Comerciale de Revizii, Reparatii Rame de Metrou si Instalatii "RRRMI" - S.A. prin reorganizarea unor activitati ale Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti Metrorex - S.A.

In contextul masurilor de optimizare si diminuare a costurilor in economie, masuri intreprinse de Guvernul Romaniei prin reducerea numarului de Agentii Guvernamentale, a fost apreciata ca fiind oportuna fuziunea prin absorbtie a S.C.RRRMI de catre S.C. METROREX S.A.

8. HOTARARE privind transmiterea unui sector de drum national, aflat in proprietatea publica a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., in administrarea Consiliului Local al Municipiului Moinesti

Prin hotararea Consiliului Local al municipiului Moinesti nr. 155/2011 s-a aprobat transmiterea sectorului de drum national DN 2G, din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A., in administrarea Consiliului Local al Municipiului Moinesti. Prin aceasta transmitere se vor executa lucrari pentru mentinerea viabilitatii si sigurantei circulatiei.

9. HOTARARE privind actualizarea numarului posturilor de judecator din fondul de rezerva

In prezent, din totalul celor 50 de posturi de judecator din fondul de rezerva, au mai ramas 12 posturi disponibile pentru a fi alocate instantelor judecatoresti. Avand in vedere faptul ca numarul mare de posturi vacante din sistem duce la supraincarcarea magistratilor, la cresterea duratei proceselor si la scaderea calitatii actului de justitie, s-a propus suplimentarea numarului de posturi de judecator prevazute in fondul de rezerva cu 25 de judecatori.

10. HOTARARE privind includerea unui imobil in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia in administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor - Penitenciarul Iasi

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamt nr. 131 din 29 aprilie 2011 a fost aprobata trecerea din domeniul public al municipiului Piatra Neamt si administrarea Consiliului Local in domeniul public al statului, a suprafetei de 20 ha teren, situate in extravilanul municipiului Piatra Neamt, punctul Valeni (islaz comunal). Trecerea bunului din domeniul public al municipiului Piatra Neamt in domeniul public al statului a fost realizata la solicitarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, suprafata de teren urmand a fi utilizata pentru construirea unei noi unitati penitenciare.

11. HOTARARE privind rechemarea si numirea unui consul general (rechemare domnul Ion-Bogdan Bucur, Montreal, Canada, numire doamna Lucica Iatic)

Hotarare privind rechemarea domnului Ion-Bogdan Bucur din postul de consul general la Montreal, Canada, si numirea in acest post a doamnei Lucica Iatic.

12. HOTARARE privind rechemarea si numirea unui consul general (rechemare domnul Silviu Eugen Rogobete, Cape Town, Republica Africa de Sud, numire domnul Remus Constantin Marasescu)

Hotarare privind rechemarea domnului Silviu Eugen Rogobete din postul de consul general la Cape Town, Republica Africa de Sud, si numirea in acest post a domnului Remus Constantin Marasescu.

13. HOTARARE privind rechemarea si numirea unui consul general (rechemare domnul Sorin Vasile, Hong Kong, Regiunea Administrativa Speciala Hong Kong, numire doamna Talida Loredana Goean)

Hotarare privind rechemarea domnului Sorin Vasile din postul de consul general la Hong Kong, Regiunea Administrativa Speciala Hong Kong, si numirea in acest post a doamnei Talida Loredana Goean.

14. HOTARARE privind rechemarea si numirea unui consul general (rechemare domnul Vlad Vasiliu, Bonn, Republica Federala Germania, numire domnul Mihai Botorog)

Hotarare privind rechemarea domnului Vlad Vasiliu din postul de consul general la Bonn, Republica Federala Germania, si numirea in acest post a domnului Mihai Botorog.

15. HOTARARE privind numirea unui consul general (doamna Claudia Tusa, Barcelona, Regatul Spaniei)

Hotarare privind numirea in postul de consul general la Barcelona, Regatul Spaniei, a doamnei Claudia Tusa.

16. HOTARARE privind numirea unui consul general (domnul Sorin Laurentiu Moise, Vancouver, Canada)

Hotarare privind numirea in postul de consul general la Vancouver, Canada, a domnului Sorin Laurentiu Moise.

17. HOTARARE privind numirea unui consul general (domnul Eugen Chivu, Los Angeles, SUA)

Hotarare privind numirea in postul de consul general la Los Angeles, SUA, a domnului Eugen Chivu.

18. HOTARARE privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

In acest imobil, situat in Bdul Lascar Catargiu nr 29, va fi amenajat un muzeu dedicat familiei lui Henri Coanda. Muzeul a mai functionat, in aceeasi locatie, in perioada 1969-1977. In 1977 imobilul a fost trecut de la Academia Romana la MAE, dupa care a fost preluat de PCR.
Ministerul Culturii va face toate demersurile necesare pentru preluarea obiectelor ce au apartinut muzeului Coanda si care au fost transferate apoi la Muzeul Tehnic Dimitrie Leonida din Bucuresti sau arhivate la Muzeul Aviatiei.
Familia Coanda a donat in 1969 o jumatate din imobil Academiei Romane cu conditia realizarii acestei Case memoriale.

19. HOTARARE privind desfiintarea Centrului de Sanatate Calan, judetul Hunedoara

In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 529/2010, Consiliul Local al Orasului Calan a preluat managementul asistentei medicale pentru Centrul de Sanatate Calan. Consiliul Local al Orasului Calan, prin Hotararea nr. 128/28.10.2011, a aprobat initierea procedurii de desfiintare a Centrului de Sanatate Calan, judetul Hunedoara. De asemenea, Consiliul Local al Orasului Calan nu si-a exprimat acordul cu privire la transformarea unitatii sanitare in camin pentru persoane varstnice, ceea ce a atras lipsa finantarii acestei unitati sanitare.
Ca urmare a solicitarii Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara si a Consiliului Judetean Hunedoara, prin prezenta Hotarâre Guvernul a decis desfiintarea Centrului de Sanatate Calan, judetul Hunedoara.

20. HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Pausesti-Maglasi, judetul Valcea

Guvernul a aprobat stema comunei Pausesti-Maglasi, judetul Valcea.

21. HOTARARE privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor prin Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Anghel Saligny” al judetului Vrancea, in vederea scoaterii din functiune si casarii si pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006

Se aproba actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat in domeniul public al statului si trecerea acestuia in domeniul privat.

22. HOTARARE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov

Guvernul a hotarat modificarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov

23. HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics” (ELI-NP)

Prin aceasta Hotarare se aproba implementarea infrastructurii de cercetare ELI-NP in perioada 2011-2016, cu finantare din fonduri externe nerambursabile, avand ca beneficiar Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara “Horia Hulubei”.
Proiectul va fi realizat pe platforma Magurele. In cadrul infrastructurii ELI-NP se va studia radiatia fotonica cu caracteristici extreme. Proiectul ELI-NP are potentialul de a fi, pentru multi ani, in prima linie a stiintei pe plan mondial.
Valoarea totala a investitiei este de 1.471.380 mii lei.

24. HOTARARE privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1570/2007 privind infiintarea Sistemului national pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de sera rezultate din surse sau din retinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto

Prezentul act normativ are in vedere solutionarea unor deficiente in definirea si repartizarea responsabilitatilor in reglementarea furnizarii de date si informatii necesare elaborarii inventarului national privind nivelul emisiilor de gaze cu efect de sera.

25. HOTARARE pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 853/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii de utilitate publica „ Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunare-Marea Neagra si lucrari aferente infrastructurii rutiere si de acces”, precum si pentru declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropiere al lucrarii de utilitate publica „Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunare-Marea Neagra si lucrari aferente infrastructurii rutiere si de acces”

Prin aceasta Hotarare se aproba proiectul de investitie al unui pod care face legatura intre partea de nord si cea de sud a Podului Constanta si deviaza circulatia grea de pe DN 39.

26. HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

Prin acest act normativ se infiinteaza, in cadrul ANAF, Directia Generala de Integritate. Aceasta structura va avea atributii pentru crearea unor mecanisme specifice de lupta impotriva fraudarii sistemului fiscal.
Din analiza principalelor vulnerabilitati la coruptie din cadrul ANAF, a reiesit necesitatea crearii unui cadru organizatoric distinct care sa garanteze implementarea in conditii optime si de eficacitate a obiectivelor prevazute in Strategia Nationala Anticoruptie, in conditiile in care structura actuala a ANAF este extrem de vasta si complexa, cuprinzand unele zone sensibile la coruptie prin factori ridicati de risc.

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Transmiterea observatiilor Romaniei in cauza C-157/12, Salzgitter Mannesmann Handel, cerere avand ca obiect pronuntarea unei hotarari preliminare in interpretarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 44/2001 al Consiliului privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala

Guvernul a aprobat Memorandumul prin care transmite la Grefa Curtii de Justitie a Uniunii Europene observatiile scrise in cauza C-157/12, Salzgitter Mannesmann Handel.

2. MEMORANDUM cu tema: Mandatarea reprezentantilor statului in Adunarea generala a actionarilor/Consiliului de administratie, dupa caz, la operatorii economici cu capital sau patrimoniu integral sau majoritar de stat, in vederea luarii masurilor ce se impun in vederea stabilirii unor termene limita de plata a dividentelor/varsamintelor la bugetul de stat, aferente anilor 2011 si 2012

Guvernul a aprobat Memorandumul prin care reprezentantii statului in Adunarea generala a actionarilor sau Consiliul de administratie, dupa caz, sunt mandatati sa ia masurile ce se impun in vederea platii dividendelor/varsamintelor la bugetul de stat, aferente anilor 2011 si 2012.

3. MEMORANDUM cu tema: rectificarea bugetara pe anul 2012

Cheltuielile bugetului de stat aprobate pe anul 2012 sunt in suma de 112.622,5 milioane lei, din care sumele retinute in proportie de 10% de la angajare si utilizare, conform art. 21, alin 4 din Legea privind finantele publice, nr. 500/2002, aferente cheltuelilor prevazute la titlurile: „bunuri si servicii”, „subventii”, „transferuri intre unitati ale administratiei publice”, “alte transferuri”, „asistenta sociala”, „alte cheltuieli” si „cheltuieli de capital” reprezinta 6.126,7 milioane lei.
Cheltuielile bugetului de stat rezultate in urma anularii sumelor retinute sunt in suma de 106.535,8 milioane lei.

Fata de aceasta suma, MFP propune suplimentarea cheltuielilor cu suma totala de 3.502,2 milioane lei. Estimarea se bazeaza pe executia veniturilor si cheltuielilor bugetare pe primele 5 luni ale anului si pe necesitatea platii salariilor majorate cu 8% incepand cu luna iunie.
Bugetul rectificat in varianta propusa de MFP are in vedere cheltuieli totale de 110.038 milioane lei si asigura incadrarea in tinta de deficit stabilita cu FMI de 2,2% din PIB.

Ordonatorii principali de credite au solicitat credite suplimentare in suma totala de 11.470,7 milioane lei, de 3,3 ori mai mult decat suplimentarea propusa de MFP. Daca s-ar acorda, aceasta suplimentare ar afecta incadrarea in deficitul bugetar convenit cu institutiile financiare internationale.

MFP propune ca:
• ordonatorii principali de credite sa reanalizeze solicitarile de suplimentare a cheltuielilor, avand in vedere constrangerile mentionate existente la nivelul bugetului general consolidat.
• Ministerul Sanatatii sa analizeze posibilitatea ca diminuarea veniturilor Fondului national unic de asigurari de sanatate, ca urmare a unei eventuale diminuari a taxei clawback, sa fie acoperita din veniturile proprii ale ministerului

4. MEMORANDUM cu tema: Gazduirea, de catre Romania, in 2014, a Conferintei Regionale pentru Europa (ERC) a Organizatiei Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura /FAO si a Comisiei Europene pentru Agricultura a FAO (ECA), in baza deciziei adoptate la Baku (17-20 aprilie 2012)

Guvernul a aprobat Memorandumul prezentat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin care este prezentata decizia ca Romania sa gazduiasca in 2014 reuniunile Comisiei Europene pentru Agricultura (ECA) si Conferintei Regionale pentru Europa (ERC) a Organizatiei Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura /FAO.

5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deblocarii unui post in Ministerul Administratiei si Internelor

Guvernul a aprobat Memorandumul prin care se propune deblocarea unui post de ofiter de politie in cadrul Directiei Generale Anticoruptie.

6. MEMORANDUM cu tema: Incheierea unui acord cu partea bulgara, prin schimb de note verbale, privind deschiderea unor puncte de trecere a frontierei

Guvernul a aprobat Memorandumul Ministerului Afacerilor Externe privind deschiderea a doua noi puncte de trecere a frontierei intre Romania si Bulgaria, la Dobromir-Severniak si Lipnita-Kainargea.

V. NOTE
1. NOTA privind masurile necesare pentru evitarea suspendarii Programelor Operationale finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) si Fondul de Coeziune (FC)

Guvernul a primit informarea de la Ministerul Afacerilor Europene cu privire la masurile necesare pentru evitarea suspendarii programelor operationale. Concluziile acestei informari sunt:
• Comisia are rezerve in ceea ce priveste indeplinirea angajamentului solicitat partii romane privind separarea functiei de identificare a neregulilor de cea de recuperare a creantelor. Aceasta situatie trebuie clarificata.
• Comisia asteapta o scrisoare din partea autoritatilor romane prin care sa fie comunicat rezultatul cu privire la angajamentele asumate prin scrisoarea din 2 decembrie 2011, precum si situatia finala cu privire la corectiile aplicate.
• Decizia finala a Comisiei pentru continuarea platilor va fi inaintata in a doua jumatate a lunii iulie in urma coroborarii urmatoarelor elemente:
o Confirmarea indeplinirii angajamentelor
o Concluziile rapoartelor DG REGIO
o Discutiile cu autoritatile de management si situatiile finale
o Raportul autoritatii de audit cu privire la functionarea sistemului de verificare a achizitiilor publice
o Misiunea de audit a DG REGIO, care va avea loc in perioada 5-17 iulie.

2. NOTA referitoare la Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Pentru POSDRU sunt avute in vedere urmatoarele masuri:
• Elaborarea unui Plan pentru implementarea recomandarilor cuprinse in raportul de audit al Comisiei pana la sfarsitul lunii iulie 2012 si transmiterea lui catre Comisie.
• Informarea lunara a Comisiei cu privire la stadiul implementarii masurilor.
• Transmiterea la sfarsitul lunii august 2012 a unei solicitari catre Comisie pentru a dispune efectuarea unei misiuni de audit pentru verificarea modului de implementare a recomandarilor.

3. NOTA referitoare la unele initiative legislative parlamentare asupra carora Parlamentul a solicitat punctul de vedere al Guvernului

VI. INFORMARI
1. INFORMARE privind stadiul validarii alegerii autoritatilor executive si constituirea autoritatilor deliberative ale autoritatilor administratiei publice locale conform rezultatelor finale ale scrutinului din luna iunie 2012. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei