Ședinte de guvern

Miercuri, 12 Martie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 12 martie, ora 12.00

I.    PROIECTE DE LEGE – se va trimite catre Parlament
1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 22 octombrie 2013
Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege.

II.    ORDONANŢE DE URGENŢĂ
1.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din  Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
Prin actul normativ adoptat de Guvern se aduc următoarele modificări:
•    Suspendarea, pe o perioadă de 6 luni, a emiterii unor hotărâri  prevăzute de  lege, emise de comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin care se acordă despăgubiri;
•    Suspendarea, pe o perioadă de 6 luni, a emiterii de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a deciziilor de validare sau invalidare a hotărârilor comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
•    Suspendarea, pe o perioadă de 6 luni, a plăţii voluntare a despăgubirilor stabilite prin hotărârile comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
Măsurile nu aduc o restrângere a drepturilor persoanelor îndreptăţite, ci prevăd instituirea unui interval de timp în vederea identificării măsurilor necesare pentru continuarea procesului de acordare a despăgubirilor, potrivit legii.


III.    HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 19 decembrie 2013 şi la Paris la 20 decembrie 2013, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliul Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006
Guvernul a aprobat această Hotărâre prin care se extinde data de finalizare a proiectului până la data de 30 decembrie 2014, modificând corespunzător graficul de finalizare a lucrărilor. Modificările convenite nu sunt de natură să majoreze obligaţiile financiare ale României faţă de BDCE sau să determine noi condiţionări economice faţă de cele convenite iniţial între părţi.

2.    HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.32/2011 privind desemnarea Oficiului Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor provenite din Infracţiuni din cadrul Ministerului Justiţiei , în calitate de oficiu naţional pentru recuperarea creanţelor în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007, republicată
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se eficientizează activitatea de recuperare efectivă a creanţelor provenite din infracţiuni, în special pe componenta de executare a ordinelor de confiscare. Modificările aduse de actul normativ vizează creşterea capacităţii instituţionale a Oficiului Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor provenite din Infracţiuni, care se va organiza la nivel de direcţie iar structura organizatorică a acestuia va fi suplimentată cu 10 posturi, necesare pentru gestionarea sistemului informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni.

3.    HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului     nr.1486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se include Consiliul Naţional al Audiovizualului în lista obiectivelor beneficiare de pază cu efective de jandarmi, cu exceptare de la plată.

4.    HOTĂRÂRE privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Valea Doftanei şi în administrarea Consiliului local al comunei Valea Doftanei, judeţul Prahova
Hotărârea adoptată de Guvern va permite efectuarea unor lucrări de reabilitare ce se pot realiza de către autorităţile publice locale.

5.    HOTĂRÂRE privind trecerea cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Runcu şi în administrarea Consiliului local al comunei Runcu, judeţul Gorj
Hotărârea adoptată de Guvern va permite efectuarea unor lucrări de reabilitare şi modernizare ce se pot realiza de către autorităţile publice locale.  

IV.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: :- aprobarea raportului negocierii Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 250 mil. euro în vederea susţinerii implementării Proiectului privind reforma sectorului sanitar-îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar,    
    - aprobarea semnării textului negociat al Acordului de împrumut (inclusiv a Scrisorilor Suplimentare),
    - acordarea împuternicirii de semnare a Acordului de împrumut Ministrului finanţelor publice şi Ministrului delegat pentru buget
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, în forma rezultată din negocierile bilaterale româno-ucrainene care s-au desfăşurat la Kiev în perioada 7-10 martie 2014
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

V.    INFORMĂRI
1.    INFORMARE privind stadiul pregătirii alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
Guvernul a primit această Informare, informări similare urmând a fi prezentate săptămânal până la alegerile europarlamentare. 
În acest moment, au fost iniţiate demersurile pentru ca instituţiile administraţiei publice centrale să îşi nominalizeze reprezentanţii în Comisia Tehnică Centrală. 
A fost constituit Biroul Electoral Central, având în componenţă 5 judecători ai ÎCCJ, preşedintele şi vicepreşedinţii AEP şi câte un reprezentant al următoarelor partide politice: PSD, PNL, PDL, PMP, PC, UDMR, PRM. 
Bugetul alocat alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European este de 148. 744 mii lei. 
În perioada electorală se va înfiinţa o Comisie de transparenţă, compusă din câte un reprezentant al partidelor politice reprezentate în BEC, un reprezentant al AEP, 2 reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi 2 reprezentanţi ai Clubului Român de Presă. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei