Ședinte de guvern

Sâmbătă, 28 Iunie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 28 iunie, ora 12.00

I.    PROIECTE DE LEGE – se vor trimite către Parlament

1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 27 iunie 2014
Guvernul a aprobat acest proiect de Lege. 

2.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 21 martie 2014 și 27 iunie 2014
Guvernul a aprobat acest proiect de Lege. 

3.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 27 iunie 2014
Guvernul a aprobat acest proiect de Lege.

II.    ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea și completarea Legii petrolului nr. 238/2004
Prin actul normativ adoptat de Guvern se creează cadrul legal prin care conductele de interconectare între sistemul de transport al gazelor naturale din România și sistemele de transport din țările vecine devin parte integrantă a sistemului național de transport al petrolului și gazelor naturale. Neadoptarea acestei Ordonanțe de Urgență putea duce la inoperabilitatea interconectorilor și, pe cale de consecință, la întreruperi ale alimentării cu gaze în situații de criza.

2.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.
Guvernul a aprobat aceasta ordonanță.

III.    HOTĂRÂRI

1.    HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a județului Tulcea.
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei