Miercuri, 18 Decembrie

Nota de Fundamentare -HG nr.1122/18.12.2013

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 1122/2013 pentru aprobarea Structurii organizatorice şi a

Statutului Academiei de Ştiinţe Militare

 

 

 

Secţiunea 1

Titlul prezentului act normativ

 

HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru aprobarea Structurii organizatorice şi a Statutului Academiei de Ştiinţe Militare

 

 

Secţiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

 

1. Descrierea situaţiei actuale

     Prin Legea nr. 56/2012 publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 195 din 26/03/2012, Academia de Ştiinţe Militare se înfiinţează ca instituţie publică de interes naţional în domeniul cercetării ştiinţifice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, de consacrare academică, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii.

       Obiectul de activitate al Academiei de Ştiinţe Militare îl constituie, în principal, dezvoltarea ştiinţelor din sistemul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, în scopul alinierii la cerinţele NATO şi ale Uniunii Europene; promovarea pe plan naţional şi internaţional a cercetărilor ştiinţifice din sistemul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale; coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; fundamentarea necesarului de resurse de finanţare a activităţilor de cercetare-dezvoltare pe termen mediu şi lung din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; crearea cadrului legal pentru introducerea continuă a progresului tehnic în sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

       În conformitate cu prevederile art. 5 şi ale ar. 24 din Legea nr. 56/2012, Academia de Ştiinţe Militare se organizează şi funcţionează potrivit legii de înfiinţare şi a statutului propriu, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea  Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.

11 Prezentul act normativ nu transpune legislaţie comunitară şi nu creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia.

 

2. Schimbări preconizate

      Prin iniţierea prezentului act normativ pentru aprobarea Statutului Academiei de Ştiinţe Militare, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi al acesteia, se urmăreşte executarea prevederilor Legii nr. 56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare.

       În cuprinsul actului normativ sunt reglementate, în principal, următoarele aspecte:

- stabilirea numărul maxim de membri ai Academiei de Ştiinţe Militare;

- criteriile şi procedura de alegere şi de excludere a membrilor titulari şi corespondenţi, precum şi drepturile şi îndatoririle acestora;

- atribuţiile consiliului ştiinţific şi ale preşedintelui;

- organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare, precum şi atribuţiile şi responsabilităţile celor trei secţii ştiinţifice pe care le are în structură.

 Academia de Ştiinţe Militare, denumită în continuare ASM, are în structură un număr de trei secţii ştiinţifice, aprobate de adunarea generală şi poate înfiinţa şi filiale. Secţiile ştiinţifice de specialitate sunt Secţia de Ştiinţe Militare, Secţia de Ordine Publică şi Siguranţă Naţională şi Secţia de Informaţii şi Securitate Naţională.

       Totodată, proiectul de act normativ vizează reglementarea atribuţiilor filialei ASM şi ale organelor de conducere ale acesteia.

3. Alte informaţii - Nu este cazul. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe