Vineri, 17 Decembrie

Nota de Fundamentare - HG nr.1264/17.12.2021

Fișiere atașate

NOTA DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 1264/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale

Secţiunea 1. Titlul prezentului act normativ

Hotărâre a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale

Secţiunea a 2-a. Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale. La nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației au fost înregistrate, în vederea promovării, proiecte de Hotărâre a Guvernului prind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, însoțite de Notele de fundamentare, prin care se solicită alocarea fondurilor necesare asigurării cheltuielilor de funcționare și dezvoltare ale autorităților administrației publice locale, cheltuieli care sunt absolut necesare a fi efectuate până la sfârșitul anului 2021.

 În contextul actualei situații epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 care afectează desfășurarea în parametri normali a activităților economice, unitățile administrativ-teritoriale se confruntă cu un blocaj financiar determinat de:

- necesitatea redirecționării resurselor financiare pentru combaterea efectelor determinate de starea de urgență și starea de alertă ca urmare a pandemiei de coronavirusului SARS-CoV-2;

- necesitatea achiziționării de echipamente de protecție sanitară, aparatură medicală, dezinfectanți și medicamente pentru unitățile sanitare din subordinea consiliilor județene;

- necesitatea asigurării resurselor financiare pentru cofinanțarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă de la Uniunea Europeană, precum și asigurarea finanțării cheltuielilor neeligibile; 

- faptul că au fost luate unele măsuri urgente privind prevenirea răspândirii infecției, cu caracter excepțional, s-au generat cheltuieli suplimentare;

- scăderea încasărilor la bugetele locale ale județelor din taxele locale, coroborate cu închiderea unor afaceri care utilizau bunuri ale consiliilor județene și pentru care datorau chirii sau redevențe a condus la rămânerea fără lichidități şi implicit la imposibilitatea plăţii utilităţilor, salariaţilor şi a furnizorilor;

- sumele alocate pentru echilibrarea bugetelor locale ale județelor, precum și pentru cheltuielile descentralizate au fost limitate ca urmare a constrângerilor bugetului de stat care la rândul lui a trebuit să suporte cheltuielile neprevăzute cu combaterea pandemiei de coronavirus SARS-CoV2.

 

Ca urmare a aspectelor enumerate mai sus au fost transmise de către instituțiile prefectului și consiliile județene proiecte de hotărâri ale Guvernului pentru alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, pentru bugetele locale ale unor unități administrativ-teritoriale, după cum urmează:

 

Județul Alba

Prin adresa comună a Instituției Prefectului – Județul Alba nr. 15.607/G/SC/15.12.2021 și a Consiliului Județean Alba nr. 27.455/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

        Județul Arad

Prin adresa comună a Instituției Prefectului – Județul Arad nr. 9.752/15.12.2021 și a Consiliului Județean Arad nr. 28.772/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

Județul Argeș

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Argeș nr. 23.192/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

Județul Bacău

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Bacău nr. RN24654/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

       Județul Bihor

Prin adresa comună a Instituției Prefectului – Județul Bihor nr. 13.267/15.12.2021 și a Consiliului Județean Bihor nr. 27.539/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

Județul Bistrița-Năsăud

Prin adresa comună a Instituției Prefectului – Județul Bistrița-Năsăud nr. IIB1/25.646/15.12.2021 și a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. IX28949/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

        Județul Botoșani

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Botoșani nr. 16.771/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

Județul Brașov

Prin adresa comună a Instituției Prefectului – Județul Brașov nr. 19.232/15.12.2021 și a Consiliului Județean Brașov nr. 561/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

Județul Brăila

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Brăila nr. 19.008/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

Județul Buzău

Prin adresa comună a Instituției Prefectului – Județul Buzău nr. 15.982/15.12.2021 și a Consiliului Județean Buzău nr. 19.594/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

       Județul Caraș-Severin

Prin adresa comună a Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin nr. 10/20.286/15.12.2021 și a Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 26.760/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

Județul Călărași

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Călărași nr. 10.242/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

Județul Cluj

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Cluj nr. 14.460/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

Județul Constanța

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Constanța nr. 61.896/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

Județul Covasna

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Covasna nr. 17.199/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

Județul Dâmbovița

Prin adresa comună a Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița nr. 12.694/15.12.2021 și a Consiliului Județean Dâmbovița nr. 31.027/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

Județul Dolj

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Dolj nr. 13.923/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

Județul Galați

Prin adresa comună a Instituției Prefectului – Județul Galați nr. 13.168/15.12.2021 și a Consiliului Județean Galați nr. 13.917/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

Județul Giurgiu

Prin adresa comună a Instituției Prefectului – Județul Giurgiu nr. 23.391/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

 Județul Gorj

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Gorj nr. 18.087/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

Județul Harghita

Prin adresa comună a Instituției Prefectului – Județul Harghita nr. 18.353/15.12.2021 și a Consiliului Județean Harghita nr. 70.645/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

Județul Hunedoara

Prin adresa comună a Instituției Prefectului – Județul Hunedoara nr. 11.517/15.12.2021 și a Consiliului Județean Hunedoara nr. 22.503/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

Județul Ialomița

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Ialomița nr. 19.741/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

Județul Iași

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Iași nr. 21.370/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

Județul Ilfov

Prin adresa comună a Instituției Prefectului – Județul Ilfov nr. 14.487/15.12.2021 și a Consiliului Județean Ilfov nr. 20.980/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

Județul Maramureș

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Maramureș nr. 10.781/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

Județul Mehedinți

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Mehedinți nr. 17.753/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

Județul Mureș

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Mureș nr. 15.733/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

 

Județul Neamț

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Neamț nr. 15.526/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

Județul Olt

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Olt nr. 38.245/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

Județul Prahova

Prin adresa comună a Instituției Prefectului – Județul Prahova nr. 19.568/15.12.2021 și a Consiliului Județean Prahova nr. 28.135/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

Județul Satu Mare

Prin adresa comună a Instituției Prefectului – Județul Satu Mare nr. 11.827/15.12.2021 și a Consiliului Județean Satu Mare nr. 26.272/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

Județul Sălaj

Prin adresa comună a Instituției Prefectului – Județul Sălaj nr. 12.926/15.12.2021 și a Consiliului Județean Sălaj nr. 23.960/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

Județul Sibiu

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Sibiu nr. 20.955/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

Județul Suceava

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Suceava nr. 21.673/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

        Județul Teleorman

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Teleorman nr. 14.772/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

Județul Timiș

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Timiș nr. 13.310/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

Județul Tulcea

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Tulcea nr. 14.628/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

Județul Vaslui

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Vaslui nr. 18.948/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

Județul Vâlcea

Prin adresa comună a Instituției Prefectului – Județul Vâlcea nr. 17.243/15.12.2021 și a Consiliului Județean Vâlcea nr. 20.761/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

Județul Vrancea

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Vrancea nr. 15.504/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

Municipiul București

Prin adresa Instituției Prefectului – Municipiul București nr. 29.373/15.12.2021, au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele subdiviziuni administrativ-teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

 

 Având în vedere cele de mai sus, se propune alocarea sumei de 1.029.189 mii lei bugetelor locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

 

 

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe