Luni, 29 Martie

Nota de Fundamentare - HG nr.369/29.03.2021

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației

Secţiunea 1. Titlul prezentului act normativ

Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației

 ecţiunea a 2-a. Motivul emiterii prezentului act normativ

1.Descrierea situaţiei actuale. În prezent este în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.34 din 20 ianuarie 2020, cu modificările ulterioare.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, s-a înfiinţat Ministerul Educaţiei prin divizarea parţială a Ministerului Educaţiei şi Cercetării și înfiinţarea Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării prin preluarea de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării a activităţilor, personalului aferent şi patrimoniului corespunzător domeniului cercetare şi inovare, cu excepţia Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), care rămâne în subordinea Ministerului Educaţiei.      

 

În acest context, structura de  specialitate a administraţiei publice centrale care organizează şi conduce sistemul naţional de educaţie, formare profesională şi cercetare ştiinţifică universitară, trebuie să se organizeze nu numai din punct de vedere al schimbării denumirii, cât și pentru îndeplinirea atribuțiilor în vederea gestionării domeniilor educație și formare profesională din sfera sa de activitate. Prin noua structură se are în vedere punerea în aplicare a Programului de guvernare și îndeplinirea principalei misiuni a Ministerului Educației: de formare, prin educaţie și formare profesională a societăţii româneşti, în acord cu noile cerinţe, derivate din statutul României de ţară membră a Uniunii Europene şi din funcţionarea în contextul globalizării, şi de generare sustenabilă a unei resurse umane naţionale înalt competitive, menită să susțină reașezarea societății pe valori, dezvoltarea unei culturi a succesului bazate pe performanță, muncă, talent, onestitate și integritate, așa cum este stabilit ca obiectiv al proiectului național „România Educată”.

 

Potrivit Regulamentelor UE aplicabile asistenței financiare nerambursabile a Uniunii Europene pentru perioada 2007-2013, perioada de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul programelor se încheie la 31 decembrie 2015, iar Comisia Europeană va rambursa cheltuielile declarate până la data de 31 martie 2017, când fiecare Stat membru are obligația transmiterii la Comisie a documentelor ce formează „pachetul de închidere”.

      Pentru realizarea în condiții optime a procesului de închidere a exercițiului de programare 2007-2013, Comisia Europeană a aprobat, prin decizie [C(2015)2771 din 30 aprilie 2015], orientările pe care statele membre trebuie să le urmeze și a stabilit termene de recomandare pentru anumite etape în cadrul acestui proces, în plus față de termenele prevăzute în regulamentele care guvernează aceste fonduri.

Exercițiul financiar 2007-2013 este considerat închis după acceptarea de către Comisia Europeană a Raportului final de control, emis de către Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, privind declarația de cheltuieli finală și cererea de plată finală a României.

Având în vedere aspectele prezentate, este necesară o nouă hotărâre a Guvernului pentru organizarea și funcționarea Ministerului Educației.

Prezentul act normativ nu transpune legislație comunitară și nu creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia.     Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe