Miercuri, 12 Iunie

Nota de Fundamentare - HG nr.390/12.06.2019

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 390/2019 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Achiziție sediu pentru Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații”

Secţiunea 1.Titlul actului normativ

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Achiziţie sediu pentru Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații”

SECŢIUNEA a 2-a.MOTIVUL EMITERII

1. Descrierea situației actuale.Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (denumită în continuare ANCOM sau Autoritatea) este înființată ca autoritate publică autonomă cu personalitate juridică, sub control parlamentar, finanţată integral din venituri proprii.

ANCOM are rolul punerii în aplicare a politicii naţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi al serviciilor poştale, asigurând, totodată, reglementarea pieţei şi reglementarea tehnică în aceste domenii. Autoritatea administrează şi gestionează resursele limitate din domeniul comunicaţiilor electronice - spectrul de frecvenţe radio, resursele de numerotaţie şi alte resurse tehnice asociate - şi monitorizează benzile de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală. ANCOM controlează îndeplinirea cerinţelor esenţiale privind compatibilitatea electromagnetică, a obligaţiilor privind utilizarea eficientă a spectrului de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală, controlează îndeplinirea obligaţiilor privind utilizarea resurselor de numerotaţie şi a resurselor tehnice asociate, realizează controlul pieţei echipamentelor radio.

Rolul și funcțiile Autorității se desprind și din directivele din domeniul comunicațiilor electronice (Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, directive ce în prezent sunt înlocuite prin Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice) și directivele din domeniul serviciilor poștale .

Atribuțiile și funcțiile ANCOM sunt stabilite atât în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009, cât și în legislația specială din domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale și serviciilor poștale.

În prezent, ANCOM are sediul în imobilul aflat str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3, București, spațiu închiriat începând cu anul 2007.

Activitatea ANCOM de la sediul central se desfășoară în limita a 7.162 mp, din care 6.542 mp reprezintă suprafața utilă pentru spaţii active nemijlocit (birouri), spaţii necesare desfăşurării activităţii unităţii fără personal permanent (arhivă, grupuri sanitare, holuri, case de scară, săli pentru întruniri/ședințe). Diferența de 619,50 mp reprezintă cota din spațiile comune cu ceilalți locatari ai imobilului.

Din cei 6.542 mp, conform repartizării actuale a spațiilor și a gradului de ocupare a acestora, doar 3.480 mp sunt destinați pentru birouri și cabinete și 300 mp pentru cele cinci săli de ședință/conferință/licitații/consiliu, adică ocupate cu personal, restul de spațiu fiind destinat pentru holuri, case de scară, grupuri sanitare, arhivă etc.

La sediul central ANCOM, în spațiile menționate anterior, sunt amenajate 84 de spații cu destinația de birouri și cabinete în care își desfășoară activitatea 325 de persoane. Pe de altă parte, în statul de funcții, în prezent (numărul de posturi alocat compartimentelor care își desfășoară activitatea în sediul central), sunt 410 de posturi (din care, așa cum am amintit mai sus, 325 ocupate) valoare ce urmează să fie modificată dat fiind politica de dezvoltare a ANCOM, ce prognozează o creștere a numărului de posturi aferent statului de funcții cu circa 40 de posturi. În această situație, nu există posibilitatea amenajării unor spații pentru derularea activității acestora.

Imobilul ocupat în prezent în regim de închiriere, pentru care contractul actual expiră la sfârșitul lunii iunie 2021, nu deține suficiente spații pentru: spațiile alocate birourilor ori cabinetelor, derularea cursurilor de formare, săli de întruniri/ședințe, relațiile cu furnizorii, parcarea autovehiculelor instituției, inclusiv a celor destinate monitorizării frecvențelor radio cu atribuire neguvernamentală și/sau a autovehiculelor persoanelor ce relaționează cu instituția.

 

Pe de altă parte, ca urmare a studiului contractat de către ANCOM, realizat de către un expert-evaluator, a rezultat că varianta optimă pentru Autoritate constă în achiziția unui imobil care să deservească nevoile instituției, prin comparație cu celelalte două opțiuni analizate – construirea unui imobil precedată de achiziția unui teren sau continuarea închirierii imobilului pentru sediul central.

2. Schimbări preconizate

 

Prin achiziționarea unui sediu urmează a fi soluționate problemele de spații necesare pentru activitatea ANCOM – structura centrală, care vor corespunde necesităților Autorității:

Spațiu adecvat pentru birouri, atât pentru personalul existent, cât și pentru personalul previzionat;
Asigurarea de spații necesare organizării ședințelor în cadrul Autorității, precum și pentru derularea celorlalte evenimente (cursuri de formare, săli de ședințe interne și/sau ședințe publice și alte evenimente cu participarea „clienților” naționali sau internaționali);
Asigurarea spațiului aferent locurilor de parcare destinate autovehiculelor instituției, inclusiv a autospecialelor destinate monitorizării frecvențelor radio cu atribuire neguvernamentală echipate cu aparatură de măsură.
Asigurare unor spații pentru păstrarea, la sediul central, unor echipamente de monitorizare a spectrului radio cu atribuire neguvernamentală.

Prin achiziția unui imobil care să fie destinat sediului central al Autorității se urmărește:

majorarea spațiilor active nemijlocit (birouri) în funcție de numărul de personal existent și previzionat;
asigurarea utilizării economice a fondurilor publice;
majorarea spațiilor destinate organizării unor ședințe cu participare internă și/sau externă;
majorarea spațiilor destinate parcării autovehiculelor, inclusiv a autospecialelor destinate activității de monitorizare a spectrului radio cu atribuire neguvernamentală;
majorarea unor spații ce vor fi afectate arhivării;
crearea unui/unor spații destinate formării profesionale.

3. Alte informații. Nu au fost identificate. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe