Joi, 26 Iunie

Nota de Fundamentare -HG nr.511/26.06.2014

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 511/2014 privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa reglementată de gaze naturale

Secţiunea 1 - Titlul prezentului act normativ

HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa reglementată de gaze naturale

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale. În conformitate cu prevederile art. 181 alin. (5) din Legea energiei şi gazelor naturale nr. 123/2012, preţul de achiziţie a gazelor din producţia internă pentru piaţa reglementată se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort şi se actualizează de ANRE şi ANRM, în concordanţă cu prevederile Calendarului de eliminare treptată a preţurilor reglementate pentru clienţii finali.

Având în vedere gradul redus de suportabilitate la nivelul clienţilor  casnici, a efortului financiar generat de creşterea preţului final la clienţii noncasnici urmare a procesului de convergenţă a preţurilor producţiei interne la preţurile de import şi de eliminare a preţurilor finale reglementate, autorităţile române au convenit cu organismele financiare internaţionale un calendar de eliminare treptată a preţurilor reglementate la gaze naturale. Acest   document a fost  agreat de către Guvern,  printr-un Memorandum și stabilește eliminarea preţurilor reglementate până la 31 decembrie 2014 pentru clienţii finali noncasnici (cu excepţia cazului în care la această dată se constată existenţa unei diferenţe semnificative între preţul de comercializare a producţiei interne şi pretul european de import care ar putea periclita stabilitatea pieţei,  situaţie  în care    termenul     se    prelungeşte     până la 31 decembrie 2015), iar pentru clienţii casnici procesul menţionat se finalizează la 31 decembrie 2018.

Pentru punerea în practică a calendarului, Guvernul României a adoptat Hotarârea nr. 22/2013 pentru stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa reglementată de gaze naturale.

Până la această dată, calendarul de majorare a preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă, destinate pieţei reglementate, prevăzut în anexa Hotărârii de Guvern nr. 22/2013 a fost aplicat. 

Dinamica sectorului gazelor naturale s-a dovedit a fi mai accelerată faţă de premisele luate în considerare la momentul iniţierii acţiunii de liberalizare a pieţei reglementate de gaze naturale din România.

Din datele furnizate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, nivelul estimat al preţurilor gazelor naturale pe plan european se situează în intervalul 18,15 – 24,00 EUR/MWh pentru luna iulie 2014, respectiv în intervalul 18,80 – 20,80 EUR/MWh pentru trimestrul III 2014.

2. Schimbări preconizate. Se constată că preţul gazelor naturale din producţia internă aplicabil în prezent pentru clienţii noncasnici, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 22/2013 pentru stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa reglementată de gaze naturale, de 89,4 lei/MWh (echivalent cu 20,30 EUR/MWh, la cursul Băncii Naţionale a României comunicat în data de 17 iunie 2014 de 4,4049 lei/EUR) se plasează în intervalul preţurilor estimate la nivelul hub-urilor din Uniunea Europeană atât pentru luna iulie 2014, cât şi pentru trimestrul III 2014.

În acelaşi timp, preţul gazelor naturale din producţia internă aplicabil de la 1 iulie 2014 pentru clienţii noncasnici, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 22/2013 pentru stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa reglementată de gaze naturale, de 109,00 lei/MWh (echivalent cu 24,75 EUR/MWh, la cursul Băncii Naţionale a României comunicat în data de 17 iunie 2014 de 4,4049 lei/EUR) este superior preţurilor maxime estimate la nivelul hub-urilor din Uniunea Europeană pentru trimestrul III 2014.

Prin modificarea legislativă propusă, Guvernul României intenţionează adoptarea unui nou plan de acţiune, compatibil cu noile coordonate referitoare la preţurile actuale precum şi cu previziunile de evoluţie ale acestora pe termen scurt şi mediu.

3. Alte informaţii. 

 

Secţiunea a 3-a - Impactul socio-economic al prezentului act normativ

1.Impactul macroeconomic. Efectul preconizat îl reprezintă stabilirea prețurilor din producția internă la un nivel comparabil cu cel din Uniunea Europeană.

2. Impactul asupra mediului concurential si domeniul ajutoarelor de stat. Efectul preconizat îl reprezintă stabilirea preţurilor din producţia internă la un nivel comparabil cu cel din Uniunea Europeană.

3.Impactul asupra mediului de afaceri. Efectul preconizat îl reprezintă stabilirea preţurilor din producţia internă la un nivel comparabil cu cel din Uniunea Europeană.

4. Impactul social. Prin măsura propusă se intenţionează stoparea creşterii, peste media europeană, a preţurilor pentru clienţii noncasnici din piaţa reglementată, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei. Propunerea modifică calendarul de majorare al preţurilor pentru clienţii casnici şi producători de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei.

5. Impactul asupra mediului. Prezentul act normativ  nu se referă la acest subiect         

6. Alte informatii

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe