Miercuri, 24 Iulie

Nota de Fundamentare - HG nr.524/24.07.2019

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 524/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind determinarea cotei de piaţă, marjei de dobândă, a activelor financiare nete şi a celor care se scad din baza impozabilă, precum şi raportarea indicatorilor necesari calculării taxei pe active, prevăzute la art. 86 - 88 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

Secţiunea 1.Titlul actului normativ

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice privind determinarea cotei de piaţă, marjei de dobândă, a activelor financiare nete şi a celor care se scad din baza impozabilă, precum şi raportarea indicatorilor necesari calculării taxei pe active, prevăzute la art. 86 - 88 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

Secţiunea a 2-a. Motivul emiterii actului normativ

Normele metodologice de calcul al taxei pe active au în vedere atingerea anumitor obiective ale politicii fiscale, care vizează, în principal, abordarea facilă, unitară și coerentă a legislaţiei fiscale de către contribuabili, administrarea coerentă a sistemului de impozite şi taxe și reducerea costurilor de conformare a contribuabililor.

Dată fiind complexitatea prevederilor ce necesită reglementare, la elaborarea proiectului de hotărâre a fost necesară și implicarea altor instituții de specialitate în scopul identificării cu exactitate a elementelor și mecanismelor de calcul al taxei pe active cu privire la care trebuia să fie aduse clarificări, precum și a stabilirii corespondenței cu informațiile de natură contabilă și statistică utilizate potrivit reglementărilor în vigoare elaborate de Banca Națională a României, spre a veni în sprijinul celor cărora li se adresează. De asemenea, acest proces a avut în vedere și considerente de natură administrativ-fiscală, din perspectiva diminuării costurilor de calcul și stabilire a nivelului taxei, prin corelarea cu indicatorii existenți.

În acest sens, au fost organizate întâlniri de lucru și s-a purtat corespondență în mod constant, urmare acțiunilor astfel întreprinse rezultând prezenta hotărâre. Toate aceste elemente au condus la prelungirea termenului estimat inițial, de 45 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului  nr.19/2019.

1. Descrierea situaţiei actuale. Prevederile în vigoare până la aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului  nr.19/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative nu stabilesc reglementarea unor norme metodologice de calcul al taxei pe activele financiare.

1.1. În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislaţie comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia, se vor specifica doar actele comunitare în cauză, însoţite de elementele de identificare ale acestora. Nu este cazul

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe