Joi, 07 Septembrie

Nota de Fundamentare - HG nr. 640/07.09.2017

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018

Secțiunea 1  Titlul prezentului act normativ

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018

Secțiunea 2  Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situației actuale. Programul „Lapte și corn” se derulează în baza Hotărârii Guvernului nr. 714/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate și de panificație acordate pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore și pentru aprobarea conținutului/specificațiilor tehnice ale documentației pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate și de panificație pentru elevi și preșcolari, cu modificările ulterioare.

Programul de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli se implementează anual, în baza unei hotărâri a Guvernului aplicabile în anul școlar respectiv. Specificațiile tehnice ale documentațiilor pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor proaspete în școli sunt prevăzute de ordinul nr. 243/2012 privind furnizarea fructelor proaspete în școli.

Ambele programe se adresează preșcolarilor din grădinițele de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate cu program normal de 4 ore și elevilor din ciclul primar și gimnazial de stat și privat autorizat/acreditat și prevăd distribuția de mere, respectiv de lapte, produse lactate și de panificație. Programul de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli include și măsuri adiacente distribuției de mere, în vederea deprinderii de obiceiuri alimentare sănătoase și pentru familiarizarea copiilor cu mediul rural și originea merelor pe care le consumă.

         Pentru implementarea programelor, se alocă de la bugetul de stat sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată repartizate pe județe și municipiul București. Modalitatea de implementare la nivelul administrației publice locale este aceeași pentru ambele programe – consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București organizează procedurile de achiziție publică pentru furnizarea produselor și derularea măsurilor adiacente, în cazul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli. Ordonatorii principali de credite pentru plata furnizorilor și a prestatorilor, după caz, sunt președinții consiliilor județene și ai primăriilor sectoarelor municipiului București.

Consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București depun la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cereri de plată în vederea recuperării sumelor alocate de la bugetul de stat cu această destinație.

Ca urmare a modificării cadrului legislativ european prin unificarea programului de încurajare a consumului de fructe și legume în școli cu programul de lapte în școli – Regulamentul (UE) 2016/791 din 11 mai 2016 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1308/2013 și (UE) nr. 1306/2013 în ceea ce privește schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu banane și cu lapte și Regulamentul (UE) 2016/795 din 11 aprilie 2016 al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1370/2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole – în baza Cap. IX din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe s-a adoptat Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene.

Având în vedere obiectivele Programul pentru școli al Uniunii Europene de a crea obiceiuri alimentare sănătoase și de a crește consumul de produse locale în rândul copiilor, acesta este construit în jurul a două componente: distribuția de fructe și legume proaspete și lapte de consum și produse lactate fără adaos de lapte praf și punerea în aplicare de măsuri educative aferente. Ca urmare, autoritățile competente naționale pentru aplicarea Programului pentru școli sunt Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Sănătății.

Ordonanța Guvernului creează cadrul legal pentru elaborarea hotărârii Guvernului de aprobare a Programului pentru școli al României în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei privind normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe și legume, de banane și de lapte în instituțiile de învățământ și ale Regulamentului delegat (UE) 2017/40 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe și legume, de banane și de lapte în instituțiile de învățământ și de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei. Pentru asigurarea continuității programului “Lapte și corn” program pentru școli al României include, pe lângă distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate și distribuția produselor de panificație.

Finanțarea programului pentru școli al României se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată repartizate pe județe și municipiul București prin anexă la legile bugetare anuale și din fonduri externe nerambursabile, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, de la titlul X „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, articolul 58.13 „Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)”, reprezentând sprijin financiar din FEGA.

Bugetul pentru implementarea programului pentru școli al României se stabilește anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ca urmare a adoptării actului de punere în aplicare al Comisiei în baza prevederilor art. 5 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2016/795 al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1370/2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole.

Ca urmare a abrogării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, cu modificările și completările ulterioare, pentru cererile de plată aferente anului școlar 2016-2017 vor continua să se aplice prevederile art. 9, 10 și 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2010. De asemenea, contractele de achiziție publică/acordurile-cadru încheiate pentru aplicarea  prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 și a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2010 înainte de data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 sunt supuse dispozițiilor legale în vigoare la data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce privește încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea acestora. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe