Joi, 26 Mai

Nota de Fundamentare - HG nr.714/26.05.2022

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 714/2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate

Secţiunea 1. Titlul actului normativ

Hotărâre privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate

Secţiunea a 2-a. Motivul emiterii actului normativ

2.1.Sursa actului normativ. Art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 144/2021 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă si de canalizare nr. 241/2006, este necesară stabilirea unui cadrul legislative adecvat.

2.2.Descrierea situaţiei actuale. Una din cele mai importante probleme cu care se confruntă România, în domeniul apelor, se referă la implementarea directivei europene privind epurarea apelor uzate urbane.

Dificultățile legate de implementarea acestei directive sunt determinate de gradul redus de asigurare a serviciilor de alimentare cu apă, canalizare și epurare, uzura fizică și morală a infrastructurii aferente și costurile deosebit de mari implicate de respectarea cerințelor europene. Rata de conectare a populației la servicii de canalizare este de 55,8%, fiind cele mai scăzute dintre țările UE. Diferențele dintre zonele urbane și cele rurale sunt foarte mari: în timp ce municipalitățile mai mari se apropie de respectarea standardelor UE, comunitățile mai mici (în special în zonele rurale) înregistrează o întârziere considerabilă.

Gradul scăzut de conectare se explică prin proporția mare și densitatea foarte scăzută a populației rurale comparativ cu restul țărilor europene (în România conectarea unei gospodării din zona rurală costă mult mai mult datorită distanțelor mari între proprietăți).

De asemenea, procentul de conformare cu prevederile directivei este foarte mic deoarece în majoritatea aglomerărilor umane, inclusiv în cele mari și foarte mari, cu peste 10.000 locuitori echivalenți, rata de conectare la rețeaua de canalizare nu este de 99%. 

Mai mult, trebuie menționat faptul că îmbunătățirea operării sistemelor de apă și apă uzată, cu impact asupra nivelului de conformare cu directivele UE, implică și folosirea la capacitate maxima a infrastructurii deja realizate, prin conectarea utilizatorilor la rețele de apă și/sau de canalizare realizate și puse in funcțiune. Astfel, ar trebui să existe obligativitatea utilizatorilor de a se racorda în special la sistemele publice de canalizare existente, dacă nu dețin un sistem individual de colectare și epurare corespunzător, care respectă condițiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.

Această cerință de conectare la sistemele publice de canalizare existente are, de asemenea, și un impact asupra protecției mediului, îndeplinindu-se astfel mai multe cerințe de eficientizare și conformare.

În acest context, o soluție viabilă, în special în aglomerările din mediul rural, este realizarea și exploatarea de sisteme individuale adecvate așa cum prevede directiva și reglementările naționale. Realizarea acestor sisteme se va autoriza acolo unde nu este fezabilă construirea unui sistem public de canalizare și trebuie să asigure același nivel de protecție a mediului ca și sistemul public. 

2.3.

Schimbări preconizate

Actul normativ va contribui la accelerarea implementării Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane. Prin modificările propuse proiectul de act normativ va contribui la:

aplicarea cadrului legislativ prin care să se asigure că sistemele individuale adecvate realizează același nivel de protecție a mediului ca și sistemele de canalizare.
asigurarea conformării în aglomerările sau părți din aceste aglomerări în care sistemul public de canalizare nu este fezabil.
reglementarea sistemelor individuale adecvate și stabilirea condițiilor de descărcare a apelor uzate din acestea în resursele de apă
monitorizarea controlul și raportarea colectării și epurării apelor uzate prin sisteme individuale adecvate
creșterea gradului de colectare și  epurare a apelor uzate în special în mediul rural.
reducerea/eliminarea poluării cu ape uzate menajere.

În Planul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.), au fost prevăzute investiții privind colectarea și epurarea apelor uzate, inclusiv prin sisteme individuale adecvate. Pentru implementare acestuia a fost prevăzută asigurarea unui cadru legislativ corespunzător, ceea ce s-a realizate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.144/2021 privind modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare. În mod particular pentru finanțarea sistemelor individuale adecvate a fost prevăzută reglementarea prin hotărâre a Guvernului a criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul și exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare ape uzate. În acest sens, proiectul de act normativ supus aprobări reglementează următoarele aspecte:

autorizarea sistemelor individuale adecvate în funcție de modul de epurare a apelor uzate;
realizarea de către autoritățile publice locale a unui Registru în către să fie înscrise/înregistrate sistemele individuale adecvate;
construcția sistemelor adecvate în funcție de modul de epurare;
obligația de înscriere/înregistrare a sistemelor individuale adecvate, de către beneficiarii/ deținătorii acestora, în Registrul special constituit;
întreținerea și exploatarea sistemelor individuale adecvate în funcție de modul de epurare inclusiv monitorizarea descărcării apelor uzate epurate în resursele de apă;
obligația realizării de contracte cu firme de vidanjare a beneficiarilor de sisteme individuale adecvate, care doar colectează ape uzate, și a firmelor de vidanjare cu operatorii unor stații de epurare conforme;
controlul sistemelor individuale adecvate;

sancțiuni privind înregistrarea, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate.

Sistemele individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate pot fi autorizate numai acolo unde instalarea unei rețele publice de canalizare nu se justifică din punctul de vedere al impactului asupra mediului sau din motive economice.

Prin excepție pot fi autorizate sisteme individuale adecvate și acolo unde este feazabilă realizarea unei retele de canalizare dar unde aceasta nu este încă construită   cu condiția ca la punerea în funcțiune a sistemelor publice de canalizare deținătorii acestor sisteme individuale au obligația de a se racorda în termen de cel mult un an de zile de la punerea în funcțiune a acestora, în conformitate cu prevederile art. I pct. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.144/2021 pentru modificare Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare.

Construcția sistemelor individuale adecvate trebuie să se realizeze astfel încât să se prevină poluarea mediului și să se asigure protejarea sănătății umane

Sistemele individuale adecvate care vor fi utilizate pentru colectarea sau epurarea apelor uzate vor trebui să respecte următoarele standarde

SR EN- 12566-1: 2016 Staţii mici de epurare a apelor uzate pentru până la 50 persoane. Partea 1: Fose septice prefabricate

SR EN -12566 – 4: 2016 Stații mici de epurare a apelor uzate pentru până la 50 persoane. Partea 4: Fose septice asamblate în situ din kituri de elemente prefabricate

SR EN- 12566-3: 2016 Sisteme mici de epurare a apelor uzate pentru până la 50 persoane - Partea 3: Stații de epurare a apelor uzate menajere ambalate și/sau asamblate la fața locului

SR EN- 12566-6: 2016 Sisteme mici de epurare a apei uzate pentru până la 50 persoane - partea 6: unități de epurare prefabricate pentru efluentul fosei septice

SR EN -12566- 7: 2016 Sisteme mici de epurare a apei uzate pentru până la 50 persoane - partea 7: unități de epurarea terțiară prefabricate Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe