Vineri, 11 Octombrie

Nota de Fundamentare - HG nr.736/11.10.2019

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 736/2019

   privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru municipiul Săcele, județul Brașov

 

 

 
Secţiunea 1

Titlul prezentului act normativ

 

Hotărâre a Guvernului
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru municipiul Săcele, județul Brașov

 
Secţiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

 

1. Descrierea situaţiei actuale

Prin adresa comună a Instituţiei Prefectului - Judeţul Brașov nr. 13834/2019 şi a Consiliului Judeţean Brașov nr. 17367/2019, a fost solicitată suma 5.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru municipiul Săcele, județul Brașov, pentru plata cheltuielilor curente și de capital ale Spitalului Municipal Săcele.
Municipiul Săcele solicită sprijinul în vederea finanțării activității Spitalului Municipal Săcele, pentru perioada următoare, în lipsa acestei finanțări existând riscul blocării activității unității medicale, urmată de posibila închidere a acesteia.
Spitalul Municipal Săcele a fost inaugurat în anul 1946. În data de 1 aprilie 2011, prin H.G. nr. 345/2011, unitatea a fost închisă, odată cu alte 66 de spitale din ţară. Spitalul are demisol, parter, două etaje și mansardă, cu amprenta la sol de 734 mp, o suprafață desfășurată de 2.698 mp si o suprafață utilă de 2.065 mp.
 Începând cu data de 01.07.2017, Municipiul Săcele a redeschis unitatea medicală respectiv Spitalul Municipal Săcele și a alocat un buget pentru funcționarea acestuia în sumă de 1.206 mii lei.  În decursul perioadei iulie – decembrie 2017 s-au încheiat două contracte de servicii medicale cu C.J.A.S. Brașov pe baza unui Ordin de Ministru vizând o structură minimă de funcționare pentru Spitalul Municipal Săcele.
Aferent anului 2018, Consiliul Local al Municipiului Săcele a alocat un buget pentru secțiunea de funcționare de 1.436 mii lei. În anul 2019, Spitalul Municipal Săcele primește în continuare finanțare de la Consiliul Local pentru cheltuieli de funcționare, astfel  s-au alocat 2.050 mii lei până la data prezentă.
Veniturile proprii obținute de Spitalul Municipal Săcele, în baza contractelor încheiate cu C.J.A.S. Brașov sunt insuficiente pentru continuarea activității medicale și pentru susținerea cheltuielilor de funcționare a unității.
Adresabilitatea pacienților este în continuă creștere – față de 416 prezentări contractate la nivelul lunii decembrie 2017, s-a ajuns la 3.311 prezentări pe lună. Astfel, în perioada iulie 2017 – septembrie 2019 s-au înregistrat 43.019 prezentări (cazuri medicale rezolvate).
Comunitatea locală are nevoie ca acest spital să funcționeze, iar adresabilitatea prezentată mai sus confirmă necesitatea existenței serviciilor medicale în Municipiul  Săcele.
Cheltuielile spitalului au crescut proporțional cu extinderea activității medicale aprobată cu Ordin de ministru. Consiliul Local Săcele susține extinderea activității medicale pentru Spitalul Municipal Săcele și cheltuielile minime de funcționare până la acest moment.
Pentru funcționarea Spitalului Municipal Săcele și pentru continuitatea actului medical este nevoie de sprijin financiar în sumă de 5.000 mii lei, pentru perioada septembrie – decembrie 2019, pentru următoarele categorii de cheltuieli: amenajarea spațiilor medicale, utilități absolut necesare pentru confortul pacienților, medicamente, reactivi, alte obiecte de inventar, conform următorului tabelului:

D E N U M I R E A

I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

TOTAL –

mii lei

TIT.II -BUNURI SI SERVICII

 

2.770,00

 

Încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

50,00

 

Apă, canal și salubritate

20.01.04

5,00

 

Piese de schimb

20.01.06

10,00

 

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

8,00

 

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

50,00

 

Reparații curente

20.02

50,00

 

Hrana pentru oameni

20.03.01

50,00

 

Medicamente

20.04.01

120,00

 

Materiale sanitare

20.04.02

687,00

 

Reactivi

20.04.03

750,00

 

Uniforme și echipament

20.05.01

10,00

 

Lenjerie și accesorii de pat

20.05.03

10,00

 

Alte obiecte de inventar

20.05.30

700,00

 

Reclamă și publicitate

20.30.01

50,00

 

CHELT. CU CHIRIILE

20,30,04

200,00

 

Materiale de laborator

20.09

20,00

 

TIT. XI – ALTE CHELTUIELI

 

30,00

 

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

30,00

 

TIT. XIII – ACTIVE NEFINANCIARE

 

2.200,00

 

Active fixe

71.01

2.200,00

 

TOTAL GENERAL

 

5.000,00

 

Din punct de vedere al poziționării geografice, Municipiul Săcele se învecinează cu localitățile rurale: Tărlungeni, Teliu, Budila, Vama Buzăului, Măieruș, Hărman și Prejmer, localități care pot fi deservite de servicii de asistență medicală spitalicească în cadrul Spitalului Municipal Săcele.

Folosind datele de la Institutul Național de Statistică – Direcția Județeană de Statistică Brașov, se estimează că din punct de vedere al numărului total al locuitorilor județului Brașov care este de 631.165 locuitori, 77.334 locuitori (12,25% din populația județului), pot fi deserviți de Spitalul Municipal Săcele. La acest număr de locuitori din zonă, se adaugă și populația neînregistrata în birourile de evidență a populației din Cartierul Gârcini, fapt pentru care Spitalul Municipal Săcele este o instituție care trebuie să funcționeze și care asigură celorlalte spitale din județ o triere a pacienților acuți și cronici.

Din data de 01.05.2018, Spitalul Municipal Săcele funcționează cu spitalizare continuă, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, conform structurii aprobate de Ministerul Sănătății și în baza contractelor de servicii medicale (spitalizare continuă, spitalizare de zi, ambulatoriu integrat și de specialitate), încheiate cu C.J.A.S. Brașov.

La ora actuală, Spitalul este deservit de 35 medici și 104 de asistenți medicali, infirmiere și personal auxiliar, urmând ca în perioada imediat următoare să se ocupe posturile vacante de medici, asistenți medicali și personal auxiliar, până la o structură de personal în număr de 281 persoane, cu doua linii de gardă permanente.

Prezentul act normativ a fost elaborat în baza prevederilor art. 1 lit. c) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009.

2.Schimbări preconizate

Având în vedere faptul că autoritatea administraţiei publice locale nu dispune de fondurile necesare, în temeiul art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, prin prezentul act normativ se propune alocarea sumei de 5.000 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru municipiul Săcele, județul Brașov, pentru plata cheltuielilor curente și de capital. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe