Joi, 20 Septembrie

Nota de Fundamentare - HG nr.757/20.09.2018

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Hotărârea Guvernului nr. 757/2018 privind aprobarea desfășurării activităților de susținere a candidaturii României la Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor în cadrul Conferinței Plenipotențiarilor, ce va avea loc la Dubai, Emiratele Arabe Unite, în perioada 29 octombrie – 16 noiembrie 2018, și a normativelor de cheltuieli pentru acțiunile de protocol şi cu caracter cultural-artistic ce se vor efectua în cadrul activităților de susținere a candidaturii României.

 

Secţiunea 1

Titlul actului normativ

Hotărâre privind aprobarea desfășurării activităților de susținere a candidaturii României la Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor în cadrul Conferinței Plenipotențiarilor, ce va avea loc la Dubai, Emiratele Arabe Unite, în perioada 29 octombrie – 16 noiembrie 2018, și a normativelor de cheltuieli pentru acțiunile de protocol şi cu caracter cultural-artistic ce se vor efectua în cadrul activităților de susținere a candidaturii României.

 

Secţiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situației actuale

Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT) a fost înființată în anul 1865 și a devenit în anul 1947 agenția specializată a Națiunilor Unite pentru comunicații și tehnologia informației, având 193 de state membre și peste 750 de membri de sector.

UIT are drept rol coordonarea resurselor globale de spectru radio și a orbitelor pentru sateliți și dezvoltă standardele tehnice care asigură interconectarea rețelelor și tehnologiilor. Organizația internațională acționează în vederea creșterii nivelului de acces la servicii de telecomunicații, precum și pentru încurajarea implementării noilor tehnologii în domeniul societății informaționale în comunitățile defavorizate din acest punct de vedere, din întreaga lume.

România este membră a UIT încă din anul 1866, iar începând cu anul 1994 a fost aleasă membră a Consiliului UIT, ca reprezentantă a Regiunii C – Europa de Est şi Asia de Nord.

Potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 20/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru participarea în cadrul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, precum şi pentru semnarea acordurilor sau aranjamentelor tehnice de coordonare a utilizării frecvenţelor radio în zonele de frontieră, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2016, România este reprezentată în cadrul UIT de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societății Informaţionale (MCSI) şi Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), cele două autorități de stat susținând, în cadrul UIT, politica şi strategia națională în domeniu.

În data de 20 februarie 2018, MCSI a transmis către Secretariatul-general al UIT scrisoarea oficială prin care anunță candidatura României la un nou mandat în cadrul Consiliului UIT, cu ocazia alegerilor care vor avea loc în cadrul Conferinței Plenipotențiarilor UIT din 2018 (PP-18), ce va avea loc, în perioada 29 octombrie – 16 noiembrie 2018, la Dubai, Emiratele Arabe Unite.

Alegerea României, pentru următorii patru ani, în calitate de membru în Consiliul UIT, va determina ca țara noastră să aibă un cuvânt de spus în politica generală a UIT şi îi va oferi posibilitatea de a contribui la realizarea obiectivelor acesteia spre beneficiul tuturor membrilor, în condiții echitabile, în cea mai importantă organizație mondială în domeniul comunicațiilor.

Având în vedere importanța deciziilor luate de către Consiliul UIT, prezența României în această structură va garanta statului român accesul la informații importante privind dezvoltarea sectorului comunicațiilor și tehnologiei informației, precum și posibilitatea de a lua parte la luarea deciziilor, atribute esențiale pentru orice stat în care dezvoltarea acestui sector este primordială.

Ținând cont de faptul că România candidează la Consiliul UIT pe unul din cele cinci locuri alocate Regiunii C, șapte candidaturi fiind deja depuse, iar până la expirarea termenului pot fi prezentate și altele, precum și faptul că la exprimarea votului sunt chemate toate cele 193 de state membre ale UIT, în vederea maximizării șanselor ca România să fie aleasă pentru un nou mandat în cadrul Consiliului UIT este necesar să se desfășoare activități intense de susținere a candidaturii României, inclusiv prin organizarea în cadrul Conferinței Plenipotențiarilor a unor acțiuni de protocol corespunzătoare, cu respectarea standardelor și a practicii stabilite la nivelul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor.

Toate aceste elemente relevă caracterul deosebit al activității organizate și, implicit, necesitatea asigurării unor acțiuni de protocol corespunzătoare.

În conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea instituțiilor interesate, se pot aproba și alte normative de cheltuieli pentru acțiuni de protocol cu caracter deosebit, precum și alte măsuri necesare în vederea desfășurării normale și eficiente a acțiunilor de protocol în țară și în străinătate, pe bază de justificări fundamentate.

Referitor la activitățile de susținere a candidaturii precizăm că acestea constau în următoarele acțiuni: identificarea principalilor actori cu influență în rândul statelor membre UIT și a liderilor acestora prezenți la conferință (lideri de organizații regionale, state cu influență într-un anumit grup), în vederea obținerii sprijinului acestora, contactarea fiecărui stat membru în parte, în vederea obținerii sau reconfirmării sprijinului acestora pentru candidatura României, participarea la toate evenimentele organizate în cadrul conferinței pentru popularizarea candidaturii și prezentarea avantajelor României prin comparație cu celelalte state candidate la Regiunea C.

Activitățile de susținere a candidaturii României se vor realiza de delegația ANCOM, stabilită astfel încât să se asigure, în mod adecvat, susținerea candidaturii României pentru un nou mandat la Consiliul UIT, în cadrul Conferinței Plenipotențiarilor UIT (PP-2018). Din delegația ANCOM pot face parte și reprezentanți ai altor instituții publice, precum și din cadrul Parlamentului României, având în vedere importanța pe care delegațiile prezente la Conferința Plenipotențiarilor o acordă sprijinului politic.

În vederea realizării acțiunilor de mai sus este necesară deplasarea, în cadrul delegației ANCOM, a unui număr de aproximativ 30 de persoane, fiecare participant având mandat individualizat și urmând să asigure diverse misiuni în perioade diferite pe parcursul celor trei săptămâni de desfășurare a Conferinței. Numărul de persoane menționat mai sus se justifică și având în vedere faptul că, pe lângă acțiunile de susținere a candidaturii, membrii delegației vor participa și la grupurile de lucru organizate pe parcursul conferinței și vor avea obiective de reprezentare a intereselor României în dezbaterea subiectelor aflate pe agenda evenimentului, ceea ce presupune gestionarea unui număr important de documente, care acoperă subiecte diferite din domeniul de activitate al organizației, precum și participarea la reuniuni de coordonare ale organizațiilor regionale participante (UE, CEPT etc) sau grupuri de lucru organizate ad-hoc pe diverse subiecte. Cele două activități principale, respectiv susținerea candidaturii și participarea la lucrările conferinței, se vor desfășura în paralel, astfel încât, în mod uzual, statele angajate în alegeri deplasează delegații care să poată susține ambele activități.

Întrucât membrii Parlamentului României se deplasează în străinătate potrivit normelor proprii, în cuprinsul actului normativ este necesar să se prevadă în mod expres faptul că persoanele care vor face parte din delegația ANCOM vor beneficia de aceleași drepturi ce se acordă personalului ANCOM trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, respectiv drepturile prevăzute pentru categoria I de deplasare din Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare. De la această regulă se impune o excepție referitoare la indemnizația de cazare aferentă delegației ANCOM formate din maxim 30 de persoane pe care ANCOM o suportă integral din bugetul acesteia, aprobat pentru anul 2018, de la titlul ″Bunuri și servicii″, cod 20 articolul ″Deplasări, detașări, transferări″, cod 20.06, alineatul ″Deplasări în străinătate″, cod 20.06.02, în limita prevăzută prin Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 pentru categoria a II-a de indemnizație de deplasare.

Cu privire la organizarea unor acțiuni de protocol cu caracter deosebit, în vederea susținerii candidatorii României, în cadrul Conferinței Plenipotențiarilor UIT (PP-2018), menționăm că acestea vizează organizarea unui eveniment de promovare, de tip recepție, în cadrul căruia se prezintă elemente din cultura și valorile țării candidate.

În acest scop este necesară aprobarea următoarelor normative de cheltuieli pentru acțiunile de protocol, de tip recepție, cu prezentarea unui program cultural-artistic susținut de artiști români:

închirierea spațiului pus la dispoziție de organizatori pentru organizarea recepției și a aparaturii tehnice aferente organizării recepției (sonorizare, lumini, personal, etc);
oferirea unei mese tradiționale în cadrul recepției, pentru aproximativ 1000 de participanți;
materiale necesare amenajării spațiului închiriat pentru organizarea recepției (bannere, aranjamente florale);
onorariul pentru artiștii care vor susține programul cultural-artistic cu specific românesc, organizat în cadrul recepției;
cadouri pentru participanții de la recepția de susținere a candidaturii României;
materiale promoționale tipărite pentru a fi oferite pe tot parcursul Conferinței Plenipotențiarilor UIT (PP-2018);
transportul prin intermediul serviciilor specializate de curierat și/ sau transport marfă a materialelor tipărite (broșuri, pliante, invitații etc – estimate la 4500 buc.), a cadourilor (diverse obiecte de protocol – estimate la 1.700 buc.) și a materialelor necesare amenajării spațiului în care va avea loc recepția de susținere a candidaturii României pentru un nou mandat la Consiliul UIT (bannere, roll-up-uri, bannere tip spider, steaguri, elemente de decor cu specific național etc), precum și altele asemenea.

ANCOM, în calitate de autoritate responsabilă de coordonarea activităților de susținere a candidaturii României, suportă plata cheltuielilor aferente acțiunilor de susținere a candidaturii României pentru un nou mandat la Consiliul UIT, în cadrul Conferinței Plenipotențiarilor din Emiratele Arabe Unite, din bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat pentru anul 2018.

      Astfel, actul normativ propus spre adoptare trebuie să prevadă faptul că finanțarea cheltuielilor necesare pentru acțiunile de susținere a candidaturii României, în cadrul Conferinței Plenipotențiarilor din Emiratele Arabe Unite, și anume cheltuielile prevăzute în anexa la proiectul de act normativ, precum și cheltuielile de transport, indemnizația de deplasare și alte cheltuieli prevăzute de lege, aferente deplasării unui număr maxim de 30 de persoane care vor face parte din delegația ANCOM, va fi asigurată din bugetul de venituri și cheltuieli al ANCOM, autoritate publică autonomă cu personalitate juridică, sub control parlamentar, finanțată integral din venituri proprii, aferent anului curent (2018).

Totodată, actul normativ trebuie să prevadă faptul că pentru participarea la celelalte activități desfășurate în cadrul Conferinței Plenipotențiarilor (de exemplu, grupurile de lucru organizate pe parcursul conferinței în paralel cu activitățile de susținere a candidaturii), instituțiile publice care reprezintă România în UIT pot trimite propriile delegații, fără obligația încadrării în numărul maxim de 30 de persoane necesar activităților de susținere a candidaturii.

De asemenea, având în vedere numărul mare de participanți estimat să participe la Conferința PP-2018 (peste 2.000 de persoane), fapt ce, de regulă, generează creșteri ale prețurilor pentru serviciile de cazare în locul desfășurării evenimentului, în vederea asigurării participării României la Conferința PP-2018 pentru susținerea candidaturii țării pentru un nou mandat la Consiliul UIT este necesar să se prevadă posibilitatea efectuării de plăți pentru serviciile de cazare, pe baza documentelor justificative, cu depășirea plafonului de cazare stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 pentru categoria I de indemnizație de deplasare, fără ca aceste cheltuieli să depășească limita prevăzută pentru categoria a II-a de indemnizație de deplasare, prevăzută în anexa la actul normativ indicat, pentru țara în care are loc deplasarea.

Precizăm că Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 prevede pentru categoria I de indemnizație de deplasare, pentru țara în care va avea loc Conferința PP-2018, o indemnizație de cazare în cuantum de 100 USD pe noapte, în timp ce tariful mediu pentru cea mai ieftină categorie de cazare menționata în lista unităților de cazare disponibilă pe pagina de Internet dedicată acestui eveniment http://www.pp18dubai.ae/hotel.php depășește cu mult această sumă. Prin urmare, majorarea plafonului de cazare este necesar pentru a asigura prezența țării noastre la Conferința PP-2018 în vederea susținerii candidaturii pentru un nou mandat la Consiliul UIT.  Pentru a avea în vedere economicitatea utilizării fondurilor afectate acestui eveniment se are în vedere totuși limitarea cheltuielilor aferente indemnizației de cazare la nivelul stabilit prin anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 pentru categoria a II-a de indemnizație de deplasare. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe