Miercuri, 17 Septembrie

Nota de Fundamentare -HG nr.807/17.09.2014

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie

Secţiunea 1 - Titlul prezentului act normativ

HOTĂRÂRE pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale. Conform art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007 "Acordarea de masuri de ajutor de stat impune autoritatilor publice elaborarea unor scheme de ajutor de stat sau ajutoare de stat individuale, care trebuie sa prevada cel putin urmatoarele elemente: obiectivul, modalitatea acordarii ajutorului de stat, precum si cuantumul fondurilor allocate in acest scop din bugetul autoritatilor publice centrale sau locale, in conformitate cu legislatia in domeniu".

Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de principal furnizor de ajutor de stat în România, are ca obiectiv alocarea eficientă şi transparentă a resurselor bugetare prin politica ajutorului de stat pentru realizarea de investiţii şi reducerea decalajelor economico-sociale faţă de media statelor membre ale Uniunii Europene.

În acest sens, Ministerul Finanţelor Publice a derulat, pe parcursul perioadei 2007-30.06.2014, Programul Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor de investiţii din fonduri alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale, sub formă de granturi.

Astfel, au fost instituite 5 scheme de ajutor de stat, având ca scop:

dezvoltarea şi modernizarea IMM-urilor;
susţinerea acelor proiecte de investiţii de mare anvergură, cu importante efecte în economie, orientate spre sectoare de activitate de vârf care constituie o sursă a unui transfer de tehnologie semnificativ;
dezvoltarea regională  prin realizarea de investiţii care utilizează tehnologii noi şi creează locuri de muncă;
favorizarea extinderii şi diversificării activităţilor economice ale întreprinderilor situate în regiunile cel mai puţin favorizate;
obţinerea unui efect multiplicator în economie, prin antrenarea şi a altor investiţii conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii.

Pe total scheme, în perioada 2007-30.06.2014, Ministerul Finanţelor Publice a emis acorduri pentru finanţare în valoare de peste 738 mil. euro pentru susţinerea proiectelor de investiţii în valoare de peste 2,4 miliarde euro, care au generat aproximativ 23 mii de noi locuri de muncă.

Ajutorul de stat acordat acestor companii va fi returnat prin contribuţii directe la bugetul general consolidat şi bugetele locale pe perioada implementării investiţiilor şi 5 ani de la finalizarea acestora.

2. Schimbări preconizate. Conform prevederilor tranzitorii din Orientările comunitare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014–2020 adoptate în data de 28 iunie 2013, perioada de valabilitate a schemelor de ajutor de stat regional derulate de Ministerul Finanţelor Publice, a fost prelungită până la 30.06.2014.

În vederea asigurării continuităţii mecanismelor de susţinere a investiţiilor realizate în România şi în conformitate cu prevederile Orientărilor comunitare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014 – 2020 şi ale  Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, având în vedere:

impactul pozitiv generat de implementarea schemelor de ajutor de stat derulate de Ministerul Finanţelor Publice în perioada 2007-30.06.2014, respectiv:
atragerea şi dezvoltarea investiţiilor străine în România,
creşterea semnificativă a contribuţiei intreprinderilor finanţate la dezvoltarea regională prin plata de taxe şi impozite la bugetul statului,
dezvoltarea furnizorilor locali de active, materii prime şi materiale,
contribuţii la balanţa import/export a României (mare parte din producţia realizată în urma acestor investiţii este destinată exportului);
consolidarea unor ramuri industriale cu tradiţie în România (ex. sectorul auto);
susţinerea acelor proiecte de investiţii de mare anvergură, cu importante efecte în economie, orientate spre sectoare de activitate de vârf care pot constitui o sursă a unui transfer de tehnologie semnificativ;
favorizarea extinderii şi diversificării activităţilor economice ale întreprinderilor situate în regiunile cel mai puţin favorizate;
necesitatea sprijinirii mediului de afaceri interesat de oportunităţile oferite prin intermediul măsurilor de ajutor de stat, în concordanţă cu priorităţile naţionale privind dezvoltarea economică.
solicitarea expresă a mediului de afaceri exprimată în mai multe rânduri privind prelungirea perioadei de aplicare a schemelor de ajutor de stat care finanţează active în paralel cu schema de ajutor de stat care finanţează crearea de noi locuri de muncă, conform Orientărilor privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020.

În contextul economic și politic existent în prezent în țările limitrofe zonei U.E., vecine României, țara noastră poate oferi, pe lângă un climat de stabilitate macro-economică și politico-socială, o serie de măsuri de sprijin pentru atragerea și stimularea investițiilor în conformitate cu prevederile europene în materie. Astfel, în vederea asigurării unui mediu investiţional atractiv, pe lângă competenţele recunoscute la nivelul resursei umane disponibile pe piaţa muncii, inflaţia redusă şi o politică fiscală atractivă (una din cele mai reduse rate de impozit pe venit din regiune - 16%, neimpozitarea profitului reinvestit şi facilităţi pentru investiţii în parcuri industriale), măsurile de natura ajutorului de stat reprezintă instrumente suplimentare de atragere a investiţiilor străine. Prin astfel de măsuri se vizează încurajarea realizării de noi investiţii de către parteneri noi sau tradiţionali ai României cât şi potenţiale relocări din afara spaţiului U.E.

Având în vedere cele prezentate mai sus, Ministerul Finanţelor Publice a elaborat o nouă schemă de ajutor de stat care promovează dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor.

Prin iniţierea prezentului act normativ se intenţionează încurajarea participării active a întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni şi redresarea economiei româneşti, prin stimularea realizării de investiţii în active fixe de înaltă tehnologie, pentru realizarea de produse cu valoare adaugată mare, adresate atât pieţei interne cât şi competitive la export.

Susţinerea investiţiilor are în vedere dezvoltarea capacitătii productive a economiei naţionale cât şi creşterea contribuţiilor întreprinderilor finanţate prin plata de taxe şi impozite la bugetul general consolidat al statului, precum şi la bugetele locale. Aceste avantaje justifică efectuarea cheltuielilor din bugetul de stat pe care măsura de sprijin financiar le implică.

Ajutorul de stat este un instrument ce trebuie utilizat pentru susţinerea mediului de afaceri în vederea reducerii şomajului către un nivel comparabil cu cel de la începutul crizei economice.

Noua schemă de ajutor de stat are în vedere finanţarea sub formă de sume nerambursabile, în limita intensităţii maxime admise, a costurilor cu active corporale şi necorporale, precum şi a costurilor privind închirierea construcţiilor, aferente investiţiei iniţiale. Valoarea maximă a cheltuielilor considerate eligibile aferente închirierii construcţiilor a fost stabilită în urma evaluării ex-post a schemelor de ajutor de stat administrate de Ministerul Finanţelor Publice.

Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza schemei până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat. Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2023, în limita bugetului anual alocat schemei.

Ajutorul de stat se acordă dacă are un efect stimulativ şi contribuie la dezvoltarea regională şi se plăteşte după efectuarea totală sau parţială a cheltuielilor eligibile aprobate prin acordurile pentru finanţare.

Prin prezentul act normativ se urmăreşte instituirea unei reguli procedurale care vizează descrierea etapelor, a termenelor şi a documentelor necesare pentru obţinerea acordului pentru finanţare şi plata ajutorului de stat, având ca obiectiv eficientizarea procesului de analiză, acordare şi plată.

3. Alte informaţii. Ajutorul de stat se acordă cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat şi Hotărârea Guvernului nr.517/2014 privind intensitatea maxima a ajutorului de stat regional in perioada 2014-2020 pentru investitii initiale. 

Schema de ajutor de stat este exceptată de la obligaţia notificării în vederea obţinerii Deciziei de aprobare din partea Comisiei Europeane.

Comisia Europeană trebuie informată în termen de 20 de zile lucrătoare de la data aprobării actului normativ.

Secţiunea a 3-a - Impactul socioeconomic al prezentului act normativ

1. Impactul macroeconomic. Aplicarea acestei scheme urmăreşte stimularea creşterii economice prin realizarea de investiţii şi are efect multiplicator în ceea ce priveşte dezvoltarea furnizorilor de materii prime, materiale, instalaţii şi utilaje, a prestatorilor de servicii etc.

1.1 Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat. Ajutorul de stat se acordă sub formă de fonduri nerambursabile de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni Generale. Consiliul Concurentei a transmis avizul nr.

2. Impactul asupra mediului de afaceri. Prezentul act normativ urmăreşte sprijinirea tuturor întreprinderilor care realizează investiţii, participând astfel activ la reducerea decalajelor economice dintre regiuni.

3. Impactul social. Realizarea de investiţii are un impact pozitiv pe termen scurt, mediu şi lung, având în vedere:

dezvoltarea activităţilor economice ale întreprinderilor situate în regiunile cel mai puţin favorizate
scăderea şomajului prin crearea de noi locuri de muncă
creşterea nivelului de trai
utilizarea produselor şi serviciilor oferite de furnizorii locali.

4. Impactul asupra mediului. Nu este cazul

5. Alte informaţii. Nu au fost identificate Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe