Miercuri, 16 Nov

Nota de Fundamentare -HG nr.862/16.11.2016

Fișiere atașate

 NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecție civilă

Secțiunea I Titlul prezentului act normativ

Hotărârea Guvernului privind aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecție civilă

Secțiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situației actuale. Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, stabilește că una din atribuțiile protecției civile este protecția populației, a bunurilor materiale, a valorilor culturale și arhivistice, precum și a mediului împotriva efectelor dezastrelor și a conflictelor armate.

Protecția populației și a bunurilor din patrimoniul cultural național de efectele atacurilor din aer se realizează prin sistemul național de adăpostire, care cuprinde:

- adăposturi pentru puncte de comandă destinate Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență;

- adăposturi publice de protecție civilă aflate în administrarea consiliilor locale;

- fondul privat de adăpostire realizat de operatorii economici și proprietarii de imobile.

Adăposturile de protecție civilă sunt spații special proiectate, executate, dotate, echipate și autorizate.

Ca urmare a prezentării în cadrul ședinței Consiliul Suprem de Apărare a Țării a unei „Informări privind situația actuală a fondului național de adăpostire a populației și direcții de acțiune viitoare”, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – instituție cu atribuții în domeniul reglementării și controlului adăpostirii, a fost responsabilizat, de către acest for, cu elaborarea proiectului Concepției naționale de protecție prin evacuare și adăpostire a personalului autorităților administrației publice centrale și locale, instituțiilor publice, operatorilor economici și a populației, în situații de conflict armat. La nivelul Executivului, Concepția a fost însușită printr-un Memorandum semnat de către toate ministerele și instituțiile cu responsabilități în domeniu, ulterior Concepția a fost aprobată prin Hotărârea CSAT nr. 107/2015.

Potrivit art. 21 alin.(2) lit. a) din Concepție, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență elaborează proiectul hotărârii de amendare, în vederea conformării, a Hotărârii Guvernului nr. 560/2005 privind categoriile de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă și a celor la care se amenajează puncte de comandă, cu modificările și completările ulterioare.

Concepția are în vedere situația în care întrebuințarea instrumentelor politice, economice și diplomatice pentru detensionarea unei posibile situații de criză a eșuat, iar pentru gestionarea efectelor unui potențial conflict armat asupra economiei, populației și instituțiilor publice trebuie întreprinse măsuri de protecție prin evacuare și adăpostire.

Scopul măsurilor de protecție prin evacuare și adăpostire îl reprezintă limitarea pierderilor de vieți omenești și asigurarea continuității conducerii politice și administrative a țării, în special, prin scoaterea unor categorii de personal și materiale/echipamente din zona de conflict sau din cea în care sunt planificate acțiuni militare în locații/zone care asigură condiții de desfășurare a activității.     

Potrivit art. 7 din Concepție, protecția prin adăpostire a personalului autorităților administrației publice centrale și locale, instituțiilor publice, operatorilor economici și a populației în situații de conflict armat se realizează în trei faze (1. fondul de adăpostire realizat din timp de pace, 2. fondul de adăpostire completat prin amenajarea, în timp scurt, a unor subsoluri și a altor spații, 3. fondul de adăpostire de la pct.2 consolidat și completat potrivit necesarului).

În acest context, amendarea Hotărârii Guvernului nr. 560/2005 urmărește realizarea protecției prin adăpostire în faza 1, respectiv a adăposturilor construite din timp de pace. Din cauza modificării structurii Hotărârii Guvernului nr. 560/2005, raportat la normele de tehnică legislativă, s-a impus elaborarea unui alt act normativ și abrogarea hotărârii în discuție.

În plus, s-au constat unele impedimente în aplicarea  Hotărârii Guvernului nr. 560/2005, astfel, categoriile de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, în prezent, sunt enumerate la modul general, individualizarea lor practică fiind anevoioasă. Pentru a se depăși acest impediment se impune detalierea și gruparea acestor categorii în funcție de criteriile impuse de norma de nivel superior și de caracteristicile construcțiilor unde se pot realiza  adăposturi de protecție civilă și puncte de comandă, în condiții optime de construcție și juste din punct de vedere al costurilor de execuție a acestor construcții. Acest fapt a generat ridicarea pragului ariei desfășurate a construcțiilor în funcție de care se stabilesc categoriile de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă.

Tot astfel, în actuala reglementare nu este clar prevăzută construirea adăposturilor de protecție civilă în stațiile de metrou; din acest motiv stațiile de metrou realizate după intrarea în vigoare a Hotărârea Guvernului nr. 560/2005 au fost construite fără adăposturi de protecție civilă. Această situație determină imposibilitatea valorificării acestor spații subterane din punct de vedere al protecției civile, remedierea reclamă o prevedere expresă în acest sens.

De asemenea, din cauza caracteristicilor constructive improprii deservirii scopului declarat din punct de vedere al protecției civile, se impune reducerea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea punctelor de comandă de protecție civilă. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe