Miercuri, 23 Ianuarie

Nota de Fundamentare -OG nr.7/23.01.2013

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la Ordonanţa Guvernului nr. 7 /2013
privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

 

 


Secţiunea 1
Titlul actului normativ

Ordonanţă privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale


Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

Îndeplinirea angajamentului asumat prin Scrisoarea de Intenţie semnată cu Fondul Monetar Internaţional şi respectiv prin Memorandumul de Înţelegere semnat cu Comisia Europeană, parte integrantă a Acordului de Înţelegere de tip Preventiv semnat cu Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană prin care România s-a angajat să elimine, în baza unor calendare convenite cu aceştia, preţurile şi tarifele reglementate pentru consumatorii finali de gaze naturale şi să instituie un impozit care să capteze o parte din veniturile suplimentare pe care le vor realiza operatorii economici ca urmare a dereglementării preţurilor menţionate mai sus.

1. Descrierea situaţiei actuale În contextul crizei economice mondiale şi a creşterii continue a preţurilor internaţionale la combustibil, în sectorul energetic naţional se înregistrează o creştere substanţială a preţurilor gazelor naturale, concomitent cu scăderea puterii de cumpărare a consumatorilor, cu efect negativ multiplicator în economie, fapt care reclamă măsuri economice care să asigure o suportabilitate graduală a acestei disfuncţionalităţi la nivelul consumatorilor de gaze naturale.
În paralel, se constată că operatorii economici care desfăşoară cumulativ activităţi de extracţie şi comercializare a gazelor naturale, obţin venituri suplimentare din vânzarea acestora, ca efect al dereglementării preţurilor la gaze naturale, fără ca aceştia să înregistreze cheltuieli proprii suplimentare rezultate din desfăşurarea activităţilor respective care să determine aceste venituri suplimentare.
Cu alte cuvinte, există un dezechilibru evident între veniturile realizate de operatori economici care desfăşoară activităţi de extracţie şi comercializare a gazelor naturale şi costurile pe care aceştia le suportă, deoarece o parte din aceste venituri sunt obţinute din cauze independente de aceştia, nefiind un efect direct al activităţii pe care o desfăşoară.


2. Schimbări preconizate Aceste circumstanţe impun adoptarea unor măsuri economice care să asigure stabilitatea financiară a economiei constând în:
a) instituirea unui impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute de operatorii economici care desfăşoară activităţi de extracţie şi comercializare a gazelor naturale;
b) direcţionarea acestui impozit către bugetul de stat în vederea asigurării ajutoarelor financiare destinate acoperirii unei părţi din cheltuielile de alimentare cu gaze naturale ale consumatorilor vulnerabili de gaze naturale şi pentru reducerea deficitului bugetar.


Pentru atingerea obiectivului propus, prezenta ordonanţă instituie norme juridice clare privind contribuabilii care au obligaţia plăţii impozitului asupra veniturilor suplimentare, respectiv modalitatea de calcul şi plată a acestuia, astfel încât termenele de plată, modalitatea de stabilire a impozitului şi sumele de plată, să fie precise, iar contribuabilii să poată urmări şi înţelege corect sarcina fiscală ce le revine.

În sinteză, prezenta ordonanţă stabileşte următoarele reguli:
• impozitul asupra veniturilor suplimentare rezultate din vânzarea gazelor naturale se datorează de operatorii economici care desfăşoară cumulativ activităţi de extracţie şi comercializare a gazelor naturale din România din teritoriul naţional, în marea teritorială, în zona contiguă şi/sau zona economică exclusivă a României din Marea Neagră;
• cota de impozitare este de 60% din baza de calcul;
• baza de calcul o constituie veniturile suplimentare pe care operatorul economic le obţine din vânzarea gazelor naturale, ca efect al dereglementării pieţei naţionale de gaze naturale, din care se deduc redevenţele aferente veniturilor suplimentare respective precum şi investiţiile în segmentul upstream, dar fără a depăşi 30% din veniturile suplimentare;
• deducerea investiţiilor în segmentul upstream reprezintă valoarea investiţiilor din fiecare perioadă de referinţă, respectiv luna, precum şi valoarea investiţiilor reportate din perioadele de referinţă anterioare, înregistrate în evidenţa contabilă potrivit reglementărilor legale în vigoare;
• veniturile suplimentare pentru care se instituie obligaţia de plată a impozitului se determină pe baza următoarei formule de calcul:
VS = [( PCC – PRCC)*VGCC + (PCNC– PRCNC)*VGCNC]
Unde:
VS – venitul suplimentar
VI – valoarea investiţiilor în segmentul upstream în perioada pentru care impozitul asupra veniturilor suplimentare este datorat;
PCC – preţul gazelor naturale din producția internă proprie destinate revânzării consumatorilor casnici potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului privind preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa reglementată de gaze naturale;
PRCC – preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru consumatorii casnici în anul 2012, respectiv 495 lei/1000 m3, ajustat cu ratele IPC în anii următori anului 2013 până la data aplicării;
VGCC – volumele de gaze din producţia internă vândute pentru consumatorii casnici;
PCNC – preţul gazelor naturale din producția internă proprie destinate revânzării consumatorilor noncasnici potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului privind preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa reglementată de gaze naturale;
PRCNC – preţul de achiziție a gazelor naturale din producţia internă proprie pentru consumatorii noncasnici în anul 2012, respectiv 495 lei/1000 m3, ajustat cu ratele IPC în anii următori anului 2013 până la data aplicării;
VGCNC – volumele de gaz din producţia internă vândute consumatorilor noncasnici
IPC – indicele preţurilor de consum publicat de Institutul Naţional de Statistică din România.
• în situaţia în care operatorul economic înregistrează, potrivit formulei de calcul, un venit suplimentar negativ, acesta nu datorează impozit suplimentar;
• declararea şi plata impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale se efectuează lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se calculează acest impozit;
• impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale se administrează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, potrivit Ordonanţei Guvernului 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


3. Alte informaţii Nu este cazul Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe