Vineri, 07 August

Nota de Fundamentare - OUG nr.133/07.08.2020

Fișiere atașate

NOTA DE FUNDAMENTARE

la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.  133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri de distribuire a acestora

Secțiunea 1. Titlul prezentului act normativ

Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri de distribuire a acestora

Secțiunea a 2-a. Motivul emiterii actului normativ

1.Descrierea situației actuale. Anul 2020 este un an de o importanță majoră pentru România, în care se impune realizarea unei reforme profunde și o eficientizare practică a sistemului de management al fondurilor europene, pentru a evita problemele întâmpinate și riscurile asociate acestora în perioada de programare 2007-2013 și în perioada 2014-2019.

Comisia Europeană a adoptat Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. C(2020) 347 final din 21 ianuarie 2020 prin care a fost aprobată modificarea Programului Operațional ”Ajutorarea Persoanelor Defavorizate”.

            Având în vedere măsurile luate la nivelul întregii Uniuni Europene, precum și la nivelul României, în contextul epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pentru care a fost stabilită starea de urgență prin Decretul 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungit prin Decretul 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, măsuri continuate prin instituirea stării de alertă pe teritoriul României, prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prelungită prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, este necesară inițierea de măsuri pentru reducerea impactului socioeconomic pe care epidemia de coronavirus SARS-CoV-2 îl poate avea în perioada imediat următoare, cu efect pe termen scurt, mediu și lung asupra grupurilor vulnerabile.

              Baza legală europeană este constituită în prezent de Regulamentul nr. 223/2014 al Parlamentului european și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane care înlocuiește legislația europeană anterioară în domeniu.

              În sensul prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 223/2014 Ministerul Fondurilor Europene a fost desemnat ca Autoritate de management, iar Ministerul Finanțelor Publice prin Autoritatea de Certificare și Plată  a fost desemnat ca  Autoritate de certificare pentru POAD.

              Totodată, Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi (AA) îndeplinește funcția de autoritate de audit pentru POAD, iar Autoritatea de Certificare și plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice (ACP) este desemnată ca autoritate de certificare și ca organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană pentru POAD.

             Având în vedere existența unei finanțări europene prin Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD), implementat în România prin Programul operațional ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD), s-a ajuns la concluzia ca este necesară modificarea modalității de implementare a acestui program în ceea ce privește sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de materiale școlare, rechizite și vestimentație necesare frecventării școlii.

              Astfel, este necesară revizuirea măsurii P2.1 - precaritate materială de bază (lipsa materialelor școlare), asistență constând în acordarea de materiale școlare, rechizite și vestimentație necesare frecventării școlii, așa după cum este ea azi în vigoare în cadrul Programului Operațional POAD, în sensul înlocuirii mecanismului noncompetitiv de achiziție a materialelor școlare de către Ministerul Educației și Cercetării cu mecanismul noncompetitiv prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, justificat de dificultatea implementării acestei măsuri prin intermediul oferirii unor materiale școlare achiziționate direct de către o instituție centrală și care nu se suprapune pe nevoile specifice și diferite ale elevilor din diverse regiuni ale țării, alături de introducerea, pe lângă materiale școlare – rechizite, și a oferirii de articole de vestimentație necesare frecventării școlii. Ministerul Educației și Cercetării a constatat că abandonul școlar din categoria elevilor aflați în risc de sărăcie extremă nu este cauzat doar de lipsa rechizitelor, ci și de lipsa acută a vestimentației necesare frecventării școlii. Astfel, se impune lansarea unui apel noncompetitiv, implementat de Beneficiarul Ministerul Fondurilor Europene, prin structura de specialitate, cu ajutorul Organizațiilor partenere institutia prefectului și administrațiile publice locale, prin care Beneficiarul să realizeze achiziția de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, care să fie distribuite, în baza listelor comunicate de administrațiile publice locale, prin intermediul instituțiilor prefectului, către Beneficiar, destinatarilor finali. Aceștia vor utiliza tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru a achiziționa, de la unitățile comerciale specializate, aflate pe lista unității emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, materiale școlare, rechizite și vestimentație necesare frecventării școlii.

          Deoarece în această perioadă generată de criza virusului COVID-19, una dintre cele mai afectate categorii de persoane este categoria copiilor cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, având în vedere abandonul școlar ridicat, provocat și de închiderea școlilor și lipsa accesului la învățământului online, pentru care sunt necesare măsuri de sprijin pentru reducerea abandonului școlar, sprijin constând mai ales în asigurarea materiale școlare necesare pentru a evita manifestarea riscului de sărăcie extremă în rândul populației celei mai expuse riscurilor de orice natură, se justifică necesitatea asigurării unor condiții minime de participare la școală prin oferirea de materiale școlare.

          Având în vedere contextul pandemiei COVID-19, coroborat cu necesitatea respectării recomandărilor de distanțare socială, a fost introdusă posibilitatea folosirii tichetelor pe suport electronic prin modificarea Regulamentului, în sensul permiterii folosirii acestui mecanism. Prin corelare, în cadrul POAD se introduce posibilitatea utilizării mecanismului de acordare a sprijinului educațional - materiale școlare, rechizite și vestimentație necesare frecventării școlii pentru cei mai dezavantajați copii din învățământul de stat prin intermediul tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional.

         Având în vedere necesitatea imediată de a crea și consolida mecanismul de implementare a procedurilor privind acordarea de materiale școlare, pe de o parte, precum și adăugarea posibilității oferirii de vestimentație necesară frecventării școlii, respectarea acestor reguli prin asigurarea unui control eficient al acordării de materiale școlare, rechizite și vestimentație necesară frecventării școlii, se impune adoptarea de măsuri de reglementare cu caracter imediat.

          În scopul asigurării existenței unor mecanisme și competențe eficace de asigurare a respectării procedurilor, se relevă necesitatea de a eficientiza modalitatea de acordarea de materiale școlare către copiii cei mai defavorizați, prin sublinierea rolurilor pe care le au instituția prefectului și administrațiile publice locale. În acest demers, se impune adoptarea unor măsuri imediate, urgente, care nu pot fi amânate. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe