Luni, 30 Martie

Notă de Fundamentare - OUG nr.38/30.03.2020

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice

Secţiunea 1. Titlul prezentului act normativ

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice

Secţiunea a 2-a. Motivul emiterii prezentului act normativ

1. Descrierea situației actuale.  Prin intermediul dispozițiilor art. 50 din anexa nr.1 la Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 212 din 16 martie 2020, a fost prevăzută obligația autorităților din cadrul administrației publice de a lua măsurile necesare pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane,inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

 

Una dintre modalitățile de punere în aplicare la nivelul administrației publice a măsurilor menționate în Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 212 din 16 martie 2020, implică comunicarea prin mijloace electronice aspect care presupune posibilitate utilizării în practică a semnăturii electronice.

La nivel european regulile generale privind utilizarea semnăturii electronice sunt reglementate de dispozițiile Regulamentului UE nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

În prezent, legislația națională nu reglementează utilizarea semnăturii electronice în cadrul activităților desfășurate de către  autoritățile și instituțiile publice.

 

Desfășurarea activității instituțiilor și autorităților publice prin mijloace electronice în deplină siguranță și în condiții de legalitate necesită adoptarea unor măsuri care să fie aplicabile la nivelul acestora, astfel încât, ținând cont și dispozițiile Regulamentului UE nr. 910/2014, să se asigure recunoașterea efectelor juridice depline înscrisurilor electronice și a semnăturii electronice, astfel încât aplicarea la nivel național a dispozițiilor legale europene să dobândească eficiență practică.

 

În contextul declarării stării de urgență pe teritoriul României, rezultă fără echivoc necesitatea adoptării în regim de urgență a măsurilor menționate anterior, care să permită o comunicare eficientă prin mijloace electronice atât între autoritățiile, respectiv instituțiile publice, cât și între acestea și persoanele fizice și juridice, astfel încât să se asigure o exercitare corespunzătoare a atribuțiilor și competențelor autorităților și instituțiilor publice, dar și a drepturilor persoanelor fizice și juridice.

2. Schimbări preconizate. Adoptarea proiectului Ordonanței de urgență privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice vizează următoarele aspecte:

-reglementarea cadrului general privind utilizarea semnăturii electronice și a documentelor electronice la nivelul autoritățiilor și instituțiilor publice;

-reglementarea  faptului că actele emise în format electronic de către autoritățile și instituțiile publice, semnate cu semnătură electronică calificată, sunt asimilate înscrisurilor autentice

- prevederea expresă a posibilității autorităților și instituțiilor publice de a stabili tipul de semnătură electronică utilizată pentru semnarea actelor interne emise în format electronic de către acestea din urmă, astfel încât acestea să poată alege tipul de semnătură electronică corespunzătoare și care răspunde cel mai bine cerințelor specifice activității fiecăreia dintre aceste autorități și instituții publice;

-introducerea obligativității autorităților și instituțiilor publice de a primi înscrisurile semnate cu semnătură electronică, asigurând astfel eficiență practică la nivel național a dispozițiilor Regulamentului nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE;

-reglementarea posibilității autorităților și instituțiilor publice de a stabili, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, în relația cu persoanele fizice și juridice tipul de semnătură electronică aplicabilă pentru utilizarea de către acestea din urmă a unui serviciu disponibil online prestat de respectivele autorități și instituții publice

-stabilirea în mod expres  înscrisurile semnate cu semnătură electronică avansată sunt asimilate cu înscrisurile sub semnătură privată, în ceea ce privește condițiile și efectele lor;

-obligativitatea autorităților și instituțiilor publice de a pune la dispoziție portaluri proprii sau să utilizeze astfel de instrumente puse la dispoziție de către terți, în vederea primirii documentelor electronice;

-regelementare unor mecanisme alternative pentru situațiile în care, din motive obiective, autoritățile si instituțiile publice se află în  imposibilitatea primirii în format electronic a documentelor transmise în acest format de către persoanele fizice sau juridice a documentelor. În acest sens, a fost prevăzută ca variantă alternativă utilizare poștei electronice, stabilind tototdată faptul că, în situația în care autoritățile și instituțiile publice au primit documente în format electronic, acestea au obligativitatea de a emite răspuns în aceeași modalitate, excepție făcând situația în care există o cerere contrară din partea persoanei fizice sau juridice în cauză.

- în vederea unei informări corespunzătoare a persoanelor fizice și juridice cu privire la modalitatea de primire a documentelor adresate în format electronic autorităților și instituțiilor publice electronice, a fost prevăzută obligativitatea acestora de a publica în mediul online informații în acest sens.

3. Alte informații. Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe