Vineri, 04 August

Nota de Fundamentare - OUG nr. 52/04.08.2017

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule

Secţiunea 1 - Titlul prezentului act normativ

Ordonanță de urgență privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii prezentului act normativ

1.Descrierea situaţiei actuale . Administraţia Fondului pentru Mediu este instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, finanţată integral din venituri proprii, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Începând cu anul 2007, s-a instituit obligația de a fi plătită, sub diverse forme, taxa pentru autovehicule, după cum urmează:

      -în baza prevederilor art. 214^1 – 214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, privind reglementarea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule - pentru perioada 1 ianuarie 2007 - 30 iunie 2008 -  abrogate începând cu 01.07.2008;

     -în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată cu modificări prin Legea nr. 140/2011, cu modificările și completările ulterioare - pentru perioada 1 iulie 2008 - 12 ianuarie 2012 –abrogată începând cu 13.01.2012;

     -în baza Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare - pentru perioada 13 ianuarie 2012 - 14 martie 2013 –abrogată începând cu 15.03.2013;

     -în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare - pentru perioada 15 martie 2013 - 31 ianuarie 2017 –abrogată începând cu 01.02.2017 prin art. XII din Legea nr. 1 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a fost sesizată cu cereri de decizii preliminare având ca obiect prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, prevederi în temeiul cărora se puteau restitui sumele reprezentând diferenţa de sumă plătită în cazul în care taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, achitată, este mai mare decât timbrul rezultat din aplicarea prezentelor prevederi privind timbrul de mediu.

Prin art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările ulterioare, a fost reglementată restituirea sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015, prin cerere, pe cale administrative,  pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora.

Referitor la această modalitate de restituire a sumelor încasate cu nerespectarea dreptului unional, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a statuat la data de 30.06.2016 prin Hotărârile pronunțate în cauzele C–288/14, Ciup și C-200/14, Câmpean faptul că această modalitatea de restituire contravine principiului cooperării loiale, principiului echivalenței și principiului efectivității.

Totodată, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene s-a pronunţat la data de 09 iunie 2016 în cauza C-586/14, Budișan, astfel: „Articolul 110 TFUE trebuie interpretat în sensul că se opune ca statul membru respectiv să scutească de această taxă autovehiculele deja înmatriculate pentru care a fost plătită, dar nu a fost restituită o taxă în vigoare anterior declarată incompatibilă cu dreptul Uniunii”.

Din jurisprudența constantă a Curții de Justiţie a Uniunii Europene reiese că dreptul de a obține rambursarea unor taxe percepute de un stat membru cu încălcarea dreptului Uniunii reprezintă consecința și completarea drepturilor conferite justițiabililor de dispozițiile dreptului Uniunii care interzic astfel de taxe. Statul membru este, așadar, obligat, în principiu, să ramburseze taxele percepute cu încălcarea dreptului Uniunii - Hotărârea din 6 septembrie 2011, Lady & Kid și alții, C 398/09, nepublicată încă în Repertoriu, punctul 17, precum și Hotărârea din 19 iulie 2012, Littlewoods Retail și alții, C 591/10, nepublicată încă în Repertoriu, punctul 24.

     Prin abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare, a fost abrogat și punctul 2 din Ordonanța Guvernului nr. 40/2015 de modificare a art. 12, care reglementa procedura administrativă simplificată de restituire a taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, iar în aceste condiții s-a creat un vid legislativ care a generat un blocaj în activitatea de restituire a acestor sume. 

      Urmare abrogării prevederilor legate de restituirea taxei auto, în prezent, Agenția Națională de Administrare Fiscală se confruntă cu următoarele situații:

- popriri și validări de popriri pe conturile organelor fiscale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, având drept consecință îngreunarea desfășurării în condiții normale a activității acestora;

- aplicarea sechestrelor pe bunurile administrațiilor fiscale și Administrației Fondului pentru Mediu;

- identificarea și parcurgerea de către contribuabilii-creditori și a altor căi prevăzute de lege pentru forțarea executării titlurilor executorii (plângeri penale, acțiuni în contencios administrativ pentru amendarea conducătorilor organelor fiscale, etc);

- sufocarea serviciilor juridice cu întocmirea și susținerea în instanță a unui număr foarte mare de contestații la executările silite pornite de executorii judecătorești împotriva Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

   Totodată, prin neadoptarea unor măsuri urgente pentru deblocarea situației, există riscul de:

- creștere incontrolabilă a nemulțumirilor cetățenilor care solicită restituirea taxei;

- afectare gravă a activității administrațiilor fiscale și a Administrației Fondului pentru Mediu unde numărul executărilor crește în fiecare zi, și, implicit, afectarea colectării veniturilor bugetare, respectiv a execuției bugetare;

- creștere a nivelului sumelor suplimentare pe care bugetul general consolidat va trebui să le suporte, reprezentând cheltuieli de judecată, cheltuieli de executare silită, dobânzi, etc., care se situează la circa 13-36% în raport cu valoarea taxei propriu-zise cerută la restituire, în situația în care restituirea nu se realizează pe cale administrativă.

    Agenția Națională de Administrare Fiscală și Administrația Fondului pentru Mediu se confruntă în prezent cu următoarea situație:

- numărul cererilor de restituit și numărul hotărârilor judecătorești neachitate sau achitate doar parțial (conform graficelor stabilite) la nivel național este de 180.834 iar valoarea totală a acestora este de 411,77 mil. lei;

- numărul hotărârilor judecătorești neachitate sau achitate doar parțial (conform graficelor stabilite) la nivelul Administrației Fondului pentru Mediu este de 3.908, iar valoarea totală a acestora este de 36,5 mil. lei;

- executări silite demarate împotriva organului fiscal și Administrației Fondului pentru Mediu de către contribuabilii-creditori, prin executor judecătoresc, în baza hotărârilor judecătorești obținute;

- sumele suplimentare față de taxa propriu-zisă încasată, care s-au plătit  contribuabililor sub formă de cheltuieli de judecată, cheltuieli de executare, dobânzi, etc. sunt semnificative (între 13 și 36% în funcție de tipul de taxă și modul de restituire), respectiv 303,86 milioane lei, față de 1.339,8 milioane lei taxă restituită;

- sumele suplimentare care s-au plătit de către Administrația Fondului pentru Mediu contribuabililor sub formă de cheltuieli de judecată, cheltuieli de executare, dobânzi, etc. sunt semnificative respectiv 6,7 milioane lei, față de 14,9 milioane lei taxă restituită. Menționăm faptul că în perioada 2010 – 2017 au fost virate suplimentar sume prin poprirea contului Administrației Fondului pentru Mediu, în cuantum de 4,3 milioane lei.

   Totalul sumelor încasate defalcat și restituite, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxă pe poluare pentru autovehicule, taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbru de mediu pentru autovehicule:

- taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule - valoare estimată încasată 1.381 mil. lei, din care s-au restituit 88,80 mil. lei;

- taxa pe poluare pentru autovehicule – valoare estimată încasată 2.908,39 mil. lei, din care s-au restituit 1.019,37 mil. lei;

- taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule – valoare estimată încasată 720,95 mil. lei, din care s-au restituit 199,66 mil. lei;

- timbrul de mediu pentru autovehicule - valoare estimată încasată 2.780,60 mil. lei, din care s-au restituit 20,85 mil. lei. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe