Miercuri, 09 Decembrie

Nota de Fundamentare -OUG nr.57/09.12.2015

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la ordonanța de urgență a guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

Secțiunea 1 - Titlul prezentului act normativ

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

Secțiunea a 2-a - Motivul emiterii prezentului act normativ

1.Descrierea situației actuale. Construcția bugetară pentru anul 2016 se bazează pe prognoza indicatorilor macroeconomici și ia în considerare toate actele normative, cu impact asupra veniturilor și cheltuielilor bugetare, adoptate în ultima perioadă.

Noul Cod fiscal adoptat în acest an de către Parlament precum și devansarea aplicării unor măsuri din acesta au ca impact diminuarea veniturilor bugetare pe anul 2016 cu cca.10,2 miliarde lei.         

La estimarea cheltuielilor s-au avut în vedere măsurile care au fost adoptate atât de către Parlament cât și de către Guvern în anul 2015  care au ca efect în anul 2016 majorarea cheltuielilor bugetare cu cca. 13,0 miliarde lei.

Dintre măsurile cu impact asupra cheltuielilor bugetului general consolidat pe anul 2016, exemplificăm: dublarea alocației de stat pentru copii (1,8 miliarde lei), majorarea indemnizațiilor veteranilor de război și ale persoanelor persecutate din motive etnice și politice (0,6 miliarde lei), majorarea cu 25% a salariilor pentru personalul din unitățile sanitare (1,8 miliarde lei), majorarea cu 15% a salariilor pentru personalul din sistemul de învățământ (1,7 miliarde lei), majorarea cu 12% a salariilor pentru personalul din instituțiile publice  de  subordonare locală (1,3 miliarde lei), majorarea cu 25% a salariilor pentru personalul din sistemul de asistență socială (556 milioane lei) inclusiv a indemnizațiilor persoanelor cu handicap (240,6 milioane lei), majorarea cu 10% a salariilor pentru restul personalului bugetar (3.026 milioane lei),  actualizarea normelor de hrană și echipament pentru militari și polițiști (1 miliard lei), instituire pensii de serviciu pentru grefieri, personalul navigant, personalul diplomatic și consular, funcționarii publici parlamentari (0,3 miliarde lei).

În aceste condiții, deficit bugetar (cash) pe anul 2016 se estimează la 2,8% din PIB, ceea ce corespunde unui deficit ESA de 2,95% din PIB.

În prezent, politica bugetară trebuie să respecte anumite constrângeri în ceea ce privește deficitul bugetar, constrângeri instituite prin reglementări europene.

Una dintre aceste constrângeri vizează nivelul Deficitului bugetar contabil calculat potrivit metodologiei Sistemului European de Conturi (deficit ESA), care trebuie să nu depășească 3% din PIB.

Această regulă este instituită prin Protocolul nr.12 privind procedura aplicabilă deficitelor excesive, anexă la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. România a ratificat Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene prin Legea nr.13/2008.

În vederea respectării acestei reguli și având în vedere necesitatea asigurării implementării măsurilor de relaxare fiscală dar și a sustenabilității cheltuielilor bugetare, este necesară aprobarea în regim de urgență a unui set de măsuri fiscal-bugetare.

Capitolul I

Salarizarea în anul 2016 a personalului plătit din fonduri publice

Începând cu anul 2011, salarizarea personalului din sectorul bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit prevederilor acestei legi, salariile de bază, soldele/salariile de funcție, indemnizațiile lunare de încadrare de care beneficiază personalul din sectorul bugetar se determină prin înmulțirea coeficientului de ierarhizare prevăzut în anexele la lege (stabilit între 1 și 15) și valoarea de referință (600 lei).

Aplicarea prevederilor acestei legi urmează a se realiza în mod etapizat, prin modificarea succesivă, după caz, a salariilor de bază, soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare de încadrare, prin legi speciale anuale de aplicare.

Astfel, în perioada 2011-2014, salarizarea personalului din sectorul bugetar a fost reglementată succesiv, prin următoarele acte normative:

       - Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

       - Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;

       - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale;

       - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare;

       - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

Prin aceste acte normative a fost recuperată diminuarea cu 25% a drepturilor salariale în plată, aprobată prin Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar.

   Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe