Miercuri, 23 Decembrie

Nota de Fundamentare -OUG nr.61/23.12.2015

Fișiere atașate

NOTĂ   DE   FUNDAMENTARE

la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice 

Secţiunea 1 - Titlul actului normativ

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice 

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale. Având în vedere complexitatea domeniului reglementat prin Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 464 din 26 iunie 2015, termenele foarte scurte și insuficiente pentru elaborarea normelor de aplicare a legii și pentru înființarea comisiilor de insolvență la nivel central și teritorial,

luând în considerare, pe de o parte,  impactul financiar asupra bugetului de stat şi, pe de altă parte, imposibilitatea de a asigura funcționarea comisiilor de insolvență cu resursele financiare și umane existente,

având în vedere imposibilitatea materială a înființării imediate a unor structuri prevăzute în Legea nr. 151/2015, dată fiind necesitatea operării unor modificări funcționale și organizatorice la nivelul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor şi a dezvoltării unei baze umane solide, care să constituie premisele funcţionării unui sistem sustenabil în materia insolvenței persoanei fizice,  

ținând cont că, potrivit Legii nr. 151/2015, trebuie înființate 42 de comisii de insolvență la nivel teritorial, precum și o comisie de insolvență la nivel central, fiind necesar să se creeze o nouă structură pentru care trebuie alocate resurse, pentru a putea funcționa,

în condițiile în care, la nivelul administrației publice, resursele actuale sunt, uneori, insuficiente pentru a asigura desfășurarea activității curente în mod adecvat, este imposibil ca acestea să susțină funcționarea unei noi structuri,

întrucât un sistem care să funcționeze în întreaga țară, care să asigure corectitudinea și transparența nu poate fi creat până la data de  26 decembrie 2015, data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2015, conform art. 93 teza întâi din Lege, cu atât mai mult cu cât Legea nr. 151/2015 nu cuprinde reglementări cu privire la toate aspectele necesare funcționării sistemului, unele aspecte trebuind reglementate ulterior adoptării acesteia,

având în vedere că, la nivelul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor s-a elaborat proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 151/2015, urmare a consultărilor cu toți factorii interesați – ministere, corpurile profesionale, asociațiile profesionale, reprezentanții debitorilor – astfel încât să se asigure un cadru legal eficient și coerent, care să ajute la implementarea în mod optim a Legii nr. 151/2015,   

deoarece intrarea în vigoare a Legii nr. 151/2015 este condiţionată de existența structurilor care să asigure cadrul indispensabil pentru desfășurarea procedurii insolvenței,

întrucât neadoptarea, în regim de urgență, a măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență, ar determina imposibilitatea aplicării procedurii administrative de insolvență pe bază de plan de rambursare și a procedurii simplificate de insolvență, în condițiile inexistenței, respectiv subdimensionării structurilor administrative de implementare a acestei proceduri,

ținând cont de faptul că ne-prorogarea termenului de intrare în vigoare ar genera disfuncționalități importante în activitatea de înfăptuire a justiției, prin raportare la procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active, cu consecințe grave pe planul respectării exigențelor dreptului de acces la justiție și de derulare a procesului în termen rezonabil, este necesară prorogarea intrării în vigoare a Legii nr. 151/2015.

2. Schimbări preconizate. Având în vedere :

- elaborarea la nivelul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor a proiectului de hotărâre de Guvern pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 151/2015, urmare a consultărilor cu toți factorii interesați – ministere, corpurile profesionale, asociațiile profesionale, reprezentanții debitorilor – astfel încât să se asigure un cadru legal eficient și coerent, care să ajute la implementarea în mod optim a Legii nr. 151/2015, ce necesită parcurgerea procesului de avizare interinstituțional;

- necesitatea organizării concursurilor pentru angajarea personalului în cadrul Comisiilor de insolvență;

- înființarea Comisiilor de insolvență atât la nivel central cât și teritorial;

- dotarea materială ( spații pentru birouri, calculatoare, birotică, autoturisme, utilități, s.a.) vor necesita un timp mai lung, se propune prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, pentru data de 31 decembrie 2016. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe