Joi, 02 Iunie

Nota de Fundamentare - OUG nr.74/02.06.2022

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Ordonanța Guvernului nr. 74/2022 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii,  ai sistemului pensiilor militare de stat, precum și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, în luna iulie 2022

 

 

Secţiunea 1

Titlul prezentului act normativ

 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

privind acordarea,  unui ajutor financiar pensionarilor sistemului

 public de pensii și ai sistemului pensiilor militare de stat, precum și,

beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special în luna iulie 2022 

 

 

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

 

2.1. Sursa proiectului de act normativ

 

În cadrul Programului „Sprijin pentru România” inițiat de Guvernul României se regăsește măsura referitoare la acordarea în luna iulie 2022 a unui ajutor financiar în cuantum de 700 lei pentru pensionarii sistemului public de pensii și pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 2000 lei.

 

2.2. Descrierea situaţiei actuale    

Având în vedere criza pandemică generată de virusul SARS-COV -2, care a determinat la nivel național luarea unor măsuri de natură sanitară și economică care au generat dezechilibre la nivelul indicatorilor macroeconomici, astfel încât a fost nevoie de o serie de intervenții pentru a acorda sprijin fie forței de muncă rămase fără loc de muncă, dar și pentru acordarea de grant-uri IMM-urilor necesare pentru capital de lucru astfel încât să își poată continua activitatea,

Dat fiind faptul că, prin liberalizarea prețurilor la energie, măsură impusă la nivel internațional și european s-a generat o creștere fără precedent a prețului la energia electrică, gazele naturale, precum și la combustibil care au avut impact atât asupra creșterii prețurilor la utilitățile publice pentru populație precum și asupra creșterii prețurilor la bunurile de consum determinând în principal o scădere a puterii de cumpărare a persoanelor vulnerabile cu impact semnificativ asupra standardelor de viață ale populației,

Ținând seama de criza războiului din Ucraina care a determinat, la rândul său, un impact puternic asupra prețurilor la bunurile de consum, întrucât Ucraina este un mare producător și exportator de cereale pentru Uniunea Europeană și odată cu declanșarea războiului aceste importuri s-au diminuat semnificativ, astfel încât impactul asupra prețului la bunurile de consum destinate populației a fost unul semnificativ,

Luând în considerare că, o consecință imediată a creșterii prețurilor la utilitățile publice destinate populației, precum și a prețului bunurilor de consum, în special cele destinate hranei, a avut loc o creștere a ratei inflației, rata medie anuală a inflației fiind de 5,1%, iar cea prognozată având în vedere o rată a inflației de peste 10%, care nu poate fi controlată fiind reflectată în creșterea prețurilor la mărfurile alimentare dar și a celorlalte bunuri de consum și servicii,

Având în vedere Programul „Sprijin pentru România” inițiat de Guvernul României, referitor la acordarea în luna iulie 2022 a unui ajutor financiar în cuantum de 700 lei pentru pensionarii sistemului public de pensii și pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 2000 lei,

Măsurile dispuse se adresează unei categorii speciale de persoane, constituită din pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii sistemului pensiilor militare de stat și beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale ale căror venituri se situează sub 2000 lei, dincolo de care pot interveni marginalizarea socială şi sărăcia,

Având în vedere faptul că, în prezent, în România aproximativ 3.300.000 de pensionari au venituri mai mici sau egale cu 2000 lei,

Ținând seama de necesitatea de a îmbunătăţi sistemul de protecţie socială în concordanţă cu prioritățile naționale, astfel încât să fie încurajată solidaritatea cu persoanele cele mai vulnerabile, în scopul de a evita excluderea socială a unei părţi dintre beneficiarii sistemului public de pensii și ai sistemului pensiilor militare de stat, pentru asigurarea unui venit minim de subzistenţă,

 

Luând în considerare că măsura de protecție socială propusă are consecințe pozitive pentru beneficiarii sistemului public de pensii și beneficiarii sistemului pensiilor militare din România, fiind menită să vină în sprijinul populației prin acordarea unui ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii și ai sistemului pensiilor militare de stat ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 2000 lei,

 

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, a fost elaborat prezentul act normtiv.

 

 

 

 

2.3. Schimbări preconizate

Acordarea unui ajutor financiar în cuantum de 700 lei pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul militar și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 2000 lei.

În categoria beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale intră persoanele care fac obiectul actelor normative cu caracter special prin care se acordă drepturi bănești cu titlu de indemnizații reparatorii necontributive, persoane care pot avea sau nu calitatea de pensionari ai unuia dintre cele două sisteme de pensii.

 

2.4. Alte informaţii*)  

 

Secţiunea a 3-a

Impactul socio-economic al prezentului act normativ

3.1. Descrierea generală a beneficiilor şi costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ

3.2. Impactul social

Are impact asupra anumitor grupuri de vârstă care au calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii și ai sistemului pensiilor militare ale căror venituri, la nivelul lunii iulie 2022, sunt mai mici sau egale cu 2000 lei,

Are impact mai mare asupra persoanelor cele mai vulnerabile sau cu risc crescut de sărăcie.

3.3. Impactul asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului  

Nu este cazul

3.4. Impactul macroeconomic

3.4.1. Impactul asupra economiei şi asupra principalilor indicatori macroeconomici  

Nu este cazul

3.4.2. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat                                                            

Nu este cazul

3.5. Impactul asupra mediului de afaceri

Nu este cazul

                

3.6. Impactul asupra mediului înconjurător

Nu este cazul

3.7. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva inovării şi digitalizării 

Nu este cazul

3.8. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile   

 Nu este cazul

3.9. Alte informaţii 

Nu este cazul Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe