Vineri, 31 Iulie

Nota de Fundamentare - HG nr.597/31.07.2020

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 597/2020 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 470/2005 privind înfiinţarea Spitalului Municipal Bacău şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

Secţiunea 1. Titlul actului normativ

Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 470/2005 privind înfiinţarea Spitalului Municipal Bacău şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

Secţiunea a 2-a. Motivul emiterii actului normativ

1.Descrierea situaţiei actuale.  Prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2005 a fost aprobată înființarea Spitalului Municipal Bacău, instituție publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bacău, str. Spiru Haret, nr. 6A, în subordinea Direcției de Sănătate Publică a Județului Bacău.

Conform aceluiași act normativ, bugetul Ministerului Sănătății a fost suplimentat cu suma de 10 miliarde lei din Fondul de rezervă în vederea finanţării cheltuielilor pentru realizarea documentaţiei tehnico-economice necesare construirii Spitalului Municipal Bacău.

Ulterior aprobării hotărârii Guvernului, conform celor reglementate, bugetul Ministerului Sănătății a fost suplimentat cu suma de 10 miliarde lei, dovadă în acest sens fiind Referatele aprobate în luna noiembrie la nivelul ministerului, în considerarea creditelor bugetare necesar a fi repartizate pentru luna noiembrie și decembrie.

Astfel, conform acestor referate au fost repartizate credite bugetare pentru cheltuieli cu studii de fezabilitate în sumă de 12,00 mii lei pentru luna noiembrie și 988,00 mii lei pentru luna decembrie.

În anul 2006, prin Hotărârea Guvernului nr. 1749/2006 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Spitalul Municipal Bacău", judeţul Bacău.

Finanţarea obiectivului de investiţii s-a prevăzut a se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie şi, în completare, din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Ulterior, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2007 obiectivul de investiții „Spitalul Municipal Bacău” a trecut în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, iar prin Legea nr. 338/2007 de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2007, s-a prevăzut și finanțarea exclusivă a obiectivului, de către Consiliul Local.

În aceste condiții, prin Hotărârea Guvernului nr. 975/2013 s-a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 cu suma de 10.000 mii lei, pentru judeţul Bacău, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, şi alocarea acesteia bugetului local al municipiul Bacău, judeţul Bacău, pentru continuarea lucrărilor la obiectivul de investiţii "Construire Spital Municipal Bacău".

Ținând cont de faptul că:

         -prevederile art. 1 si 2 Hotărârea Guvernului nr. 470/2005 nu au fost puse în aplicare nici până în prezent, ca atare, deși aprobată înființarea Spitalului Municipal Bacău, această unitate spitalicească nu a fost constituită niciodată, nu a funcționat ca atare, în prezent  Spitalului Municipal Bacău nefiindu-i alocat un număr de 380 de paturi, activitatea medicală fiind desfășurată de către Spitalul Județean de Urgență Bacău;

          - așa cum am precizat anterior, în prezent, în Municipiul Bacău funcționează Spitalul Județean de Urgență Bacău, unitate sanitară aflată în subordinea Consiliului Județean Bacău;

          - imobilul în care urma să funcționeze Spitalul Municipal Bacău se află în curtea Spitalului Județean de Urgență Bacău;          

          - ambele spitale urmau să fie spitale generale, cu o structură pe secții și compartimente majoritar similare, 

          - în condițiile unui deficit global de personal specializat, înregistrat atât la nivel național cât și regional, posibilitățile de asigurare cu personal distinct a unui nou spital sunt dificile, atât Ministerul Sănătății cât și autoritățile locale au analizat posibilitatea gestionării în condiții de eficiență a resurselor materiale și umane disponibile.

Se impune inițierea demersurilor necesare astfel încât serviciile medicale spitalicești la nivelul municipiului, respectiv județului sub aspectul categoriei, volumului, complexității lor  și nevoia de servicii să fie utilizate eficient atât din punct de vedere al resurselor disponibile cât și din punct de vedere al capacității de răspuns.

1.1. Acte comunitare în cauză. Actul normativ nu se referă la acest subiect.

2. Schimbări preconizate. Prin prezentul act normativ se propune abrogarea Hotărârii Guvernului nr.470/2005 privind înfiinţarea Spitalului Municipal Bacău şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, în vederea asanării legislației în conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, având în vedere că din anul 2007, de la data intrării în vigoare a Legii nr. 338/2017,  acest act normativ nu mai produce efecte juridice.       

3. Alte informaţii. Facem precizarea că prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 470/2005, singurele din cuprinsul acestei hotărâri care au fost aplicate, şi-au încetat definitiv  efectele norma fiind pusă în aplicare până la intrarea în vigoare a prevederilor Legii nr. 338/2007 de  aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului, prin care s-a transmis în sarcina autorităților publice locale și finanțarea exclusivă a obiectivului de investiţii Spital Municipal Bacău de către Consiliul local. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe