Ajutoare de stat pentru sectorul energiei regenerabile

12 Aprilie 2017

Societățile care își desfășoară activitatea în sectorul producerii de energie electrică și termică și unitățile administrativ-teritoriale/asociațiile de dezvoltare intracomunitară care produc energie electrică din surse regenerabile vor putea beneficia de ajutoare de stat, bugetul total alocat schemei fiind de 100,6 milioane euro, pentru urmatorii 4 ani.

Potrivit unei Hotărâri adoptate de Guvern, implementarea schemei de ajutor de stat are ca obiective: creșterea resurselor de energie din surse de energie mai puțin exploatate, creșterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, precum și reducerea emisiilor de carbon în atmosferă prin înlocuirea unei părți din cantitatea de combustibili fosili consumați în fiecare an- cărbune, gaz natural. Prin realizarea acestor proiecte, se urmărește creșterea cu 60 MW a capacității instalate de producere a energiei electrice și energiei termice din biomasă, biogaz și geotermal.

Din bugetul total alocat schemei, 85% reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională și 15% fonduri de cofinanțare publică, asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și de la bugetele locale.

Ajutorul maxim care poate fi acordat pentru un proiect de investiții nu poate depăși 15 milioane euro, iar numărul maxim de beneficiari de ajutor de stat în cadrul schemei este de estimat la 40. Prezenta schemă se aplică până la 31.12.2020.

Schema de ajutor de stat se adresează întreprinderilor mari, mijlocii sau mici, microîntreprinderi, inclusiv întreprinderi nou înfiinţate, ale căror conturi nu au fost aprobate, care au înscrisă în Statutul societăţii activitatea privind producerea de energie electrică/termică, corespunzătoare Diviziunii 35: „Producţia și furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiționat” din codurile CAEN și unităţilor administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară.

Prin sprijinul acordat se finanțează următoarele tipuri de investiții:

 • realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice și/sau termice din biomasă şi biogaz;
 • realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice din apă geotermală.

Prezenta schemă de ajutor de stat a fost elaborată în conformitate cu Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și contribuie la implementarea prevederilor specifice din reglementările comunitare și naționale, precum și ale strategiilor și politicilor naționale.

 

Informații suplimentare:

În prezent, producția totală de energie din surse regenerabile este de 6.550 ktep (tep=tone echivalent petrol). Potențialul tehnic rămas neutilizat este de aproximativ 8.000 ktep, cu urmatoarele proporții: biomasă și biogaz-47%, energie solară- 19%, energie eoliană- 19%, energie hidroelectrică-14%, energie geotermală- 2%. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe