Declarații susținute de premierul Ludovic Orban la începutul ședinței de guvern

16 Ianuarie

Galerie foto

 

[Check against delivery]
 

Ludovic Orban: Ordinea de zi: la primul punct este proiectul de lege pentru ratificarea protocolului adiţional semnat la București la 27 mai 2019 la acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București. Proiect de lege pentru ratificarea acordului de împrumut, programul de bază de rezultate în sectorul sanitar, între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la New York la 23 septembrie 2019. Domnul ministru al sănătății?
Victor Costache: Vă rog să fiți de acord cu retragerea de pe agenda de lucru a ședinței de guvern a acestui proiect. Este motivată pentru nevoia de a analiza îndeaproape următoarele componente: riscul asociat atingerii indicatorilor de rezultate L1, de L2 și de L4, care condiționează retragerea unor tranşe de plată, indicatorii de L6, de L7, de L8, din punct de vedere al impactului bugetar și al fezabilității soluțiilor, și al cheltuielilor la punctul c, a cheltuielilor cu comisionul de angajament asociate punctelor a și b. Şi solicităm o renegociere a acestui acord...
Ludovic Orban: Deci, domnule ministru, dacă este vorba de acordul pe care l-am analizat, el în mod obligatoriu trebuie renegociat.
Victor Costache: Absolut.
Ludovic Orban: Acolo este vorba de un credit, iar dacă tot luăm un credit, acel credit trebuie să fie destinat îmbunătățirii calității serviciilor, adică trebuie destinat investițiilor în infrastructura spitalicească și altor categorii de cheltuieli, care să ducă la îmbunătățirea calității serviciilor. Acolo sunt câteva puncte în acel acord care chiar efectiv sunt bani care nu duc la nicio îmbunătățire a serviciilor de sănătate prestate către pacienți.
Victor Costache: A fost negociat total neinspirat și vă rog să ne permiteţi să...
Ludovic Orban: Deci, îl retragem de pe ordinea de zi și o să discutăm de un aliniament de renegociere a acordului.
Victor Costache: Vă mulţumesc, domnule prim-ministru.
Ludovic Orban: Proiect de lege pentru ratificarea celui de-al șaselea protocol adițional, semnat la Skopje pe data de 12 iunie 2019, la acordul privind forța multinațională de pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje în data de 26 septembrie 1998. Proiect de hotărâre de guvern privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei privind schimbul de scrisori, semnată la București la 21 august 2019 și la Paris la 30 august 2019, la acordul cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea proiectului privind finalizarea construcției, renovarea și reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la București la data de 4 mai 2007 și la Paris la 14 mai 2007. Proiect de hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnat la București la data de 27 iunie 2019 și la Paris în 26 iulie 2019 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la acordul cadru de împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei semnat la 12 iulie 2007 la București şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanțarea proiectului "Reforma educației timpurii în România". Proiect de hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1486/2015 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi. Proiect de hotărâre pentru actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea instituției prefectului județul Satu Mare din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, proiect de hotărâre pentru modificarea poziției numărul 32 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședință de județ în administrarea instituțiilor prefectului și pentru actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului, și administrarea instituției Prefectului Județul Sălaj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. Proiect de hotărâre privind acordarea cetățeniei române domnului Manumua Tevita. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului steagului orașului Vișeu de Sus, județul Maramureș, proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Biertan, județul Sibiu, proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Scăești, județul Dolj, proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Sălcioara, județul Dâmbovița, proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Tăcuta, județul Vaslui, proiect de hotărâre pentru aprobarea modelului steagului comunei Nadeș, județul Mureș, proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Târguşor, judeţul Constanţa, proiecte de hotărâri privind eliberări, numiri de prefecţi și/sau subprefecţi.
La memorandumuri avem: memorandumul cu tema "Acordul de principiu al Guvernului României privind contractarea de la Banca Europeană de Investiții a unei facilități de finanțare de până la 250 de milioane de euro pentru acoperirea parțială a contribuției suplimentare a bugetului de stat, la finanțarea Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, axa prioritară trei, dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor", memorandum cu tema "Încadrarea schemei de stat ajutor individual sau ajutor de minimis în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român", memorandum cu tema "Constituirea autorității competente, în conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene 941/2019 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019, privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 89/2005", memorandum cu tema "Aprobarea negocierii și semnării formei revizuite a Memorandumului de implementare aranjamente între statele membre implicate în Programul Interreg V-A România-Ungaria de către Guvernul României".
Note: notă privind informarea Guvernului României despre stadiul negocierilor cu rețeaua anticorupție a Organizației de Cooperare și Dezvoltare Economică cu privire la finanțarea rețelei.
Puncte de vedere. Avem mai multe puncte de vedere asupra unor proiecte de lege inițiate de guvernele anterioare, avem puncte de vedere asupra unor inițiative legislative inițiate de deputaţi sau senatori aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniei exprimate de ministerele, instituțiile consultate. De asemenea, avem documente confidențiale, la care le voi da citire. Propuneri de introducere pe ordinea de zi a unor proiecte de acte normative. Domnul ministru Vela.
Marcel Vela: Domnule prim-ministru, vă propun un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii Nr. 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale.
Ludovic Orban: Este vorba despre proiectul de lege privind alegerea primarilor în două tururi, cu 50%+1.
Marcel Vela: Da.
Ludovic Orban: După cum bine ştiţi, Partidul Naţional Liberal susţine alegerea primarilor cu jumătate plus unu dintre cetăţenii care îşi exprimă votul în alegerile locale. În urmă cu peste doi ani de zile, am iniţiat un proiect de lege tocmai pentru a transpune această voinţă a oamenilor de îmbunătăţire a modului de alegere a primarilor de conferire a unei legitimităţi acestor primari prin impunerea obligaţiei ca primarul să fie ales cu 50%+1 dintre cetăţenii care îşi exprimă votul. Acest proiect de lege a fost parcat neregulamentar, printr-o decizie a Birourilor Permanente reunite, la o ”defunctă” Comisie de cod electoral, care tocmai era pe punctul de a-şi încheia mandatul, pentru a împiedica introducerea în plenul Camerei Deputaţilor şi adoptarea proiectului de lege de către plenul Camerei Deputaţilor. Ca atare, stimaţi colegi, evident, în discuţiile pe care le-am avut cu domnul ministru şi cu alţi colegi, am luat decizia de a ne angaja răspunderea în faţa Parlamentului pe proiectul de lege de alegerea primarilor în două tururi.
De la instalarea guvernului nostru am spus foarte clar că noi facem ceea ce este necesar, ceea ce este corect, democratic, şi ceea ce îşi doresc oamenii, nu ceea ce îşi doresc potentaţii. Sigur că mulţi primari, probabil, îşi doresc alegeri într-un tur, pentru că le este mult mai uşor să îşi prezerve poziţia de primar în sistemul de alegere într-un tur. Dacă stăm şi facem o analiză, vedem că sunt foarte mulţi primari care, datorită acestui sistem, fără să aibă nicio performanţă în administrarea localităţilor lor, fără să aibă vreun plan de dezvoltare a comunităţilor locale pe care le au în grijă ca primari, reuşesc să se realeagă, din cauza distribuţiei voturilor către ceilalţi contracandidaţi şi datorită faptului că, de regulă, mai ales în mediul rural, dar şi în urbanul mic, un primar are o formă de control asupra persoanelor vulnerabile, asupra persoanelor dependente de primărie  - dependente în toate felurile, de la ajutoare sociale până la adeverinţe care se dau pentru a beneficia de plăţile la APIA, şi alte, şi alte forme de dependenţă. Din punctul nostru de vedere, pentru a îmbunătăţi performanţa administraţiei locale este vital ca primarii să fie aleşi de jumătate plus unu dintre cetăţenii dintr-o comunitate locală, pentru a avea cu adevărat legitimitatea de a pune în practică programele de dezvoltare şi pentru a avea capacitatea efectivă, pentru că existenţa unui tur doi presupune o negociere a unei majorităţi în consiliile locale, care permite aplicarea unui plan de dezvoltare. Ca atare, e vremea să facem ce vor oamenii şi am luat decizia să ne angajăm răspunderea pentru alegerea primarilor în două tururi. Sigur că am luat această decizie în momentul în care a devenit evident faptul că cei care încă sunt la butoanele parlamentului vor să prezerve acest mod nedemocratic de alegere a primarilor şi că nu mai există nicio şansă ca prin dezbatere parlamentară şi prin vot în plenul Camerei Deputaţilor să reuşim îmbunătăţirea sistemului electoral pentru alegerile locale. Sigur că acest lucru va deranja, probabil, pe cei care sunt la butoanele Parlamentului, dar trebuie să ne asumăm acest risc, pentru că Guvernul are obligația de a interveni acolo unde lucrurile nu funcționează corect și de a îmbunătăți mecanismele democratice și, practic, alegerea primarilor în două tururi reprezintă o îmbunătățire evidentă a mecanismelor democratice, cu efecte benefice asupra modului în care sunt administrate localitățile din România și, până la urmă, cu consecințe benefice asupra șansei de îmbunătățire a vieții pentru fiecare român. Ca atare, aprob introducerea pe ordinea de zi și, în mod clar, ne vom angaja răspunderea pentru acest proiect de lege. Alte propuneri. Era domnul ministru al apărării.
Nicolae Ciucă: Domnule prim-ministru, vă rog să aprobați proiectul unei hotărâri de guvern privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes național, infrastructura Bazei 57 aeriană din Cazarma 888 "Mihail Kogălniceanu".
Ludovic Orban: Este vorba de aeroportul...
Nicolae Ciucă: Este vorba despre baza unde co-locăm împreună cu structurile Statelor Unite.
Ludovic Orban: Da, aprobat!
Nicolae Ciucă: Vă mulțumesc.
Ludovic Orban: Doamna ministru Violeta Alexandru.
Violeta Alexandru: Domnule prim-ministru, vă rog să aveţi în vedere introducerea pe ordinea de zi a unei ordonanțe de urgență pentru prorogarea intrării în vigoare a Articolului 1, pct. 1 din Legea 14/2020 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea Articolului 58 alin. 1 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Vin în fața dumneavoastră cu această solicitare având în vedere faptul că în 6 ianuarie a fost promulgată Legea 5/2020 a bugetului de stat. Ulterior promulgării acesteia a fost promulgată, în 14.02, și Legea 14/2020, așa cum am menționat-o anterior, prin care, practic, se dublează cuantumul alocației de stat pentru copii, inclusiv copiii cu dizabilități. Acest lucru ne pune în situația de a căuta în perioada următoare resursele bugetare care astăzi nu sunt prevăzute în bugetul de stat aprobat; prin urmare, propunerea este de a introduce această ordonanță pe ordinea de zi, cu propunerea ca prevederile ei să se proroge până la 1 august. Vă mulțumesc.
Ludovic Orban: Deci, pentru a face lumină în chestiunea alocaţiilor pentru copii trebuie să spunem câteva lucruri foarte simple. Din 2008 creşterile alocaţiilor pentru copii au fost realizate la inițiativa Partidului Național Liberal: în 2015 prima oară, după ce timp de șapte ani aproape nu fusese crescută alocația de copii și, ulterior, în 2019. Apariția acestui proiect de lege, apariția intempestivă, prin care, tot în 2019, când noi am reușit, practic, creşterea alocațiilor pentru copii prin dezbaterea la Legea bugetului de stat, ne-a creat o problemă foarte mare. Aici trebuie să știți că efortul bugetar necesar pentru a susține o nouă dublare a alocațiilor, practic, a doua dublare în 2019, este de peste 6 miliarde; asta în condițiile în care gândiți-vă că bugetul pe anul acesta trebuie să facă față unor creșteri ale cheltuielilor cu pensiile și cu salariile datorată legilor aflate în vigoare la momentul învestirii guvernului. Sigur că noi ne dorim creșterea alocațiilor și vom crește alocațiile; de altfel, alocațiile au și crescut de la 1 ianuarie, ca urmare tot a unui proiect de lege care a fost inițiat de noi și care a instituit un mecanism de creștere anuală a alocației pentru recuperarea pierderii puterii de cumpărare prin inflație. Practic, noi, şi dacă am vrea să mărim alocațiile, nu putem să facem acest lucru, pentru că intrarea, eventual, în vigoare a acestui proiect de lege este ulterioară intrării în vigoare a Legii bugetului de stat și a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat. Noi avem posibilitatea de a face rectificare bugetară pentru a putea aloca sume pentru cheltuieli suplimentare, cum este cazul acestei cheltuieli, numai la rectificarea bugetară, care rectificare bugetară o putem face numai după data de 1 iulie, în conformitate cu reglementările în vigoare. Sigur că dacă ne vin niște venituri suplimentare putem să facem o rectificare, dar, așa cum ne-am angajat, nu vom crește nicio taxă și nici un impozit și, ca atare, este, practic, imposibil de aplicat acest proiect de lege, care poartă marca demagogiei și populismului specifică PSD. Aprob introducerea pe ordinea de zi, va trebui să vedem cum evoluează economia, cum evoluează încasările bugetului. Vom crește alocațiile pentru copii cu siguranță la rectificarea bugetară, astfel încât această creștere să beneficieze de resurse financiare reale, să fie sustenabilă și să ducă la îmbunătățirea condițiilor pentru copii, repet: pentru copii, şi aici vom mai avea o discuție, doamna ministru, privitor la modalitatea de creștere a alocaţiilor.
Ludovic Orban: Aprob. Spuneţi domnul secretar general. A, era domnul ministru al sănătății.
Victor Costache: Domnule prim-ministru, vă rog să fiţi de acord cu includerea pe lista suplimentară a agendei de lucru a şedinţei guvernului şi a proiectului de hotărâre a guvernului pentru modificarea H.G. nr. 144 din 2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății.
Ludovic Orban: Aprob.
Victor Costache: Acest proiect a fost citit pe 30 decembrie...
Ludovic Orban: Da, aprob! Domnul ministru Costel Alexe.
Costel Alexe: Domnule prim-ministru, daţi-mi voie să vă spun că aș vrea să supunem pe ordinea suplimentară  proiectul de hotărâre a guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor...
Ludovic Orban: Aprob.
Costel Alexe: O scurtă informare privind soluţia găsită de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor privind implementarea proiectelor de infrastructură din perspectiva eventualelor probleme de mediu care ar putea să apară.
Ludovic Orban: Adică vă referiți...
Costel Alexe: În momentul de față, pe cele cinci sectoare de autostradă pe care le are România, întâmpinăm tot felul de probleme din cauza problemelor de biodiversitate. Am avut discuții cu colegii din Ministerul Fondurilor Europene și am găsit o soluție pentru a finanța prin POIM 4.1A toate aceste studii privind planuri de management și implementarea măsurilor specifice, astfel încât, atunci când se va ajunge la etapa studiilor de fezabilitate să nu mai avem probleme, cum astăzi am întâmpinat pe Autostrada Transilvania, și, evident, suntem în situația în care vrem să nu mai ajungem în astfel de situații în care, din cauza aș vrea să spun doar a delăsării fostului guvern, avem astăzi astfel de probleme.
Ludovic Orban: Da, de acord!
Costel Alexe: Mulţumesc.
Ludovic Orban: Domnul secretar general.
Antonel Tănase: Domnule prim-ministru, vă rog să fiți de acord cu introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, este vorba de Autoritatea de Digitalizare a României, și facem o completare pentru a putea clarifica aspectele care se suprapun între atribuțiile Ministerului Transporturilor, Informațiilor și Comunicațiilor.
Ludovic Orban: Este absolut necesară această clarificare. Aţi convenit împreună cu Ministerul Infrastructurii, Transporturilor şi Comunicaţiilor?
Antonel Tănase: Da, am discutat. Ăsta e un proiect şi, al doilea, un proiect de hotărâre, dacă sunteţi de acord, de asemenea, privind actualizarea valorilor unor imobile cuprinse în Anexa 19 la H.G. 1715/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflat în administrarea Administrației Prezidențiale.
Ludovic Orban: Aprob.
Antonel Tănase: Mulțumesc frumos.
Ludovic Orban: Domnul ministru al economiei.
Virgil-Daniel Popescu: Domnule prim-ministru, v-aş ruga să introducem pe ordinea de zi suplimentară proiectul de hotărâre de guvern privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, sub rezerva primirii ultimului aviz de la Ministerul Justiției.
Ludovic Orban: Sub rezerva includerii observațiilor Ministerului Justiției.
Virgil-Daniel Popescu: Le-am preluat deja.
Ludovic Orban: Bine, aprob! Doamna ministru Anisie.
Monica Anisie: Domnule prim-ministru, vă rog să aprobați introducerea, pe lista suplimentară, a proiectului de ordonanță de urgență pentru completarea Articolului 284 din Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011. Această completare este necesară pentru armonizarea caracterului special al Legii Educației Naționale cu prevederile din Codul Muncii și cu decizia Curții Constituționale 387 din 2018.
Ludovic Orban: De acord.
Monica Anisie: Mulțumesc.
Ludovic Orban: Era domnul ministru al transporturilor, întâi, al infrastructurii, transporturilor și comunicațiilor.
Lucian Bode: Domnule prim-ministru, vă rog să aprobaţi suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de memorandum pentru acordarea unui ajutor de salvare a Companiei Naționale TAROM S.A. pentru anul 2020, completat cu un ajutor de restructurare.
Ludovic Orban: Deci, este ceea ce am discutat și la nivelul Comisiei Europene, cu doamna vicepreședinte Vestager.
Lucian Bode: Exact.
Ludovic Orban: De acord.
Lucian Bode: Mulţumesc.
Ludovic Orban: E domnul ministru al culturii şi după aceea domnul şef al Cancelariei.
Bogdan Gheorghiu: Mulţumesc, domnule premier. Aş ridica, în ședința de astăzi, subiectul Roșia Montană, dar, dacă îmi permiteți, aș vrea să fac o scurtă informare întâi, pentru că au fost vehiculate informații eronate în spațiul public. De dimineață sunt în discuții cu specialiștii de la Institutul Național al Patrimoniului și am certitudinea că termenul final nu este 1 februarie 2020, cum s-a vehiculat, ci este 1 februarie 2021. Consiliul Internațional al Monumentelor și Siturilor, organismul consultativ al /.../
Ludovic Orban: Domnul ministru, este vorba de reluarea procedurii de includere în patrimoniul UNESCO a minelor romane de la Roșia Montană, da, sau al sitului...
Bogdan Gheorghiu: Exact. Acest lucru trebuie decis la nivelul guvernului, pentru că există un proces pe rol. Menționăm faptul că Ministerul Finanțelor Publice este instituția care coordonează apărarea României în acest caz. Aș reveni la acest termen, 1 februarie 2020, care a fost vehiculat ca termen final, înseamnă doar dacă intră sau nu în ședința din iulie acest dosar, termenul final fiind februarie 2021. Așadar...
Ludovic Orban: Nu, dar aici eu zic că nu are rost să tragem de timp. Ar fi foarte bine să se ia o decizie cât mai rapidă legată de acest subiect. Solicitarea mea e să consultaţi toate ministerele pendinte, Ministerul Finanțelor, de asemenea, celelalte ministere care au legătură cu domeniul, astfel încât să veniți cu o propunere în guvern.
Bogdan Gheorghiu: La următoarea ședință?
Ludovic Orban: Cât mai repede.
Bogdan Gheorghiu: Mulțumesc.
Ionel Dancă: Domnule prim-ministru, vă rog să aprobați introducerea pe ordinea suplimentară de zi a unui proiect de ordonanță pentru modificarea Ordonanței privind parteneriatul public-privat. În esență, vorbim despre alte inginerii marca Vâlcov, descoperite la diverse instituții, de această dată, din nou, ne întoarcem la Comisia de Prognoză și vă propunem să anulăm procedurile de contractare a investițiilor în parteneriat public-privat inițiate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză. Ne referim, în principal, la două proiecte majore de infrastructură esențiale, respectiv autostrada Comarnic - Braşov şi Târgu Neamț - Iaşi.
Ludovic Orban: Domnule cancelar, exista vreun inginer constructor sau vreun inginer de transport în cadrul Comisiei de Prognoză?
Ionel Dancă: Nu, domnule prim-ministru, au fost înființate niște direcții speciale pentru derularea acestor proiecte, care nu au fost niciodată populate.
Ludovic Orban: Deci, aici lucrurile sunt foarte clare: accept introducerea, nu adoptăm acum, pentru că vreau, împreună cu miniştrii care au în portofoliu astfel de proiecte în mod natural, că ele au fost luate de la Ministerul Transporturilor, de la Ministerul Economiei, de la ministerele care trebuia să deruleze astfel de contracte și aveau competența și calitatea să o facă, aș vrea să și stabilim clar care este planul de acțiune pe fiecare din proiectele respective, odată cu preluarea de către ministerele de linie.
Ionel Dancă: Domnule prim-ministru, este un prim pas pentru deblocarea acestor proiecte, pentru că atât proiectul pentru autostrada Comarnic - Brașov, cât și cel pentru autostrada Târgu Neamț – Iași, soluția aleasă era sortită eșecului încă de la început, așa cum, de altfel, am avertizat și noi de mai multe ori, și acesta, propunerea...
Ludovic Orban: Atunci cum şi-a permis vechiul guvernul, în comunicarea publică, să spună că le declară, Comarnic - Brașov, de exemplu, de interes strategic, și că renunță la parteneriatul public-privat? Astea au fost numai vorbe pe...
Ionel Dancă: Din analiza dosarelor pe care le avem pe aceste proiecte la nivelul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, sunt chestiuni care nu au niciun impact la nivelul derulării proiectelor respective. Pur și simplu, a fost o soluție de a le îngropa încă din stadiul de pregătire a proiectelor, în loc să fie demarate proceduri pentru găsirea unor surse de finanțare, fie din fonduri externe nerambursabile sau naționale, care să ducă la realizarea acestor proiecte și, așa cum ați spus, ministerele de resort vor veni cu soluții în acest sens.
Ludovic Orban: De acord. Introducem pe ordinea de zi. Dacă mai aveţi, domnule ministru al lucrărilor publice.
Ion Ştefan: Domnule prim-ministru, vă rugăm să acceptaţi introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre de guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii în judeţul Sibiu, municipiul Mediaş, strada Gheorghe Lazăr.
Ludovic Orban: De acord. Domnule secretar de stat.
Secretar de stat: Domnule prim-ministru, vă rugăm să aprobaţi introducerea pe ordinea de zi a proiectului de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal şi zootehnic aferent cererii, anului de cerere 2019. Este vorba de subvenţiile pe care le acordăm fermierilor români. Aşa cum v-am obişnuit, continuăm plata subvențiilor către fermieri și vă informăm că la momentul acesta avem autorizate la plată 1,995 miliarde de euro care au intrat în conturile fermierilor din România.
Ludovic Orban: De acord. Alte propuneri? Deci, cu propunerile aprobate a fi introduse pe ordinea de zi, trecem la dezbaterea actelor normative. Le mulțumesc reprezentanților mass media, vom sta la dispoziția voastră la finalul ședinței de guvern. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe