INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate de Guvern în ședința din 11 decembrie 2020

11 Decembrie

I.    HOTĂRÂRI
1.  HOTĂRÂRE privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
2.  HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 iulie 2020 şi la Paris la 26 august 2020 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris pentru finanţarea Proiectului “Reforma educaţiei timpurii în România” și pentru modificarea art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 1454/2007 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului “Reforma educaţiei timpurii în România”
3.   HOTĂRÂRE pentru aprobarea atestării unor localități ca stațiuni turistice de interes local și pentru modificarea anexei nr.5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice
4.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Măsuri prevăzute în planurile de acțiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier prin amplasarea de panouri fonoabsorbante”
5.    HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a unor imobile, reprezentând teren și construcție, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiție ”Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”
6.   HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Varianta de ocolire Timișoara - sud”
7.  HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă
8.   HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Iași, Bacău, Cluj, Buzău și Suceava
9.    HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Neamț, Argeș, Alba și Municipiul București
10.   HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău
11.   HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0849 Sinaia, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
12.   HOTĂRÂRE privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Buzău
13. HOTĂRÂRE privind trecerea unui bun imobil aflat în administrarea Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, după caz
14.  HOTĂRÂRE pentru modificarea art.1 din Hotărârea Guvernului nr.823/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Iași, judeţul Iași, prin fuziune prin absorbție cu Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Fălticeni, judeţul Suceava, și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
15.   HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Orașu Nou, județul Satu Mare
16.   HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei orașului Tălmaciu, județul Sibiu
17.   HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Râu Sadului, județul Sibiu
18.   HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului orașului Ghimbav, judeţul Brașov
19.  HOTĂRÂRE privind alocarea titulaturii de muzeu de importanță națională Muzeului de Artă Timișoara, precum și pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia
20. HOTĂRÂRE pentru stabilirea bugetului si a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 precum și a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021
21.  HOTĂRÂRE privind a doua plată parțială a contribuției restante a României la programele opționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA)
22. HOTĂRÂRE pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018
23. HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
24.  HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
25. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Administrația Națională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
26.  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții
27. HOTĂRÂRE privind înființarea, organizarea și funcționarea Muzeului Ororilor Comunismului în România
28.  HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Tulcea de către domnul Iordan Alexandru-Cristian

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe