INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate de Guvern în ședința din 28 aprilie 2021

28 Aprilie 2021

I.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea alin. (1) al art. 5, alin (1) al art.14 și alin. (1) și (3) ale art.15 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare
4.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate însoțite de marca temporală și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă și pentru modificarea și completarea unor acte normative
5. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății

II.    HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor financiare alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2020
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii imobilului 2542 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 17,0357 ha, în vederea realizării obiectivului de utilitate publică și de interes național „Continuarea lucrărilor miniere în perimetrul de licență al UMC Tismana – Tismana I”
4.  HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Centrului Național al Cinematografiei, precum și pentru închirierea unor spații din acest bun imobil
5.  HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
6. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Reabilitarea liniei de cale ferată Craiova-Calafat, componentă a coridorului Orient/Est – Mediteranean”, lucrare de utilitate publică de interes național
7. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR“ - S.A. - Sucursalele Regionale CF Braşov şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
8. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea codului de clasificație și a denumirii unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cuprinse în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
9.  HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ceatalchioi, judeţul Tulcea
10.  HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Checea, judeţul Timiș
11.  HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Mădăras, judeţul Bihor
12.  HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului orașului Covasna, judeţul Covasna
13.  HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Chichiș, județul Covasna
14.  HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Bărbătești, județul Vâlcea
15.  HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Compania Națională de Investiții „C.N.I.” – SA aflată sub autoritatea Ministerului  Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației


III.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului de împrumut (Finanțare adițională pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 150 mil. EUR și a semnării acestuia; și acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanțelor
2.   MEMORANDUM cu tema: Achiziție Sisteme de trenuri de lucru pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii feroviare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare
3.  MEMORANDUM cu tema: Notificare în vederea înlocuirii unui membru titular din partea Asociației Comunelor din România (ACoR) în cadrul delegației naționale a României la Congresul Autorităților Locale și Regionale din Europa (CALRE) pentru perioada 2021 – 2026
4.  MEMORANDUM cu tema: Deblocarea sumei reținute în proporție de 10%, instituită conform art.21 alin. (7) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, asupra bugetului aprobat pentru Secretariatul de Stat pentru Culte prin Legea bugetului de stat – Legea nr. 15/2021, în suma de 2.800 mii lei

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe