INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate de Guvern în ședința din 5 mai 2021

05 Mai 2021

I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare  
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate însoțite de marca temporală și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă și pentru modificarea si completarea unor acte normative  


II. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1850/2006
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington în data de 24 august 2020 și la București în data de 6 octombrie 2020, la acordurile de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
3. HOTĂRÂRE pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 41 alineat (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Dotarea Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală și a Blocului Operator din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni București“
5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de modificare și reconfirmare a Acordului de finanțare din data de 19 noiembrie 2013 între Guvernul României şi Fondul European de Investiții, semnat la Luxemburg la 18 iunie 2020 şi la București la 24 septembrie 2020
6. HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Centura municipiului Rădăuţi", precum și modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 175/2012
7. HOTĂRÂRE privind rectificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 415/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Bucureşti- Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă-Constanţa"
8. HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Societății Naționale Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara S.A., din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
9. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Autostrada Ploiești-Buzău", județele Prahova și Buzău
10. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanța, Vâlcea, Dolj, Covasna, Ilfov și municipiul București
11. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoșani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
12. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al județului Galați, precum și trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
13. HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociației Revista Convorbiri Literare ca fiind de utilitate publică
14. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea, după caz, a codului de clasificație, denumirii, descrierii tehnice, adresei și anului dobândirii unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” prin administrațiile bazinale de apă, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizării legislaţiei în domeniu, respectiv a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară
15. HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Gherla din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
16. HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parțială a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021
17. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Sânzieni, județul Covasna
18. HOTĂRÂRE pentru completarea art. 40 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016
19. HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităților, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național “Autostrada de centură București”, sector Centura Sud km 52+770 – km 100+900 – Lot 2 km 69+000 – km 85+300
20. HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți din imobilul “Terenuri aferente canalului Dunăre-Marea Neagră, inclusive zonele de siguranță” aflat în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale “Administrația Canalelor Navigabile” S.A. Constanța în domeniul public al comunei Cumpăna, jud. Constanța precum și modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
21. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului Național Apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar 
22. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia


III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea distribuirii alocărilor financiare ale României aferente obiectivului de cooperare teritorială europeană între programele Interreg la care va participa România în perioada de programare 2021-2027 și mandatarea Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în procesul de reajustare a acestor sume
2. MEMORANDUM cu tema: Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale 2021-2023
3. MEMORANDUM cu tema: Desemnarea Ministerului Educației în calitate de Autoritate Națională și a Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) în calitate de Agenție Națională, pentru implementarea Programului Erasmus+ și a Corpului European de Solidaritate (CES) în România, în perioada 2021-2027
4. MEMORANDUM cu tema: Monitorizarea şi evaluarea complexă pe bază trimestrială a acțiunilor întreprinse de Guvern pentru îndeplinirea Programului de guvernare, activității ministerelor și diseminarea rezultatelor


IV. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCTE DE VEDERE cu privire la 17 inițiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate
2. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 16 inițiative legislative
  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe