INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate de Guvern în şedinţa din 21 aprilie 2021

21 Aprilie

I. ÎN ANALIZĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, republicată (PRIMĂ LECTURĂ)

II. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind acceptarea amendamentelor adoptate la Kampala, la 10 iunie 2010, la New York, la 14 decembrie 2017 și la Haga, la 6 decembrie 2019, la articolul 8 al Statutului Curții Penale Internaționale, adoptat la Roma, la 17 iulie 1998

III. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind derogarea de la prevederile art. 47 alin. (6) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu completările și modificările ulterioare
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri fiscale
3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind completarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcționarea Institutului Cultural Român

IV. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, precum și a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2003
2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Realizare pavilion nou medicină operațională-politraumă D+P+4E, drum acces și rețele în cazarma 646 Brașovˮ
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Alba, Argeș, Buzău, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Mureș și Vrancea
4. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3256 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Calafat, judeţul Dolj, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
5. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Iași
6. HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”
7. HOTĂRÂRE privind recunoașterea Fundației ''Episcop Melchisedec " ca fiind de utilitate publică
8. HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române doamnei „Rutto Stella Jepkosgei”
9. HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române doamnei „Meringor Delvine Relin”
10.HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române doamnei „Melly Joan Chelimo”
11.HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului orașului Ianca, județul Brăila
12.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Dragomirești, județul Neamț
13.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Giera, județul Timiș
14.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei orașului Valea lui Mihai, judeţul Bihor
15.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Malnaș, județul Covasna
16.HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Târnava, județul Sibiu
17.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Dobârlău, județul Covasna
18.HOTĂRÂRE privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2021- 2022
19.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
20.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
21.HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu
22.HOTĂRÂRE privind înființarea subunității profesioniste speciale de intervenție ”Detașamentul Special de Pompieri Cernavodă” în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Dobrogea” al Județului Constanța
23.HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1337/2008 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Secţiunea 3B pe teritoriul localităților Ip, Crasna, Nuşfalău şi Boghiş din judeţul Sălaj" din cadrul obiectivului de investiţie "Autostrada Braşov-Cluj-Borş", precum și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, aflate pe raza localităților Meseșenii de Jos, Crasna, Boghiș, Nușfalău, Ip și Marca județul Sălaj
24.HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.429/2008 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice
25.HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, precum şi pentru modificarea şi completarea Capitolului XVII din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul asistenţei medicale spitalicești în contextul epidemiologic determinat de răspândirea virusului SARS – CoV – 2

V. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea demersurilor pentru aderarea României la International Energy Forum
2. MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind înființarea punctelor de trecere a frontierei Variaşu Mic – Dombegyhaza și Grăniceri –Elek Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe