INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate în ședința Guvernului României din 17 noiembrie 2021

17 Nov 2021

I.HOTĂRÂRI
1.HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2021 asupra sectorului apicol”
2.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR“ - S.A. - Sucursala Regională CF București, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz casării
3.HOTĂRÂRE privind sistemul de coordonare a misiunilor de căutare și salvare a victimelor și supraviețuitorilor unui accident de aviație civilă și responsabilitățile instituțiilor care desfășoară aceste misiuni, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul aviației civile
4.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societății Naţionale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia " - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
5.HOTĂRÂRE privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 715/2021 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială
6.HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române domnului „Sidi Péter”
7.HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române domnului „Țeamriuc Vladislav”
8.HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei
9.HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului “Casa Barbu Gănescu” înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflat în administrarea Muzeului Naţional “Constantin Brâncuși”
10.HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Sănătății prin Sanatoriului Balneoclimateric de Copii Bușteni
11.HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Concurenței, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
12.HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii imobilului 1608 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
13.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente achiziției de rame electrice noi în cadrul proiectului de investiții „Achiziție material rulant nou, rame electrice regionale RE-R și rame electrice interregionale RE-IR”
14.HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.406/2021 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr.3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021
15.HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru municipiul Rădăuți, județul Suceava
16.HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare, consolidare, modernizare, extindere și dotare a sediului istoric al Academiei Române și construire corp nou – aulă, în incinta imobilului din Calea Victoriei nr. 125-127, sector 1, București”
17.HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare și reabilitare ansamblu de clădiri ale Mănăstirii «Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava»”
18.HOTĂRÂRE privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății

II.NOTE
1.NOTĂ cu tema: ,,Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Oradea, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului – teren în suprafață de 7.266 mp, situat în municipiul Oradea, strada Universității nr. 1, județul Bihor, înscris în Cartea Funciară nr.211158 Oradea, din domeniul public al municipiului Oradea în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea din Oradea.”

III.PUNCTE DE VEDERE
1.PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 17 inițiative legislative
2.PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 22 inițiative legislative
 
IV.RAPOARTE
1.RAPORT privind activitatea de audit public intern din România, pentru anul 2020 Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe