INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 17 martie 2021

17 Martie 2021


I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ
1. PROIECT DE LEGE privind unele măsuri pentru continuarea activității de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea unor acte normative
4. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea Planului de măsuri de urgență pentru supravegherea, prevenirea și controlul pestei porcine africane în România
5. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea legislației în domeniul achizițiilor publice
6. MEMORANDUM cu tema: Monitorizarea şi evaluarea complexă pe bază trimestrială a acțiunilor întreprinse de Guvern pentru îndeplinirea Programului de guvernare, activității ministerelor și diseminarea rezultatelor
7. MEMORANDUM cu tema: Stabilirea principiilor care vor sta la baza reanalizării și elaborării cadrul legal privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice


II. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului


III. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situa ției epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS–CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative


IV. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr.1 convenit prin scrisoarea semnată la București la 28 ianuarie 2021 şi la Paris la 22 ianuarie 2021, între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcția de locuințe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2016 şi la Paris la 22 ianuarie 2016 
2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 8 decembrie 2020 și la Luxemburg la 17 decembrie 2020, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005
3. HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea unor acte normative
4. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale a imobilului 3192 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
5. HOTĂRÂRE privind înscrierea imobilului 5159 situat în municipiul Deva, judeţul Hunedoara, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
6. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean ,,Dunărea de Jos” Galați
7. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Reabilitarea liniei C.F. Frontieră – Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614 – Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada – Simeria” pe raza localităților Zam, Burjuc, Vețel, Deva și Simeria, din judeţul Hunedoara
8. HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Modernizarea liniei CF București Nord – Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră”. Lotul 1: „Redeschiderea circulației feroviare pe pod, peste râul Argeș între Vidra și Comana” pe raza localităților Comana, din județul Giurgiu și Vidra, din județul Ilfov
9. HOTĂRÂRE privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinația de locuință de serviciu și imobilelor cu destinația de locuință, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru anul 2021, precum și pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuințelor în condițiile pieței imobiliare
10. HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Spital București - Jilava din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
11. HOTĂRÂRE pentru modificarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tg. Ocna din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
12. HOTĂRÂRE privind aprobarea ocupării temporare a terenului în suprafață de 15,5982 ha din fondul forestier național, de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA Mediaș, pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale „Dezvoltări ale SNT în zona de nord-est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova”, obiectiv Conductă de transport gaze naturale Onești-Gherăești
13. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului orașului Pecica, județul Arad
14. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Hărău, judeţul Hunedoara
15. HOTĂRÂRE pentru modificarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006
16. HOTĂRÂRE privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2021, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice
17. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017
18. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Pod pe DN 13C km 1+200, peste râul Târnava Mare la Vânători”
19. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Craiova - Pitești și legăturile la drumurile existente”, Tronsonul 1, aflate pe raza municipiului Craiova și a localităților Gherceşti și Pielești din județul Dolj
20. HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitare DN76 (E79) Deva-Oradea km 0+000 – km 184+390” – Sector „Beiuș – Oradea km 133+660 – km 184+390”
21. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne
22. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „P47 Berceni - Penitenciar 1000 de locuri cu regim de maximă siguranţă şi închis – Penitenciarul Ploiești – judeţul Prahova”
23. HOTĂRÂRE pentru aprobarea pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „P48 Unguriu - Penitenciar 900 de locuri cu regim semideschis şi deschis” – Penitenciarul Focșani, jud. Vrancea


V. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Raport privind implementarea Programului Național de Reformă 2020 și a Recomandărilor Specifice de Țară și completarea bazei de date electronice a Comisiei Europene referitoare la punerea în aplicare a Recomandărilor Specifice de Țară 2019 și 2020
2. MEMORANDUM cu tema: aprobarea negocierii Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internațională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 100 mil. EUR, pentru susținerea proiectului „Școli mai sigure, incluzive și sustenabile” și a semnării acestuia și acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanțelor
3. MEMORANDUM cu tema: Notificare în vederea înlocuirii unor membri titulari și supleanți din partea Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR), ce au pierdut / schimbat mandatul electoral ca urmare a alegerilor locale din 27 septembrie 2020, în cadrul delegației României la Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene pentru perioada rămasă din mandatul 2020-2025


VI. NOTE
1. NOTĂ cu privire la actualizarea și monitorizarea Planului Anual de Lucru al Guvernului
2. NOTĂ cu privire la Lista priorităților legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2021
3. NOTĂ DE INFORMARE referitoare la măsuri necesare în lupta împotriva COVID- 19


VII. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului asupra unor proiecte de legi inițiate de Guvernele anterioare, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile consultate
2. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 9 inițiative legislative
3. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului cu privire la 20 de inițiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile consultate Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe