INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 18 noiembrie 2020

18 Nov

I.    PROIECTE ÎN ANALIZĂ
1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020
2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020
3.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, pentru extinderea, reabilitarea sau modernizarea infrastructurii de gaze medicale din secțiile de anestezie și terapie intensivă, în contextul riscului de infecție cu coronavirusul SARS-CoV-2
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru sprijinirea familiilor victimelor incendiului produs la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, în data de 14 noiembrie 2020

II.    PROIECTE DE LEGI
1.    PROIECT DE LEGE privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19

III.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene
3.  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
4.  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învățământ şi în unităţile de educație timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
5.  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan
6.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și a împrumuturilor contractate de statul roman de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici

IV.    HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației și Cercetării, pentru finanțarea în anul 2020 a unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
2.    HOTĂRÂRE privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, cuprins în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006
3.    HOTĂRÂRE privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație
4.    HOTĂRÂRE privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar
5.    HOTĂRÂRE pentru completarea art.5 din Hotărârea Guvernului nr.740/2017 privind acordarea de ajutor financiar organizațiilor de producători și altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor și legumelor
6.    HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2019 privind stabilirea componenței, atribuțiilor și responsabilităților Comitetului de masiv și ale Consiliului Național al Muntelui
7.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului multianual strategic privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară în perioada 2020-2023
8.    HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național “Drum expres Brăila - Galați”
9.    HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române domnului „Samankou Maksim”
10.    HOTĂRÂRE privind aprobarea licenței de concesiune nr. 13968/2011 a activității miniere de exploatare a zăcământului de gnais în perimetrul SIBIU – VALEA RECE, județul SIBIU încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială EUROFOR 2011 S.R.L.
11.    HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al municipiului București de către doamna Ghiță Florela-Antonela
12.    HOTĂRÂRE privind stabilirea numărului de bilete de tratament balnear și de recuperare, a condițiilor și modului de acordare, precum și a modului de distribuire sau de decontare a acestora în sistemul pensiilor militare de stat

V.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului de acțiune pentru perioada 2020-2025, elaborat în vederea executării hotărârii-pilot Rezmives și alții împotriva României, precum și a hotărârilor pronunțate în grupul de cauze Bragadireanu împotriva României
2.    MEMORANDUM cu tema: Prelungirea mandatului dlui. Alexandru Florescu pentru ocuparea funcției de vicepreședinte al Conducerii Executive a Băncii Internaționale de Investiții (BII) pentru perioada 01/01/2021-31/12/2025 și transmiterea, în consecință, a votului României către BII
3.    MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind contractarea unui împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în valoare de până la 216 mil. EUR, în vederea susținerii proiectului privind reabilitarea patrimoniului construit și modernizarea unor clădiri culturale din România
4.    MEMORANDUM cu tema: Încadrarea ajutorului de stat pentru restructurarea Societății Complexul Energetic Oltenia SA, în sumă de 1.326,7 milioane Euro, în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român, pentru perioada 2021-2025
5.    MEMORANDUM cu tema: Elaborarea unei scheme de ajutor de stat privind susținerea sectorului cultural prin acordarea de granturi pentru reluarea activității operatorilor culturali afectați de pandemia COVID – 19
6.    MEMORANDUM cu tema: Modificarea Memorandumului cu tema: Necesitatea redeschiderii apelului de proiecte “Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, pentru acțiuni de tip B - Crearea unor capabilități medicale mobile / formațiuni medicale mobile de diagnostic și tratament utilizate în combaterea răspândirii COVID-19/spitale modulare/containere de logistică medicală, în cadrul POIM, aprobat în ședința Guvernului din data de 28 octombrie 2020


VI.    INFORMĂRI
1.    INFORMARE privind pregătirii și organizării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020
2.    NOTĂ DE INFORMARE privind stadiul implementării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD)
3.    NOTĂ DE INFORMARE cu tema: Stadiul cererilor de finanțare depuse de către unități sanitare publice din Municipiul București în cadrul apelului de proiecte POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19
4.    NOTĂ DE INFORMARE cu tema: stadiul apelurilor de proiecte dedicate desfăşurării în condiţiile de prevenție a activităților didactice aferente anului şcolar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARSCoV- 2, în cadrul Programului Operațional Competivitate 2014-2020 și al Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
5.    NOTĂ DE INFORMARE cu tema: Actualizarea planului anual 2020 de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe