INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 22 octombrie 2021

22 Octombrie 2021

I. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" și pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi"
2. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 651/ 2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, precum și pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021
3. HOTĂRÂRE privind plata unei contribuții financiare voluntare a României la bugetul Comunității Democrațiilor (CoD)
4. HOTĂRÂRE privind plata contribuției financiare restante pentru anul 2018 și plata parțială a primei tranșe a facturii pentru anul 2019 a României la programele opționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA)
5. HOTĂRÂRE privind scoaterea bunului cu nr. MF 26944 din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”- IFIN-HH București, ca urmare a finalizării dezafectării reactorului nuclear VVR-S
6. HOTĂRÂRE privind desființarea Spitalului de Obstetrică – Ginecologie Ploiești și reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Rucăr, judeţul Argeș
8. HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean (UM 0406 Constanța) ca urmare a reevaluării și schimbării unității de administrare pentru o parte din acesta, precum și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
9. HOTĂRÂRE pentru modificarea poziţiei nr. 8 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Instituției Prefectului – Județul Brașov din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
10. HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu (UM 0815 Sibiu)
11. HOTĂRÂRE privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne
12. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu privire la imobilul Casei de Asigurări de Sănătate Cluj precum şi înscrierea unor imobile în domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi
13. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2021 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului
14. HOTĂRÂRE privind privind actualizarea datelor de identificare si a valorilor de inventar ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi administrarea Curţii de Conturi, precum și darea în administrarea Curții de Conturi a unui imobil construcție cu destinația sediu administrativ situat în județul Timiș, aflat în domeniul public al statului și înscrierea în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
15. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor acte adiționale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare petrolieră, încheiate între Agenția Națională pentru resurse Minerale și Societatea Națională de Gaze Naturale "ROMGAZ" S.A
16. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de granodiorit din perimetrul BOCȘA SUD, județul Caraș-Severin
17. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de ghips din perimetrul DUMBRAVA CĂPUȘU, județul Cluj
18. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de sare gemă din perimetrul NIREȘ, judeţul Cluj
19. HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice
20. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
21. HOTĂRÂRE pentru completarea art. 3^1 din Hotărârea Guvernului nr. 1596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România 
22. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea prefecturilor și pentru actualizarea valorilor de inventar, precum și a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Instituția Prefectului – Județul Cluj
23. HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, ca urmare a înscrierii eronate, precum și retrocedării, în condițiile legii
24. HOTĂRÂRE privind numirea în funcția de prefect a județului Argeș a domnului Perianu Radu Valeriu
25. HOTĂRÂRE privind numirea în funcția de prefect a județului Buzău a domnului Țiclea Daniel Marian 
26. HOTĂRÂRE privind numirea în funcția de prefect a județului Suceava a domnului Moldovan Gheorghe Alexandru
27. HOTĂRÂRE pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a Sistemului Electroenergetic Naţional, precum și măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce privește combustibilii și volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022
28. HOTĂRÂRE privind autorizarea Serviciului de Telecomunicații Speciale de a accepta o donație cu sarcini în favoarea statului român
29. HOTĂRÂRE pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României, pentru anul 2020, necesare funcţionării Secretariatului Organismului de Coordonare al Acordului multilateral al autorităţilor competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare ţară în parte
30. HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

II. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Stadiul măsurilor necesare îndeplinirii condițiilor favorizante 2021-2027
2. MEMORANDUM cu tema: Desemnare Coordonator național responsabil cu coordonarea și implementarea Recomandării privind Garanția pentru Copii
3. MEMORANDUM cu tema: Transmiterea Raportului inițial privind implementarea de către România a Protocolului Opțional cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate

III. NOTE
1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al municipiului Bacău, județul Bacău, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind transmiterea unui bun din domeniul public al municipiului Bacău în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Fondului pentru Mediu

IV. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 25 inițiative legislative
2. PUNCTE DE VEDERE cu privire la 60 iniţiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate
  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe