INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 27 noiembrie 2020

28 Nov

I.    PROIECTE ÎN ANALIZĂ
1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextual pandemiei COVID 19
2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene
3.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia
4.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici si mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMANIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020
5.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică și pentru modificarea și completarea unor acte normative
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea licenței de dare în administrare nr. 21432/2018 a activității miniere de exploatare apei minerale terapeutice în perimetrul VIZANTEA-MĂNĂSTIREASCĂ, județul Vrancea, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Comuna Vizantea Livezi


II.    PROIECTE DE LEGE
1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari

III.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar
2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
3.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
4.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
5.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 22 alin. (1) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice de punere în aplicare a prevederilor acesteia
6.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății cauzate de evoluția răspândirii infecțiilor determinate de virusul SARS-CoV-2

IV.    HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naționale
2.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne
3.    HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)
4.    HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru sprijinirea familiilor victimelor incendiului produs la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, în data de 14 noiembrie 2020
5.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2737 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, transmiterea acestuia în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ”Cantacuzino”, instituție de drept public aflată în subordinea Ministerului Apărării Naționale, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
6.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de investiţii în cazarma 1181 Vlădeni”
7.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi extindere bretela H în cazarma 546 Otopeni”
8.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de intervenție la pavilioanele P1, Z1 și Z2 din cazarma 3525 Clinceni”
9.    HOTĂRÂRE pentru modificarea pct. 39 și 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere
10.    HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unui imobil aparținând domeniului public al statului și transmiterea unei părți din acesta din administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor – Penitenciarul Timișoara în administrarea Ministerului Apărării Naționale
11.    HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași și declararea lui ca bun de interes public național
12.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor tehnice și denumirii unor imobile aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului cuprinse în Anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
13.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Integritate
14.    HOTĂRÂRE privind reaprobarea caracteristicilor principale şi indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare râu Crișul Repede, județul Bihor”
15.    HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 2 București, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
16.    HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva SARS-CoV-2 în România
17.    HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Sănătate şi asistență socială"
18.    HOTĂRÂRE pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 51/2019
19.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, cu compensare, de către Primăria municipiului Reșița a terenului în suprafață de 23,0566 ha, în vederea realizării obiectivului „Dezvoltarea Zonei Turistice Semenic”
20.    HOTĂRÂRE privind formatul, documentele necesare în vederea emiterii și procedurile de eliberare și de retragere a cărților de identitate speciale emise membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România
21.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Modernizarea liniei CF București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră” Lotul 1: ”Redeschiderea circulației feroviare pe pod, peste râul Argeș între Vidra și Comana”, lucrare de utilitate publică de interes național
22.    HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ - teritoriale afectate de calamitățile naturale
23.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei Naționale de Renovare pe Termen Lung pentru sprijinirea renovării parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private, într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonat până în 2050
24.    HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale
25.    HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru comuna Ciugud, județul Alba
26.    HOTĂRÂRE privind recunoașterea asociației ”15 noiembrie 1987” ca fiind de utilitate publică

V.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Programului de schimburi culturale între Guvernul României și Guvernul Republicii India
2.    MEMORANDUM cu tema: Prelungirea valabilității Programului de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Portugheze în domeniile limbii, educației, științei, tehnologiei şi învățământului superior, al culturii, sportului, tineretului, mass media şi turismului
3.    MEMORANDUM cu tema: Măsuri pentru garantarea executării hotărârilor judecătorești împotriva unui debitor public, conform jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public (grupul de cauze Săcăleanu împotriva României)
4.    MEMORANDUM cu tema: Notificarea în vederea înlocuirii unui membru titular și desemnarea unui membru supleant din partea Asociației Comunelor din România (ACoR) în cadrul delegației României la Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene pentru perioada rămasă din mandatul 2020-2025
5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Iulian GOGESCU, Subsecretar de Stat în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației, la Reuniunea informală a miniștrilor responsabili cu dezvoltarea urbană, respectiv la Reuniunea informală a miniștrilor responsabili cu coeziunea teritorială, organizate în format video-conferință de către Președinția germană a Consiliului UE în perioada 30 noiembrie – 1 decembrie 2020

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe