INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 30 decembrie 2020

30 Decembrie 2020

I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea alineatului (3) al art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industrie alimentară, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 325/2019
 

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii completurilor de judecată în apel

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit şi instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei

5. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență

6. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naționale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative

7. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii și domeniul apelor

8. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea unui termen

9. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID-19 și modificarea unor acte normative

10.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative

11.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea termenului prevăzut de art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Control în Transportul Rutier

12.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora

13.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea preluării de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a drepturilor şi obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a cotizației anuale de membru al Organizației de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF)

14.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală și pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa I
 

III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 453/2019 privind actualizarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătății - Directia de Sănătate Publică a Județului Neamț, precum şi trecerea acestuia în domeniul public al județului Neamț

2. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne

3. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Brăila de către doamna Drăghincescu Simona

4. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Harghita de către domnul Petres Sándor

5. HOTĂRÂRE privind stabilirea procedurii de restituire la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale a sumelor reprezentând indemnizația pentru fiecare zi liberă decontate potrivit prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităților de învățământ și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învățământ şi în unităţile de educație timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARSCoV-2

6. HOTĂRÂRE privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou admiși pe piața forţei de muncă în anul 2021

7. HOTĂRÂRE privind stabilirea datei până la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr.551/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

8. HOTĂRÂRE privind prorogarea termenului prevăzut la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 447/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control al compensațiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă

9. HOTĂRÂRE pentru modificarea punctului 10 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 222/2016 privind emiterea autorizației de mediu pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară – Sucursala Institutul de Cercetări Nucleare

10.HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Lucrări pentru menținerea și dezvoltarea capacității la cariera Tismana I, județul Gorj, la 5.000.000 tone/an lignit”

11.HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ,,Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Timișeni - Pinoasa, județul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone/an lignit

12.HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum de legătură Autostrada A1 Arad - Timișoara - DN 69”

13.HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe”

14.HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Autostrada Sibiu Pitești" – Secțiunea 5 Curtea de Argeș - Pitești, aflate pe raza localităților Budeasa, Curtea de Argeș, Mălureni și Municipiul Pitești, din județul Argeș

15.HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 204/2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 1, aflate pe raza localităţilor Craiova, Ghercești, Pielești şi Robănești, din judeţul Dolj

16.HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Autostrada de centura Bucureşti km 0+000 - km 100+900 – Sector Centura Sud - Lot 2, km 69+000 - km 85+300"

17.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

18.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

19.HOTĂRÂRE privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinația de locuință de serviciu și imobilelor cu destinația de locuință, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru anul 2020, precum și pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuințelor în condițiile pieței imobiliare

20.HOTĂRÂRE pentru completarea articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 888/2018 privind aprobarea descrierii distincțiilor naționale, procedurile de înaintare a propunerilor, criteriile de acordare a distincţiilor, precum şi cazurile de retragere


IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Transmiterea Raportului național periodic privind implementarea Convenției internaționale pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe