INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 31 martie 2021

31 Martie

I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.504/2002 a audiovizualului și a Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia (PRIMĂ LECTURĂ)

II. PROIECTE DE LEGE
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la București, la 05 septembrie 2020

III. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi reziliență 
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societății ”Complexul Energetic Oltenia”-SA
4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea unor acte normative

IV. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.15/2016
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2021 – 2022
3. HOTĂRÂRE privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021 – 2022
4. HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2021, 2022 şi 2023, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale
6. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
7. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Asigurare Logistică Integrată
8. HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
9. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Drum de legătură DN 5 – Șoseaua de Centură – Pod Prieteniei km 61+400"
10. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar și a descrierii tehnice, după caz, a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, prevăzute în Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
11. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR“ - S.A. - Sucursalele Regionale CF Braşov şi Constanța, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
12. DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unei părți din imobilul 2434 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale
13. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în comuna Cotmeana, judeţul Argeș, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, modificarea valorii de inventor a imobilului 885 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
14. HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unor părți din imobilul 389 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale
15. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervațiilor biosferei, parcurilor naționale şi parcurilor naturale şi constituirea administrațiilor acestora
16. HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române domnului „Shikhdzhamalov Iakub”
17. HOTĂRÂRE privind închirierea unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Bibliotecii Naționale din București
18. HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecția populației afectate de incendiul produs în județul Harghita
19. HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în administrarea unor centre județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și de modificare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare
20. HOTĂRÂRE a Guvernului privind numirea domnului Iordache Silviu în funcţia de prefect al județului Buzău 
21. HOTĂRÂRE a Guvernului privind numirea domnului Ráduly István în funcţia de prefect al județului Covasna
22. HOTĂRÂRE a Guvernului privind numirea domnului Szabó Zsolt în funcţia de prefect al județului Harghita
23. HOTĂRÂRE a Guvernului privind numirea domnului Holban Viorel în funcţia de subprefect al județului Buzău
24. HOTĂRÂRE a Guvernului privind numirea domnului Stauder Rudolf în funcţia de subprefect al județului Maramureș
25. HOTĂRÂRE a Guvernului privind numirea domnului Drăgănescu Ovidiu -Virgil în funcţia de subprefect al județului Timiș
26. HOTĂRÂRE a Guvernului privind numirea domnului Buși Sebastian-Nicolae în funcţia de subprefect al municipiului Bucureşti
27. HOTĂRÂRE a Guvernului privind numirea domnului Budai Richard-Tiberius în funcţia de subprefect al municipiului Bucureşti
28. HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes"
29. HOTĂRÂRE pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, în vederea achiziționării medicamentelor necesare pentru tratamentul bolnavilor cu infecție COVID-19, dispozitive medicale și materiale de protecție individuală pentru personalul medico-sanitar
30. HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului 144/2010 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Sănătăţii
31. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ciceu, judeţul Harghita
32. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei municipiului Gheorgheni, judeţul Harghita

V. NOTE
1. NOTĂ cu tema: ,,Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului teren și construcții, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 4, din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al statului în vederea dării acestuia în administrarea Universității „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației.
2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Orașului Lipova, județul Arad, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unor imobile în suprafață totală de 100 ha, identificate în cartea funciară a orașului Lipova, cu nr. cadastrale 303572, 303573, 303574, 303575, 303576, 303577, 303578, 303579, 303580, 303581, 303582, 303583, 303584, 303585, 303586, 303587, 303588, 303589, 303590, 303591, din domeniul public al orașului Lipova, județul Arad, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naționale.

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCTE DE VEDERE cu privire la 27 de inițiative legislative iniţiate de deputați sau senatori, aflate în procedură parlamentară
2. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 10 inițiative legislative

VII. DOCUMENTE DE POLITICI PUBLICE
1. CARTA Albă a Apărării
  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe